Stop 5G România

Rulează videoul

23.01.2022 – Memoriu cu solicitări către DSP

 

CÂND VĂ ESTE RĂU DE LA ANTENE CEREȚI DSP SĂ ÎȘI FACĂ DATORIA ȘI SĂ ÎNLĂTURE SURSA RADIAȚIILOR NOCIVE.

Datele de contact ale DSP-urilor din teritoriu sunt la adresa: https://www.ms.ro/ro/directiile-de-sanatate-publica/

Datele de contact ale  ANCOM  din toata tara se gasesc la https://www.ancom.ro/harta-locatii

copie mesaj la relatii.publice@ms.ropetitii@avp.ro, ancom@ancom.ro

Mai jos găsiți memoriul nostru legat de rolul important pe care DSP îl are pentru  protecția sănătății publice în fața proliferării radiațiilor neionizante prin facilitarea dezvoltării rețelelor 5G cu cererile noastre în concordanță cu atribuțiile și responsabilitățile DSP de execuție.

1) DSP să facă anchete în teritoriu asupra radiațiilor neionizante de radiofrecvență provenite de la dispozitivele wireless instalate atât pe domeniul public cât și la cerere/reclamația cetățenilor lezați pe cel privat;

2) Laboratorul propriu al DSP să aibă dotări pentru măsurarea și monitorizarea radiațiilor neionizante;

3) Toate informațiile colectate trebuie să fie publice;

4) Posibilitatea reclamanților de a asista la verificările de pe teren și de a avea acces la toate informațiile legate de speța respectivă;

5) DSP trebuie să ia în calcul cu responsabilitate situațiile și precedentele în care oamenii au fost afectați de radiațiile neionizante de radiofrecvență;

6) DSP poate și trebuie să ia măsuri urgente și eficiente;

7) DSP trebuie să realizeze campanii de informare cu privire la efectele nocive ale radiațiilor de radiofrecvență (RF);

8) Direcțiile de Sănătate Publică trebuie să contribuie la îmbunătățirea legislației în domeniul protecției sănătății publice în raport cu efectele nocive ale radiațiilor neionizante de radiofrecvență.

Coaliția STOP 5G România își exprimă din nou întreaga disponibilitate de colaborare cu DSP-urile și cu orice alte instituții pentru rezolvarea problemelor generate de tehnologia nocivă 5G. Prin altele, deținem o vastă documentație și studii care conțin inclusiv soluții eficiente și din care se pot extrage idei practice și aplicabile.

În acest context, am solicitat să fie primită în audiență o delegație de specialiști din partea Coaliției STOP 5G România, care să prezinte mai în detaliu problemele și nevoile legate de protecția sănătății publice, raportate la stadiul actual al implementării rețelelor 5G în România.

 

MEMORIU

Solicitări către Direcția de Sănătate Publică pentru a rezolva problemele de sănătate publică generate de radiațiile neionizante de radiofrecvență

Comunicațiile electronice mobile se bazează pe comunicații în spectrul de microunde, acestea fiind generate artificial și având caracter pulsatoriu.

Comunicarea biologică între oameni, animale și plante are loc, și ea, în spectrul de microunde. În lumea vie, toate procesele biochimice de la nivel celular au la bază procese electromagnetice. Orice celulă este în esență o unitate bioenergetică vibratorie, cu câmp electromagnetic propriu. Putem spune că omul și toate ființele vii sunt, din această perspectivă, ființe electromagnetice, iar bioelectricitatea umană poate fi măsurată (e.g. electrocardiogramele măsoară activitatea inimii, iar electroencefalogramele o măsoară pe cea a creierului). De aceea, schimbările nivelului și ale tipului de radiație electromagnetică din mediu influențează fără echivoc omul și toată lumea vie.

Radiațiile de la rețelele de comunicații electronice mobile afectează întreaga populație, în mod deosebit categoriile vulnerabile. Probele științifice și legislația europeană susțin că sănătatea publică este prioritară oricăror altor aspecte societale, ce se vor a fi introduse și reglementate.

