Stop 5G România

Rulează videoul
cercetari si studii ale radiatiei EMF

Studii ale efectelor radiațiilor câmpurilor electromagnetice asupra omului/copiilor, animalelor, plantelor

Colecție de studii științifice cu privire la impactul radiațiilor câmpurilor electromagnetice emise de dispozitivele wireless, 3G, 4G, 5G

1.2. Cercetare.

Cercetarea științifică care a documentat daune asupra sănătății cauzate de câmpurile electromagnetice este încă din 1966. 4

Această cercetare care va fi comparată cu caracteristicile cunoscute ale sistemului 5G, precum și cu „limitele” (maximele pentru emiterea unui anumit tip de factor poluator de mediu) care sunt utilizate în prezent în UE și România, cf. punctul 1.1 de mai jos. Practic nu a fost posibilă utilizarea setului complet de materiale științifice disponibile care subliniază efectele dăunătoare asupra sănătății oamenilor și animalelor ca urmare a expunerii la radiații electromagnetice cu frecvență radio menționate mai sus, deoarece acest material cuprinde câteva mii de articole.

O parte din materialul analizat a fost compilat de noi, iar o parte a fost trimisă de către Institutul Danez pentru Sănătate publică, Consiliul pentru Telecomunicații Sigure pentru Sănătate, Asociația EHS și Asociația Daneză pentru Sănătate S.O.S.

 

________________________

3  Pentru informații suplimentare, a se vedea punctul 2.1 de mai jos care tratează limitele folosite în prezent în Danemarca

4 Cf. Pall (2018, p. 9) care se referă la articolul lui Marha K. (1966): „Efectele biologice ale câmpurilor electromagneticelor de înaltă frecvență ”(traducere)

 

1.2.1. Baza opiniei noastre juridice.

Opinia noastră legală este centrată în jurul rezultatelor care documentează pozitiv fie daunele reale, fie riscurile pentru oameni, animale și plante.

În măsura în care sunt disponibile astfel de rezultate ale cercetării care pot fi dovedite, acestea au inerent o semnificație mult mai mare decât examinările care au fost incapabile să identifice o pagubă sau un risc, deoarece acestea din urmă nu exclud în sine posibilitatea existenței unor daune sau riscuri reale .

Dacă s-a dovedit cu o singură ocazie în mod defensiv științific că există un efect dăunător sau riscul de daune, atunci faptul că alte zece studii defensive nu au arătat un astfel de efect sau risc este irelevant. Apoi, este doar sarcina comunității științifice să clarifice de ce cele zece studii defensive nu au arătat ceea ce este dovedit științific, pentru a înțelege mai bine de ce și cum se produc sau s-ar putea produce daune. 5

Acest aspect poate fi ilustrat în cazul populațiilor de lebede: dacă un studiu arată că există lebede negre, atunci nu este relevant faptul că alte zece studii nu au găsit lebede negre. S-a dovedit că lebada neagră există și ar fi util să se stabilească de ce celelalte zece studii nu au ajuns la aceleași rezultate. 6

Ar fi înșelător dacă s-ar încerca un „calcul statistic al mediei” și astfel să se tragă concluzia că există doar o șansă de 1/11 ca lebăda neagră să existe de fapt, deoarece existența sa a fost arătată într-un singur studiu, în timp ce alte zece studii nu au găsit o astfel de dovadă.

1.2.2. Oameni: Daune și pericole pentru sănătate.

1.2.2.1. Daune asupra ADN-ului

În 2015, s-a efectuat o revizuire științifică a celor peste 100 de studii revizuite colegial cu privire la așa-numitele „efecte oxidative” ale radiațiilor cu frecvență radio (în continuare: RFR) de slabă intensitate, accesibile la acea dată.

__________________

5 În aceeași ordine de idei, Philips și colab. (2009) au publicat un articol intitulat „Câmpurile electromagnetice și deteriorarea ADN-ului” în revista științifică „Fiziopatologie”, nr. 16, p. 79 – 88. Ei afirmă că „Fiecare studiu care investighează daunele ADN-ului induse de RFR trebuie să fie evaluat după propriile sale merite, iar apoi ambele studii cele care arată efecte și cele care nu arată efecte trebuie evaluate cu atenție pentru a defini relația dintre variabilele experimentale și rezultatele experimentelor și pentru a evalua valoarea metodologiilor experimentale, pentru a detecta și măsura aceste rezultate (vezi Secțiunea 2) ”(p. 85)

6 Exemplul a fost folosit de ex. de filosoful științei Karl Popper.

 

Recenzia (Yakymenko și colab., 2015 7  a arătat, de exemplu, că era plauzibil ca condițiile EHS 8  să fi fost parțial cauzate de expunerea la RFR de slabă intensitate (p. 195) și că expunerea ar putea duce la cancer (p. 196), ambele fiind cauzate de „stres oxidativ”. Astfel, s-a constatat că 93% dintre studii au arătat că o astfel de radiație a dus la formarea conexiunilor oxidative reactive la toate organismele vii investigate, de la celule, plante, insecte, animale de laborator și oameni (spermă), (vezi ibid. p. 186 ).

 

Yakymenko și colab. (2015, p. 186) continuă astfel:

„Toate studiile menționate mai sus s-au referit la efectele RFR de slabă intensitate . Aceasta înseamnă că intensitatea radiațiilor a fost mult sub efectele termice observabile în țesuturile biologice și mult sub limitele de siguranță ale Comisiei internaționale Pentru Protecția Împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) (ICNIRP, 1998).”9

Ibid. (p. 187):

„RFR cu slabă intensitate se referă la radiația cu intensități care nu induc efecte termice semnificative în țesuturile biologice. În consecință, orice intensitate a RFR sub limitele ICNIRP poate fi denumită slabă intensitate. În această lucrare vom analiza doar efectele RFR cu slabă intensitate. “

 

______________

 

7 Publicat în 2016 în revista științifică „Biologie și Medicină Electromagnetică”, ( Electromagnetic Biology and Medicine) nr. 35, p. 186 – 202.

8 EHS reprezintă Hiper Sensibilitate Electromagnetică (Electro Hyper Sensibility) și este o condiție fizică în care o persoană afișează o serie de simptome atunci când sunt aproape de echipamente care emit radiații electromagnetice, adesea denumită „supra sensibilitate la electricitate”.

9 Aceste limite sunt menționate în continuare la punctul 2.1 de mai jos.

 

 

 

 

Ei concluzionează (ibid., p. 196) că:

„… un potențial biologic larg al ROS și al altor radicali liberi, incluzând atât efectele lor mutagene, cât și potențialul lor de reglementare a semnalizării, fac din RFR un factor potențial periculos pentru sănătatea umană. Vă sugerăm să minimizăm intensitatea și timpul expunerilor la RFR și să adoptăm o abordare precaută față de tehnologiile wireless în viața umană de zi cu zi. “

La data de 15 noiembrie 2017, inițiativa de cercetare Americană „Bio Inițiativa 2012 – o justificare pentru Standardul de expunere biologic de bază pentru radiații electromagnetice de slabă intensitate “ a publicat o revizuire a 200 de studii disponibile atunci despre efectul radiațiilor electromagnetice cu frecvență radio asupra radicalilor liberi, care provoacă așa-numitul „stress oxidativ”, cf. mențiunii lui Yakymenko și colab. (2015) în cele de mai sus.

Analiza a arătat că în 180 din cele 200 de studii (90%) a existat un efect semnificativ din punct de vedere statistic, în timp ce ultimele 20 (10%) nu au raportat niciun efect semnificativ din punct de vedere statistic.

În mai 2018, Martin Pall 10  a constatat că la acea vreme existau cel puțin 21 de studii științifice (din 1971) care au documentat daunele ADN-ului cauzate de radiațiile electromagnetice cu frecvență radio și că acestea au dus la deteriorarea cromozomilor și la alte mutații.

Mai departe, el a constatat că există un minim de 19 studii (din 1981) care au documentat cauza radicalilor liberi și a stresului oxidativ ca fiind această radiație11 .

_________________

10 Dr. Pall este prof. Univ. emerit în biochimie și științe medicale de bază și a publicat „5G: mare risc pentru UE, SUA și sănătatea internațională! Evidență convingătoare pentru opt tipuri distincte de mari daune cauzate de expunerile la câmpul electromagnetic (EMF) și mecanismul care le provoacă ”(p. 15-16).

11 Ibidem pag. 11 – 12.

 

Studiul REFLEX (2004) a fost realizat de 12 instituții de cercetare în numele UE, cu un buget de 3 milioane de euro. Rezultatele au arătat faptul că la rata specifică de absorbție (în continuare SAR) de 1,3 W / kg (adică sub recomandarea ICNIRP de 2,0 W / kg pentru corp și cap, cf. punctului 2.1 de mai jos), a apărut o creștere semnificativă a daunelor ADN-ului (p.109):

„Expunerea RF-EMF la un SAR de 1,0 W / kg și mai jos nu a avut niciun efect asupra formării Cometei în celulele HL-60 (exprimată ca Olive Tail Moment OTM) în comparație cu celulele controlate și cele expuse. Pe de altă parte, RF-EMF la SAR de 1,3 W / kg și mai sus a provocat o creștere semnificativă a rupturilor în catenele de ADN. S-a observat maximul acestui efect la SAR 1.3 W / kg (OTM = 2,20 ± 0,16) și 1,6 W / kg (2,24 ± 0,10) “.

În plus, această rată de radiație a fost cea care a produs cel mai mare efect asupra ADN-ului (p. 119, repetat la p. 222):

„… au fost aplicate după expunerea în câmp RF a celulelor HL-60 la acea condiție de expunere cu cel mai semnificativ efect asupra integrității ADN-ului (1800 MHz, undă continuă, 1,3 W / kg, 24h).”

Ibid. (p. 223, secțiunea 5.2.1., participant la laborator 2, concluzia 9):

„În intervalele de energie SAR studiate, RF-EMF în condițiile in-vitro utilizate, sunt genotoxice în celulele HL-60, fără a afecta proliferarea celulelor de distribuție a ciclului celular sau proliferarea celulelor.”

Ibidem. (concluzia 10):

„SAR-ul parțial corporal pentru orice țesut de 10 grame, cum ar fi de exemplu, capul, ca regiune expusă câmpurilor electromagnetice ale telefonului mobil, nu trebuie să depășească 2W / kg, în conformitate cu liniile directoare de protecție împotriva radiațiilor cu frecvență radio. În mod special, concluziile noastre privind efectele genotoxice ale câmpurilor RF în celulele HL-60 au fost arătate pentru nivelurile de SAR sub aceste niveluri acceptabile ale SAR-ului parțial corporal. “

Ibidem. (p. 223, secțiunea 5.2.2., participant la laborator 3):

„Rezultatele noastre implică o acțiune genotoxică a RF-EMF-urilor sub nivelurile propuse de siguranță la radiații.”

Cu toate acestea, s-a ajuns la concluzia (pag. 226) că, deoarece acestea erau „doar” teste de laborator, studiul REFLEX nu a fost în sine suficient pentru a trage concluzia că limitele (încă) folosite reprezintă un pericol pentru sănătatea umană, deși studiul a făcut o astfel de concluzie mai probabilă. Mai departe, s-a ajuns la concluzia că:

 

“În plus, nu există nicio justificare care să pretindă faptul că nu suntem conștienți de mecanisme fiziopatologice care ar putea sta la baza dezvoltării tulburărilor funcționale și a oricăror boli cronice la animale și la om.”

Dincolo de studiul REFLEX, se pare că au fost efectuate peste 40 de studii care arată deteriorarea ADN-ului ca urmare a expunerii la radiații electromagnetice cu frecvență radio12.

Acestea includ, de exemplu:

Burlaka și colaboratorii (2013) , „Supraproducție de specii de radicali liberi în celulele embrionare expuse radiațiilor cu frecvență radio de intensitate joasă.” 13 , p. 223:

„În concluzie, expunerea embrionilor de prepeliță14 în curs de creștere la RF-EMR de intensitate extrem de slabă de GSM 900MHz în cel puțin o sută cincizeci și opt de ore duc în mod discontinuu la creșterea semnificativă a ratelor de generare de superoxid și oxid de azot în celulele embrionare. Acest lucru a fost însoțit de un nivel semnificativ crescut de peroxidare a lipidelor, o descreștere a activității enzimelor cheie antioxidante și în mod semnificativ, un nivel crescut de 2-3 ori mai mare a deteriorării oxidative a ADN-ului în celulele embrionului.

 

__________________

12 O listă de documentație este atașată la această opinie legală ca apendicele 1.

13 Publicat în 2011 în revista științifică „Jurnalul internațional de radiologie biologie” vol. 87, nr. 4, pg. 409-15.

14 Este obișnuit să folosești animale pentru a evalua riscurile pentru sănătate la oameni și să folosești astfel de studii ca bază pentru instruțiuni și limite, cf. de exemplu. Engels și colab. (2014), „Zgomotul electromagnetic antropogenic perturbă orientarea busolei magnetice la o pasăre migratoare” (Nature, vol. 509), pg. 354: „… studiile asupra animalelor sunt utilizate în mod obișnuit pentru a evalua riscurile pentru sănătatea umană și au contribuit la instrucțiunile pentru expunerile umane “… Într-un răspuns scris din 20 februarie 2019, Agenția pentru Protecția Mediului (daneză) a declarat același lucru și a trimis Agenției Europene pentru Produse Chimice următorul link https://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/biocidal- activ-substance

 

 

Blank și Goodman (2011), „ADN-ul este o antenă fractală în câmpurile electromagnetice.”15 p. 411:

„Întrucât ADN-ul poate interacționa cu EMF pe o gamă largă de frecvențe și nu pare a fi limitat la o frecvență optimă, acesta are proprietățile funcționale ale unei antene fractale.

 

Din analiza de mai sus a efectului EMF asupra răspunsului la stres, rupturile de catenă de ADN și epidemiologia cancerului, proprietatea fractală a ADN-ului apare în intervalele ELF și RF.

Transferul de electroni este un mecanism plauzibil pentru interacțiunile EMF cu ADN-ul la frecvențe mai mari, unde sunt implicate energii mai mari. Daunele cauzate de ruperea catenelor ADN-ului care apar la frecvențe mai mari, inclusiv radiațiile ionizante, sunt atribuite în general oxidării, altă denumirea chimică pentru transferul de electroni. Din cauza energiei mai mari la frecvențe mai mari, speciile reactive de oxigen, cum ar fi peroxizii, contribuie la deteriorarea ADN-ului. Cu toate acestea, ruperea catenelor de ADN se produce la o gamă largă de frecvențe și nu demonstrează frecvența optimă legată de cinetica reacțiilor moleculare . ( sublinierea noastră)

Este menționat în continuare în liniile directoare folosite în prezent pentru expunerea umană la radiații electromagnetice cu frecvență radio (a se vedea punctul 2.1 de mai jos) (p. 413):

“ Limita de expunere existentă de 100 mT ELF stabilită de ICNIRP (Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Non-Ionizante) ( International Commission for Non- Ionizing Radiation Protection) este de multe ori mai mare decât 0,4 mT unde dublarea riscului de leucemie la copii este recunoscută pe scară largă. S-a subliniat de asemenea, că rata de absorbție specifică (SAR), standardul termic utilizat pe scară largă pentru siguranța EMF, nu se referă deloc la pragurile biologice ale răspunsului la stress în intervalele ELF și RF și că pragul pentru același proces biologic diferă prin multe ordine de mărime în cele două intervale (Blank și Goodman 2004). “

_______________

15 Publicat în revista științifică “ Oncologia Experimentală” “ ( “Experimental Oncology”), vol. 35, nr. 3, pg. 219 – 225.

 

 

 

Philips și colab. (2009) , „Câmpurile electromagnetice și deteriorarea ADN-ului”.16  , p. 85:

„Expunerea la RFR pare într-adevăr să afecteze deteriorarea și repararea ADN-ului, iar baza totală de date disponibile conține indicii cu privire la condițiile care produc efectele și metodologiile pentru detectarea lor.

Lipsa unui ( unor) mecanism (e) cauzal (e) sau dovedit (e) pentru a explica efectele induse de RFR asupra deteriorării și reparației ADN-ului, nu scade credibilitatea studiilor din literatura științifică care raportează efectele expunerii la RFR, deoarece există mai multe mecanisme de acțiune plauzibile care pot fi cauzele efectelor observate. Relația dintre fumatul de țigară și cancerul pulmonar a fost acceptată cu mult înainte de stabilirea unui mecanism. …“

Panagopoulos (2019), „Compararea daunelor ADN-ului induse de telefonia mobilă și alte tipuri de câmpuri electromagnetice create de om” 17 , pag. 53 (abstract):

Numărul de studii care arată efecte adverse asupra organismelor vii, induse de diferite tipuri de câmpuri electromagnetice create de om (EMFs) a crescut enorm. Sute de studii publicate revizuite colegial arată o varietate de efecte, cele mai importante fiind deteriorarea ADN-ului, care este legat de cancer, boli neurodegenerative, scăderi ale reproducerii etc. Acele studii care sunt mult mai eficiente în a arăta efectele, utilizează expuneri în timp real ale telefoniei mobile (MT) emise de telefoanele mobile disponibile comercial … ” (sublinierea noastră.)

Ancheta constată în continuare, că alte caracteristici decât doar puterea semnalului sunt cauze semnificative ale efectelor dăunătoare (vezi ibid.):

“…Parametrul crucial pentru bioactivitatea intensă pare a fi variabilitatea extremă a semnalelor MT polarizate, în principal datorită schimbărilor mari de intensitate imprevizibile. “

 

__________________

16  Publicat în 2009 în revista științifică „Fiziopatologie”, ( Pathophysiology ) nr. 16, pg. 79 – 88.

17  Publicat în 2019 în revista științifică “ Studii de cercetare asupra mutațiilor in Cercetarea Mutațiilor” („Mutation Research-Review in Mutation Research”), nr. 781, pg. 53 -62.

 

Ibid. (p. 60, concluzie):

” Importanța variabilității expunerii arătată în prezentul studiu, implică necesitatea de a defini expunerile la EMF nu numai prin componente de frecvență și valori de intensitate medie, ci și prin raportarea intensității maxime și minime, variații de frecvență, undă pulsatorie sau continuă, modulare, și – desigur – polarizare ”.

Ibid. (pg. 59 – 60, concluzie):

„Reiese că variabilitatea expunerii la EMF este un factor extrem de important pentru ca tipul specific de EMF polarizat să poată induce efecte biologice / asupra sănătății.

Variabilitatea extremă și imprevizibilă a semnalelor în timp real MT care pare să fie motivul pentru bioactivitatea intensă corespunzătoare, nu privește doar a doua generație (GSM) de semnale MT testate în experimentele noastre și în studiul de față, dar și toate tipurile de semnale MT digitale existente (a 2-a, a 3-a, a 4-a generație) și toate tipurile de semnale de telecomunicații digitale moderne cu microunde / EMF (telefoane DECT, routere Wi-Fi etc.), deoarece toate funcționează pe aceleași principii combinând semnale de purtător RF cu impulsuri ELF și modularea benzilor de frecvență similare, emițând informații variabile în fiecare moment, care la rândul lor fac ca emisia să fie variabilă în intensitate, frecvență, formă de undă etc. De fapt, cu fiecare generație nouă de dispozitive de telecomunicații (de exemplu, telefoane mobile de generația a 3-a, a 4-a, a 5-a sau antene de bază) cantitatea de informații transmise în fiecare moment (vorbire, text, imagini, video, internet etc.) este crescută, ceea ce duce la o variabilitate mai mare și complexitate a semnalelor în celulele vii / organismele devenind chiar mai incapabile să se adapteze. Rezultatul unui studiu recent , care a găsit că generația a 3-a (UMTS) MT EMF este mai bioactivă decât generația a 2-a (GSM) MT EMF emisă de același dispozitiv [36] este în conformitate cu acest fapt.“ (Sublinierea noastră )

D’Silva și colab. (2017) 18 , studiul citat ca referință [36] în cele de mai sus, conține următoarea descriere a rezultatelor și concluziilor sale, conform abstractul corespunzător:

Rezultate: În studiul nostru, expunerea embrionilor de pui în dezvoltare la radiațiile de telefon mobil 2G și 3G a provocat modificări structurale ale ficatului sub formă de spații sinusoidale dilatate cu hemoragie, vacuolări crescute în citoplasmă, creșterea diametrului nuclear și a cariorehezei și a crescut semnificativ deteriorarea ADN-ului .

 

Concluzie: Expunerea cronică a ficatului embrionar la RFR emisă de telefonul mobil generația 2G și 3G a dus la diverse schimbări structurale și deteriorarea ADN – ului.

________________

18 Publicat în iulie 2017 în revista științifică “ Jurnal de Cercetare Clinică și Diagnostic” „Journal of Clinical and Diagnostic Research”, vol. 11, nr. 7, pg.5 – 9.

