Stop 5G România

Rulează videoul

13.01.2022 Petitie Comisia pentru Drepturile Omului Senat

Va rugăm sa ne sustineti trimițând si voi de petitia  de corectare sau respingere L532/2021 (legea MAMUTpentru 5G) la adresele de email  și la numerele de telefon ale senatorilor din aceasta comisie. L532/2021, legea dedicata facilitarii 5G pe sanatatea, avuția, libertatea și suveranitatea noastra.

Contactele senatorilor cu numerele de telefon, emailuri, facebook se descarca de la http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/12/Contacte_Senatori.xlsx

 

TO: cdo@senat.ro, ioan.cristina@senat.ro, ionut.neagu@senat.ro, titus.corlatean@senat.ro, psd.fieni@yahoo.com, laszloattila.iroda.birou@gmail.com, laszlo.attila@rmdsz.ro, mateybogdan100@yahoo.com, mateiconstantinbogdan@yahoo.com,felixstroe55@yahoo.com, marius.toanchina@senat.ro, costel.vicol@senat.ro, vicolcostel@yahoo.com, sergiu.vlad@senat.ro, sergiu.vlad@usrarad.ro, florin.citu@senat.ro, steluta.gheorghe@senat.ro

SUBIECT: Cerere de corectare sau respingere L532/2021
Doamnă/Domnilor Senatori din Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senat,
Subsemnatul……, cu domiciliu……, cetătean român, în bază drepturilor constituționale și a legislației în vigoare vă solicit să corectați prin amendamente sau să respingeți proiectul de lege L532/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice in forma adoptată de Camera Deputaților.
Proiectul legislativ  în ansamblul lui, dar și în parte prin prevederile a zeci de articole, încalcă flagrant foarte multiple drepturi și libertăți fundamentale ale omului pe care vi le voi enumera succint, încalcă principiile constituționale și unele norme legale din domeniul de competență și activitate al comisiei dvs.

Prevederile propunerii legislative creează multiple ingerințe în drepturile și libertățile cetățenești: dreptul la viață, integritate fizică și psihică, la mediu sănătos, la proprietate privată, la asociere, la informare, la consimțământ informat, la proprietate, la autonomie  administrativă, la cultură, accesul la informații, dreptul la o justiție corectă, egalitate de drepturi, dreptul la viață privată și familială, drepturile consumatorilor, suveranitatea individuală și libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea de conștiință, inclusiv suveranitatea și siguranța națională.

Pentru o legiferare corectă este nevoie de analize de specialitate multidisciplinare și dezbateri ample și detaliate asupra acestui proiect de lege.

Reamintim că se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, doar în folosul rețelelor 5G și pentru industria telecom, în mod discreționar, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 5 Hotărâri de Guvern și 5 Ordonanțe de Guvern.

O astfel de înșiruire de derogări abuzive este fără precedent în legislația românească și reprezintă o sfidare inadmisibilă a voinței suverane a poporului român, ce ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni, inclusiv prin încălcarea și restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale.

Conform Regulamentului propriu, Comisia are atribuţii privind Art.4. alin. (1) lit. a) examinează proiecte de lege şi propuneri legislative care vizeazădrepturile omului, minorităţile naţionale, cultele religioase şi egalitatea de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei, în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor; și alin (2) lit. b) eliminarea tuturor formelor de discriminare care au ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului sau a altor drepturi recunoscute de lege în viaţa politică, economică, socială, culturală sau în alte domenii; Motiv pentru care va solicit să respingeți prin aviz negativ L532/2021 în forma actuala. Vă voi detalia doar una din problematicile și încălcarile grave, cea mai importantă din punctul meu devedere
DREPTUL LA  VIAȚĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ este încălcat prin  expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și omniprezentă a tuturor cetățenilor, mai ales a categoriilor vulnerabile gravide, copii, bolnavi cronici sau cu implanturi medicale, electrohipersenzitivi la radiațiile de radiofrecvență generate de rețelele de comunicații electronice mobile proliferate prin prezentul proiect de lege și prin invazivitatea tehnologiilor emergente inclusiv a nanotehnologiilor medicale (IoB).

