Stop 5G România

Rulează videoul

20.12.2021 – Cerere catre Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat

Va rugăm sa ne sustineti trimițând și voi pe adresele de email ale tuturor senatorilor din aceasta comisie solicitarea de includere a comisiei in procesul legislativ al L532/2021, legea dedicata facilitarii 5G pe sanatatea, libertatea și suveranitatea noastra

cmun@senat.ro, ion.rotaru@senat.ro, fejer.laszlo-odon@senat.ro, cabinetparlamentar.sorinvlasin@yahoo.com, sorin.vlasin@senat.ro, gheorghe.carp@senat.ro, dorinel.cosma@senat.ro, irineu.darau@senat.ro, gabifirea32@yahoo.com, gabriela.firea@senat.ro, stefan.palarie@senat.ro, senator@lilianasbirnea.ro, sbirnea_liliana@yahoo.com, cosmin.viasu@senat.ro

Către Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat

Domnule Președinte Rotaru Ion,

Doamnelor/Domnilor Senatori din Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială,

Vă trimitem atașat o cerere referitoare la includerea Comisiei în procesul legislativ al L532/2021, prin care vă solicităm în mod argumentat următoarele:

 • Să  includeți Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială în procesul de analiză și avizare a acestui proiect de lege (L532/2021). Vă rugăm să faceți o cerere către Biroul permanent al Senatului în acest sens.
 • De asemenea, să solicitați și prelungirea termenelor de depunere a amendamentelor și a avizelor, deoarece termenul actual – 28.12.2021 – este complet nerealist și viciază profund procesul legislativ.

V-am atașat documentul cu solicitarea argumentată.

Vă mulțumesc anticipat!

Data:

Semnatura:

Solicitarea se poate descarca in format PDF de AICI

 

Către Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat

Doamnelor/Domnilor Senatori,

Vă sesizăm prin prezenta că proiectul de lege L532/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, încalcă flagrant principiile constituționale și unele norme legale din domeniul de competență și activitate al comisiei dvs.

Biroul Permanent al Senatului nu a inclus în procesul legislativ toate comisiile de specialitate care au un cuvânt de spus legat de acest proiect de lege, având în vedere impactul major al implementării 5G asupra domeniului lor de reglementare, de competență legislativă și atribuții, în general.

Din aceste motive, ținând cont că este un proiect foarte complex care se referă și vrea să legifereze în multiple domenii de activitate, se impune să fie inclusă în procesul de avizare și Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, deoarece proiectul are un impact semnificativ asupra acestui domeniu.

Propunerea legislativă se referă și vrea să modifice, prin derogări, domenii deosebit de importante, precum: sănătatea publică, protecția mediului, securitatea cibernetică, suveranitatea datelor personale, apărarea națională, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, fiscalitatea, legislația în construcții, protejarea monumentelor istorice etc.

Prevederile propunerii legislative creează multiple ingerințe în drepturile și libertățile cetățenești: dreptul la viață, integritate fizică și psihică, la mediu sănătos, la proprietate privată, la asociere, la informare, la consimțământ informat, la proprietate, la autonomie  administrativă, la cultură, accesul la informații, dreptul la o justiție corectă, egalitate de drepturi, dreptul la viață privată și familială, drepturile consumatorilor, suveranitatea individuală și libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea de conștiință, inclusiv suveranitatea și siguranța națională.

Reamintim că se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, doar în folosul rețelelor 5G și pentru industria telecom, în mod discreționar, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 5 Hotărâri de Guvern și 5 Ordonanțe de Guvern.

O astfel de înșiruire de derogări abuzive este fără precedent în legislația românească și reprezintă o sfidare inadmisibilă a voinței suverane a poporului român, ce ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni, inclusiv prin încălcarea și restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale.

Legat de domeniul de activitate și competență al Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială trebuie analizate următoarele derogări și eliminate eventualele abuzuri:

 1. Legea nr. 506/2004   – Protecția datelor personale și a vieții private;
 2. OUG nr. 34/2014   – Drepturile consumatorilor;
 3. HG nr. 700/2012   – Legea de funcționare a ANPC;
 4. OG nr. 21/1992 – Protecția consumatorilor.

