Stop 5G România

Rulează videoul

27.07.2022 – Memoriu pentru anularea HG – Licitatia pentru 5G

Memoriu

pentru anularea proiectului de Hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

 

Vă sesizăm prin prezenta că proiectul de Hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă încalcă flagrant unele principii constituționale și unele norme legale.

Solicităm anularea acestui proiect de Hotărâre din următoarele motive:

 1. Vicii de procedură

1.1. Proiectul de Hotărâre a fost pus în consultare publică nerespectând termenul legal pentru informarea publicului, conform dispozițiilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003.

„Art. 7 alin. (2): Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.”

1.2. Acest proiect de Hotărâre nu prezintă studiile de impact necesare, respectiv studii asupra afectării sănătății publice, a mediului înconjurător, impactul social, asupra securității naționale, inclusiv asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului etc.

În Nota de fundamentare, la capitolele referitoare la impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, la impactul asupra mediului și la informarea societății civile se menționează că „proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu”!

Sursa: https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/NF_HG_taxa_de_licenta1657713059.pdf.

Un exemplu de informare corectă ar fi prezentarea unor concluzii din Raportul publicat în luna decembrie 2021 de Curtea Europeană de Conturi, intitulat Implementarea tehnologiei 5G în UE – Raport special: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate. Acest raport arată foarte clar că riscurile și daunele generate de tehnologia 5G vor fi suportate de statele membre. Aceste riscuri și amenințări evidențiate de Curtea Europeană de Conturi sunt:

Riscuri la adresa confidențialității;

Amenințări la adresa securității naționale;

Dependența de lanțul de aprovizionare;

Atacuri cibernetice;

Efecte negative asupra sănătății;

Pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței, prin hiper automatizare.

Sursa: pag. 53

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_03/SR_Security-5G-networks_RO.pdf.

Un exemplu de studiu important și relevant este studiul Grupului de lucru pentru viitor al Știință și Tehnologie (STOA) din cadrul Direcţiei Generale pentru Servicii Parlamentare de Cercetare (EPRS) a Secretariatului Parlamentului European intitulat „Aspecte de confidențialitate și securitate ale tehnologiei 5G”.

Studiul STOA care certifica legitimitatea ingrijorarilor cetatenilor

5G experiment neetic

Acest studiu descrie două dimensiuni principale ale tehnologiei 5G: confidențialitatea și securitatea. Această lucrare de cercetare se concentrează pe analiza riscurilor și amenințărilor de securitate cibernetică, provocărilor privind confidențialitatea și oportunitățile tehnologice 5G la nivelul UE și la nivel mondial, precum și pe relația dintre riscurile de securitate cibernetică și problemele legate de confidențialitate.

Pentru început, trebuie să observăm cu toții că majoritatea, peste 50% din experți, consideră justificate preocupările/îngrijorările cetățenilor privind riscurile rețelelor 5G la adresa confidențialității (53%), a securității (47%), amenințările cibernetice (53%), tehnologiile emergente – Internetului Lucrurilor, Inteligența Artificială și Roboții (40%).

Sursa: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)697205.

 

1.3. Nu au fost consultați cetățenii în luarea deciziei permiterii sau nu a operabilității acestor tehnologii din generația a cincea.

ANCOM prezintă o așa-zisă consultare-sondaj la adresa:

https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322, ce conține erori și, cel puțin spus, suspect ca metodologie și eșantion de respondenți. Sondajul a avut ca scop evaluarea oportunității vânzării drepturilor de acces la benzile de frecvențe 694-790 MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz pentru 5G.

Aceste pseudo sondaj nu are nici o relevanță deoarece s-a făcut pe un număr infim de respondenți. Având în vedere că spectrul de frecvențe este resursă naturală – proprietatea publică a cetățenilor României, trebuia consultați un număr mare de persoane și factori implicați în acest domeniu.

Cităm din sinteza studiului: „În cadrul consultării publice s-au primit răspunsuri din partea a 9 respondenți (4 operatori de comunicații mobile, un operator de comunicații globale prin satelit, doi producători de echipamente radio, o persoană interesată și o instituție a statului). Consultarea publică a avut drept scop colectarea opiniilor celor interesați cu privire la necesitatea și oportunitatea organizării unei proceduri de selecție competitive pentru acordarea de noi drepturi de utilizare a spectrului radio în benzile mai sus menționate, precum și a intențiilor operatorilor existenți în piață sau a unor potențiali nou intrați privind participarea, în perioada următoare (2017-2018), la o eventuală procedură de selecție competitivă. Benzile de frecvențe care au făcut obiectul consultării vor contribui la asigurarea resurselor de spectru necesare pentru dezvoltarea eficientă a serviciilor de comunicații de bandă largă în contextul avântului consumului de internet mobil,prin utilizarea tehnologiilor existente, dar și pentru implementarea în perspectivă a tehnologiilor de nouă generație, cunoscute sub denumirea de 5G sau IMT-2020.”

