Stop 5G România

Rulează videoul
Semneaza si trimite Petitia Plx 428/2021 impotriva facilitarii retelelor de comunicatii electronice 5G

Petitie ANCOM 04.01.2021 Planul de actiuni pe 2021

Adrese de email:  ancom@ancom.org.ro,  consultare@ancom.org.ro,  comec@senat.ro, cti@cdep.ro, srp@mmediu.ro, relatii.publice@ms.ro, office@consiliulconcurentei.ro, cabinet@anpc.ro, cabu@senat.ro, cp14@cdep.ro, contact@stop5gromania.ro

Subiect: Referitor la Proiect Planul de acţiuni al ANCOM pentru anul 2021

Doamna/Domnule Ministru,

Doamna/Domnule Senator,

Doamna/Domnule Deputat,

Doamna/Domnule Președinte ANCOM,

Doamna/Domnule Președinte CONSILIUL CONCURENTEI,

Doamna/Domnule Președinte ANPC,

Subsemnatul …… , domiciliat în ….., jud ………, str. ……….., nr , cetățean român, în conformitate cu prevederile Constituției Art. 51, a Legii nr. 52/2003 și a Legii 544/2001 , vă informez că nu sunt de acord cu acțiunile ce înlesnesc operaționalizarea tehnologiei nocive 5G prezente din Planul de acţiuni al ANCOM pentru anul 2021, aflat în consultare publică, și vă solicit să aplicați Principiul Precauției, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriți orice demers în vederea realizării operabilității tehnologiilor 5G având următoarele motive prezentate mai jos impreuna cu propunerile mele de acțiuni pentru protejarea vieții și bunăstării consumatorilor și cetățenilor pe care sunteți obligați să îi slujiți :

Acțiunile pe care le critic sunt citate din planul prezentat la adresa https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Plan_actiuni_20201576588152.pdf, si sunt următoarele:

Acțiunile nr. 3 și nr. 4, planificate neprioritar pentru Trim IV al anului 2021, trebuie demarate imediat, în Trim I 2021, iar rezultatele lor, inclusiv cele parțiale, publicate în orice formă electronică de către Autoritate pe site-ul web al acesteia, aceasta fiind o obligație importantă a ANCOM din legislația de funcționare, obligație neîndeplinită până la data redactării prezentei (Ianuarie 2021).
Referitor la Acțiunea nr. 10, vă solicit să detaliați în amănunt tipurile de modificări pe care le aveți în vedere asupra Deciziei ANCOM nr. 512/2013. De asemenea, vă solicităm ca aceste modificări să vină în totalitate în sprijinul utilizatorilor finali, privind măsurile minime de securitate cibernetică ce trebuie implementate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, în contextul în care rețelele publice de comunicații electronice se bazează din ce în ce mai mult pe protocolul IP, dovedit a avea cea mai mare vulnerabilitate în ce provește securitatea cibernetică.
Acțiunile nr. 15, 16 și 30, datorită nivelului mare de importanță, inclusiv ca informații necesare în luarea unor decizii subsecvente, trebuiesc realizate cel mai târziu în Trim I al anului 2021.
Referitor la Acțiunile nr. 25 și 26, atât timp cât aceste acțiuni/decizii depind într-o măsură covârșitoare de informațiile furnizate sau de măsurile luate prin Acțiunile nr. 3, 4, 10, 15, 16 și 30, în speță de comunicarea transparentă a riscurilor versus beneficii, de calitatea serviciilor actuale publice de comunicații electronice și de necesitatea reală de suplimentare a acestora, vă solicităm ca acțiunile nr. 25 și 26 să se demareze obligatoriu numai după finalizarea cu succes a Acțiunilor nr. 3, 4, 10, 15, 16 și 30 din planul de Acțiuni ANCOM pentru 2021 și numai în baza rezultatelor acestora.

