Stop 5G România

Rulează videoul

Inițiativa Cetățenească Europeană STOP (((5G)))

??? S-A DAT STARTUL INITIAȚIVEI CETĂȚENEȘTI EUROPENE
Stop (((5G))) – Să fim conectați, dar și protejați

INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ – Semnează și tu!

Avem la nivel european de colectat până pe 1 martie 2023 peste 1 milion de semnături astfel încât să se oprească mizeria de 5G, așa cum cum a fost oprit și retras de pe piața azbestul care a omorât milioane de oameni.

Avem la nivel european de colectat până pe 1 martie 2023 peste 1 milion de semnături astfel încât să se oprească mizeria de 5G, așa cum cum a fost oprit și retras de pe piața azbestul care a omorât milioane de oameni.

României ii revine o cotă de minim 23 265 de semnături valide, de aceea trebuie să introducem cu atenție și corect datele și, în fiecare zi, să distribuim și să invităm pe cât mai mulți să semneze.

Pentru a reuși, trebuie ca 7 țări care să obțină numărul minim de voturi si totalul de 1 milion de voturi valabile.

Daca alegeți varianta carte de identitate, introduceti seria și numărul cărții de identitate legate LLNNNNNN

Faceți captura de ecran dupa ce semnați și salvati chitanta cu identificatorul semnatură ca dovada a semnăturii dvs. si pastrați-o bine, sa putem contesta o eventuala fraudare. Trimiteti chitanta sau captura la  romania.eci@protonmail.com

E simplu de semnat și mega important pentru viața si libertatea noastră, a tuturor!!!

Să arătam tuturor ca noi, precautii la 5G suntem majoritatea!

Ideal este sa semnăm TOTI aceasta initiativa cetateneasca, 5G nu ocolește pe nimeni!

Ca să fie validă semnatura de susținere trebuie să:

  1. să fiți cetățean al Uniunii Europene (adică cetățean al unui stat membru al UE);
  2. să aveți vârsta la care se poate vota la alegerile pentru Parlamentul European sau, dacă sunteți cetățenii anumitor țări, vârsta de 16 ani;
  3. datele introduse să fie corecte 100%; pentru validitate trebuie introduse numele, prenumele si tara din actul de identitate.

Link direct la semnatura https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home

DETALII IN LIMBA ROMÂNĂ

Obiective 
Implementarea tehnologiei 5G ne pune în pericol drepturile la un mediu sănătos, libertate și viață privată.
Solicităm Comisiei să propună acte legislative care să protejeze cetățenii și mediul de aceste amenințări:
1. Radiațiile au un efect negativ asupra oamenilor, faunei și florei. Limitele actuale de expunere oferă o protecție insuficientă, în special pentru persoanele vulnerabile (cum ar fi copiii, femeile însărcinate, pacienții, persoanele în vârstă), animalele, insectele polenizatoare și plantele
– Trebuie adoptate reglementări care protejează toate formele de viață împotriva radiațiilor generate de emisiile de frecvențele radio și microunde *
2. 5G va duce la explozia numărului de dispozitive electronice conectate, antene și sateliți. Aceasta va duce la un consum nesustenabil de energie, la emisii de radiații, la minerit dăunător și la poluare, punând în pericol biodiversitatea și habitatele naturale
– Trebuie adoptate reglementări mai stricte pentru protejarea mediului de orice formă de impact adus de tehnologia 5G și de digitalizare *
3. 5G permite supravegherea și colectarea masivă de date prin intermediul obiectelor conectate. Acest lucru va spori riscul criminalității informatice, al scurgerilor de date, al furtului, al revânzării și al utilizării abuzive a inteligenței artificiale
–  Trebuie adoptate reglementări care să asigure o protecție reală și eficientă a datelor pentru a ne proteja viața privată, securitatea și libertatea *
* propuneri punctuale în anexă
Soluții
Protecția vieții noastre

 

Adoptarea de reglementări în vederea protejării tuturor formelor de viață împotriva radiațiilor generate de frecvențele radio și microunde

 

Sute de studii științifice evaluate inter pares, independente de industrie, inclusiv cele mai recente cercetări arată că, și la intensități de milioane de ori mai mici decât limitele actuale, câmpurile electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) au efecte biologice nocive. Solicităm aplicarea principiului precauției în cazul RF EMF, pentru a ne proteja împotriva riscurilor pentru mediu și pentru sănătatea umană.

