Stop 5G România

Rulează videoul

27.07.2022 – Memoriu pentru CNA

Motivarea și dovedirea afirmațiilor făcute în emisiunea da la Nașul TV din data de 2.03.2022

Descarca fisierul pdf. de la http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2022/07/Argumente-pentru-CNA-pentru-emisiunea-de-la-Nașul-TV-din-2.03.3022.pdf

 

 1. Idei principale
 2. Afectarea sănătății

Radiațiile electromagnetice de radiofrecvență emise de dispozitivele 5G afectează sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.

Facilitarea implementării noii generații de tehnologie mobilă, prin hiperdensitatea conexiunilor, prin multitudinea de frecvențe folosite și prin fasciculele specifice de transmisie a semnalului încalcă flagrant normele care prevăd limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, conform art. 8, 16, 20, 24 din OUG nr. 111/2011. În acest fel, prevederile legale actuale sunt eludate, iar prin noua lege se încearcă noi reglementări abuzive, care agravează problema.

Categoriile vulnerabile sunt complet ignorate în fața proliferării rețelelor de comunicații mobile și a tehnologiilor emergente acestora.

Menționăm invaliditatea generată de expunerea la radiații intense, permanente și omniprezente a categoriilor vulnerabile: copii, gravide, persoane cu peacemakers și implanturi medicale, bătrânii și bolnavii cronici, cei electro-senzitivi și cupluri care devin infertile.

Șomerii vor fi în număr tot mai mare, muncitorii devenind inutili în urma hiperautomatizării și hiperdigitalizării pieței muncii. Estimările preconizează o rată foarte mică a reconversiei profesionale și o excluziune socială crescută, amplificarea crizei locurilor de muncă, a crizei de sănătate mintală și a declinului demografic. Toate acestea sunt atentate directe la însăși siguranța națională a țărilor, inclusiv a României.

Toate aceste categorii sociale vulnerabile, prin creșterea exponențială a problemelor, vor pune o presiune fără precedent pe fondurile de asigurări sociale și de sănătate. Reamintim că de câțiva ani, de la lansarea noii generații de dispozitive 5G, companiile de asigurări refuză să acopere daunele generate de expunerea la radiațiile de radiofrecvență emise de rețelele 5G.

Reamintim faptul că radiațiile emise de comunicațiile electronice mobile au și caracter ionizant. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, în Decizia nr. 243/2012/UE spun clar despre efectele IONIZANTE ȘI NEIONIZANTE asupra sănătății viului, în urma utilizării spectrului radio.

Efectele ionizante sunt de altfel recunoscute și de legiuitorii europeni, prin Decizia nr. 243/2012/UE [2] a Parlamentului European şi a Consiliului, din 14 martie 2012:

„Art. (31) – O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar trebui să ia pe deplin în considerare protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice, care este esențială pentru bunăstarea cetățenilor. Asigurând respectarea Recomandării 1999/519/CE a Consiliului, din 12 iulie 1999, privind limitarea expunerii publicului la câmpuri electromagnetice (0 Hz-300 GHz) (14), este esențial să se asigure monitorizarea permanentă a efectelor de natură IONIZANTĂ și NEIONIZANTĂ asupra sănătății ale utilizării spectrului radio, inclusiv a EFECTELOR CUMULATE în SITUAȚII REALE, în care diferite frecvențe ale spectrului radio sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare de tipuri de echipamente.

Mai mult, studiul european REFLEX aduce dovada că radiațiile neionizante ale unui telefon 3G, cu un SAR 1,3 W/Kg (considerat de autorități a fi inofensiv), timp de 24 de ore, au un efect similar asupra ADN-ului cu 0.5 Gy radiații ionizante (echivalentul a 1600 de raze X) [1].

Această descoperire impune o abordare serioasă a limitelor și condițiilor de expunere a populației la câmpurile electromagnetice emise de tehnologiile wireless, ceea ce în mod evident ar implica limitări serioase ale acestor tehnologii în preajma populației și, implicit, restrângerea veniturilor industriei telecom.

[1]Sursa:https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/brochure_en.pdf, secțiunea 7;

[2] Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0243.

 

 1. Dispozitivele 5G vor fi foarte multe și radiază peste tot. Astfel, câmpul de radiații electromagnetice este foarte mare.

Poluarea electromagnetică generată de rețeaua 5G (echipamente mobile și antene) va fi de zeci de ori mai mare decât cea din prezent, deoarece densitatea conexiunilor va fi extremă, atât din cauza numărului imens de utilizatori (oameni) cât și datorită obiectelor conectate (IoT). Numărul conexiunilor va fi de ordinul trilioanelor, numărul antenelor va fi de ordinul milioanelor, numărul sateliților spațiali 5G va fi de ordinul zecilor de mii, cu frecvențe radio multiple deoarece tehnologiile 5G agregă spectrul radio pentru a putea avea performanță, frecvențele fiind resursa naturală limitată a poporului român.

 

 1. Oamenilor li se impune rețeaua 5G, fără să li se dea posibilitatea să aleagă dacă o vor sau nu.

Cetățenii României sunt proprietarii de drept ai resurselor folosite în telecomunicații, frecvențele radio exploatate la comunicațiile electronice fără fir, datele, biodatele și metadatele transferate, stocate, procesate în rețelele 5G și imobilele pe care este instalată infrastructura. Aceste resurse limitate sunt exploatate iresponsabil de industria telecom, numai pentru profit. Dar pentru asta este necesar consimțământul cetățenilor, pe deplin și corect informat, mai ales în privința riscurilor și costurilor pe care le vor suporta. Mai mult, nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru prejudicii și daune.

Menționăm și faptul că rețeaua actuală 4G este suficientă pentru nevoile curente ale utilizatorilor, este o rețea matură, implementată în toată țara și cu costuri rezonabile pentru toată lumea. Din acest motiv, tehnologia 5G nu este necesară și nici nu poate fi implementată cu orice preț.

„O mică parte din populație și-a dat consimțământul informat la expunerea la radiații wireless/fără fir, la jocurile de noroc, la substanțe adictive (precum utilizatorii de țigări, cocaină, fentanil) considerând că pot scăpa de consecințele adverse severe ale expunerii. O altă mică parte a populației nu a dat consimțământul în cunoștință de cauză, dar permit o expunerea dăunătoare din cauza transmiterii pe scară largă a radiațiilor wireless din surse terestre și satelitare. Marea majoritate a populației a acordat consimțământul informat greșit(viciat) despre această expunere. Această informație greșită este furnizată de industria telecomunicațiilor, de către lobbyiștii săi, de partenerii săi guvernamentali, de activiștii politici, de brațele sale de marketing (mass-media mainstream) și chiar de unii activiști academici. Nu se cunosc efectele adverse severe cauzate de radiațiile wireless, nu se cunoaște întinderea completă a infrastructurii de radiații wireless existente, cu atât mai puțin nu se cunosc daunele preconizate de la infrastructura 4G / 5G implementate rapid astăzi. Încercarea de a identifica măsura completă a acestor efecte adverse este experimentul medical global care se desfășoară astăzi. Faptul că acest experiment se desfășoară cu consimțământul informat greșit îl face un experiment lipsit de etică. Datorită mărimii acestui experiment, este CEL MAI MARE EXPERIMENT MEDICAL NEETIC DIN ISTORIA UMANITĂȚII!” Dr. Ronald N. Kostoff.

Sursa:https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/62452/LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT_FINAL.pdf.

Preocupările legate de lipsa eticii au fost validate și de către experții Grupului de lucru pentru viitor al Știință și Tehnologie (STOA), din cadrul Direcţiei Generale pentru Servicii Parlamentare de Cercetare (EPRS) a Secretariatului Parlamentului European, în studiul intitulat: „Aspecte de confidențialitate și securitate ale tehnologiei 5G”. Acești experți identifică următoarele probleme: lipsa conștientizării de către cetățeni a impactului 5G asupra drepturilor lor și a utilizării fără acord a datelor personale, prin intermediul acestei tehnologii necontrolabile.

Sursa: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/697205/EPRS_STU(2022)697205_EN.pdf

 1. Oamenii sunt manipulați și mințiți, inclusiv prin omisiune. Ei trebuie informați corect, din mai multe surse, inclusiv din cele care subliniază neregulile acestei tehnologii 5G.

În România nu există niciun fel de studiu de impact asupra sănătății publice, afectării mediului înconjurător, asupra încălcării drepturilor și libertăților fundamentale, asupra costurilor publice de implemenatre și utilizare, asupra securității cibernetice și naționale, asupra consumului imens de energie electrică, mai ales în contextul crizei energetice actuale etc.

Din acest punct de vedere, nimeni nu poate afirma despre tehnologia 5G că este bună, că nu prezintă riscuri și amenințări, că nu are costuri mari de implementare etc.