Comunicațiile mobile radiative s-au extins în afara zonelor industriale (fără să fie realizate analizele de impact necesare), ajungând în zonele intens populate (sunt zeci de antene pe spitale, în proximitatea școlilor, a grădinițelor și a creșelor, în cartiere rezidențiale etc.). În acest fel crește excesiv poluarea electromagnetică, prin proliferarea comunicațiilor electronice fără fir, cu efecte devastatoare asupra sănătății umane și a mediului.

Poluarea electromagnetică generată de rețeaua 5G (echipamente mobile și antene) va fi de zeci de ori mai mare decât cea din prezent, deoarece densitatea conexiunilor va fi extremă, atât din cauza numărului imens de utilizatori (oameni), cât și datorită obiectelor conectate (IoT). Numărul conexiunilor va fi de ordinul trilioanelor, numărul antenelor va fi de ordinul milioanelor (antene din 50 în 50 de metri la nivelul străzilor), numărul sateliților spațiali 5G va fi de ordinul zecilor de mii, cu frecvențe radio multiple care agregă spectrul radio, resursă naturală limitată.

Facilitarea implementării noii generații de tehnologie mobilă, prin hiperdensitatea conexiunilor, prin multitudinea de frecvențe folosite și prin fasciculele specifice de transmisie a semnalului încalcă flagrant normele care prevăd limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, conform art. 8, 16, 20, 24 din OUG nr. 111/2011.

International EMF Scientist Appeal (Apelul internațional al oamenilor de știință cu privire la câmpurile electromagnetice, EMF) din 2015, care a fost semnat de peste 250 oameni de știință având studii revizuite (peer reviewed) publicate cu privire la efectele biologice și de sănătate ale radiației wireless afirmă:

„Numeroase studii științifice recente arată că EMF (câmpurile electromagnetice) afectează organismele vii, chiar și la nivele de intensitate mult mai scăzute decât permit standardele internaționale și naționale. Efectele includ risc crescut de cancer, stres celular, creșterea nivelului radicalilor liberi toxici, distrugeri genetice, schimbări structurale și funcționale ale sistemului reproductiv, deficiențe de învățare și memorie, tulburări neurologice și influențe negative asupra stării de bine ale organismului uman. Distrugerile afectează nu doar specia umană, existând din ce în ce mai multe dovezi ale influențelor dăunătoare asupra plantelor și a animalelor.”

În România există tot mai mulți cetățeni afectați de radiațiile electromagnetice de radiofrecvență emise de rețelele de comunicații electronice mobile. Oamenilor le este încălcat DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIAȚĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ, prin expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și omniprezentă a tuturor cetățenilor la radiațiile de radiofrecvență.

Categoriile vulnerabile sunt complet ignorate în fața proliferării rețelelor de comunicații mobile și a tehnologiilor emergente acestora.

Menționăm că invaliditatea generată de expunerea la radiații intense, permanente și omniprezente a categoriilor vulnerabile cum sunt gravidele și fătul uman, copiii, persoanele cu peacemakers și implanturi medicale, bătrânii și bolnavii cronici, cei electrosenzitivi și cupluri care devin infertile sau cei cu sisteme imunitare compromise este în creștere de la lansarea generației a patra de comunicații electronice (4G), din cauza proximității antenelor, a cantității mari de date transferate și a timpului mărit de expunere.

În imagine se vede incidența și frecvența experimentării simptomelor asociate electrosensibilității, în funcție de distanța spațiilor locative față de antenele emițător. În rețelele 5G distanța dintre om și releu este de maximum 50 de metri, astfel că incidența se poate ridica și la cotele marcate cu roșu în imagine (este inclusă chiar și 70% din populația generală).Sursa: studiul publicat la adresa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12168254/.

Copiii sunt cei mai vulnerabili și afectați, ei absorb chiar și de 10 ori mai multe radiații decât adulții. Copiii noștri depind de noi și de acțiunea autorităților pentru protecția sănătății și siguranței lor, care ar trebui să aibă maximă prioritate.