Aceasta este dovada modului fraudulos de informare și organizare a consultării publice pe tema oportunității vânzării drepturilor de acces la spectru radio suplimentar pentru 5G, o temă atât de importantă pentru cetățeni, proprietarii de drept ai spectrului de frecvențe radio. Aceasta este și o dovadă în plus a lipsei de rigurozitate și legalitate a ANCOM în a realiza studii temeinice, obligatorii elaborării unor politici publice cu impact semnificativ asupra mai multor sectoare societale, inclusiv asupra siguranței și securității naționale.

În concluzie, procedura eminamente viciată a așa-zisei consultări nu legitimează și nu permite Guvernului și ANCOM suplimentarea cantității de spectru pentru 5G.

 

 1. Valorile minime ale  taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz sunt derizorii și inadmisibile.

Asta în condițiile în care la art. 5 din proiectul de Hotărâre se prevede că ANCOM poate scădea și mai mult unele prețuri. ANCOM dispune cum vrea el de spectru și pune ce prețuri vrea, aspect complet ilegal.

Mai mult, plata ratei prevăzută în proiectul de Hotărâre nu ține cont de rata inflației.

Spectrul radio este proprietatea cetățenilor și majoritatea lor nu vor și nu sunt de acord cu operarea rețelelor și tehnologiilor 5G care îl exploatează agresiv si extrem de poluant.

Valorile minime ale taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz sunt extrem și suspect de mici în comparație cu valorile practicate în Uniunea Europeană. Este inadmisibil să promovați astfel de valori pentru exploatarea unei resurse naturale limitate pe durate de timp extinse (), mai ales că nu sunt studii de impact asupra sănătății publice și asupra mediului înconjurător.

Țări europene mai mici ca piață a comunicațiilor electronice au dat acces pentru 5G pornind de la sume de miliarde de euro, iar Guvernul și ANCOM vor să dea acces pentru nici măcar un miliard de euro (693 milioane euro), în condițiile în care valoarea de început a licitației este și valoarea finală, cu care se adjudecă accesul la spectru.

https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Proiect_HG_taxa_de_licenta1657713059.pdf

O comparație este evidentă pentru frecvența de 700 MHz: Ungaria a dat 50 MHz/15 ani cu 191 milioane de euro, iar conform tarifelor România va da acces la 75 MHz/20 de ani la 372 milioane. Astfel, Ungaria a dat cu 2,6 eurocenți/MHz/an/locuitor, iar România vrea să dea cu 1,42 și 0,72/MHz/an/locuitor.

Spectrul nu poate fi vândut în rate, deoarece nu se pot credita operatorii telecom cu bani de la buget.

 

De ce valoarea minimă este atât de mică, din moment ce aceste benzi nu pot fi folosite pentru altceva decât pentru 5G?

0 eurocenți este un preț simbolic și ilegal.

Nu se menționează absolut nimic de nevoile sociale ale cetățenilor, care sunt proprietarii spectrului, resursa naturală limitată, exploatată pentru 5G.

Lipsa securității rețelelor 5G nu poate fi acoperită cu o lege, care nici nu este aplicată pentru furnizorii care sunt dovediți a fi de risc în alte state europene și non-europene.

 

 1. Consumul foarte mare de energie electrică a rețelei 5G și impactul lui în economie nu este evaluat corect de ANCOM, ceea ce face ca motivarea proiectului de Hotărâre să nu fie în acord cu normele legale.

În Expunerea de motive, ANCOM încearcă să estimeze consumul de energie electrică a rețelei 5G într-un mod incorect din punct de vedere tehnic și nefast din punct de vedere economic.

Sursa: https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/NF_HG_taxa_de_licenta1657713059.pdf.

În primul rând, afirmația conform căreia consumul total de energie în sectorul comunicațiilor electronice va crește de două, respectiv de patru ori nu este corectă deoarece sunt deja informații publice, unele chiar de la furnizori care operează de câțiva ani rețele 5G, care arată că rețelele 5G consumă mult mai mult de două ori față fibra optică, respectiv de patru ori față de rețelele pe suport cupru. Astfel, Huawei arată că consumul real al rețelei 5G este de 3,5 ori mai mare față de 4G, iar rețeaua 4G consumă, în ansamblul ei, de 10 ori mai mult decât rețelele de comunicații fixe, prin fibră optică.

Următorul studiu susține faptul că tehnologiile wireless vor continua să consume energie de cel puțin 10 ori mai mare decât tehnologiile prin cablu, atunci când oferă acces comparabil ca tarif și volum de trafic.

Sursa:https://www.researchgate.net/publication/224240247_Energy_Consumption_in_Wired_and_Wireless_Access_Networks.

„Conform unui document al Huawei, unul dintre marii producători de echipamente 5G, stațiile 5G consumă de până la trei ori și jumătate mai mult decât cele 4G.

Astfel că, pentru a menaja rețeaua electrică, operatorul de telefonie China Unicom a anunțat că va pune pe „pauză” rețeaua 5G între orele 21 și 9 dimineața.”

Sursa:https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them.

Un alt studiu din 2021, al Greenpeace arată că: „5G NU E VERDE, dăunează copacilor, albinelor și consumă cu peste 300% mai mult decat 4G”.

