Stop 5G România

Rulează videoul

Operabilitatea tehnologiei 5G contravine multiplelor acorduri internaționale

Avizul juridic al Av. Christian Jensen (Bonnor Lawyers) cu privire la subiectul “Dacă implementarea tehnologiei 5G în Danemarca contravine drepturilor omului și legislației mediului”. El se bazează pe normele de drept din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, din Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, din Directiva UE privind conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, din Directiva UE privind conservarea păsărilor sălbatice, pe Principiul Precauției, precum și pe Convențiile de la Berna și Bonn privind protecția animalelor și plantelor. Această analiză a fost solicitată de: Institutul Danez pentru Sănătate Publică, Consiliul pentru Telecomunicații Sigure pentru Sănătate, Asociația EHS Australia și Asociația Daneză pentru Sănătate S.O.S

Materialul integral tradus in limba româna se poate descarca de la http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/6.-Opinia-Legala-asupra-tehnologiei-5G.pdf

 

 

Înființarea și activarea unei rețele 5G, așa cum este descrisă în prezent,  contravenine drepturilor omului și mediului actuale consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, reglementările UE și convențiile de la Berna și Bonn și multiple alte legi și tratate internaționale.

Volumul foarte semnificativ de documentație științifică disponibilă  arată că radiațiile electromagnetice cu frecvență radio sunt dăunătoare și periculoase pentru sănătatea oamenilor (în special a copiilor), a animalelor și a plantelor.

Acest lucru se aplică și atunci când radiația rămâne în limitele recomandate de ICNIRP și care sunt utilizate în prezent în România, precum și pe scară largă în UE.

Nu sunt cunoscute cu exactitate efectele dăunătoare asupra sănătății provenite de la 5G, deoarece sistemul nu este precis definit, deși având în vedere studiile actuale asupra efectelor radiațiilor electromagnetice cu frecvență radio asupra, de exemplu, corpurilor oamenilor și animalelor, inclusiv provocarea deteriorării ADN-ului și a stresului oxidativ, pare foarte puțin probabil că nu va duce la daune similare cu cele produse de sistemele actuale, mai ales că se bazează pe aceeași formă de radiație de bază.

Statul român câștigă sume considerabile autorizând înființarea și funcționarea sistemelor de comunicații prin, printre altele, scoaterea la licitație a benzilor de frecvență către companiile de telecomunicații care apoi folosesc benzile pentru a genera profit de miliarde, care este apoi impozitat.

Alfonso Balmori este unul dintre mulți oameni de știință care au vorbit în felul următor despre conflictul de interese inerent al acestei probleme structurale, cf.Balmori (2005, p. 116):

„Controversele sunt frecvente atunci când oamenii de știință recunosc efecte grave asupra sănătății și asupra mediului care provoacă pierderi economice mari.”

Încălcarea legislației internaționale prin introducerea tehnologiei 5G

 Prin implementarea tehnologiei nocive 5G ni se încalcă dreptul la viață, prin afectarea sănătății, garantat de art. 2 din Convenția Drepturilor Omului, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 și consacrat de art. 22, art. 34 si art. 35 din Constituția României, care implică și eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potențial pentru sănătatea și bunăstarea sa.

Mai multe acorduri internaționale cer imperativ eliminarea oricăror factori nesănătoși și agresivi pentru populație și mediu:

 

 1. Declarația Universală a Drepturilor Omului stabilește în art. 2 și 3: „Fiecare are dreptul la viață, libertate și securitate personală”.

            Strategia ONU asupra sănătății femeilor, copiilor și adolescenților, ce se desfășoară în perioada 2016 – 2030, are ca obiective creșterea ratei de supraviețuire prin reducerea mortalității materne și infantile, a progresului în asigurarea sănătății și stării de bine și reducerea numărului de decese și a bolilor generate de poluare.

            Convenția asupra drepturilor copilului a ONU stipulează că statele vor face demersuri să asigure copilului un nivel de protecție și grijă necesar pentru binele său (art. 3), să asigure supraviețuirea și dezvoltarea copilului (art. 6) și prin art. 24, lit. c – să ia măsuri corespunzătoare împotriva bolilor – luând în considerare pericolele și riscurile poluării mediului.