De asemenea, este nevoie de analize de specialitate multidisciplinare, dezbateri ample și detaliate asupra acestui proiect de lege.

Argumente suplimentare:

DREPTUL LA VIAȚĂ INTIMĂ ȘI FAMILIALĂ este încălcat prin invazia acestei tehnologii din planul cibernetic, precum și din punctul de vedere al radiațiilor (principiul NOWHERE TO HIDE aplicându-se tuturor apartamentelor din mediul urban ce stau în bătaia viitoarelor conglomerații de antene), prin generarea afecțiunilor fiziologice care țin de reproducere și ale celor de ordin comportamental.

DREPTUL LA MUNCĂ este încălcat prin faptul că tehnologia 5G va prolifera automatizarea și digitalizarea. Astfel, se estimează că până în 2040, o proporție de 47% din locurile de muncă ale oamenilor vor dispărea, aceștia fiind substituiți de IA (inteligența artificială).

Majoritatea cetățenilor nu vor și nici nu au nevoie de rețelele 5G, aceste rețele fiind proiectate pentru roboți, obiecte, aparatură de supraveghere video, automatizare și IA. Conform specialiștilor GSMA, în studiul lor din 2019 arată că performanțele și capabilitățile 5G sunt necesare exclusiv pentru aplicații precum: vehicule autonome, realitate virtuală, realitate augmentată și internet tactil, restul aplicațiilor necesare omului fiind realizabile și cu tehnologia actuală (4G LTE și fibră optică).

Cu orice preț vrem să implementăm vehicule autonome, când nu avem infrastructură rutieră, vrem IoT dar nu avem toalete în școli, vrem Realitate Augmentată și Realitate Virtuală, când abia putem înțelege și contracara bolile specifice noilor generații precum dependența digitală, demența digitală, autismul digital și autismul virtual!

Avansul tehnologic fulminant din ultimii 50 de ani ne-a adus azi în situația să putem avea acces și realiza cu ușurință multe lucruri, însă printre costurile pe care le plătim deja sunt pierderea unui milion de specii de viețuitoare din cele 4,7 milioane cunoscute, alienarea socială a tinerilor, scăderea performanțelor intelectuale, scăderea calității colaborării și a vieții sociale, scăderea stării de sănătate generale, sedentarismul, creșterea semnificativă a procentelor în cazul bolnavilor de autism, de scleroză multiplă și de cancer, toate acestea fiind vizibile în rapoartele OMS și a altor instituții și organizații.

Responsabilitatea pentru daune

Cine răspunde pentru probleme de sănătate cauzate de noile sisteme telecom, cum ar fi dureri de cap, probleme de vedere, tumori cerebrale și cancere? Toate aceste efecte sunt confirmate prin numeroase studii, făcute de-a lungul anilor pentru celelalte tehnologii care generează radiații neionizante.

Este aceasta o problemă a bugetului asigurărilor de sănătate și contribuabilii trebuie să cotizeze în plus pentru bolile provocate de instalațiile 5G?

Într-un caz care s-a petrecut la Școala Elementară Weston din Ripon, opt copii cu vârsta sub 10 ani, din aceeași școală elementară, au fost diagnosticați cu cancer, confirmând temerile părinților că un turn cu antene de telecomunicații de lângă școală e de vină. Fiecare copil avea diferite tipuri de cancer: creier, rinichi, ficat și limfom. Antenele a fost oprite, deși proprietarul susținea că nivelurile frecvenței radio erau de 100 de ori sub limita federală!

La noi în România, dacă copiii au probleme din cauza radiațiilor emise de antenele telecom, cine răspunde și în ce fel și cât de repede se vor demonta acele antene?

Tehnologiile avansează într-un ritm mult accelerat în raport cu posibilitatea omului de integrare și adaptare.

Impactul socio-economic al tehnologiilor 5G, inclusiv tehnologiile emergente ale Industriei 4.0, se reflectă negativ prin capitalul uman mai scăzut, ritmul și capacitatea scăzută de integrare și adaptare la cursa tehnologică. Prin urmare, se preconizează o rată mai mică a reconversiei profesionale și o excluziune socială crescută, o presiune financiară mare asupra fondurilor de asigurări sociale și medicale, criză de sănătate mintală și declin demografic, precum și multe alte probleme de natură socio-familială.

