Stop 5G România

Rulează videoul

08.02.2021- Memoriu către Comisia pentru cultură şi media din Senat

cultura@senat.ro, viorel.badea@senat.ro, badea.senat@gmail.com, gabriela.cretu@senat.ro, cetatenieuropeni@gmail.com, sorin.lavric@senat.ro, sorin.lavric@hotmail.com, vasile.dincu@senat.ro, vasile.dancu@gmail.com, laura.georgescu@senat.ro, galati@psd.ro, senator@alinagorghiu.ro, remus.negoi@senat.ro, vlad.pufu@senat.ro, senator.romascanu@gmail.com, turos.lorand@senat.ro

Inregistrare audio de la sedinta Comisiei pentru Cultura si media din Senat din 02.02.2022

L532/2021 a primit AVIZ NEGATIV din partea acestei comisii, argumentele noastre sunt solide.

Către Comisia pentru cultură şi media din Senat

Vă sesizăm prin prezenta că proiectul de lege L532/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, încalcă flagrant principiile constituționale și unele norme legale din domeniul de competență și activitate al comisiei dvs.

Propunerea legislativă se referă și vrea să modifice, prin derogări, domenii deosebit de importante, precum: sănătatea publică, protecția mediului, securitatea cibernetică, suveranitatea datelor personale, apărarea națională, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, fiscalitatea, legislația în construcții, protejarea monumentelor istorice etc.

Prevederile propunerii legislative creează multiple ingerințe în drepturile și libertățile cetățenești: dreptul la viață, integritate fizică și psihică, la mediu sănătos, la proprietate privată, la asociere, la informare, la consimțământ informat, la proprietate, la autonomie  administrativă, la cultură, accesul la informații, dreptul la o justiție corectă, egalitate de drepturi, dreptul la viață privată și familială, drepturile consumatorilor, suveranitatea individuală și libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea de conștiință, inclusiv suveranitatea și siguranța națională.

De asemenea, este nevoie de analize de specialitate multidisciplinare, dezbateri ample și detaliate asupra acestui proiect de lege.

Reamintim că se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, doar în folosul rețelelor 5G și pentru industria telecom, în mod discreționar, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 5 Hotărâri de Guvern și 5 Ordonanțe de Guvern.

O astfel de înșiruire de derogări abuzive este fără precedent în legislația românească și reprezintă o sfidare inadmisibilă a voinței suverane a poporului român, ce ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni, inclusiv prin încălcarea și restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale.

Legat de domeniul de activitate și competență al Comisiei pentru cultură şi media trebuie analizate următoarele derogări și eliminate eventualele abuzuri:

Legea nr. 422/2001     – protejarea monumentelor istorice;

Legea nr. 504/2002     – Legea audiovizualului;

Legea nr. 506/2004     – Protecția datelor personale și a vieții private;

OUG nr. 34/2014        – Drepturile consumatorilor;

OG nr. 25/2016           – Emiterea avizelor de amplasament;

OG nr. 21/1992           – Protecția consumatorilor;

OG nr. 27/2002           – Soluționarea petiții.

Problemele principale pe care le semnalăm legate de prezenta formă a propunerii legislative sunt:

  1. Degradarea monumentelor prin instalarea multor instalații de comunicații mobile generic numite  Puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă ce cuprind   o multitudine de aparate radiative wireless necesare rețelelor 5G,  în interiorul și exteriorul zonelor cu activități culturale și  monumentelor.
  2. Oamenii, în mod special categoriile vulnerabile (gravide, copii, electrosensibili, bolnavi cu implanturi, electrohipersensibili ș.a.) vor fi afectați de radiațiile emise de hiperdensitatea acestor aparate radiative prezente în zonele în care se desfășoară activitățile culturale și astfel actul cultural va fi afectat, pentru mulți accesul la cultură va fi restricționat pentru cei care se simt rău de la radiații în zonele în care au loc activitățile culturale.
  3. Vulnerabilitatile cibernetice inclusiv interceptări abuzive vor afecta atat mediul cultural cat si cel media prin intruziuni și furturi de proprietate intelectuală, culturală.

