Stop 5G România

Rulează videoul

11.01.2022 Memoriu Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din Senat

Versiunea PDF poate fi descarcata de la http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2022/01/Memoriu-Pentru-Comisia-pentru-Agricultura-1.pdf

Contactele senatorilor cu numerele de telefon, emailuri, facebook se descarca de la http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/12/Contacte_Senatori.xlsx

Pentru Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din Senat

Vă sesizăm prin prezenta că proiectul de lege L532/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, încalcă flagrant principiile constituționale și unele norme legale din domeniul de competență și activitate al comisiei dvs.

Propunerea legislativă se referă și vrea să modifice, prin derogări, domenii deosebit de importante, precum: sănătatea publică, protecția mediului, securitatea cibernetică, suveranitatea datelor personale, apărarea națională, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, fiscalitatea, legislația în construcții, protejarea monumentelor istorice etc.

Prevederile propunerii legislative creează multiple ingerințe în drepturile și libertățile cetățenești: dreptul la viață, integritate fizică și psihică, la mediu sănătos, la proprietate privată, la asociere, la informare, la consimțământ informat, la proprietate, la autonomie  administrativă, la cultură, accesul la informații, dreptul la o justiție corectă, egalitate de drepturi, dreptul la viață privată și familială, drepturile consumatorilor, suveranitatea individuală și libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea de conștiință, inclusiv suveranitatea și siguranța națională.

De asemenea, este nevoie de analize de specialitate multidisciplinare, dezbateri ample și detaliate asupra acestui proiect de lege.

Reamintim că se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, doar în folosul rețelelor 5G și pentru industria telecom, în mod discreționar, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 5 Hotărâri de Guvern și 5 Ordonanțe de Guvern.

O astfel de înșiruire de derogări abuzive este fără precedent în legislația românească și reprezintă o sfidare inadmisibilă a voinței suverane a poporului român, ce ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni, inclusiv prin încălcarea și restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale.

Legat de domeniul de activitate și competență al Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală trebuie analizate următoarele derogări și eliminate eventualele abuzuri:

 • Legea nr. 107/1996 – Legea apelor;
 • Legea nr. 18/1991   – Fondul funciar;
 • Legea nr. 46/2008   – Codul silvic;
 • Legea nr. 350/2001 – Amenajarea teritorială și urbanism;
 • Legea nr. 458/2002 – Calitatea apei potabile;
 • OUG nr. 195/2005  – Protecția mediului.

Conform Regulamentului propriu, Comisia are atribuţii privind elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ în aceste domenii:

Art.7 a) examinează proiecte de lege şi propuneri legislative care vizează domeniul agriculturii, industriei alimentare şi dezvoltării rurale, domeniul administrării fondului funciar, domeniul activităţii sanitar-veterinare şi pentru controlul alimentelor, domeniul reproducţiei şi selecţiei în zootehnie, domeniul acvaculturii şi organizării pieţei produselor pescăreşti, domeniul apicol, domeniul învăţământului agricol şi cercetării ştiinţifice din agricultură, precum şi domeniul Politicilor Agricole Comune şi alte domenii conexe, în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor;

 1. j) solicită instituţiilor de specialitate elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative asupra unor probleme din domeniile de activitate ale Comisiei.

Comisia trebuie să ia în calcul următoarele aspecte:

1) Va fi afectată ireversibil biodiversitatea ecosistemului, cu efecte negative și asupra agriculturii.

Radiațiile electromagnetice intense duc la dispariția polenizatorilor, ceea ce afectează grav flora, fauna și culturile agricole.

2) Impactul negativ al radiațiilor de radiofrecvență (RF-EMF) asupra plantelor.

Vă prezentăm un videoclip în care un copac s-a uscat, deoarece se afla în proximitatea (în lobul de emisie) unei antene 5G instalată la nivelul străzii. Se vede impactul radiațiilor emise de antenele 5G asupra vegetației.

Sursa: https://youtu.be/ReWodYprWpg.

 

De asemenea pomii se usucă și de la echipamente wireless client, cum sunt smartmetrele din cauza radiațiilor de radiofrecvență emise.

 

Investigațiile științifice privind impactul radiațiilor câmpurilor electromagnetice generate de echipamente de comunicații electronice mobile, dispozitive client wireless și antene asupra plantelor și copacilor aduc dovezi clare ale nocivității acestor tehnologii. Prin expunerea îndelungată la aceste radiații scade rata de creștere vegetativă, apar anomalii morfologice și o durată de viață mult mai scurtă a generațiilor următoare.

Câteva exemple de studii științifice care demonstrează influența negativă a radiațiilor de radiofrecvență (RF-EMF) emise de echipamentele de comunicații electronice mobile (wireless și GSM) asupra plantelor:

 1. „Efectul radiațiilor electromagnetice din locația radio Skrunda Station on Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden cultures”, Magone (1996), publicat în 1996 în revista științifică „Știința Mediului Total”, vol. 180, nr. 1, p. 75 – 80;
 2. „Influența adversă a fondului de frecvență radio asupra tremurului Aspen Seedlings: Observații preliminare”, Katie Haggerty (2010), publicat în 2010 în revista științifică „Jurnalul internațional de cercetare forestieră”, articolul ID 836278;
 3. „Radiofrecvența dăunează copacilor din jurul stațiilor de bază de telefonie mobilă”, Waldman și colab. (2016), (p. 554 – 555, rezumat);
 4. „Recenzie: Influența expunerii plantelor la radiațiile generate de telefonia mobilă”, Malka Halgamuge (2017), pag. 213 (abstract), publicat în 2017 în revista științifică „Biologie electromagnetică și medicină”, vol. 36, nr. 2, p. 213 – 235.