Mai mult, nu se menționează și nu se ține cont de multitudinea de studii existente, care demonstrează clar problemele tehnologiei 5G. De exemplu, Apelul internațional Stop 5G pe Pământ și în spațiu. 301 690 de persoane din 215 țări și teritorii au semnat până în prezent apelul internațional pentru oprirea dezvoltării rețelelor 5G, inclusiv prin sateliți spațiali. Printre semnatarii apelului se află mii de cercetători, specialiști în câmpurile electromagnetice, telecomunicații, medicină, microbiologie, biotehnologie sau bioinginerie și mii de organizații academice și civice. Semnatarii apelului avertizează că radiațiile de frecvențe radio (RF) ale rețelelor 5G vor afecta fără precedent mediul, la scară globală. Acești specialiști sunt alarmați de faptul că industria telecom ignoră numeroasele dovezi ale efectelor clinice pe care radiațiile le au asupra sănătății. Prin 5G orice ființă vie de pe glob va fi expusă poluării electromagnetice 24/24 ore, fără să se poată proteja.

Sursa: https://www.5gspaceappeal.org/signatories-organizations.

 

 1. Rolul mass-media este să informeze corect, din mai multe surse, inclusiv despre tehnologia 5G.

Trebuie să includem în emisiuni și opiniile argumentate, care sunt contra tehnologiei 5G, bazate pe multitudinea de studii care arată că radiațiile electromagnetice de radiofrecvență emise de dispozitivele 5G afectează sănătatea oamenilor și a mediului.

Foarte multe emisiuni au prezentat exclusiv anumite beneficii scontate a tehnologiei 5G, fără să prezinte dovezi, fără studii științifice și, cel mai grav, fără să prezinte vreo opinie contrară despre 5G. Pe ei de ce nu-i sancționați? Pentru prezentare părtinitoare și ascunderea dovezilor care arată că aceste radiații afectează sănătatea. Și pentru lipsa pluralismului de idei și opinii.

Un exemplu de informare corectă ar fi prezentarea unor concluzii din Raportul publicat în luna decembrie 2021 de Curtea Europeană de Conturi, intitulat Implementarea tehnologiei 5G în UE – Raport special: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate. Acest raport arată foarte clar că riscurile și daunele generate de tehnologia 5G vor fi suportate de statele membre. Aceste riscuri și amenințări evidențiate de Curtea Europeană de Conturi sunt:

Riscuri la adresa confidențialității;

Amenințări la adresa securității naționale;

Dependența de lanțul de aprovizionare;

Atacuri cibernetice;

Efecte negative asupra sănătății;

Pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hipeautomatizării.

Sursa: pag. 53  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_03/SR_Security-5G-networks_RO.pdf.

 

De asemenea, și unele instituții din România au subliniat problemele din actele normative care se referă la implementarea tehnologiei 5G:

 

 1. a) Avocatul Poporului, prin documentul nr. 21177/23.11.2020:

 

Sursa: https://stop5gromania.ro/analiza-institutiei-avocatul-poporului-asupra-proiectului-de-lege-referitor-la-retelelor-de-comunicatii-electronice/

 

 1. b) Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 781/29.09.2021 care are 189 de pagini, din care 30 cu observații și 160 cu mențiuni legate de actele normative care se vor a fi derogate abuziv, în detrimentul și prin discriminarea tuturor celorlalte sectoare economice, instituții, firme și cetățeni.

 

Sursa: http://cdep.ro/proiecte/2021/400/20/8/ces571.pdf.

 

 1. c) Curtea Constituțională a dat Decizia nr. 295/2022 prin care arată că unele prevederi din legea referitoare la 5G sunt neconstituționale.

 

Sursa: https://www.senat.ro/legis/PDF/2021/21L532DC.PDF.

 

 1. d) Senatul României, prin decizia clară și fermă nr. 60/2020, impune Guvernului și Comisiei Europene să efectueze studii și dezbateri publice înainte de a avansa cu rețeau 5G. Senatul solicită:

 

să se analizeze cu prioritate studiile care atrag atenția asupra vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;

– să se demareze un dialog transparent cu opinia publică și reprezentanții societății civile asupra oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;

– să se demareze, împreună cu reprezentanții societății civile, comunitatea universitară și cea științifică, studii ample care să propună soluții pentru eliminarea vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G, de orice natură.

Sursa: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228382.

 1. e) Comisia pentru abuzuri din Senat a luat poziție referitor la problematicile multisectoriale generate de tehnologiile de comunicații electronice 5G și a solicitat unor instituții implicate în procesul de legiferare și implementare a rețelelor 5G mai multă responsabilitate și clarificarea unor aspecte importante, cu potențial de risc.

 

Sursa: https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=435A5960-6D28-4626-A570-62699FA808DC.

 

 1. f) Instanțe de judecată, prin deciziile date în procesele împotriva abuzurilor firmelor telecom și a echipamentelor care afectează sănătatea.

 

Iată câteva precedente în justiţie:

 

 1. Tribunalul Comercial Cluj a respins în aprilie 2011 acţiunea companiei de telefonie Orange prin care cerea obligarea locatarilor dintr-un bloc din Mănăştur să permită pornirea antenelor de pe imobil.

Caz: http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/orange-pierde-procesul-antena-de-pe-bloc–64189.html.

 

 1. Un orădean a înfruntat cu tenacitate compania Vodafone pentru desfiinţarea antenei de emisie-recepţie montate pe terasa blocului în care locuieşte. Sentinţa obţinută în februarie 2013 îi dă dreptate, instanţa acceptând, pentru prima oară în România, că emisiile antenelor GSM sunt nocive şi pot provoca inclusiv cancer cerebral.

Caz:http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-6/jos-antena-in-premiera-judecatoria-obliga-o-companie-de-telefonie-sa-si-demonteze-o-antena-de-pe-un-bloc-106241.html?mobile=no.

 

 1. O asociaţie de proprietari din blocul nr. 30 B, din oraşul Reşiţa, str. Petru Maior, judeţul Caraş Severin, a obținut pe 6 decembrie 2016 la Judecătoria Sectorului 1 o decizie prin care compania de telefonie Vodafone este obligată să demonteze antena GSM de pe bloc.

Caz: https://www.capital.ro/o-asociatie-de-proprietari-obtine-in-instanta-demontarea-antenei.html.

 

 1. Instanţa Tribunalului Bucureşti a obligat printr-o decizie definitivă operatorul Telekom Mobile SA să demonteze antenele GSM de pe un bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Totul, la cererea a doi bucureşteni, care au pretins în procesul deschis împotriva companiei de telefonie că antenele montate pe blocul lor le afectează sănătatea.

Caz:https://adevarul.ro/news/eveniment/sentinta-precedent-doi-bucuresteni-desfiinteaza-releele-gsm-blocul-locuiesc-1_5c1137dfdf52022f7563f64b/index.html.

 

 1. Tribunalul București obligă pârâtul Primarul Sectorului 6 București la anularea autorizației de construire nr. 77/10.03.2005 emise de acesta; obligă pârâta S.C. V. R. S. A. să demonteze și să ridice antenele GSM instalate pe terasa blocului nr.33, deasupra apartamentului reclamantei, în termen de o lună de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești, sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 1000 lei/zi de întârziere.

Mai multe informații la: https://legeaz.net/spete-civil/autorizatii-autorizare-730-2012.

 

 1. Toţi locatarii de bloc din România trebuie să ştie că numai de ei depinde dacă acceptă sau nu montarea antenelor GSM pe blocuri. Anterior, în Slatina de pildă, au avut loc revolte pentru mutarea unor antene si Consiliul Local a decis sa nu mai permită antene noi pe blocurile reabilitate. Şi în Bucureşti, în sectorul 6, pe strada Baia de Arieș, o instanţă de judecată a decis demontarea unei antene GSM, care fusese amplasată fără acordul locatarilor.

Mai multe detalii la: https://adevarul.ro/news/societate/antenele-gsm-nu-instalate-acordul-locatarilor-1_50abf36b7c42d5a663830ec9/index.html.

 

Multe instanțe din alte țări au dat decizii similare. Prezentăm doar câteva exemple:

 

– jurisprudență din străinătate: http://stop5gromania.ro/jurisprudenta-internationala-litigii-privitoare-la-radiatia-wireless/.

 

– Franța – Connexion, 25 mai 2022. Tribunalul francez ordonă oprirea antenei 4G din cauza problemelor de sănătate provocate vacilor „Un fermier din zona centru-est a Franței a declarat că producția de lapte a scăzut cu 15-20% în zilele următoare instalării antenei, iar 40 din cele 200 de vaci ale sale au murit”

 

Sursa: https://www.connexionfrance.com/article/French-news/French-court-orders-4G-antenna-switch-off-over-cow-health-concerns.

 

 1. g) Academia Română a luat poziție în a promova Principiul precauției în cazul rețelei 5G:

Sursa: https://acad.ro/mediaAR/doc2020/c0902-Tehnologia5G-subiectDezbatereNationala.pdf.

 1. h) Comitetul Economic Social din România, care achiesează în 2020 la problemele identificate de societatea civică.

Sursa: https://www.businesscover.ro/ces-proiectul-de-lege-5g-nu-poate-fi-adoptat-in-actuala-forma-are-nevoie-de-multe-modificari/.