Modificările au fost mai accentuate în grupul experimental 3G. Pe baza acestor constatări este necesar să se avertizeze publicul despre posibilele efecte grave ale expunerii la RFR de la telefonul mobil. “

În ceea ce privește metoda folosită, studiul afirmă următoarele (ibid., pg. 6):

„Un set de mână  (telefon mobil de la o marcă populară și servicii) de la un furnizor de telecomunicații au fost utilizate pentru conexiunea la rețea atât pentru expunerea la 2G cât și la 3G. Pentru activarea expunerii, telefonul mobil a fost sunat de pe un alt telefon mobil pentru o durată de trei minute la fiecare jumătate de oră, cu prima expunere realizată începând cu a 12-a oră de incubare (4:30 – 16:30). Expunerea totală pentru o perioadă de 12 ore a fost de 75 minute, urmată de 12 ore fără expunere. Aceasta s-a repetat zilnic până în a 12-a zi de incubare „.

Studiul a remarcat ulterior că: „Stresul non-termic este mai dăunător decât stressul termic și este cunoscut că provoacă stress oxidativ [5], producție de radicali liberi [6], modificări structurale ale membranei plasmatice [7], modificări ale transportului ionic [8] și, de asemenea, creșterea deteriorării ADN-ului [9]. ”

1.2.2.1.1. Concluzia subiectului.

Există o documentație științifică clară care arată că radiațiile electromagnetice cu frecvență radio, inclusiv la niveluri sub limitele utilizate în Danemarca, cf. articolului 2.1 de mai jos, provoacă daune  ADN-ului atât la oameni, cât și la animale.

Panagopoulos (2019) afirmă că nu numai puterea radiațiilor este semnificativă pentru daunele preconizate. În plus, concluziile vor fi aplicabile și la 5G, datorită caracterului comun al tehnologiilor.

1.2.2.2. Cancer.

1.2.2.2.1. Clasificare.

IARC (Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului) este agenția OMS (Organizația Mondială a Sănătății) pentru cercetarea cancerului.

În 2011 agenția a clasificat radiațiile electromagnetice drept „posibil cancerigene pentru om”. 19

_______________________

19  Cf. Monografia IARC vol. 102, 2013, p. 419, pct. 6.3.

O revizuire științifică ulterioară publicată în noiembrie 2018 a concluzionat că, în conformitate cu criteriile IARC, există o bază suficientă pentru clasificarea radiațiilor electromagnetice drept „cancerigene pentru oameni” 20  pe baza unei revizuiri a unei serii de investigații efectuate înainte de acel moment.

Miller și colab. (Noiembrie 2018 21, p. 674):

“…Analiza unui subset de cazuri (58% dintre toate cazurile) pe baza informațiilor înregistrate de operator, a arătat riscuri semnificative de cancer la creier la copii, cu o tendință semnificativă de creștere a riscului odată cu creșterea anilor de utilizare. Pe baza memoriei copiilor despre utilizarea ipsilaterală și contralaterală, a existat un risc semnificativ crescut de cancer la creier, împreună cu o creștere marginală a riscului la un număr crescut de apeluri … „

Ibid. (p. 675):

„Carlberg și Hardell (2013) au raportat de asemenea că persoanele diagnosticate cu  glioblastom multiform (GBM) expuse la RFR 22 provenind din WTD 23 au avut o perioadă de supraviețuire semnificativ mai scurtă decât cele fără astfel de expuneri „.

Ibid. (p. 676):

„Coureau și colab. (2014) au raportat într-un studiu național francez privind utilizarea telefonului mobil și tumorile cerebrale (gliom și meningiom) între 2004 și 2006.

“A existat o creștere marginală a riscului odată cu creșterea orelor de utilizare (p trend = 0,07).

______________________

20  O așa-numită „clasificare de clasă 1” în sistemul IARC.

21 Publicat în noiembrie 2018 în revista științifică „Cercetări de mediu” ( Environmental Research ) nr. 167, pg. 673 – 683.

22 Radiație cu frecvență radio, cf. ibid., pg. 673.

23 Dispozitive de emițător wireless, cf. ibid., pg. 673.

 

 

 

Un număr mic de utilizatori urbani au avut un risc semnificativ de 8 ori mai mare de tumori cerebrale, cu excepția lobilor temporari sau frontali (OR 24  8.2. 1.37-49.07). Autorii au comentat: „În sfârșit, am observat o creștere OR la utilizarea urbană în cazul gliomelor, un rezultat inconsistent în raport cu ipoteza unei puteri mai mari RF din timpul apelurilor în zonele rurale, documentat de un studiu suedez. Cu toate acestea, rezultatele noastre sunt în concordanță cu un studiu internațional recent care nu arată nicio diferență între expunerea rurală și cea urbană în majoritatea țărilor, cu excepția Suediei, și un studiu Hardell atunci când se iau în considerare gliomele separat.”

Ibid. (P. 676):

„Momoli și colab. (2017) au întreprins o reanalizare a datelor canadiene din Studiul Interphone de caz – control din 13 țări (2001-2004).

Pentru gliom, atunci când s-au comparat cei din cel mai mare cvartal de utilizare (> 558 ore de viață) cu cei care nu au fost utilizatori obișnuiți, rata de șansă a fost de 2,0 (95% interval de confidență: 1,2, 3,4). După ajustarea pentru părtinirea de selecție și rechemare, proporția de șansă a fost de 2,2 (95% limite: 1,3, 4,1), reducând astfel îngrijorarea că părtinirea ar putea explica rezultatele pozitive din studiul Interphone. ”

Ibid. (P. 676):

„Akhavan-Sigari și colab. (2014) au raportat că pacienții cu glioblastom multiform care au folosit telefoane mobile ≤ 3 h pe zi au avut o supraviețuire mai bună decât cei care au utilizat telefoane  ≥ 3 ore pe zi.

Acest studiu arată că modificările genetice, compatibile cu efectele cancerigene, rezultă dintr-o expunere mai mare la RFR. ” 25

Ibid. (P. 676):

„Carlberg și Hardell (2015) au efectuat o analiză a datelor colectate între 1997 și 2003 și 2007-2009 a riscului de meningiom la utilizarea telefonului mobil și a telefonului fără fir. În total, au fost analizate 1625 de cazuri de meningiom și 3530 cazuri de control. În general, nu s-a găsit nicio asociere cu utilizarea telefoanelor mobile sau fără fir. Cu toate acestea, ei au raportat un risc crescut în rândul utilizatorilor foarte frecvenți, atât de la telefoanele mobile, cât și de la telefoanele fără fir, și de la diferite tipuri de telefoane fără fir ( combinate toate tipurile de telefon) (Tabelul 11).

_______________________

24 Ratele de șansă, cf. ibid., pag. 674.

25 Pacienții din studiu (63 adulți; 38 M 25 F) au fost operați din cauza tumorilor canceroase, între 2008 și 2011, cf. Akhavan-Sigari și colab., 2014, p. 117.

Ibid. (P. 677):

„Hardell și colab. (2013a) au colectat rezultatele neuromului acustic din studiile caz-control efectuate între 1997-2003 și 2007-2009, incluzând 316 cazuri participante și 3,530 de controale …Există unele dovezi ale unei relații doză-răspuns care este evidentă la telefoanele mobile și fără fir asociate cu OR-uri de 4,5, respectiv 6,5, timp de 20 sau mai mulți ani de utilizare. Au fost rezultate similare pe ore de utilizare cumulate (tabelul 1 2). ”

Ibid. (P. 677):

„Moon și colab. (2014), într-un studiu combinat caz-control din Coreea care a examinat 119 cazuri de schwannoma vestibular și 238 de controale care au participat la examene de rutină în aceeași instituție, nu au găsit nicio diferență între cazuri și controale în privința duratei, a timpului de utilizare sau a utilizării cumulative a telefoanelor mobile. Cu toate acestea, într-o analiză de caz-caz, au constatat că volumul tumorii Schwannoma vestibular a fost mai mare la cei cu utilizare mai mare, comparativ cu utilizarea mai mică a telefoanelor mobile și la cei cu utilizare  regulată în comparație cu utilizarea neregulară (Tabelul 13). ”

 

 

Ibid. (p. 678):

„Zada și colab. (2012) au examinat date din trei mari registre de cancer U.p.: Districtul Los Angeles ( Los Angeles County), Registrul Cancerului din California (California Cancer Registry) și Institutul Național al Supravegherii Cancerului (National Cancer Institute’s Surveillance), Epidemiologia și Rezultatul final pentru 12 stări U.p. (SEER 12) din 1992. APC pentru GBM (glioma de gradul IV) și glioma a fost raportat în funcție de regiunea creierului. Tabelul 17 arată modificările APC în registrul de cancer pentru GBM și pentru glioma localizată în trei regiuni anatomice ale creierului, care arată o creștere semnificativă compatibilă cu utilizarea mai mare a telefoanelor mobile.

În conformitate cu studiul de mai sus, Cardis și colab. (2011) a raportat că procentul combinat din radiația totală absorbită de lobul frontal (19%), lobul temporal (50%) și cerebel (18%) a fost de 81% la 900 MHz și a fost de 86% la 1800 MHz ( lobul frontal 14%, lobul temporal 50%, cerebelul 13%). ”

Ibid. (P. 679):

  1. Serie de cazuri

West și colab. (2013) a raportat multiple26 cancere primare de sân la femeile tinere care au purtat regulat un telefon în sutien ( Tabelul 20). Tumorile au fost raportate ca apărând subcutanat direct sub antenele telefoanelor.

 

__________________

 

26 Patru pacienți cu vârsta de 21, 21, 33 și 39 de ani, cf. ibid., tabelul 20.

Ulterior, o serie de alte astfel de cazuri au ieșit la lumină, arătând tumori ale sânului localizate neobișnuit apărute la purtarea telefonului mobil în sutien .

 

Peleg (2012) a discutat despre un grup de cancere apărute în rândul tinerilor muncitori de la o stație de antene israeliene. Se credea că expunerile semnificative la RFR au avut loc ca urmare a condițiilor de la locul de muncă. Cinci din aproximativ 30 de lucrători au fost diagnosticați cu cancer. Acest lucru a fost considerat ca fiind semnificativ mai mare decât se aștepta. Peleg și colab. (2018) a extins această analiză la 47 de pacienți cu cancer expuși anterior la RFR prelungit în întregul corp, în principal din echipamentele de comunicare și radar. Ei au descoperit că frecvența cancerelor hemato-limfatice (HL) în seria de cazuri a fost foarte mare, 40% în compatrație cu doar 23% procentajul de cancer preconizat pentru aceeași vârstă și gen și 95% interval de încredere: 26-56%, p <0,01; 19 din cei 47 de pacienți aveau cancer hemato-limfatic HL.

Stein și colab. (2011) a studiat 56 de tipuri de cancer în rândul a 49 de militari (47  bărbați, 7 femei) expuși la RFR intense și prelungite între 1992 și 2011. Pe baza informațiilor legate de expunere reconstruite din istoriile raportate, s-a presupus că expunerile semnificative la RFR au avut loc ca urmare a condițiilor de la locul de muncă. Durata medie a expunerii a fost de 13 ani; vârsta medie la diagnostic a fost de 43 de ani. Părea să existe un exces de cancere hemolimfatice și testiculare. „

Ibid. (p. 680, discuție):

„Cu toate acestea27 , studii recente caz-control din Suedia și Franța coroborează descoperirile studiilor anterioare în furnizarea de sprijin pentru realizarea unei conexiuni cauzale între utilizarea telefonului mobil și cancerul la creier, precum și neuromul acustic, numit și Schwannoma vestibular. Hardell și Carlberg (2013) au concluzionat că criteriile Bradford Hill pentru cauzalitate au fost acum îndeplinite. Este de remarcat faptul că trei meta-analize recente confirmă riscul crescut de gliom după 10 sau mai mulți ani de utilizare a telefoanelor mobile (Bortkiewicz și colab., 2017; Prasad și colab., 2017; Yang și colab., 2017). Datele de la Aydin și colab. (2011) care s-au bazat pe înregistrările de facturi, și pe memoria copiilor despre utilizarea telefoanelor, se apropie și, în unele cazuri au atins testele convenționale cu semnificație statistică și au indicat că patru ani sau mai mulți de folosire frecventă a telefoanelor mobile cauzează gliom la copii. Această constatare este în concordanță cu cea a lui Hardell și Carlberg (2015), care au arătat că cei care au început să folosească telefoane mobile și / sau telefoane fără fir în mod regulat de când erau copii, aveau între 4 și 8 ori un risc mai mare de glioma ca adulți.

___________________

27 În articolul în sine, citatul urmărește o trecere în revistă a rezervelor obișnuite făcute în legătură cu diversele metode comune de cercetare, care au fost, de asemenea, utilizate în studiile menționate în articol.

 

 

 

 

Ibid. (p. 680, discuție):

Zonele posibile de apariție a cancerului și altorrezultate care trebuie luate în considerare în noile studii includ …Alte zone decât creierul și neuromul acustic ar putea crește în incidență atunci când apare expunerea netestată a întregului corp, acesta poate fi cazul mai multor tehnologii în evoluție … Alte surse posibile de expunere care nu au fost evaluate, includ zone apropiate de antenele celulare de la stațiile de bază, sistemele de comunicare 5G pe cale de a fi introduse și expunerea profesională în evoluție rapidă și sisteme noi pentru Wi-Fi (Peleg, 2009). ”

Ibid. (p. 681, discuție):

„Există indicii, în special din studiile pe animale realizate de Ramazzini, că alte expuneri la mediu ar putea face oamenii mai susceptibili la o combinație de expuneri (Falcioni și colab., 2018). Această problemă combinatorie a fost remarcată în studiile expunerii profesionale la chimicale, metale și câmpuri electromagnetice (Navas-Acien și colab., 2002). În mod separat, nu au fost observate efecte, dar atunci când au fost combinate cu EMF au fost găsite rezultate puternice. În studiile Ramazzini care au găsit o interacțiune sinergică între RFR și radiațiile ionizante, RFR a servit ca promotor, în timp ce în studiile pe animale NTP, RFR a servit ca și cancerigen direct și agent genotoxic (Programul Național de Toxicologie, a, b, 2018.)” (National Toxicology Program, a, b, 2018.)

Ibid. (p. 681, discuție):

„Hipersensibilitatea individuală la câmpurile electrice și de frecvență radio (EHS) este un fenomen relativ nou raportat în vest, deși au fost descoperite cazuri de boală prin radiații în literatura de specialitate sovietică din anii 1960-1970. Studiile de caz și rapoartele individuale identifică împreună o populație care ar beneficia de reducerea expunerii la RFR (Davis și colab., 2017). Din cauza dificultăților metodologice serioase de operare cu acest concept și a lipsei de investiții în cercetare, nu au fost încă efectuate studii epidemiologice definitive ale EHS „.

Ibid. (p. 681, discuție):

„Cu toate acestea, rezultatele non-canceroase, cum ar fi lezarea spermei, pierderea auzului și pierderea acuității vizuale sunt probabil să fie mai frecvent legate de utilizarea telefonului mobil.”

Ibid. (p. 681, concluzii):

„Studiile epidemiologice raportate de ședința Grupului de lucru IARC din 2011 sunt adecvate pentru a considera RFR ca un cancerigen uman probabil (Grupa 2 A). Cu toate acestea, ele trebuie să fie completate cu datele studiilor pe animale raportate recent, așa cum sunt efectuate la Institutul Ramazzini și Programul Național de Toxicologie din SUA, precum și prin studii mecaniciste. Aceste descoperiri experimentale împreună cu epidemiologia analizată aici, sunt suficiente în opinia noastră, pentru a actualiza încadrarea IARC a RFR la Gupa 1, cancerigen oamenilor.

În lumina științei aflată în evoluție privind expunerile la telefoane mobile și ecran și riscul de cancer pe termen mai lung stabilit atât prin studii epidemiologice cât și toxicologice, probele actuale sunt suficient de puternice pentru a pleca de la precauție cu privire la posibilele riscuri, până la prevenirea riscurilor cunoscute.

Principiul precauției ar trebui aplicat acum și trebuie furnizate mesaje de avertizare adecvate adulților și în mod critic copiilor și părinților lor.

Evaluările experimentale și modelarea sunt esențiale înainte de a distribui sisteme mai noi (de ex. 5 G) pentru care nu au fost obținute date privind siguranța. Lipsa testării sistematice a acestor tehnologii nu trebuie confundată cu dovada siguranței.

Între timp, dovezile acumulate până acum din epidemiologie întăresc cazul pentru instituirea principiului precauției în ceea ce privește expunerile la RFR, în special la copiii mici și bărbații și femeile care doresc să se reproducă. … Acolo unde s-au efectuat studii cu privire la cantitatea și calitatea spermatozoizilor umani, există indicii crescânde ale impacturilor grave asupra sănătății umane. A ignora aceste constatări și a supune oamenii la frecvențe RFR noi neevaluate, plasează generațiile actuale și viitoare în pericol. (sublinierea noastră.)

 

I.2.2.2.2. Mai multe informații.

O listă lungă de alte studii științifice confirmă faptul că expunerea la radiații electromagnetice cu frecvență radio (inclusiv sub nivelurile prevăzute în liniile directoare ale Danemarcei utilizate în prezent, a se vedea punctul 2.1 de mai jos) poate fi cancerigenă. Unele dintre ele sunt:

Blank și Goodman (2011), „ADN-ul este o antenă fractală în câmpuri electromagnetice.”28, p. 411:

„În ceea ce privește conexiunea dintre EMF și incidența cancerului, diferitele niveluri de energie ale EMF în intervalele neionizante și ionizante, implică toate interacțiunea cu și activarea ADN-ului și inducerea sintezei de proteine. Capacitatea EMF din intervalul neionizant de a provoca ruperile catenei de ADN și deteriorarea proteinelor, este similară cu efectele distructive asupra ADN-ului ale razelor X care sunt mult mai energetice și a razelor gamma din intervalele ionizante, unde se recunoaște în general că, cancerele se datorează leziunilor ADN-ului. Studiile recente de epidemiologie din gama neionizantă leagă modificările cauzate de EMF în ADN cu cancerul.

________________________

28 publicat în revista științifică “Oncologie Experimentală” (Experimental Oncology )vol. 35, no.3, p219-225

 

Suportul suplimentar vine din studiul care arată că absența genelor de reparație a ADN-ului asociată cu o incidență mai mare a leucemiei prin expunerea la EMF cu frecvență joasă (Yang și colab. 2008). „ (Sublinierea noastră)

Lerchl și colab. (2015), „Promovarea tumorii prin expunerea la câmpuri electromagnetice cu frecvență radio sub limitele de expunere pentru om”, p. 585 (abstract):

” …Deoarece multe dintre efectele de promovare a tumorii din studiul nostru au fost observate la niveluri de expunere scăzute până la moderate (0,04 și 0,4 W / kg SAR), deci cu mult sub limitele de expunere pentru utilizatorii de telefoanele mobile, alte studii ulterioare sunt justificate pentru a investiga mecanismele de bază. Descoperirile noastre pot ajuta la înțelegerea incidenței crescute a tumorilor cerebrale raportate la utilizatorii grei de telefoane mobile.

Yakymenko și colab. (2015, a se vedea punctul 1.2.1 de mai sus) a arătat, de exemplu, că RFR de intensitate scăzută poate duce la cancer (p.196).

Prasad și colab.(2017) , „Utilizarea telefonului mobil și riscul tumorilor cerebrale: o revizuire sistematică a asocierii dintre calitatea studiului, sursa de finanțare și rezultatul studiului ” 29 p. 808 (concluzie):

„În revizuirea facută de noi a literaturii și meta-analizei studiilor de caz-control, am găsit dovezi care leagă utilizarea telefonului mobil cu riscul de tumori cerebrale, în special la utilizatorii pe termen lung (> 10 ani). De asemenea, am găsit o corelație semnificativ pozitivă între calitatea studiului și rezultatul acestuia, sub forma riscului de tumoră cerebrală asociată cu utilizarea telefoanelor mobile. Studii de calitate superioară arată o asociere semnificativă statistic între utilizarea telefonului mobil și riscul de tumori cerebrale. Chiar și sursa de finanțare s-a descoperit că afectează calitatea rezultatelor obținute prin studii. “

___________________________

29 publicat în 2017 în revista științifică  “Științe Neurologice” ( Neurological Sciences) vol. 38, p 797-810

 

 

 

Aceasta este o revizuire sistematică științifică a cercetării care pe atunci era actuală, și care a găsit o bază clară pentru legătura între utilizarea telefoanelor mobile și tumorile canceroase din creier. Mai departe, analiza în cauză a constatat că studiile care au cea mai înaltă calitate științifică erau aceleași cu cele care găseau legătura și că sursa de finanțare a jucat și ea un rol în calitatea studiilor.