 

 

3) Impactul negativ al radiațiilor de radiofrecvență (RF-EMF) asupra păsărilor, animalelor și polenizatorilor.

De ce sunt afectate albinele?

Abilitățile de orientare ale albinelor sunt bazate pe interacțiunea cu câmpurile electromagnetice generate natural. Perturbarea lor dezorientează albinele făcându-le să-și piardă drumul de întoarcere la stup și drumul spre culturi ce necesită a fi polenizate. Astfel, interferența câmpurilor electromagnetice generate de tehnologia wireless în general și 5G în special, duce la imposibilitatea orientării acestora, fapt ce conduce la moartea stupului și implicit dezechilibre asupra  florei culturilor agricole.

În zonele în care au fost instalate antene 5G radiațiile (RF-EMF) au afectat grav insectele, până la moartea lor instantanee în proximitatea antenelor.

Vă prezentăm o serie de dovezi și studii științifice privind efectele radiațiilor electromagnetice de radiofrecvență (RF-EMF) generate de tehnologiile de comunicații electronice mobile 3G, 4G si 5G. Aceste efecte sunt dăunătoare sănătății insectelor în general și, în special, albinelor deși radiațiile sunt în limitele pretins protective, stabilite de autorități.

 1. Milioane de albine mor în zona antenelor 5G

https://www.youtube.com/watch?v=X5IhKHGDKhM;

 1. Tulburarea de colaps a coloniilor (CCD) la albinele de miere cauzată de radiația RF-EMF emisă de antene și telefoane – Sundar Santhosh Kumar

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052591/;

 1. Schimbări biochimice la albinele lucrătoare expuse radiațiilor unui telefon mobil Kumar Sangwan Badotra, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6563664/.
 2. În cadrul conferinței organizate la SIBIU pe 16.11.2019 de către Asociația Pro Consumatori cu tema „Fără 5G viața poate continua, NU și fără albine”, apicultorii din zonă au confirmat nocivitatea radiațiilor 5G (RF-EMF), în consecință luând atitudine împotriva implementării acestei tehnologii. Detalii în emisiunea Antena Satelor https://youtu.be/yLG0GcJIEFM si în articolul Asociației Pro Consumatori de la http://www.apc-romania.ro/ro/i-de-ce-ne-mor-albinele/NjI5LTE.html, din care extragem următorul pasaj relevant: „În 1974, cercetătorii ruși Eskov și Sapozhnikov au pus în evidență faptul că albinele generează semnale electromagnetice pe frecvențe între 180 la 250 hertzi, atunci când efectuează dansurile lor de comunicare vizuală. Antenele GSM transmit un semnal modulat la 217 hertzi. Dar 217 Hz înseamnă 7 Hz de plus față de 210 Hz, care este media între 180 și 250Hz. Albinele înfometate reacționează imediat la aceste frecvențe de 217 Hz prin agitarea antenelor, semn de stres și panică. Închipuiți-vă ce se întâmplă cu un balansoar cu două greutăți egale pe capete atunci când adaugi 2 grame doar pe o parte. Se duce jos pe un capăt, dar se duce discret.

În 2015, 40% din albinele din America au murit. Dacă existau să spunem 1000 de albine, au mai rămas 600, în 2016.

În anul 2016 mai mor încă vreo 30%, rămân 420; încă 30% în 2017 și rămân 300 și tot așa. Ni se spune tot timpul cât la sută au murit, dar nu ni se spune câte au mai rămas!

În 10 ani o să mai rămână 100 de albine (probabil la un muzeu!) și o să ni se spună că au mai murit 30%! Diagnosticul pentru acest calvar al albinelor este simplu: au Alzheimer!

A sărit cineva dintre apicultori de pe scaun? Să dea un search pe Google cu aceste cuvinte alzheimer bee. Albinele servesc pesticide răspândite din belșug în agricultura noastră „intensivă”, metale grele precum aluminiul (de unde oare?), iar antenele GSM deschid firava lor barieră hematoencefalică.” dl. Adrian Vornicu, specialist în bioelectronică.

Așadar abilitățile de orientare ale albinelor sunt bazate pe interacțiunea cu câmpurile electromagnetice generate natural. Dacă acestea sunt perturbate ele își pierd drumul de întoarcere la stup, își pierd drumul spre culturi ce necesită a fi polenizate. Astfel, interferența câmpurilor electromagnetice generate de tehnologia wireless în general și 5G în special, duce la imposibilitatea orientării albinelor având EFECTE DEVASTATOARE asupra lor, precum și asupra florei, faunei și implicit producțiilor agricole.

Studiile din ultimii ani au constatat că radiațiile neionizante ale câmpurilor electromagnetice emise de tehnologiile de telecomunicații wireless afectează grav albinele și păsările, până chiar la moartea lor instantanee, în preajma stațiilor de radioemisie.

Din aceste motive, oamenii de știință, apicultorii și agricultorii sunt extrem de preocupați de impactul pe termen lung al emisiilor electromagnetice (RF-EMF) asupra ecosistemelor vii. Pe lângă dispariția polenizatorilor, îngrijorările agricultorilor sunt legate și de afectarea culturilor în zonele cu radiații și de preemțiunea și chiar exproprierile unor terenurile agricole, pentru amplasarea rețelelor de comunicații electronice 5G.

În fiecare an, peste 6 milioane de păsări mor în timp ce migrează din Statele Unite și Canada în America Centrală și de Sud, potrivit unui nou studiu USC publicat pe 25 aprilie în jurnalul PLoS ONE.

„Aceasta este o tragedie care nu trebuie să fie”, a spus autorul principal, Travis Longcore, profesor asociat la Institutul de Științe Spațiale al USC, în cadrul USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences.