 

Toate obiectivele

 

Zece propuneri de implementat în legislația UE

Propunerea 1

 

Trebuie adoptate limite de expunere la câmpurile electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) bazate pe toate efectele biologice și asupra sănătății, nu numai pe cele legate de temperatură, pentru a proteja oamenii – mai ales copiii, femeile însărcinate, bolnavii, persoanele în vârstă, persoanele infirme, persoanele electrohipersensibile (EHS), persoanele afectate de această radiație și persoanele care utilizează dispozitive electromedicale sau implanturi; trebuie aplicat principiul precauției.

 

Citește mai mult

Propunerea 2

 

Actualizarea Recomandării 1999/519/CE și a Directivei 2013/35/UE privind locul de muncă. Acestea „ar trebui revizuite și reevaluate periodic”.

 

Citește mai mult

Propunerea 3

 

Recomandarea 1999/519/CE și Directiva 2013/35/UE privind locul de muncătrebuie să se bazeze pe cele mai bune date științifice disponibile”. Cerem să se stabilească limitele care să ofere CEL MAI RIDICAT NIVEL DE PROTECȚIE DIN CADRUL TUTUROR orientărilor științifice și empirice disponibile, inclusiv:

·      Rezoluția 1815 a Consiliului Europei, punctul 8.2.1.

·      Bioinițiativa 2012

·      Orientările Institutului Building Biology

·      Orientarea din 2016 a EUROPAEM EMF pentru prevenirea, diagnosticarea și tratamentul problemelor și bolilor legate de EMF (pagina 19)

 

Citește mai mult

Propunerea 4

 

Oamenii de știință care au expertiză în domeniul biomedical și care nu au conflicte de interese trebuie să elaboreze orientări suplimentare privind expunerea la radiații RF EMF; trebuie desemnat un nou comitet sau trebuie extinse activitățile Comitetului științific pentru riscurile asupra sănătății, mediului și riscurilor emergente (SCHEER) pentru a evalua parametrii bioactivi ai câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF).

 

Citește mai mult

Propunerea 5

 

Trebuie asigurat faptul că toți parametrii activi din punct de vedere biologic ai câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) sunt evaluați în cadrul testelor care vizează dispozitivele fără fir și antenele, precum și funcționarea acestora.

 

Citește mai mult

Propunerea 6

 

Conexiunile fără fir trebuie înlocuite cu conexiuni prin cablu, iar această înlocuire trebuie făcută imediat în locuri precum spitale, grădinițe, școli, cămine de bătrâni și toate clădirile publice.

 

Citește mai mult

Propunerea 7

 

Informarea publicului cu privire la pericolele asociate conexiunilor fără fir și la modul de reducere la minimum a expunerii (de exemplu, prin utilizarea conexiunilor prin cablu).

 

Citește mai mult

Propunerea 8

 

Indicarea și oferirea de zone cu radiații joase/fără radiații în municipalități. Declararea ca zone cu radiații joase/fără radiații a tuturor rezervațiilor naturale și a parcurilor.

 

Citește mai mult

Propunerea 9

 

Pentru a proteja sănătatea umană și bio-integritatea, trebuie solicitat consimțământul în cunoștință de cauză al cetățenilor UE înainte de a-i expune la câmpuri electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF).

 

Citește mai mult

Propunerea 10

 

Pe baza principiului precauției, trebuie adoptată o directivă privind limitele de expunere la câmpuri electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) pentru protejarea faunei și a florei.

 

Citește mai mult

Protejarea mediului înconjurător

 

Adoptarea de reglementări mai stricte pentru a proteja mediul înconjurător de toate impacturile tehnologiei 5G și ale digitalizării

 

Departe de a fi un pas către un viitor eficient din punct de vedere energetic și durabil, tehnologia 5G și introducerea internetului obiectelor vor contribui semnificativ la poluare și la epuizarea resurselor. Până în 2025, acestea ar putea reprezenta 20 % din consumul mondial de energie electrică.