În țările dezvoltate, autorităților care nu țin cont de dovezile științifice referitoare la efectele adverse ale radiațiilor emise de tehnologiile fără fir, PROLIFERATE MASIV PRIN REȚELELE 5G, li se pune în vedere de către instanțele de judecată că nu au luat în considerare baza amplă de dovezi științifice disponibile.

De exemplu, decizia Curții de Apel din SUA, care a decis că Comisia Federală de Comunicații (FCC) nu a furnizat o explicație motivată pentru a stabili că liniile directoare actuale privitoare la expunerea populației la radiațiile de radiofrecvență, protejează în mod adecvat împotriva efectelor nocive ale acestor radiații.

Sursa:https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf.

În cauză s-au depus 11.000 de pagini de dovezi ale vătămărilor provocate de tehnologiile 5G și wireless, pe care FCC le-a ignorat, inclusiv dovezi ale unor boli deja existente pe scară largă.

Arhiva cu dovezile științifice: https://ehtrust.org/environmental-health-trust-et-al-v-fcc-key-documents/.

Într-un caz care s-a petrecut la Școala Elementară Weston din Ripon, opt copii cu vârsta sub 10 ani au fost diagnosticați cu cancer, confirmând temerile părinților că un turn cu antene de telecomunicații de lângă școală e de vină. Fiecare copil avea diferite tipuri de cancer: la creier, rinichi, ficat și limfom. Antenele au fost oprite, deși proprietarul susținea că nivelurile frecvenței radio erau de 100 de ori sub limita federală.

La noi în România, dacă copiii au probleme din cauza radiațiilor emise de antenele telecom, nu se știe cu exactitate cine răspunde și în ce fel și cât de repede se vor demonta acele antene.

Consiliul Europei împreună cu mai multe guverne au emis acte normative prin care se limitează expunerea copiilor la tehnologii radiante fără fir (wireless). Actuala legislație este în flagrantă contradicție cu aceste măsuri, inclusiv cu aplicarea principiului precauției și a principiului ALARA (Rezoluția CE 1815/2011), motiv pentru care trebuie completată și actualizată.

Academia Română, în data de 27 august 2020, printr-un Comunicat de presă și-a manifestat preocuparea față de consecințele pe care utilizarea tehnologiei 5G ar putea-o avea asupra sănătății publice și consideră că este necesară aplicarea dispozițiilor din Rezoluția 1815 din 2011 a Consiliul Europei, care precizează: „se iau toate măsurile rezonabile pentru a reduce expunerea la câmpuri electromagnetice, în special la radiofrecvențele din telefoanele mobile, în particular a copiilor și tinerilor ce par a fi expuși riscului de tumori ale capului“ și solicită menținerea la „cel mai scăzut nivel cu putință“ (principiul ALARA) în ceea ce privește timpul de expunere, distanța și ecranarea.”

Din comunicatul Academiei Române:

„Atragem atenția că expunerea populației la radiația de radiofrecvențe de mare putere în Europa și, implicit, în țara noastră este deja o temă de dezbatere în lumea științifică la nivel mondial. Astfel, oamenii de știință avertizează că viitoarele stații 5G vor genera câmpuri electromagnetice de cca 100 de ori mai puternice decât cele ale generațiilor deja în funcțiune, dezvoltând practic un ocean artificial de radiații milimetrice de înaltă frecvență (30-300 GHz), cu imens potențial de risc, pe termen mediu, asupra vieții.

Organizația Mondială a Sănătății, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului și alte autorități medicale internaționale clasifică câmpul electromagnetic produs de radiofrecvențe ca posibil carcinogen la om. În mod concret, radiațiile milimetrice se absorb la nivelul pielii, în profunzime de cca 1-2 mm, precum și la nivelul păturii superficiale a corneei, iar efectele locale se pot transmite prin mecanisme moleculare în restul organismului. Alături de riscul de cancer, literatura de specialitate semnalează, între altele, efecte precum stresul celular, lezări ale mecanismelor genetice, deficit de memorie și probleme ale procesului de învățare, tulburări neurologice.