Proliferarea acestor tehnologii invazive si nocive sănătății atat prin intensitatea, densitatea și timpul de expunere la ele se realizeaza prin proiectul de lege in ansamblul lui dar si in parte  prevederile mai multor articole care decurg din Art.1 lit a), b), c)  in mod explicitat prin Art.2 Pct.  22 alin.(4) lit. c. și punctul 35 alin.(3) lit. a.

Academia Română, în data de 27 august 2020, printr-un Comunicat de presă și-a manifestat preocuparea față de consecințele pe care utilizarea tehnologiei 5G le-ar putea avea asupra sănătății publice și consideră că este necesară aplicarea dispozitiilor din Rezoluția 1815 din 2011 a Consiliul Europei, care precizează că: „se iau toate măsurile rezonabile pentru a reduce expunerea la câmpuri electromagnetice, în special la radiofrecvențele din telefoanele mobile, în particular a copiilor și tinerilor ce par a fi expuși riscului de tumori ale capului“ și solicită menținerea la „cel mai scăzut nivel cu putință“ (principiul ALARA) în ceea ce privește timpul de expunere, distanța și ecranarea.”
Redau din comunicatul Academiei Române
 
„Atragem atenția că expunerea populației la radiația de radiofrecvențe de mare putere în Europa și, implicit, în țara noastră este deja o temă de dezbatere în lumea științifică la nivel mondial. Astfel, oamenii de știință avertizează că viitoarele stații 5G vor genera câmpuri electromagnetice de cca 100 de ori mai puternice decât cele ale generațiilor deja în funcțiune, dezvoltând practic un ocean artificial de radiații milimetrice de înaltă frecvență (30-300 GHz), cu imens potențial de risc, pe termen mediu, asupra vieții.
Organizația Mondială a Sănătății, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului și alte autorități medicale internaționale clasifică câmpul electromagnetic produs de radiofrecvențe ca posibil carcinogen la om. În mod concret, radiațiile milimetrice se absorb la nivelul pielii, în profunzime de cca 1-2 mm, precum și la nivelul păturii superficiale a corneei, iar efectele locale se pot transmite prin mecanisme moleculare în restul organismului. Alături de riscul de cancer, literatura de specialitate semnalează, între altele, efecte precum stresul celular, lezări ale mecanismelor genetice, deficit de memorie și probleme ale procesului de învățare, tulburări neurologice.
Astfel, considerăm că, înainte de a introduce în funcțiune sistemul 5G, este absolut necesară o analiză științifică responsabilă, care să vizeze atât evaluarea riscurilor asupra sănătății oamenilor, cât și stabilirea standardelor de expunere maximă totală. În acest context, readucem în atenție Rezoluția 1815 din 2011 a Consiliul Europei, care precizează că: „se iau toate măsurile rezonabile pentru a reduce expunerea la câmpuri electromagnetice, în special la radiofrecvențele din telefoanele mobile, în particular a copiilor și tinerilor ce par a fi expuși riscului de tumori ale capului“ și solicită menținerea la „cel mai scăzut nivel cu putință“ (principiul ALARA) în ceea ce privește timpul de expunere, distanța și ecranarea.
Avertizăm că implementarea tehnologiei 5G, fără o evaluare concretă a riscurilor și vulnerabilităților, poate avea grave consecințe asupra sănătății populației și poate genera prejudicii sensibil mai mari decât avantajele.”
De asemenea Academia Română a pus la dispoziție o bibliografie științifică pe care și-a fondat poziția transmisă prin comunicat publicată la adresa: https://acad.ro/mediaAR/doc2020/b0902-Tehnologia5G-BibliografieStiitificaSelectiv.pdf.