Cităm și organizația Americans For Responsible Technology care face public raportul organizației ecologice internaționale Greenpeace referitor la energia consumată de 5G:

Sursa:https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/2021/05/a5886d59-china-5g-and-data-center-carbon-emissions-outlook-2035-english.pdf.

În al doilea rând, studiul folosit ca motivare este imprecis, depășit și nu reflectă realitatea concretă din România.

Studiul francez nu se referă numai la consumul de energie electrică a rețelelor 5G ci amestecă consumul tuturor dispozitivelor 3G, 4G și 5G. Asta conferă o imagine falsă a consumului propriul de energie a rețelelor 5G.

De ce ANCOM nu a ales un studiu sau o analiză concretă de consum doar a rețelelor 5G, deși sunt disponibile pe piață? Nu cumva se încearcă inducerea în eroare a Guvernului, a furnizorilor telecom și a consumatorilor finali?

Cum poate avea ANCOM certitudinea că echipamentele telecom pe care s-a făcut studiul francez la nivelul anului 2020 vor fi aceleași cu echipamentele care vor fi instalate în România de acum înainte?

Avem în vedere faptul că în acel an rețeaua 5G din Franța era compusă din multe echipamente Huawei care nu se vor mai folosi nici în Franța și nici în România, deoarece provin de la un furnizor dovedit cu risc la adresa securității naționale. Mai mult, se vor folosi noi generații de echipamente, la care diferă consumul de energie electrică.

De exemplu, operatorul telecom Bouygues Telecom a anunțat în august 2020 că va retrage 3.000 de antene de telefonie mobilă Huawei până în 2028, din zone cu populație foarte densă, la cererea guvernului francez, din motive de securitate a viitoarei rețele 5G.

Sursa:https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24254784-bouygues-telecom-demonta-3-000-antene-huawei-situate-zone-foarte-dense-din-franta.htm.

Așadar, nici din acest punct de vedere nu se poate lua în considerare un studiu pentru evaluarea consumului imens de energie electrică a rețelei 5G. Trebuie să se ia în calcul consumul efectiv din țările care au astfel de rețele și nu să se meargă pe o estimare bazată pe date depășite.

Dată fiind experiența practică a rețelelor 5G care funcționează deja de câțiva ani în unele țări, inclusiv în state membre UE, consumurile specifice ale acestor rețele nu mai pot fi estimate ci trebuie cuantificate după consumul concret. Din acest motiv și pentru o bună și corectă motivare a proiectului de Hotărâre, ANCOM nu are voie să estimeze consumul total de energie electrică în sectorul comunicațiilor electronice pe baza unor studii, ci are obligația să-l evalueze pe baza consumului efectiv, raportat de firmele telecom care operează deja rețele 5G.

În al treilea rând, în contextul actual al crizei energetice, care deja afectează unele ramuri ale industriei și întreaga economie, nu mai este suficient doar să se estimeze consumul de energie electrică ci trebuie analizat în detaliu dacă el este sustenabil și economic avantajos. Din acest motiv, ANCOM trebuie să facă un studiu detaliat cu privire la impactul consumului imens de energie electrică a rețelelor 5G în România. Consum care nu trebuie să afecteze economia locală sau națională, pe alți consumatori mari de curent din diverse zone ale țării, să nu dezechilibreze balanța producției și importului de energie, să nu ducă la creșterea prețului energiei prin cererea foarte mare și disponibilitate redusă de producție etc.

În al patrulea rând, creșterea consumului de energie electrică se va reflecta direct proporțional și în creșterea masivă a poluării electromagnetice emisă de dispozitivele 5G, la exploatarea spectrului de frecvențe radio.

Cu toate acestea, ANCOM spune cu nonșalanță și complet abuziv, referitor la impactul asupra mediului, sănătății și securității publice, și a biodiversității că proiectul de act normativ nu se referă la aceste domenii!!!

Pentru această poluare electromagnetică masivă și foarte nocivă nu răspunde nimeni. Nici Guvernul care vrea să adopte astfel de proiecte, nici ANCOM, nici operatorii telecom, nici firmele de asigurare etc.

De exemplu, asiguratorii consideră rețelele mobile 5G un factor de risc ridicat, motiv pentru care refuză să mai asigure daunele cauzate de rețelele de comunicații electronice mobile 5G și de poluarea pe care o generează.

În 2019, Swiss Re, una dintre cele mai mari companii de reasigurare din lume, a clasificat 5G drept un risc de răspundere cu „impact ridicat”.

Sursa:https://www.swissre.com/dam/jcr:5916802c-cf6b-4c67-9d42-39cf80c4b00d/SONAR%20Publication%202019_WEB_quality.pdf.

„Exceptarea câmpurilor electromagnetice (excluziunea 32) este o excludere generală a asigurărilor și este aplicată pe piață ca standard. Scopul exceptării este de a exclude acoperirea bolilor cauzate de expunerea continuă pe termen lung la radiații neionizante, adică prin utilizarea telefonului mobil.” CFC Underwriting LTD agenția britanică a Lloyd’s.

Sursa: https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions.