 

Toate obiectivele

 

Opt propuneri de implementat în legislația UE:

Propunerea 11

 

Actualizarea Directivei 2011/92/UE astfel încât să includă implementarea tehnologiei 5G și tot domeniul telecomunicațiilor wireless ca proiecte în Anexa 1 pentru a se garanta că astfel de proiecte fac obiectul unei evaluări de mediu sau al unei examinări în conformitate cu directiva.

 

Citește mai mult

Propunerea 12

 

Reducerea consumului masiv de energie electrică generat de tehnologia comunicațiilor digitale, acordând prioritate soluțiilor cu fir și cu consum redus de energie în planul de acțiune pentru Pactul verde european.

 

Citește mai mult

Propunerea 13

 

„Deșeurile provenite de la echipamentele electrice și electronice” (WEEE), alte deșeuri și impactul asupra mediului al extracției mineralelor și metalelor rare din pământ, utilizate în echipamentele electronice, trebuie incluse în „Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului”.

 

Citește mai mult

Propunerea 14

 

Actualizarea Directivei Ecodesign din 2009 în materie de proiectare ecologică, care trebuie să stabilească limite stricte pentru pierderile de resurse și de energie ale tuturor dispozitivelor conectate, inclusiv ale antenelor și sateliților.

 

Citește mai mult

Propunerea 15

 

Trebuie ca toți parametrii dăunători din punct de vedere biologic ai câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) să fie recunoscuți ca poluanți și să fie incluși în toate politicile și directivele relevante ale UE.

 

Citește mai mult

Propunerea 16

 

Includerea monitorizării tuturor parametrilor biologici nocivi ai câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) în programele de monitorizare a mediului, în Strategia în domeniul biodiversității pentru 2030, în obiectivele UE de refacere a naturii, în directivele Natura 2000 și cea privind păsările și habitatele.

 

Citește mai mult

Propunerea 17

 

Solicitarea imediată a unui moratoriu privind operaționalizarea mega-constelațiilor de sateliți 5G din întreaga lume până la soluționarea efectelor negative asupra mediului.

 

Citește mai mult

Propunerea 18

 

Realizarea cu prioritate, în cadrul politicii spațiale europene, a unui studiu de impact asupra mediului a tuturor proiectelor spațiale.

 

Citește mai mult

Protecția datelor personale

 

Adoptarea de reglementări în vederea asigurării unei protecții eficace a datelor pentru a ne proteja viața privată, securitatea și libertatea

 

Măsurile actuale de protecție a datelor sunt insuficiente în scenariul internetului organismelor (IoB) și al obiectelor (IoT), în care toate dispozitivele ne colectează datele 24 de ore din 24, 7 zile din 7. S-a dovedit că, atunci când aceste date sunt prelucrate ca volume mari de date (Big Data) folosind inteligența artificială, se produce și se agravează discriminarea. De asemenea, este extrem de îngrijorător faptul că 70 % din investițiile în 5G sunt utilizate pentru sisteme de supraveghere, inclusiv camere de recunoaștere facială și drone.

 

Toate obiectivele

 

Cinci propuneri de implementat în legislația UE:

Propunerea 19

 

Trebuie lansată o evaluare a impactului efectelor tehnologiei 5G, inclusiv a obiectelor și organismelor conectate, asupra protecției datelor cu caracter personal și trebuie evaluată conformitatea cu legislația actuală privind protecția datelor.

 

Citește mai mult

Propunerea 20

 

Protejarea cetățenilor împotriva criminalității informatice în creștere prin aplicarea principiului minimizării datelor în cazul colectării prin intermediul dispozitivelor fără fir (cum ar fi datele medicale și bancare).

 

Citește mai mult

Propunerea 21

 

Comitetul European pentru Protecția Datelor trebuie să combată în mod activ și independent discriminarea și încălcările drepturilor digitale.