În noiembrie 2018, Institutul Național de Sănătate American a publicat un raport intitulat „Studii de toxicologie și carcinogeneză la Hsd: șobolani Sprague Dawley SD expuși pe tot corpul la radiații cu frecvență de (900 MHz) și modulări (GSM și CDMA) utilizate de telefoanele celulare”, care afirmă (p. 125 – 126, concluzii ):

Radiația cu radiofrecvența(RFR) a GSMului modulat

 

În condițiile acestui studiu de expunere a întregului corp timp de 2 ani, au existat dovezi clare despre activitate cancerigenă *30 a RFR a telefonului mobil cu GSM modulat la 900 MHz la masculi Hsd: șobolani Sprague Dawley (SD) bazat pe incidența schwanomului malign al inimii. Incidențele gliomului malign al creierului și ale feocromocitomului benign, malign sau complex (combinat) ale medulei suprarenale au fost, de asemenea, legate de expunerea la RFR . Incidențele tumorilor celulare granulare benigne sau maligne ale creierului, adenomului sau carcinomului (combinate) ale glandei prostatei, adenomului pars distalis al glandei pituitare și adenomului sau carcinomului celulelor insulare pancreatice (combinate) ar putea fi legate de  expunerea la RFR. Au existat dovezi echivoce de activitate cancerigenă a RFR telefonului mobil cu GSM-modulat la 900 MHz la femele Hsd: șobolani Sprague Dawley (SD) bazate pe incidențele  schwannomului  inimii.

 

 

 

 

 

 

 

________________

30Asteriscul se referă la pag. 16 a studiului, în care standardele de probă sunt mai clar definite. „Dovezi clare” este definit ca „… studii care sunt interpretate ca arătând în corelație cu doza (i) o creștere a neoplasmelor maligne, (ii) o creștere a unei combinații de neoplasme maligne și benigne sau (iii) o creștere marcantă a neoplasmelor benigne dacă există o indicație din acest studiu sau din alte studii privind capacitatea acestor tumori de a progresa spre malignitate. ”

 

 

 

Radiația cu radiofrecvență(RFR) CDMA modulat

 

În condițiile acestui studiu de expunere a întregului corp timp de 2 ani, au existat dovezi clare despre activitatea canceroasă a RFR de telefonie mobilă modulată cu CDMA la 900 MHz la șobolani masculi Sprague Dawley SD Hsd : bazate pe incidențele schwannoma malign al inimii . Incidențele glioma malign al creierului au fost , de asemenea , legate de expunerea la RFR. Incidențele adenomului pars distalis ale glandei hipofizare și adenomului sau carcinomului (combinate) ale ficatului pot fi legate de expunerea la RFR. Au existat dovezi echivoce ale activității cancerigene a RFR de telefonie mobilă modulată cu CDMA la 900 MHz la șobolani femelă Hsd Sprague Dawley SD : bazate pe incidențele schwannoma malign al inimii, al glioma malign al creierului și ale feocromocitom benign, malign sau complex (combinat) al medullei suprarenale. Creșteri în leziunile noneoplastice ale inimii, creierului, si ale prostatei la șobolani masculi, și ale creierului la femelele de șobolan au apărut prin expuneri la RFR cu CDMA modulate la 900 Mhz.“ (Sublinierea noastră.)

În ceea ce privește transferul imediat al acestor rezultate asupra oamenilor, acesta afirmă în continuare (ibid., p. 125):

„Schwanoamele maligne ale inimii observate la șobolani masculi în studiile actuale și glioma maligne observate în creierul șobolanilor masculi, provin din același tip de celule ca și neuroamele acustice (schwannoma vestibulare) observate la om, deși într-o altă locație. Acest lucru acordă credibilitate asocierii posibile a acestor tumori cu utilizarea telefonului mobil.

Originea celulară a glioma maligne la nivelul creierului de șobolan este neclară, dar apar din celulele gliale (celulele de sprijin din creier), la fel ca și glioblastomele umane, astfel încât este posibil ca o astfel de asociere să existe și pentru aceste tumori . Cu toate acestea, interpretarea acestor constatări cu privire la riscurile specifice pentru om, produse de utilizarea telefoanelor mobile depășește sfera studiilor curente. Eforturile suplimentare de caracterizare a bazei moleculare prin care RFR provoacă efectele la șobolani și o evaluare mai completă a condițiilor de expunere din studiile actuale în legătură cu expunerile la om la tehnologiile telefonice celulare ar trebui să ofere un context pentru a ajuta la înțelegerea implicațiilor rezultatelor actuale pentru sănătatea umană.“ (sublinierea noastră)

Falcioni și colab. (2018), „Raportul rezultatelor finale cu privire la tumorile cerebrale și cardiace la șobolani Sprague-Dawley expuși de la viața prenatală până la moartea naturală la câmpul cu frecvență radio al telefonului mobil reprezentativ pentru emisia de mediu a unei stații de bază GSM de 1,8 GHz”31 , p. 496 (abstract):

 

________________________

31 Publicat în 2018 în revista științifică „Cercetări de mediu” ( Environmental Research ), vol. 165, p. 496 – 503.

Constatările RI 32 privind expunerea la câmp îndepărtat 33 la RFR sunt în concordanță cu și consolidează rezultatele studiului NTP 34  privind expunerea aproape de câmp, deoarece ambele au raportat o creștere a incidenței tumorilor creierului și inimii la șobolanii Sprague-Dawley expuși la RFR. Aceste tumori au același histotip ca al celor observate în unele studii epidemiologice asupra utilizatorilor de telefoane mobile. Aceste studii experimentale oferă suficiente dovezi pentru a solicita reevaluarea concluziilor IARC privind potențialul cancerigen al RFR la om. ” (Am adăugat sublinierea.)

Studiul continuă (cf. ibid., p. 501):

“…Creșterea semnificativă din punct de vedere statistic a incidenței Schwannoma cardiace observată la șobolanii masculi în ultima parte a vieții lor, atât în studiile RI, cât și în studiile NTP, sunt în concordanță cu rezultatele epidemiologice, unde cea mai mare creștere a riscului de Schwannoma vestibular la oameni expuși la RFR, a fost observată la bărbații cu vârsta peste 50 de ani cu cea mai mare expunere cumulată (Hardell și colab., 2013, 2003). ”

Studiul a fost realizat astfel încât animalele expuse au fost supuse unei absorbții de radiații estimată între 0,001 și 0,3 W / kg (cf. p. 499), care este semnificativ mai mică decât limitele permise în Danemarca, de 2 W / kg, cf. punctului 2.1 de mai jos.

Rezultatele semnificative statistic au apărut în grupurile de șobolani expuși la o rezistență de câmp de 50 V / m. Aceasta este sub limita de 58,34 V / m, care este folosită în prezent în Danemarca pentru o frecvență de 1,8 GHz, cf. punctului 2.1 de mai jos.

 

________________

32 RI reprezintă „Institutul Ramazzini”, institutul de cercetare unde a avut loc ancheta.

33 Expunerea la câmp îndepărtat în acest caz implică faptul că studiul a recreat condițiile pentru radiații de la o antenă de telefon mobil de 1,8 GHz cf. ibid., p. 497, punctul 2.1.

34„Studiul NTP” este cel mai sus menționat de la “Institutul Național de Sănătate American” ( National Health Institute)

 

 

 

În mai 2018, Martin Pall 35 a stabilit că la acea vreme existau cel puțin 35 de studii științifice (din 1978) care atestau că radiațiile electromagnetice cu frecvență radio erau cancerigene.

Panagopoulos (2019) , cf. articolul 1.2.1. de mai sus, s-a referit de asemenea la „sute de articole revizuite colegial” care demonstrează o serie de efecte ale câmpurilor electromagnetice, incluzând cancerul (p.53).

Ministrul Sănătății din Danemarca, în răspunsul ei din data de 12 aprilie 2019 la întrebarea 693 de la Comitetului de Sănătate și Vârstnici din Parlamentul Danez, a prezentat cifrele numărului de cancere din Registrul de Sănătate Danez, care arată o creștere clară în cazurile înregistrate de cancer, în forma glioblastoma, în ultimii 20 de ani.

Creșterea este deosebit de vizibilă din 2005 până în 2006 la persoanele cu vârsta peste 30 de ani, iar în medie se observă o dublare a numărului de cazuri în această gamă de vârstă în perioada 2006 – 2017, comparativ cu perioada precedentă din 1995 până în 2006 .

În total, există o creștere de aproape 80% a cazurilor din 2015 până în 2017, comparativ cu nivelul general anterior anului 2006. ( tabelul 1 de mai jos)

 

 

 

_________________

35 Dr. Pall este prof. Univ. emerit în biochimie și științe medicale de bază și a publicat „5G: mare risc pentru UE, SUA și sănătatea internațională! Evidență convingătoare pentru opt tipuri distincte de mari daune cauzate de expunerile la câmpul electromagnetic (EMF) și mecanismul care le provoacă ”(p. 15-16).

 

 

Tabel 1 Numărul de incidente de glioblastom, 1995-2017 ( trad. din daneză)

Sursa: Registrul Cancerului
Criterii de extracție:
A fost extras:
Glioblastom ICD03-morfologie = 94403
și Celulă gigantă glioblastom ICD03- morfologie
Număr
An <= 30 ani > 30 ani total
1995 9 143 152
1996 11 133 144
1997 <5 176
1998 3 200 208
1999 A 169 177
2000 <5 173
2001 6 156 162
2002 9 163 172
2003 < 5 185
2004 7 174 181
2005 <5 174
2006 <5 221
2007 <5 196
2008 6 237 243
2009 <5 252
2010 <5 271
2011 <5 253
2012 9 250 259
2013 7 280 287
2014 <5 292
2015 10 311 321
2016 7 300 307
2017 <5 288

tabelul 1 : Sursa Registrul Cancerului 2019 Danemarca

Notă: Cifrele sub 5 sunt indicate cu < 5 din motive de apreciere, iar suma totală este în aceste cazuri eliminată

Notă: Împărțirea pe coloane: vârsta sub sau egală cu 30 de ani, mai mare de 30 de ani și totalul

 

Aceeași tendință de dublare este documentată în Anglia, cf. Philips și colab. (2018), „Tumori cerebrale: creșterea incidenței glioblastomei multiforme în Anglia între 1995-2015 sugerează un factor de mediu sau stil de viață advers ”36 ,  care menționează următoarele (p. 1, abstract):

„Rezultate. Raportăm o  ASR 37 susținută și extrem de semnificativă statistic creștere a glioblastomei multiforme (GBM) la toate vârstele. ASR pentru GBM a fost mai mult decât dublată de la 2,4 la 5,0, numerele de cazuri anuale crescând de la 983 la 2531. În general, această creștere este în mare parte ascunsă în datele generale, de o incidență redusă a tumorilor de grad inferior.

Concluzii: Creșterea este importantă pentru resursele clinice și etiologia tumorilor cerebrale. Creșterea nu poate fi explicată pe deplin de promovarea tumorilor de grad inferior, șansa întâmplătoare sau îmbunătățirea tehnicilor de diagnostic, deoarece afectează anumite zone ale creierului și doar un singur tip de tumoră cerebrală. În ciuda variației mari a numărului de cazuri după vârstă, creșterea procentuală este similară la toate grupurile de vârstă, ceea ce sugerează că ar putea fi responsabili factori de mediu sau stil de viață . ” (sublinierea noastră.)

În Olanda, este înregistrată o creștere de 20% pe o perioadă de 21 de ani, din 1989 până în 2010, cf. Vincent și colab. (2014), „Schimbarea incidenței și supraviețuirea îmbunătățită a gliomelor” 38  p. 2311:

„Rata de incidență a gliomelor a crescut de la 4,9 din 100.000 de locuitori în 1989 la 5,9 în 2010 …”

1.2.2.3. Alte daune pentru sănătatea oamenilor.

În articolul lor „Derivarea sistematică a limitelor de siguranță pentru expunerea la radiații de frecvență radio 5G variabile în timp, bazată pe modele analitice și doză termică”, Neufeld și Kuster (2018) au constatat că, chiar și la expuneri scurte la radiații corespunzătoare radiațiilor 5G planificate a folosi frecvențe mai mari și / sau modulare modificată etc., cf. punctului 1.1. de mai sus, este posibilă deteriorarea țesuturilor la om, cf. p. 705, 706 și 711:

______________

36  Publicat în 2018 în jurnalul științific ”Jurnal de Mediu și Sănătate Publică” ( Environmental and Public Health)  articol ID 7910754.
37  Rată Standardizată pe Vârstă

38 Publicat în 2014 în Jurnalul Științific “ Jurnalul European al Cancerului” ( European Journal of Cancer) vol. 50, pp. 2309 – 2318.

 

„Dispozitivele fără fir extreme cu bandă largă, care operează la peste 10 GHz, pot transmite date în pulsații de la câteva milisecunde până la secunde …aceste pulsații pot duce la creșteri bruște ale temperaturii pielii la oamenii expuși…Pentru a rămâne în concordanță cu liniile directoare de siguranță actuale, au fost aplicați 10 factori de siguranță pentru expunerea ocupațională și 50 pentru publicul larg. Rezultatele arată, de asemenea, că raportul maxim-mediu de 1.000 tolerat de liniile directoare ale Consiliului Internațional pentru Protecția Împotriva Radiațiilor Neionizante(ICNIRP) poate duce la deteriorarea permanentă a țesutului chiar și după expuneri scurte, subliniind importanța revizuirii liniilor directoare de expunere existente.

A cincea generație de tehnologie de comunicații fără fir (5G) promite să faciliteze transmiterea la viteze de date până la un factor de 100 de ori mai mare decât 4G. În acest scop, vor fi folosite frecvențe mai înalte (inclusiv benzi de unde milimetrice), scheme de modulare în bandă largă și, astfel, semnale mai rapide cu timpi de creștere și de scădere mai abrupți, posibil în combinație cu funcționarea pulsatorie pentru accesul multiplu simultan. 5G este proiectat ca un sistem de comunicare omniprezent care acoperă aplicații cum ar fi: telefonie și date mobile de bandă largă, comunicare în timp real de la mașină la mașină (de exemplu, vehicule autonome) și Internetul Lucrurilor (Internet of Things – Engl.(IoT).

Expunerea la radiații cu frecvență radio (RFR) de la dispozitivele fără fir la instalațiile mari de radar și la echipamentele medicale, poate duce la creșterea temperaturii de bază a corpului sau la creșterea temperaturii localizate, cu potențiale efecte adverse asupra sănătății. Pragurile pentru frecvențe peste 10 MHz stabilite în liniile directoare de expunere curente (ICNIRP 1998; IEEE 2005, 2010) sunt destinate să se limiteze la încălzirea țesuturilor.

Cu toate acestea, impulsurile scurte pot duce la oscilații importante ale temperaturii, care pot crește în continuare la frecvențe înalte (> 10 GHz fundamentale pentru 5G), unde adâncimea superficială de pătrundere duce la o încălzire intensă a suprafeței și o creștere bruscă și rapidă a temperaturii …

Recomandările din liniile directoare ICNIRP limitează densitatea puterii în timpul impulsurilor scurte la 1.000 de ori mai mult decât limita pentru densitatea de putere medie în timp . Standardul IEEE limitează expunerea radiantă (absorbția de energie pe unitatea de suprafață) în timpul oricăror 100 ms la o cincime din expunerea radiantă totală pentru întregul timp mediu. Motivele fizice sau biologice pentru aceste limite, însă nu sunt furnizate.

Laakso și colab. (2017) … Autorii concluzionează că liniile directoare actuale nu sunt adecvate pentru prevenirea încălzirii excesive de la expunerea pulsatorie, deoarece temperaturile maxime pot depăși cu ușurință temperatura medie cu mai mult de un factor de 3 și sugerează introducerea limitelor expunerii radiante.

 

Morimoto și colab. (2017) …Ei ajung la concluzia că constantele de timp termice pot fi tot atât de mici ca 30 de secunde pentru expunerile cu fascicul îngust și că impulsurile scurte pot transporta suficientă energie pentru a provoca răni;

O altă concluzie a acestui studiu este că liniile directoare ICNIRP (1998) și IEEE (2005, 2010) trebuie să fie revizuite de urgență, deoarece ciclul de activitate de 1.000 tolerat în prezent poate produce creșteri de temperatură inacceptabile care pot duce la deteriorarea permanentă a țesuturilor. … ” (sublinierea noastră.)

Cindy Russell (2018), „Extinderea telecomunicațiilor wireless 5G: implicații asupra sănătății publice și a mediului”, p. 485: „Nu există linii directoare pentru expunerea pe termen lung și nici nu există linii directoare pentru efecte scăzute, nontermice sau biologice în cadrul standardelor Comisiei Internaționale pentru Protecția Împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP), care stau la baza standardelor utilizate la nivel mondial …”

Ibid. (P. 491): „Deși tehnologia 5G poate avea multe utilizări și beneficii neimaginate , este din ce în ce mai clar că ar putea apărea consecințe negative semnificative asupra sănătății umane și a ecosistemelor, dacă este adoptată pe scară largă. Lungimile de undă ale radiației cu frecvență radio actuale la care suntem expuși, par să acționeze ca o toxină pentru sistemele biologice. Este justificat un muratoriu asupra implementării 5G, împreună cu înființarea unor consilii consultative independente de sănătate și de mediu care să includă oameni de știință independenți care cercetează efectele biologice și nivelurile de expunere ale radiațiilor cu frecvență radio.

Reglementările în materie de sănătate publică trebuie actualizate pentru a fi în acord cu cercetarea științifică independentă, împreună cu adoptarea unor standarde de expunere bazate pe factori biologici înainte de implementarea  tehnologiei 4G sau 5G. “

În mai 2018, Martin Pall 39 a constatat că la oameni ar putea rezulta următoarele tipuri de daune pentru sănătate din cauza radiațiilor electromagnetice cu frecvență radio:

_______________________

39Dr. Pall este prof. Univ. emerit în biochimie și științe medicale de bază și a publicat „5G: mare risc pentru UE, SUA și sănătatea internațională! Evidență convingătoare pentru opt tipuri distincte de mari daune cauzate de expunerile la câmpul electromagnetic (EMF) și mecanismul care le provoacă ”(p. 15-16).

 

 

 

– reducerea fertilității și a libidoului sexual, creșterea avorturilor spontane etc. (18 studii din 1971);

– efecte neurologice / neoropsihiatrice (25 de studii din 1966);

– apoptoză / moarte celulară (13 studii din 1971);

– efecte hormonale (12 studii din 1971); și

– niveluri crescute de ioni de calciu intracelular, provocând o serie de boli (15 studii din 1988).

Pall (ibid., P. 1 – 2) a declarat:

„Fiecare dintre aceste efecte este produs prin principalul mecanism de acțiune a microundelor / EMF-urilor cu frecvență joasă, anume activarea porților de tensiune ale canalelor de calciu (VGCCs) (Capitolul 2). Fiecare dintre efecte este produs prin ceea ce se numesc efecte în aval ale activării VGCC. De aici rezultă că înțelegem nu numai că aceste efecte apar, ci și modul în care acestea pot să apară. Sensibilitatea extraordinară a senzorului de tensiune VGCC la forțele EMF-urilor ne spune că liniile directoare actuale de siguranță ne permit să fim expuși la niveluri de EMF de aproximativ 7,2 milioane de ori prea mare. Sensibilitatea este prevăzută de fizică. Prin urmare, fizica și biologia indică fiecare același mecanism de acțiune al EMF-urilor non- termice.

Efectele diferite produse sunt, în mod evident, motive de îngrijorare foarte serioase. Ele devin mult mai profunde și devin amenințări existențiale atunci când se consideră că mai multe dintre aceste efecte sunt atât cumulative, cât și, eventual, ireversibile. Evident, 4G și 5G vor înrăutăți situația și mai mult. ” (Sublinierea noastră.)

I.2.2.4. Particularități cu privire la copii și cancer sau alte daune pentru sănătate.

Există o serie de studii, dintre care unele sunt menționate mai sus, care se referă în special la daunele pentru sănătate și riscurile de cancer sau alte efecte adverse asupra copiilor, cum ar fi:

Divan și colab. (2012), „Utilizarea telefonului mobil și probleme de comportament la copiii mici”,”40  (p. 524 abstract):

„Constatările publicației anterioare au fost replicate în acest grup separat de participanți care demonstrează că utilizarea telefonului mobil a fost asociată cu probleme de comportament la copii cu vârsta de 7 ani, iar această asociere nu s-a limitat la utilizatorii timpurii ai tehnologiei. Deși mai slab în noul set de date, chiar cu un control suplimentar pentru un set extins de potențiali utilizatori, asocierile au rămas. ”

______________

40  Publicat în 2012 în revista științifică  “ Jurnal de Epidemiologie și Sănătate Comunitară” („Journal of Epidemiology and Community Health”), vol. 66, nr. 6, p. 524 – 529.