După cum se observă din studiul inginerilor IEEE prezentat în continuare, poluarea electromagnetică generată de rețelele 5G este incomparabil mai mare și mai agresivă decât la 4G. Practic, rețelele 5G vor polua electromagnetic de zeci și de sute de ori mai mult și mai nociv decât rețeaua 4G, acesta fiind motivul principal pentru care proliferarea acestor tehnologii prin legislații frauduloase încalcă multiple principii juridice, legi și tratate internaționale.

În imagine este prezentată cartografierea acestor radiații extreme, ce vor fi generate de rețele 5G. Se vede în partea dreaptă cum puterea densității câmpului electromagnetic și, implicit, poluarea generată de acesta, crește cantitativ de aproape 1000 de ori la rețelele 5G.

Sursa:https://www.researchgate.net/publication/344402227_Radiation_Analysis_in_a_Gradual_5G_Network_Deployment_Strategy.

În al cincilea rând, legea cere imperativ ca proiectele de acte normative să fie corect motivate, iar lipsa unei motivări corecte ducând la anularea respectivului act normativ, fiind inclusiv argument de neconstituționalitate.

Din cele arătate mai sus se vede că acest proiect de Hotărâre nu este motivat corect, deoarece se folosesc informații imprecise, depășite și complet insuficiente în contextul crizei energetice.

Acest proiect de Hotărâre a fost inițiat și elaborat fără studii de impact, fără dezbateri publice ample și corecte, fără analize de risc multisectoriale, fără transparența tuturor documentațiilor, cu încălcări ale normelor legislative, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 24/2000 și al Legii nr. 86/2000, fiind astfel încălcat principiul legalității reglementat de art. 1 alin. (5) și ale art. 147 alin. (4) din Constituție și nu în ultimul rând încălcând grav multiple drepturi și libertăți garantate de Constituția României.

Se încalcă principiul legalității prevăzut de art. 1 alin. (3) și (5) din Constituția României, prin raportarea la respectarea dispozițiilor privind normele de tehnică legislativă, reglementate de Legea nr. 24/2000, inclusiv privind motivarea proiectului de lege și nemotivarea neacceptării propunerilor și observațiilor făcute. Constituția României art. 1 – Statul român (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

În concluzie, ANCOM trebuie să prezinte date mult mai concrete și obiective legate de consumul foarte mare de energie al rețelelor 5G și nu să folosească date relative și expirate.

ANCOM și Guvernul nu pot motiva acest proiect de Hotărâre în acest fel, folosind un mod atât de relativ de estimare, pentru o problemă atât de importantă și cu un astfel de impact major pentru economie și pentru mediul înconjurător.

Din acest motiv, precum și pentru alte motivări incomplete sau greșite din Expunerea de motive, acest proiect de Hotărâre este ilegal din start și nu poate fi adoptat în această formă.

 

 1. ANCOM nu poate măsura și monitoriza emisiile antenelor 5G și nici utilizarea spectrului, ceea ce duce la abuzuri și fraude.

Deoarece nu există aparatură cu care să se măsoare radiațiile și fasciculele de acest tip. Asta duce la folosirea frauduloasă a spectrului radio de către rețelele 5G.

5G nici nu se poate compara cu 4G, 5G se compară cu DEW (arme cu energie direcționată). Tehnologia beamforming este planificată a fi utilizată atât pe spectrul de frecvențe sub-6 GHz, cât și în zona 24-28 GHz sau mai sus. Fie și numai prin acest aspect al modului de transmisie a semnalului radio (concentrarea energiei pe câte un telefon), tehnologia 5G este mai periculoasă decât predecesoarele sale 4G si 3G.

În proximitatea echipamentului client (e.g., telefon, smart object etc) targetat de fascicule se află, de cele mai multe ori, nu numai utilizatorul, ci și persoanele care interacționează cu acesta, e.g.: membri de familie, colegi de muncă, co-spectatori în tribune, co-spectatori în sala de spectacol, alți cumpărători la mall etc. Acesta este una din cauzele pentru care antenele 5G vor avea un impact dramatic asupra sănătății publice. Mai mult, metodele tehnologiilor mobile care țin de împărțirea spectrului radio între utilizatori, în speță tehnicile de duplexare/multiplexare de tip FDD (Frequency Division Duplex) și TDD (Time Division Duplex) utilizate curent, prezente și la 5G cresc nocivitatea semnalelor radio la care este expus utilizatorul.

La TDD este vorba de întreruperea semnalului și reluarea acestuia de foarte multe ori pe secundă, iar la FDD este vorba de schimbarea frecvenței de comunicare de foarte multe ori pe secundă. Oricare din aceste metode atrage după sine efecte profund nenaturale și dăunătoare asupra organismului uman și asupra mediului înconjurător.

Frecvențele cu lățimi de undă de ordinul milimetrilor (care sunt deja sau vor fi folosite în rețelele 5G), combinate cu tehnologii de modulare a semnalului precum beamforming, ajung să prezinte un potențial de risc sporit la adresa vieții și mediului înconjurător față de frecvențele din spectrul imediat inferior (UHF, cu ν < 3 GHz, folosite curent în 4G).

