Stop 5G România

Rulează videoul
Semneaza si trimite petitia STOP 5G

03.01.2020 Petiție HG STRATEGIA 5G PENTRU ROMANIA

Copiați integral textul propus de noi sau adaptati in functie de convingerile dvs, adăugați datele dvs și trimiteți către toate adresele de e-mail puse imediat mai jos.
 
pm@gov.ro; relatiicupublicul@comunicatii.gov.ro; ancom@ancom.org.ro; sesizare@ancom.org.ro; petitii@mai.gov.ro; srp@mapn.ro; office@research.gov.ro; ministru@mae.ro; cabinet.ae@mae.ro; afacerieuropene@economie.gov.ro; relatii.publice@madr.ro; petitii@economie.gov.ro; office.cabinet@energie.gov.ro; publicinfo@mfinante.gov.ro; contact.minister@fonduri-ue.ro; petitie@mt.ro; cabinet.ministru@cultura.ro; GLI-5G@ancom.org.ro; relatii.publice@ms.ro; contact@control.ro; procetatean@presidency.ro; relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro; srp@mmediu.ro; relatiipublice@just.ro; cabinet.ministru@just.ro; petitii@avp.ro; cabinet@anpc.ro; infopub@senat.ro; comec@senat.ro; cti@cdep.ro; srp@cdep.ro; presedinte@consiliulconcurentei.ro; secretar.general@consiliulconcurentei.ro; office@consiliulconcurentei.ro; contact@stop5gromania.ro
 
Subiect: REVOCAREA, SUSPENDAREA SI ANULAREA HG 429/2019

Stimate domnule Prim-Ministru Ludovic ORBAN,

Stimate domnule Președinte al ANCOM Sorin GRINDEANU,

Stimate domnule Președinte Klaus IOHANNIS,

Stimate domnule Ministru al Transporturilor (fost Minister al Comunicatiilor),

Stimate  domnule Minsitru al Sananatatii Victor COSTACHE,

Stimata doamna Ministru al Muncii Violeta ALEXANDRU,

Stimate domnule Ministru al Mediului, Costel ALEXE

Stimate domnule Presedinte al Consiliului Concurentei,

Stimați membri ai Guvernului României ai Avocatului Poporului si ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului,

Stimati membri ai Parlamentului Romaniei,

Subsemnatul ………………… ,data nașterii …………………………., domiciliat in ……………….., jud ………, str. ……….., nr …………., având C.I cu Seria …… Numărul ……….., CNP ……. , cetățean român, în conformitate cu prevederile Constituției Art. 51, a Legii nr. 52/2003 si a Legii 233/2002 actualizată vă scriu să vă informez că nu sunt de acord cu Hotărârea nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România (publicata in Monitorul Oficial in 04.07.2019) SOLICIT REVOCAREA, SUSPENDAREA SI ANULAREA HG 429/2019 a TUTUROR ANEXELOR CE O INSOTESC PRECUM SI A TUTUROR ACTELOR SUBSECVENTE, vă solicit să aplicați Principiul Precauției, așa cum au procedat și alte state și orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriti orice demers în vederea realizării operabilității acestei tehnologii având următoarele motive:
 
In fapt:

Tehnologia 5G nu este de utilitate publică, telecomunicațiile 5G necesită instalarea a zeci de milioane de noi antene „cu celule mici” ceea ce generează poluare electromagnetică sporită. Vorbim despre o antenă la fiecare 3 până la 12 case în zone rezidențiale și la fiecare bloc din zonele centrale fără acordul nostru al proprietarilor cei care vor suporta efectele nocive. La toate acestea care se adauga si radiatiile provenite de la satelitii 5G

Strategia 5G pentru Romania mai exact facilitează operatorilor telecom utilizarea la comun atât a spectrului cât și a infrastructurii actuale și viitoare a tehnologiei 5G extrem de densă, astfel promovează discriminarea si lipsa neutralității tehnologice si încurajează activități de monopol încălcând multiple legi și drepturi constituționale ale cetățenilor României.  Necesarul României de comunicații este asigurat de conexiunile broadband mobile 2G/3G/4G/LTE pe o cantitate totala de 785Mhz si conexiunile broadband fixe prin fibra și nu se justifică această grabă a implementării 5G pe noi frecvente si noi cantitati.

