Stop 5G România

Rulează videoul
Semneaza si trimite petitia STOP 5G

09.12.2019 Petiție ANCOM pe utilizarea în comun a spectrului radio pentru 5G

TERMEN MAXIM DE DEPUNERE 10/12/2019 ora 23.59

Adrese de email:  ancom@ancom.org.ro,  consultare@ancom.org.ro, relatiipublice@just.ro, comec@senat.ro, cti@cdep.ro, srp@mmediu.ro, relatii.publice@ms.ro, office@consiliulconcurentei.ro, cabinet@anpc.ro

Subiect: Referitor la Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio

Domnule Ministru,

Domnule Senator,

Domnule Deputat,

Domnule Președinte ANCOM,

Domnule Președinte CONSILIUL CONCURENTEI,

Domnule Președinte ANPC,

Subsemnatul ………………… ,data nașterii …………………………., domiciliat in ……………….., jud ………, str. ……….., nr …………., având C.I cu Seria …… Numărul ……….., CNP ……. , cetățean român, în conformitate cu prevederile Constituției Art. 51, a Legii nr. 52/2003 si a Legii 233/2002 actualizată vă scriu să vă informez că nu sunt de acord cu vânzarea unei cantități suplimentare de spectru pentru tehnologia 5G și nici cu Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio și vă solicit să aplicați principiul precauției, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriți orice demers în vederea realizării operabilității tehnologiilor 5G având următoarele motive:

 

 • Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio este încă un demers normativ/administrativ/legislativ ce  facilitează în lipsa studiilor de impact, in lipsa unor standarde actualizate de protectie a sănatații și a securității cibernetice a populatiei, operabilitatea tehnologiilor 5G pe o cantitate extrem de mare de spectru suplimentar de 695Mhz(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3), cantitate suplimentara necesara exclusiv tehnologiilor 5G. Interesul cetățenilor fiind nerespectat prin favorizarea intereselor operatorilor telecom.

ANCOM mai exact facilitează operatorilor telecom utilizarea la comun atât a spectrului cât și a infrastructurii actuale și viitoare a tehnologiei 5G extrem de densă, astfel promovează discriminarea și lipsa neutralității tehnologice, încurajează activități de monopol încălcând multiple legi și drepturi constituționale ale cetățenilor României.  Necesarul României de comunicații este asigurat de conexiunile broadband mobile 2G/3G/4G/LTE și conexiunile pe actuala cantitate de spectru de 785Mhz și broadband fixe prin fibră  și nu se justifică această grabă a implementării 5G.

Extrag din nota de fundamentare și din articolele deciziei prezentate la https://www.ancom.ro/formdata-270-45-188  justificări și modificări care dovedesc cele menționate mai sus:

Proiectul de act normativ supus consultării publice urmărește introducerea unor

modificări generate de modificarea și/sau completarea legislației cu impact asupra reducerii

sarcinilor administrative ale furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice

Măsura are în vedere un efect favorabil și pentru titularii de licențe, prin reducerea costurilor

de instalare și de exploatare ale rețelelor publice de comunicații electronice pe suport radio,

asigurându-se astfel creșterea competitivității acestora.”

Astfel, normele propuse recunosc beneficiul utilizării în comun a spectrului de frecvențe radio numai titularilor de licență ce dețin deja drepturi de utilizare a frecvențelor radio în banda respectivă, pentru furnizarea de rețele publice si de servicii de comunicații electronice, și numai în condițiile obținerii unei aprobări prealabile a Autorității.”

„(4) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care titularii de licențe obțin aprobarea ANCOM în conformitate cu art. 242,aceștia rămân în continuare responsabili de notificarea către ANCOM, în condițiile prezentei decizii, a asignărilor de frecvențe din cadrul benzii ce face obiectul acordului prevăzut la art. 242alin. (2), cu respectarea alocărilor de canale radio/subbenzi de frecvențe din licențe. În acest caz, ANCOM va solicita respectivilor titulari, cu ocazia notificărilor în vederea autorizării asignărilor din banda de frecvențe relevantă, furnizarea de informații specifice, cum ar fi, de exemplu, indicarea titularului de licență responsabil pentru operarea stației de radiocomunicații prin intermediul căreia se utilizează în comun spectrul radio, cantitatea de spectru radio pusă la dispoziția celuilalt operator pe fiecare sector al stației de bază etc.”