 

Citește mai mult

Propunerea 22

 

Solicitarea explicită a consimțământului fiecărui cetățean pentru ca datele sale să fie supuse oricărei proceduri automatizate.

 

Citește mai mult

Propunerea 23

 

Organizarea de dezbateri publice coordonate de oameni de știință cu expertiză în domeniul biomedical și fără conflicte de interese, cu privire la autorizarea inovațiilor digitale sau la măsura în care se autorizează aceste inovații; trebuie desemnat un nou comitet de etică sau trebuie extinse activitățile EGE.

 

Citește mai mult

Anexa

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_ro

Trebuie adoptate reglementări în vederea protejării tuturor formelor de viață împotriva radiațiilor generate de frecvențele radio și microunde
Sute de studii științifice evaluate inter pares, independente de industrie, inclusiv cele mai recente cercetări arată că, și la intensități de milioane de ori mai mici decât limitele actuale, câmpurile electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) au efecte biologice nocive. Solicităm aplicarea principiului precauției în cazul RF EMF, pentru a ne proteja împotriva riscurilor pentru mediu și pentru sănătatea umană.
Zece propuneri de implementat în legislația UE
1. Trebuie adoptate limite de expunere la câmpurile electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) bazate pe toate efectele biologice și asupra sănătății, nu numai pe cele legate de temperatură, pentru a proteja oamenii – mai ales copiii, femeile însărcinate, bolnavii, persoanele în vârstă, persoanele infirme, persoanele electrohipersensibile, persoanele afectate de această radiație și persoanele care utilizează dispozitive electromedicale sau implanturi; trebuie aplicat principiul precauției
2. Actualizarea Recomandării 1999/519/CE și a Directivei 2013/35/UE privind locul de muncă. Acestea „ar trebui revizuite și reevaluate periodic”
3. Recomandarea 1999/519/CE și Directiva 2013/35/UE privind locul de muncă „trebuie să se bazeze pe cele mai bune date științifice disponibile”. Cerem să se stabilească limitele care să ofere CEL MAI RIDICAT NIVEL DE PROTECȚIE DIN CADRUL TUTUROR orientărilor științifice și empirice disponibile, inclusiv