 1. i) Comitetul Economic Social European a votat în anul 2020 avizul privind securitatea 5G, ce conține cerințe clare și ferme de respectare a drepturilor fundamentale ale omului și aplicarea licențierii sociale de operare a rețelelor 5G.

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-00956-00-00-AC-TRA-RO.docx/content.

Comitetul Economic Social European în sesiunea plenară din 20.10.2021 a votat cu o majoritate semnificativă AVIZUL: Impactul societal și ecologic al ecosistemului 5G, în care a prezentat multiple problematici și necesitatea respectării Principiului precauției si a Principiului ALARA în cazul implementării tehnologiei 5G.

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content.

Comitetul Economic Social European, în sesiunea plenară din 13.07.2021, a votat Avizul „Identitatea digitală, suveranitatea datelor și calea către o tranziție digitală justă pentru cetățenii care trăiesc în societatea informațională”, prin care afirmă ca tranziția digitală trebuie să fie corectă: drepturile omului și controlul omului trebuie să rămână centrale, aviz în care se referă la 5G după cum urmează  „În consecință, normele juridice care vor fi elaborate pentru a acoperi domeniul identității digitale și al tehnologiilor sale conexe trebuie să se bazeze în primul rând pe o transparență deplină, pe informarea corectă și completă a utilizatorilor și pe consimțământul liber și în cunoștință de cauză și trebuie să asigure o protecție deplină care să răspundă tuturor vulnerabilităților cibernetice ale rețelelor de comunicații mobile și ale dispozitivelor acestora etc. Din aceste motive, CESE solicită ca toate sectoarele care utilizează date cu caracter personal și biodate, cum ar fi identitatea digitală sau rețelele de comunicații mobile 5G, inteligența artificială etc. să fie reglementate în mod separat, clar și în deplină conformitate cu drepturile fundamentale ale omului.”

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2022-01011-00-00-AC-TRA-RO.docx/content.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Argumente punctuale și dovezi pentru ce s-a afirmat în emisiune

 

SĂ VORBIM DESPRE TINE – 02.03.2022, ORA 20:00 – DEZBATERE
Sesizări  Sinteza constatării
Sesizarea nr. 3127/20.03.2022

 

Sesizarea nr. 2378/03.03.2022

Ca urmare a sesizărilor, nr. 2378/03.03.2022 și nr. 3127/20.03.2022, s-au făcut următoarele constatări:

Postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 02.03.2021, în direct, în intervalul orar 20:00-22:30, o ediție a emisiunii Să vorbim despre tine, moderată de Gabriela Calițescu.

Invitați: În platou: George Stoian (activist civic); Prin legătură video directă: Adrian Aciu (activist civic); Prin telefon: Mădălina Apostol (activist civic);

Subiectele ediției: Emisiunea a avut un singur subiect și anume, Legea 532 (Legea 5G), care a fost votată de Senatul României. Subiectul a fost dezbătut pe toată durata emisiunii.

Titluri: L532 A TRECUT; LEGEA 5G A TRECUT DE SENAT!; LEGEA 5G (L532) A TRECUT DE SENAT!

 

În ce privește aspectele semnalate în sesizarea nr. 3127/20.03.2022, au fost identificate următoarele afirmații:

 • (S1-rep. 15.00, sel. 02-20) 

Gabriela Calițescu: (…) Iată o postare făcută de domnul avocat Iulian Urban: „Șeful Moderna admite că ei știau din 2017 cum urma să arate virusul SARS-COV-19. Că au anticipat că urma să vină o epidemie fix cu acest virus, și au pregătit de atunci, patentul pentru realizarea vaccinului. Efectiv, narațiunea capătă elemente absolut retarde. Pare că se adresează unor euglene verzi, cu asemenea explicații. (…)”

Tot dânsul a postat: „Klaus Iohannis, în 15.01.2021, ne spunea: „Vaccinul este sigur și eficient! Îndemn pe toată lumea să se vaccineze!”. Este de-a dreptul în direcția dreptului penal, la ce infracțiune se încadrează cineva care face  asemenea afirmații, privind siguranța unui medicament, când, ulterior, în fața unui judecător din Texas, în USA, apar 9 pagini cu mii de efecte adverse, iar 1223 de oameni, mor doar în faza de studiu clinic.” (…)

Mai există un mesaj extrem de important postat de dumnealui: „Dragi părinți români, care vă puneați poze cu bieții voștri copii când primeau doza de la Pfizer, asta este o parte din lista de efecte adverse, introduse de voi, în corpul celor mici. Două pagini din nouă, depuse la instanța din Texas, USA. Întreb și eu liderii religioși ai bisericii, așa-zise, creștine, care îndemnau credincioșii să se inoculeze responsabil, se vor căii de gravul păcat la care au împins oamenii, măcar, citind ce i-au împins să-și bage în corp? Am doi cunoscuți, care de la începutul anului, au fost depistați subit cu cancere galopante și agresive, ambii inoculați responsabil. În contul, și socoteala cui, vor fi ei ținuți? – este întrebarea pe care o adresează domnul avocat Iulian Urban – Cine va fi judecat pentru că au fost împinși să creadă, iată, o înșelăciune? Că de judecata celui Prea Înalt, sigur vom avea parte.” (…) Felicitări, domnule avocat! Nu pot să spun că… decât, iată, asta ar fi trebuit să fie atitudinea tuturor avocaților. Asta ar fi trebuit să fie atitudinea tuturor juriștilor. Asta ar fi trebuit să fie atitudinea tuturor celor care sunt în funcții de conducere în statul român. (…)    

 

În ce privește aspectele semnalate în sesizarea nr. 2378/03.03.2022, au fost identificate următoarele afirmații:

 • (S2-rep. 20.03, sel. 02-20) 

George Stoian: Nu știu dacă v-o ajuta să dormiți bine noaptea, dar concluzia mea este că, odată ce tehnologia 5G va fi total funcțională, va funcționa pe tot teritoriul României, la capacitate maximă, starea de sănătate a tuturor oamenilor din România se va degrada vizibil, în ritm accelerat. Toate studiile de până în prezent, asumate, publicate de oameni de știință și de medici, toate informațiile pe tema 5G-ului, ne arată că această tehnologie va avea un impact extrem de puternic negativ, asupra a tot ceea ce înseamnă viu. (…) Imaginați-vă că am avea în București… în București ar arde peste tot diverse deșeuri și ar fi un fum dens, și noi ar trebui să trăim în acel fum dens zi de zi, minut de minut. Deci, numai într-un fum din acesta ar trebui să trăim. Cam așa va fi odată ce se va da drumul poluării electromagnetice generate de tehnologia 5G. (…)

 

Detalii in capitol III – Argumente suplimentare, punctul 2

 

 • (S3-rep. 26.20, sel. 02-20) 

Mădălina Apostol: (…) Aceste rețele conțin milioane de antene, de diverse dimensiuni. Trilioane de conexiuni cu alte obiecte din jur. Da? Și peste o sută de mii de sateliți pe orbita joasă a Pământului. Cantitățile de date care se transferă prin aceste rețele vor fi enorme. Ceea ce duce la o poluare extremă. (…) Deci, lucrurile la 5G sunt cu totul diferite față de 4G, iar la nivel de echipament client, adică telefon, tabletă, din mâna noastră, vorbim de 124, 256 de antene. În mână. Deci, noi avem în mână mult mai multe antene decât la 4G, unde aveam 4-8 antene în mână. Da? Cele peste 100 de antene din mâna noastră, formează 8 sau 16 fascicule de energie direcționată, care nu pot fi monitorizate, nu pot fi reglementate și nu ne putem feri, sau să ne protejăm de ele. Nu avem nici un instrument de protecție. Asta o spun specialiștii în domeniu, care nu și-au găsit, încă, soluție de detecție, d-apoi să mai și protejeze. Aceste instalații ale rețelelor 5G, sunt insidios denumite în Legea aceasta, 532, ca puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă. Păi, nu ne seamănă nouă, aceasta denumire insidioasă cu armamentul cu rază scurtă de acțiune?   

 

Detalii despre arhitectura rețelelor 5G, despre numărul elementelor de retea(antene, sateliti, obiecte conectate), despre numărul antenelor dintr-un telefon sau tableta sunt prezentate la Capitolul III Argumente suplimentare punctul 2. De asemenea faptul ca fasciculele specifice 5G nu pot fi monitorizate deși au o putere vădit foarte mare în comparație cu emisiile 4G.

 

„Pentru a asigura ACCEPTAREA lor de către public și instalarea durabilă, punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă (adică antene 5G care emit fascicule) menționate la articolul 57 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva (UE) 2018/1972 (adică CODUL COMUNICATIILOR pretins a fi transpus prin L532/2021) ar trebui să aibă un impact vizual minim. Pentru a realiza acest lucru, ele ar trebui să fie INVIZIBILE pentru publicul larg”.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32020R1070.