Astfel, considerăm că, înainte de a introduce în funcțiune sistemul 5G, este absolut necesară o analiză științifică responsabilă, care să vizeze atât evaluarea riscurilor asupra sănătății oamenilor, cât și stabilirea standardelor de expunere maximă totală. În acest context, readucem în atenție Rezoluția 1815 din 2011 a Consiliul Europei, care precizează: „se iau toate măsurile rezonabile pentru a reduce expunerea la câmpuri electromagnetice, în special la radiofrecvențele din telefoanele mobile, în particular a copiilor și tinerilor ce par a fi expuși riscului de tumori ale capului“ și solicită menținerea la „cel mai scăzut nivel cu putință“ (principiul ALARA) în ceea ce privește timpul de expunere, distanța și ecranarea.

Avertizăm că implementarea tehnologiei 5G, fără o evaluare concretă a riscurilor și vulnerabilităților, poate avea grave consecințe asupra sănătății populației și poate genera prejudicii sensibil mai mari decât avantajele.”

De asemenea Academia Română a pus la dispoziție o bibliografie științifică pe care și-a fondat poziția transmisă prin comunicat publicată la adresa:

https://acad.ro/mediaAR/doc2020/b0902-Tehnologia5G-BibliografieStiitificaSelectiv.pdf.

Facilitarea implementării noii generații de tehnologie mobilă, prin hiperdensitatea conexiunilor, prin multitudinea de frecvențe folosite și prin fasciculele specifice de transmisie a semnalului încalcă flagrant normele care prevăd limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, conform art. 8, 16, 20, 24 din OUG nr. 111/2011. În acest fel, prevederile legale actuale sunt eludate iar prin proiectul de lege L532/2021 aflat în dezbatere în Senat (cameră decizională) se încearcă noi reglementări abuzive, care agravează problema.

Practic, încă de la apariția generației a 4-a de comunicații mobile, autoritățile au exclus deliberat promovarea soluțiilor sustenabile și mai puțin invazive (comunicații fixe) și corecta informare a societății în privința expunerii la radiațiile de radiofrecvență. În schimb, au facilitat în mod discriminatoriu implementarea comunicațiilor mobile radiative, fără discernământ, în afara zonelor industriale, în zonele intens populate (sunt păduri de antene pe spitale, în proximitatea școlilor, grădinițelor și a creșelor, în cartiere rezidențiale etc.). În acest fel crește excesiv poluarea electromagnetică, prin proliferarea comunicațiilor electronice fără fir, cu efecte devastatoare asupra sănătății umane și a mediului.”

Situația din teritoriu – cum afectează rețelele de antene sănătatea publică

În rutina lor zilnică, românii sunt expuși la radiații de radiofrecvență (RF) din numeroase surse:

 1. Telefoanele lor mobile și telefoanele mobile ale altora din apropierea lor;
 2. O mulțime de routere Wi-Fi în casele lor, la locurile de muncă și în cafenele, baruri, restaurante și magazine cu amănuntul, pe care le frecventează;
 3. Antenele amplasate în comunitățile lor pentru a deservi telefoanele mobile și dispozitivele fără fir;
 4. Dispozitive wireless domestice, cum ar fi camerele de supraveghere, electrocasnicele, echipamentele de climatizare, contoarele inteligente care sunt acum denumite „dispozitive inteligente” (SMART).

Practic, românii sunt expuși la o poluare constantă cu radiații RF oriunde s-ar afla, pe domeniul public și privat unde operează rețelele de comunicații electronice, 24 de ore pe zi.

Limitele reale protective de expunere a populației la radiații de radiofrecvență devin cu atât mai critice cu cât milioane de antene noi se instalează în preajma populației. Aceste antene sunt amplasate pe stâlpii de iluminat public, în apropierea locuințelor, pe infrastructura utilităților publice, a mobilierului stradal sau chiar din curțile oamenilor.

Dacă la generațiile anterioare de rețele de telecomunicații antenele erau amplasate pe stâlpi sau clădiri înalte, în prezent, din ce în ce mai frecvent se instalează antene la nivelul străzii, foarte aproape de oameni. Acest compromis cu sănătatea publică se face pentru a deservi generația a cincea de comunicații electronice mobile sau așa-numitele rețele wireless 5G.