• Rezoluția 1815 a Consiliului Europei

• Bioinițiativa 2012

• Orientările Institutului Building Biology

• Orientarea din 2016 a EUROPAEM EMF

4. Oamenii de știință care au expertiză în domeniul biomedical și care nu au conflicte de interese trebuie să elaboreze orientări suplimentare privind expunerea la radiații RF EMF; trebuie desemnat un nou comitet sau trebuie extinse activitățile Comitetului științific pentru riscurile asupra sănătății, mediului și riscurilor emergente (SCHEER) pentru a evalua parametrii bioactivi ai RF EMF
5. Trebuie asigurat faptul că toți parametrii activi din punct de vedere biologic ai RF EMF sunt evaluați în cadrul testelor care vizează dispozitivele fără fir și antenele, precum și funcționarea acestora
6. Conexiunile fără fir trebuie înlocuite cu conexiuni prin cablu, iar această înlocuire trebuie făcută imediat în locuri precum spitale, grădinițe, școli, cămine de bătrâni și toate clădirile publice
7. Trebuie ca publicul să fie informat cu privire la pericolele asociate conexiunilor fără fir și la modul de reducere la minimum a expunerii (de exemplu, prin utilizarea conexiunilor prin cablu)
8. Trebuie să se recomande statelor membre să pună la dispoziție zone cu radiații joase/fără radiații în municipalități. Toate rezervațiile naturale și parcurile trebuie declarate zone cu radiații joase/fără radiații
9. Pentru a proteja sănătatea umană și bio-integritatea, trebuie solicitat consimțământul în cunoștință de cauză al cetățenilor UE înainte de a-i expune la RF EMF
10. Pe baza principiului precauției, trebuie adoptată o directivă privind limitele de expunere la RF EMF pentru protejarea faunei și a florei.
Trebuie adoptate reglementări mai stricte pentru a proteja mediul de toate impacturile tehnologiei 5G și ale digitalizării
Departe de a fi un pas către un viitor eficient din punct de vedere energetic și durabil, tehnologia 5G și introducerea internetului obiectelor vor contribui semnificativ la poluare și la epuizarea resurselor. Până în 2025, acestea ar putea reprezenta 20 % din consumul mondial de energie electrică
Opt propuneri de implementat în legislația UE
11. Trebuie actualizată Directiva 2011/92/UE astfel încât să includă implementarea tehnologiei 5G și tot domeniul telecomunicațiilor wireless ca proiecte în anexa 1 pentru a se garanta că astfel de proiecte fac obiectul unei evaluări de mediu sau al unei examinări în conformitate cu directiva
12. Trebuie redus consumul masiv de energie electrică generat de tehnologia comunicațiilor digitale, acordând prioritate soluțiilor cu fir și cu consum redus de energie în planul de acțiune pentru Pactul verde european
13. „Deșeurile provenite de la echipamentele electrice și electronice” (WEEE), alte deșeuri și impactul asupra mediului al extracției mineralelor și metalelor rare din pământ, utilizate în echipamentele electronice, trebuie incluse în „Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului”
14. Trebuie actualizată Directiva Ecodesign din 2009 în materie de proiectare ecologică, care trebuie să stabilească limite stricte pentru pierderile de resurse și de energie ale tuturor dispozitivelor conectate, inclusiv ale antenelor și sateliților
15. Trebuie ca toți parametrii dăunători din punct de vedere biologic ai RF EMF să fie recunoscuți ca poluanți și să fie incluși în toate politicile și directivele relevante ale UE
16. Includerea monitorizării tuturor parametrilor biologici nocivi ai câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență (RF EMF) în programele de monitorizare a mediului, în Strategia privind biodiversitatea pentru 2030, în obiectivele UE de refacere a naturii, în directivele Natura 2000 și cea privind păsările și habitatele.
17. Trebuie solicitat un moratoriu imediat privind operaționalizarea mega-constelațiilor de sateliți 5G din întreaga lume până la soluționarea efectelor negative asupra mediului
18. Impactul asupra mediului al tuturor proiectelor spațiale trebuie să aibă prioritate în cadrul politicii spațiale europene
Trebuie adoptate reglementări în vederea asigurării unei protecții eficace a datelor pentru a ne proteja viața privată, securitatea și libertatea
Măsurile actuale de protecție a datelor sunt insuficiente în scenariul internetului organismelor (IoB) și al obiectelor (IoT), în care toate dispozitivele ne colectează datele 24 de ore din 24, 7 zile din 7. S-a dovedit că, atunci când aceste date sunt prelucrate ca volume mari de date folosind inteligența artificială, se produce și se agravează discriminarea. De asemenea, este extrem de îngrijorător faptul că 70 % din investițiile în 5G sunt utilizate pentru sisteme de supraveghere, inclusiv camere de recunoaștere facială și drone.
Cinci propuneri de implementat în legislația UE
19. Trebuie lansată o evaluare a impactului efectelor tehnologiei 5G, inclusiv a obiectelor și organismelor conectate, asupra protecției datelor cu caracter personal și trebuie evaluată conformitatea cu legislația actuală privind protecția datelor
20. Protejarea cetățenilor împotriva criminalității informatice în creștere prin aplicarea principiului minimizării datelor în cazul colectării prin intermediul dispozitivelor fără fir (cum ar fi datele medicale și bancare)
21. Comitetul European pentru Protecția Datelor trebuie să combată în mod activ și independent discriminarea și încălcările drepturilor digitale
22. Trebuie solicitat consimțământul explicit al fiecărui cetățean pentru ca datele sale să fie supuse oricărei proceduri automatizate
23. Trebuie organizate dezbateri publice coordonate de oameni de știință cu expertiză în domeniul biomedical și fără conflicte de interese, cu privire la autorizarea inovațiilor digitale sau la măsura în care se autorizează aceste inovații; trebuie desemnat un nou comitet de etică sau trebuie extinse activitățile EGE
* Pentru detalii, consultați anexa cu informații suplimentare

#STOP5GEurope     #STOP5GRomânia

Facebook Messenger