 

Gabriela Calițescu: Cam da! Cam da! (…)

 • (S4-rep. 37.10, sel. 02-20

Gabriela Calițescu: (…) Oamenii ăștia vor veni și vor monta peste tot ce vor, cum vor, unde vor, ceea ce mi se pare extrem de trist, pentru că, inclusiv, pe monumente importante, protejate și de UNESCO și de toată lumea…

George Stoian: Inclusiv în Parcurile Naționale…

Gabriela Calițescu: În Parcuri Naționale, unde iar, la fel, vorbim de prezența a mii de oameni zilnic, ne referim aici și la cei care sunt în vârstă, și la copii, și la tineri, și la părinți. Adică, suntem tot timpul expuși la treaba asta și nu ne-am uitat, cel puțin asta am ridicat eu în toate dezbaterile la care am participat, o singură problemă. Domn’le, de ce nu ne uităm un pic la țările mai dezvoltate decât România, care au refuzat categoric prezența antenelor 5G. De ce graba asta și, iată, cetățenii României vor fi, oarecum, expuși la aceste radiații. Cine va răspunde? Adică, până se va câștiga acest proces, cine va răspunde?  

 

ARTICOLUL 12 DIN LEGEA 198/2022

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257364  

Articolul 12

(1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (7^1), alin. (8), alin. (9) și alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării siguranței și securității cetățenilor prin asigurarea accesului la sistemul de avertizare în situații de urgență RO-ALERT, respectiv la sistemul național unic pentru apeluri de urgență, este permisă amplasarea de elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice în zonele-tampon, în zonele de conservare durabilă, de management durabil, precum și în zonele de dezvoltare durabilă.

 

Mădălina Apostol: (…) Au venit CSAT-ul cu fals în declarații. CSAT-ul! (…)   

Mădălina Apostol: (…) Deci, cum să vii să pervertești un raport al Parlamentului European și să minți numărul de studii recenzate, să minți concluziile raportului european? Despre asta vorbim! Despre fals în declarații. Despre fals în înscrisuri, și așa mai departe. Aici vorbim despre fraude după fraude, și abuzuri peste abuzuri. (…)

Extras cu falsul CSAT din răspunsul trimis de către CABU Senat

 

 

 

“Impactul 5G asupra sănătății”, studiul publicat în iunie 2021, realizat în cadrul dezbaterilor pentru viitorul științei și tehnologiei EPRS de către Serviciul de cercetare parlamentară europeană, unitatea de previziune științifică (STOA) are următoarea concluzie unde este specificat explicit ca sunt studii suficiente pentru a demonstra probabilitatea incidentei  la cancer, infertilitate masculina și afectarea embrionilor

 

 • (S5-rep. 40.30, sel. 02-20) 

George Stoian: Dar, voiam să spun că, prea puțini oameni sunt conștienți, până în acest moment, de nocivitatea acestei tehnologii. O nocivitate pe care o vom simți atunci când va fi prea târziu! Pentru că, toți medicii care au luat atitudine la nivel național și la nivel internațional, toți au spus că cei mai afectați vor fi cei pe care îi iubim cei mai mult. Copiii noștri. Copiii vor fi cei mai afectați de această tehnologie. De poluarea electromagnetică provocată de tehnologia 5G. Și veți înțelege, și vom înțelege cu toții, atunci când vom descoperi că starea de sănătate a copiilor noștri se degradează, nu vom înțelege de ce, la o parte dintre ei se vor manifesta boli extrem de grave, și ni se va spune că e o chestie genetică. Nu se va recunoaște că e din cauza poluării electromagnetice, și abia în momentul acela, vom înțelege, o parte dintre noi, o parte consistentă dintre noi, cât de mult a cântărit faptul că atunci când ar fi trebuit să fim cu toții în stradă și să luăm atitudine împotriva acestui proiect de lege, am fost foarte puțini. Majoritatea au lipsit. Majoritatea cetățenilor. (…)

Copiii sunt cei mai vulnerabili și afectați, ei absorb chiar și de 10 ori mai multe radiații decât adulții.

Fătul uman, copiii mici, vârstnicii, oamenii cu boli clinice, cu electrosensitivitate (boala cauzată de radiații de radiofrecvență) sau sisteme imunitare compromise sunt vulnerabili în mod particular.

International EMF Scientist Appeal (Apelul internațional al oamenilor de știință cu privire la câmpurile electromagnetice, EMF) din 2015, care a fost semnat de peste 250 oameni de știință având studii revizuite (peer reviewed) publicate cu privire la efectele biologice și de sănătate ale radiației wireless afirmă:

„Numeroase studii științifice recente arată că EMF (câmpurile electromagnetice) afectează organismele vii, chiar și la nivele de intensitate mult mai scăzute decât permit standardele internaționale și naționale. Efectele includ risc crescut de cancer, stres celular, creșterea nivelului radicalilor liberi toxici, distrugeri genetice, schimbări structurale și funcționale ale sistemului reproductiv, deficite de învățare și memorie, tulburări neurologice și influențe negative asupra stării de bine ale organismului uman. Distrugerile afectează nu doar specia umană, existând din ce în ce mai multe dovezi ale influențelor dăunătoare asupra plantelor și animalelor.”

Copiii noștri depind de noi și de liderii guvernelor, pentru protecția sănătății și siguranței lor, care ar trebui să aibă maximă prioritate.

Studiu: Operabilitatea tehnologiei 5G încalcă DREPTURILE COPIILOR (ONU)

http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-drepturile-copiiloronu/.

Studii ale efectelor radiațiilor câmpurilor electromagnetice asupra omului / copiilor, animalelor și plantelor:

http://stop5gromania.ro/studii-ale-efectelor-radiatiilor-campurilor-electromagnetice-asupra-omului-copiilor-animalelor-plantelor/.

Avizul CESE din anul 2021 referitor la impactul 5G și la categoriile vulnerabile menționează:

„CESE recomandă ca toate stațiile de transmisie de frecvență radio și benzile de frecvență pe care funcționează acestea să fie inventariate, iar aceste informații să fie publicate în vederea unei mai bune gestionări teritoriale și a protejării intereselor cetățenilor, în special ale grupurilor vulnerabile (copii, femei însărcinate, bolnavi cronici, vârstnici, persoane electro-hipersensibile). De asemenea, trebuie să se țină seama de sănătatea și securitatea lucrătorilor.“

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content.

 

 • (S6-rep. 43.53, sel. 02-20) 

George Stoian: (…) Avem o tehnologie de tip 5G, extrem, extrem de periculoasă pentru sănătatea și viața oamenilor și a tot ceea ce este viu, și îi avem pe cei care ne-o impun, care atunci când se va dovedi, și vom vedea cu toții că va fi de domeniul evidenței că este nocivă, vor spune: „Păi noi n-avem nicio răspundere! Noi am votat, dar noi n-am știut săracii de noi.”.  (…)  

 

 • (S7-rep. 10.55, sel. 02-21) 

George Stoian: (…) Pentru că, o mulțime de experți în domeniul IT, au atras atenția că implementarea 5G, în actuala formă, vulnerabilizează rețelele, nu le securizează. Gândiți-vă că în momentul acesta, dacă avem un atac cibernetic, să spunem, din partea unei națiuni neprietene… din partea Rusiei, că tot a pomenit domnul Fenechiu despre Rusia. Dacă am avea un atac cibernetic, ar lovi țintit. Adică, poți să lovești… nu știu… poți să lovești centrala de la Cernavodă, sau poți să lovești sectorul de transport de energie electrică din Transilvania, sau pe cel din Muntenia, dar nu poți, într-un singur atac cibernetic, să lovești toate sectoarele economice din România, în momentul acesta. Nu poți să lovești spitale. Poți să lovești un spital. Nu le poți lovi pe toate. 5G-ul va face conexiuni între tot. Absolut toate sectoarele economice vor fi interconectate. Toate spitalele. Toate rețelele de transport de gaze. Toate rețelele de transport de energie electrică. Tot! Aparatele noastre casnice. Frigiderul va fi interconectat, fiindcă e vorba despre internetul obiectelor… Că de asta au atâta nevoie de 5G. Pentru a realiza internetul obiectelor, și știu toți oamenii care au pus măcar… au făcut un minim efort… știu despre ce este vorba. Deci, totul ar trebui să fie interconectat. Păi, în momentul în care ai 5G, rețeaua 5G, funcțională 100% și ti totul interconectat, un atac cibernetic reușit îți distruge tot. Îți îngenunchează toată țara! (…)

 

Studiul Grupului de lucru pentru viitor al Știință și Tehnologie (STOA) din cadrul Direcţiei Generale pentru Servicii Parlamentare de Cercetare (EPRS) a Secretariatului Parlamentului European intitulat „Aspecte de confidențialitate și securitate ale tehnologiei 5G” și publicat abia în 2022 după multele noastre insistente și după multele acte normative date cu ochii închiși.

Acest studiu descrie două dimensiuni principale ale tehnologiei 5G, și anume confidențialitatea și securitatea. Această lucrare de cercetare se concentrează pe analiza riscurilor și amenințărilor de securitate cibernetică, provocărilor privind confidențialitatea și oportunitățile tehnologice 5G la nivelul UE și la nivel mondial, precum și pe relația dintre riscurile de securitate cibernetică și problemele legate de confidențialitate.
Pentru început trebuie să observăm cu toții că majoritatea, peste 50% din experți, consideră justificate preocupările/îngrijorările cetățenilor privind riscurile rețelelor 5G la adresa confidențialității (53%), securității (47%), amenințările cibernetice (53%), tehnologiile emergente – Internetului Lucrurilor, Inteligenta Artificiala, Roboții (40%).