 

Această investigație, care a fost o repetare a unei investigații anterioare întreprinse de aceiași oameni de știință, a confirmat o legătură între problemele de comportament la copiii în vârstă de 7 ani și utilizarea prenatală a telefoanelor mobile de către mamă, precum și utilizarea propriu-zisă a copiilor postnatal, fără a fi posibil să se determine cu certitudine că a existat o legătură cauzală, cf. p. 529. Astfel, ancheta a confirmat un risc potențial.

Birks și colab. (2017), „Utilizarea telefonului mobil de către mamă în timpul sarcinii și problemele de comportament ale copilului în cinci grupuri de naștere” , p. 1 (rezumat, versiune script):

„În general, 38,8% dintre mame, mai ales din grupul danez, nu au raportat nicio utilizare a telefonului mobil în timpul sarcinii și aceste mame au avut mai puține șanse să aibă un copil cu probleme de comportament general, hiperactivitate / neatenție sau probleme emoționale . S-au observat dovezi ale tendinței de creștere a riscului problemelor de comportament ale copilului în grupurile cu utilizare a telefonului de către mame: probleme de hiperactivitate / neatenție (OR pentru probleme din intervalul clinic: 1,11, 95% CI 1.01, 1,22; 1.28, 95% CI  1.12, 1.48, în rândul copiilor cu utilizatori medii și, respectiv mari). Această asociere a fost destul de consistentă în cradrul grupurilor și între grupurile cu date privind utilizarea telefonului mobil colectate retrospectiv și prospectiv. ” (Am adăugat accentul.)

Ibid. (p. 13 concluzie, versiune script):

„Utilizarea telefonului mobil de către mamă în timpul sarcinii poate fi asociată cu un risc crescut de probleme de comportament, în special probleme de hiperactivitate / neatenție  la urmași. Acesta este cel mai mare studiu de până acum care a evaluat aceste asocieri și care arată în mare parte rezultate consistente în grupuri cu evaluare retrospectivă și prospectivă a datelor utilizării telefonului mobil de către mamă. Cu toate acestea, interpretarea acestor rezultate este neclară și ar trebui să ia în considerare faptul că estimarea necontrolată a factorilor sociali sau hiperactivitatea mamei poate influența atât utilizarea telefonului mobil de către mamă, cât și problemele de comportament ale copilului. ”

Rezultatul este astfel rezervat, deși consecvent, în confirmarea faptului că ar putea exista un risc crescut de probleme de sănătate pentru copii, datorită utilizării telefoanelor mobile de către mame în timpul sarcinii.

 

________________

41 Publicat în 2017 în revista științifică „Environment International”, vol. 104, p. 122 – 131.

 

 

 

Sudan și colab. (2018), „Utilizarea telefonului mobil de către mamă în timpul sarcinii și cogniția copilului la vârsta de 5 ani în 3 grupe de naștere”42 , pag. 155 (abstract):

„Am observat tipare de niveluri mici ale cogniției în rândul copiilor în raport cu utilizarea foarte frecvență a telefonului mobil de către mame în timpul sarcinii. Natura cauzală și mecanismul acestei relații rămân necunoscute “.

Există un șir de teste conexe pe fetuși de animale, ca de exemplu:

Jing și colab. (2012), „Influența radiațiilor cu microunde de la telefonul mobil asupra creierului fetușilor de șobolan”, p. 64:

„Pentru a proteja sănătatea oamenilor de deteriorarea produsă de microunde, multe țări au stabilit limite relevante ale radiațiilor. Limitele actuale pentru microunde produse de telefonul mobil în SUA și Europa sunt de 1,6 W / kg și respectiv 2,0 W / kg. Noi limite mai mici ar trebui, de asemenea, utilizate pentru copii și / sau femei însărcinate.

Datorită apropierii antenei telefonului mobil de urechea și capul utilizatorului, creierul este inevitabil expus la EMF-uri cu o rată specifică relativ mare de absorbție (SAR), astfel încât potențialul pericol al EMF-urilor este îngrijorător pentru tot mai multe persoane, în special pentru femei gravide.

Per total, rezultatele obținute în prezentul studiu indică faptul că expunerea la EMF-urile telefonului mobil (SAR 0,9 W / kg) poate provoca modificări în creierul fetușilor de șobolan, nu numai stres oxidativ în sistem, ci și în neurotransmițători. Din cauza utilizării pe scară largă a telefoanelor mobile, vor fi necesare investigații suplimentare cu tehnici complementare, pentru a înțelege mecanismul relației dintre EMF-urile telefonului mobil și implicațiile fiziologice. “ S-a constatat că rata de absorbție a radiațiilor este sub limita de 2 W / kg folosită în prezent în Danemarca, cf. punctului 2.1 de mai jos.

 

_________

 

42 Publicat în 2018 în revista științifică „Environment International”, vol. 120, p. 155 – 162

 

Megha și colab. (2015), „Radiația cu microunde de intensitate scăzută a provocat stres oxidativ, răspuns inflamator și deteriorarea ADN-ului în creierul de șobolan” 43 , p. 164 (concluzie):

„În concluzie, expunerea prelungită la radiații cu microunde de intensitate scăzută la frecvențe de  900, 1800 și 2450 MHz duce la stres oxidativ și dezechilibre inflamatorii care ulterior duc la deteriorarea ADN-ului în creier. Aceste descoperiri sugerează că stresul oxidativ indus de radiațiile cu microunde și dezechilibrele inflamatorii pot fi factorii cauzali implicați în provocarea rupturilor catenei de ADN în celulele creierului. ”

Aldad și colab. (2012),  „Expunerea fetușilor la radiații cu frecvență radio de 800-1900 Mhz

 

Telefoanele mobile afectează dezvoltarea neurologică și comportamentul la șoareci ” 44 , p. 2 și 6:

“Per total, șoarecii expuși în uter la radiații erau hiperactivi, aveau memoria scăzută și anxietate scăzută .

Rezultatele noastre au indicat modificări electrofiziologice și comportamentale semnificative la șoarecii expuși în uter la radiații. Tendința semnificativă între grupurile tratate timp de 0, 9, 15 și 24 de ore / zi demonstrează că efectele sunt direct proporționale cu timpul de utilizare și sugerează că pot fi stabilite limite de siguranță, în special pentru femeile însărcinate. Deși este dificil să transpunem aceste descoperiri la riscurile și vulnerabilitatea oamenilor, identificăm o contribuție potențială nouă la prevalența crescută de copii hiperactivi, care este ușor de prevenit. Cu toate acestea, este important de menționat că hiperactivitatea și anxietatea sunt strâns legate și se pot confunda reciproc.

În rezumat, am demonstrat că expunerea fetușilor la radiații cu frecvență radio a dus la tulburări neurocomportamentale la șoareci. Anticipăm că aceste descoperiri ne vor îmbunătăți înțelegerea etiologiei tulburărilor neurocomportamentale. Creșterea tulburărilor de comportament în țările dezvoltate poate fi, cel puțin parțial, datorată unei contribuții din partea expunerii fetușilor la radiațiile telefoanelor mobile. Testarea suplimentară este justificată la om și la primatele neumane pentru a determina dacă riscurile sunt similare și pentru a stabili limite de expunere sigure în timpul sarcinii. “

_________________________

43  Publicat în 2015 în revista științifică „NeuroToxicology” vol. 51, p. 158 – 165.

44  Publicat în 2012 în revista științifică „Nature Scientific Reports” 2, articolul nr. 312. În 2013, a fost emisă o rectificare  (articolul nr. 1320), fără modificări la concluziile articolului.

 

Buchner și Eger (2011), „Modificări ale neurotransmițătorilor importanți din punct de vedere clinic sub influența câmpurilor RF modulate – un studiu pe termen lung în condiții de viață reală” 45, p. 1 (tradus din germană):

 

„Încă din anii ’60, studiile profesionale asupra lucrătorilor expuși continuu la radiații cu microunde (radar, fabricație, comunicații) în Uniunea Sovietică, au arătat că expunerile la radiații RF sub limitele actuale, reprezintă un risc potențial considerabil. O imagine de ansamblu cuprinzătoare este prezentată în revizuirea a 878 de studii științifice de către prof. Hecht, pe care a realizat-o în numele Institutului Federal German de Telecomunicații (contract nr.4231/630402) (2, 3).

Încă din anii 1980, proiecte de cercetare din SUA au demonstrat și în studii pe termen lung că șobolanii crescuți în condiții sterile și expuși la radiații RF „de nivel scăzut” au arătat semne de stres prin incidența crescută a tumorilor endocrine … ”

Mai departe, ibid. (p. 9, rezumatul rezultatelor):

„… nivelurile de dopamină scad substanțial după începerea expunerii. Chiar și după un an și jumătate, nivelurile inițiale nu sunt refăcute . La șase luni de la activarea emițătorului, nivelurile de PEA scad continuu pe întreaga perioadă de expunere. Acest efect este observat imediat doar în grupul de expunere peste 100 μ W / m2. Toate constatările au fost observate cu mult sub limitele actuale de expunere (14). 46 „

De asemenea, ibid. (p. 12, dovezi epidemiologice):

„Ca parte a programului german de cercetare în domeniul telecomunicațiilor, aproximativ 3000 de copii și adolescenți au fost studiați în Bavaria pentru nivelurile lor individuale de expunere la radiații ale telefonului mobil în raport cu problemele lor de sănătate. Printre diversele seturi de date, setul de date privind problemele de comportament a arătat un risc semnificativ crescut atât pentru adolescenți (OR: 3,7, 95% -CI: 1,6-8,4), cât și pentru copii (OR: 2,9, 95% -CI: 1,4-5,9) ) în grupul cu cea mai mare expunere (56).

_________________________

45 Publicat inițial în limba germană în 2011 în revista științifică „Umwelt-Medizin-Gesellschaft”, vol. 24, nr. 1, p. 44 – 57.

 

46 (14) este trimiterea oamenilor de știință la liniile directoare ICNIRP, cf. punctul 2.1 de mai jos.

 

 

 

Pentru prima dată, „Studiul Rimbach” oferă un model de explicație în termeni biochimici. “

Sudan și colab. (2012), „Expuneri prenatale și postnatale la telefonul mobil și durerile de cap la copii”. 47 , p. 1 (rezumat, versiune script):

„În acest studiu, expunerile la telefonul mobil au fost asociate cu dureri de cap la copii, dar asocierile pot să nu fie cauzale, având în vedere potențialul confuziilor necontrolate și al clasificării greșite în studiile observaționale precum acesta. Cu toate acestea, având în vedere utilizarea pe scară largă a telefoanelor mobile, dacă există un efect cauzal, acesta ar avea un impact mare asupra sănătății publice. ”

Byun și colab. (2013), „Utilizarea telefonului mobil, nivelurile de plumb din sânge și simptomele hiperactivității cu deficit de atenție la copii ADHD: un studiu longitudinal “ 48 pag. 1:

„Rezultatele sugerează că expunerea simultană la plumb și RF de la utilizarea telefonului mobil a fost asociată cu un risc crescut de simptome de ADHD, deși posibila cauzalitate inversă nu a putut fi exclusă.”

Herbert și Sage (2013), „Autism și EMF? Plauzibilitatea unei legături fiziopatologice partea a II-a „, p. 211 (abstract):

„Condițiile spectrului autismului (ASCs) sunt definite comportamental, dar implică, de asemenea, tulburări multietajate ale bazei biologice, care găsesc paralele izbitoare în impacturile fiziologice

ale expunerii la frecvențe electromagnetice și  la radiații cu frecvență radio (EMF / RFR).

 

Au fost documentate creșterea stresului oxidativ și a inflamației, precum și măsurători în concordanță cu compromiterea barierei sânge-creier și a perfuziei cerebrale. Partea a II-a a acestei lucrări documentează modul în care comportamentele în ASCs pot apărea din modificările

____________________

47 Publicat în 2012 în revista științifică „The Open Pediatric Medicine Journal”, nr. 6, p. 46 – 52.

48 Publicat în martie 2013 în revista științifică „PLOS One”, d. 21.

 

 

 

sincronizării  oscilatorii electrofiziologice, modul în care EMF / RFR ar putea contribui la acestea prin dereglarea organismului și implicațiile regulamentare ale acestor vulnerabilități. Detaliază dovezi pentru disfuncție mitocondrială, dereglarea sistemului imunitar, neuroinflamația și modificări ale fluxului sanguin al creierului, electrofiziologie modificată, întreruperea  semnalizării electromagnetice, sincronizare și procesarea senzorială, dezarmonizarea creierului și a organismului, cu comportamente autiste ca proprietăți emergente emanate de această fiziopatologie.

Toate aceste fenomene apar și în cazul expunerii la EMF / RFR, care se pot adăuga la supraîncărcarea sistemului („încărcarea alostatică”) în ASC prin creșterea riscului și pot agrava problemele și simptomele biologice provocatoare; invers, reducerea expunerii poate ameliora simptomele ASC-urilor prin reducerea obstrucției reparației fiziologice.

Cu creșteri dramatice ale ASC-urilor raportate, care coincid în timp cu implementarea tehnologiilor fără fir (wireless), avem nevoie de investigarea agresivă a potențialelor legături ASC – EMF / RFR. Dovezile sunt suficiente pentru a garanta noi standarde de expunere publică comparativ cu nivelurile de expunere la  intensitate scăzută(non-termice) care acum sunt cunoscute a fi perturbatoare din punct de vedere biologic și se recomandă practicile de precauție puternice, interimare. ” ( sublinierea noastră)

Wiart și colab. (2008)49 a constatat, folosind modelealecapului, că în cazul capului copiilor absorbția radiației era în jur de două ori mai multă  decât în cazul adulților, cf. p. 3693:

“…Comparațiile au arătat, de asemenea, că SAR maximă în 1 g de țesuturi cerebrale periferice ale modelelor de copii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani este comparabilă cu SAR-ul maxim în 1 g de țesuturi cerebrale periferice ale modelelor pentru adulți, în timp ce este de aproximativ două ori mai mare pentru modelele de copii cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani. Acest lucru se datorează cu siguranță grosimilor mai mici de auriculă, piele și craniu. … Rezultatele obținute în acest studiu trebuie confirmate, deoarece au fost obținute din seturi de date de dimensiuni limitate. Cu toate acestea, aceste rezultate sunt comparabile cu cele obținute în alte studii care implică mai multe fantome (Beard și colab. 2006, Kainz și colab. 2005). …“

Hardell și colab., (2011), „Analiza combinată a studiilor de caz-control asupra tumorilor cerebrale maligne și utilizarea telefoanelor mobile și fără fir, inclusiv a subiecților vii și decedați”  50 , p. 1465 (abstract) au găsit:

________________

 49 Publicat în 2008 în revista științifică „Fizica în medicină și biologie”, vol. 53, nr. 13, p. 3681 – 3695.

50 Publicat în 2011 în revista științifică „Jurnalul internațional de oncologie”, vol. 38, nr. 5, p. 1465 – 1474.

„… s-a constatat un risc crescut de gliom la utilizarea telefonului mobil sau fără fir. Riscul a crescut odată cu timpul de așteptare și utilizarea cumulată în ore și a fost cel mai mare la subiecții cu prima utilizare înainte de vârsta de 20 de ani. “

Din Miller și colab. noiembrie 2018, pag. 676 – 677:

“Într-un studiu de caz-control la copii bazat pe populație, Li și colab. (2012) au inclus 939 de leucemii și 394 neoplasm cerebral 51 cazuri recent diagnosticate între 2003 și 2007, cu vârsta de 15 ani sau mai puțin.

Ei au raportat că un APD52 mai mare decât media a fost asociat în mod semnificativ cu o proporție crescută a raportului cotelor ajustate (AOR) pentru toate neoplasmele (1,13; 1,01-1,28) și pentru leucemie (1,23; 0,99-1,52), dar nu pentru toate neoplasmele cerebrale (1,14, 0,83-1,55) . Ei nu au analizat în mod specific datele privind glioamele. “

Ibid., (P. 681, concluzii):

„Principiul precauției ar trebui aplicat acum și trebuie furnizate mesaje de avertizare adecvate adulților și în mod critic copiilor și părinților lor. Până la crearea tehnologiei care să reducă substanțial expunerile, ar trebui să se depună eforturi speciale pentru a se asigura că expunerile copiilor sunt limitate la cele considerate esențiale. Copiii ar trebui încurajați să își reducă expunerea la RFR, în timp ce ar trebui să se facă orice posibil de a reduce expunerea la RFR în școli, precum și în case. ”

1.2.2.5. Concluzie subiect.

Putem observa clar și documentat științific că expunerea la radiații electromagnetice cu frecvență radio (de asemenea sub limitele utilizate în prezent în Danemarca, a se vedea punctul 2.1 de mai jos) poate fi cancerigenă și, în acest sens, prezintă un risc pentru sănătatea oamenilor, un risc pentru sănătate care ar putea pune viața în pericol.

În plus, Pall (2018) a documentat științific o serie de alte tipuri de daune suplimentare, inclusiv fertilitate redusă, avorturi spontane, efecte neurologice / neuropsihiatrice etc.

_________________________________

51 Neoplasmele sunt țesuturi anormale care se pot transforma în tumori și, în cel mai rău caz, tumori maligne de cancer.

52 Înseamnă „densitate medie de putere”, cf. ibid. p. 677.

 

 

 

În plus, trebuie concluzionat că copiii sunt deosebit de vulnerabili și că mai multe studii indică o posibilă conexiune între expunerea la radiații electromagnetice cu frecvență radio și dificultăți de comportament, autism, percepție redusă etc.

 

1.2.3. Animale

În ceea ce privește animalele, se poate face referire la, de exemplu, lucrarea lui Alfonso Balmori de revizuirea a literaturii științifice în „Poluarea electromagnetică de la antenele telefonice. Efecte asupra vieții sălbatice,“ 53  unde sunt următoarele concluzii (referitoare la păsări, mamifere și insecte):

„Această revizuire a literaturii arată că radiațiile cu microunde prin telefonie pulsatorie pot produce efecte în special asupra sistemelor nervos, cardiovascular, imunitar și de reproducere [111]:

– Deteriorarea sistemului nervos prin modificarea electroencefalogramei, modificări ale răspunsului neural sau modificări ale barierei sânge-creier.

– Întreruperea ritmurilor circadiene (somn-veghe) prin interferența cu glanda pineală și dezechilibre hormonale.

– Modificări ale ritmului cardiac și a tensiunii arteriale.

– Deteriorarea sănătății și imunității față de agenți patogeni, slăbiciune, epuizare, deteriorarea penajului și probleme de creștere.

– Probleme în construirea cuibului sau deteriorarea fertilității, a numărului de ouă, a dezvoltării embrionare, a procentului de eclozare și supraviețuire a puilor.

– Probleme genetice și de dezvoltare: probleme de locomoție, albinism parțial și melanism sau creșterea tumorilor.

În lumina cunoștințelor actuale, există suficiente dovezi ale efectelor grave ale acestei tehnologii asupra vieții sălbatice. Din acest motiv, ar trebui să fie dezvoltate măsuri de precauție, alături de evaluări de impact asupra mediului înainte de instalare și interzicerea instalării stâlpilor de telefonie în ariile naturale protejate și în locuri unde sunt prezente specii pe cale de dispariție. Ar trebui să aibă loc anchete pentru a evalua în mod obiectiv gravitatea efectelor. ”

1.2.3.1. Păsări.

Există un număr mare de investigații științifice care documentează deteriorarea directă sau riscul asupra păsărilor (și, prin urmare, și a habitatelor acestora dacă, de exemplu, un stâlp de telefonie este plasat suficient în apropierea lor).

______________

53 Publicat în 2009 în revista științifică „Fiziopatologie” ( “Pathophysiology”) , vol. 16.

 

 

 

În cele ce urmează, sunt revizuite o serie de investigații, cu accent pe documentarea daunelor sau a riscurilor:

Balmori (2005), „Efecte posibile ale câmpurilor electromagnetice de la stâlpii de telefonie asupra unei populații de barză albă (Ciconia ciconia) ”54 , p. 109 și 113 – 114:

„S-a efectuat monitorizarea unei populații de berze albe din Valladolid (Spania) în vecinătatea stațiilor de bază de telefonie mobilă, cu scopul de a detecta posibilele efecte.

Păsările sunt deosebit de sensibile la câmpurile magnetice [48]. Barza albă (Ciconia ciconia) formează cuiburi pe stâlpi și în alte locuri foarte înalte, cu contaminare electromagnetică ridicată (expusă la microunde). De asemenea, acestea trăiesc de obicei în mediul urban, unde contaminarea electromagnetică este mai mare și rămân în cuib pentru mult timp, din acest motiv scăderea numărului de pui poate fi un bun indicator biologic pentru a detecta efectele acestor radiații. Rezultatele indică o diferență în productivitate totală, dar nu în productivitatea parțială între cuiburile apropiate și cele îndepărtate de antene. Acest lucru indică existența cuiburilor fără pui sau moartea puilor tineri în primele lor etape de viață în cuiburile din apropierea celulelor de telefonie (40% din cuiburi fără pui tineri, comparativ cu 3,3% la cuiburi mai departe de 300 m).