Spectrul radio este o resursă naturală limitată a PROPRIETATE PUBLICA necesară pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, administrarea eficientă a acestei resurse fiind de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a ţării. Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe frecvențe noi necesită studii de impact și acordul și respectarea drepturilor cetățenilor României.

Legiferarea tehnologiei 5G prin HG cât și textul propus sunt neîntemeiate, nelegale și anticonstituționale. Încercați să modificați nu mai puțin de nouă legi, dintre care unele foarte importante (Legea fondului funciar, Legea cadastrului, Legea de protecție a mediului, Legea asociațiilor de proprietari, Legea autorizării lucrărilor de construcții, Regulamentul general de urbanism etc.), reprezintă o sfidare fără precedent și inadmisibilă a voinței suverane a poporului român.

‪Dovezile clinice acumulate despre oameni bolnavi şi afectaţi, dovezi experimentale legate de distrugerea ADN, a celulelor şi organelor într-o largă varietate de plante şi animale, precum şi dovada epidemiologică a faptului că majoritatea afecţiunilor civilizaţiei moderne – cancer, boli de inimă şi diabet – sunt, în mare parte, cauzate de poluare electromagnetică, constituie subiectul unei baze de literatură de mai mult de 10,000 (zeci mii) de studii de specialitate .

Acest act normativ nu are fundamentare temeinică, nu ia in considerare interesul social si nu este in conformitate cu prevederile Constituţiei României si ale legilor aflate in vigoare.
Acest act normativ a fost inaintat fara studii de impact temeinice, fara studii medicale/stiintifice, fara studii de oportunitate care sa justifice demersul legislativ ce permite operabilitatea tehnologiei invazive 5G pe teritoriul Romaniei.
Dovada este faptul ca propunerea de act normativ facuta de ancom la https://www.ancom.ro/uploads/links_files/Strategia_5G_pentru_Romania.pdf redactata asemenea unei brosuri de marketing si publicitate, din punctul de vedere al continutului este aproape identica cu cea publicata in monitorul oficial in urma asazise consultari publice, asazisului „lucru interintistutional” a GLI-5G. Aici este varianta publicata in monitorul oficial https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2019/09/Strategia-5G.pdf
 
Acest act normativ a fost inaintat fara consultarea cetatenilor Romaniei, fara consultarea societatii civile si a tuturor celor implicati, operabilitatea acestor tehnologii afectand multiple aspecte ale vietii si ale societatii precum: demografia curenta, sanatatea, protectia mediului, siguranta cibernetica, declinul numarului de locuri de munca, declinul calitatii vietii, nu doar aspectul economic si tehnologic la care emitentii si reprezentantii Guvernului in mod evident vor sa se rezume in motivatie.
Doar referindu-ma la aspectul SANATATE va aduc la cunostinta preocupari reale in privinta riscurilor pe care le prezinta tehnologia de comunicatii fara fir/wireless
Rezoluția 1815 CE, din anul 2011, referitoare la informarea cetăţenilor asupra riscurilor de sănătate generate de radiațiile campurilor electromagnetice, prevede că: „Trebuie luate toate măsurile rezonabile spre a se reduce expunerea la câmpuri electromagnetice”. În ea se explică din ce cauză trebuie și cum se pot evita comunicațiile wireless, în special în sau lângă creșe, grădinițe, școli, spitale, locuințe şi locuri de muncă. Limita maxima de expunere a populației la radiațiile câmpului electromagnetic fiind de 0.6V/m, dar conform standardelor actuale în România limita admisa este 61V/m, adica de 100 de ori mai permisivă în detrimentul sănătății oamenilor.
Dealtfel nicaieri in Strategia 5G pentru Romania nu se pune problema radiatiilor campurilor electromagnetice emise atat de densitatea masiva de antene, de obiecte conectate, dar si de numarul mare de antene incorporate in noile dispozitive portabile/telefoane 5G .
Mai mult HG nu a fost contrasemnata de Ministerul Sanatatii, Ministerul Mediului, Ministerul Muncii iar in grupul GLI 5G, aceste ministere nu sunt membre. Vadita incalcare a dispoziţiilor pct. 1.1.1. din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 870/2006), prezenta strategie nu respectă principiile transparenţei, răspunderii, proporţionalităţii, predictibilităţii şi utilizării eficiente a resurselor.
 