Sursa: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)697205.

 

Analiza Academiei Române:

Sistemele de comunicații implementează generația 5G, serviciile web avansează rapid către generația Web 3.0, iar sistemele de fabricație au atins generația “Industry 4.0”. În același timp, odată cu apariția de noi meserii menite să compenseze dispariția unor locuri de muncă, apar vulnerabilități majore pentru siguranța și protecția vieții private a cetăţenilor și chiar influențe asupra stării de sănătate și comportamentului individului, în contextul aplicării pe scară largă a tehnologiilor emergente, care tind să înlocuiască operatorii umani și să modifice deprinderile dobândite de-a lungul secolelor de evoluție umană.”

Sursa: https://acad.ro/mediaAR/com2019/c1016-ManifestEraDigitala.htm.

Cartografierea gravelor vulnerabilități cibernetice care nu își găsesc soluții tehnice ENISA – harta amenințărilor pentru rețelele 5G:

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-5g-networks

World Global Research Report cotează securitatea cibernetică drept cel de-al treilea risc global în 2018, depășit numai de dezastrele naturale și catastrofele climatice.

Odată cu apariția IoT (internetul lucrurilor) și a miliardelor de noi mașini conectate la Internet, senzori, obiecte, roboți, dispozitive etc. – toate facilitate și bazate pe 5G – atacurile cibernetice au devenit inevitabile. În plus, un sistem wireless este mult mai vulnerabil la asemenea atacuri decât un sistem cablat.

Vulnerabilități de securitate cibernetica în arhitectura 5G sunt uriașe iar paradigma, instrumentele și măsurile înaintate de Comisia Europeană către statele membre nu acoperă și nici nu pot acoperi masivul risc la care suntem expuși pentru niște ambiții doar de natura economica. Aceasta tehnologie este încă nestandardizată, neomologată și în curs de testare. Chiar și din punct de vedere economic, prioritățile României sunt: infrastructura rutieră, spitalele, modernizarea școlilor, locuri de muncă – inclusiv pentru milioanele de români plecați din țară etc..

Vulnerabilități de securitate în arhitectura 5G

În principiu, implementarea 5G se presupune că va genera beneficii uriașe de performanță și diversitate de aplicații prin utilizarea în arhitectura 5G a unor concepte și tehnologii complet noi față de generațiile anterioare, precum MEC (Multi-Access Edge Computing) și Network Function Virtualization (NFV), precum și alte tehnologii emergente. Aceste modificări sunt promovate ca fiind necesare în principal performanței și vitezei. În realitate, ele sunt necesare și operatorilor de telecomunicații pentru reducerea costurilor interne cu „tehnologia telecom”, apărând noi riscuri de securitate și fronturi suplimentare de atac, existente în arhitectura rețelelor 5G.

De exemplu, conceptul MEC amintit mai sus aduce cu sine vulnerabilități mari de securitate a datelor. În termeni tehnici se spune ca “MEC este o evoluție din zona cloud computing care aduce aplicațiile din zona centrelor de date centralizate către marginea rețelei și, prin urmare, mai aproape de utilizatorii finali și dispozitivele lor. Acest lucru creează, în esență, o scurtătură în livrarea de date/conținut între utilizator și rețeaua telecom, scurtând calea lungă de rețea care le-a ‘separat’. MEC, prin caracteristicile principale care includ latență scăzută, lățimea mare de bandă și accesul în timp real la informațiile RAN (Radio Access Network) e o componenta cu o contribuție majoră la eficiența și viteza promovate de 5G, prin care se distinge arhitectura celei de-a 5-a generații de cele anterioare.”

Sursa: https://www.viavisolutions.com/en-us/5g-architecture.

Trebuie menționat că, din punct de vedere al securității datelor, centrele de date (care efectiv găzduiesc date și aplicații/servicii cloud) sunt, arhitectural, mult mai securizate decât poate fi MEC, cel puțin din punct de vedere al securității fizice, dar în special datorită existenței în proximitatea lor, pentru intervenție rapidă, a resurselor umane ce îndeplinesc atribuții în SOC (Security Operations Center). În cazul componentelor MEC, acestea nu pot fi monitorizate și intervenția asupra lor se poate face numai de la mare distantă, acestea fiind fizic instalate la nivelul stațiilor de acces radio (stâlpi și antene telecom).

Similar, în termeni tehnici se spune despre NFV ca: “Virtualizarea funcțiilor de rețea (NFV) […] [înlocuiește] diferite funcții de rețea, cum ar fi firewall-uri, echilibratoare de sarcina (load balancers) și routere cu instanțe virtualizate care rulează doar ca software, indiferent de hardware-ul pe care rulează. Acest lucru elimină necesitatea de a investi în multe elemente hardware costisitoare și poate accelera și timpul de instalare, oferind astfel mai rapid serviciile care generează venituri.” Sursa: https://www.viavisolutions.com/en-us/5g-architecture.

Înlocuirea doar cu software a unor echipamente special proiectate, testate și dedicate rulării unor funcții specifice și importante ale rețelei telecom, în special cele ce țin de securitatea și accesul datelor, reprezintă o vulnerabilitate majoră ce ține de însăși arhitectura rețelelor 5G. Este de notorietate în industria IT că software-ul proiectat să fie portabil și independent de hardware (similar tehnologiei și serviciilor cloud) are, într-adevăr, o arhitectura mai „liberă” și mai „integrabilă” dar care, în realitate, introduce și multiple vulnerabilități de securitate. Aceste vulnerabilități provin, dacă nu întotdeauna de la codul software-ului în sine, cel puțin de la multiplele interfețe de integrare „liberă” care sunt expuse la exteriorul său. Acest tip de vulnerabilități nu există decât în foarte mică măsură în cazul echipamentelor hardware care îndeplinesc un scop sau o funcție precisă, cum ar fi securizarea traficului de rețea.

Pe măsură ce implementarea 5G continuă și componentele critice devin din ce în ce mai decuplate și virtualizate, operatorii vor trebui să monitorizeze și să evalueze continuu securitatea rețelei.

„Din punctul de vedere al CERT-RO, multitudinea de echipamente care vor invada spațiul nostru odată cu apariția tehnologiei 5G, faptul că vom vedea concret ce înseamnă noțiunea de smart, atât la nivel de orașe, transporturi, dar și personal, evident că toate acestea vor aduce vulnerabilități.” CERT-RO – Cătălin Petrică Aramă.

Sursa: https://youtu.be/3tVq0f47sTk.

Vulnerabilități de securitate a protocoalelor 5G

„Actori cibernetici cu motivație strategică sau financiară pot beneficia de ușurința compromiterii unor dispozitive IoT, dar și de nivelul de interconectivitate a acestora în vederea accesării unei rețele. Acest aspect poate facilita crearea și dezvoltarea unor rețele de boți utilizate în derularea unor atacuri cibernetice special concepute pentru a afecta disponibilitatea unor infrastructuri IT&C.

În anul 2019, cea de-a 5-a generație de viteză de transfer în mediul Internet pe telefonia mobilă se va extinde la nivel mondial, determinând creșterea vitezei de download de 6 ori, existând riscul de creștere a numărului de atacuri de tip DDoS, întrucât 5G va permite interconectarea unei largi game de dispozitive.”

Sursa: https://www.sri.ro/assets/files/publicatii/buletin-cyber-sem-1-2019.pdf.

Cercetătorii au descoperit o vulnerabilitate a protocoalelor de autentificare în rețea înainte ca implementările 5G să fie lansate. Într-o lucrare din 2019 care detaliază amenințările de confidențialitate pentru 3G, 4G și 5G, cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Berlin, ETH Zurich și SINTEF Digital Norway au descoperit o vulnerabilitate care afectează protocolul AKA (Authentication and Key Agreement), utilizat ori de cate ori telefonul comunică cu rețelele mobile.

Sursa: https://eprint.iacr.org/2018/1175.pdf.

Noua vulnerabilitate permite potențialilor hoți de date să fure informații, cum ar fi numărul de apeluri și numărul de mesaje text trimise, doar prin intermediul undelor radio 5G, fără a accesa în vreun fel telefonul utilizatorului.

Sursa:https://www.zdnet.com/article/new-security-flaw-impacts-5g-4g-and-3g-telephony-protocols/.

Cercetătorii de la Universitatea Purdue și Universitatea din Iowa au prezentat unsprezece noi probleme de proiectare în protocoalele 5G, printre care faptul că ar putea să expună locația utilizatorului, să downgradeze serviciul 5G la 4G sau 3G, să extragă datele de pe telefon sau chiar să te urmărească atunci când efectuezi apeluri, text sau doar navighezi pe web.

„Lucrul care mă îngrijorează cel mai mult este că atacatorii pot ști locația utilizatorului.” – Syed Rafiul Hussain, Purdue University.

Sursa: https://www.wired.com/story/5g-vulnerabilities-downgrade-attacks/.