Fidelitatea berzei albe față de cuiburi poate crește efectele microundelor.

Alte studii constată o scădere a fertilității, o creștere a deceselor după naștere la șobolani și modificări distrofice ale organelor lor de reproducere [16]. Un studiu recent arată o rată statistică de mortalitate semnificativ de înaltă a embrionilor de pui de găină supuși radiațiilor de la telefonul mobil, în comparație cu grupul de control [43]. …“

Barza albă este admisă în „anexa I” a directivei UE privind conservarea păsărilor sălbatice și, prin urmare, aparține speciilor pentru care trebuie luate „măsuri speciale de conservare”, cf. punctului 2.3.2. de mai jos.

____________

 

 54  Publicat în 2005 în revista științifică „Biologie și medicină electromagnetică” ( “Electromagnetic Biology and Medicine),” vol. 24, p. 109 – 119.

55 Publicat în 2007 în revista științifică „Biologie și medicină electromagnetică”, ( “Electromagnetic Biology and Medicine),”  vol. 26, p. 141 – 151.

 

 

 

 

Balmori și Hallberg (2007), „Declinul urban al vrăbiilor de casă (Passer domesticus): o legătură posibilă cu radiația electromagnetică”55, pag. 141 (abstract):

 

„În ultimele decenii, s-a înregistrat o scădere semnificativă a populației vrăbiilor de casă (Passer domesticus) în Regatul Unit ( UK) și în mai multe țări din vestul Europei. Scopul acestui studiu a fost să stabilească dacă populația este în scădere și în Spania și să evalueze ipoteza că radiațiile electromagnetice (microundele) de la antenele telefonice sunt corelate cu scăderea populației de vrăbii.

 

Între octombrie 2002 și mai 2006, s-a efectuat eșantionarea prin transectare în punct a 30 de puncte în timpul a 40 de vizite la Valladolid, Spania. În fiecare punct, am efectuat numărarea vrăbiilor și am măsurat puterea medie a câmpului electric (radiofrecvențe și microunde: gama 1MHz-3GHz). Au fost observate declinuri semnificative (P = 0,0037) în densitatea medie a păsărilor în timp și a fost

observată o densitate semnificativ scăzută a păsărilor în zonele cu rezistență mare a câmpului electric. Regresia logaritmică a densității medii a păsărilor față de grupurile de câmp de forță ( luând în considerare intensitatea câmpului în pași de 0,1V/m ) a fost R= – 0 87 P= 0 0001.

 

 

Rezultatele acestui articol susțin ipoteza că semnalele electromagnetice sunt asociate cu scăderea observată a populației de vrăbii. Concluzionăm că poluarea electromagnetică poate fi responsabilă, fie singură, fie în combinație cu alți factori, pentru declinul observat al speciilor în orașele europene în ultimii ani. Corelația aparent semnificativă între densitatea păsărilor și puterea câmpului în conformitate cu această lucrare, ar putea fi utilizată pentru un studiu mai controlat pentru a testa ipoteza ” ( sublinierea noastră.)

Elaborând modul care se referă la limitele folosite în prezent, cf. punctului 2.1. de mai jos, s-a constatat (pp. 145 – 146) că:

 

„Conform acestui calcul, nu se așteaptă să se găsească vrăbii într-o zonă cu rezistența câmpului> 4V / m. … În zona supravegheată 14, Plaza de la Libertad, o stație mică de telefonie mobilă ( picocell) a fost instalată la începutul lunii ianuarie 2005 și îndepărtată la sfârșitul lunii martie 2005. Între ianuarie și martie 2005, puterea medie a câmpului a fost mai mare de 3V / m, iar numărul de vrăbii a scăzut drastic (generic, numărul vrăbilor crește spre vârf in mijlocul Iernii). În aprilie 2005, după ce stația de telefonie mobilă a fost îndepărtată, vrăbiile au devenit din nou abundente “.

 

Aceste puteri electrice ale câmpului (V / m) sunt sub limitele recomandate de ICNIRP și  sunt utilizate în Danemarca, cf. punctului 2.1. de mai jos.

Cucurachi și colab.56, „O revizuire a efectelor ecologice ale câmpurilor electromagnetice cu frecvență radio (RF-EMF)” (pag.122):

 

„Balmori (2005) a monitorizat variația unei populații de berze albe (Ciconia ciconia) în vecinătatea unei stații de bază GSM, adică 900-1800 MHz cu modulare 217 Hz) în căutarea unor efecte posibile din cauza expunerii. Reproducerea totală la 200 m distanță a fost în medie cu 46% mai mică decât cea găsită la o distanță mai mare de 300 m față de stația de trasmisie. În mod analog s-a găsit o diferență semnificativă în succesul împerecherii: în mai mult de 40% dintre cazuri nu s-au găsit pui nou-născuți în cuib.

 

Printre cele mai recente studii de laborator, s-au găsit dovezi ale unui efect al RF-EMF asupra mortalității și dezvoltării embrionilor în toate cazurile atât în doze mari, cât și în doze mici. În toate cele cinci studii de teren s-a constatat un efect semnificativ al RF-EMF asupra densității reproducerii, reproducerii sau compoziției speciilor. Observațiile pe teren oferă o reprezentare mai atentă a expunerii din viața reală, astfel că RF-EMF, în special în banda GSM de 900 MHz ar putea fi un factor sigur care influențează ecologia păsărilor. “

Burlaka și colab. (2013, p. 223):

”În concluzie, expunerea embrionilor de prepeliță în creștere în ouă la RF-EMR de intensitate extrem de mică a GSM 900MHz în timpul a o sută și cincizeci și opt de ore, în mod discontinuu, duce la creșterea semnificativă a ratelor de generare a superoxidului și oxidului de azot în celulele embrionare. Aceasta a fost însoțită de un nivel semnificativ crescut de peroxidare a lipidelor, o scădere a activității enzimelor antioxidante esențiale și, în mod semnificativ, un nivel crescut de 2-3 ori de deteriorare oxidativă a ADN-ului în celulele embrionare .( sublinierea noastră)

Alfonso Balmori (2015), „Câmpurile electromagnetice cu frecvență radio antropice ca amenințare în creștere la orientarea faunei sălbatice ”57 , p. 59:

Câmpul electromagnetic generat de curentul electric de joasă tensiune poate produce un efect semnificativ negativ asupra reușitei de reproducere a păsărilor (Ciconia ciconia) cuibărite direct pe liniile de electricitate (Vaitkuviene și Dagys, 2014), iar aceleași rezultate s-au găsit la cuiburile expuse radiațiilor cu frecvență radio de lângă stâlpii de telefonie (Balmori, 2005). ”

______________

56  Publicat în 2013 în revista științifică „Environment International”, vol. 51, p. 116 – 140.

57 Publicat în 2015 în revista științifică „Știința mediului total” (“Science of the Total Environment”) p. 58 – 60.

 

Yakymenko și colab. (2015, p .194):

„Am putut constata efectele de semnalizare ale nivelurilor moderate ale radicalilor liberi din experimentele noastre în embrioni de prepeliță iradiați cu telefonul mobil comercial. Astfel, am putut demonstra că expunerile prelungite ale embrionilor în ouă au dus la o reprimare puternică a dezvoltării acestora. (Tsybulin și colab., 2013), care a fost concomitentă cu o supraproducție semnificativă a radicalului superoxid și a radicalului NO, rate crescute de peroxidare lipidică și daune oxidative de ADN (Burlaka și colab., 2013; Tsybulin și colab., 2012). ” ( Sublinierea noastră.)

Shende și colab. (2015) „Radiații electromagnetice: un posibil impact asupra populației vrăbiilor de casă (Passer Domesticus)”58  (p.45):

„Prin monitorizarea lunară în zonele urbane și rurale, se constată că populația de vrăbii de casă este în scădere în zona urbană, unde stâlpii de telefonie mobilă sunt mai mulți comparativ cu zona rurală în fiecare sezon.”

Un domeniu de atenție specială în literatura științifică este alcătuit din investigațiile privind efectul radiațiilor electromagnetice cu frecvență radio asupra abilităților de orientare determinată biologic ale păsărilor.

Păsările sunt născute, ca o serie de alte animale, cf. articolului 1.2.3.2. de mai jos, cu ceea ce poate fi descrisă ca o formă de busolă încorporată, bazată magnetic, ceea ce presupune că vor putea să își găsească drumul atunci când migrează.

 

Se poate face referire la, de exemplu, Alfonso Balmori (2015) „Câmpurile antropogenice electromagnetice cu frecvență radio ca o amenințare în creștere la orientarea faunei sălbatice” 59 (p.58 – 59):

„Câmpurile cu frecvență radio din gama MHz perturbă orientarea păsărilor și interferează direct cu procesele primare de magnetorecepție și, prin urmare, dezactivează busola încorporată a păsărilor atât timp cât sunt prezente (Wiltschko și colab., 2014) Ritz și colab. (2004 și 2009) au raportat sensibilitatea în orientare a prihorilor Europeni (Erithacus rubecula) la câmpurile magnetice cu frecvență radio. Orientarea păsărilor migratoare este perturbată atunci când câmpurile de frecvență înaltă foarte slabe (câmpul de bandă largă de 0,1-10 MHz de 85 nT sau un câmp de 1,315 MHz de 480 nT) sunt adăugate câmpului geomagnetic static de 4 6,000 nT (Thalau și colab., 2006).

_______________________

58  Publicat în 2015 în revista științifică „Engineering International”, vol. 3, nr. 1, p. 45 – 52.

59  Publicat în 2015 în revista științifică „Știința Mediului Total”  (“Science of the Total Environment”) , pp. 58 – 60.

 

 

 

A fost demonstrat convingător că prihorii nu pot folosi compasul lor magnetic în prezența zgomotului electromagnetic cu frecvență radio urban în domeniul de frecvență de 2 kHz-5 MHz (Engels și colab., 2014). De aceea “ceața electromagnetică” perturbă sensul magnetic al păsărilor și această descoperire ar putea da informații politicilor scrise pentru protecția speciilor pe cale de dispariție. ( sublinierea noastră)

Balmori (2005), „Efecte posibile ale câmpurilor electromagnetice de la stâlpii telefonici asupra unei populații de barza albă (Ciconia ciconia),”60  (pag.115):

“… Percepția asupra câmpului magnetic terestru poate fi modificată de radiația electromagnetică de la antene. Rapoartele privind porumbeii voiajori care își pierd direcția în vecinătatea stațiilor de antene telefonice sunt numeroase și sunt necesare mai multe investigații. …“

Proiectul de cercetare UE, EKLIPSE, a publicat un raport de către Malkemper și colab. (2018) intitulat “Impacturile radiației electromagnetice artificiale asupra vieții sălbatice (floră și faună). Prezentare generală a cunoștințelor: un document fundamental al conferinței web”  în care se declară de exemplu (p.15):

“…S-a stabilit că, compasul magnetic al păsărilor migratoare poate fi perturbat de fondul slab al RF în orașele mai mari (intensități nT), dar nu este clar în prezent care sunt frecvențele exacte cele mai active… ”

În ceea ce privește acest efect, se poate face o trimitere suplimentară la Engels și colab. (2014) , „Zgomotul antropic electromagnetic perturbă orientarea compasului magnetic la o pasăre migratoare 61  , pag. 353 (abstract):

“…Aici arătăm că păsările migratoare nu sunt în măsură să-și folosească busola magnetică în prezența zgomotului electromagnetic urban. Când prihorii europeni, Erithacus rubecula, au fost expuși la zgomotul electromagnetic de fundal prezent în colibele de lemn neecranate în campusul Universității din Oldenburg, nu au putut să se orienteze folosind busola lor magnetică. Capacitățile lor de orientare magnetică au reapărut în cabane ecranate cu aluminiu și împământate electric, care au atenuat zgomotul electromagnetic în gama de frecvență cuprinsă între 50kHz și 5MHz de aproximativ două ori mai mult.

_____________________

 

60  Publicat în 2005 în revista științifică „Biologie și medicină electromagnetică”, ( “Electromagnetic Biology and Medicine),” vol. 24, p. 109 – 119.

61  Publicat în 2014 în revista științifică „Nature”, nr. 509, p. 353 – 356.

 

 

 

Când a fost îndepărtată împământarea sau când zgomotul electromagnetic în bandă largă a fost generat în mod deliberat în interiorul colibelor ecranate și împământate, păsările și-au pierdut din nou capacitățile de orientare magnetică. Efectul perturbator al câmpurilor electromagnetice cu frecvență radio nu se limitează la o bandă de frecvență restrânsă, iar păsările testate aflate departe de surse de zgomot electromagnetic nu au avut nevoie de nici o ecranare pentru a se orienta cu busola lor magnetică. Aceste teste complete dublu orb, documentează un efect reproductibil al zgomotului antropic electromagnetic asupra comportamentului unui vertebrat intact. ” ( sublinierea noastră )

 

1.2.3.1.1. Concluzie subiect.

Așa cum este cazul în ceea ce privește daunele pentru sănătate și riscul acestora pentru om, se pare că este foarte bine documentat științific faptul că radiația electromagnetică cu frecventă radio, inclusiv cea care este în conformitate cu liniile directoare ale autorităților (daneze), poate dăuna sănătății păsărilor și (in extenso) habitatelor lor.

Păsările au o trăsătură specială care este abilitatea lor de a se orienta parțial pe baza unei interacțiuni cu câmpul magnetic al Pământului. Efectul radiațiilor electromagnetice cu frecvență radio asupra abilității determinate biologic a păsărilor de a se orienta, poate duce la distrugerea unei specii, inclusiv în interiorul habitatelor lor protejate special. Cu toate acestea, trebuie subliniat în special faptul că, deocamdată, aceasta nu pare să aibă legătură cu frecvențele 5G etc., deși ar putea fi așa. Se pare că, în prezent, studiile arată doar că sensul de orientare determinat biologic al păsărilor este afectat negativ de radiațiile electromagnetice cu frecvență radio.

1.2.3.2. Alte animale.

În ceea ce privește insectele, se poate face referire la, de exemplu, Alfonso Balmori, „Câmpurile antropice electromagnetice cu frecvență radio ca o amenințare în creștere pentru orientarea faunei sălbatice”, 62 (2015, p. 59):

„Ca și în cazul păsărilor, câmpurile magnetice cu frecvență radio perturbă magnetorecepția la insecte. Recepția câmpului geomagnetic la gândacul american este sensibilă la câmpul cu frecvență radio slabă care provoacă un efect perturbator (Vacha și colab., 2009), astfel că acești autori sugerează că ceața electromagnetică va trebui să fie luată mai în serios în experimentele cu

 

_________________

62  Publicat în 2015 în revista științifică „Știința mediului total”, ( “Science of the Total Environment”)  pp. 58 – 60.

 

 

 

magnetorecepție la animale. Într-un câmp electromagnetic generat experimental, de aproximativ 1 V / m, cu o intensitate de putere realistă (și chiar mai mică) similară cu cele din jurul turnurilor de comunicație, rezultatele și observațiile sugerează că GSM (Sistemul global pentru comunicații mobile) cu radiație de 900 MHz, ar putea avea un impact sever asupra celulelor nervoase ale furnicilor expuse, afectând în special memoria vizuală și olfactivă, determinând pierderea capacității lor de a folosi indicii vizuale și sugerează că radiațiile electromagnetice ar putea avea un impact asupra comportamentului de orientare și navigare a animalelor care folosesc câmpuri magnetice pentru orientare (Cammaerts și colab., 2012, 2014). Albinele de miere sunt sensibile la câmpurile electromagnetice pulsatorii generate de telefoanele mobile și schimbările observabile în comportamentul albinelor ar putea fi o explicație pentru pierderea coloniilor (Favre, 2011) . Sistemul de magnetorecepție în orientarea fluturilor Monarch (Guerra și colab., 2014) ar putea suferi o interferență cu câmpurile antropice magnetice cu frecvență radio și împreună cu alți factori (Brower și colab., 2012), pot fi o cauză a declinului populației lor. ” ( Sublinierea noastră.)

Corespunzător, în Cucurachi și colab. (2012, p. 116) 63

” Informațiile au fost colectate din 113 studii din publicații originale revizuite colegial sau din recenzii relevante existente…Majoritatea studiilor au fost efectuate într-un cadru de laborator pe păsări (embrioni sau ouă), rozătoare mici și plante. În 65% dintre studii, efectele ecologice ale RF-EMF (50% din studiile pe animale și aproximativ 75% din studiile pe plante) au fost găsite atât la doze mari, cât și la doze mici. … ”

Ibid. (P. 122 – 123):

„S-a demonstrat că insectele pot simți câmpurile magnetice ca mijloc de navigare și orientare (Abraçado și colab., 2005; Kirschvink și colab., 2001; Liedvogel și Mouritsen, 2010; Wajnberg și colab., 2010; Winklhofer, 2010) .

Magneto-recepția a fost asociată cu utilizarea de particule feromagnetice de oxid de fier încorporate în țesut sau prin perechi de molecule cu electroni nepereche (cunoscuți sub numele de perechi de radicali) care sunt asociate cu un fotoreceptor sensibil la lumină (Ritz și colab., 2002; Knight, 2009; Vacha și colab. 2009). Expunerea la RF-EMF ar putea perturba acest mecanism de magneto-recepție , ceea ce la rândul său ar putea afecta supraviețuirea insectelor. Speciile cele mai frecvent studiate sunt albinele de miere (A. mellifera) și muștele de fructe (Drosophila melanogaster). ”

Și (p. 129):

„Studiile care analizează efectele RF-EMF asupra muștelor de fructe au găsit în toate cazurile un efect semnificativ. Rezultatele unui studiu arată un succes reproductiv crescut după expunere. Studiile rămase, care au fost realizate de același institut de cercetare din Grecia, au constatat, în

_____________________

63  Publicat în 2013 în revista științifică „Environment International”, vol. 51, p. 116-140.

toate cazurile, o scădere semnificativă a creșterii și a reproducerii atât la 900 cât și la 1800 MHz. Două studii efectuate pe gândacul american și o specie de furnici au analizat efectele expunerii la RF-EMF asupra magneto-recepției și orientării insectelor. Comportamentul sistemelor țintă a fost perturbat de expunerea la RF-EMF. ”

De asemenea (p. 136, concluzii):

“…Au fost investigate efectele RF-EMF asupra diferitelor grupuri biologice. În ceea ce privește grupurile care fac obiectul investigațiilor în studiile selectate (de exemplu, păsări, albine de miere, mamifere, plante, Drosophila și altele), există dovezi ecologice relevante că RF-EMF a provocat un efect în aproximativ 50% din studiile pe animale și aproximativ 90% din studiile  pe plante. …“

Kumar și colab. (2011) , „Expunerea la radiațiile telefonului mobil produce modificări biochimice în albinele lucrătoare de miere” 64  (rezumat, rezultate și discuții):

„Studiul de față a fost realizat pentru a determina efectul radiațiilor de la telefonul mobil asupra diferitelor biomolecule la lucrătorii adulți de Apis mellifera L. Rezultatele adulților tratați au fost analizate și comparate cu controlul. Radiația de la telefonul mobil influențează comportamentul și fiziologia albinelor de miere. A fost redusă inițial activitatea motorie a albinelor lucrătoare, urmată de o migrație masivă și deplasarea către telefonul mobil aflat în „mod vorbire”. Perioada inițială de liniște a fost caracterizată de creșterea concentrației de biomolecule incluzând proteine, carbohidrați și lipide, posibil datorită stimulării mecanismului corporal pentru combarea stării stresante creată de radiații.În etapele ulterioare ale expunerii, a existat o ușoară scădere a concentrației de biomolecule, probabil deoarece organismul s-a adaptat la stimul.

 

S-au studiat foarte puțin influențele biochimice, metabolice și fiziologice ale radiațiilor telefonului mobil asupra riscurilor de sănătate la oameni. [8] Prin urmare, în prezent au fost întreprinse investigații asupra influenței radiațiilor telefonului mobil asupra unor aspecte biochimice și fiziologice ale biologiei albinelor de miere. Este cunoscut de ceva timp faptul că, comportamentul albinelor este modificat într-o oarecare măsură de câmpurile energetice înalte sau joase sau de radiațiile electromagnetice. [9] În cursul prezentei investigații, s-a observat că a existat o creștere a concentrației totale de carbohidrați la albinele expuse radiațiilor telefonului mobil timp de 10 minute, în comparație cu albinele neexpuse sau de control. Creșterea timpului de expunere la 20 de minute a dus la creșterea în continuare a concentrației, în timp ce o expunere timp de 40 de minute a avut un efect invers și a existat o scădere a concentrației de carbohidrați, deși aceasta a rămas ridicată în comparație cu controlul.