In cazul tehnologiei 5G se aplica Principiul Precautiei nicidecum promovarea agresiva si implementarea fortata pe argumente exclusiv economice si tehnologice.
În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la articolul 191 este stipulat Principiul precauției. Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci când un fenomen, un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-o evaluare științifică și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu suficientă certitudine a riscului. Pentru a fi în concordanță cu prevederile Uniunii Europene, vă solicităm să aplicați principiul precauției, așa cum au procedat și alte state și orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriți orice demers în vederea realizării operabilității acestei tehnologii.
Avertismentele oamenilor de știință sunt disponibile la următoarele adrese:
www.5gspaceappeal.org,
www.5gappeal.eu ,
www.bioinitiative.org ,
www.emfcall.org ,
www.isde.org/5G_appeal.pdf ,
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/HMA-S_EN_17.pdf
www.emfscientist.org/images/docs/transl/French_EMF_Scientist_Appeal_2017.pdf ,
www.hippocrates-electrosmog-appeal.be ,
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994 ,
http://appel-de-paris.com/wp-content/uploads/2015/09/Statement-EN.pdf ,
https://www.emrpolicy.org/news/headlines/helsinki_appeal_05.pdf
 
În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU), articolul 191, paragraful 2:
Politica Uniunii privind mediul vizează un nivel ridicat de protecție, luând în considerare diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Acesta se bazează pe principiul precauției și pe principiile că ar trebui luate măsuri de prevenție.” Conform anunțului din 20 februarie 2000 din partea Comisiei Europene privind principiul precauției, (p . 9 – 10) acesta poate fi aplicat“… în cazul în care dovezile științifice sunt insuficiente, neconcludente sau nesigure și există indicații prin evaluarea științifică preliminară obiectivă că există motive temeinice de îngrijorare că efectele potențial periculoase asupra mediului, sănătății umane, animale sau a plantelor pot fi incompatibile cu nivelul de protecție ales.
Evaluarea științifică obiectivă, dovezile știintifice ale a efectelor radiațiilor câmpurilor electromagnetice asupra omului, animalelor, plantelor este redată prin mii de studii stiintifice realizate de institutii de prestigiu.
 
În schimb, până în prezent autoritățile implicate și industria telecom nu au realizat si refuză să realizeze studii științifice care să demonstreze fără echivoc ca tehnologiile 5G nu sunt dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor, insectelor/polenizatori sau plantelor/copacilor.
 
Un exemplu de avertizare si dovada cu privire la pericolul tehnologiei 5G si a lipsei de preoacupare din partea autoritatilor.
„Există o preocupare semnificativă privind impactul posibil asupra sănătății și siguranței, care rezultă din expunerea potențial mult mai ridicată la radiațiile electromagnetice de radiofrecvență provenind de la retelele 5G. Expunerea crescuta poate rezulta nu doar din utilizarea unor frecvențe mult mai mari în 5G, ci și din potențiala agregare a diferitelor semnale (hot spots), natura lor dinamică și efectele complexe de interferență care pot rezulta, în special în zonele urbane dense. Câmpurile de emisie radio 5G sunt destul de diferite de cele ale generațiilor anterioare, datorită transmisiilor lor cu format de fascicul complex în ambele direcții (fascicule directionale) – de la stația de bază până la receptor și retur. Deși câmpurile sunt foarte concentrate in fascicule, ele variază rapid cu timpul și mișcarea, și astfel sunt impredictibile, deoarece nivelurile de semnal și drumurile lor interacționează ca intr-un sistem cu buclă închisă. Acest lucru nu a fost încă cartografiat în mod fiabil pentru situații reale, în afara laboratorului. În timp ce Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) emite orientări pentru limitarea expunerii la câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice (CEM), iar statele membre UE fac obiectul Recomandării 1999/519 / CE a Consiliului, care respectă liniile directoare ICNIRP, în prezent nu este posibil să se simuleze cu precizie sau să se măsoare emisiile de radiatii 5G în lumea reală”. – 5G Deployment-State of Play in Europe, USA and Asia elaborat pentru Parlamentul European de catre Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General for Internal Policies, autori: Colin BLACKMAN si Simon FORGE (PE 631.060 – April 2019) la cererea Comitetului ITRE, pagina 11, pct. 1.7 despre „5G Electromagnetic Radiation and Safety”:
 
