Stop 5G România

Rulează videoul
Semneaza si trimite Petitia Plx 428/2021 impotriva facilitarii retelelor de comunicatii electronice 5G

26.05.2021 – Petitie ANCOM pe deciziile privind accesul la frecventele radio de 26 GHz

Adrese de email: ancom@ancom.org.ro, consultare@ancom.org.ro, comec@senat.ro, cti@cdep.ro, relatii.publice@ms.ro, office@consiliulconcurentei.ro, cabinet@anpc.ro, cabu@senat.ro, cp14@cdep.ro, contact@stop5gromania.ro
Subiect: Notificare referitoare la proiectele de decizie de modificare si completare a deciziilor Presedintelui ANCOM nr. 551/2012 si nr. 353/2015
Domnule Președinte ANCOM,
Doamna/Domnule Senator,
Doamna/Domnule Deputat,
Doamna/Domnule Președinte CONSILIUL CONCURENTEI,
Doamna/Domnule Președinte ANPC,
Subsemnatul …… , domiciliat în ….., jud ………, str. ……….., nr , cetățean român, în conformitate cu prevederile Constituției Art. 51, a Legii nr. 52/2003 și a Legii 544/2001 , vă informez că ma opun si va revoc mandatul pentru acțiunile ce înlesnesc operaționalizarea tehnologiei nocive 5G, intentii și masuri prezente si in Proiectul de Decizie pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului și Proiectul de Decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, proiecte aflate în consultare publică. Aceste proiecte vizeaza conform anexelor 1 si 2 accesul si exploatarea frecventelor de ordin milimetric respectiv 26 GHz si 27 Ghz, operarea acestora prejudiciaza viata mea si a cetatenilor expusi la asemenea tehnologii experimentale, prejudiciaza securitatea nationala, motiv pentru care majoritatea tarilor europene nu permit accesul si exploatarea aceste frecvente radio din motive temeinice de precautie. Va cer sa urmati modelul tarilor precaute nici decum sa transformati România în poligon de teste experimentale si pe români în cobai.
85% din tari membre UE sunt precaute si nu dau acces, nu permit exploatarea frecventele milimetrice, unele dintre aceste tari chiar au anuntat ca amana acest demers pana dupa 2025 sau dupa 2028. Sursa https://tinyurl.com/tfhsnyd5
Efectele radiatiilor electromagnetice de radiofrecventa pe frecvente de ordin milimetric sunt extrem de nocive asupra sanatatii, dovezi existand din literatura medicala si stiintifica militara dar si civila publicata dar si cea inca nepublicata.
Raportul CIA (1977) declasificat recent care rezumă șapte studii despre efectele biologice semnificative cauzate de nivelurile de radiații ale undelor milimetrice pe frecvențele 37-60 GHz – niveluri de expunere despre care agențiile guvernamentale pretend in mod fals că sunt sigure! Raportul a fost publicat în urmă cu mai bine de 40 de ani, dar rămas confidențial, “Government Use Only” (Doar pentru uzul guvernului – engl.).
La pagina 11 al acestui raport – traducere americane aflați articolul Reactivitatea megakaryocitelor din măduva osoasă în șoareci albino expuși la câmp electromagnetic de microunde de intensitate scăzută (in rev. Kieveana Tsitologiya I Genetika, Nr. 1, 1977 pp. 27-29, de E. I. Obukhan, Institutul Stiintific si Tehnic de Igiena Generala si Comuna). De observat ca nivelele de densitate de putere, S, folosite pe grupurile testate în studiu au fost 500 μW/cmp (5W/mp) si 50 μW/cmp (0.5W/mp) sunt actualmente considerate legale în România (pentru că sunt mai mici de limita de 10W/mp impusă conform Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1193 din 29.09.2006 – Normele privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz).
A se vedea concluzia studiului la pagina 13: “În condițiile aplicării unice (500 μW/cmp = 5W/mp) și intermitente (50 μW/cmp) de energie pe SHF (radio-frecvente, 3-30GHz (6 ore expunere) unele megacariocite [celule ale măduvei osoase, generatoare de trombocite n.n.] sunt distruse. Activitatea funcțională (trombocitopoieza) este crescută in raport cu grupul de control, mai relevant în cazul aplicării unice [de 5W/mp, n.n.]”
