Stop 5G România

Rulează videoul

Social Media

3 hours ago

STOP 5G România

ALO, ANPC ce faci? Esti complice la frauda asta?

DEMASCAȚI IMENSA FRAUDĂ NUMITĂ 5G!

Testați, filmați și dați publicului să se afle adevărul!

Operatorii de telefonie mobilă pot cu foarte mare ușurință să mascheze rețeaua actuală 4G LTE, cu viteza ei normală de cateva zeci de Mbps, în rețea 5G! Astfel se creează o mare confuzie în rândul consumatorilor, a utilizatorilor de smarphone-uri mai noi, capabile 5G, dar care nu beneficiază de servicii ”reale” 5G și de vitezele promovate prin marketing de 1-2 Gbps.
Pe scurt, este un 5G fals!

Un operator de telefonie mobilă poate afișa simbolul „5G” sau „5G E” (în realitate „4G Advanced”) în bara de stare a telefoanelor capabile 5G chiar și atunci când telefonul utilizează o conexiune 4G. Se pare că pictograma 5G apare dacă turnul celular la care sunteți conectat este capabil de 5G - chiar și atunci când telefonul nu acceptă acel semnal special 5G.

De exemplu, un telefon Samsung Galaxy S20 Ultra (capabil 5G) arată „5G” în bara de stare atunci când este conectat la banda B2, în ciuda faptului că acceptă doar 5G pe benzile n71, n260 și n261. Aplicațiile de scanare în rețea confirmă acest lucru arătând că tehnologia utilizată este încă LTE.

Dacă citiți aceste rânduri și dețineți deja un telefon compatibil 5G (sperăm că nu pentru 5G), pentru a verifica dacă operatorii de telefonie mobilă din România care au lansat servicii ”comerciale” 5G (Orange, Vodafone, Digi) folosesc și oferă clienților o tehnologie 5G ”reală” (5G NR*), instalați o aplicație de scanare și prezentare a detaliilor rețelei la care sunteți conectat, precum ”Signal Spy” sau ”Network Cell Info”.
Signal Spy: play.google.com/store/apps/details?id=com.novvia.fispy
Network Cell Info: play.google.com/store/apps/details?id=com.wilysis.cellinfo

Mai mult, dacă sunteți deja client cu abonament 5G, pentru a verifica dacă ne și mint cu reclamele lor cu viteze de 1-2 Gbps, instalați pe mai multe telefoane (3-4 de preferat) o aplicație de măsurare a vitezei la Internet, de ex. SpeedTest, și rulați un test de viteza în același timp și în același loc cu acoperire 5G al operatorului respectiv (verificați harta de acoperire de pe site-ul operatorului).

Filmați și publicați testul la noi pe pagina, sa se afle despre aceasta frauda.

Dacă aveți fiecare viteze de cateva zeci de Mbps sau chiar și 100-200 Mbps, sunteți păcăliți!

Speedtest by Ookla: play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest

Pentru a înțelege ce inseamnă tehnologia 5G ”reală” (5G NR*), trebuie să înțelegeți diferența enormă între spectrul de frecvențe radio utilizate de tehnologia actuală 4G versus imensa cantitate de spectru necesară la 5G pe care vor ANCOM&Complicii s-o dea pe o nimica toată de bani, fără consimțământul informat al proprietarilor de drept al spectrului, adica noi, poporul.

”Marea” viteză a 5G vine de la folosirea unei cantități mult mai mare de spectru radio versus 4G, împreună cu toată poluarea electromagnetică și radiațiile de radio-frecvență care ne vor afecta pe noi toți dacă le permitem implementarea 5G la scară largă și, cel mai important, dacă le permitem să folosească acest spectru radio, resursa naturala limitată proprietatea poporului, pe banii noștri și pe sănătatea noastră!

Pentru sănatatea noastră, pentru un mediu natural sănatos, pentru libertatea noastra si a generațiilor viitoare, pentru siguranța cibernetică și siguranța noastră națională #STOP5GRomânia

#ImplicareActivă Fiecare poate contribui ca Adevărul să iasă la Lumina și fiecare contribuție contează!
... See MoreSee Less

View on Facebook

8 hours ago

R Rudolf Baehler

I so understand the legend of your Vlad the Impaler (Vlad Dracul) ... See MoreSee Less

View on Facebook

13 hours ago

STOP 5G România

Comunicat de presă – Manifestație publică - 7 martie 2021

Alianța Părinților împreună cu Asociațiile Pro Consumatori, Medici pentru Consimțământ Informat, Neam Unit și Pro Decizii Informate, organizează o manifestație publică, duminică 7 Martie 2021 orele 15, în București, Parcul Izvor - lângă Parlament.