Poluarea electromagnetica nu poate fi negata sau desconsiderata atunci cand este propusa o noua tehnologie dovedita a fi invaziva si nociva atat stiintific cat si juridic. De exemplu: Poluarea electromagnetica este încadrată de către companiile de asigurări la categoria poluanți toxici, iar în România toți angajații Parlamentului primesc spor de toxicitate de 15% la salariu doar pentru că o antena 4G montată pe Casa Poporului radiază.
Numeroase instanțe de judecată din străinătate și unele din România au dispus demontarea antenelor telecom de pe locuințe și școli, deoarece s-a dovedit fără echivoc impactul nociv al radiațiilor antenelor asupra sănătății oamenilor, mai ales apariția cancerului în rândurile locatarilor imobilelor și la elevii care frecventau acele școli.
 
De exemplu, sentința obținută în anul 2013 de un orădean, prin care instanța îi dă dreptate și acceptă, pentru prima oară în România, că emisiile antenelor GSM sunt nocive şi pot provoca inclusiv cancer cerebral.
 
Într-un caz care s-a petrecut la Școala Elementară Weston din Ripon, opt copii cu vârsta sub 10 ani, din aceeași școală elementară, au fost diagnosticați cu cancer, din cauza unui turn cu antene de telecomunicații de lângă școală. Antenele a fost oprite, deși proprietarul susținea că nivelurile frecvenței radio erau de 100 de ori sub limita federală!
 
In Drept:
Prin implementarea tehnologiei 5G şi prin facilitarea cu această măsură (HG 429/2019) ni se încalcă dreptul la viaţă şi integritate fizică, şi implicit la sănătate, garantat de art. 2 din Convenţia Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicată în M. Of. Nr. 135/31.05.1994) şi consacrat de art. 22, art. 34 şi art. 35 din Constituţia României care presupun şi eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potenţial pentru sănătatea şi bunăstarea sa, dar se încalcă şi următoarele alte articole din Constituția României:
ARTICOLUL 22 ((1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate
ARTICOLUL 26
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
ARTICOLUL 31
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
•ARTICOLUL 34
(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.
ARTICOLUL 35 – Dreptul la mediu sănătos
(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.
ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privata
(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publica poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.
ARTICOLUL 52
(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.
(2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.
(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
ARTICOLUL 135
(2) Statul trebuie să asigure:
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;
 
LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 Art.1. pct. 2. Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu principiile ordinii de drept.
Articolul 6 pct 1. Conţinutul şi fundamentarea soluţiilor legislative (1) Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. Soluţiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne, precum şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte.

 

Conform Deciziei CCR (Curtea Constitutionala a Romaniei) nr. 80/2014 (https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgojwg4/decizia-nr-80-2014-asupra-propunerii-legislative-privind-revizuirea-constitutiei-romaniei):

“452. Curtea constată că actualul text din Constituţie dispune în sensul că prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. În legătură cu noţiunea de „legi interne“, prin Decizia nr. 148 din 16 aprilie 2003 privind constituţionalitatea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, Curtea a făcut o distincţie între Constituţie şi celelalte legi. De asemenea, aceeaşi distincţie este realizată la nivelul Legii fundamentale prin art. 20 alin. (2) teza finală care dispune în sensul aplicării cu prioritate a reglementărilor internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. (n.n. credem ca „mai favorabile” se refera la cetatenii Romaniei, nu la protejarea intereselor comerciale ale companiilor transnationale, daca corelam cu art. 22 alin.1, art. 34 si 35 din Constitutia Romaniei).

453. Curtea reţine că dispoziţiile constituţionale nu au un caracter declarativ, ci constituie norme constituţionale obligatorii, fără de care nu se poate concepe existenţa statului de drept, prevăzută prin art. 1 alin. (3) din Constituţie. Totodată, Legea fundamentală reprezintă cadrul şi măsura în care legiuitorul şi celelalte autorităţi pot acţiona; astfel şi interpretările care se pot aduce normei juridice trebuie să ţină cont de această exigenţă de ordin constituţional cuprinsă chiar în art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, potrivit căruia în România respectarea Constituţiei şi a supremaţiei sale este obligatorie.

454. De asemenea, prin Decizia nr. 668 din 18 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2011, CCR a stabilit că actele obligatorii ale Uniunii Europene sunt norme interpuse în cadrul controlului de constituţionalitate.