Mulți oameni cred că autoritățile sanitare au evaluat cu atenție documentația științifică și au constatat că dispozitivele fără fir sunt perfect sigure. Dar NU este adevărat. Cu toate că în România există o lipsă acută a informării corecte și a reglementărilor responsabile în domeniul radiațiilor RF, cum este în alte țări europene, pentru 48% dintre cetățeni este evident faptul ca 5G va genera mai multe radiații decât 4G.

ANCOM arată că 48% dintre respondenții unui sondaj consideră că reţelele 5G radiază semnificativ mai mult decât 4G, 29% nu consideră acest lucru, iar 23% nu știu/nu răspund (https://tinyurl.com/eryr68ah).

Caracterul ionizant al radiațiilor emise de echipamentele de comunicații electronice mobile.

Reamintim faptul că radiațiile emise de comunicațiile electronice mobile au și caracter ionizant. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, în Decizia nr. 243/2012/UE prezintă clar despre efectele IONIZANTE ȘI NEIONIZANTE asupra sănătății viului, în urma utilizării spectrului radio.

Efectele ionizante sunt de altfel recunoscute și de legiuitorii europeni, prin Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 14 martie 2012:

„Art. (31) – O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar trebui să ia pe deplin în considerare protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice, care este esențială pentru bunăstarea cetățenilor. Asigurând respectarea Recomandării 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la câmpuri electromagnetice (0 Hz-300 GHz) (14), este esențial să se asigure monitorizarea permanentă a efectelor de natură IONIZANTĂ și NEIONIZANTĂ asupra sănătății ale utilizării spectrului radio, inclusiv a EFECTELOR CUMULATE în SITUAȚII REALE, în care diferite frecvențe ale spectrului radio sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare de tipuri de echipamente.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0243.

Mai mult, studiul european REFLEX aduce dovada că radiațiile neionizante ale unui telefon 3G, cu un SAR de 1,3 W/Kg (considerat de autorități a fi inofensiv), timp de 24 de ore, au un efect similar cu 0.5 Gy radiații ionizante (echivalentul a 1600 de raze X).

Sursa:https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/brochure_en.pdf, secțiunea 7.

Această descoperire impune o abordare serioasă a limitelor și condițiilor de expunere a populației la câmpurile electromagnetice emise de tehnologiile wireless, ceea ce în mod evident ar implica limitări serioase ale acestor tehnologii în preajma populației și, implicit, restrângerea veniturilor industriei telecom.

 

Solicitările noastre pentru o acțiune imediată se bazează pe două argumente principale:​

 1. expunerea publicului la radiațiile wireless crește într-un ritm exponențial;
 2. din ce în ce mai mulți oameni raportează probleme grave de sănătate legate de expunerea la radiații wireless.

Simptomele acute ale bolii radiațiilor fără fir includ:

– durere de cap;

– palpitații ale inimii;

– confuzie, incapacitate de concentrare;

– tinitus (țiuit în urechi);

– ameţeală;

– insomnie;

– oboseală.

Boli severe corelate cu expunerea la radiații wireless:

– cancer (cancer mamar, cancer tiroidian, cancer cerebral etc.);

– probleme de neurodezvoltare la copiii expuși prenatal;

– efecte asupra sănătății reproductive (scăderea numărului de spermatozoizi, risc crescut de avort spontan etc.);

– leziuni ale ADN-ului.

            Din aceste motive solicităm Direcției de Sănătate Publică următoarele:

1) DSP să facă anchete în teritoriu asupra radiațiilor neionizante de radiofrecvență provenite de la dispozitivele wireless instalate pe domeniul public, precum și la cererea cetățenilor, pe proprietățile private, acolo unde a fost solicitat.

Atribuțiile DSP prevăd explicit că instituția are obligația să răspundă la toate solicitărilor celor afectați de radiații, indiferent de natura sau de sursa lor și să efectueze anchete pentru a elimina factorii care afectează sănătatea publică.