Hiperautomatizarea și rata mică de integrare a tehnologiilor digitale și a reconversiei profesionale a oamenilor se regăsesc în analize și rapoarte internaționale, precum DESI și altele.

Surse: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi,

WEF – Future of Jobs,  http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.

Excluziunea socială – persoanele cu abilități slab digitale sau cu meserii ce vor fi eliminate de algoritmi, roboți, IA și automatizare se regăsesc în studiul Social exclusion Industry 4.0 as the Culprit of Unemployment – 2018.

Sursa:http://www.cutn.sk/Library/proceedings/km_2017/PDF_FILES/09_Matovcikova-71- 78.pdf și analiza

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion.

Asigurările sociale pentru invaliditate generate de expunerea la radiații a categoriilor vulnerabile – copiii, gravidele, persoanele cu peacemakers și implanturi pasive medicale, electrosenzitivii și cuplurile infertilizate de expunerea la o poluare electromagnetică extremă, cum ar fi cea a rețelelor 5G extrem de dense și radiante, șomerii în număr tot mai mare – vor pune o presiune fără precedent pe fondurile de asigurări sociale și de sănătate.

Din acest motiv, companiile de asigurări refuză să acopere daunele generate de expunerea la radiațiile de radiofrecvență emise de rețelele 5G.

Radiațiile câmpurilor electromagnetice neionizante sunt clasificate drept „poluanți toxici” alături de fum, produse chimice și azbest. „Exceptarea câmpurilor electromagnetice (excluziunea 32) este o excludere generală a asigurărilor și este aplicată pe piață ca standard. Scopul exceptării este de a exclude acoperirea bolilor cauzate de expunerea continuă pe termen lung la radiații neionizante, adică prin utilizarea telefonului mobil.”

Sursa: CFC Underwriting LTD in London, the UK agent for Lloyd’s,

https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions/.

Facilitarea implementării noii generații de tehnologie mobilă, prin hiperdensitatea conexiunilor, prin multitudinea de frecvențe folosite și prin fasciculele specifice de transmisie a semnalului încalcă flagrant normele care prevăd limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, conform art. 8, 16, 20, 24 din OUG nr. 111/2011. În acest fel, prevederile legale actuale sunt eludate iar prin proiectul de lege se încearcă noi reglementări abuzive, care agravează problema.

Practic, încă de la apariția generației a 4-a de comunicații mobile, autoritățile au exclus deliberat promovarea soluțiilor sustenabile și mai puțin invazive (comunicații fixe) și corecta informare a societății în privința expunerii la radiațiile de radiofrecvență. În schimb, au facilitat în mod discriminatoriu implementarea comunicațiilor mobile radiative, fără discernământ, în afara zonelor industriale, în zonele intens populate (sunt păduri de antene pe spitale, în proximitatea școlilor, grădinițelor și a creșelor, în cartiere rezidențiale etc.). În acest fel crește excesiv poluarea electromagnetică, prin proliferarea comunicațiilor electronice fără fir, cu efecte devastatoare asupra sănătății umane și a mediului.

Categoriile vulnerabile sunt complet ignorate în fața proliferării rețelelor de comunicații mobile și a tehnologiilor emergente acestora.

Menționăm invaliditatea generată de expunerea la radiații intense, permanente și omniprezente a categoriilor vulnerabile: copii, gravide, persoane cu peacemakers și implanturi medicale, bătrânii și bolnavii cronici, cei electrosenzitivi și cupluri care devin infertile.

Radiațiile de la rețelele de comunicații electronice mobile afectează întreaga populație, în mod deosebit categoriile vulnerabile. Cu toate acestea, nici Ministerul Sănătății și nici Comisiile pentru sănătate din Parlament nu au fost incluse în procesul legislativ și nici nu au fost consultate. Acest aspect fiind deliberat exclus deși probele științifice și legislația europeană susțin că sănătatea publică este prioritară oricăror altor aspecte societale, ce se vor a fi introduse și reglementate.