Este inadmisibil ca actiunile 25, 26, 27 din Plan sa fie programate in trimestrul I 2021 in conditiile in care lipsesc studiile de impact ale ecosistemului 5G asupra sanatatii, mediului, securitatii cibernetice si sigurantei nationale, asupra ordinii sociale, lipsesc solutiile la problematicile actuale de ordin tehnic, ciberbetic, juridic si legilativ si cel mai important lipseste consimtamantul informat al cetatenilor Romaniei pentru reteaua 5G, in timp ce inventarierea actualei retele de comunicatii mobile este in mod ilegal nerealizata de ANCOM si este propusa abia pentru trimestrul IV asa cum si informarea populatie tot in ultimul trimestru al lui 2021.  Acest plan de masuri reprezinta un abuz, este dovada clara a iresponsabilitatii reprezentantilor ANCOM si intereselor pe care le poarta ANCOM. Acest plan este dovada faptului ca sutele de petitii si memoriile trimise de organizatii din societatea civila in 2019 si 2020 sunt efectiv ignorate abuziv desi institutii precum Senatul Romaniei, Academia Romana, Comitetul Economic Social, Parlamentul European, Comitetul Economic Social European si legile aflate in vigoare impun consultarea cetatenilor si participarea lor la luarea deciziilor cu privire la sanatate si mediu.

ACTIUNEA 25 Adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție (stabilirea condițiilor de acordare a drepturilor de utilizare și a regulilor de desfășurare a procedurii de selecție) pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă și a altor acte normative necesare.

Spectrul radio este o resursă naturală limitată, proprietate publică, necesar pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice. Administrarea eficientă a acestei resurse este de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a țării. Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe frecvențe noi, necesită studii de impact, precum și acordul cetățenilor României și respectarea drepturilor lor și a mediului. Constituția României prevalează Directivelor Europene invocate de ANCOM care nici nu sunt legi și nici nu sunt integrate legislativ la nivel național de Parlamentul României. Directivele Europene sunt doar obiective și recomandări către Statele membre, cărora le revine întreaga responsabilitate dacă le implementează sau nu, conform principiului SUVERANITATII STATALE. ANCOM nu poate fundamenta și justifica anumite directive europene din moment ce responsabilitatea întreaga o poartă STATUL ROMÂN prin reprezentanții săi, inclusiv autorități precum ANCOM. Doar REGULAMENTUL EUROPEAN este obligatoriu, Directivele sau alte recomandări NU.

ANCOM și MCTI forțează legislativ implementarea unei tehnologii deja dovedite în zonele în care s-a implementat ca fiind periculoase. Mor instant albinele/insectele, mor păsările, arborii se usucă, copiii și adulții sensibili se imbolnavesc grav. Responsabilitatea pentru aceasta crimă împotriva umanității și mediului natural revine reprezentanților STATULUI ROMÂN, nu birocratilor de la UE.

Deciziile insuficient verificate, care nu au la bază studii de impact serioase, creează mari probleme când sunt implementate. Este și cazul efectelor nocive a radiațiilor generate de tehnologia 5G.  Avem astăzi, din păcate, o listă lungă de eșecuri la nivelul Uniunii Europene în implementarea unor proiecte, ce au în comun câteva elemente definitorii. Toate au plecat de la premisa că aduc o îmbunătățire a calității vieții și a calității mediului și toate au sfârșit prin a afecta viața oamenilor și starea mediului înconjurător. Mai au însă în comun și faptul că pentru niciunul din cazurile respective nu s-a făcut un studiu consistent și responsabil asupra consecințelor implementării. Nu toate deciziile luate la nivelul Uniunii Europene sunt bune și corecte. S-au făcut și se fac multe greșeli, din diverse motive, dar mai ales atunci când se iau hotărâri fără analize temeinice și fără să se țină cont de vocea societății civice, care nu întâmplător este supranumită înțelepciunea poporului!

O decizie clara si ferma a Senatului care impune Guvernului si Comisiei Europene sa efectueze studii si dezbateri publice inainte de a avansa cu reteau 5G. https://tinyurl.com/Hotararea-SENATULUI
In Comitetul Economic Social European de asemenea argumentele noastre au fost luate in considerare si avizul emis a continut cerinte clare si ferme de respectare a drepturilor fundamentale.
https://tinyurl.com/AVIZUL-CESE
Academia Romana a luat pozitie in a promova principiul precautiei in cazul retelei 5G https://tinyurl.com/ACADEMIA-ROMANA-DEZBATERE
Comitetul Economic Social din România achiesează in 2020 la pozitia Coalitiei STOP 5G România https://tinyurl.com/AVIZUL-CES-Romania

Țări precum Franta, Portugalia, Grecia, Lituania, Luxemburg membre ale UE , au ascultat vocea societății lor civice și au suspendat/amânat implementarea comercială a tehnologiei 5G pâna nu se dovedește că este sigură din punctul de vedere al sănătății populației și a mediului.

Societatea civică din România, prin numeroase memorii și petiții, spune clar și răspicat 

STOP 5G în România, aplicati Principiul Precautiei, nu ne incalcati drepturile fundamentale!