Păsările sunt ucise de cele 84.000 de turnuri de comunicații care împânzesc America de Nord, potrivit autorilor cărții „An Estimation of Avian Mortality at Communication Towers in the United States and Canada”.

Aflați mai multe despre Universitatea din California de Sud: https://www.usc.edu.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=uWlr_UEWOiY&t=11s.

În prezent, în zonele în care s-a implementat tehnologia 5G sunt înregistrate morți „misterioase” și dispariția  păsărilor  de mici și medii dimensiuni (vrăbii etc.).

UK: https://www.youtube.com/watch?v=3I20dzh1jD0;

SUA: https://www.youtube.com/watch?v=B0zWEpfepvU;

Canada: https://eu.pnj.com/story/news/2020/02/08/two-dozen-birds-turn-up-dead-downtown-pensacola-sidewalk/4694823002;

Italia: https://webmeteo.altervista.org/roma-rinvenuti-centinaia-di-uccelli-morti-al-suolo/;

Olanda: https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/5g-in-actie-mussen-vallen-dood-van-t-dak/.

Etc.

Există un număr mare de investigații științifice care documentează deteriorarea directă sau riscul asupra păsărilor (și, prin urmare, și a habitatelor acestora dacă, de exemplu, un stâlp de telefonie este plasat suficient în apropierea lor).

În cele ce urmează sunt revizuite o serie de investigații, cu accent pe documentarea daunelor și a riscurilor de care crescătorii de păsări sunt preocupați:

„Efecte posibile ale câmpurilor electromagnetice de la stâlpii de telefonie asupra unei populații de barză albă (Ciconia ciconia)” [54], Balmori (2005), p. 109 și 113 – 114:

„S-a efectuat monitorizarea unei populații de berze albe din Valladolid (Spania) în vecinătatea stațiilor de bază de telefonie mobilă, cu scopul de a detecta posibilele efecte.

Rezultatele indică o diferență în productivitate totală, dar nu în productivitatea parțială între cuiburile apropiate și cele îndepărtate de antene. Acest lucru indică existența cuiburilor fără pui sau moartea puilor tineri în primele lor etape de viață în cuiburile din apropierea antenelor de telefonie (40% din cuiburi fără pui tineri, comparativ cu 3,3% la cuiburi mai departe de 300 m).

Alte studii constată o scădere a fertilității, o creștere a deceselor după naștere la șobolani și modificări distrofice ale organelor lor de reproducere [16]. Un studiu recent arată o rată statistică de mortalitate semnificativ de înaltă a embrionilor de pui de găină supuși radiațiilor de la telefonul mobil, în comparație cu grupul de control [43].“

_________________________

 

 1. Publicat în 2015 în revista științifică „NeuroToxicology” vol. 51, p. 158 – 165;
 2. Publicat în 2005 în revista științifică „Biologie și medicină electromagnetică” ( “Electromagnetic Biology and Medicine),” vol. 24, p. 109 – 119;
 3. Publicat în 2007 în revista științifică „Biologie și medicină electromagnetică”, (Electromagnetic Biology and Medicine),  vol. 26, p. 141 – 151.

„Declinul urban al vrăbiilor de casă (Passer domesticus): o legătură posibilă cu radiația electromagnetică”[55], Balmori și Hallberg (2007), pag. 141 (abstract):

„În ultimele decenii, s-a înregistrat o scădere semnificativă a populației vrăbiilor de casă (Passer domesticus) în Regatul Unit ( UK) și în mai multe țări din vestul Europei. Scopul acestui studiu a fost să stabilească dacă populația este în scădere și în Spania și să evalueze ipoteza că radiațiile electromagnetice (microundele) de la antenele telefonice sunt corelate cu scăderea populației de vrăbii.

Au fost observate declinuri semnificative (P = 0,0037) în densitatea medie a păsărilor în timp și a fost observată o densitate semnificativ scăzută a păsărilor în zonele cu rezistență mare a câmpului electric. Regresia logaritmică a densității medii a păsărilor față de grupurile de câmp de forță (luând în considerare intensitatea câmpului în pași de 0,1V/m ). Rezultatele acestui articol susțin ipoteza că semnalele electromagnetice sunt asociate cu scăderea observată a populației de vrăbii. Concluzionăm că poluarea electromagnetică poate fi responsabilă, fie singură, fie în combinație cu alți factori, pentru declinul observat al speciilor în orașele europene în ultimii ani.

 

„O revizuire a efectelor ecologice ale câmpurilor electromagnetice cu frecvență radio (RF-EMF)” [56], Cucurachi și colab., (pag.122):

„Printre cele mai recente studii de laborator, s-au găsit dovezi ale unui efect al RF-EMF asupra mortalității și dezvoltării embrionilor în toate cazurile atât în doze mari, cât și în doze mici. În toate cele cinci studii de teren s-a constatat un efect semnificativ al RF-EMF asupra densității reproducerii, reproducerii sau compoziției speciilor. Observațiile pe teren oferă o reprezentare mai atentă a expunerii din viața reală, astfel că RF-EMF, în special în banda GSM de 900 MHz ar putea fi un factor sigur care influențează ecologia păsărilor. “

Burlaka și colab. (2013, p. 223): „În concluzie, expunerea embrionilor de prepeliță în creștere în ouă la RF-EMF de intensitate extrem de mică a GSM 900MHz în timpul a o sută și cincizeci și opt de ore, în mod discontinuu, duce la creșterea semnificativă a ratelor de generare a superoxidului și oxidului de azot în celulele embrionare. Aceasta a fost însoțită de un nivel semnificativ crescut de peroxidare a lipidelor, o scădere a activității enzimelor antioxidante esențiale și, în mod semnificativ, un nivel crescut de 2-3 ori de deteriorare oxidativă a ADN-ului în celulele embrionare.”