De asemenea, trebuie precizat că DSP nu are prevăzut în legislația proprie sau în normele de aplicare faptul că atunci când este sesizată cu privire la efectele nocive ale radiațiilor neionizante de radiofrecvență trebuie să cheme altă instituție (de ex. ANCOM) care să efectueze măsurători sau să facă orice altceva în respectiva anchetă legată de sănătatea publică. Practic, DSP-urile trebuie să aibă propria dotare și expertiză în domeniu și să realizeze propriile măsurători ale radiațiilor.

Menționăm că în situația în care ANCOM este într-o eventuală culpă legată de funcționarea defectuoasă a unor echipamente radio din rețelele de comunicații electronice mobile (antene sau echipamente client), ANCOM nu mai are dreptul și nu mai poate fi solicitat să facă măsurători, deoarece ar fi în conflict de interese.

Aceste măsurători trebuie făcute de DSP, care are atribuții pentru protecția sănătății publice, inclusiv dacă sănătatea publică este afectată de radiațiile neionizante de radiofrecvență provenite de la dispozitivele wireless.

Iată o dovadă că ANCOM este cel care face măsurătorile, nu DSP sau altă structură din Ministerul Sănătății:

https://cnmrmc.insp.gov.ro/en/22-electromagnetism/53-masuratori-gradinita.

O altă problemă este legată de faptul că în teritoriu sunt instalate de către operatorii telecom numeroase dispozitive radiante de rețea care nu sunt inventariate, nu sunt puse cu acordul comunității și nici măcar cu acordul proprietarilor imobilelor pe care se instalează. Multe dintre aceste dispozitive nu sunt vizibile cetățenilor deoarece sunt mascate sau sunt de dimensiuni mult mai mici decât cele cunoscute, fiind confundate cu mobilierul stradal. Astfel, populația este expusă la radiații RF fără a ști, iar efectele negative ale expunerii sunt puse pe seama altor factori (de ex. de mediu) și nu se iau astfel în considerare cauzele reale, pentru a fi eliminate. Din aceste motive, populația trăiește într-un mediu extrem de poluat electromagnetic.

2) Laboratorul propriu al DSP să aibă dotări pentru măsurarea și monitorizarea radiațiilor neionizante provenite de la rețelele de comunicații electronice mobile.

DSP trebuie să-și utileze propriile laboratoare de măsurare a radiațiilor cu echipamente moderne și performante pentru măsurarea radiațiilor neionizante de radiofrecvență provenite de la dispozitivele wireless atât în interiorul, cât și în afara clădirilor.

3) Toate informațiile colectate trebuie să fie publice și afișate pe un site specializat.

4) Posibilitatea reclamanților de a asista la verificările de pe teren și de a avea acces la toate informațiile legate de speța respectivă.

5) DSP trebuie să ia în calcul cu responsabilitate situațiile și precedentele în care oamenii au fost afectați de radiațiile neionizante de radiofrecvență.

Cazuri de recunoaștere prin decizii judecătorești a afectării sănătății de la radiațiile neionizante de radiofrecvență și impunerea remedierii situației:

5.1 Un orădean a înfruntat cu tenacitate compania Vodafone pentru desfiinţarea antenei de emisie-recepţie montate pe terasa blocului în care locuieşte. Sentinţa obţinută în februarie 2013 îi dă dreptate, instanţa acceptând, pentru prima oară în România, că emisiile antenelor GSM sunt nocive şi pot provoca cancer cerebral.

Sursa:http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-6/jos-antena-in-premiera-judecatoria-obliga-o-companie-de-telefonie-sa-si-demonteze-o-antena-de-pe-un-bloc-106241.html?mobile=no

5.2 Instanţa Tribunalului Bucureşti a obligat printr-o decizie definitivă operatorul Telekom Mobile SA să demonteze antenele GSM de pe un bloc din Sectorul 3 al capitalei. Totul, la cererea a doi bucureşteni, care au pretins în procesul deschis împotriva companiei de telefonie că antenele montate pe blocul lor le afectează sănătatea.