 • Spectrul radio este o resursă naturală limitată, proprietate publică, necesar pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice. Administrarea eficientă a acestei resurse este de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a țării. Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe frecvențe noi, necesită studii de impact, precum și acordul cetățenilor României și respectarea drepturilor lor.

OUG 111/2011 privind comunicațiile electronice prevede:

Art. 14 – (1) ANCOM administrează la nivel național resursele limitate necesare pentru furnizarea de rețele şi servicii de comunicații electronice, precum frecvențele radio, resursele de numerotație şi alte resurse tehnice asociate.

(2) ANCOM gestionează la nivel național resursele de numerotație şi alte resurse tehnice asociate.

(3) Resursele de numerotație prevăzute în Planul național de numerotație şi frecvențele radio sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului.

(4) Administrarea şi gestionarea resurselor limitate se realizează pe baza principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării şi proporționalității.

Înainte de licitația de spectru radio destinat telefoniei mobile, din 24 septembrie 2012, totalul spectrului radio alocat tuturor operatorilor din România era de 298 MHz.

După licitația din 2012, spectrul achiziționat și alocat operatorilor a crescut substanțial, cu 232 MHz, la un total de 530 MHz spectru alocat tuturor operatorilor. Iar după licitația din 2015, spectrul achiziționat și alocat operatorilor a mai crescut cu 255 MHz, la un total de 785 MHz spectru alocat/existent/licențiat tuturor operatorilor.

La licitația de spectru de frecvențe pentru 5G (și nu numai), programată în anul 2020, cantitatea de spectru va putea crește cu încă 695 Mhz în benzile de frecvențe specificate în Proiectul aflat in dezbatere punctele 14 si 15, respectiv Anexa 1 si Anexa 2:

Aceasta înseamnă că în jurul anului 2027 vom ”beneficia” de o poluare electromagnetică cu mult mai multă(~1480 MHz spectru total), față de cea actuală (785 MHz spectru total) și cantitatea de spectru dat in utilizare fiind de cinci ori mai mare decât cea din 2012, deoarece licențele de utilizare a spectrului radio se vor suprapune ca valabilitate! Ritmul cu care ANCOM a suplimentat spectrul în ultimii 7 ani este alarmant de mare și nejustificat, în timp ce standardele de sănătate sunt aceleași de zeci de ani, iar dovezile nocivității radiațiilor câmpurilor electromagnetice sunt atât de natură științifică, juridică cât și faptică.

 • Mai mult spectru radio utilizat în România mai multa poluare electromagnetice atât ambientala cat si ocupațională, atât terestră cât și spațială. Daca tehnologia 4G se bazează pe conexiuni punct la punct, adică telefonul 4G cu mai puține antene proprii se conectează la un stâlp/stație de radiocomunicație/celulă, tehnologia 5G funcționează prin conexiuni la multipunct, adică telefonul 5G cu mult mai multe antene proprii de exemplu 16 MIMO plus cele MASSIVE MIMO(mmWAVE, unde milimetrice extrem de nocive), pentru a realiza transferul de date cu acele viteze, va conecta simultan cu câți stâlpi și sateliți are disponibili(numărul celulelor vor fi de cel puțin 4 ori mai mare conform declaratiilor de presa a oficialilor ANCOM, decât  cel din prezent, iar numărul sateliților este de ordinul zecilor de mii, pe frecvențe multiple agregându-se spectru si astfel radiațiile/poluarea câmpului electromagnetic este de zeci de ori mai mare(densitatea conexiunilor este extrema atât din cauza numărului imens de utilizatori oameni si obiecte(trilioane), cat si al densității infrastructurii de stații de radioemisie/antene/cellule(milioane), si sateliti(zeci de mii).