 

 •  (S10-rep. 22.05, sel. 02-21) 

George Stoian: N-am pomenit degeaba de cancer, pentru că, riscurile de apariție a acestei boli vor fi din ce în ce mai mari, odată ce va crește exponențial poluarea electromagnetică, în urma utilizării de tehnologie 5G, pe tot teritoriul României, la capacitate maximă. Starea noastră de sănătate se va degrada și îmi doresc din suflet să mă înșel. Dar, sunt atâtea studii științifice, atâtea semnale de alarmă, trase la nivel mondial de experți de top, și, în contrapartidă n-avem decât niște vorbe goale, precum ale domnului Fenechiu, care invocă securitatea națională, fără să aibă habar despre ce vorbește. Și o invocă în calitate de legiuitor, de reprezentant al poporului român în Parlament. 

 

Impactul 5G asupra sănătății, studiul publicat în iunie 2021, realizat în cadrul dezbaterilor pentru viitorul științei și tehnologiei EPRS de către Serviciul de cercetare parlamentară europeană, unitatea de previziune științifică (STOA).

 

Cităm din studiu pe dr. Fiorella Belpoggi:

„ … (450-6000 MHz): Ca sinteză a ceea ce am reușit să analizăm în literatura științifică disponibilă, atât în ​​studiile pe oameni, cât și pe animale, putem spune că RF-EMF la expunerea la frecvențe FR1 PROBABIL (n.e. pană acum ziceau posibil) cauzează cancer și în special glioame și neurinoame acustice la om (n.e. acestea fiind tumori)…”

Reamintim tuturor și intervențiile membrilor IARC (OMS) care susțin ca au baza științifică să declare radiațiile de radiofrecvență ca PROBABIL cancerigene și chiar CUNOSCUT cancerigene.

Detalii:http://stop5gromania.ro/expertii-oms-sustin-reclasificarea-radiatiilor-de-frecventa-din-posibil-cancerigen-in-probabil-cancerigen-sau-cunoscut-cancerigen/

Christopher J. Portier, Ph. D., fost director al Centrului Național de Sănătate a Mediului la Centrele de Control și Prevenire a Bolilor (CDC) și Agenția pentru Substanțe toxice și Registrul Bolilor (ATSDR), consilier științific al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), recent a completat un raport de expertiză privind riscul de tumoare cerebrală de la expunerea la radiațiile radiofrecvență (RF) folosite în comunicațiile mobile. După finalizarea unei revizuiri cuprinzătoare a literaturii științifice, dr. Portier încheiat:

„În opinia mea, expunerea RF cauzează probabil glioame și neurome și, având în vedere dovezile umane, animale și experimentale, afirm că, într-un grad rezonabil de certitudine științifică, probabilitatea ca expunerea la RF să cauzeze glioame, iar neurome este mare.” În 2011, Dr. Portier a fost selectat să reprezinte CDC pe un grup de lucru de experți convocat de Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului (IARC) pentru a revizui cancerigenul radiațiilor RF. Pe baza recomandărilor comisiei de experți, IARC a declarat radiațiile RF′′ posibil cancerigene la om.′′ (Grupul 2 și anul următor a emis o monografie care rezumă dovezile).
http://stop5gromania.ro/probabilitatea-de-a-face-tumori-ale-sistemului-nervos-de-la-radiatia-dispozitivelor-fara-fir-este-mare/.

 •  (S12-rep. 59.41, sel. 02-21) 

Mădălina Apostol: În primul rând, aș vrea să le reamintesc tuturor că simptomele acute ale iradierii cu radiații de radiofrecvență de la aceste echipamente fără fir care sunt în jurul nostru, fie la o distanță, eu știu foarte… mai sunt și aparatele care sunt la câțiva metri sau la câteva zeci sau sute de metri, cum ar fi aceste antene. Simptomele acute ale iradierii sunt: durere de cap, palpitații ale inimii, confuzie, incapacitate de concentrare, tinitus, adică țiuit în urechi, amețeală, insomnie, oboseală. Deci, aceste simptome odată ce vedem că apar și sunt zilnice, noi trebuie să chemăm DSP-ul să facă o investigație. Pe lângă investigația…  

 

Memoriul legat de rolul important pe care DSP îl are pentru  protecția sănătății publice în fața proliferării radiațiilor neionizante prin facilitarea dezvoltării rețelelor 5G cu cererile noastre în concordanță cu atribuțiile și responsabilitățile DSP de execuție.

http://stop5gromania.ro/23-01-2022-memoriu-cu-solicitari-catre-dsp/

 

De asemenea la Capitolul III, pct. 5 am prezentat atât simptomele care apar de la expunerea la radiații electromagnetice de radio frecvențe cât și incidența în creștere accelerată de la instalarea în proximitate (interiorul clădirilor, stâlpii de iluminat, mobilierul stradal) a antenelor 5G care sunt extrem de dense din 50 în 50 de metri pentru a putea asigura serviciul.

 

Gabriela Calițescu: Dar, au specialiști, doamna Mădălina Apostol? Au specialiști? Că, din ceea ce ați enumerat dumneavoastră, aș putea, probabil să șterg doar două de pe listă, că restul le cam am pe toate. (…)

 

 • (S13-rep. 23.35, sel. 02-22) 

Adrian Aciu: Deci, trebuie lumea să înțeleagă că, referitor la 5G, nu mai există nici o posibilitate de alegere. (…) La 5G, dacă-l pun, vor fi peste tot. Fiecare casă, apartament, fiecare locație va fi înconjurat de nu știu câte astfel de dispozitive. Chiar dacă nu ți-l bagă în casă. O să ai și pe bloc, și în fața blocului, pe stâlp, și în spatele blocului, și pe scară, și peste tot. Deci, lumea trebuie să înțeleagă. Ieși pe stradă, te duci într-un magazin, oriunde te duci, orice faci, chiar și când ești în orașe, pe șosele, în trenuri, în metrou, în parcuri, arii… rezervații naturale, protejate, peste tot. Deci, lumea trebuie să înțeleagă că nu mai e ca și până acuma, să ai măcar impresia că poți să alegi într-o anumită măsură. Ne vor afecta pe toți! Din toate punctele de vedere.

 • (S14-rep. 27.23, sel. 02-22) 

George Stoian: (…) Aș vrea și eu să fac apelul pe care l-a făcut Adrian și să le amintesc tuturor factorilor decizionali din România. Că sunteți parlamentari, că sunteți la Guvern, că sunteți în servicii, nu contează cine sunteți, nu contează cum vă cheamă, nu contează ce funcție ocupați, și dumneavoastră, și copii dumneavoastră, și părinții dumneavoastră, și soția dumneavoastră, și frații dumneavoastră, toți cei dragi ai dumneavoastră, inclusiv dumneavoastră, veți fi la fel de afectați de efectele nocive ale tehnologiei 5G. Pentru că, inclusiv dacă vă retrageți undeva la țară, veți fi împânziți cu stâlpi care conțin… cu stâlpi aferenți tehnologiei 5G. Veți avea peste tot celule de tip 5G. Fiindcă asta scrie în proiect, în Legea 532. Nici măcar nu v-ați obosit să citiți. Vă imaginați că veți scăpa? Nu! Nu veți scăpa! Fiindcă va fi peste tot! Nu mai vorbim de faptul că, inclusiv, sateliții vor emite…

 

Raportul publicat în decembrie 15.12.2021 de Curtea Europeană de Conturi intitulat  Raport special Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate menționează foarte clar că riscurile și daunele generate de tehnologia 5G vor fi suportate de statele membre. Aceste riscuri și amenințări evidențiate de Curtea Europeană de Conturi sunt:

Riscuri la adresa confidențialității;

Amenințări la adresa securității naționale;

Dependența de lanțul de aprovizionare;

Atacuri cibernetice;

Efecte negative asupra sănătății;

Pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hipeautomatizării.

Sursa: pag. 53  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_03/SR_Security-5G-networks_RO.pdf.

 

Gabriela Calițescu: Sau nu! Sau nu! Probabil planul este, pentru că se știe foarte clar, adică numai cine nu-i conștient nu înțelege că nu va mai fi ales în condițiile date. Oamenii ăștia, oricum, au făcut o căruță de bani pe seama poporului român, și clar, la un moment dat se vor retrage acolo unde nu există 5G și vor trăi bine-mersi, dar populația României va fi cum va fi. Nu știu… vom vedea. (…)

 

 

Concluzii

Tehnologia 5G prezintă multe probleme: este nocivă pentru sănătate și mediu, încalcă drepturi fundamentale, prezintă vulnerabilități de securitate cibernetică, amenință securitatea și siguranța națională, costă mult, nu este necesară majorității utilizatorilor etc.

Toate informațiile legate de tehnologia 5G prezentate în emisiune au fost amplu dezbătute, cu dovezi și argumente de numeroși specialiști, atât din țară cât și din străinătate. Invitații emisiunii n-au făcut decât să explice mai pe înțelesul oamenilor ce au spus acești specialiști și concluziile studiilor lor.