Proiectul Legii privind vaccinarea persoanelor în România (PLx 399/2017 din Camera Deputaților) conţine prevederea obligativităţii vaccinării pentru întreaga populație.
Oricine verifică textul legii va constata că articolele 6, 13, 16, 68, 71 (și nu numai) prevăd obligativitatea vaccinării pentru copii și pentru adulţi (cu oricâte vaccinuri și ori de câte ori ar decide statul), precum și amenzi uriașe în caz de refuz.
Deci, este dincolo de orice îndoială faptul că acest proiect de lege, dacă ar fi adoptat în forma actuală, ar introduce de jure și de facto obligativitatea vaccinării în România.
Amintim parlamentarilor că au fost aleși pentru a servi poporul român în deplin respect pentru prevederile constituţionale și pentru prevederile altor legi aflate în vigoare. Le amintim, de asemenea, că:
1- În România nicio intervenţie medicală nu poate fi obligatorie. Orice cetățean român are dreptul să refuze sau să oprească orice intervenţie medicală asupra propriei persoane (drept prevăzut în Legea drepturilor pacientului - Legea nr.46/2003, art.13).
2- Legea privind reforma în domeniul sănătăţii (nr.95/2006) stipulează că medicul trebuie să acționeze respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri orice intervenţie medicală asupra sa - Art.382.(1).
3- Constituţia României garantează drepturi individuale care împiedică legiferarea oricăror acte medicale obligatorii. Orice persoană are dreptul la integritate fizică (Art.22), libertatea individuală este inviolabilă (Art.23) și orice persoană are dreptul să dispună de ea însăşi (Art.26).
4- Codul Civil garantează integritatea şi autodeterminarea persoanei. Integritatea fizică și autodeterminarea oricărei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege - Art. 61.(1). Corpul uman este inviolabil. Orice persoană are dreptul la integritate fizică -Art. 64.(1),(2).
Din dreptul internațional
1- Convenția de la Oviedo prevede ca regulă de bază suveranitatea principiului consimțământului liber, informat și neviciat (Art.5) și primatul interesului binelui persoanei față de interesul general al societății sau științei (Art.2). Convenția este un tratat al Consiliului European ratificat de țara noastră prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001.
2- Codul Nurenberg și numeroase alte tratate internaționale precum Declarația de la Geneva, Raportul Belmont, Declarația de la Helsinki, susțin autodeterminarea persoanei și necesitatea consimțământului informat.
Obligativitatea vaccinărilor vine în contradicție cu toate aceste reglementări de drept intern și internațional, cu etica și deontologia medicală, cu logica simplă și cu bunul simț. Oricât de bun ar fi un produs sau un medicament, el nu poate fi impus peste voința persoanei. Mai mult decât atât, pentru orice tratament medical, consimțamântul persoanelor este interzis a fi manipulat cu scopul determinării la efectuarea unui act medical.
Acuzarea părinților de “neglijență medicala” dacă nu doresc să îșî vaccineze copilul (art.66 pct.e) din proiectul de lege), fără a se ține cont că aceștia sunt factorul de decizie dacă copilul urmează sau nu a fi vaccinat, la recomandarea medicului care consultă copilul, este un abuz.
Nu se ține cont de faptul că în virtutea autorității părintești, părinții aleg să nu iși vaccineze copiii în condițiile în care populația este forțată la acceptarea unui act medical, fără o informare corectă și completă pro și contra vaccinare, fără analize imunologice și fără să existe răspunderea medicului sau a oricărei autorități care vrea să impună vaccinarea obligatorie, cu privire la reacțiile adverse ce pot apărea (practica dovedind că acestea sunt în număr alarmant de mare).
Utilizarea oricărui produs sau efectuarea oricărui act medical care presupune riscuri oricât de mici, trebuie să fie lăsate la libera alegere a oamenilor cărora acestea le sunt destinate. Legea trebuie să apere drepturi, nu să le anuleze, legea trebuie să prevină abuzuri, nu să le faciliteze.
Pe lângă viciierea (manipularea) consimțământului în aproape tot cuprinsul textului de proiect de lege, sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, statuate în Constituția României, după cum urmează :
Art.22 –(pct.1)Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.
Art.23 - (pct.1)Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.
Art.24 - (pct.1)Dreptul la apărare este garantat.
Art.26 – (pct.2)Dreptul persoanei de a dispune de ea insăși.
Art.29 – Libertatea conștiinței (pct.1) - ….nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie….contrar convingerilor sale. (pct.2) Libertatea conștiinței este garantată.
(pct.6)Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.
Art.30 – (pct.1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
Art.31 - (pct.1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(pct.2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(pct.4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
Art.32 - (pct.1) Dreptul la învățătură este asigurat prin….
Art.34 – (pct.1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat .
Art.48 – Familia (pct.1)….părinții au dreptul și îndatorirea de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.
Coroborate cu:
LEGEA 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Art.2 pct. (2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viața de familie.
(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legatură cu drepturile si obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.
(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei.
Art.5 pct.2 – raspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților;
Pct.4 – intervenția statului este complementară.
CODUL CIVIL: Conținutul autorității parintești este prevăzut de dispozițiile imperative ale art.487 din Codul Civil, care spune : “Părinții au dreptul și îndatorirea de a creste copilul, îngrijind de sănătatea si dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzatoare a drepturilor pe care legea le recunoaște acestuia”.
In ceea ce privește intervențiile medicale asupra unei persoane, Codul Civil, la art. 67, dispune imperativ ca ,,nici o persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.’’
LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ;
TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE referitoare la protecţia sănătăţii umane şi dreptul la respectarea statutului, identităţii religioase si cofesionale a bisericilor, asociatiilor si comunitatilor crestine.
DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI cu privire la dreptul la viaţă şi libertate, dreptul la protecţia vieţii personale şi de familie împotriva oricăror imixtiuni arbitrare, dreptul la libertatea gândirii, de conştiinţă şi de religie dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării;
CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE referitoare la dreptul la viaţă, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi dreptul la libertatea de exprimare;
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE referitoare la dreptul la viaţă, dreptul la integritatea persoanei, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, dreptul la libertatea de exprimare, drepturile speciale ale copilului.
CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI referitoare la dreptul inerent la viaţă, dreptul la libertatea de opinie, dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, dreptul la protecţia copilului împotriva oricăror forme de violenţe şi vătămări;
TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ referitoare la respectarea libertăţilor şi drepturilor omului, protecţia specială a drepturilor copilului.