Prevederile legate de sănătatea publică sunt insuficiente și total ineficiente, lipsind inclusiv avizul de la Ministerul Sănătății iar Comisiilor pentru sănătate nu li s-a cerut avizul (nici la Camera Deputaților nici acum, la Senat).

Deși în anul 2020 societatea civică a depus Petiția cu tema: Cerem Ministerului Sănătății să evalueze implementarea tehnologiei 5G în România, semnată de 17 744 de cetățeni, Ministerului Sănătății refuză în mod repetat să dea curs acestei solicitări, invocând diverse motive, complet neîntemeiate.

Facilitarea implementării noii generații de tehnologie mobilă, prin hiperdensitatea conexiunilor, prin multitudinea de frecvențe folosite și prin fasciculele specifice de transmisie a semnalului încalcă flagrant normele care prevăd limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, conform art. 8, 16, 20, 24 din OUG nr. 111/2011. În acest fel, prevederile legale actuale sunt eludate iar prin proiectul de lege se încearcă noi reglementări abuzive, care agravează problema.

Practic, încă de la apariția generației a 4-a de comunicații mobile, autoritățile au exclus deliberat promovarea soluțiilor sustenabile și mai puțin invazive (comunicații fixe) și corecta informare a societății în privința expunerii la radiațiile de radiofrecvență. În schimb, au facilitat în mod discriminatoriu implementarea comunicațiilor mobile radiative, fără discernământ, în afara zonelor industriale, în zonele intens populate (sunt păduri de antene pe spitale, în proximitatea școlilor, grădinițelor și a creșelor, în cartiere rezidențiale etc.). În acest fel crește excesiv poluarea electromagnetică, prin proliferarea comunicațiilor electronice fără fir, cu efecte devastatoare asupra sănătății umane și a mediului.

În România există tot mai mulți cetățeni afectați de radiațiile electromagnetice de radiofrecvență emise de rețelele de comunicații electronice mobile. Oamenilor le este încălcat DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIAȚĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ, prin expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și omniprezentă a tuturor cetățenilor la radiațiile de radiofrecvență.

Actuala legislație împiedică în mare măsură constatarea oficială a acestor afecțiuni, tragerea la răspundere a celor vinovați, despăgubirea celor afectați și eliminarea problemelor din teritoriu. Eventualele procese pentru despăgubiri sau pentru eliminarea antenelor radiante durează mult, sunt costisitoare și, în general, se termină în defavoarea celor afectați.

Din acest motiv, un aspect important pe care îl solicităm să fie inclus în actualul proiect de lege este legat de măsuri concrete, eficiente și rapid aplicabile atunci când oamenii au probleme de sănătate de la radiații.

Nici actualul proiect de lege, la fel ca încercările anterioare, nu cuprinde prevederi suficiente și consistente legate de protecția sănătății publice și a mediului înconjurător.

În niciun caz, reglementările legate de protecția sănătății publice și a mediului nu trebuie să se rezume la recomandările vechi, depășite, care nu protejează în mod real populația. Aceste standarde foarte permisive sunt refuzate sau puse în dezbatere de multe țări europene.

Sindromul Havana și Sindromul Electro-hipersenzitivității sunt afecțiuni neuronale cu factor de incidență prin expunerea la radiațiile electromagnetice de radiofrecvență.

Comisia, în conformitate cu atribuțiile pe care le are pentru asigurarea siguranței cetățenilor, trebuie să ia în considerare cu maximă responsabilitate Sindromul Havana și să procedeze similar autorităților și Senatului american, care au catalogat aceste agresiuni cu microunde ca fiind atacuri neurologice și au dispus prin lege măsuri compensatorii pentru toate victimele afectate în acest fel.

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Havana_syndrome.

Persoanele cu acest sindrom au raportat dureri de cap, amețeli și simptome în concordanță cu contuziile, unele necesitând luni de tratament medical. Unii au raportat că au auzit un zgomot puternic înainte de apariția bruscă a simptomelor, conform studiului Academiilor de Științe din SUA publicat în 2020 la adresa:

https://www.nap.edu/catalog/25889/an-assessment-of-illness-in-us-government-employees-and-their-families-at-overseas-embassies.