Un aspect foarte important este că procedurile și deciziile CNA trebuie să respecte legislația și toate principiile de drept care prevăd că cei care acuză trebuie să demonstreze acuzațiile. Nu invers, respectiv cei acuzați să trebuiască să-și demonstreze nevinovăția.

Din acuzațiile care se aduc se vede clar că cei care le fac nu au nici măcar noțiuni minime de tehnică a rețelelor de telecomunicații 5G. De exemplu, se repetă critica că invitații emisiunii au spus că aceste rețele sunt formate din foarte multe dispozitive, a căror radiații emise se însumează și produc efecte cumulative. Acest lucru e perfect adevărat: radiațiile emise de dispozitivele 5G sunt foarte mult atenuate de obiecte, ceea ce face ca fiind obligatorie amplasarea lor foarte deasă, pentru a exista semnal peste tot. Așadar, prin specificul rețelelor 5G, ele sunt formate dintr-un număr imens de dispozitive radiative: antene, access point-uri, wireless-uri etc. Dacă cei care fac aceste acuzații ar fi avut măcar curiozitatea să caute pe internet (de ex. pe Wikipedia) noțiuni de bază despre rețelele 5G, nu ar fi spus multe din cele afirmate. Așa, noi trebuie să demonstrăm până și aspecte tehnice și inginerești banale legate de aceste rețele, cum ar fi hiperdensitatea dispozitivelor radiative. Ceea ce nu e normal să fim obligați să facem.

În final, vă adresăm o întrebare retorică: Putem spune public că radiațiile 5G afectează sănătatea? Da sau Nu?

 

 

 

III. Argumente suplimentare

 1. Decizia Curții de Apel din SUA care a decis că Comisia Federală de Comunicații (FCC) nu a furnizat o explicație motivată pentru a stabili că liniile directoare actuale privitoare la expunerea populației la radiațiile de radiofrecvență, protejează în mod adecvat împotriva efectelor nocive ale acestor radiații.

Sursa:https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf.

În cauză s-au depus 11.000 de pagini de dovezi ale vătămărilor provocate de tehnologiile 5G și wireless, pe care FCC le-a ignorat, inclusiv dovezi ale unor boli deja existente pe scară largă.

Arhiva cu dovezile științifice este la: https://ehtrust.org/environmental-health-trust-et-al-v-fcc-key-documents/.

 1. Arhitectura rețelelor 5G și argumente care demonstrează validitatea afirmațiilor din emisiune

Componentele sistemelor și rețelelor 5G – antenele sunt extrem de dese: mii și sute de mii de antene de diverse dimensiuni, amplasate din 50 în 50 de metri.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/5G#5G_devices

 

Echipamentele consumator

IoT Analytics estimated an increase in the number of IoT devices, enabled by 5G technology, from 7 billion in 2018 to 21.5 billion by 2025.[88

 

Sateliții – vor fi zeci de mii de sateliți pe orbita joasă

Sursa: https://futurenetworks.ieee.org/topics/5g-satellite-spectrum.

 

5G nici nu se poate compara cu 4G, 5G se compara cu DEW(arme cu energie directionata). Tehnologia beamforming este planificată a fi utilizată atât pe spectrul de frecvențe sub-6 GHz, cât și în zona 24-28 GHz sau mai sus. Fie și numai prin acest aspect al modului de transmisie a semnalului radio (concentrarea energiei pe câte un telefon), tehnologia 5G este mai periculoasă decât predecesoarele sale 4G si 3G.

În proximitatea echipamentului client (e.g., telefon, smart object etc) targetat de fascicule se află, de cele mai multe ori, nu numai utilizatorul, ci și persoanele care interacționează cu acesta, e.g.: membri de familie, colegi de munca, co-spectatori în tribune, co-spectatori în sala de spectacol, alți cumpărători la mall etc. Acesta este una din cauzele pentru care antenele 5G vor avea un impact dramatic asupra sănătății publice. Mai mult, metodele tehnologiilor mobile care țin de împărțirea spectrului radio între utilizatori, în speță tehnicile de duplexare/multiplexare de tip FDD (Frequency Division Duplex) și TDD (Time Division Duplex) utilizate curent, prezente și la 5G cresc nocivitatea semnalelor radio la care este expus utilizatorul.

 

La TDD este vorba de întreruperea semnalului și reluarea acestuia de foarte multe ori pe secundă, iar la FDD este vorba de schimbarea frecvenței de comunicare de foarte multe ori pe secundă. Oricare din aceste metode atrage după sine efecte profund nenaturale și dăunătoare asupra organismului uman și asupra mediului înconjurător.

 

Frecvențele cu lățimi de undă de ordinul milimetrilor (care sunt deja sau vor fi folosite în rețelele 5G), combinate cu tehnologii de modulare a semnalului precum beamforming, ajung să prezinte un potențial de risc sporit la adresa vieții și mediului înconjurător față de frecvențele din spectrul imediat inferior (UHF, cu ν < 3 GHz, folosite curent în 4G).

 

Precizăm că s-au realizat cercetări și studii militare pe aspecte morfologice, funcționale și biochimice care au arătat ca undele milimetrice provoacă schimbări în corp manifestate în alterări structurale ale pielii și organelor interne, schimbări calitative și cantitative ale compoziției sângelui și măduvei osoase și schimbări ale reflexelor condiționate, ale respirației țesuturilor, ale activității enzimelor care participă în respirația țesuturilor și în metabolismul nucleic.

 

În fotografie vedeți culoare radiației care la fascicul se păstrează până la utilizator. Iar noi vom naviga printr-o pânză de fascicule.

 

Autorul fotografiei este Associate Professor Emil Björnson Department of Electrical Engineering (ISY) Linköping University Sweden,

 

 

Radiatiile de la 4G vs Radiatiile de la 5G cartografiate

Inginerii au creat o hartă a căldurii pentru a arăta creșterea nivelului de radiații în cazul în care 5G ar fi implementat complet în Austin Texas. Studiul este la:

https://ieeexplore.ieee.org/document/9221314/figures#figures

Numărul de antene si de module fascicule din telefoane si tablete de la ingineri

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7983335

 1. Fasciculele emise de componentele rețelelor 5G NU pot fi monitorizate și, implicit, nu se poate afirma că sunt inofensive și se încadrează în limitele admise de lege.

 

Extras din răspunsul INSP către Comisia pentru abuzuri din Senat:

Extras din studiul de la: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf.

 

Măsurătorile înainte și după instalarea 5G pe acoperiș au arătat că 5G a provocat o creștere masivă a radiațiilor în apartament. Înainte de 5G, existau deja stații de bază pentru 3G sau 4G în același loc chiar deasupra apartamentului, dar trecerea la tehnologia 5G a dus la o creștere a radiațiilor de la 9.000 microW/m2 la maximum 1.690.000 microW/m2.

Simptomele care au apărut după activarea 5G sunt tipice sindromului de microunde: bărbatul a prezentat oboseală, dificultăți de somn, impact emoțional, sângerări nazale, creșterea tinitusului și probleme ale pielii. Femeia a avut mai multe simptome decât bărbatul cu  tulburări severe de somn și amețeli, urmate de probleme ale pielii  (senzație de arsură, furnicături la nivelul pielii mâinilor și brațelor), probleme de concentrare, iritabilitate, tinitus, probleme de echilibru, tulburări de memorie pe termen scurt, confuzie, oboseală, tendință la depresie, simptome cardiace și pulmonare (palpitații, greutate pe piept) și senzație de căldură în corp.

Toate simptomele au scăzut sau au dispărut complet după 24 de ore de la mutarea într-o altă casă cu radiații semnificativ mai mici.

Extras din studiu de caz privind 5G: radiația cu microunde de la stațiile de bază de pe acoperișuri a dat simptome medicale compatibile cu sindromul microundelor.

Studiul a fost publicat în revista Medicinsk ACCESS nr. 1/2022 și a fost realizat de oncologul și cercetătorul Lennart Hardell de la Fundația de Cercetare pentru Mediu și Cancer și Mona Nilsson de la Fundația pentru Protecția la radiații.

Sursa:https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/5g_mikrovagssyndromet_ma_2022.pdf.

 

4) Studiul: Securitatea rețelelor 5G – o problemă complexă

Studiul Colonelului Valentin-Gabriel GEORGESCU de la Agenţia Militară pentru Managementul Frecvenţelor Radio, Statul Major al Apărării:

https://gmr.mapn.ro/…/arhiva…/2022/gmr%201/GEORGESCU.pdf.

„Dispozitivele IoT mai puţin securizate, în special cele mai ieftine, ar putea introduce puncte slabe în reţelele de acasă, făcând, astfel, posibile atacuri de tip ransomware, sabotaj, furt de date etc. Sau pot fi introduse în reţele bot și pot distribui programe malware în întreaga reţea, pot lansa atacuri distribuite DoS pentru închiderea de site-uri sau pentru a obţine date și informaţii în mod fraudulos (cărţi de credit, parole etc.), păcălind oamenii prin atacuri de tip phishing 3.

Utilizarea pe scară largă a software-ului de configurare a reţelei va putea deschide oportunităţi de atacare a reţelelor și de preluare a controlului asupra acestora de către actori rău intenţionaţi sau nestatali.