Precizăm că s-au realizat cercetări și studii militare pe aspecte morfologice, funcționale și biochimice care au arătat ca undele milimetrice provoacă schimbări în corp manifestate în alterări structurale ale pielii și organelor interne, schimbări calitative și cantitative ale compoziției sângelui și măduvei osoase și schimbări ale reflexelor condiționate, ale respirației țesuturilor, ale activității enzimelor care participă în respirația țesuturilor și în metabolismul nucleic.

În imagine vedeți culoare radiației care la fascicul se păstrează până la utilizator. Iar noi vom naviga printr-o pânză de fascicule.

Pericolul retelelor 5G

Autorul imaginii este Associate Professor Emil Björnson Department of Electrical Engineering (ISY) Linköping University Sweden,

Extras din răspunsul INSP către Comisia pentru abuzuri din Senat:

fascicolele 5G nu se pot monitoriza

Extras din studiul de la: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf.

Studiu de caz Suedia:

“Măsurătorile înainte și după instalarea 5G pe acoperiș au arătat că 5G a provocat o creștere masivă a radiațiilor în apartament. Înainte de 5G, existau deja stații de bază pentru 3G sau 4G în același loc chiar deasupra apartamentului, dar trecerea la tehnologia 5G a dus la o creștere a radiațiilor de la 9.000 microW/m2 la maximum 1.690.000 microW/m2.

Simptomele care au apărut după activarea 5G sunt tipice sindromului de microunde: bărbatul a prezentat oboseală, dificultăți de somn, impact emoțional, sângerări nazale, creșterea tinitusului și probleme ale pielii. Femeia a avut mai multe simptome decât bărbatul cu  tulburări severe de somn și amețeli, urmate de probleme ale pielii  (senzație de arsură, furnicături la nivelul pielii mâinilor și brațelor), probleme de concentrare, iritabilitate, tinitus, probleme de echilibru, tulburări de memorie pe termen scurt, confuzie, oboseală, tendință la depresie, simptome cardiace și pulmonare (palpitații, greutate pe piept) și senzație de căldură în corp.

Toate simptomele au scăzut sau au dispărut complet după 24 de ore de la mutarea într-o altă casă cu radiații semnificativ mai mici.”

Extras din studiu de caz privind 5G: radiația cu microunde de la stațiile de bază de pe acoperișuri a dat simptome medicale compatibile cu sindromul microundelor.

Studiul a fost publicat în revista Medicinsk ACCESS nr. 1/2022 și a fost realizat de oncologul și cercetătorul Lennart Hardell de la Fundația de Cercetare pentru Mediu și Cancer și Mona Nilsson de la Fundația pentru Protecția la radiații.

Sursa:https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/5g_mikrovagssyndromet_ma_2022.pdf.

Reamintim ca Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, în Decizia nr. 243/2012/UE spun clar despre efectele IONIZANTE ȘI NEIONIZANTE asupra sănătății viului, în urma utilizării spectrului radio.

Efectele ionizante sunt astfel recunoscute și de legiuitorii europeni, prin Decizia nr. 243/2012/UE [2] a Parlamentului European şi a Consiliului, din 14 martie 2012:

„Art. (31) – O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar trebui să ia pe deplin în considerare protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice, care este esențială pentru bunăstarea cetățenilor. Asigurând respectarea Recomandării 1999/519/CE a Consiliului, din 12 iulie 1999, privind limitarea expunerii publicului la câmpuri electromagnetice (0 Hz-300 GHz) (14), este esențial să se asigure monitorizarea permanentă a efectelor de natură IONIZANTĂ și NEIONIZANTĂ asupra sănătății ale utilizării spectrului radio, inclusiv a EFECTELOR CUMULATE în SITUAȚII REALE, în care diferite frecvențe ale spectrului radio sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare de tipuri de echipamente.”

Mai mult, studiul european REFLEX aduce dovada că radiațiile neionizante ale unui telefon 3G, cu un SAR 1,3 W/Kg (considerat de autorități a fi inofensiv), timp de 24 de ore, au un efect similar asupra ADN-ului cu 0.5 Gy radiații ionizante (echivalentul a 1600 de raze X) [1].

Această descoperire impune o abordare serioasă a limitelor și condițiilor de expunere a populației la câmpurile electromagnetice emise de tehnologiile wireless, ceea ce în mod evident ar implica limitări serioase ale acestor tehnologii în preajma populației și, implicit, restrângerea veniturilor industriei telecom.

[1]Sursa:https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/brochure_en.pdf, secțiunea 7;

[2] Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0243.

În concluzie, fasciculele emise de componentele rețelelor 5G NU pot fi monitorizate și, implicit, nu se poate afirma că sunt inofensive și se încadrează în limitele admise de lege.

Din acest motiv, ANCOM nu-și îndeplinește sarcina cerută de legea lui de funcționare și anume, nu poate monitoriza utilizarea spectrului românesc la 5G.

 

 1. Tehnologia 5G nu este neutrală tehnologic, iar majoritatea românilor nu-și dă acordul pentru exploatarea spectrului cu tehnologie 5G. 

În Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă este prezentat faptul că accesul la spectrul românesc, în urma licitației, va permite operatorilor să utilizeze ce tehnologii vor (2G, 3G, 4G si 5G), în baza principiului neutralității tehnologice. Astfel, consumatorii nu pot refuza anumite tehnologii cu care nu sunt de acord (datorită multitudinii de dovezi existente) și, implicit, nu-și pot exercita acordarea consimțământului informat. Această pretinsă neutralitate tehnologică nu numai că va prolifera generația 5G, care este mare consumatoare de spectru, dar cel mai grav va văduvi celelalte tehnologii (3G și 4G) și astfel va forța consumatorii actuali de 3G și 4G să adopte o tehnologie cu care nu sunt de acord.  Cei mai mulți consumatori români nu vor și nu își permit echipamente și abonamente 5G, iar operatorii anunță deja că renunță la 3G pe anumite benzi de frecvențe pentru a oferi doar 5G, fapt fără precedent până acum, când celelalte generații au fost disponibile publicului în paralel.

Neutralitatea tehnologică are o definiție clară (așa cum se arată mai jos), fără posibilitatea de interpretare și aplicare discreționară, mai ales în cazul unor acte normative/legislative.

La 5G nu se mai respectă aceasta neutralitate pentru că anumiți consumatori, anumite dispozitive 5G și anumite transmisii sunt prioritizate de către o inteligență artificială, în detrimentul altora.

Așadar, toate actele normative emise sau propuse care permit operarea 5G pe spectrul radio românesc trebuie să fie modificate în concordanță cu acest adevăr tehnologic și științific. Tehnologia 5G și alegerile operatorilor de a elimina alte tehnologii (2G, 3G sau 4G), discriminează în mod fundamental consumatorii, iar majoritatea cetățenilor nu sunt de acord cu operarea 5G în România, pe scară largă.

Extras din Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre:

Sursa: https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/NF_HG_taxa_de_licenta1657713059.pdf.

În actualul context al proliferării 5G, nu se poate invoca neutralitatea tehnologică (și vom demonstra de ce), însă este important să menționăm că ANCOM invocă această neutralitate iliberală pentru a avansa cu agenda păguboasă pentru cetățeni și națiune. De exemplu, în anul 2020, a introdus în TNABF (Tabelul Național de Atribuire a Benzilor de Frecvență) – deși ne-am opus vehement, în simulacrul de dezbatere publică organizat de ANCOM cu proprii angajați pe post de „participanți” – următorii doi termeni în dreptul tuturor benzilor de frecvență asociate cu / utilizate de 2G, 3G, 4G si 5G:

 1. MFCN (Mobile-Fixed Communication Network) – denumire care se aplică la tehnologiile și rețelele 2G, 3G, 4G si 5G, conform cu iliberalismul practicat de autorități, al neutralității tehnologice.
 2. NR (New Radio) – se aplică exclusiv la 5G și include denumirea generică a tuturor benzilor noi de frecvențe utilizate la tehnologia și de operatorii de rețele 5G, conform pretinsei neutralități tehnologice. De exemplu, benzile de 3.6 GHz sau 26 GHz, utilizate parțial sau neutilizate până în prezent la rețele de comunicații electronice mobile. Așadar, conform pretinsei neutralități tehnologice, noul TNABF, gestionat de către ANCOM și legalizat de către Guvern, permite deja operarea rețelelor 5G în România pe oricare din frecvențele specifice acestora, inclusiv cele alocate anterior la 2G, 3G sau 4G, pentru că la 5G toate sunt adunate sub aceeași umbrelă, a „neutralității tehnologice”. Astfel, operatorul telecom poate emite cu ce tehnologie vrea el în frecvența pentru care are licența de utilizare a spectrului, fără a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, ale căror resurse le exploatează pentru profit.

 

5.1. Definiția neutralității tehnologice

 

Net Neutralitatea sau Neutralitatea rețelei este un principiu prin care se asigură un tratament egal al tuturor fluxurilor de date de pe Internet. Acest principiu exclude, de exemplu, orice discriminare pozitivă sau negativă cu privire la sursa, destinația sau conținutul informațiilor transmise prin rețea.

 

5.2. Motivele pentru care tehnologia 5G pune capăt neutralității tehnologice.

Evoluțiile tehnologice recente, atât la nivelul arhitecturii fizice, cât și al arhitecturii logice, tind să pună capăt acestei deschideri caracteristice a internetului.

Protocolul IP face posibilă definirea diferitelor niveluri de prioritate pentru datele care alcătuiesc traficul Internet (câmpul DSCP în IPv4 și „Clasa de trafic” în IPv6 ). Dispozitivele care alcătuiesc arhitectura fizică a rețelei 5G, cum ar fi routerele, permit operatorilor să ia în considerare nivelurile de prioritate indicate și astfel să gestioneze pachetele de date transportate într-o manieră diferențiată. În practică, această tehnică este utilizată foarte puțin într-o rețea deschisă, deoarece aceste informații sunt introduse de expeditor, ceea ce poate indica, prin urmare, ceea ce îi va acorda cea mai bună prioritate. Tehnicile „discriminante” se bazează astăzi mai mult pe alte domenii (cum ar fi numerele de port) sau pe o revizuire amănunțită a pachetului (inspecție profundă a pachetelor). Echipamentele care permit acest lucru sunt acum utilizate pe scară largă de către operatorii de telecomunicații, care, prin urmare, sunt în măsură să pună capăt neutralității rețelei.