Atragem atenţia în mod deosebit asupra faptului că peste 10 zile, pe 17 martie, pașaportul digital de vaccinare va intra în procesul de legalizare și va fi impus în Uniunea Europeană. Anunţul a fost făcut de președinta Comisiei Europene.
Dacă legea vaccinării va fi votată în forma actuală, acest lucru va atrage după sine și obligativitatea pașaportului de vaccinare.

Pentru toate motivele prezentate CEREM amendarea proiectului de lege după cum urmează:
1 - Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea, un act medical.
2 - Medicului să i se permită să informeze corect pacientul şi să decidă liber dacă recomandă vaccinarea, sau nu, în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului.
3 - Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză vaccinarea.
4 - Să fie eliminată noțiunea de obligativitate a vaccinării sub orice formă (explicită, sau implicită) prin măsuri punitive și coercitive.
5 - Să se elimine art.40 L. “Sesizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la existenţa unei suspiciuni de încălcare a dreptului copilului la sănătate de către părinţi…”
6 - Noţiunea de obligativitate să fie înlocuită în textul legii cu aceea de recomandare.

În concluzie, nu pentru ideea vaccinării se ridică opoziția, ci efectiv datorită faptului că decizia omului de a se vaccina sau nu, în totală și reală cunoștință de cauză, este un act de dispoziție personal care privește existența și integritatea fizică a acestuia, conferindu-i dreptul inviolabil și inalienabil la viață și sănătate.

Prin obligarea la vaccinarea în masă și fără discernământ din partea autorităților de specialitate abilitate, a persoanelor din Romania, precum și prin sancțiunile aplicate persoanelor fizice, juridice și părinților care refuză vaccinarea, deși aparent, la nivel declarativ, scopul prezentei legi este acela de a “asigura dreptul la sănătate individuală și colectivă”, în fapt , prin însăși cuprinsul ei se încalcă in mod flagrant dreptul pretins a fi apărat .