Sursa:/adevarul.ro/news/eveniment/sentinta-precedent-doi-bucuresteni-desfiinteaza-releele-gsm-blocul-locuiesc-1_5c1137dfdf52022f7563f64b/index.html;

5.3 În alt caz, instanţa a apreciat că dreptul la viaţă şi la integritate fizică, şi implicit la sănătate, garantat de art. 2 din Convenţia Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicată în M. Of. Nr. 135/31.05.1994) şi consacrat de art. 22, art. 34 şi art. 35 din Constituţia României, presupune şi eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potenţial pentru sănătatea şi bunăstarea sa.

Sursa:https://adevarul.ro/locale/resita/locatarii-considera-antenele-gsm-afecteazasanatatea-cere-demontarea-lor-s-a-intamplat-resita-instanta-le-a-dat-castigde-cauza-1_58625f145ab6550cb8cfc487/index.html;

Exemple din jurisprudența internațională rezultată din litigiile privitoare la efectele nocive ale radiației wireless.

Timp de trei decenii s-au deschis procese în legătură cu tumorile cerebrale și uzul telefoanelor mobile. Prezentăm aici o mostră a câtorva cazuri înregistrate de-a lungul timpului. La finalul fiecărui exemplu am enumerat câteva reportaje despre litigiile pe seama radiațiilor de radiofrecvență.

Sursa:http://stop5gromania.ro/jurisprudenta-internationala-litigii-privitoare-la-radiatia-wireless/.

6) DSP poate și trebuie să ia măsuri urgente și eficiente pentru eliminarea factorilor de risc asupra sănătății publice.

Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art. 27 alin. (4), DSP poate opri sau chiar da jos antenele care afectează sănătatea oamenilor, prin nivelul crescut de radiații și intensitatea lor. De asemenea, poate dispune retragerea autorizației sanitare de funcționare, cel puțin până la clarificarea situației.

Acesta trebuie să fie modul de operare al Direcțiilor de Sănătate Publică atunci când cetățenii le semnalează că se simt rău de la radiațiile antenelor: antenele vor fi oprite iar autorizația sanitară de funcționare suspendată, până se ia o decizie definitivă (de exemplu în urma unui proces în instanță).

Activitatea de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional la radiaţii ionizante face parte din responsabilităţile legale ale sistemului de sănătate publică, concordanța acquis-ului comunitar şi practicii europene, prevăzute de legislaţia naţională armonizată, reprezentată de:

– Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul I, Sănătatea Publică și Legea nr. 220/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006;

– HG nr. 1414/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică;

– Legea nr. 159/2021, care prevede la art. 30:

(1) Lucrările de acces prevăzute de prezenta lege se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

 1. e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice.

– Regulamentul din 27 iulie 2010 de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, care cuprinde:

ANEXA 1, Articolul 17 VII. În domeniul reglementării sanitare

Compartimentul de avize şi autorizare:

 1. a) primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor şi activităţilor;
 2. b) primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii în vederea funcţionării obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrării la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunale.

[Aici este inclusă și autorizarea rețelelor de comunicații electronice mobile 4G si 5G].

VIII. În domeniul supravegherii în sănătatea publică

Departamentul de supraveghere în sănătate publică are în structură următoarele compartimente:

 1. Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă;
 2. Laboratorul igiena radiaţiilor.
 3. Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:
 4. c) elaborează propuneri pentru reglementarea activităţilor teritoriale din domeniile: igiena mediului, igiena alimentaţiei, igiena unităţilor de învăţământ, medicină ocupaţională, igiena radiaţiilor, în concordanţă cu legislaţia din domeniu;
 5. l) desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării sanitare;
 6. m) colaborează şi conlucrează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile;
 7. p) supraveghează acordarea asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de copii şi tineri şi participă la monitorizarea medicală a dezvoltării fizice, psihomotorii şi a stării de sănătate a copiilor din colectivităţi;
 8. q) realizează registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectuând cercetarea medicală şi documentarea cazurilor suspecte de boală, declararea, înregistrarea şi raportarea bolilor profesionale, conform prevederilor legale;
 9. v) efectuează, la cererea terţilor, expertize, consultanţă şi prestaţii de specialitate;

În cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă funcţionează următoarele colective de activitate specifică:

 1. Igiena mediului;
 2. Igiena colectivităţilor de copii/tineret;
 3. Medicina muncii.
 4. Laboratorul igiena radiaţiilor funcţionează sub coordonarea profesională a unui medic cu atestare pentru activităţile specifice şi are următoarele atribuţii:
 5. e) efectuează, din proprie iniţiativă sau la cererea terţilor, determinări ale nivelurilor de radiaţii, precum şi consultanţă de specialitate;
 6. f) controlează aplicarea normelor de securitate nucleară şi igiena radiaţiilor.