Furnizorii de servicii de internet (ISP), susținuți în acest sens de industriile specifice (furnizorii de conținut) ar include posibilitățile:

 • să conțină creșterea cererii de lățime de bandă prin încetinirea anumitor utilizări intensive de lățime de bandă, cum ar fi video la cerere;
 • să dezvolte noi modele economice care dau naștere unui internet cu mai multe viteze, acordând prioritate anumitor servicii și aplicații în schimbul plății.

Sursa: https://ro.frwiki.wiki/wiki/Neutralit%C3%A9_du_r%C3%A9seau.

 

O dată cu furnizarea serviciilor și rețelelor 5G, operatorii telecom trec de la statutul de Internet Service Provider la statutul de Cloud Computing Provider, ceea ce va face și mai accentuată discriminarea, urmărindu-și doar anumite scopuri pur economice. De exemplu, operatorii oferă servicii integrate de supraveghere video și biometrică, astfel că în zonele unde derulează astfel de contracte vor prioritiza transferurile în favoarea sistemelor de supraveghere care au nevoie de viteză și lățime de bandă mare și în defavoarea altor consumatori din zonă.

Un exemplu de contract al unui operator este aici:

https://www.licitatie-publica.ro/tenderInfo/detail?uuid=c066967e-b5be-4b3a-8498-fb9f413478af&sp=208869&date=2022-06-15T09:04:23&showAllKey=e065ee739159feac84df.

 

5.3. În România, neutralitatea tehnologică a fost clar eliminată prin Legea specială nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G. După cum se vede chiar din titlu, legea este dedicată unei anume tehnologii.

Sursa: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/243213.

 

 1. România este codașa Uniunii Europene la Digitalizare – integrare și utilizare tehnologii, nicidecum la conectivitate unde comunicațiile 5G pretind a contribui. România duce de ani de zile lipsă de alte măsuri și programe care să îmbunătățească situația dezastruoasă a indicatorului DESI, nicidecum implementarea unor tehnologii invazive și nesigure care pun în pericol rețele critice și chiar securitatea națională.

Romania codasa Europei la digitalizare

 1. Norme legale încălcare prin acest proiect de Hotărâre.

Spectrul radio este o resursă naturală limitată a poporului Român, necesară pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice. Administrarea eficientă a acestei resurse este de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a ţării (conform OUG nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice). Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe frecvențe noi, necesită studii de impact, precum și acordul și respectarea drepturilor cetățenilor României și a Constituției. În plus, prin legiferarea și proliferarea noilor tehnologii 5G, ANCOM și Guvernul României, prin aceste două proiecte de acte normative aflate în consultare, NU respectă limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, completată cu Legea nr. 140/2012, art. 8, alin. (2), lit. m),  art. 18, alin. (3), lit. a) și art. 20, alin. (2), lit. b)

Lipsa dezbaterilor ample încalcă dispozițiile legii nr.86/2000.

Nerespectarea principiului precauției încalcă dispozițiile Legii 137/195.

Prevederile OUG nr. 22/2009 care specifică clar rolul și responsabilitatea ANCOM de reglementator în domeniul telecomunicațiilor și limitarii radiațiilor câmpurilor electromagnetice și OUG 111/2011 privind comunicațiile electronice care precizează regimul spectrului de frecvențe. În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, Comisia pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului să se sesizeze din oficiu și să efectueze controlul parlamentar al ANCOM pentru a opri demersurile abuzive cu privire la implementarea cu celeritate a tehnologiilor 5G, atât prin intermediul vânzării de spectru suplimentar pe frecvențe noi cât și prin intermediul facilitării legislative a implementării infrastructurii necesare tehnologiilor 5G.

Prin demersurile ANCOM de promovare abuzivă a tehnologiei 5G sunt aduse prejudicii la adresa suveranității României și drepturilor fundamentale prevăzute în Constituție, după cum urmează:

„ORICE PERSOANĂ ARE DREPTUL LA VIAȚĂ, LIBERTATE ȘI SECURITATE”

Art.3. din Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948)

 

DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIAȚĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ este încălcat prin expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și ubicuă a tuturor cetățenilor la radiațiile de radiofrecvență și prin invazivitatea nanotehnologiilor medicale (IoB)

DREPTUL LA MEDIU SĂNĂTOS este încălcat prin afectarea ireversibilă a biodiversității ecosistemului (dispariția polenizatorilor cu afectare gravă a florei și faunei), prin creșterea consumului de energie electrică a rețelei, prin emisiile de CO2 și prin creșterea cantității de deșeuri electronice. Prin toaletarea excesivă a fondului arboricol care ar împiedica transmiterea semnalelor în rețeaua 5G