La pagina 61 din document sunt prezentate rezultatele cercetătorilor ruși, obținute încă din 1973. Studii morfologice, funcționale și biochimice făcut pe oameni și animale au arătat ca undele milimetrice provoacă schimbări în corp manifestate în alterări structurale ale pielii și organelor interne, schimbări calitative și cantitative ale compoziției sângelui și măduvei osoase și schimbări ale reflexelor condiționate, ale respirației țesuturilor, ale activității enzimelor ce participa în respirația țesuturilor și în metabolismul nucleic. Măsura efectelor negative ale undelor milimetrice a depins de durata radiației și de caracteristicile individuale ale organismului. (Efectul Biologic al undelor radio milimetrice, în revista Kieveana VRACHEBNOYE DELO in Russian No 3, 1977 PP 116-119 [Autor: N. P. Zalyubovskaya, Institutul Științific de Microbiologie și Vaccinuri Khar’kov, și Sera imeni Mechnikov]
Așadar, se știa dinaintea implementării și utilizării comerciale că arhitectura presupusei “noi” tehnologii 5G pe noi frecvențe de ordinul zeci de GHz folosite de decenii în domeniul militar că DEW (Directed-Energy Weapon) și se cunoșteau, apriori implementării, efectele nocive asupra biologicului, care acum sunt ocultate sau negate de promotorii acestei tehnologii.
Un alt raport al serviciului de spionaj militar DIA al SUA din 1976 despre efectele radiațiilor EMF folosite ca armă DEW (Directed-Energy Weapon) și stadiul de cercetare al țărilor comuniste. Pasajele importante sunt subliniate cu galben sau cu chenar roșu în respectivul raport. Efectele asupra viului determinate prin studii sunt multiple și enumerăm: sângele, sistemul cardiovascular, celulele, sistemul nervos central, sistemul digestiv, glandele, metabolismul, sistemul reproductiv, aparatul vizual și cel auditiv.
Acestea nu sunt decât două exemple din enorm de multele astfel de studii.
Pe cele precum acesta, realizate în mediul militar si inaccesibile publicului industria le-a ignorat cu buna știința de a le face publice tocmai din pricina rezultatelor dezastruoase. Oricine susține că nu avem studii consolidate referitoare la efectele negative termice și nontermice ale radiațiilor neionizante wireless, nocive sănătății și mediului natural este ignorant, ne/dezinformat, inconștient sau rău intenționat. Vă anexez studii realizate pe frecvente radio de ordinul zeci de gigaherti sintetizate in documentul de la http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-la-notificare-studii-efectele-milimetricelor.pdf
Ne opunem ferm operabilitatii satelitilor pentru reteau 5G
Prin aceste demersuri cum este cel aflat in consultare ANCOM permite operabilitatea tehnologiilor 5G atât terestru cât și spatial (sateliți pentru 5G), mai exact pe frecventele 26,5-27,5 GHz (Conform Anexa 1) pentru a furniza servicii 5G. Cel puţin cinci companii 5 propun să ofere 5G spaţial combinând 20,000 sateliţi pe orbita joasă şi medie a Pământului, ce vor infăşura Pământul cu fascicule puternice, ţintite şi directabile. Fiecare satelit va emite unde milimetrice cu o putere efectiv radiată de maxim 5 milioane de waţi prin intermediul miilor de antene aşezate în reţele fazate. Deşi energia degajată de sateliţi va fi mai scăzută decât cea provenită de la antene terestre, va iradia arii de pe Pământ unde ceilalţi transmiţători nu ajung şi va exista în plus faţă de transmisiunile terestre 5G de la miliarde de obiecte IoT. Mult mai important este faptul că sateliţii vor fi localizaţi in magnetosfera Pământului, fapt ce va exercita o influenţă considerabilă asupra proprietăţilor electrice ale atmosferei inclusiv perturabarea algoritmilor si protocolului de prognoza meteo. Alterarea mediului magnetic al Pământului poate constitui o ameninţare mult mai mare la adresa vieţii decât chiar radiaţiile de la antene terestre. Ce este acum încă nerecunoscut pe scară largă este faptul că din cele de mai sus vor rezulta şi schimbări fară precedent de mediu la scară globală. Densitatea planificată a transmiţătoarelor de frecvenţe radio este imposibil de imaginat. În plus faţă de milioanele de staţii 5G noi pe Pământ şi 42,000 sateliţi in spaţiu, 200 miliarde de obiecte cu caracter transmiţător, conform estimărilor, vor fi parte a Internet-ului Obiectelor până în 2020, şi un trilion de obiecte câţiva ani mai târziu. Plasarea zecilor de mii de sateliţi în mod direct atât în ionosferă cât şi în magnetosferă, emiţând semnale modulate de milioane de waţi şi miloane de frecvenţe, e foarte probabil să ne afecteze mediul electromagnetic dincolo de capacitatea noastră de adaptare. Pentru a proteja viaţa în ansamblul ei, sateliţii pentru comunicaţii comerciale trebuie limitaţi în număr şi interzişi de pe orbita joasă şi medie a Pământului. Reţelele fazate trebuie să fie interzise atât pe Pământ cât şi în spaţiu. Punerea în folosinţă a sateliţilor 5G si permiterea operabilitatii pe spatiul/spectru frecventelor Radio ale României trebuie interzisă asa cum este interzisa in zonele: Alaska, nordul Canadei, Europa de nord, cea mai mare parte a Rusiei și Tierra del Fuego.