„Câmpurile electromagnetice cu frecvență radio antropice ca amenințare în creștere la orientarea faunei sălbatice ”, [57], Alfonso Balmori (2015), p. 59:

„Câmpul electromagnetic generat de curentul electric de joasă tensiune poate produce un efect semnificativ negativ asupra reușitei de reproducere a păsărilor (Ciconia Ciconia) cuibărite direct pe liniile de electricitate (Vaitkuviene și Dagys, 2014). Aceleași rezultate s-au găsit și la cuiburile expuse radiațiilor cu frecvență radio de lângă stâlpii de telefonie (Balmori, 2005).”

___________

 1. Publicat în 2013 în revista științifică „Environment International”, vol. 51, p. 116 – 140;
 2. Publicat în 2015 în revista științifică „Știința mediului total” (Science of the Total Environment), p. 58 – 60.

Yakymenko și colab. (2015, p .194): „Am putut constata efectele de semnalizare ale nivelurilor moderate ale radicalilor liberi din experimentele noastre în embrioni de prepeliță iradiați cu telefonul mobil comercial. Astfel, am putut demonstra că expunerile prelungite ale embrionilor în ouă au dus la o reprimare puternică a dezvoltării acestora. (Tsybulin și colab., 2013), care a fost concomitentă cu o supraproducție semnificativă a radicalului superoxid și a radicalului NO, rate crescute de peroxidare lipidică și daune oxidative de ADN (Burlaka și colab., 2013; Tsybulin și colab., 2012).”

Shende și colab. (2015) „Radiații electromagnetice: un posibil impact asupra populației vrăbiilor de casă (Passer Domesticus)”[58], p. 45:

„Câmpurile cu frecvență radio din gama MHz perturbă orientarea păsărilor și interferează direct cu procesele primare de magnetorecepție și, prin urmare, dezactivează busola încorporată a păsărilor atât timp cât sunt prezente (Wiltschko și colab., 2014), Ritz și colab. (2004 și 2009) au raportat sensibilitatea în orientare a prihorilor Europeni (Erithacus rubecula) la câmpurile magnetice cu frecvență radio. Orientarea păsărilor migratoare este perturbată atunci când câmpurile de frecvență înaltă foarte slabe (câmpul de bandă largă de 0,1-10 MHz de 85 nT sau un câmp de 1,315 MHz de 480 nT) sunt adăugate câmpului geomagnetic static de 4 6,000 nT (Thalau și colab., 2006).

_______________________

 1. Publicat în 2015 în revista științifică „Engineering International”, vol. 3, nr. 1, p. 45 – 52.

„Efecte posibile ale câmpurilor electromagnetice de la stâlpii telefonici asupra unei populații de barza albă (Ciconia ciconia),” [60], Balmori (2005),  pag. 115:

“Percepția asupra câmpului magnetic terestru poate fi modificată de radiația electromagnetică de la antene. Rapoartele privind porumbeii voiajori care își pierd direcția în vecinătatea stațiilor de antene telefonice sunt numeroase și sunt necesare mai multe investigații.“

_____________________

 1. Publicat în 2005 în revista științifică „Biologie și medicină electromagnetică”, ( “Electromagnetic Biology and Medicine),” vol. 24, p. 109 – 119.

În concluzie, sunt numeroase studii de specialitate care demonstrează riscul nocivității tehnologiei wireless 5G asupra păsărilor și a animalelor, asupra insectelor și a plantelor, nocivitate care se va răsfrânge și asupra culturilor agricole și a producției zootehnice din România.

Sursa (referințe complete și studii):

http://stop5gromania.ro/studii-ale-efectelor-radiatiilor-campurilor-electromagnetice-asupra-omului-animalelor-plantelor/.

4) Fertilitatea animalelor este grav afectată de radiațiile de radiofrecvență, care sunt inclusiv o cauză de scădere a fertilității la om, dovedită științific.

Pe lângă studiile menționate mai sus, un recent set de studii colectate și revizuite în anul 2021, sub egida Impactul 5G asupra sănătății, de către Parlamentul European demonstrează riscul la adresa fertilității omului si mamiferelor în contextul expunerii la radiatii de radiofrecventa (RF-EMF). Studiul publicat în iunie 2021, realizat în cadrul dezbaterilor pentru viitorul științei și tehnologiei EPRS de către Serviciul de cercetare parlamentară europeană, unitatea de previziune științifică (STOA) menționează inclusiv probabilitatea efectului cancerigen al radiațiilor de radiofrecvență emise pe multe benzi de frecvență radio (RF-EMF). Cităm din studiu pe dr. Fiorella Belpoggi:

„[…] (450-6000 MHz): Ca sinteză a ceea ce am reușit să analizăm în literatura științifică disponibilă, atât în ​​studiile pe oameni, cât și pe animale, putem spune că RF-EMF la expunerea la frecvențe radio este CAUZA PROBABILĂ pentru cancer și în special glioame și neurinoame acustice la om (n.n. până în anul 2021 considerată a fi posibilă cauză pentru tumori)”

Sursa: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.

În următorul documentar realizat în Franța sunt prezentate efectele asupra eclozării reduse a puilor de găină: https://youtu.be/p-I_vHLFcU4 (detalii despre studiile cu rezultate repetabile legate de eclozarea ouălor și embrionii de găină puternic afectați de expunerea la câmpuri electromagnetice de radiofrecvență sunt prezentate începând cu minutul 12.00).

Problemele în construirea cuibului sau deteriorarea fertilității, a numărului de ouă, a dezvoltării embrionare, a procentului de eclozare și supraviețuire a puilor, problemele genetice și de dezvoltare, probleme de locomoție, albinism parțial și melanism sau creșterea tumorilor de asemenea sunt demonstrate prin multiple studii dedicate pe păsări.