DREPTUL LA VIAȚĂ INTIMĂ ȘI FAMILIALĂ este încălcat prin invazia acestei tehnologii din planul cibernetic, dar și din punctul de vedere al radiațiilor (principiul NOWHERE TO HIDE aplicându-se tuturor apartamentelor din mediul urban ce stau în bătaia viitoarelor conglomerații de antene), prin generarea afecțiunilor fiziologice care țin de reproducere și ale celor de ordin comportamental

DREPTUL LA DOMICILIUL INVIOLABIL va fi încălcat prin instalarea echipamentelor 5G pe proprietatea privată, dar și prin efectele nedorite ale radiațiilor 5G față de care ușile, ferestrele și zidurile domiciliilor noastre nu pot constitui un ecran de protecție destul de eficient cât să ne protejeze contra radiațiilor de radio-frecvență

SECRETUL CORESPONDENȚEI va fi încălcat prin multitudinea de vulnerabilități cibernetice aduse de arhitectura și protocolul IP utilizat de tehnologia 5G. Rețeaua va cauza expunerea cetățenilor la furturi de identitate și furturi de date personale ce aduc daune foarte mari ce nu sunt asumate de proliferatorii acestei tehnologii și nici de asiguratori

DREPTUL LA MUNCĂ este încălcat prin faptul că tehnologia 5G va prolifera automatizarea și digitalizarea. Astfel, se estimează că, până în 2040, o proporție de 47% din locurile de muncă ale oamenilor vor dispărea, aceste roluri fiind substituite de AI (inteligența artificială)

DREPTUL CONSUMATORILOR DE A ALEGE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI INFORMAT este încălcat odată cu implementarea rețelei 5G, a tehnologiilor automate și AI deoarece oamenilor le este oferită o bază informațională deformată, parțială și frauduloasă ce viciază consimțământul, consumatorul fiind pus în fața imposibilității de a refuza această tehnologie

DREPTUL LA PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ prin vicierea consimțământului primarilor (Decizia ANCOM nr. 997/2018 care permite companiilor de comunicații, în special celor de comunicații mobile, să aibă acces GRATUIT pe proprietățile publice, restrângând astfel, în mod abuziv, dreptul de gospodărire și de autonomie administrativă a autorității locale!). Vicierea consimțământului cetățenilor în ce privește autorizarea și amplasarea tehnologiilor fără fir pe proprietatea acestora privată sub pretextul că rețeaua este strategică, deși aceasta nu este de utilitate publică, arhitectura rețelei 5G implicând instalarea din 50 în 50m a echipamentelor radiative wireless

SUVERANITATEA ESTE PUSĂ ÎN PERICOL DE REȚEAUA 5G prin multiplele vulnerabilități intrinseci tehnologiei. Rețele critice, cu adevărat de utilitate publică, sunt puse în pericol de vulnerabilitățile nerezolvate ale tehnolgiei digitale, care vor fi proliferate incontrolabil de rețeaua 5G

DEMNITATEA persoanei este grav afectată prin încălcarea oricărui drept sau libertăți din cele enumerate mai sus deoarece demnitatea nu constituie numai un drept fundamental în sine, ci reprezintă însuşi temeiul drepturilor fundamentale

Convenții și tratate internaționale încălcate de implementarea 5G:

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului
 • Codul de la Nürnberg
 • Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
 • Convențiile Aarhus, Bonn și Bern
 • Tratatul Spațiului Cosmic
 • Cartea Mondială pentru Natură
 • Convenția Africană privind Conservarea Mediului și a Resurselor Naturale
 • Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea sa

 

 

De asemenea se încalcă și următoarele alte articole din Constituția României:

ARTICOLUL 22 (1)  Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

ARTICOLUL 26 (1)  Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.

ARTICOLUL 31 (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

ARTICOLUL 34 (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

ARTICOLUL 35– Dreptul la mediu sănătos (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. (2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate private (5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.

ARTICOLUL 52 (1) Persoană vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţînă recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei. (2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. (3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

ARTICOLUL 135 Economia(2) Statul trebuie să asigure:b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic; f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;

 

Concluzii

Solicităm imperativ să respectați normele legislative în vigoare, Tratatele Internaționale la care România este parte, Constituția României, să aplicați Principiul Precauției, prevăzut de tratatul Uniunii Europene art 191 și de legea 137/1995, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința tehnologiei 5G și spectrului de frecvențe radio necesar pentru 5G și să opriți toate demersurile ce permit și realizează operabilitatea tehnologiilor 5G fără consimțământul deplin informat al poporului român proprietarul de drept al spectrului de frecvențe radio.

Solicităm retragerea proiectelor care permit operabilitatea tehnologiilor 5G, trimiterea lor în consultare publică reală pe o perioada extinsă conform legislației în vigoare privind transparența decizională, organizarea unor dezbateri publice ample pe această tema, emiterea fundamentată a avizului specialiștilor din afară ANCOM, ai instituțiilor și organizațiilor din domeniul sănătății publice și protecției mediului, ai CSAT, respectarea Convenției Aarhus stipulată de legea nr 86/2000.

Din toate motivele expuse solicităm anularea acestui proiect de Hotărâre.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.