ANCOM dă dovada de a nu avea nici capacitatea, nici competența, nici buna voință și nici buna credință de a înțelege gravitatea situației pe care o creează promovând agresiv legislativ operabilitatea tehnologiilor 5G în România.

 

Actiunea 26

Desfășurarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor în benzile de frecvențe vizate pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă. Punerea la dispoziția furnizorilor de rețele publice și servicii de comunicații electronice a resurselor de spectru necesare pentru implementarea serviciilor de comunicații electronice de bandă largă, inclusiv 5G, la nivel național; Implementarea Deciziilor relevante ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor Comisiei Europene aplicabile privind armonizarea benzilor de frecvențe vizate pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice de bandă largă în Uniune.

Ritmul cu care ANCOM a suplimentat spectrul în ultimii 7 ani este alarmant de mare și nejustificat, în timp ce standardele de sănătate sunt aceleași de zeci de ani (standardele ICNIRP din 2020 sunt frauduloase si sunt cintestate la nivel european), iar dovezile nocivității radiațiilor câmpurilor electromagnetice emise de tehnologiile wireless continuă a se acumula, fiind de natură științifică, juridică și faptică.

Mai mult spectru radio utilizat în România înseamnă mai multă poluare electromagnetică atât ambientala cat și ocupațională, atât terestră cât și spațială. Dacă tehnologia 4G se bazează pe conexiuni “punct la punct”, adică telefonul 4G cu mai puține antene proprii se conectează la o singură celulă (sau stație de radiocomunicație/stâlp), tehnologia 5G funcționează prin conexiuni multipunct. Telefonul 5G având mai multe antene proprii (e.g., 16) MIMO (Multiple input – multiple output) și Massive MIMO (6GHz-100GHz, extrem de nocive), pentru a realiza transferul de date cu acele viteze, se va conecta simultan la câte celule și sateliți găsește disponibili în raza sa curentă de acces. Numărul total al acestor celule va fi, conform declarațiilor de presă ale înșiși oficialilor ANCOM, de cel puțin patru ori mai mare decât cel prezent, iar numărul sateliților va fi, pentru 5G de ordinul zecilor de mii. Toate acestea vor opera pe benzi de frecvențe multiple, agregându-se spectrul la fiecare download pe telefoanele noastre personale și pe obiectele din reteaua 5G. Radiațiile si poluarea câmpului electromagnetic vor fi de zeci de ori mai mari, pentru că densitatea conexiunilor va crește atât (a) din cauza numărului imens de utilizatori conectați – oameni și obiecte – ajungand la un număr de ordinul trilioanelor de conexiuni, cat și (b) al densității infrastructurii de stații de radio emisie/antene/celule (de ordinul milioanelor), și (c) al densității de sateliți (de ordinul zecilor de mii).

Multe tari membre UE nu au dat spectrul pentru 5G (doar un sfert din ele au licitat) si nici servicii comerciale(18 tari din 28 au servicii comerciale) se poate afla in detaliu de la https://tinyurl.com/y3vmulb2

Actiune 27 Participarea la elaborarea solicitării pentru asignarea de benzi de frecvențe pentru o nouă poziție orbitală geostaționară, suplimentar atribuită României; transmiterea solicităriicătre Biroul Radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționalea Telecomunicațiilor(BRITU)și inițierea procedurii de coordonare internațională pentru radiocomunicații spațiale.