03.03.2021

Comitetul Director al Alianţei Părinţilor

Presa este invitată și așteptată după orele 15.30, din motive organizatorice.

Atașăm textul PLx399/2017 public: www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2020/rp399_17.pdf

contact: Prof. Olimpia Popa – Director departament Educație – Sănătate, Alianța Părinților - 0746572339
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

STOP 5G România

CARE SUNT MOTIVELE PENTRU CARE REFUZAM 5G?

Mircea Badea ne spune de ce nu vrea 5G - În gura presei, 27 Mai 2020

Va prezentam si noi 20 dintre motivele serioase (cu tone de documentatie ca fundament), unele dintre motive sunt comune cu ale lui Mircea Badea. Tu de ce nu vrei 5G?

🔸Problemele reale și riscurile comunicațiilor mobile prin rețelele 5G

🔸Este o tehnologie nereglementată, neomologată, încă experimentală, invazivă şi nesigură din punct de vedere cibernetic și al apărării naționale;

🔸Mărește masiv expunerea la radiații de radiofrecvență, chiar și de 20 de ori față de 4G;

🔸Normele de protecție la radiații a populației sunt învechite și necorespunzătoare pentru aceste noi tipuri și cantități de radiații;

🔸Rapoartele științifice privind radiațiile RF și EMF arată că deși intensitatea lor este mică provoacă daune în biologia umană;

🔸Copiii sunt cei mai vulnerabili și afectați, ei absorb chiar și de 10 ori mai multe radiații decât adulții;

🔸Radiațiile masive generate de rețelele 5G afectează ireversibil și masiv mediul înconjurător și biodiversitatea, decimând polenizatorii, omorând păsările, întreg ecosistemul;

🔸Nu sunt realizate și nici se vrea ase realiza studii serioase de impact ale tehnologiei 5G asupra sănătății publice și mediului;
🔸Rezultatele studiilor recenzate asupra radiației electromagnetice de radio frecvență emise de tehnologia wireless dovedesc incidența în creștere la: infertilitatea masculină, stresul oxidativ, eliberarea de radicali liberi, afectarea dezvoltării creierului, alterarea ADN-ului, slăbirea sistemul imunitar, afectarea memoriei, tulburările somnului, hiperactivitate, deviații comportamentale, distrugeri ale barierei sânge-creier, tumori cerebrale, cancer s.a.;

🔸Guvernele introduc reglementări abuzive și neconstituționale pentru a facilita implementarea rețelelor 5G;

🔸La aprobarea acestei tehnologii nu s-a cerut avizul instituțiilor din domeniul sănătății, mediului și celorlalte autorități responsabile, din contra se eludează normele legislative;

🔸Mărește consumul de energie și generează deșeuri electronice în cantități masive;

🔸Reduce drastic valoarea proprietăților imobiliare;
Interferează cu prognoza meteo si cu altimetrele din aviație generând dezastre;

🔸Stimulează și menține dependența de telefon și ecran, în special la tineri;

🔸Lipsa răspunderii civile a operatorilor de telecomunicații si a furnizorilor de echipamente;

🔸Asiguratorii refuză să acopere cheltuielile legate de bolile cauzate de radiații RF și EMF;

🔸Prezintă riscuri majore de încălcare a confidențialității datelor și identității private.;

🔸Prezintă riscuri de Securitate Națională, inclusiv proliferează vulnerabilitățile cibernetice nerezolvate până în prezent;

🔸Instalarea și operarea 5G se constituie în crimă împotriva umanității.

🔸Nu am cerut tehnologia 5G, nu ne-am dat consimțământul și nu avem nevoie de 5G!

Prezentarea in detaliu la stop5gromania.ro/care-sunt-problemele-reale-si-riscurile-tehnologiei-5g-de-ce-spunem-stop-5g/

Pe cei care nu au semnat încă și cunosc riscurile radiației electromagnetice generate de 5G, îi rugăm să o facă pentru a ajuta cauza și să nu uite de confirmarea prin e-mail.
Link petiție: tinyurl.com/STOP5GRomania

📢 Call to Action: Vă rugăm să semnați în continuare, să promovați petiția și să o dați mai departe pe canalele voastre de comunicare.

Semnăturile reflectă opțiunea oamenilor iar factorii de decizie au datoria să o ia în calcul. Petiția servește și la eventualele viitoare acțiuni juridice.