În lumina cunoștințelor actuale, există suficiente dovezi ale efectelor grave ale tehnologiilor de comunicații electronice mobile asupra sistemului reproducător la animale. Din acest motiv, ar trebui să fie dezvoltate măsuri de precauție, alături de evaluări de impact asupra animalelor  înainte de instalare și interzicerea instalării stâlpilor de telefonie în apropierea crescătoriilor. Ar trebui de asemenea să aibe loc anchete serioase pentru a evalua în mod obiectiv gravitatea efectelor.

Prezentăm o încă parte din studiile realizate recent pe oameni și animale, publicate în reviste de prestigiu, pe tema impactului asupra sistemului reproducător:

4.1. Efectele expunerii la telefonul mobil asupra sistemelor reproductive masculine și feminine, Altun G, Deniz OG, Yurt KK, Davis D, Kaplan S. Disponibil online pe 5 iunie 2018;

4.2. Efectele genomice ale expunerii la telefonul mobil asupra sistemului reproductiv, Yahyazadeh A, Deniz OG, Kaplan AA, Altun G, Yurt KK, Davis D. Disponibil online pe 5 iunie 2018;

4.3. Efectele expunerii la ELF și EMF asupra fertilității masculine, Darbandi M, Darbandi S, Agarwal A, Henkle R, Sadeghi MR, publicat în Altern Ther Health Med, 23 iunie 2017;

4.4. Efectele biologice ale expunerii undelor de radiofrecvență ale telefonului mobil asupra fertilizării la șoareci; un studiu in vivo și in vitro, realizat de Fatehi D, Anjomshoa M, Mohammadi M, Seify M și Rostamzadeh A. și publicat în Middle East Fertility Society Journal, p. 148-153, iunie 2018.

4.5. Câmpul Electromagnetic (EMF) pulsat sau continuu induce calea de semnalizare apoptotică în celulele spermatogene ale șoarecilor in vitro și poate afecta fertilitatea masculină, Solek P, Majchrowicz L, Bloniarz D, Krotoszynska E, Koziorowski M. Publicat în Toxicologie, 16 martie 2017;

4.6. Impactul proteomic al câmpurilor electromagnetice asupra sistemului reproductiv masculin, Sepehrimanesh, M. & Davis, D. L. Publicat online în Comp Clin Pathol, în data de 13 oct 2016.

            5) Se vor genera mult conflicte juridice între arendași și proprietari, generate de instalarea antenelor telecom pe terenurile agricole.

Ele se traduc prin litigii și daune pe care arendașul / agricultorul le va suporta și nu și le va putea recupera de la operatorii telecom, care se vor erija, pe baza dispozițiilor prezentului proiect de lege. Există țări unde deja sunt astfel de situații, din cauza transpunerii neconstituționale a Codului european al comunicațiilor electronice, precum în UK.

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prevede:

Art. 12 Libertatea de a dispune

(1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, dacă legea nu prevede în mod expres altfel.

(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil.

Art. 15 Abuzul de drept – Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe.

Legea nr. 16/1994, a arendării, actualizată, prevede:

Art. 8 alin. (3) – Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate.

Art. 20 – Arendaşul poate schimba categoria de folosință a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 22 alin. (2) – Subarendarea totală sau parţială este interzisă. Alin. (3) – Orice act de subarendare este nul.

6) Transmisiile satelitare 5G afectează prognozele meteo, atât de necesare agricultorilor.

Sistemul wireless 5G afectează senzorii hipersensibili ai sateliţilor care monitorizează schimbările atmosferice. În condițiile în care programele de la bordul sateliţilor studiază variabilele din atmosferă, cum ar fi vaporii de apă, ploaia, zăpada, pătura de nori sau conţinutul de gheaţă. Cu alte cuvinte, factori cruciali care influenţează vremea.

Sursa:https://www.mediafax.ro/life-inedit/pericolul-ascuns-al-frecventelor-5g-meteorologii-trag-un-semnal-de-alarma-privind-satelitii-care-monitorizeaza-schimbarile-atmosferice-18112543.

7) Cresc costurile cu terenurile agricole atunci când pe ele sunt instalate antene de comunicații.

Costurile suplimentare cresc pentru administrarea terenurilor agricole și implicit a culturilor, în prezența unei infrastructuri fizice pentru comunicații electronice dense și cu probleme multiple de fiabilitate și siguranță. De exemplu, amplasarea unor stâlpi în mijlocul culturilor va obliga agricultorul să ocolească zonele respective, atunci când face lucrări agricole mecanizate, pe cheltuiala sa.

8) Cresc riscurile, prin înmulțirea incendiilor de vegetație

De asemenea sunt și situații în care, din cauza fenomenelor meteo extreme sau cauza consumului mare de curent echipamentele se încing și/sau iau foc. Aceasta poate duce ușor la incendii de vegetație sau de pădure, care apoi produc pagube foarte mari culturilor agricole și sunt greu de stins. Mai mult, nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru astfel de dezastre!

După cum a raportat ExtremeTech, care are multă experiență în domeniul testării echipamentelor IT&C, rețeaua 5G se află într-un blocaj major din cauza dispozitivelor mobile, deoarece modemurile Qualcomm 5G (care se regăsesc în telefoane, stații și antene) nu pot face față căldurii. După doar câteva minute de utilizare, acestea se vor opri din motive termice și vor coborî înapoi la viteze mai mici de date (4G). Rapoartele realizate atât de PC Mag, cât și de Wall Street Journal (paywall) sugerează că telefoanele 5G au în mod constant probleme atunci când sunt utilizate în medii în care temperaturile ating sau depășesc 29,5 °C (85,1 °F).

 

9) Agricultorii sunt discriminați în raport cu firmele telecom.