Organizația Mondială a Sănătății afirmă că electro-hipersensibilitatea este o intoleranță idiopatică la mediu, care poate fi o „afecțiune invalidantă”, iar simptomele acesteia sunt „cu siguranță reale”.

Sursa OMS:

https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/electromagnetic-fields-and-public-health–electromagnetic-hypersensitivity.

În imagine se vede incidența și frecvența experimentării simptomelor asociate electrosensibilității, în funcție de distanța spațiilor locative față de antenele emițător. În rețelele 5G distanța dintre om și releu este de maximum 50 de metri, astfel că incidența se poate ridica și la cotele marcate cu roșu în imagine (este inclusă chiar și 70% din populația generală).

Sursa: studiul publicat la https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12168254/.

Simptomele asociate electro-hipersensitivității sunt:

 1. oboseală; *
 2. tulburări de somn; *
 3. dureri de cap;
 4. disconfort;
 5. dificultăți de concentrare; *
 6. depresie; *
 7. pierderi de memorie; *
 8. deficiențe vizuale; *
 9. iritabilitate; *
 10. deficiențe auditive; *
 11. leziuni ale pielii;
 12. probleme cardiovasculare; *
 13. amețeli; *
 14. pierderea apetitului; *
 15. dificultăți de mers; *
 16. greață.

* cele care au steluță sunt asociate cu îmbătrânirea și cu sindromul îmbătrânirii accelerate.

Studiul „Electro-hipersensibilitatea (EHS) ca o tulburare patologică neurologică nou identificată și caracterizată: Cum să o diagnosticați, să o tratați și să o preveniți”, avându-i ca autori pe Dominique Belpomme și Philippe Irigaray, publicat oficial la:

https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915.

Sindromul Havana și senzitivitatea electromagnetică sunt încadrate ca fiind afecțiuni neuronale, dat fiind faptul că multe studii recente demonstrează invazivitatea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență la nivel neuronal, inclusiv la nivelul conștiinței umane, știindu-se că aceasta este direct corelată cu câmpul electromagnetic al creierului.

Sursa:http://stop5gromania.ro/cercetare-campurile-electromagnetice-creierul-si-constiinta-umana/.

În țările dezvoltate, autorităților care nu țin cont de dovezile științifice referitoare la efectele adverse ale radiațiilor emise de tehnologiile fără fir, PROLIFERATE MASIV PRIN REȚELELE 5G, li se pune în vedere de către instanțele de judecată că nu au luat în considerare baza amplă de dovezi științifice disponibile.

De exemplu, decizia Curții de Apel din SUA care a decis că Comisia Federală de Comunicații (FCC) nu a furnizat o explicație motivată pentru a stabili că liniile directoare actuale privitoare la expunerea populației la radiațiile de radiofrecvență, protejează în mod adecvat împotriva efectelor nocive ale acestor radiații.

Sursa:https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf.

În cauză s-au depus 11.000 de pagini de dovezi ale vătămărilor provocate de tehnologiile 5G și wireless, pe care FCC le-a ignorat, inclusiv dovezi ale unor boli deja existente pe scară largă.

Arhiva cu dovezile științifice este la:

https://ehtrust.org/environmental-health-trust-et-al-v-fcc-key-documents/.

Șomerii vor fi în număr tot mai mare, muncitorii devenind inutili în urma hiperautomatizării și hiperdigitalizării pieței muncii. Estimările preconizează o rată foarte mică a reconversiei profesionale și o excluziune socială crescută, amplificarea crizei locurilor de muncă, a crizei de sănătate mintală și a declinului demografic. Toate acestea sunt atentate directe la însăși siguranța națională a țărilor, inclusiv a României.

Toate aceste categorii sociale vulnerabile, prin creșterea exponențială a problemelor, vor pune o presiune fără precedent pe fondurile de asigurări sociale și de sănătate. Reamintim că de câțiva ani, de la lansarea noii generații de dispozitive 5G, companiile de asigurări refuză să acopere daunele generate de expunerea la radiațiile de radiofrecvență emise de rețelele 5G.