Un alt aspect sensibil este legat de antenele 5G. În spectrul de frecvenţe înalte, propagarea microundelor se face pe distanţă scurtă, permiţând, în schimb, o capacitate de date mai mare. Comparativ cu 4G, aceasta înseamnă că, în aceeași zonă geografică, va exista un număr mai mare de antene 5G. Prin bruiaj radio, accesul utilizatorului mobil la serviciile de reţea dintr-o anumită zonă ar putea fi blocat cu ușurinţă. Spoofing 4 și sniffing 5 sunt alte potenţiale ameninţări care ar trebui să îngrijoreze. […]

Analiza strategiei SUA relevă două tipuri majore de ameninţări la adresa infrastructurii 5G, astfel:

 1. furt de date tranzitate prin reţele 5G, în scopul obţinerii de câștiguri financiare, colectării informaţiilor și monitorizării;
 2. întreruperea serviciilor publice și private bazate pe sau care cauzează defecţiuni în infrastructurile de comunicaţii.

Prin urmare, infrastructurile 5G vor trebui să asigure un nivel adecvat de securitate a informaţiilor și să abordeze riscurile pentru infrastructura critică, siguranţa și sănătatea publică și securitatea economică și naţională. […]

Conform Recomandării Comisiei privind securitatea cibernetică a reţelelor 5G, „dependenţa multor servicii critice de reţelele 5G ar face consecinţele întreruperilor sistemice și pe scară largă deosebit de grave. Ca urmare, asigurarea securităţii cibernetice a reţelelor 5G este o problemă de importanţă strategică pentru Uniune, într-un moment în care atacurile cibernetice sunt în creștere și sunt mai sofisticate ca niciodată”. (Commission Recommendation, 2019, p. 1)

În plus, numărul de puncte de intrare în lanţul de aprovizionare 5G ar putea permite actorilor rău intenţionaţi să acceseze lanţul de aprovizionare direct sau prin compromiterea furnizorilor. De exemplu, raportul coordonat de Uniunea Europeană privind evaluarea riscurilor în domeniul securităţii cibernetice afirmă că, „Deși accesul direct sau prin influenţarea unui actor asupra lanţului de aprovizionare cu telecomunicaţii poate facilita în mod semnificativ exploatarea acestuia pentru acţiuni rău intenţionate și poate face impactul acestor acţiuni semnificativ mai grav, trebuie remarcat faptul că actorii cu un nivel ridicat de intenţie și capacităţi, cum ar fi actorii statali, vor căuta să exploateze vulnerabilităţile în orice etapă a ciclului de viaţă al produsului oferit de orice furnizor”. (NIS Cooperation Group, 2019, p. 22). […]

Deși din ce în ce mai mulţi operatori de telefonie mobilă au introdus 5G în ofertele lor comerciale, serviciile furnizate se bazează pe infrastructurile actuale de reţea 4G și nu sunt încă ecosisteme „pure 5G”. […]

Având în vedere peisajul ameninţărilor și o mare varietate de riscuri potenţiale, se pare că obiectivul obţinerii unei securităţi totale a reţelelor 5G este nerealizabil, totuși vor trebui adoptate măsuri în sensul diminuării riscurilor identificate.”

 

 1. Incidența sindromului electro-hipersenzitivității și a sindromului îmbătrânirii accelerate, în funcție de distanța antenelor/stațiilor de emisie față de locuințele oamenilor. În imagine se vede incidența și frecvența experimentării simptomelor asociate electrosensibilității, în funcție de distanța spațiilor locative față de antenele emițător. În rețelele 5G distanța dintre om și releu este de maximum 50 de metri, astfel că incidența se poate ridica și la cotele marcate cu roșu în imagine (este inclusă chiar și 70% din populația generală).

 

Imagine din studiul de la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12168254/

 

Simptomele asociate electro-hipersenzitivitate:

 

 1. oboseală, *
 2. tulburări de somn *
 3. dureri de cap,
 4. disconfort
 5. dificultăți de concentrare*
 6. depresie, *
 7. pierderi de memorie,*
 8. deficiențe vizuale,*
 9. iritabilitate,*
 10. deficiențe auditive,*
 11. leziuni ale pielii,
 12. probleme cardiovasculare,*
 13. amețeli,*
 14. pierderea apetitului,*
 15. dificultăți de mers*
 16. greață.

 

cele marcate cu steluță sunt asociate și cu îmbătrânirea (cu sindromul îmbătrânirii accelerate).

Simptomele iradierii acute cu radiații de radiofrecvență.

S-au studiat: mecanismul de acțiune al câmpurilor electromagnetice cu microunde, rolul VGCC în creier, impactul câmpurilor electromagnetice non-termice asupra creierului, concluziile studiilor epidemiologice ample efectuate în ultimii 50 de ani și s-au folosit cinci criterii de testare pentru cauzalitate. Toate studiile arată în mod convergent că expunerile non-termice la câmpuri electromagnetice de microunde produc efecte neuropsihiatrice diverse.

Printre modificările raportate cel mai frecvent se numără tulburări de somn (insomnie), dureri de cap, depresie / simptome depresive, oboseală, disestezie, disfuncții de concentrare/atenție, modificări de memorie, amețeli, iritabilitate, pierderea poftei de mâncare / greutate corporală, neliniște/anxietate, greață, arsuri/furnicături/dermatită ale pielii și modificări EEG.

Sursa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599.


 1. Copiii sunt cei mai vulnerabili și afectați, ei absorb chiar și de 10 ori mai multe radiații decât adulții.

Fătul uman, copiii mici, vârstnicii, oamenii cu boli clinice, cu electrosenzitivitate (boala cauzată de radiații de radiofrecvență) sau sisteme imunitare compromise sunt vulnerabili în mod particular.

International EMF Scientist Appeal (Apelul internațional al oamenilor de știință cu privire la câmpurile electromagnetice, EMF) din 2015, care a fost semnat de peste 250 oameni de știință având studii revizuite (peer reviewed) publicate cu privire la efectele biologice și de sănătate ale radiației wireless afirmă:

„Numeroase studii științifice recente arată că EMF (câmpurile electromagnetice) afectează organismele vii, chiar și la nivele de intensitate mult mai scăzute decât permit standardele internaționale și naționale. Efectele includ risc crescut de cancer, stres celular, creșterea nivelului radicalilor liberi toxici, distrugeri genetice, schimbări structurale și funcționale ale sistemului reproductiv, deficite de învățare și memorie, tulburări neurologice și influențe negative asupra stării de bine ale organismului uman. Distrugerile afectează nu doar specia umană, existând din ce în ce mai multe dovezi ale influențelor dăunătoare asupra plantelor și animalelor.”

Copiii noștri depind de noi și de liderii guvernelor, pentru protecția sănătății și siguranței lor, care ar trebui să aibă maximă prioritate.

Studiu: Operabilitatea tehnologiei 5G încalcă DREPTURILE COPIILOR (ONU) http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-drepturile-copiiloronu/.

Studii ale efectelor radiațiilor câmpurilor electromagnetice asupra omului / copiilor, animalelor și plantelor:

http://stop5gromania.ro/studii-ale-efectelor-radiatiilor-campurilor-electromagnetice-asupra-omului-copiilor-animalelor-plantelor/.

Avizul CESE din anul 2021 referitor la impactul 5G și la categoriile vulnerabile menționează:

CESE recomandă ca toate stațiile de transmisie de frecvență radio și benzile de frecvență pe care funcționează acestea să fie inventariate, iar aceste informații să fie publicate în vederea unei mai bune gestionări teritoriale și a protejării intereselor cetățenilor, în special ale grupurilor vulnerabile (copii, femei însărcinate, bolnavi cronici, vârstnici, persoane electro-hipersensibile). De asemenea, trebuie să se țină seama de sănătatea și securitatea lucrătorilor.“

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content.

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a Consiliului Europei, care recomandă angajamente legislative și administrative cu adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații mobile, precum: înăsprirea limitelor de expunere la radiații, evitarea amplasării antenelor / echipamentelor în preajma copiilor, campanii de informare și de consultare a populației de către autorități, măsuri speciale de protecție a categoriilor vulnerabile, dezvoltarea unor tehnologii mai puțin nocive, etichetarea clară a dispozitivelor wireless, cu menționarea parametrilor radiativi și a riscurilor pentru sănătate, utilizarea preponderentă a dispozitivelor cu fir etc.

Radiația non-ionizantă afectează grav organismul micuților, ei absorb de 10 ori mai multe radiații decât adulții. Citiți aici mai multe despre afectarea creierului copiilor: https://ehtrust.org/how-cell-phones-affect-a-childs-brain/.

Alte studii recente despre  efectele radiațiilor câmpurilor electromagnetice emise de tehnologiile wireless asupra dezvoltării fetale și a nou-născuților și asupra copiilor găsiți la http://stop5gromania.ro/recente-cercetari-independente-ale-efectelor-radiatiei-wireless-asupra-sanatatii-umane/.

 

1 thought on “27.07.2022 – Memoriu pentru CNA”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.