Asta deoarece operatorii telecom sunt scutiți de unele autorizări, avize și taxe necesare realizării lucrărilor de construcții aferente infrastructurii de comunicații, în timp ce agricultorii sunt obligați să obțină toate autorizările și să plătească toate taxele. Mai mult, în prezenta propunere legislativă accesul operatorilor telecom pe terenurile agricole este prevăzut să se facă într-un mod cu totul și cu totul abuziv, fără a respecta dreptul la proprietate.

Prin extrasele de mai jos arătăm câteva din „artificiile legislative” strecurate în proiectul L532/2021, pentru a favoriza operatorii telecom, prin discriminări neconstituționale:

 1. Exemple de prevederi neconstituționale, prin care se încalcă dreptul la proprietate.

Printr-un artificiu legislativ operatorii telecom dobândesc un fals drept, deoarece el încalcă alte drepturi constituționale precum cel la proprietate. Mai mult,  firmele telecom vor să se degreveze de niște obligații pe care orice alt cetățean sau agent economic le are atunci cand folosește o proprietate. Astfel, printr-o procedură abuzivă și complet ilegală, operatorului telecom i se atribuie o preempțiune și chiar o derogare pentru a scoate definitiv din circuitul agricol și de a schimba funcționalitatea unui teren, fără a avea acordul proprietarului de drept pentru aceasta.

De asemenea, o altă problemă o constituie faptul că proprietarii (inclusiv agricultori) nu mai pot da jos antenele, chiar dacă au fost instalate abuziv. În condițiile în care, „prin partajarea elementelor de infrastructură fizică” mai mulți operatori telecom pot instala echipamente pe același stâlp, ceea ce înseamnă că, pentru a-l elimina, proprietarul trebuie să se judece cu mai multe firme deodată. Lucru pe care nici măcar nu-l știa de la început, câte firme vor fi pe proprietatea lui.

Aceste abuzuri, pe lângă problemele majore de neconstituționalitate mai crează și grave încălcări ale consimțământului proprietarilor de drept.

„Art. 10 alin. (2) – În situația în care furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice au dobândit dreptul de a executa lucrări de construcții privind infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice de la deținătorii terenurilor respective, alții decât proprietarii, aceștia, anterior inițierii procedurii de aprobare a scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la alin. (1), vor publica intenția de a executa lucrările de construcții la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului pe raza căreia/căruia urmează să fie executate lucrările, identificând terenurile pe care urmează să fie executate lucrările prin indicarea numărului de carte funciară, numărului cadastral sau, în cazul terenurilor care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, prin oricare dintre modalitățile de identificare prevăzute la art. 9 alin. (2) și vor preciza suprafețele care vor face obiectul scoaterii definitive din circuitul agricol.”

Proprietarii nu pot fi obligați să facă nimic și nici nu li se poate pune în sarcină vreo obligație, care, dacă nu o îndeplinesc să piardă vreun drept asupra proprietății. În proiectul de lege nu se precizează nimic despre situația în care proprietarii de terenuri nu prezintă documentele care atestă dreptul de proprietate, lăsându-se să se înțeleagă că ei sunt obligați să facă asta!

Ce se petrece dacă în urma anunțului nu se prezintă nimeni pentru negociere? Se instalează echipamente fără acordul proprietarului? Dacă el nu acceptă despăgubiri (care sunt ridicol de mici) și vrea ca respectivele echipamente să fie înlăturate?

„(3) Persoanele care dețin dreptul de proprietate asupra terenurilor indicate în anunțul publicat vor anunța furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv pe operatorul de infrastructură de comunicații electronice care a făcut publică intenția sa de a executa lucrările respective, în termen de 15 zile de la publicarea anunțului prevăzut la alin. (2) și vor prezenta documentele care atestă dreptul de proprietate, în vederea negocierii condițiilor privind scoaterea definitivă din circuitul agricol.

(4) Dacă după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), proprietarii nu pot fi identificați, terenurile pot fi scoase definitiv din circuitul agricol cu acordul valabil exprimat al deținătorului/deținătorilor acestora, altul/alții decât proprietarul/proprietarii, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. a) să existe o declarație pe proprie răspundere a deținătorului terenului, încheiată în formă autentică, prin care să se arate că acesta nu cunoaște informații suplimentare care pot duce la identificarea proprietarului;
 2. b) să existe o declarație pe proprie răspundere, încheiată în formă autentică, prin care furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice care solicită scoaterea din circuitul agricol își asumă obligația de a-i despăgubi pe proprietarii terenurilor respective în situația identificării ulterioare a acestora;
 3. c) suprafața cumulată a amprentei la sol a elementelor de infrastructură fizică să nu depășească 50 de metri pătrați și 10% din suprafața totală a terenului în cadrul căruia sunt amplasate.

(5) Proprietarii terenurilor vor fi despăgubiți pentru eventualele prejudiciile cauzate acestora prin scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere cel puțin următoarele criterii:

 1. a) suprafața de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
 2. b) tipurile de culturi și plantații, precum și amenajările afectate de lucrări;
 3. c) activitățile restrânse cu ocazia lucrărilor.

(6) Cuantumul despăgubirilor prevăzute la alin. (5) se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească.

(7) În vederea efectuării lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice, furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice, sunt obligați să prevadă soluții tehnice care să permită partajarea elementelor de infrastructură fizică amplasate pe terenurile prevăzute la alin. (1) scoase din circuitul agricol.

 1. Un exemplu de prevedere neconstituțională, deoarece se încalcă dreptul la proprietate.

În mai multe locuri din proiectul de lege se folosește sintagma „dreptul de acces pe proprie­tăți”! În România nu există „dreptul” de a construi ceva pe o proprietate privată fără acordul pro­prietarului. Legea fundamentală – Constituția României garantează dreptul la proprietate (art. 44, alin. 2 – Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege).