 

Prevederile Art.2 Pct.  22 alin.(4) lit. c. și punctul 35 alin.(3) lit. a sunt singurele măsuri de protecție a sănătății publice prin limitarea expunerii populației la câmpurile electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronicese raporteaza la Recomandare a Consiliului nr. 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz), asadar o RECOMANDARE veche din 1999 cand era un alt context tehnologic,  in conditiile in care avem o alta rezolutie mai recenta decat aceasta din 2011  mult mai protectiva atat pentru copii cat si pentru populatia intreaga si anume Rezolutia Consiliului Europei nr. 1815 (2011)

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate prevederile Rezoluției nr. 2011/1815/ CE. Astfel, Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE trebuie să fie înlocuită cu Recomandarea Rezoluției Consiliului Europei 1815 /2011, în următoarele articole ale proiectului de lege: Art.2 Pct.  22 alin.(4) lit. c. și punctul 35 alin.(3) lit. a, din forma adoptată de Camera Deputaților.

Deși Consiliul Europei a adoptat dispoziții mai recente, ANCOM și restul instituțiilor abilitate se limitează la niste recomandările mai vechi, din anul 1999, care sunt complet depășite și nu mai corespund contextului actual al telecomunicațiilor.

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a Consiliului Uniunii Europene, care recomandă angajamente legislative și administrative cu adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații mobile, precum: înăsprirea limitelor de expunere la radiații, evitarea amplasării antenelor / echipamentelor în preajma copiilor, campanii de informare și de consultare a populației de către autorități, măsuri speciale de protecție a categoriilor vulnerabile, dezvoltarea unor tehnologii mai puțin nocive, etichetarea clară a dispozitivelor wireless, cu menționarea parametrilor radiativi și a riscurilor pentru sănătate, utilizarea preponderentă a dispozitivelor cu fir etc.

De exemplu, decizia Curții de Apel din SUA care a decis că Comisia Federală de Comunicații (FCC) nu a furnizat o explicație motivată pentru a stabili că liniile directoare actuale care sunt similare si usor mai restrictive decat cu cele din  Recomandare a Consiliului nr. 1999/519/CE privitoare la expunerea populației la radiațiile de radiofrecvență, protejează în mod adecvat împotriva efectelor nocive ale acestor radiații.Sursa:https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf.  În cauză s-au depus 11.000 de pagini de dovezi ale vătămărilor provocate de tehnologiile 5G și wireless, pe care FCC le-a ignorat, inclusiv dovezi ale unor boli deja existente pe scară largă.Arhiva cu dovezile științifice este la:https://ehtrust.org/environmental-health-trust-et-al-v-fcc-key-documents/.

Codul European al Comunicatiilor  face niște recomandări legate însă nu sunt mandatorii ad litteram pentru statele membre, astfel in 2021 politicile mai multor tari membre UE  nu au adoptat prevederile Recomandării 1999/519/CE  Dintre acestea enumerăm Belgia, Luxemburg, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Grecia, https://www.gsma.com/publicpolicy/emf-and-health/emf-policy

Articolul 58 din DIRECTIVA (UE) 2018/1972 pe care se pretinde a se transpune prin L532/2021 prevede explicit această posibilitate de a impune alte cerințe Reglementări tehnice privind câmpurile electromagnetice Procedurile prevăzute în Directiva (UE) 2015/1535 se aplică tuturor proiectelor de măsuri ale unui stat membru care ar impune pentru instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă alte cerințe în ceea ce privește câmpurile electromagnetice decât cele prevăzute în Recomandarea 1999/519/CE.

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate prevederile Rezoluției 1815/2011 CoE.  În caz contrar dreptul la viață, integritate fizică și psihică este încălcat avand in vedere zecile de mii de sateliti orbitali 5G, milioanele de antene 5G si trilioanele de obiecte conectate in retelele 5G care vor crea o panza de fascicole radiative, mult mai agresive si mai nocive decât a fost pâna acum. Pentru a vă edifica va trimit mai jos o fotografie rezultata dintr-o lucrare a inginerilor IEEE.