Consiliul Europei împreună cu mai multe guverne au emis acte normative prin care se limitează expunerea copiilor la tehnologii radiante fără fir (wireless). Actuala propunere legislativă este în flagrantă contradicție cu aceste măsuri, inclusiv cu aplicarea principiului precauției și a principiului ALARA (Rezoluția CE 1815/2011), motiv pentru care nu poate fi legiferată în această formă.

http://stop5gromania.ro/guverne-si-organizatii-care-interzic-sau-formuleaza-avertismente-cu-privire-la-tehnologia-wireless/.

Poluarea electromagnetică generată de rețeaua 5G (echipamente mobile și antene) va fi de zeci de ori mai mare decât cea din prezent, deoarece densitatea conexiunilor va fi extremă, atât din cauza numărului imens de utilizatori (oameni) cât și datorită obiectelor conectate (IoT). Numărul conexiunilor va fi de ordinul trilioanelor, numărul antenelor va fi de ordinul milioanelor, numărul sateliților spațiali 5G va fi de ordinul zecilor de mii, cu frecvențe radio multiple care agregă spectrul radio, resursă naturală limitată.

Cercetările în domeniul telecomunicațiilor wireless demonstrează că această tehnologie are efecte profunde asupra creierului și personalității noastre. Suicidul, singurătatea și depresia au atins proporții epidemice. Profesorul Jean Twenge de la San Diego State University afirmă că: „Tinerii se află în pragul celor mai grave crize de sănătate mentală.”

Adicția de tehnologie este în creștere, iar Boala Jocului (Gaming Disorder) este acum inclusă în Clasificarea Internațională a Bolilor (International Classification of Diseases) de la World Health Organization (OMS). Academia Americană a Medicilor Pediatrici (The American Academy of Pediatrics – AAP) recomandă doctorilor să prescrie copiilor „jocuri creative fără tehnologie (creative unplugged play-time)”. Necesitatea unei asemenea recomandări este o tristă confirmare a deplorabilei situații în care ne aflăm! Tinerii prezintă simptome de adicție după 9 ore pe zi petrecute în fața ecranelor, fiind astfel expuși la radiația non-ionizantă de la WiFi și gadget-urile lor electronice.

Copiii noștri au nevoie să petreacă mai mult timp în natură și în compania celorlalți copii, nicidecum ocupați cu tehnologia și ecranele. 5G va agrava problema dependenței și demenței digitale.

Un studiu realizat de Marius Zamfir în România arată că până la apariția 4G incidența autismului virtual la copii era de 37% (expunerea la TV și la internet prin conexiuni fixe / fibră) iar ulterior lansării 4G (tablete și telefoane) rata incidenței a crescut exponențial, în prezent ajungându-se la 97% în rândurile copiilor.

Surse: https://www.facebook.com/autismvirtual;

http://stop5gromania.ro/scrisoare-deschisa-celor-care-ocrotesc-copiii/.

Într-un caz care s-a petrecut la Școala Elementară Weston din Ripon, opt copii cu vârsta sub 10 ani, din aceeași școală elementară, au fost diagnosticați cu cancer, confirmând temerile părinților că un turn cu antene de telecomunicații de lângă școală e de vină. Fiecare copil avea diferite tipuri de cancer: creier, rinichi, ficat și limfom. Antenele a fost oprite, deși proprietarul susținea că nivelurile frecvenței radio erau de 100 de ori sub limita federală!

Copiii sunt cei mai vulnerabili și afectați, ei absorb chiar și de 10 ori mai multe radiații decât adulții.

Fătul uman, copiii mici, vârstnicii, oamenii cu boli clinice, cu electrosensitivitate (boala cauzată de radiații de radiofrecvență) sau sisteme imunitare compromise sunt vulnerabili în mod particular.