📢 Call to Action: Există opinii avizate despre acest subiect, riscurile sunt clar punctate prin studii și declarațiile unor persoane de specialitate din țară și din toată lumea. Fiecare distribuire poate ajuta ca aceste informații să circule în beneficiul tuturor, întrucât ele nu sunt acoperite de mainstream media și televiziuni. Mai multe share-uri înseamnă mai mulți oameni informați.

#STOP5GRomânia #împreună #sepoate #share
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

STOP 5G România

LOVIN si IANA, imuabilii ANCOM, ies la rampa cu un mare FAKE care este contrazis chiar de raportul lor anual din 2019 depus in Parlament. pag. 35/183 www.ancom.ro/rapoarte-anuale_268

Cum, ma mincinosilor, in 2019 studiul vostru prezentat in raport prezinta situatia preocuparii la radiatiile telecom intr-un fel si in 2020 radiatiile numai sunt problema citam din raport 2019

"Două treimi dintre respondenţi cunosc faptul că rețelele de comunicații electronice sau dispozitivele utilizate pot emite radiații. 90% dintre cei care au declarat că ei știu despre emiterea radiațiilor știu că acest lucru e făcut de telefoanele mobile, aproximativ jumătate menționează rețelele mobile, tabletele și routerele Wi-Fi, 44% -rețelele fixe prin unde radio (n.e. radiative), 27% -rețelele fixe prin fire.

În ceea ce privește modalitățile de protecție contra radiațiilor emise, 39% dintre cei care știu despre emiterea radiațiilor spun că nu se protejează, 35% -că încearcă să țină la distanță aparatele emitente, 30% -că încearcă să reducă timpul de utilizare a aparatului, iar 18% -că noaptea închid respectivele aparate sau nu dorm cu ele în cameră.". Pag.35/183

O prima concluzie clara este ca procentul de preocupare si de protectie impotriva radiatiilor de radio-frecventa este DUBLUL celor ignoranti care nici nu se preocupa de acest aspect.

ASTFEL conform cifrelor 'pictate' de ANCOM, in 2019 61% dintre respondenti se protejeaza pentru ca se preocupa, iar in 2020 'aparent' acest procent scade la 57%, iar dintre acestia 39% sunt ingrijorati din cauza 'vitezelor mai mari la internet' (a se intelege tehnologia mobila 5G sau routere WiFi mai performante) si 37% se preocupa efectiv din cauza aparitiei tehnologiei 5G, care e mult mai agresiva decat 4G din cauza antenelor Massive MIMO utilizate de operatori, antenelor MIMO la telefoane (multiple conexiuni in paralel, cumulativ), a fasciculelor de unde radio milimetrice si din cauza densitatii mari de dispozitive radiative ale retelei 5G.

A doua concluzie importanta este ca SCEPTICISMUL LA TEHNOLOGIA 5G CRESTE VAZAND CU OCHII... mai Lovine si Iana!

Mai mincinosilor, opriti-va ca vin greii europeni cu studii de piata si va dau peste bot cu niste statistici mult mai realiste (de exemplu Deloitte care urmaresc la nivel european, nu Metro Media de Dambovita pe care i-ati cumparat cu frimituri) legate de scepticismul la 5G de numai stiti cum sa o mai scoateti la capat.

Faceti campanii de informare corecte si numai viciati consimtamantul consumatorului pentru ca este ILEGAL si va constituiti in GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT.

Rusine MMT(Metro Media Transilvania) & Presa vanduta ca va coborati la nivelul abject al ANCOMului de a minti, manipula si prolifera o crima impotriva umanitatii, asa deveniti colaborationisti, complicii lor.

BTW Sunt deja hotarari ale tribunalelor intenationale pe 5G. Asteptati-va sentinta.

Sursa publica a studiului fake www.ancom.ro/studiu-ancom-ce-537tiu-537i-ce-nu-537tiu-ceta539enii-despre-radia539iile-electromagn...