Inginerii de la IEEE cartografiaza proiectiv RADIATIA retelelor 5G care este CU MULT MAI MULTA si MAI PERICULOASA decat cea de la retele 4G
https://www.researchgate.net/publication/344402227_Radiation_Analysis_in_a_Gradual_5G_Network_Deployment_Strategy

Mai multe argumente legate de celelalte drepturi si libertati sunt la http://stop5gromania.ro/28-12-2021-cerere-catre-comisia-pentru-drepturile-omului-egalitate-de-sanse-culte-si-minoritati-din-senat/

Dreptul afectat de proliferarea retelor invazive si nocive 5G prin L532/2021 care garantate de  Constituția României și Legislatia internațională
DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIAȚĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ garantat de
ART. 22 al. 1, 2 si ART.34 al. 1. din Constitutie, Art. 2 al. 1, Art. 3 al.1,2 a)., Art. 6,35 din Carta drepturilor fundamentale a U.E.
DREPTUL LA MEDIU SĂNĂTOS  garantat de ART. 35, 37, ART.10 din Carta drepturilor fundamentale a U.E.
DREPTUL LA VIAȚĂ INTIMĂ ȘI FAMILIALĂ garantat de ART. 22 al. 1, 2, ART. 26 al. 1,2 și ART.34 al 1. din Constituție. Hotararea CCR 80/2014 PCT. 19 referitor la ART 26 al 1,2,3,4; PCT 21  referitor la ART 26; Art. 7 din Carta drepturilor fundamentale a U.E.
DREPTUL LA DOMICILIUL INVIOLABIL garantat de ART.44 al 1 și 2 din Constituție
SECRETUL CORESPONDENȚEI garantat de ART. 28 din Constituție
DREPTUL LA MUNCĂ garantat de ART. 41 si ART. 135 din Constituție, Art. 3 din Codul Muncii.
DREPTUL CONSUMATORILOR DE A ALEGE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI INFORMAT garantat de ART. 31 al. 2,4 si ART. 135 din Constituție, ART.10 din Carta drepturilor fundamentale a U.E.
DREPTUL LA PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ garantat de Art. 135 din Constituție
SUVERANITATEA ESTE PUSĂ ÎN PERICOL DE REȚEAUA 5G garantat de ART. 55 al. 1 din Constituție. Art. 135 din Constituție
DEMNITATEA garantat de Art. 1, alin. (3) din Constituție
DREPTUL LA ASOCIERE garantat de Art. 40, alin. (1) din Constituție
DREPTUL LA INFORMARE,  ACCESUL LA INFORMAȚII, DREPTUL LA CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT garantat de Art. 31, alin. 1, 2, 4) din Constituție
DREPUL LA AUTONOMIE  ADMINISTRATIVĂ garantat de Art. 120, alin(1) și Art. 121, alin. (1) și (2) din Constituție
DREPTUL LA CULTURĂ garantat de  Art. 33, alin. (1) și (3) din Constituție
DREPTUL LA O JUSTIȚIE CORECTĂ garantat de  Art. 21, alin. (2) și (3) din Constituție
EGALITATE DE DREPTURI garantat de Art. 16, alin. (1) și (2), Art. 41, alin. (1) și (2) și Art. 44, alin. (1) și (2)  din Constituție
SUVERANITATEA INDIVIDUALĂ ȘI LIBERTATEA DE A DISPUNE DE PROPRIUL CORP,  LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ garantat de Art. 26, alin. (1) și (2), Art. 29, alin. (1), (2) și (6) din Constituție
SUVERANITATEA  garantat de Art. 2, alin. (1) din Constituție
SIGURANȚA NAȚIONALĂ garantat de Art. 119 din Constituție
În concluzie, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senat trebuie să ia în calcul toate problemele legate de ingerințele, restrângerile și chiar încalcarile drepturilor și libertășilor fundamentale ale omului care ar fi provocate prin adoptarea acestei propuneri legislative și să le corecteze sau să respingă proiectul de lege, în această formă.
Dacă tehnologia nocivă 5G va fi implementată, radiațiile ne vor afecta pe toți!

 

Vă mulțumesc,

Data: 13.01.2022 Semnatura:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.