_____________________

 

64  Publicat în 2011 în revista științifică „Toxicology International”, vol. 18, nr. 1, p. 70 – 72.

 

 

Conținutul de hemolimf glicogen și glucoză a arătat, de asemenea, aceeași tendință, adică a existat o creștere a conținutului la o expunere până la 20 min, după care a existat o ușoară scădere a concentrației, care a rămas mai mare decât controlul. Sharma [10] a raportat, de asemenea, creșterea nivelului de glicogen și de glucoză în pupa de A. mellifera expusă.

 

Lipidele sunt principalele rezerve de energie ale insectelor. Anumite clase de lipide sunt componente structurale ale membranelor, în timp ce altele sunt materii prime pentru o varietate de hormoni și feromoni. Estimarea lipidelor totale și a colesterolului în timpul prezentului studiu a arătat că tendința a fost similară cu cea a carbohidraților. După o creștere inițială a concentrației la perioada de expunere de 10 și 20 min, s-a observat o scădere a concentrației lipidelor totale și a colesterolului la expunerea de 40 min.

A fost interesant de remarcat faptul că, în timpul prezentului studiu, pe măsură ce timpul de expunere a crescut, s-a observat că albinele care au evaluat sursa perturbației au decis să se deplaseze și a fost observată o mișcare la scară largă a lucrătoarelor către modul vorbire al telefonului (nu spre modul ascultare). De asemenea, albinele au devenit ușor agresive și au început să-și bată agitate aripile. Această mobilitate a albinelor ar putea fi responsabilă pentru creșterea utilizării surselor de energie și, în consecință, pentru scăderea concentrației de carbohidrați și lipide în proba expusă la 40 de minute. ( Sublinierea noastră )

Margaritis și colab. (2014), ” Drosophila oogenesis ca bio-marker care răspunde surselor de EMF”, 65  (p. 165, abstract):

„Un număr total de 280 de experimente diferite au fost efectuate folosind muște nou-născute expuse pentru scurt timp zilnic, timp de 3-7 zile la diverse surse EMF, inclusiv: telefon mobil GSM de 900/1800 MHz, bază wireless DECT de 1880-1900 MHz, receptor wireless DECT, Combinație de telefon mobil – receptor DECT, rețea wireless de 2,44 GHz (Wi-Fi), blue tooth de 2,44 GHz, generator FM de 92,8 MHz, monitor pentru bebeluși de 27,15 MHz, generator CW RF de 900 MHz și componente ale câmpului magnetic și RF de 2,44 GHz ale cuptorului cu microunde. Toate sursele EMF folosite au creat efecte semnificative statistic în ceea ce privește fecunditatea și moartea celulelor prin inducerea apoptozei, chiar și la niveluri de intensitate foarte mică (0,3 V / m radiație Blue Tooth), mult sub limitele impuse de ICNIRP, ceea ce sugerează că sistemul de Drosophila oogenesis este potrivit pentru a fi utilizat ca marker bio pentru explorarea bioactivității

_____________

65  Publicat în 2014 în revista științifică “Electromagnetic Biology and Medicine,” vol 33, no. 3, pp. 165 – 189.

 

 

 

potențiale a EMF. De asemenea, nu există niciun efect cumulativ liniar la creșterea duratei expunerii sau la utilizarea unei surse EMF una după cealaltă (adică telefon mobil și receptor DECT) în condițiile specifice utilizate. … ”

Studiul a fost efectuat pe muștele de fructe, și având în vedere rezultatele descoperirilor a fost recomandat ca această insectă să fie utilizată în viitor ca marker biologic pentru examinarea efectelor radiațiilor electromagnetice cu radio frecvență.

După cum s-a menționat, moartea celulelor a avut loc chiar și la intensități foarte mici ale radiațiilor, până la 0,3 V / m de la produsele Blue Tooth.

Ancheta arată că echipamentele care se află în limitele recomandate de ICNIRP (de exemplu, 61 V / m pentru echipamentele cu un interval de frecvență de 2 – 300 GHz), cf. de asemenea, punctului 2.1 de mai jos, trebuie să fie de așteptat să dăuneze foarte mult insectelor.

Unele insecte sunt sub acoperirea protecției directivei UE privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice, cf. punctul 2.3.3. de mai jos.

La aceasta se adaugă faptul că și păsărilor care trăiesc pe bază de insecte li se vor distruge habitatele. Pentru conținutul directivei UE privind conservarea păsărilor sălbatice, vezi punctul 2.3.2. de mai jos.

 

Cammaerts și Johansson (2014), „Furnicile pot fi folosite ca bio-indicatori pentru dezvăluirea efectelor biologice ale undelor electromagnetice produse de unele aparate fără fir,” 66 (p. 286, punctul 3):

„Toate sursele de radiație testate în acest studiu asupra furnicilor au demonstrat efecte clare și semnificative statistic. Se știa deja că un telefon mobil în regim de așteptare afectează organismele vii (de exemplu, vezi Cammaerts și colab, 2011; Favre, 2011; Panagopoulos și colab., 2004; Sharma și Kumar, 2010). În acest studiu, am arătat că un telefon mobil obișnuit are efect atât în modul așteptare/standby cât și chiar atunci când e închis. Desigur, atunci când este activat, efectul unui telefon mobil este mai puternic. Fără baterie, un astfel de telefon nu mai are efect. Furnicile noastre au demonstrat că un smartphone modern și cu atât mai mult un telefon DECT afectează organismele vii. Mai mult, undele electromagnetice generate de un router WiFi afectează furnicile noastre și un astfel de efect crește pe parcursul timpului de expunere. Persoanele care lucrează în camere dotate cu echipament wireless trebuie să ia în considerare acest rezultat. Un computer personal modern generează, de asemenea, unde electromagnetice. Acest lucru se datorează funcției WiFi

______________

66 Publicat în 2014 în revista științifică „Biologie și medicină electromagnetică” , (“Electromagnetic Biology and Medicine)” vol. 33, nr. 4, p. 282 – 288.

 

 

a computerului, care este activată automat. Pe baza acestor rezultate, sfătuim utilizatorii să dezactiveze funcția WiFi a computerului lor, atât timp cât nu o utilizează. Acest lucru poate fi dedus și din studiul referitor la http://bigbrouser.blog.lemonde.fr/2011/12/01/microonde-le-wi-fi-tueur-de- spermatozoi „ des /.” (sublinierea noastră.)

În special în ceea ce privește polenizatorii trebuie făcută referire la Lázaro și colab. (2016), „Radiația electromagnetică de la antenele mobile de telecomunicații afectează abundența și compoziția polenizatorilor sălbatici. ”67  (p. 322, concluzie):

„Radiatia electromagnetică de la antenele de telecomunicatii a afectat abundența și compoziția polenizatorilor sălbatici din habitatele naturale …Polenizatorii și plantele lor gazdă constituie rețele de polenizare. Deși arhitectura acestor rețele mutuale poate crește capacitatea populațiilor de polenizatori de a exista în condiții dure, odată atins un punct de vârf în schimbarea de mediu indusă de om, populațiile de polenizatori pot intra în colaps simultan (Lever și colab. 2014). Prin urmare, aceste schimbări în compoziția comunităților de polenizatori asociate cu ceața electromagnetică pot avea impacturi ecologice și economice importante asupra serviciului de polenizare, care ar putea afecta în mod semnificativ menținerea diversității plantelor sălbatice, producția de culturi și bunăstarea umană. ”

Acest studiu arată astfel o conexiune între radiația de la turnurile celulare și numărul de insecte (zburătoare).

Compoziția polenizatorilor trebuie văzută ca un element ecologic important pentru producția de culturi, bunăstarea umană și biodiversitate în general.

Vilic și colab. (2017), „Efectele expunerii pe termen scurt la frecvența radio a telefonului mobil (900 MHz) asupra răspunsului oxidativ și a genotoxicității la larvele de albine de miere” 68 (p. 430, abstract):

________________

67 Publicat în 2016 în revista științifică „Journal of Insect Conservation”, vol. 20, nr. 2, p. 315 – 324.

68 Publicat în 2017 în revista științifică „Journal of Apicultural Research”, vol. 56, nr. 4, p. 430 – 438.

 

 

 

„Expunerea diferitelor specii de animale la câmpurile electromagnetice cu frecvență radio (RF-EMF) ar putea provoca diverse efecte biologice, cum ar fi stresul oxidativ, efecte genotoxice și disfuncția sistemul imunitar. Cu toate acestea, există o lipsă de rezultate privind răspunsul la stres oxidativ și genotoxicitatea la albinele de miere (Apis mellifera) după expunerea la RF-EMF. Acest studiu a fost efectuat pentru a investiga efectele expunerii la RF-EMF asupra activității catalazei, superoxid dismutazei, glutation S-transferazei, nivelului peroxidării lipidelor și deteriorării ADN-ului la larvele de albine de miere. Larvele de albine de miere au fost expuse la RF-EMF de 900 Mhz și niveluri de câmp de 10, 23, 41 și 120 V/ m timp de 2 ore. La un nivel de câmp de 23 V m/1 s-a investigat și efectul modulației sinusoidale de 80% AM 1 KHz și 217 Hz. Activitatea catalazei și nivelul de peroxidare a lipidelor a scăzut semnificativ la larvele de albine de miere expuse unui câmp nemodulat la 10 V m-1 comparativ cu controlul. Activitatea Superoxidului dismutazei și a glutationului S-transferaza în larvele albinelor de miere expuse la câmpuri nemodulate, nu au fost statistic diferite în comparație cu controlul. Deteriorarea ADN-ului a crescut semnificativ la larvele de albine de miere expuse câmpului modulat (80% AM 1 kHz sinus) la 23 V m/1 comparativ cu controlul și toate celelalte grupuri expuse. Aceste rezultate sugerează că efectele RF-EMF la larvele albinei de miere au apărut abia după expunerea la anumite condiții de EMF. Creșterea nivelului de câmp nu a provocat un răspuns liniar la doză în niciunul dintre parametrii măsurați. Undele modulate RF-EMF au produs mai multe efecte negative decât câmpul nemodulat corespunzător. Deși albinele de miere nu ar fi expuse în natură la niveluri atât de ridicate ale câmpului ca cele utilizate în experimentele noastre, rezultatele noastre arată necesitatea în continuare a unei cercetări intensive în toate etapele dezvoltării albinelor. ” ( sublinierea noastră)

Ibid. (p. 437, concluzie):

 

”În concluzie, rezultatele studiului nostru au arătat că efectele RF-EMF la 900 MHz la larve de albine de miere au apărut numai după expunerea la anumite condiții de EMF. RF-EMF modulat la 1 kHz a arătat o creștere a deteriorării ADN-ului, în timp ce RF-EMF nemodulat a produs alterarea activității catalazei și a peroxidării lipidelor la cel mai scăzut nivel de câmp de 10 V/ m  . Evident, creșterea nivelului de câmp nu a cauzat o relație liniară doză-răspuns în niciunul dintre parametrii măsurați. Deși albinele de miere nu ar fi expuse în natură la niveluri atât de ridicate ale câmpului  ca cele utilizate în experimentele noastre, rezultatele noastre arată necesitatea continuării cercetărilor

intensive în toate etapele dezvoltării albinelor de miere, precum și cercetarea intensivă asupra posibilei existențe a unui efect de „fereastră” în condiții naturale în timpul ciclului anual al albinelor.

Thielens și colab. (2018), „Expunerea insectelor la câmpurile electromagnetice cu frecvență radio de la 2 până la 120 GHz” (p. 9, concluzie, versiune script):

„Insectele prezintă un maxim al puterii de frecvență radio absorbită la lungimi de undă care sunt comparabile cu dimensiunea corpului lor. Ele arată o creștere generală a puterii de frecvență radio absorbită peste 6 GHz (până la frecvențele în care lungimile de undă sunt comparabile cu dimensiunea corpului lor), ceea ce indică faptul că, dacă densitățile de putere utilizate nu scad, ci se schimbă (parțial) la frecvențe mai mari, absorbția la insectele studiate va crește și ea. O schimbare de 10% din densitatea de putere incidentă la frecvențe peste 6 GHz ar duce la o creștere a puterii absorbite între 3-370%. Acest lucru ar putea duce la schimbări în timp în comportamentul, fiziologia și morfologia insectelor, datorită creșterii temperaturii corpului, de la încălzirea dielectrică. Insectele studiate care sunt mai mici de 1 cm prezintă un vârf de absorbție la frecvențe (peste 6 GHz), care în prezent nu sunt adesea utilizate pentru telecomunicații, dar sunt planificate să fie utilizate în următoarea generație de sisteme de telecomunicații fără fir. La frecvențele peste frecvența de vârf (lungimi de undă mai mici) puterea de absorbție scade ușor „.

După cum se poate observa, acest studiu se referă, de asemenea, la frecvențe peste 6 GHz, care vor fi folosite odată cu lansarea 5G.

Au fost realizate studii privind efectul radiației electromagnetice cu frecvență radio asupra liliecilor 69 de exemplu de către Nicholls și Racey (2009), „Efectul aversiv al radiațiilor electromagnetice asupra liliecilor în căutare de hrană – un posibil mijloc de a descuraja liliecii să se apropie de turbinele eoliene „, în care se găsește, de exemplu, că (p. 1, abstract):

„Un număr mare de lilieci sunt uciși în urma coliziunii lor cu turbinele eoliene și nu există în prezent o metodă acceptată de reducere sau prevenire a acestei mortalități. În urma demonstrației noastre că activitatea liliecilor este redusă în imediata apropiere a turnurilor de control a traficului aerian și a radarelor meteorologice, am testat ipoteza că un semnal electromagnetic de la un radar mic portabil poate acționa ca descurajator pentru liliecii în căutare de hrană. Din iunie până în septembrie 2007, activitatea  liliecilor a fost comparată în 20 de locuri de hrănire din nord-estul Scoției, în timpul testelor experimentale (radar pornit) și a testelor de control (fără semnal radar). Începând cu 45 de minute după apusul soarelui, activitatea liliecilor a fost înregistrată pe o perioadă de 30 de minute în timpul fiecărui test, iar ordinea testelor a fost alternată între nopți. Din iulie până în septembrie 2008, insectele aeriene din 16 dintre aceste locuri au fost prelevate folosind două capcane miniaturale cu aspirare prin lumină. La fiecare loc, una dintre capcane a fost expusă la un semnal radar, iar cealaltă a funcționat ca și control. Activitatea liliecilor și efortul de hrănire pe unitatea de timp au fost reduse semnificativ în timpul încercărilor experimentale când antena radar a fost fixată pentru a produce un semnal unidirecțional, maximizând prin urmare expunerea liliecilor în căutare de hrană la fasciculul radar. Cu toate acestea, deși activitatea liliecilor a fost redusă semnificativ în timpul unor astfel de teste, radarul nu a avut niciun efect semnificativ asupra abundenței de insecte capturate de capcane. ” ( Sublinierea noastră )

________

69 15 specii de lilieci sunt cuprinse în normele speciale de conservare a directivei UE privind conservarea faunei și florei sălbatice, cf. punctului 2.3.3. de mai jos.

 

Corespunzător, în „Poluarea electromagnetică din turnurile telefonice. Efecte asupra vieții sălbatice “ 70 (pag.4):

„Radiația electromagnetică poate exercita un răspuns comportamental aversiv la lilieci. Activitatea liliecilor este redusă semnificativ în habitatele expuse la o putere a câmpului electromagnetic mai mare de 2 V / m [73]. În timpul unui studiu asupra unei colonii de lilieci cu coada liberă (Tadarida teniotis), numărul de lilieci a scăzut atunci când mai multe turnuri de telefon au fost amplasate la 80 de metri de colonie [74]. ”

În ceea ce privește broaștele se poate face referire de exemplu la Alfonso Balmori (2010), „Efectele turnurilor de telefonie mobilă asupra mormolocilor broaștei comune (Rana temporaria): Orașul transformat în laborator” 71 (pag.35):

“…Cele mai predominante ipoteze sugerează că un câmp acționează pentru a ghida în mod direcțional creșterea și migrarea unor celule embrionare (Hotary și Robinson, 1992).

Câmpurile magnetice puternice (1.74-16.7T) perturbă diviziunea celulară a ouălor de broască expuse (Xenopus laevis) (Denegre și colab., 1998). Valles (2002) a propus un model  pentru a le explica influența.

Mai multe studii ale efectelor câmpurilor electromagnetice asupra amfibienilor au fost efectuate în laboratoare. Când ouăle și embrionii amfibieni de Ambystoma maculatum și Rana sylvatica au fost expuși la câmpuri magnetice ridicate (6,3 103 G), un scurt tratament al embrionilor timpurii a produs mai multe tipuri de anomalii, incluzând microcefalie, creștere retardată (anormală), edem și scolioză (Levengood, 1969).

Tritonii adulți (Notophthalmus viridescens) expuși unui câmp electromagnetic pulsatoriu (1 T și 0,15 V / m, aprox.) pentru primele 30 de zile după ce membrele anterioare au fost amputate au produs mai multe anomalii în modelele lor scheletice decât membrele native sau cele regenarate normale. Doisprezece la sută au prezentat anomalii unice care nu au fost observate nici la nativi, nici la populația  cu regenerarea membrelor. Aceste membre anterioare au demonstrat unul sau mai multe dintre următoarele defecte grosolane: acheiria (lipsa de carp și degete), aphalangie sau oligodactilie (pierderea degetelor), precum și anormalități ale osului carpului și osului lung (radius și ulna), (Landesman și Douglas, 1990). Mormolocii de broaște expuși (Rana temporaria) dezvoltați sub câmp electromagnetic (50Hz, 260A / m) prezintă o creștere a mortalității. Mormolocii expuși s-au dezvoltat mai lent și mai puțin sincron decât mormolocii de control și au rămas la stadiile timpurii mai mult timp . Mormolocii au dezvoltat alergii și EMF au provocat modificări ale compoziției sângelui (Grefner și colab., 1998). Aceste rezultate sunt în concordanță cu observațiile acestei lucrări.

 

_____________________

70  Publicat în 2009 în revista științifică „Fiziopatologie”  (“Pathophysiology”)

71  Publicat în 2010 în revista științifică „Biologie și Medicină Electromagnetică”,(“ Electromagnetic Biology and Medicine”) vol. 29, p. 31 – 35.

 

 

 

Deformitățile și dispariția amfibienilor și a altor organisme fac parte din criza globală a biodiversității (Blaustein și Johnson, 2003). Unii autori consideră că poluarea electromagnetică distruge natura (Warnke, 2007; Firstenberg, 1997).

Balmori (2006) a propus că poluarea electromagnetică (în gama de microunde și frecvență radio) împreună cu alți factori de mediu este o posibilă cauză pentru declinul și deformările unor populații de amfibieni sălbatici expuse. Rezultatele acestui experiment efectuat în situația reală din orașul Valladolid (Spania) indică faptul că mormolocii care locuiesc în apropiere de astfel de instalații, expuse la niveluri relativ mici de câmpuri electromagnetice de mediu (1,8-3,5 V / m) pot suferi efecte adverse (coordonare scăzută a mișcărilor, creștere asincronă și mortalitate ridicată ) și aceasta poate fi o cauză (împreună cu alți factori de mediu) a declinului populațiilor amfibiene. ” ( sublinierea noastră)

Astfel, studiul a fost realizat pe ceea ce este poate cea mai comună broască din Danemarca, „butsnudet frø ” (Rana temporaria). Animalul a fost înscris în anexa II la directiva UE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice și este astfel protejată de reguli speciale de conservare, cf. punctului 2.3.3. de mai jos.

Ancheta subliniază faptul că, în afară de o indicație a mutațiilor și a unei liste lungi de daune aduse sănătății la mormoloci, poluarea electromagnetică din câmpuri electromagnetice chiar relativ slabe, la care este expus mediul, este o posibilă cauză (împreună cu alți factori de mediu) pentru pierderea populațiilor reptiliene.