Prin aceste demersuri cum este cel aflat in consultare ANCOM permite operabilitatea tehnologiilor 5G atât terestru cât și spatial(sateliți pentru 5G), mai exact pe frecventele 26,5-27,5 GHz(Conform Anexa 1) pentru a furniza servicii 5G. Cel puţin cinci companii 5 propun să ofere 5G spaţial combinând 20,000 sateliţi pe orbita joasă şi medie a Pământului, ce vor infăşura Pământul cu fascicule puternice, ţintite şi directabile. Fiecare satelit va emite unde milimetrice cu o putere efectiv radiată de maxim 5 milioane de waţi  prin intermediul miilor de antene aşezate în reţele fazate. Deşi energia degajată de sateliţi va fi mai scăzută decât cea provenită de la antene terestre, va iradia arii de pe Pământ unde ceilalţi transmiţători nu ajung şi va exista în plus faţă de transmisiunile terestre 5G de la miliarde de obiecte IoT. Mult mai important este faptul că sateliţii vor fi localizaţi in magnetosfera Pământului, fapt ce va exercita o influenţă considerabilă asupra proprietăţilor electrice ale atmosferei inclusiv perturabarea algoritmilor si protocolului de prognoza meteo. Alterarea mediului magnetic al Pământului poate constitui o ameninţare mult mai mare la adresa vieţii decât chiar radiaţiile de la antene terestre. Ce este acum încă nerecunoscut pe scară largă este faptul că din cele de mai sus vor rezulta şi schimbări fară precedent de mediu la scară globală. Densitatea planificată a transmiţătoarelor de frecvenţe radio este imposibil de imaginat. În plus faţă de milioanele de staţii 5G noi pe Pământ şi 42,000 sateliţi in spaţiu, 200 miliarde de obiecte cu caracter transmiţător, conform estimărilor, vor fi parte a Internet-ului Obiectelor până în 2020, şi un trilion de obiecte câţiva ani mai târziu. Plasarea zecilor de mii de sateliţi în mod direct atât în ionosferă cât şi în magnetosferă, emiţând semnale modulate de milioane de waţi şi miloane de frecvenţe, e foarte probabil să ne afecteze mediul electromagnetic dincolo de capacitatea noastră de adaptare. Pentru a proteja viaţa în ansamblul ei, sateliţii pentru comunicaţii comerciale trebuie limitaţi în număr şi interzişi de pe orbita joasă şi medie a Pământului. Reţelele fazate trebuie să fie interzise atât pe Pământ cât şi în spaţiu. Punerea în folosinţă a sateliţilor 5G si permiterea operabilitatii pe spatiul/spectru frecventelor Radio ale României trebuie interzisă asa cum este interzisa in zonele: Alaska, nordul Canadei, Europa de nord, cea mai mare parte a Rusiei și Tierra del Fuego.

 • Aceasta poluarea electromagnetica este generata de radiația câmpului electromagnetic emis[ atât de echipamentele utilizator(poluare ocupațională) cat si de echipamentele retelei de telecomunicații(poluare ambientală) este demonstrata si dovedita științific dar si juridic.

ȘTIINȚIFIC:

Efectele asupra AND-ului celulei vii a radiațiilor câmpului electromagnetic(EMF), deși sunt neionizante,  prin cumulare, prin expunere de durată, sunt similar cu efectele radiatiilor ionizante. Acest lucru este demonstrate de studiul European REFLEX din 2004 confirmat de inca alte  49 de studii recente. https://cordis.europa.eu/project/rcn/51989/factsheet/en;  http://www.verum-foundation.com/projects/reflex.html.

Mai exact: deși radiațiile câmpurilor electromagnetice (EMF) sunt non-ionizante, efectul lor cumulativ se manifestă și se concretizează similar cu efectul radiațiilor ionizante. Acest lucru este demonstrat de studiul REFLEX al celor 12 institute științifice din 7 țări, ce confirmă deteriorarea genetică pe termen lung a sângelui și a creierului utilizatorilor de telefoane mobile și a altor surse de câmpuri electromagnetice (de exemplu WiFi).  Studiul poate fi accesat la următoarele adrese:

1) https://cordis.europa.eu/project/rcn/51989/factsheet/en;
2) http://www.verum-foundation.com/projects/reflex.html.