455. Stabilind că dreptul Uniunii Europene se aplică fără nicio circumstanţiere în cadrul ordinii juridice naţionale, nedistingând între Constituţie şi celelalte legi interne, echivalează cu plasarea Legii fundamentale într-un plan secund faţă de ordinea juridică a Uniunii Europene.

456. Din această perspectivă, Curtea reţine că Legea fundamentală a statului – Constituţia este expresia voinţei poporului, ceea ce înseamnă că aceasta nu îşi poate pierde forţa obligatorie doar prin existenţa unei neconcordanţe între prevederile sale şi cele europene. De asemenea, aderarea la Uniunea Europeană nu poate afecta supremaţia Constituţiei asupra întregii ordini juridice (a se vedea în acelaşi sens Hotărârea din 11 mai 2005, K 18/04, pronunţată de Tribunalul Constituţional al Republicii Polonia).

 
Permiterea operabilității tehnologiilor 5G terestre și spațiale prin Strategia 5G pentru Romania, prin derogarile legislative care permit instalarea milioanelor de antene 5G pe proprietatile noastre, prin suplimentarea și utilizarea la comun a cantității de spectru și benzilor de frecvențe încalcă multiple drepturi ale omului și mediului, Constituția României, legislația internațională aflată în vigoare. Orice justificare a promovării tehnologiilor 5G în Romînia prin aceste acțiuni legislative reprezintă o încălcare evidentă a acestora legi fundamentale. Acțiunea sau inacțiunea reprezentanților Statului Român în ce privește celeritatea implementării tehnologiilor 5G pe spectrul de frecvențe radio românesc, proprietate publică, administrat de ANCOM prin TNABF, constituie complicitate, se înscriu sub incidența juridică a unor fapte penale precum: TRĂDARE DE ȚARĂ, GENOCID, CRIME ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII sau CRIME DE RĂZBOI
 
În baza motivelor mai sus și a drepturilor contituționale solicit următoarele:
 
1. Publicarea imediată a tuturor locațiile stațiilor de radiocomunicație ale infrastructurii telecom din Romania și a benzilor de frecvențe pe care operează, ANCOM având aceste date, conform obligațiilor care le revin operatorilor prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio
2. Oprirea oricăror demersuri legislative care permit operabilitatea tehnologiilor 5G
3. Solicit evaluarea impactului asupra mediului și sănătății publice înainte de introducerea tehnologiei/infrastructurii 5G,
4. Inițierea unor studii științifice independente asupra impactului radiațiilor EMF asupra sănătății,
5. Reevaluarea și actualizarea limitelor de impact ale radiațiilor asupra sănătății stabilite prin acte normative și participarea cetățenească,
6. Reprezentare și control democratic al ANCOM,
7. Reglementarea adecvată a amplasării infrastructurii telecom pe condominii, domeniul public astfel încât să se asigure un înalt standard de protecție a persoanelor, inclusiv la locul de muncă,
8. Informarea și dezbaterea publică a standardelor tehnice astfel încât comunitățile să decidă prin consultări/referendum infrastructura tehnică,
9. Declasificarea și comunicarea publică a tuturor documentelor și strategiilor referitoare la tehnologia 5G,
10. Totodata Subsemnatul imi afirm sustinerea, împuternicesc în acest sens prin prezenta  Coalitia STOP5G Romania, Asociatia ANGEL, Asociatia ProConsumatori si orice alta organizatie din Romania care a facut demersuri sau a depus memorii, petitii, adrese, proceduri prealabile sau actiuni in Instanta pentru stoparea oricarei forme de promovare legislativa, tehnologica sau de orice fel a Tehnologiei 5G in Romania, in Europa si pe planeta Pamant, pentru realizarea oricăror demersuri instituționale și mediatice, naționale și internaționale, pentru apărarea drepturilor constituționale ale cetățenilor români . Solicit pe aceasta cale IN MOD EXPRES ca institutiile: AVOCATULUI POPORULUI, MINISTERUL SANATATII si AUROTITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI, CONSILIUL CONCURENTEI SA SE AUTOSESIZEZE SI SA INTERVINA cu celeritate in toate initiativele legislative care promoveaza tehnologia 5G in Romania si in Europa.
 
Semnătura:
 
Data:

4 thoughts on “03.01.2020 Petiție HG STRATEGIA 5G PENTRU ROMANIA”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.