La șoareci, se poate face referire, de exemplu,  la următoarele articole, pe lângă celelalte articole menționate în prezenta opinie legală:

Magras și Xenos (1997), „Modificări induse de radiațiile RF în dezvoltarea prenatală a șoarecilor” (pag.455):

„Efectele posibile ale radiației cu frecvență radio (RF) asupra dezvoltării prenatale au fost cercetate la șoareci. Acest studiu a constat în măsurători de nivel RF și experimente in utero în mai multe locuri din jurul unui „parc de antene”. În aceste locații s-au măsurat densități de putere RF între 168 nW / cm2 și 1053 nW / cm2. Douăsprezece perechi de șoareci, împărțite în două grupuri, au fost plasate în locații cu densități de putere diferite și au fost împerecheate în mod repetat de cinci ori. Au fost colectați o sută optsprezece nou-născuți. Au fost măsurași, cântăriți și examinați macro și microscopic. S-a observat o scădere progresivă a numărului de nou-născuți per baraj, care s-a încheiat cu infertilitate ireversibilă . S-a îmbunătățit , totuși, dezvoltarea prenatală a nou-născuților, evaluată în funcție de lungime, de greutatea corporală și de numărul vertebrelor lombare, sacrale și coccigeale .( sublinierea noastră)

Mecanismul pentru sterilitatea observată a șoarecilor este explicat în acest mod în Shahin și colab. (2017), „Radiația telefonului mobil (1800 MHz) afectează reproducerea femelelor la șoareci Mus musculus, prin inhibarea indusă de stres a activității ovariene și uterine” (p. 41, abstract):

„Studiul actual a investigat efectele pe termen lung ale radiațiilor de la telefonul mobil (1800 MHz) în modurile așteptare, apelare și recepție asupra funcției de reproducere feminină (histo-arhitectură

ovariană și uterină, și steroidogeneză) și răspunsuri la stres (stres oxidativ și nitrosativ). Am observat că radiațiile de la telefonul mobil produc o creștere semnificativă în ROS, NO, peroxidarea lipidelor, conținutul total de carbonil și serum corticosteron împreună cu scăderea semnificativă a enzimelor antioxidante în hipotalamus, ovar și uter la șoareci.  În comparație cu grupul de control, șoarecii expuși au prezentat un număr redus de foliculi în curs de dezvoltare și maturi precum și corpus luteus . Scăderea semnificativă a nivelului seric de gonadotropină hipofizară (LH, FSH), steroizi sexuali (E2 și P4) și expresia SF-1, STAR, P-450scc, 3-HSD, 17-HSD, aromatază citocrom P-450, ER- și ER – au fost observate la toate grupurile de șoareci expuse, comparativ cu controlul. Aceste constatări sugerează că radiația telefonului mobil induce stres oxidativ și nitrosativ, care afectează performanța reproductivă a șoarecilor femelă. ” ( sublinierea noastră.)

Mai departe, ibid. (P. 57):

“…Radiația telefonului mobil poate duce la disfuncție ovariană și uterină prin creșterea ROS și a producției de RNS și perturbă starea antioxidantă. Stresul oxidativ și nitrosativ creat la nivelul hipotalamusului și periferic (ovar și uter) ca urmare a expunerii pe termen lung la telefoanele mobile, poate reduce sever atât steroidogeneza și foliculogeneza din ovar, cât și starea structurală și funcțională a uterului. Aceste rezultate ne-au condus la concluzia că expunerea cronică la radiațiile de telefonie mobilă pe termen lung poate afecta grav activitatea ovariană și uterină a femelelor de șoareci și poate duce la infertilitate. …“

 

1.2.3.2.1. Concluzia subiectului.

Se pare că este bine documentat științific că radiațiile electromagnetice cu frecvență radio, de asemenea în limitele stabilite de autoritățile (daneze), sunt și pot dăuna sănătății insectelor.

Adăugăm la aceasta faptul că, din cauza condiției speciale conform căreia abilitățile de a se orienta ale insectelor se bazează parțial pe interacțiunea cu câmpurile care apar în mod natural, de exemplu, florile care urmează să fie polenizate, efectul radiațiilor electromagnetice cu frecvență radio asupra abilităților determinate biologic de orientare poate fi devastator pentru conservarea  speciilor.

În plus, dispariția insectelor dintr-o zonă poate avea o importanță vitală pentru abilitățile păsărilor insectivore de a supraviețui ca specie.

1.2.4. Continuare În ceea ce privește habitatele și plantele.

O parte din cercetarea menționată la punctul 1.2.3. de mai sus se referă la habitate, deoarece se referă la studii despre efectele radiațiilor asupra animalelor din zonele în care se cuibăresc, vânează etc.

La acestea se pot adăuga investigații științifice privind efectele radiațiile electromagnetice cu frecvență radio  asupra  plantelor, inclusiv al copacilor:

 

Magone (1996) , „Efectul radiațiilor electromagnetice de la stația de localizare radio Skrunda pe Spirodela polyrhiza (L.) Culturile Schleiden, “72  (p. 75, abstract):

„ A fost studiat Efectul radiației electromagnetice de la stația de localizare radio Skrunda asupra creșterii vegetative și morfologiei plantei lintița polyrhiza Spirodela (L.) Schleiden în următoarea generație. Au fost examinate impactul etapei de dezvoltare a plantelor și durata perioadei de expunere. Efectul expunerilor pe termen scurt (5 zile) ale culturilor de Spirodela au depins de stadiul dezvoltării în momentul expunerii . În general, rata de reproducere vegetativă a fost accelerată în primele 20 de zile după încheierea expunerii. Expunerea plantelor la începutul formării lor a scăzut viteza de creștere vegetativă . Expunerea de 88 de ore a cauzat apariția unor indivizi anormali după 30 de zile de creștere. La 55 de zile, au apărut diverse anomalii morfologice și de dezvoltare la 6-10 plante fiice din 10 plante-mamă expuse, comparativ cu 0,1 plante la 10 în starea de control. Plantele care s-au dezvoltat complet în frunzele fiice sub expunere în câmpul electromagnetic, au avut o durată de viață mai scurtă (67 de zile comparativ cu 87 de zile la control) și mai puține fiice ulterioare (în total opt comparativ cu 10 din grupul de control). ” ( sublinierea noastră.)

Katie Haggerty (2010) , „Influența adversă a fundalului de frecvență radio asupra răsadurilor de tremur de aspen: observații preliminare”,73  (p.):

„Rezultatele acestui experiment preliminar indică faptul că fondul RF poate afecta negativ creșterea frunzelor și a lăstarilor și inhibă producția de antocianine asociate cu senescența frunzelor și a ramurilor în răsadurile de tremur de aspen. Aceste efecte sugerează că expunerea la fondul RF poate fi un factor de bază în declinul rapid recent al populațiilor de aspen. Sunt în curs studii suplimentare pentru a testa această ipoteză într-un mod mai riguros. “

Waldman și colab. (2016) , „Radiația cu frecvență radio dăunează copacilor din jurul stațiilor de bază de telefonie mobilă” (p. 554 – 555, abstract):

 

_________________

72Publicat în 1996 în revista științifică „Știința mediului total”, ( Science of the Total Environment) vol. 180, nr. 1, p. 75 – 80.

73 Publicat în 2010 în revista științifică „Jurnalul internațional de cercetare forestieră”, articol ID 836278

 

 „… a fost efectuat un studiu de teren detaliat de monitorizare pe termen lung (2006-2015) în orașele Bamberg și Hallstadt (Germania). În timpul monitorizării, au fost efectuate monitorizări, observații și înregistrări fotografice ale unor deteriorări neobișnuite sau inexplicabile ale arborilor, alături de măsurarea radiațiilor electromagnetice. În 2015 s-au efectuat măsurători ale RF-EMF (câmpuri electromagnetice cu frecvență radio). Un poligon care se întinde pe ambele orașe a fost ales ca loc de studiu, unde au fost făcute 144 de măsurători ale frecvenței radio a câmpurilor electromagnetice la o înălțime de 1,5 m pe străzi și parcuri din locații diferite.

Măsurătorile tuturor copacilor au evidențiat diferențe semnificative între partea deteriorată cu expunere la un turn de telefonie și partea opusă, precum și diferențe între partea expusă a copacilor deteriorați și toate celelalte grupuri de copaci din ambele părți . Astfel, am constatat că diferențele valorilor măsurate ale densității fluxului de putere corespundea diferențelor de deteriorare . Cei 30 de arbori selectați în zone cu radiații scăzute (fără contact vizual cu niciun turn de telefonie și cu densitatea fluxului de putere sub 50 μ W / m2) nu au prezentat daune. Analiza statistică a demonstrat că radiațiile electromagnetice de pe turnurile de telefonie mobilă sunt dăunătoare pentru copaci. Aceste rezultate sunt în concordanță cu faptul că daunele suferite de copaci din cauza turnurilor de telefonie mobilă încep de obicei pe o parte, extinzându-se în întregul arbore în timp. ” ( sublinierea noastră.)

Malka Halgamuge (2017) , „Recenzie: Expunerea la radiații cu frecvență radio slabe produse de  telefonul mobil la plante” 74 , pag. 213 (abstract):

„Subiect și metode: În acest studiu, am efectuat o analiză a datelor extrase din cele 45 de publicații științifice revizuite colegial (1996-2016) care descriu 169 de observații experimentale pentru  detecta rea modificărilor fiziologice și morfologice la plante din cauza efectelor RF-EMF netermice generate de radiațiile telefonului mobil. În această lucrare au fost luate în considerare douăzeci și nouă de specii diferite de plante. Rezultate: Analiza noastră demonstrează că datele dintr-o cantitate substanțială din studiile privind RF-EMF-urile de la telefoanele mobile prezintă efecte fiziologice și /__________________

74 Publicat în 2017 în revista științifică „Biologie electromagnetică și medicină”, (“ Electromagnetic Biology and Medicine”) vol. 36, nr. 2, p. 213 – 235.

75  3,5 GHz se numără printre frecvențele care, potrivit Agenției Daneze pentru Energie, vor fi rezervate pentru 5G, cf. planului lor de acțiune din februarie 2019 privind 5G: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/5g-handlingsplan_for_danmark.pdf, p. 10.

sau morfologice (89,9%, p <0,001). În plus, o analiză a rezultatelor acestor studii raportate demonstrează că porumbul, rozela, mazărea, schinduful, lintița, roșiile, ceapa și plantele de fasole mung par a fi foarte sensibile la RF-EMF-uri. Descoperirile noastre sugerează, de asemenea că plantele par a fi mult mai sensibile la anumite frecvențe, în special la frecvențe între (i) 800 și 1500 MHz (p <0,0001), (ii) 1500 și 2400 MHz (p <0,0001) și (iii) 3500 75 și 8000 MHz (p = 0,0161). ” (sublinierea noastră.)

1.2.4.1. Concluzia subiectului.

Se pare că este bine documentat științific faptul că radiațiile electromagnetice cu frecvență radio, de asemenea aflate în limitele stabilite de autoritățile (daneze), sunt și pot dăuna plantelor.

În plus, dispariția plantelor dintr-o zonă poate avea o importanță vitală pentru supraviețuirea păsărilor și insectelor ca specie.

1.3. Concluzie generală a subiectului.

Cred că materialele de cercetare științifică analizate mai sus, documentează o legătură cauzală clară și substanțială între expunerea oamenilor și a animalelor la radiații electromagnetice cu frecvență radio pe de o parte și o serie de efecte dăunătoare precum și posibile efecte dăunătoare pentru ambele grupuri, inclusiv consecințe care amenință  viața, pe de altă parte.

În plus, există o legătură cauzală bine susținută cu privire la pagubele produse plantelor.

Acest lucru este valabil și sub limitele actuale, cf. de asemenea, punctului 2.1. de mai jos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDIX STUDII ȘTIINȚIFICE SUPLIMENTARE

 

Agarwal A. și colab. 2009, Efectele undelor electromagnetice cu frecvență radio (RF-EMW) de la telefoanele mobile asupra spermei umane ejaculate: un studiu pilot in vitro

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028208033566

Rezultate: Probele expuse la RF-EMW au arătat o scădere semnificativă a motilității și viabilității spermei, creșterea nivelului ROS și scăderea scorului ROS-TAC. Nivelurile de TAC [Capacitatea totală de antioxidare] și daunele ADN-ului nu au arătat diferențe semnificative față de grupul neexpus. “

 

Aitken RJ și colab. 2005, Impactul radiațiilor electromagnetice cu frecvență radio asupra integrității ADN-ului în linia germinativă masculină.

„În acest studiu, șoarecii au fost expuși la 900 MHz RFEMR la o rată de absorbție specifică de aproximativ 90 mW / kg în interiorul unei unde ghid timp de 7 zile la 12 ore pe zi. În urma expunerii, a fost evaluată deteriorarea ADN-ului la spermatozoizilor epididimali caudali prin PCR cantitativă (QPCR), precum și prin electroforeza alcalină și de câmp pulsatoriu…Acest studiu sugerează că, deși RFEMR nu are un impact dramatic asupra dezvoltării celulelor germinale masculine, este evident un efect genotoxic semnificativ asupra spermatozoizilor epididimali și merită investigații suplimentare. „

Text complet și PDF: https://onlinelibrarv.wilev.com/doi/abs/10.nn/i .1365-2605.2005.00531.x

Avendaño C. și colab.2011, utilizarea computerelor laptop conectate la internet prin Wi-Fi scade motilitatea spermatozoizilor umani și crește fragmentarea ADN-ului spermatozoizilor

Expunerea spermatozoizilor umani la un laptop wireless conectat la internet a scăzut motilitatea și a indus fragmentarea ADN-ului printr-un efect netermic.

Text complet și PDF: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282nD02678-1/fulltext

Behari J. și colab. 2006, ADN-ul monocatenar se rupe în celulele creierului de șobolan expuși radiațiilor cu microunde

Acest studiu arată că expunerea cronică la aceste radiații (2,45 și 16,5 GHz, SAR 1,0 și, respectiv, 2,01 W / kg) provoacă o creștere statistică semnificativă (p <0,001) a rupturilor catenei ADN-ului în celulele creierului de șobolan.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0027510705005361

Belyaev I.Y. și colab. 2009, Microundele de la telefoanele mobile UMTS / GSM induc o inhibare de lungă durată a focarelor de reparare a ADN-ului 53BP1 / y-H2AX  în limfocitele umane

„Toate datele au fost colectate și au fost găsite efecte inhibitorii semnificative asupra formării focarelor de reparare a ADN-ului, analizate imediat după expunerea de 1 oră la UMTS, 915 MHz și șoc termic …Cea mai marcantă observație a fost faptul că aceste efecte inhibitoare MW induse au continuat până la 3 zile după expunerea de 1 h la MW-uri … Aceste efecte au depins de frecvența de undă și de tipul de semnal și au sugerat dezechilibrul dintre deteriorarea ADN-ului și repararea ADN-ului „

https://onlinelibrarv.wilev.com/doi/abs/10.1002/bem.20445

 

 

Blank M. și colab. 2011, ADN-ul este o antenă fractală în câmpuri electromagnetice

Deoarece ADN-ul poate interacționa cu EMF pe o gamă largă de frecvențe și nu pare a fi limitat la o frecvență optimă, acesta are proprietățile funcționale ale unei antene fractale …Din analiza de mai sus a efectului EMF asupra răspunsului la stres, a ruperillor catenei de ADN și a epidemiologiei cancerului, proprietatea fractală a ADN-ului apare în intervalele ELF și RF.

https: //www.tandfonline .com / doi / full / 10.3109 / 09553002.2011.538130

 

Burlaka A. și colab. 2013, Supraproducția de specii de radicali liberi în celule embrionare expuse radiațiilor cu frecvență radio de intensitate scăzută

CONCLUZIE: Expunerea embrionilor de prepeliță  în dezvoltare la RF-EMR de intensitate extrem de scăzută provenite de la GSM 900 MHz în timpul a cel puțin o sută cincizeci și opt de ore, duce la o supraproducție semnificativă de radicali liberi / specii reactive de oxigen și deteriorarea oxidativă a ADN-ului în celulele embrionare. Aceste modificări oxidative pot duce la patologii până la transformarea oncogenă a celulelor.

Text complet și PDF: http://exp-oncology.com.ua/article/6079

Busljeta I. și colab. 2004, Modificări eritropoietice la șobolani după iradierea non-termică de 2,45 GJz.

„Șobolanii masculi adulți Wistar (N = 40) au fost expuși la câmpuri RF / MW de 2,45 GHz continuu timp de 2 ore zilnic, 7 zile pe săptămână, la 5-10 mW / cm2 … În condițiile experimentale aplicate , radiațiile RF / MW pot provoca perturbări în maturizarea și proliferarea celulelor roșii și pot induce formarea de micronuclei în celulele eritropoietice. „

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15729835

 

Cam ST și colab. 2011, ADN-ul monocatenar se rupe în celulele radiculare ale părului uman expus radiațiilor de la telefonul mobil

Concluzii: O expunere pe termen scurt (15 și 30 min) la RFR (900-MHz) de la un telefon mobil a provocat o creștere semnificativă a rupturilor ADN-ului monocatenar în celulele radiculare ale părului uman situate în jurul urechii care este folosită pentru apelurile telefonice .

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09553002.2012.666005

 

Campisi A. și colab. 2010, Nivelurile speciilor de oxigen reactiv și fragmentarea ADN-ului pe astrocite în cultura primară după expunerea acută la câmp electromagnetic cu microunde de intensitate scăzută

Datele noastre demonstrează, pentru prima dată, că chiar și expunerea acută la EMF de intensitate scăzută induce producția de ROS și fragmentarea ADN-ului în astrocite în culturile primare, care reprezintă, de asemenea, ținta principală a EMF modulat. Descoperirile noastre sugerează, de asemenea, ipoteza că efectele ar putea fi datorate hiperstimulării receptorilor de glutamat, care joacă un rol crucial în leziunile cerebrale acute și cronice. Mai mult, rezultatele arată importanța modulației de amplitudine în interacțiunea dintre EMF și astrocitele neocorticale.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030439401000176X

 

d’Ambrosio G și colab. 2002, Deteriorarea citogenetică a limfocitelor umane în urma expunerii la microundele modulate în faza GMSK

Culturile de sânge periferic uman au fost expuse la 1,748 GHz, fie undă continuă (CW), fie undă modulată doar în fază (GMSK), timp de 15 minute. Rata maximă de absorbție specifică (aproximativ 5 W / kg) a fost mai mare decât cea care apare în capul utilizatorilor de telefoane mobile; cu toate acestea, nu s-au găsit modificări în cinetica de proliferare celulară după expunerea la câmpurile CW sau GMSK. În ceea ce privește genotoxicitatea, rezultatul frecvenței

micronucleului nu a fost afectat de expunerea la CW; cu toate acestea, în urma expunerii la câmpul modulat de fază s-a găsit un efect micronucleic semnificativ statistic. Aceste rezultate ar sugera o putere genotoxică a modulației de fază în sine.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11793401

De Luliis GN și colab. 2009, Radiațiile de telefoane mobile induc producția de specii de oxigen reactiv și deteriorarea ADN-ului în spermatozoizii umani in vitro

„Constatări principale: spermatozoizii umani purificați au fost expuși la radiații electromagnetice cu frecvență radio (RF- EMR) reglate la 1,8 GHz și acoperind o serie de rate specifice de absorbție (SAR) de la 0,4 W / kg la 27,5 W / kg. În pas cu creșterea SAR, motilitatea și vitalitatea au fost semnificativ reduse după expunerea la RF-EMR, în timp ce generația mitocondrială a speciilor reactive de oxigen și fragmentarea ADN-ului au fost semnificativ crescute (P <0,001). Mai mult, am observat, de asemenea, relații extrem de semnificative între SAR, bio-markerul de deteriorare oxidativă a ADN-ului 8-OH-dG și fragmentarea ADN-ului după expunerea la RF-EMR. „

„Concluzii: RF-EMR atât în densitatea de putere cât și în intervalul de frecvență al telefoanelor mobile mărește generarea speciilor de oxigen reactiv mitocondrial la spermatozoizii umani, scăzând motilitatea și vitalitatea acestor celule, stimulând în același timp formarea de aducțiune a ADN-ului și, în final fragmentarea ADN-ului. Aceste descoperiri au implicații clare pentru siguranța utilizării extensive a telefoanelor mobile de către bărbații de vârstă reproductivă, care le-ar putea afecta atât fertilitatea, cât și sănătatea și bunăstarea descendenților lor. „

Text complet și PDF: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2714176/

Diem E. și colab. 2005, Ruperea non-termică a ADN-lui de la  radiațiile telefonului mobil (1800 MHz) în fibroblastele umane și în celulele granuloase de șobolan transformate in vitro GFSH-R17

„Rezumat: Culturile de fibroblaste umane diploide și de celule granuloase de șobolan au fost expuse la câmpuri electromagnetice cu frecvență radio intermitentă și continuă (RF-EMF) utilizate la telefoanele mobile, cu diferite rate de absorbție specifice (SAR) și diferite modulații ale telefonului mobil.