Celula vie NU este doar o soluție salină, după cum ANCOM și Ministerul Sănătății abordează reducționist, depășit și imprecis, DOAR cu indicatorul unic SAR de monitorizare și protecție, ci este un ansamblu de procese complexe, inclusiv de natură electrică, ansamblu guvernat de ADN. Studiul REFLEX demonstrează că dezintegrarea ADN-ului dintr-o celulă vie se manifestă în aceeași măsură, fie că este expusă la 1.600 raze X / 60 de CT-uri, fie că este expusă la radiațiile EMF emise de un telefon mobil pe frecventa 1800MHz (SAR de 1,3 W / kg reprezentativă pentru numeroase telefoane mobile și considerată inofensivă), timp de 24 de ore. Astfel, ADN-ul este sensibil la TOATE tipurile de câmpuri electromagnetice, iar limitarea preocupării dumneavoastră (ANCOM, Ministerul Sănătății, a operatorilor telecom, a producătorilor de echipamente etc. și a monitorizării – ANCOM), din punct de vedere al sănătății, doar la indicatorul SAR și la limitele ”acceptabile” de expunere a populației la EMF sunt total depășite și extrem de permisive. Ele se bazează pe studii și standarde din anul 1999, perioadă în care multe frecvențe nici nu erau utilizate și nici multe conexiuni wireless, inclusiv WiFi, ceea ce înseamnă că era o densitate și intensitate mult mai mică a câmpului electromagnetic generat.

JURIDIC/ ADMINISTRATIV

Poluarea electromagnetica este încadrată de către companiile de asigurări la categoria poluanți, iar în România  toți angajații Parlamentului primesc spor de toxicitate de 15% la salariu doar pentru că o antena 4G montată pe Casa Poporului radiază.

Numeroase instanțe de judecată din străinătate și unele din România au dispus demontarea antenelor telecom de pe locuințe și școli, deoarece s-a dovedit fără echivoc impactul nociv al radiațiilor antenelor asupra sănătății oamenilor, mai ales apariția cancerului în rândurile locatarilor imobilelor și la elevii care frecventau acele școli.

De exemplu, sentința obținută în anul 2013 de un orădean, prin care instanța îi dă dreptate și acceptă, pentru prima oară în România, că emisiile antenelor GSM sunt nocive şi pot provoca inclusiv cancer cerebral. Magistrații Judecătoriei și-au motivat astfel decizia: „Deși nu există o certitudine şi probe absolute privind efectul nociv al radiațiilor electromagnetice asupra sănătății umane, această posibilitate nici nu poate fi exclusă în mod cert şi absolut, motiv pentru care adoptarea unei atitudini prudențiale este recomandabilă, ținând cont de situația concretă în care se află reclamantul, care este o persoană mai sensibilă la aceste radiații, cu anumite antecedente medicale şi, ca urmare, raportat la persoana concretă a acestuia nu se poate exclude în mod cert şi absolut efectul dăunător al radiațiilor electromagnetice, chiar şi sub limita parametrilor legali admiși”.

Într-un caz care s-a petrecut la Școala Elementară Weston din Ripon, opt copii cu vârsta sub 10 ani, din aceeași școală elementară, au fost diagnosticați cu cancer, confirmând temerile părinților că un turn cu antene de telecomunicații de lângă școală e de vină. Fiecare copil avea diferite tipuri de cancer: creier, rinichi, ficat și limfom. Antenele a fost oprite, deși proprietarul susținea că nivelurile frecvenței radio erau de 100 de ori sub limita federală!

Rezoluția 1815 CE, din anul 2011, referitoare la informarea cetăţenilor asupra riscurilor de sănătate generate de radiațiile RF, prevede că: „Trebuie luate toate măsurile rezonabile spre a se reduce expunerea la câmpuri electromagnetice”. În ea se explică din ce cauză trebuie și cum se pot evita comunicațiile wireless, în special în sau lângă creșe, grădinițe, școli, spitale, locuințe şi locuri de muncă. Limita maximă de expunere a populației la radiațiile câmpului electromagnetic fiind de 0.6V/m, conform standardelor actuale în România limita admisa este 61V/m, adica o limită de 100 de ori mai permisivă în detrimentul sănătății oamenilor.