De asemenea, contractele de acces pe proprietăți (inclusiv pe terenurile agricole) încheiate cu proprietarii acestora trebuie să se facă numai prin respectarea Constituției și a legislației privind proprietatea. Nu se pot face derogări pentru firmele telecom, în defavoarea proprietarilor de drept și nici un fel de impuneri, obligații sau facilitări.

„Anexa nr. 8 – Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii

Punctul 2. drept de a executa lucrări de construcții – dreptul furnizorilor de rețele de comunicații electronice ori al altor operatori de a executa orice lucrări de construcții în scopul amplasării, înlocuirii, întreținerii, modificării sau desființării de infrastructură fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice în temeiul unui drept real asupra unui imobil sau unui drept de creanță născut din contract de închiriere, comodat, cesiune sau, după caz, contract de acces încheiat cu proprietarii, alți deținători de drepturi reale principale, administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de folosință asupra terenurilor sau construcțiilor pe care urmează a fi instalată sau dezvoltată infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, ori, în lipsa acestor contracte, hotărârile judecătorești definitive care țin loc de contract între părți.”

10) Nu se poate accepta cu orice preț o lege a comunicațiilor greșită și neconstituțională, chiar și sub pretextul transpunerii Codului european al comunicațiilor electronice.

Transpunerea Codului european al comunicațiilor electronice este întârziată din motive temeinice de invazivitate și dezechilibre majore la nivel legislativ, precum și la nivelul multisectorial al societății umane, de la sănătate publică la apărare națională. Astfel, în situația României aflându-se încă 18 țări membre din cele 27,  după cum urmează: Estonia, Spania, Croația, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia și Suedia.

Așadar, datorită motivelor întemeiate, care necesită o analiză mai detaliată și mai multe studii de impact, nu se poate aplica vreun infringement legat de transpunerea Codului european al comunicațiilor electronice.

 

Argumente suplimentare:

1) DREPTUL LA MEDIU SĂNĂTOS este încălcat prin afectarea ireversibilă a biodiversității ecosistemului (dispariția polenizatorilor, cu afectarea gravă a florei și faunei).

De asemenea, mediul este afectat inclusiv prin toaletarea excesivă a fondului arboricol, atunci când copacii împiedică transmiterea semnalelor în rețeaua 5G. Aceasta s-ar aplica și la pomii fructiferi care sunt în calea radiațiilor echipamentelor 5G.

Dezechilibre ireversibile ale habitatelor și ale biodiversității, în special polenizatorii și păsările:

https://www.researchgate.net/publication/301647025_Electromagnetic_radiation_of_mobile_telecommunication_antennas_affects_the_abundance_and_composition_of_wild_pollinators;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3338802/.

2) Absența cu desăvârșire a studiilor de impact al radiațiilor de radiofrecvență emise de rețelele 5G asupra florei, faunei și a sănătății umane.

Prin absența cu desăvârșire a studiilor de impact ce trebuiau realizate la nivel național de Ministerele Sănătății, Mediului, Muncii și a altor autorități abilitate, continuarea cu astfel de proiecte este dovada indubitabilă că, din nou, NU se iau în considerare problemele fundamentale legate de sănătatea publică, care apar din cauza efectelor radiațiilor electromagnetice asupra omului, florei și faunei. Multe argumente și dovezi în acest sens sunt recunoscute de Parlamentul și Consiliul European, prin Decizia nr. 243/2012/UE (https://tinyurl.com/y62lonyr), ce se referă la importanța monitorizării radiațiilor care au efecte IONIZANTE și NEIONIZANTE asupra celulei vii.

Aceste aspecte sunt cerute Guvernului și de către Parlament, prin Hotărârea Senatului României Nr. 60/2020 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228382), care prevede că implementarea rețelei 5G în condiții de siguranță necesită studii de impact, cercetări și analize științifice, o amplă și temeinică analiză și dezbatere cu cetățenii la nivel național și local. Pe cale de consecință, sunteți obligați să realizați în mod responsabil aceste demersuri înainte de a propune legi sau alte acte normative.

3) Avocatul Poporului a făcut o amplă critică a acestui proiect de lege și a semnalat multe prevederi ilegale și neconstituționale.

Printre acestea este și faptul că nu a fost suficient informată societatea civilă cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.

În consecință, pentru eliminarea acestor nereguli, instituția Avocatul Poporului propune să nu se efectueze modificări cu privire la legislația în vigoare privind protecția mediului (și tot ce ține de faună și floră), pentru facilitarea construcţiei infrastructurii reţelelor de comunicații electronice.

Sursă: documentul nr. 21177/23.11.2020 al instituției Avocatul Poporului:

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/Analiza-Avocatului-Poporului-asupra-proiectului-de-lege-referitor-la-rețelele-de-comunicatii-electronice.pdf.

4) Nu este respectat Principiul precauției.

Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române consideră radiațiile electromagnetice „ecocid” și solicită aplicarea urgentă în România a Principiului Precauției în privința implementării 5G. ”[Este necesar un] control și supraveghere permanente a amplasării sistemelor de transmisie-recepție a semnalului GSM, precum și generarea unui contencios pe măsură. […] Într-o perspectivă mai largă, globală, s-ar putea avea în vedere inițierea unui proces internațional de recunoaștere și consacrare a unei noi crime contra umanității, cea de ecocid electromagnetic.”

Referințe online la:

1)https://www.juridice.ro/essentials/1133/poluarea-electromagnetica-o-forma-de-ecocid-consideratii-asupra-necesitatii-consacrarii-unei-noi-crime-impotriva-umanitatii; 2)https://www.juridice.ro/essentials/691/pentru-o-lege-inteligenta-privind-riscurile-sanitare-ale-campurilor-electromagnetice.