 1. Organizația Mondială a Sănătății statuează dreptul oricărei ființe la un mediu de viață cu minimum de riscuri pentru sănătate, precum și dreptul persoanei de fi sprijinită pentru menținerea și promovarea sănătății de-a lungul vieții sale.
 2. Orientările Strategice ale Națiunilor Unite din anul 2018, pentru sustenabilitate pe termen lung a activităților din spațiul cosmic afirmă la pct. 2.2: statele si organizațiile internaționale interguvernamentale trebuie să elimine riscurile asupra oamenilor, proprietăților, sănătății publice și a mediului, legate de lansarea, operarea pe orbită și reintrarea în spațiul terestru a obiectelor spațiale.
 3. Convenția Africană asupra Conservării Mediului și Resurselor Naturale din anul 2017, susține prin art. 13 că: „Părțile vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni, ameliora și elimina cât de mult posibil efectele distructive asupra mediului, în special datorate substanțelor radioactive, toxice și a altor substanțe și deșeuri periculoase.”
 4. Consiliul Mondial al Uniunii Internaționale pentru Standardizarea Telecomunicațiilor spunea în anul 2012 în felul următor: „Este necesar ca publicul să fie informat despre efectele posibile ale expunerii la câmpuri electromagnetice și invită statele membre să adopte măsuri potrivite în vederea respectării recomandărilor internaționale corespunzătoare pentru protecția sănătății împotriva efectelor adverse ale radiațiilor electromagnetice.”
 5. Rezoluția 1815 CE, din anul 2011, referitoare la informarea cetăţenilor asupra riscurilor de sănătate generate de radiațiile RF, prevede că: „Trebuie luate toate măsurile rezonabile spre a se reduce expunerea la câmpuri electromagnetice”. În ea se explică din ce cauză trebuie și cum se pot evita comunicațiile wireless, în special în sau lângă creșe, grădinițe, școli, spitale, locuințe şi locuri de muncă.
 6. Summitul Mondial al Organizației Națiunilor Unite din anul 2002, prin paragraful 54 lit. k, referindu-se la dezvoltarea durabilă, precizează că: „Există o nevoie urgentă de a crea măsuri mai eficiente în ceea ce privește politicile naționale și regionale legate de amenințările de mediu asupra sănătății oamenilor.”
 7. Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea sa din anul 1992, în principiul 2 scrie:

„Statele au responsabilitatea de a se asigura că activitățile din jurisdicția lor sau care sunt sub controlul lor să nu cauzeze prejudicii mediului altor state sau dincolo de limitele jurisdicției proprii.”

 1. Cartea Mondială pentru Natură din anul 1982, susține prin art. 11 că: „activitățile ce pot cauza o distrugere ireversibilă a naturii trebuie să fie evitate. Respectiv, dacă efectele adverse nu sunt înțelese în totalitate, activitățile trebuie să fie întrerupte.
 2. Tratatul Spațiului Cosmic din anul 1967, prin art. 9, cere ca: „Folosirea spațiului cosmic trebuie să fie făcută astfel încât să se evite contaminarea sa, precum și fără a produce schimbări adverse asupra pământului.”
 3. Codul adoptat la Nürnberg în anul 1949 se referă la orice fel de experimente pe oameni și include astfel efectele radiațiilor 5G asupra oamenilor. Aceste radiații sunt mari și cu un timp de expunere continuu, ce nu a fost testat pentru siguranță înainte de a fi introdus pe piață. Codul de la Nürnberg stabilește clar, chiar din art. 1: „Aprobarea voluntară a oamenilor este absolut esențială”.

În concluzie, trebuie luate măsuri ferme și imediate în vederea protejării umanității şi a mediului, în conformitate cu imperativele etice şi acordurile internaționale. Și în niciun caz nu trebuie folosite tehnologii devastatoare pentru ele, cum este 5G.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.