 • DOAR TEHNOLOGIILE 5G AU NEVOIE DE CANTITĂȚI MARI DE SPECTRU SUPLIMENTAR, și astfel acestea vor afecta ireversibil sănătatea, securitatea și mediul înconjurător. Tehnic  limita fizică a ratei de date transmise radio este deja atinsă de tehnologia actuală 4G/LTE și/sau de WiFi. Transmisia radio a datelor depinde direct proporțional de cantitatea de spectru radio disponibil operatorului telecom și, automat, utilizatorului. Iar pentru atingerea unei viteze promise de 1 Gbps pe telefonul mobil, operatorul telecom are nevoie de utilizarea a, probabil, peste 20 de ori mai mult spectru radio față de cât este nevoie acum pentru o conexiune clasică 4G care-ți oferă 50 Mbps, dar asta depinde și de restul infrastructurii telecom. Dacă 4G funcționează pe canale de spectru radio cu o lățime de bandă de maxim 20 MHz și oferă cam 50 Mbps, în banda de frecvențe sub-6 GHz utilizată momentan de toți cei trei operatori locali pentru 2G, 3G și 4G, tehnologia 5G permite în aceeași bandă de frecvențe (numită banda C), canale de până la 50 MHz, PLUS AGREGAREA DE MAI MULTE CONEXIUNI SIMULTANE pe canale radio ce funcționează pe frecvențe diferite, cu ajutorul antenelor MIMO și al ”noului” protocol 5G.

Numai așa, prin conexiuni multiple realizate de telefonul ”inteligent” si extrem de poluant 5G cu infrastructura telecom, un operator de telefonie mobilă de la noi poate oferi unui utilizator o viteză mai mare decât 4G! Cu mult mai mult spectru radio utilizat (posibil și de 20x față de 4G) în momentul utilizării acelei viteze mai mari.

De aceea operatorii de telefonie mobilă insistă de foarte mult timp și fac presiuni în prezent pe guvern și ANCOM pentru obținerea de nou spectru radio pentru tehnologia 5G și de facilități legislative/normative ca prezenta aflată în consultare!

Iar spectrul radio este limitat. E definit ca resursă naturală limitată ”protejată” prin Constituție de Statul Român. Nu spunem noi că 5G are nevoie de acest spectru radio suplimentar, o spune însuși ghidul de implementare al tehnologiei/rețelelor 5G (https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2019/03/5G-Implementation-Guideline-v2.0-July-2019.pdf

”Spectrul (radio) este ”sângele” și viața telefoniei mobile, ceea ce înseamnă că este ”sângele” și viața tuturor aplicațiilor și serviciilor mobile de care depind aproape fiecare persoană și afacere. Spectrul (radio) suplimentar/nou este esențial pentru succesul serviciului mobil terestru de generația a cincea (5G).

 • ANCOM nu dispune de infrastructura necesară pentru monitorizarea utilizării spectrului agregat de tehnologiile 5G și mai ales a tehnologiei mm-Wave în benzi de frecvențe mai mari de 10GHz a spectrului radio, se știe că aceste tehnologii care se bazează pe focalizarea pe fascicole este de natură militară, se numesc Directed Energy Weapon. ANCOM și implicit noi cetățenii nu vom avea cum să urmărim aceste activități și nici cum să combatem utilizarea spectrului,  astfel vom fi expuși unor riscuri extrem de mari atât pentru viața noastră cât și pentru apărarea țării. Spectrul radio este o resursă naturală limitată a poprului Român necesară pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, administrarea eficientă a acestei resurse fiind de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a ţării. Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe frecvențe noi necesită studii de impact și acordul și respectarea drepturilor cetățenilor României.
 • Vulnerabilitățile cibernetice ale tehnologiilor 5G

În contextul amenințărilor și al unei securități cibernetice aflate încă în dezbaterea forurilor internaționale și lipsită de cercetare și rigurozitate din partea Statului Român, infrastructura de telecomunicații 5G devine inclusiv o vulnerabilitate în fața terorismului. De aceea se impun măsuri suplimentare de reglementare, de monitorizare și precauție în ce privește implementarea tehnologiilor 5G, nu numai pe frecvențele disponibile în prezent ci și pe cele preconizate a se da în folosință în viitorul apropiat, pentru serviciile de telecomunicații comerciale.

Generalul (r) NATO James Jones, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR) și al forțelor americane din Europa (EUCOM) între 2003 și 2006, consideră tehnologia 5G ca fiind vulnerabilitatea majoră a momentului: „Cred că cea mai mare amenințare nu ține atât de sisteme de arme, cât de tehnologie precum tehnologia 5G sau inteligența artificială și modul în care autocrații se vor folosi de tehnologie să penetreze democrațiile noastre. Aceasta e amenințarea momentului […]. Aspectul de siguranță la tehnologia 5G trebuie să fie cel mai important”.
Sursa: https://www.hotnews.ro/stiri-defense-23508787-general-american-fost-comandant-fortelor-nato-europa-rusia-este-problema-pacoste-strategica-nu-cred-intr-razboi-conventional-cea-mai-mare-amenintare-tine-tehnologii-precum-5g-sau-inteligenta-artificia.htm?