În temeiul dispozițiilor art. 51 – Dreptul la petiționare, art. 54 (1) – Fidelitatea față de țară este sacră, art. 55 (1) – Cetățenii au dreptul și obligația să apere România, art. 2 (1) – Suveranitatea națională aparține poporului român, art. 3 – Teritoriul, art. 22 – Dreptul la viata și la integritate fizica si psihica art. 52 (1) – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 29 – Libertatea conștiinței, art. 30 – Libertatea de exprimare, art. 31 – Dreptul la informație, art. 34 – Dreptul la ocrotirea sanatatii, din Constituția României,
Cer în mod imperativ și vă notific următoarele
1. Să respectați si sa aplicați Principiul Precauției, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința tehnologiei 5G și spectrului de frecvente radio pentru necesar pentru 5G și să opriți toate demersurile necesare realizării operabilității tehnologiilor 5G.
2. Retragerea proiectelor care se refera la transmisiile prin satelit si trimiterea lor in consultare publica pe o perioada extinsa conform legislatiei in vigoare privind transparenta decizionala, organizarea unor dezbateri publice pe aceasta tema, avizul specialistilor din afara ANCOM, a institutiilor si organizatiilor din domeniul sanatatii, a CSAT.
3. Demisia Presedintelui ANCOM si a celor care redacteaza sau au contribuit la emiterea actelor normative care faciliteaza abuziv operarea tehnologiei si retelei 5G
4. Comunicarea de îndată a numărului de înregistrare acordat prezentei notificări.
Raportat la faptul că măsurile sunt luate fără studii de impact, fara respectarea drepturilor si libertatilor, fara consultarea temeinica prealabilă a cetatenilor, proprietarii de drept ai frecventelor radio, și făra consimțământul deplin informat si expres al acestora, încălcându-se astfel multiple norme de drept.
Suveranitatea națională aparține poporului român (art.2(1) Constituție) – adică, titularul natural și de drept al puterii politice este poporul român, care își alege reprezentanți prin alegeri libere.
Funcțiile deținute de acești reprezentanți sunt pe bază exclusiv de mandat dat de către poporul român, este limitat în timp și atribuții, mandat care se revocă de către cel care l-a dat, respectiv, de popor;
Fidelitatea față de țară este sacră (art. 54 (1) Constituție);
Avem dreptul, obligația și libertatea de a ne apăra țara, neamul și pământul strămoșesc (art. 55(1) Constituție);
Avem dreptul și libertatea de a ne apăra viața individuală și pe cea a copiilor noștri (art.22, 23 și 26 Constituție);
Avem dreptul și libertatea de a ne întruni, de a ne manifesta libertatea conștiinței și de a ne exprima liber (art. 39, 29 și 30 Constituție);
Astfel, …“în România, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român… și sunt garantate”. (art.1(3)Constituție).
Vă notificăm că, în calitate de reprezentanți ai României si funcționari publici – salariați plătiți de către noi, poporul român, aveți obligația să apărați drepturile, libertățile și interesele țării și ale neamului românesc, respectând și aplicând dispozițiile imperative ale Legii Suverane a Statului român – Constituția României.
Pe cale de consecință, pentru toate notificările mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cerem imperativ respectarea Constituției României pe care ați încălcat-o, sens în care, înțelegem să facem uz de toate căile prevăzute de lege pentru reglementarea de urgență a acestei situații.
În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca în continuare, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului la viata, la un mediu sanatos si sigur, a dreptului de proprietate, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.
Altminteri ne forțați, împotriva voinței noastre să facem uz de toate procedurile legale pentru anchetarea, sanctionarea si demiterea dumneavoastra si acelor care au contribuit la aceste demersuri legislative, precum și împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație.
Prezenta notificare este înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la dispozițiile legale încălcate, situația de fapt creată precum și prejudiciul iminent ce s-a generat asupra societății, economiei, securității naționale și siguranței vieții, astfel încât să nu puteți spune că nu aveți cunoștință de situația învederată.
România are nevoie și trebuie să se alăture statelor responsabile care își respectă și apară națiunea, securitatea națională. suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea.
Data:
Nume:

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.