#STOP5GRomânia #SPUNE_ADEVARUL #Radiatiile_RF_EMF_UCID
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Steluta Tudor

IN SECTORUL 3 BUCURESTI, IN ZONA LABORATOR,DAR ,CU SIGURANTA SI IN ALTE ZONE,VOR SA OMOARE COPACII PRIN ACOPERIREA SPATIULUI DE MAX 40 cm patrati CARE EXISTA DINTOTDEAUNA IN JURUL COPACILOR PENTRU A PRIMI APA,PT
AERISIREA PAMINTULUI DIN ACEL MIC SPATIU,PT CA POMII SA TRAIASCA.ACUM TOTI POMII DE PE TROTOARELE "MODERNIZATE "
AU ACOPERITA ZONA SUPRAVIETUIRE CU NU AMESTEC ASFALTOS PINA LA MAX 2 CM IN JURUL TULPINII. CRED CA AU FAC UT ASTA PT A-I USCA SI A-I IMPIEDICA SA IMPIEDICE PROPAGAREA UNDELOR 5G. EU NU AM NICI O PUTERE, AM SPUS UNOR VECINI ,DAR FARA REACTIE DIN PARTEA LOR. VA ROG CERCETATI SI DVS SI POATE, CU DVS , SA BLOCAM ACEASTA TICALOSIE. VA MULTUMESC MULT .
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

STOP 5G România

INCA UN MOTIV SA NU CONSIMTIM VANZAREA SPECTRULULUI NOSTRU DE FRECVENTE RADIO

OPERABILITATEA 5G GENEREAZA PRABUSIRI AVIATICE

"Grupurile de aviație sunt îngrijorate că operațiunile 5G pe spectrul vândut de FCC (autoritatea omoloaga ANCOM-ului nostru) ar putea provoca interferențe care ar furniza citiri inexacte pe altimetre sau ar provoca defectarea lor, lăsând în esență piloții să nu fie conștienți de cât de departe sunt de sol și ar putea duce la accidente aviatice pe teritoriul Statele Unite.

Potrivit unei note obținute de Defense News, aceste preocupări sunt împărtășite de șeful Administrației Aviației Federale și numărul doi de la Departamentul Transporturilor, care solicită FCC să întrerupă vânzarea, astfel încât problema siguranței să poată fi studiată mai atent. La rândul său, FCC a declarat că propriile studii tehnice nu prezintă riscuri mici sau deloc implicate și intenționează să continue să avanseze."

Nota noastra: FCC ca si ANCOM mint cu fiecare silaba pentru ca sunt vanduti corporatiilor. Cele mai mari bugete de lobby din istoria lobbyului au fost la bagarea pe gat a 5Gului.

Detalii mai multe in articolul complet.

www.defensenews.com/2020/12/21/the-military-is-scrambling-to-understand-the-aviation-crash-risk-f...

#STOP5GRomânia semnează, confirmă-ți semnatura si distribuie pe grupuri petitia de la tinyurl.com/STOP5GRomania

#ÎmpreunăSePoate
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

STOP 5G România

CE ARMONIZARE CÎȚULE&Complicii, cand trei sferturi de EUROPA NU ISI VINDE SPECTRUL PENTRU 5G?
Vezi aici: tinyurl.com/gpcvs93e

VANZAREA "frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe" E IN FAPT O FRAUDA, O ILEGALITATE!

LICENTIEREA DE SPECTRU E VANZARE DE DREPTURI CU ACORDUL PARTILOR, NU VICIERE DE CONSIMTAMANT AL PROPRIETARULUI DE DREPT AL SPECTRULUI!

SPECTRUL DE FRECVENTE ESTE PROPRIETATEA NOASTRA PUBLICA PE CARE VOI VRETI S-O DATI CORPORATIILOR S-O EXPLOATEZE FARA ACORDUL NOSTRU, CI IN DAUNA NOASTRA (pe proprietatea noastra privata, pe sanatatea noastra publica, pe mediul nostru natural, pe securitatea noastra cibernetica, pe securitatea noastra nationala).
VICIERE DE CONSIMTAMANT SE NUMESTE!

SPECTRU DE FRECVENTE ESTE AL NOSTRU, NU al UE, NU al Guvernului, NU al ANCOM.

Reteaua si tehnologia 5G agrega frecventele radio forjand spectrul radio care este resursa naturala limitata, mai mult ANCOM inchide ochii si nu le verifica pe telecoame cum deja il forjeaza ilicit/fraudulos, nu vegheaza la protectia populatiei la expunerea de radiatii ionizantre si neionizante negand si manipuland in mod ordinar prin presa, radiatiile sunt emise masiv de padurea de dispozitive radio care formeaza reteaua 5G (conform definitiei UE).

"valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G (2,5 miliarde lei)"

Citatul este din limbajul de lemn al VANDUTILOR DE LA GUVERNARE CU TUPEU DE BORFASI (Autoritatile falsifica datele pentru a ascunde dezastrul economic al Romaniei inregistrat sub Guvernele PNL conduse de Ludovic Orban si Florin Citu. Fix asa cum a facut Grecia in 2010 luba.ro/pib-ul-romaniei-a-fost-falsificat-acuzatii-impotriva-ins-grecia-2010-asta-traim/).

#STOP5GRomânia prin implicare activa in a milita civic la tine acasa, in asociatia de proprietari, la Primarie, la Guvern, la Parlament, la ANCOM.

Distribuiti masiv ca poporul sa afle cum este distrus de serpii astia in costume!
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Rolf Bahl
View on Facebook

2 weeks ago

STOP 5G România

EI SPOR DE ANTENA, NOI NU!
LA EI RADIATIILE ELECTROMAGNETICE SI DE RADIOFRECVENTA SUNT TOXICE SI PERICULOASE, LA NOI NU CAND LE SPUNEM SA OPREASCA RETEAUA 5G!

Dar baga pe gat TELEMUNCA SI TELESCOALA prin Legea 55/2020 și Proiectul de lege 685/2020 (PLX 31/2021) sa ne iradiem noi si copiii nostri cat mai mult.
#sclavia_digitala_e_letala

sursa foto: www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/turcan-sporul-de-calculator-si-cel-de-confidentialitate-...
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

STOP 5G România

SE LEGALIZEAZA SCLAVIA DIGITALA?
DE NOI DEPINDE, DACA PETITIONAM IN CAMERA DEPUTATILOR.

Av. Gheorghe Piperea

"Se modifică din nou Legea 55/2020, ca să se poată extinde restricțiile, să purtăm, de exemplu, măști și în vârf de munte, și pe miriște, iar patronii să poată trimite acasă, în telemuncă sau de tot, angajații, pe motiv de pandemie.
E clar că ăștia nu mai au de gând să ridice vreodată starea de alertă. Ceva ce trebuia să dureze o lună durează deja de un an. Dacă trece varianta unu de carcalac, inventează alte variante. Și alte motive pentru a băga trilioane în vaxinuri. E prea profitabilă pandemia asta ca să se renunțe atât de repede la ea. Se câștigă prea mult din acest circ în serial ca să nu se lucreze la scenarii pentru sezoanele 2-5.

Să vedem, însă, cât va mai rezista psihic și economic populația. Unul dintre trei copii este nu numai blazat, este în depresie, din lipsă de tovărășie a altor copii. Nu cred că lumea va mai rezista mult să vadă tristețea din ochii copiilor.

Și atunci va veni momentul în care pandemia va fi denunțată, inutilele măști abandonate și isteria vaxinării (cu riscurile aferente de segregare pe criterii sanitare) neutralizată.

De carcalac, omul se poate trata - 99,9% dintre cei infectați s-au vindecat. De infecție cu totalitarism nu ne mai vindecă nimeni. Și nici de sărăcie lucie și foamete.

Trebuie acționat până nu e prea târziu. Jos cu statuile pandemice și afară cu politicienii care li s-au făcut preș și slugoi."

Revenim cu text petitie catre deputati
PLX 31/2021 a trecut tacit de Senat si este acum in Camera Deputatilor in comisii dupa cum este publicat la adresa: www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=31&an=2021
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

STOP 5G România

Acum un an am militat alaturi de zeci de tari si sute de orase impotriva crimei impotriva umanitatii care se prolifereaza prin implementarea
retelei 5G.
Anul acesta protestul mondial va fi pe 20 martie.
Anul acesta militam in instante, in Parlament, la Guvern in forurile UE, in oras la noii primari si consilieri, pa noi in cartier.
Sa fim pregatiti, vigilenti, activi.
Nu e timp de ragaz.
#STOP5GRomânia #ImpreunaSePoate
Mulțumim Activenews pentru articol
m.activenews.ro/stiri-utile/25-ianuarie-a-fost-Ziua-Mondiala-a-Protestelor-Anti-5G-si-s-a-lansat-...

youtu.be/_46chonkj0U
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Spiridon Misava

electrificarea vazduhului ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

R Rudolf Baehler
View on Facebook
Facebook Messenger