În cadrul Conferinței despre Securitatea informatică și a comunicațiilor desfășurată la Londra, a Asociației pentru mașini de calcul, cercetătorii au prezentat noi descoperiri conform cărora tehnologiile 5G au vulnerabilități cibernetice. Cercetătorii de la Universitatea Purdue și Universitatea din Iowa detaliază 11 noi probleme de proiectare în protocoalele 5G, printre care faptul că ar putea să expună locația utilizatorului, să downgradeze serviciul 5G la 4G sau 3G, să extragă datele de pe telefon sau chiar să te urmărească atunci când efectuezi apeluri, text sau doar navighezi pe web.

„Lucrul care mă îngrijorează cel mai mult este că atacatorii pot ști locația utilizatorului.” – Syed Rafiul Hussain, Purdue University.

Sursa:https://www.wired.com/story/5g-vulnerabilities-downgrade-attacks/.

 • Suplimentarea spectrului de frecvente radio care se urmărește prin aceste demersuri de ANCOM destinate introducerii și operabilității tehnologiei 5G în România conduce la o sporire de 20 de ori mai mare a poluării electromagnetice generate atât de telefoane/obiecte/dispozitive conectate, antene cat si de sateliți care pun in pericol viața oamenilor si vieții pe Pământ.

Permiterea operabilității tehnologiilor 5G prin suplimentarea și utilizarea la comun a cantității de spectru și benzilor de frecvențe încalcă multiple drepturi ale omului și mediului,  Constituția României, legislația internațională aflată în vigoare. Orice justificare a promovării tehnologiilor 5G în Romînia prin aceste acțiuni legislative, inclusiv cea aflată în consultare publică, reprezintă o încălcare evidentă a acestora legi fundamentale. Acțiunea sau inacțiunea reprezentanților Statului Român (ANCOM,  ANPC, Consiliul Concurenței, Guvernul României, Președintele României, Parlamentul României) în ce privește celeritatea implementării tehnologiilor 5G pe spectrul de frecvențe radio românesc, proprietate publică, administrat de ANCOM prin TNABF,  constituie complicitate, se înscriu sub incidența juridică  a unor fapte penale precum: TRĂDARE DE ȚARĂ, GENOCID, CRIME ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII sau CRIME DE RĂZBOI

 În baza motivelor mai sus și a drepturilor contituționale solicit următoarele:

 1. Publicarea imediată a tuturor locațiile stațiilor de radiocomunicație ale infrastructurii telecom din Romania și a benzilor de frecvențe pe care operează, ANCOM având aceste date, conform obligațiilor care le revin operatorilor prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio
 2. Oprirea oricăror demersuri legislative care permit operabilitatea tehnologiilor 5G
 3. Solicit evaluarea impactului asupra mediului și sănătății publice înainte de introducerea tehnologiei/infrastructurii 5G,
 4. Inițierea unor studii științifice independente asupra impactului radiațiilor EMF asupra sănătății,
 5. Reevaluarea și actualizarea limitelor de impact ale radiațiilor asupra sănătății stabilite prin acte normative și participarea cetățenească,
 6. Reprezentare și control democratic al ANCOM,
 7. Reglementarea adecvată a amplasării infrastructurii 5G pe condominii, domeniul public astfel încât să se asigure un înalt standard de protecție a persoanelor, inclusiv la locul de muncă,
 8. Informarea și dezbaterea publică a standardelor tehnice astfel încât comunitățile să decidă prin consultări/referendum infrastructura tehnică,
 9. Declasificarea și comunicarea publică a tuturor documentelor și strategiilor referitoare la tehnologia 5G,
 10. Sprijinirea grupului de inițiativă legislativă cetățenească

 

Semnătura:

Data:

1 thought on “09.12.2019 Petiție ANCOM pe utilizarea în comun a spectrului radio pentru 5G”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.