Rupturile de ADN au fost determinate cu ajutorul testului de cometă alcalină și neutră. Expunere RF-EMF (1800 MHz; SAR 1,2 sau 2 W / kg; modulații diferite; timp de 4, 16 și 24 ore; intermitent 5 min on / 10 min off sau undă continuă) au produs rupturi ale  ADN-ului la o singură catenă și la două catene. Efectele au apărut după expunerea la 16 ore în ambele tipuri de celule și după diferite modulări ale telefonului mobil. Expunerea intermitentă a arătat un efect mai puternic în testul cometei decât expunerea continuă .Prin urmare, concluzionăm că deteriorarea indusă ADN-ului  nu se poate baza pe efecte termice „.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383571805000896

 

D’Silva MH și colab. 2017, Efectul radiațiilor cu frecvență radio emise de la telefonul mobil 2G și 3G asupra dezvoltării ficatului embrionului de pui – un studiu comparativ

Concluzie: Expunerea cronică a ficatului embrionului de pui la RFR emise de telefonul mobil 2G și 3G a rezultat în diverse modificări structurale și leziuni ale ADN-ului. Modificările au fost mai accentuate în grupul experimental 3G. Pe baza acestor constatări este necesară avertizarea publicului despre posibilele efecte asupra sănătății ale expunerii la RFR de la telefonul mobil.

Text complet și PDF: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583901/

Fucic A. și colab. 1992, raze X, microunde și monomer de clorură de vinil: activitatea lor clastogenică și aneugenică, folosind analiza micronucelului pe limfocitele umane.

„În studiul nostru am ales analiza micronucleului cu o nouă abordare matematică pentru a separa activitatea clastogenică de activitatea aneugenică a trei mutageni cunoscuți (monomer de clorură de vinil, raze X și microunde) pe genomul celulelor somatice umane …Microundele posedă unele caracteristici mutagenice tipice pentru mutagenii chimici. „

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165799292901333

Gajski G. și colab.2009, Efectele radioprotectoare ale veninului de albine (Apis mellifera) împotriva deteriorării ADN-ului induse de radiațiile cu microunde de 915 MHz la limfocitele de șobolani Wistar: studiu in vitro.

Scopul acestui studiu este de a investiga efectul radioprotector al veninului de albine împotriva  deteriorării ADN-ului indusă de radiațiile cu microunde de 915-MHz (rata specifică de absorbție de 0,6 W / kg) la șobolani Wistar …S-a demonstrat că veninul de albine are un efect radioprotector împotriva leziunilor  bazale și oxidative ale ADN-ului. Mai mult, veninul de albine nu este genotoxic și nu produce leziuni oxidative în concentrațiile mici utilizate în acest studiu.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1091581809335051

Gandhi G. și colab.2005, Daune citogenetice la utilizatorii de telefoane mobile: date preliminare.

„Scopul prezentului studiu, prin urmare, a fost să detecteze orice deteriorare citogenetică la utilizatorii de telefoane mobile, prin analizarea culturilor limfocitelor periferice pe termen scurt pentru aberații cromozomiale și a celulelor mucoase bucale pentru micronuclei (aneugenicitate și clastogenicitate). Rezultatele au revelat un număr crescut de celule bucale micronucleate și anomalii citologice în limfocitele cultivate care indică răspunsul genotoxic de la utilizarea telefonului mobil. „

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09723757.2005.11885936

PDF: http://www.krepublishers.com/02-Joumals/UHG/UHG-05-0-000-000-2005-Web/UHG-05-4- 225-288-2005-Abst-PDF / ITHG-05-4-259-265-2005-210-Gandhi-G / ITHG-05-4-259-265-2005-210-

Gandhi-G.pdf

 

Gandhi G. și colab.2015, Un studiu transversal caz-control asupra leziunilor genetice la indivizii rezidenți în vecinătatea unei stații de telefonie mobilă de bază.

Parametrii de daune genetice ale lungimii migrației ADN-ului, ai frecvenței daunelor (DF) și ai indicelui de daune au fost semnificativ crescuți (p = 0,000) în grupul de probe în comparație cu valorile respective ale indivizilor sănatoși din grupul de control.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2014.933349

Garaj-Vrhovac V și colab. 1992, Corelația dintre frecvența micronucleilor și aberațiile specifice cromozomiale la limfocitele umane expuse la radiații de microunde in vitro.

Probele de sânge uman integral au fost expuse radiațiilor cu microunde continue, frecvența de 7,7 GHz, densitatea puterii 0,5, 10 și 30 mW / cm2 timp de 10, 30 și 60 min. S-a observat o corelație între aberațiile cromozomiale specifice și incidența micronucleilor după expunerea in vitro. În toate condițiile experimentale, frecvența tuturor tipurilor de aberații cromozomiale a fost semnificativ mai mare decât în probele de control …Rezultatele studiului indică faptul că radiațiile cu microunde provoacă modificări în genomul celulelor umane somatice și că testele aplicate sunt la fel de sensibile pentru detectarea genotoxicității microundelor.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165799292900064

Gorpinchenko I. și colab. 2014, Influența radiațiilor directe ale telefonului mobil asupra calității spermatozoizilor.

CONCLUZII: Există o corelație între expunerea la radiațiile telefonului mobil, nivelul de fragmentare al ADN-ului și scăderea motilității spermei.

Text complet și PDF: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074720/

ler G și colab. 2012, Efectul radiațiilor cu frecvență radio asupra ADN-ului și deteriorarea lipidelor la iepurii de sex feminin și masculin.

CONCLUZIE: În consecință, se poate concluziona că radiația RF asemănătoare GSM poate induce modificări biochimice prin creșterea atacurilor radicalilor liberi asupra biomoleculelor structurale la iepure ca model animal experimental.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09553002.2012.646349

Gursatej AG 2005, Daune genetice la utilizatorii de telefoane mobile: unele constatări preliminare.

„În studiul de față, ADN-ul  și investigarea daunelor cromozomiale au fost efectuate pe limfocitele de sânge periferic ale persoanelor care folosesc telefoane mobile, fiind expuse la frecvența MW cuprinsă între 800 și 2000MHz …CONCLUZII: Aceste rezultate evidențiază o corelație între utilizarea telefonului mobil (expunerea la RFR) și daunele genetice și necesită acțiuni provizorii de sănătate publică, ca urmare a utilizării pe scară largă a telefoniei mobile. „

https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/5943

PDF: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/5943/1/hg05022.pdf

 

Karaca E. și colab.2011, Efectul genotoxic al undelor cu frecvență radio asupra creierului de șoarece

Culturile de celule cerebrale de la șoareci au fost expuse la 10,715 GHz cu rata specifică de absorbție (SAR) 0,725 W / kG timp de 6 ore în 3 zile la 25 ° C pentru a verifica modificările tesutului micronucleului (MNi) și în expresia din 11 gene proapoptotice și antiapoptotice. S-a constatat că rata MNi a crescut de 11 ori și expresia STAT3 a scăzut de 7 ori în culturile celulare care au fost expuse la RF. Telefoanele mobile care răspândesc RF pot deteriora ADN-ul și pot schimba expresia genelor în celulele creierului.

https: //lmk.springer. com / articol / 10.1007% 2F s11060-011-0644-z

Kesari KK și colab. 2013, Efectul expunerii la telefonul celular 3G cu motorul pas cu pas 2-D controlat de computer asupra activării non-termice a căii de stres hsp27 / p38MAPK în creierul de șobolan.

Rezultatul arată că radiațiile cu microunde emise de telefonul mobil 3G au provocat în mod semnificativ ruperea catenelor de ADN în creier.

https: //lmk.springer. com / articol / 10.1007% 2F s12013-013-9715-4

Kumar S. și colab. 2014, Efectul iradierii electromagnetice produse de telefonul mobil 3G asupra sistemului de reproducere la șobolanului mascul într-un scenariu simulat.

„S-a observat o scădere semnificativă a numărului de spermatozoizi, creșterea deteriorării peroxidării lipidelor la spermatozoizi, reducerea tubulelor seminifere și a greutății testiculare și deteriorarea ADN-ului în urma expunerii la EMF la șobolani albini masculi. Rezultatele sugerează că expunerea la telefonul mobil afectează negativ fertilitatea masculină. „

http: //noprmscairres.rn/bitstream/123456789/29335A/UEB%2052%289%29%20890-897.pdf

Liu C. și colab. 2013, Radiația de la telefonul mobil induce leziuni ale ADN-ului dependente de modul de funcționare al telefonului, într-o linie de celule derivate din spermatocite la șoarece: un rol protector al melatoninei.

REZULTATE: Nivelurile de deteriorare a ADN-ului au fost semnificativ crescute în urma expunerii la radiațiile telefonului mobil (MPR) în modurile de ascultare , apelat și apelare. Mai mult, au existat creșteri semnificativ mai mari ale modurilor de apelat și apelare decât în modul de ascultare. Interesant este că aceste rezultate au fost în concordanță cu intensitățile de radiații ale acestor moduri. Cu toate acestea, efectele de deteriorare a ADN-ului produse de MPR în modul de apelare au fost atenuate eficient prin pretratarea cu melatonină

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23952262

Lu Y. și colab. 2012, Formarea speciilor de oxigen reactiv și apoptoza în celula mononucleară din sângele periferic uman indusă de radiațiile de la telefon mobil de 900 MHz

Rezumat: Demonstrăm că speciile reactive de oxigen (ROS) joacă un rol important în procesul de apoptoză în celula mononucleară din sângele periferic uman (PBMC), care este indus de radiația de 900 MHz a câmpului electromagnetic cu radiofrecvență (RFEMF) la o rată de absorbție specifică (RFEMF) SAR) de ~ 0,4 W / kg atunci când expunerea durează mai mult de două ore. Apoptoza este indusă prin calea mitocondrială și este mediată prin activarea ROS și caspazei-3 și prin scăderea potențialului mitocondrial. Activarea ROS este declanșată de tulburarea conformației lipidelor, proteinelor și ADN-ului indusă de expunerea la radiații GSM RFEMF. Deși s-a constatat că PBMC uman are un mecanism de auto- protejare prin eliberarea carotenoidului ca răspuns la stresul oxidativ pentru a diminua creșterea suplimentară a ROS, dezechilibrul dintre apărările antioxidante și formarea ROS duce totuși la creșterea morții celulelor odată cu timpul de expunere. și poate provoca aproximativ 37% deces al PBMC uman în opt ore.

Text complet și PDF: https://www.hindawi.com/joumals/omcl/2012/740280/

Markova E. și colab. 2010, Microundele de la telefoanele mobile inhibă formarea focalizării 53BP1 în celulele stem umane mai puternic decât în celulele diferențiate: posibilă legătură mecanică cu riscul de cancer

„Am studiat dacă microundele de la telefoanele mobile ale Sistemului Global pentru Comunicare Mobilă (GSM) și ale Sistemului Universal Global de Telecomunicații (UMTS) induc DSB-uri sau afectează repararea DSB în celulele stem …Microundele de la telefoanele mobile au inhibat formarea de focare 53BP1 în fibroblastele primare umane și celulele stem mezenchimale. Aceste date sunt în paralel cu concluziile noastre anterioare despre limfocitele umane . Important este că aceeași frecvență purtătoare GSM (915 MHz) și banda de frecvență UMTS (1947,4 MHz) au avut efect la toate tipurile de celule. Expunerea la 905 MHz nu a inhibat focarele 53BP1 în celulele diferențiate, fie fibroblaste, fie limfocite, în timp ce unele efecte au fost observate la celulele stem la 905 MHz. Contrar fibroblastelor, celulele stem nu s-au adaptat la expunerea cronică timp de 2 săptămâni „.

Text complet și PDF: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/abs/10.1289/ehp.0900781

Megha K. și colab. 2015,  radiațiile cu microunde de intensitate scăzută au provocat stres oxidativ, răspuns inflamator și leziuni ale ADN-ului în creierul de șobolan.

În concluzie, studiul de față sugerează că radiația cu microunde de intensitate joasă induce stres oxidativ,  răspuns inflamator și leziuni ale ADN-ului în creier prin exercitarea unui efect dependent de frecvență. De asemenea, studiul indică faptul că stresul oxidativ crescut și răspunsul inflamator ar putea fi factorii implicați în deteriorarea ADN-ului după expunerea la microunde de intensitate scăzută .

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161813X15300097

Panagopoulos DJ 2007, Moartea celulelor indusă de radiațiile de telefonie mobilă GSM 900-MHz și DCS 1800- MHz.

Rezultate (extras): Datele dezvăluie că atât radiațiile de telefonie mobilă GSM 900 cât și DCS 1800 induc puternic moartea celulelor (fragmentarea ADN-ului) în camerele de ovule ale ovarelor din grupurile expuse (63,01% în 900, 45,08% în 900A și 39,43% în 1800 ), în timp ce în grupele SE [ expunere falsă] și C [control] procentul de deces celular a fost de numai 7,78% și, respectiv, 7,75%.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383571806003202

Pandey N. și colab. 2016 Deteriorarea ADN-ului cauzată de radiația cu frecvență radio și stoparea ciclului celular în celulele germinale testiculare la șoareci albini elvețieni

„Rezultat: șoarecii albini elvețieni au fost expuși la RFR (900 MHz) timp de 4 ore și 8 ore pe zi timp de 35 de zile. Un grup de animale a fost eliminat după perioada de expunere, în timp ce altele au fost păstrate pentru 35 de zile suplimentar după expunere. Expunerea la RFR a determinat depolarizarea membranelor mitocondriale, ducând la homeostază redox celulară destabilizată. Creșterea semnificativă statistic a indicelui de deteriorare a celulelor germinale și a defectelor capului de spermă a fost observată la animalele expuse la RFR. „

https://iournals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0748233716671206

Phillips JL și colab. 2009, câmpurile Electromagnetice și deteriorarea ADN-ului

Această recenzie descrie testul cometei și utilitatea sa pentru a evalua calitativ și cantitativ daunele ADN-ului, examinează studiile care au investigat rupturile de catenă de ADN și alte modificări în structura ADN-ului și discută apoi lecții importante învățate din activitatea noastră în acest domeniu. Aceasta este doar o recenzie, nu este un articol reprezentând un studiu în care conexiunea este dovedită. DAR ESTE IMPORTANT, deoarece oferă o imagine de ansamblu asupra factorilor care sunt determinanți dacă se găsesc efecte genotoxice în studiile științifice (de exemplu, tipul de celule și pulsiunea radiației).

Text complet și PDF: https://www.pathophysiologyiournal.com/article/S0928-4680(09)00014-5/fulltext

Salford L și colab. 2003, Deteriorarea celulelor nervoase la creierul de mamifere după expunerea la microunde de la telefoanele mobile GSM

Trei grupuri formate fiecare din opt șobolani au fost expuse timp de 2 ore la câmpurile electromagnetice ale telefonului mobil din  sistemul global de comunicații mobile (GSM) de diferite puteri [0,24.2.4, și 24 W / m2]. Am găsit dovezi extrem de semnificative (p <0.002) care evidențiază afectarea neuronală în cortex, hipocamp și ganglia bazală în creierul șobolanilor expuși.

Text complet și PDF: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/

Schwarz C. 2008, Câmpurile electromagnetice cu frecvență radio (UMTS, 1.950 MHz) induc efecte genotoxice in vitro în fibroblastele umane, dar nu și în limfocite.

CONCLUZIE: expunerea la UMTS [3G] poate provoca modificări genetice la unele, dar nu la toate celulele umane in vitro.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00420-008-0305-5

Semra TC și colab. 2012, ADN-ul monocatenar se rupe în celulele radiculare ale părului uman expus radiațiilor de la telefonul mobil

Concluzii: O expunere pe termen scurt (15 și 30 min) la RFR (900-MHz) de la un telefon mobil a provocat o creștere semnificativă a rupturilor ADN-ului monocatenar în celulele radiculare ale părului uman din jurul urechii care este folosită pentru apelurile telefonice .

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/09553002.2012.666005

Tice RR și colab. 2002, Genotoxicitatea semnalelor de radiofrecvență.I. Investigarea deteriorarii ADN-ului și inducerea micronucleilor în cultura de celule de sânge uman.

Această cercetare demonstrează că, în condiții de expunere extinsă, semnalele RF la o medie SAR de cel puțin 5,0 W / kg sunt capabile să inducă leziuni cromozomiale la limfocitele umane.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.104

 

Trosic I și colab. 2011, Efectul radiațiilor electromagnetice cu frecvență radio asupra creierului șobolanului, a ficatului și a celulelor renale măsurate prin analiza cometei

Rezultatele acestui studiu sugerează că, în condițiile experimentale aplicate, iradierea repetată de 915 MHz ar putea fi o cauză a ruperii ADN-ului în celulele renale și hepatice, dar nu afectează genomul celular într-o măsură mai mare în comparație cu deteriorarea bazală.

https://www.researchgate.net/publication/221683991_Effect_of_Electromagnetic_Radiofrequency_

Radiation_on_the_Rats’_Brain_Liver_and_Kidney_Cells_Measured_by_Comet_Assay

Verschaeve L. 2009, Deteriorarea genetică la subiecții expuși la radiații cu frecvență radio

Majoritatea acestor studii arată că persoanele expuse la RF au frecvențe crescute de deteriorare genetică (de exemplu, aberații cromozomiale) în limfocite sau în celulele bucale exfoliate.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574208001415

Xu S. și colab. 2010, Expunerea la radiația cu frecvență radio de 1800 MHz induce leziuni oxidative ADN-ului mitocondrial în neuronii de cultură primară.

În acest studiu, am expus neuronii corticali de cultură primară la câmpuri electromagnetice RF pulsatorii la o frecvență de 1800 MHz modulată cu 217 Hz la o rată medie specială de absorbție (SAR) de 2 W / kg. La 24 de ore după expunere, am constatat că radiația RF a indus o creștere semnificativă a nivelurilor de 8-hidroxiguanină (8-OHdG), un biomarker comun al daunelor oxidative ale ADN-ului, în mitocondriile neuronilor. Concomitent cu această constatare, numărul de copii ale mtDNA și nivelurile de transcripții ARN mitocondriale (mtRNA) au arătat o reducere evidentă după expunerea la RF. Fiecare dintre aceste tulburări ale mtDNA ar putea fi inversată prin pretratare cu melatonină, care se știe că este un antioxidant eficient în creier. Împreună, aceste rezultate au sugerat că radiațiile RF de 1800 MHz ar putea provoca leziuni oxidative ale mtDNA în neuronii de cultură primară. Deteriorarea oxidativă a mtDNA poate reprezenta neurotoxicitatea radiațiilor RF în creier.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899309022999

Yakymenko I. și colab., 2010, Riscurile carcinogenezei ale radiațiile electromagnetice de la dispozitivele de telefonie mobilă.

Printre efectele biologice reproductibile ale MW-urilor cu intensitate scăzută se numără supraproducția speciilor reactive de oxigen , expresia de șoc termic a proteinelor, daunele ADN-ului, apoptoza. Lipsa mecanismului general acceptat al efector biologice ale radiațiilor neionizante de intensitate scăzută, nu permite ignorarea datelor epidemiologice și experimentale evidente ale activității sale biologice.

Text complet & PDF: https://www.researchgate.net/publication/45538585_Risks_of_carcinogenesis_from_electrom agneti c_radi ati on_of_mobile_tel ephony_devi ces

 

Zalata A. și colab. 2015, Efectul in vitro al radiațiilor telefonului mobil asupra motilității, fragmenării ADN-ului și a expresiei genelor clusterine în spermatozoizii umani.

CONCLUZIE: Emisiile de la telefoanele mobile au un impact negativ asupra indicelui de motilitate a spermei, a activității acrosinei spermei, a fragmentării ADN-ului spermei și a expresiei genice seminale CLU, în special în cazurile OAT *.

* = cazuri în care concentrația spermatozoizilor este scăzută.

Text complet și PDF: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4410031/

Zothansiama și colab. 2017, Impactul radiațiilor cu frecvență radio asupra leziunilor ADN-ului și antioxidanților în limfocitele de sânge periferic ale oamenilor cu domiciliul în vecinătatea stațiilor de bază pentru telefonie mobilă

 

Subiecții care trăiesc pe o rază de 80 de metri a unui turn de telefonie mobilă aveau semnificativ mai mulți micronuclei (marker de sânge pentru deteriorarea ADN-ului) și un status anti-oxidant redus decât persoanele care trăiesc în afara unei raze de 300 de metri.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2017.1350584

Zotti-Martelli L. și colab. 2005, Răspuns individual la inducerea micronucleilor în limfocitele umane după expunerea in vitro la radiații cu microunde de 1800 MHz.

Rezultatele arată că microundele sunt capabile să inducă MN [micronuclei] în expuneri de timp scurt la câmpurile cu densitate de putere medie. Analizarea datele noastre evidențiază o largă variabilitate inter-individuală în răspuns, care a fost confirmată ca fiind o trăsătură caracteristică reproductibilă prin intermediul celui de-al doilea experiment.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S138357180500032X

 

2 thoughts on “Studii ale efectelor radiațiilor câmpurilor electromagnetice asupra omului/copiilor, animalelor, plantelor”

  1. Pingback: Despre radiația electromagnetică pulsatorie. Cât de nocivă este tehnologia wifi-xG? (UPDATE) | MĂRTURIE CREȘTIN-ORTODOXĂ

  2. Pingback: Despre radiația electromagnetică pulsatorie. Cât de nocivă este tehnologia wifi-xG? | Mănăstirea Petru Vodă

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.