Ne opunem ferm operabilitatii satelitilor pentru reteau  5G

Prin aceste demersuri cum este cel aflat in consultare ANCOM permite operabilitatea tehnologiilor 5G atât terestru cât și spatial (sateliți pentru 5G), mai exact pe frecventele 26,5-27,5 GHz(Conform Anexa 1) pentru a furniza servicii 5G. Cel puţin cinci companii 5 propun să ofere 5G spaţial combinând 20,000 sateliţi pe orbita joasă şi medie a Pământului, ce vor infăşura Pământul cu fascicule puternice, ţintite şi directabile. Fiecare satelit va emite unde milimetrice cu o putere efectiv radiată de maxim 5 milioane de waţi prin intermediul miilor de antene aşezate în reţele fazate. Deşi energia degajată de sateliţi va fi mai scăzută decât cea provenită de la antene terestre, va iradia arii de pe Pământ unde ceilalţi transmiţători nu ajung şi va exista în plus faţă de transmisiunile terestre 5G de la miliarde de obiecte IoT. Mult mai important este faptul că sateliţii vor fi localizaţi in magnetosfera Pământului, fapt ce va exercita o influenţă considerabilă asupra proprietăţilor electrice ale atmosferei inclusiv perturabarea algoritmilor si protocolului de prognoza meteo. Alterarea mediului magnetic al Pământului poate constitui o ameninţare mult mai mare la adresa vieţii decât chiar radiaţiile de la antene terestre. Ce este acum încă nerecunoscut pe scară largă este faptul că din cele de mai sus vor rezulta şi schimbări fară precedent de mediu la scară globală. Densitatea planificată a transmiţătoarelor de frecvenţe radio este imposibil de imaginat. În plus faţă de milioanele de staţii 5G noi pe Pământ şi 42,000 sateliţi in spaţiu, 200 miliarde de obiecte cu caracter transmiţător, conform estimărilor, vor fi parte a Internet-ului Obiectelor până în 2020, şi un trilion de obiecte câţiva ani mai târziu. Plasarea zecilor de mii de sateliţi în mod direct atât în ionosferă cât şi în magnetosferă, emiţând semnale modulate de milioane de waţi şi miloane de frecvenţe, e foarte probabil să ne afecteze mediul electromagnetic dincolo de capacitatea noastră de adaptare. Pentru a proteja viaţa în ansamblul ei, sateliţii pentru comunicaţii comerciale trebuie limitaţi în număr şi interzişi de pe orbita joasă şi medie a Pământului. Reţelele fazate trebuie să fie interzise atât pe Pământ cât şi în spaţiu. Punerea în folosinţă a sateliţilor 5G si permiterea operabilitatii pe spatiul/spectru frecventelor Radio ale României trebuie interzisă asa cum este interzisa in zonele: Alaska, nordul Canadei, Europa de nord, cea mai mare parte a Rusiei și Tierra del Fuego.

Actiunea 30 din Plan

.Campanie/Acţiuni de informare privind beneficiile 5G și efectele în rândul autorităților locale, cetățenilor și mediului de afaceri și pentru reducerea asimetriei de informații privind implementarea 5G în România.

Din preocuparea și din planul de acțiuni ANCOM lipsește Campania de informare autorităților locale, cetățenilor și mediului de afaceri în legătură cu RISCURILE și COSTURILE DE SĂNĂTATE  pe care le prezinta TEHNOLOGIA 5G. Peste tot ni se prezintă niște pretinse beneficii (exclusiv economice, de cele mai multe ori nefundamentate) parcă preluate din broșurile de marketing ale operatorilor telecom.

TEHNOLOGIA 5G are prea puține beneficii pentru populație în comparație cu 4G și fibra optică, și asta o spun chiar producătorii hardware ai tehnologiei.

ANCOM dezinformează și manipulează de ani buni prezentand pretinse beneficii ale tehnologiei broadband fără fir (wireless) discriminând vădit beneficiile tehnologiei broadband prin cablu de fibra optica.

De ce ANCOM nu are campanii de informare a populației cu privire la impactul radiațiilor electromagnetice emise de tehnologiile wireless?

De ce ANCOM nu face nimic în a propune și a adopta standarde de expunere la radiații electromagnetice mai stricte, care să protejeze autentic cetățeanul consumator pe care pretinde că îl slujește?

Agenția Europeană de Mediu a solicitat măsuri de precauție de urgență încă din 2009. Parlamentul European a repetat acest apel, de asemenea, în 2009. Într-o rezoluție unanimă în 2011, Consiliul European cere abandonarea politicilor de comunicare wireless care sunt considerate nesustenabile în forma lor actuală.

Rezoluția 1815 CE, din anul 2011, referitoare la informarea cetăţenilor asupra riscurilor de sănătate generate de radiațiile electromagnetice emise de tehnologiile wireless, prevede că: „Trebuie luate toate măsurile rezonabile spre a se reduce expunerea la câmpuri electromagnetice”. În ea se explică din ce cauză trebuie și cum se pot evita comunicațiile wireless, în special în sau lângă creșe, grădinițe, școli, spitale, locuințe și locuri de muncă.” Limita maximă de expunere a populației la radiațiile câmpului electromagnetic fiind de 0.6V/m, conform standardelor actuale în România limita admisa este 61V/m, adica o limită de 100 de ori mai permisivă în detrimentul sănătății oamenilor.