7) DSP trebuie să realizeze campanii de informare cu privire la efectele nocive ale radiațiilor de radiofrecvență (RF).

De asemenea, trebuie să contribuie la acordarea de asistență medicală profilactică, inclusiv în colectivitățile de copii și tineri, pentru prevenția și protecția în utilizarea dispozitivelor wireless (art. 17, cap VIII, pct. B, lit. p din Regulamentul din 27 iulie 2010).

DSP-urile trebuie să efectueze campanii de informare destinate profesorilor, părinților și copiilor pentru a-i alerta cu privire la riscurile specifice ale utilizării timpurii, nesupravegheate și prelungite a telefoanelor mobile și a altor dispozitive care emit microunde. De asemenea, să organizeze campanii de informare și de sensibilizare cu privire la riscurile efectelor biologice potențial dăunătoare pe termen lung asupra mediului și asupra sănătății umane, în special pentru copii, adolescenți și tineri aflați la vârsta de reproducere.

Exemple de sfaturi pentru populație, pe care trebuie să le dea inclusiv DSP-urile, pentru reducerea expunerii la radiații neionizante de radiofrecvență provenite de la echipamentele client/terminalul:

– utilizarea speakerului în timpul convorbirii;

– utilizarea unui dispozitiv de tip hands free cu fir;

– reducerea timpului petrecut utilizând dispozitivul;

– apropierea telefonului de ureche după ce conexiunea a fost realizată (în primele momente după inițierea apelului, telefonul emite semnale mai puternice pentru realizarea conexiunii cu stația de bază);

– reducerea timpului de utilizare a terminalului în zonele cu semnal slab (telefonul emite cu putere mai mare, pentru a putea fi „văzut” de stația de bază);

– evitarea poziționării terminalului în apropierea corpului, chiar și în cazul neutilizării lui (terminalul, deși nu este în convorbire/sesiune de date, comunică cu rețeaua).

8) Direcțiile de Sănătate Publică trebuie să contribuie la îmbunătățirea legislației în domeniul protecției sănătății publice în raport cu efectele nocive ale radiațiilor neionizante de radiofrecvență.

Pentru asta, toate DSP-urile trebuie să centralizeze experiența din teritoriu legată de cazurile persoanelor afectate de radiații neionizante și să propună soluții pentru corectarea și îmbunătățirea legislației în domeniu. Pentru ca acest demers să fie eficient, el trebuie gestionat de Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, care are în atribuții supravegherea sănătății publice în raport cu radiațiile și deține laborator de igiena radiaţiilor.

Coaliția STOP 5G România își exprimă din nou întreaga disponibilitate de colaborare cu DSP-urile și cu orice alte instituții pentru rezolvarea problemelor generate de tehnologia nocivă 5G. Prin altele, deținem o vastă documentație și studii care conțin inclusiv soluții eficiente și din care se pot extrage idei practice și aplicabile.

În acest context, vă solicităm să primiți în audiență o delegație de specialiști din partea Coaliției STOP 5G România, care să prezinte mai în detaliu problemele și nevoile legate de protecția sănătății publice, raportate la stadiul actual al implementării rețelelor 5G în România.

În concluzie, Direcțiile de Sănătate Publică trebuie să realizeze anchete complete și independente față de alte instituții, legate de afectarea sănătății populației prin expunerea la radiații neionizante de radiofrecvență, provenite de la rețelele de comunicații electronice, existente în spațiul public și privat. De asemenea, trebuie să furnizeze soluții rapide și eficiente pentru eliminarea cauzelor de această natură care afectează sănătatea publică.

Dacă tehnologia nocivă 5G va fi implementată, radiațiile ne vor afecta pe toți.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.