Unele dispoziții ale Legii nr. 137/1995 privind protecția mediului sunt încălcate prin prezentul proiect de lege:

Art. 3

Principiile și elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile sunt:

 1. a) principiul precauției în luarea deciziei;
 2. b) principiul prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor;
 3. c) principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;
 4. d) principul „poluatorul plătește”;
 5. e) înlăturarea cu prioritate a poluanților care periclitează nemijlocit și grav sănătatea oamenilor;

Art. 5

Statul recunoaște tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos, garantând în acest scop:

 1. a) accesul la informațiile privind calitatea mediului;
 2. b) dreptul de a se asocia în organizații de apărare a calității mediului;
 3. c) dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislației și a normelor de mediu, eliberarea acordurilor și a autorizațiilor de mediu, inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism;
 4. d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociații, autorităților administrative sau judecătorești în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect;
 5. e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.

5) Implementarea tehnologiei 5G contravine legislației care protejează flora și fauna.

Prevederile din această propunere legislativă NU țin cont de afectarea ireversibilă a biodiversității prin instalarea dispozitivelor 5G în zonele agricole, promovată prin derogările de la legislația actuală.

Proiectul de lege L532/2021 încalcă flagrant multiple convenții și directive europene și tratate internaționale la care România a aderat, dintre care menționăm: Directiva UE privind conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Directiva UE privind conservarea păsărilor sălbatice, Convențiile de la Aarhus, Bonn și Bern, Carta Mondială pentru Natură, Convenția Africană privind Conservarea Mediului și a Resurselor Naturale, Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea sa etc.

Detalii la: http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-contravine-multiplelor-acorduri-internationale/.

Prezentăm și Avizul juridic al Av. Christian Jensen (Bonnor Lawyers) cu privire la subiectul: „Dacă implementarea tehnologiei 5G în Danemarca contravine drepturilor omului și legislației mediului”. El se bazează pe normele de drept din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, din Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, din Directiva UE privind conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, din Directiva UE privind conservarea păsărilor sălbatice, pe Principiul Precauției, precum și pe Convențiile de la Berna și Bonn privind protecția animalelor și plantelor. Această analiză a fost solicitată de: Institutul Danez pentru Sănătate Publică, Consiliul pentru Telecomunicații Sigure pentru Sănătate, Asociația EHS Australia și Asociația Daneză pentru Sănătate S.O.S. Sursa: http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/6.-Opinia-Legala-asupra-tehnologiei-5G.pdf.

6) „Smart Farming” sau „Precision Farming” nu depind de rețelele 5G. Acestea deja se fac cu tehnologiile de comunicații fixe și cele din generațiile 3G și 4G existente.

Proiectul de lege L532/2021, pe lângă faptul că are elemente profund neconstituționale, promovează „avansul” tehnologic la modul general și uniform pentru orice tip de industrii sau domenii, inclusiv domeniul agriculturii, fără a lua în calcul noile riscuri și probleme introduse prin promovarea implementării noilor tipuri de rețele de comunicații electronice, în speță rețelele mobile 5G, fără a lua în calcul nevoile cu adevărat reale de comunicatii electronice ale fiecărei industrii sau domeniu în parte și, evident, fără a lua în calcul stadiul actual de dezvoltare tehnologic (existent și accesibil, fără acest proiect de lege).

Atragem atenția comisiei că, pentru domeniul agriculturii, furnizorii de servicii de telefonie mobilă din România au deja în portofoliu servicii precum LTE-M sau NB-IoT  (NarrowBand IoT) pretabile a fi utilizate în „Smart Farming” sau „Precision Farming”. Aceste servicii furnizează deja capabilitățile necesare multitudinii de senzorilor și sisteme „smart” utilizate în agricultură și nu au nicio legătură cu sau dependența reală de rețelele 5G de mare viteză, putând funcționa în rețele mobile existente 2G, 3G sau 4G, care se supun actualei legislații, neavând nevoie de zecile de derogări din această propunere legislativă.

Capabilitățile mult mai mari de transmisie de date ale rețelelor 5G nu se justifică sub nicio forma in agricultură, creșterea plantelor sau a animalelor, fiind procese lente și de durată, care nu pot și nu au cum să genereze cantități de date de ordinul GB, în special pe secundă. Ar fi absurd!

În concluzie, solicităm comisiei să nu dea aviz favorabil proiectului de lege L532/2021 în forma actuală, deoarece problematicile legate de afectarea faunei și florei, precum și alte riscuri aduse de proliferarea tehnologiei 5G care nu se justifică în niciun fel, dată fiind nevoia și cererea reală pentru aceste servicii 5G.

*******

Tehnologia 5G este creată mai mult pentru mașini și obiecte decât pentru sănătatea oamenilor. În mod ironic, tot oamenii sunt cei care plătesc și vor plăti toate costurile aduse de acest fals și toxic „progres”, care nu numai că nu le este destinat, dar le afectează ireversibil bunăstarea, sănătatea și viața. Noi, cetățenii Europei, și urmașii noștri vom fi cei care plătim – cu bani, cu sănătate, cu libertate, cu echilibrul mediului natural, cu drepturi fundamentale, cu suveranitate – această ambiție pentru profit și control a anumitor entități economice și grupuri de interese, numită 5G.

În concluzie, Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală trebuie să ia în calcul toate problemele legate de afectarea activităților agricole, a producției de hrană și a dezvoltării rurale sustenabile, care ar fi provocate prin adoptarea acestei propuneri legislative și să le corecteze sau să respingă proiectul de lege, în această formă.

Dacă tehnologia nocivă 5G va fi implementată, radiațiile ne vor afecta pe toți!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.