International EMF Scientist Appeal (Apelul internațional al oamenilor de știință cu privire la câmpurile electromagnetice, EMF) din 2015, care a fost semnat de peste 250 oameni de știință având studii revizuite (peer reviewed) publicate cu privire la efectele biologice și de sănătate ale radiației wireless afirmă:

„Numeroase studii științifice recente arată că EMF (câmpurile electromagnetice) afectează organismele vii, chiar și la nivele de intensitate mult mai scăzute decât permit standardele internaționale și naționale. Efectele includ risc crescut de cancer, stres celular, creșterea nivelului radicalilor liberi toxici, distrugeri genetice, schimbări structurale și funcționale ale sistemului reproductiv, deficite de învățare și memorie, tulburări neurologice și influențe negative asupra stării de bine ale organismului uman. Distrugerile afectează nu doar specia umană, existând din ce în ce mai multe dovezi ale influențelor dăunătoare asupra plantelor și animalelor.”

Copiii noștri depind de noi și de liderii guvernelor, pentru protecția sănătății și siguranței lor, care ar trebui să aibă maximă prioritate.

Studiu: Operabilitatea tehnologiei 5G încalcă DREPTURILE COPIILOR (ONU) http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-drepturile-copiiloronu/.

Studii ale efectelor radiațiilor câmpurilor electromagnetice asupra omului / copiilor, animalelor și plantelor:

http://stop5gromania.ro/studii-ale-efectelor-radiatiilor-campurilor-electromagnetice-asupra-omului-copiilor-animalelor-plantelor/.

Avizul CESE din anul 2021 referitor la impactul 5G și la categoriile vulnerabile menționează:

CESE recomandă ca toate stațiile de transmisie de frecvență radio și benzile de frecvență pe care funcționează acestea să fie inventariate, iar aceste informații să fie publicate în vederea unei mai bune gestionări teritoriale și a protejării intereselor cetățenilor, în special ale grupurilor vulnerabile (copii, femei însărcinate, bolnavi cronici, vârstnici, persoane electro-hipersensibile). De asemenea, trebuie să se țină seama de sănătatea și securitatea lucrătorilor.“

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content.

Avocatul Poporului a făcut o amplă critică a acestui proiect de lege și a semnalat multe prevederi ilegale și neconstituționale, printre care:

– nu a fost suficient informată societatea civilă cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice;

– nu s-a cerut părerea societăţii civile, ştiinţifice și medicale.

Ca o concluzie, raportat la toate neregulile semnalate, inclusiv la faptul că proiectul de lege încalcă drepturile consfințite de Constituţie, instituția Avocatul Poporului solicită „reformularea textelor, în vederea eliminării măsurilor care contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor“.

Sursa: documentul nr. 21177/23.11.2020 al instituției Avocatul Poporului

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/Analiza-Avocatului-Poporului-asupra-proiectului-de-lege-referitor-la-rețelele-de-comunicatii-electronice.pdf.

 

*******

 

Tehnologia 5G este creată mai mult pentru mașini și obiecte decât pentru sănătatea oamenilor. În mod ironic, tot oamenii sunt cei care plătesc și vor plăti toate costurile aduse de acest fals și toxic „progres”, care nu numai că nu le este destinat, dar le afectează ireversibil bunăstarea, sănătatea și viața. Noi, cetățenii Europei, și urmașii noștri vom fi cei care plătim – cu bani, cu sănătate, cu libertate, cu echilibrul mediului natural, cu drepturi fundamentale, cu suveranitate – această ambiție pentru profit și control a anumitor entități economice și grupuri de interese, numită 5G.

În concluzie, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială trebuie să fie inclusă în procesul de analiză și avizare a acestui proiect de lege (L532/2021). Vă solicităm să faceți o cerere către Biroul permanent al Senatului în acest sens.

De asemenea, să solicitați și prelungirea termenelor de depunere a amendamentelor și a avizelor, deoarece termenul actual – 28.12.2021 – este complet nerealist și viciază profund procesul legislativ.

Mai multe detalii despre motivele de prelungire a termenelor sunt aici:

http://stop5gromania.ro/prelungiti-termenul-de-depus-amendamente-si-dat-avize-pentru-l532-2021/.

 

Dacă tehnologia nocivă 5G va fi implementată, radiațiile ne vor afecta pe toți!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.