In concluzie solicit ca ANCOM să intreprinda de urgență următoarele acțiuni în 2020:

Oprirea oricăror demersuri care permit operabilitatea tehnologiilor wireless 5G și adoptarea urgentă a unor proiecte, soluții și demersuri legislative care să permită operabilitatea tehnologiilor de comunicație SUSTENABILE, nicidecum tehnologii dovedite ca invazive, experimentale și multe probleme cum sunt tehnologiile wireless 5G. Mai exact:

1. Măsuri de protectie, de  inviolabilitate a domiciliului prin minimizarea nivelurilor expunerii radiațiilor de radiofrecvență, care pătrund în casă prin pereți de la tehnologiile wireless. Publicarea imediată a tuturor locațiile stațiilor de radiocomunicație ale infrastructurii telecom din România și a benzilor de frecvențe pe care operează, ANCOM având aceste date, conform obligațiilor care le revin operatorilor prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare și Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio

2. Monitorizarea serioasă, consistentă, permanentă a radiațiilor câmpurilor electromagnetice, asigurarea că expunerile la radiaţiile de radio frecvenţă atat ocupationale cât și ambientale sunt considerabil mai mici, precum și modificarea limitelor de expunere care să protejeze autentic omul și natura de efectele biologice negative ale câmpurilor electromagnetice. Orice extinderea în continuare a tehnologiilor wireless este iresponsabilă mentinându-se actualele standarde extrem de permisive și reducționiste (prin parametru unic SAR= efectul termal), când sunt atâtea dovezi că efectele non termale asupra celulei vii sunt extrem de grave, destructureaza ADNul și astfel tot ce e viu se îmbolnăvește grav și moare.

3. Promovarea utilizării exclusive a soluțiilor cu fir în domeniul casnic și în instituțiile publice, în special în grădinițe, școli, colegii, universități, case de îngrijire, și spitale.

4. Eliminarea de pe piața până la reinventarea echipamentelor care emit continuu, cum ar fi telefoanele fără fir, internet wireless, acces (Wi-Fi), și contoarele inteligente wireless, astfel încât acestea să funcționeze și să emită radiații de radio-frecvență numai la cerere, atunci când sunt utilizate.

5. Promovarea legislativ a protecției speciale pentru copii și adolescenți. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu ar trebui să utilizeze telefoane mobile și telefoane fără fir; copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 8 și 16 nu ar trebui să utilizeze telefoane mobile sau să le folosească doar în caz de urgenţă. Telefoanele mobile și fără fir nu pot fi instrument de publicitate pentru copii și adolescenţi.

6. Atașarea vizibilă a etichetelor de avertizare împreună cu instrucțiuni de siguranță pentru reducerea expunerii la radiațiile telefoanelor mobile și altor dispozitive fără fir, inclusiv în manuale de utilizare.

7. Marcajul în mod clar al zonelor protejate pentru persoanele electrohypersensitive; stabiliţi zonele publice fără acoperire și făra emițători wireless, în special în transportul public, similar zonelor pentru nefumatorii.

8. Promovarea dezvoltării de tehnologii de comunicații și de consum de energie electrică, mai mult compatibile cu sănătatea biologicului. Promovarea soluțiilor cu fir cablu/fibră optică pentru aplicaţiile de uz casnic și facilitățile publice. Utilizarea reţelelor cu fibră optică ca bază a tehnologiei moderne, durabile și performante care satisface cererea tot mai mare a ratelor tot mai mari de transmisie de date.

9. Asigurarea de fonduri guvernamentale pentru cercetare industrială independentă și de educație care să nu ascundă descoperirile științifice și medicale despre riscurile tehnologiei wireless, ci mai degrabă pentru a clarifica aceste riscuri.

Va solicit numar de inregistrare precum si dezbaterea acestui proiect de plan de actiuni in cadrul unui consiliu cosultativ in sedinta publica si sa ma informati in prealabil pentru a putea participa.

Va multumesc,

Nume:

Data:

4 thoughts on “Petitie ANCOM 04.01.2021 Planul de actiuni pe 2021”

    1. Nu doresc implementarea tehnologiei 5 G în România motivul este sănătatea și viata noastră care este în pericol.

  1. conform legisltiei UE, toate aparatele vindute si/sau instalate trebuie sa aibe un cerfificat de garantie si caitate conform standardelor UE.Oare turnurile 5G instalete au acel certificat ? Si astfel ANCOM ve fi OBLIGAT SA SFIRSEASCA EXPERIMETUL pe cetateni, ca sa nu mai vorbim da masuratorile pe care ei spun ca le fac dar le fac din an in an cind ar trebuii zilnic si la ore de virf

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.