Directivele europene invocate în motivarea acestui proiect de lege NU impun norme legislative care să încalce ordinea publică, siguranța juridică, ci doar stabilesc anumite obiective pentru țările membre ce pot fi asumate fără a aduce atingere statului de drept și democraței constituționale.

Deși o parte din funcționarii publici implicați și parlamentari pretind și chiar dezinformează public că această propunere legislativă este transpunerea Directivei Codului european al comunicațiilor electronice, acest proiect se concentrează pe foarte multe prevederi care nu se regăsesc în Directiva europeană invocată, unele fiind chiar în contradicție cu legislația europeană. Aceste prevederi cu „specific național” sunt total lipsite de fundamentare și de proporționalitate în raport cu nevoile curente ale României în materie de comunicații electronice și sunt vădit neconstituționale și nedemocratice.

Raportul Curții Europene de Conturi menționează foarte clar ca riscurile și daunele vor fi suportate de statele membre. Aceste riscuri si amenintari evidentiate de Curtea Europeană de Conturi sunt:

Riscuri la adresa confidențialității;

– Amenințări la adresa securității naționale;

– Dependența de lanțul de aprovizionare;

– Atacuri cibernetice;

– Efecte negative asupra sănătății;

– Pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței.

Sursa: pag. 53 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_03/SR_Security-5G-networks_RO.pdf.

Propunerea legislativă se referă și vrea să modifice, prin derogări, domenii deosebit de importante precum: sănătatea publică, protecția mediului, securitatea cibernetică, suveranitatea datelor personale, apărarea națională, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale,  fiscalitatea, legislația în construcții, protejarea monumentelor istorice etc.

Reamintim că majoritatea cetățenilor au înțeles faptul că sunt probleme multisectoriale, de la nocivitatea radiațiilor emise și a dezastrului ecologic prognozat, la multitudinea de vulnerabilități cibernetice ale rețelelor 5G, care pun în pericol datele și biodatele tuturor. Toate acestea culminând cu legislația abuzivă adoptată sau în curs de legiferare, care facilitează implementarea și operarea tehnologiilor 5G. De aceea majoritatea cetățenilor români vor să fie precauți și să se ia măsuri legale, în favoarea lor, în domeniul comunicațiilor electronice.

În concluzie, acest proiect de lege are nenumărate probleme, încalcă multiple norme juridice, legislative și constituționale, precum și unele drepturi fundamentale ale omului.

De aceea el trebuie corectat și refăcut, în concordanță cu normele statului de drept, cu respectarea Constituției și a legilor în vigoare, în acord cu necesitățile și specificitățile României și cu o reală respectare a ordinii statului de drept, a siguranței naționale și a securității vieții individuale a cetățenilor.

Sau trebuie respins în această formă!

Argumente suplimentare și articole ce necesită a fi amendate

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă trebuie supuse avizării stricte și licențierii sociale de către comunitățile locale deoarece sunt invazive și nesigure. Acestea vor fi afecta și patrimoniul național.

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sunt elemente specifice generației 5G de comunicații electronice mobile. Pentru instalarea și punerea lor în funcțiune sunt necesare lucrări complexe, deși sunt prezentate în mod înșelător de cei care le promovează ca fiind sisteme de dimensiuni mici, cu rază mică de acțiune, cu puteri mici de emisie și cu amprentă mică din punct de vedere al radiației emise.

Din aceste motive, industria telecom vrea ca aceste componente nocive de rețea să fie implementate fără autorizare, fără plata chiriilor pentru spațiile pe care le ocupă, fără să primească avize de sănătate sau de mediu și chiar fără a plăti consumul propriu de energie electrică. Și toate acestea în ciuda faptului că operatorii telecom obțin un profit imens de pe urma lor.

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sunt nestandardizate, periculoase, păguboase din perspectiva costurilor de exploatare, sunt extrem de invazive, atât în interiorul cât și exteriorul spațiilor publice, precum și în interiorul mijloacelor de transport în comun. De asemenea, ele sunt extrem de nesigure din punct de vedere tehnic (fiabilitate redusă, insecuritate cibernetică, vulnerabilități la fenomenele meteo etc.), punând în pericol serviciile care sunt cu adevărat de utilitate publică.

Din aceste motive se impune licențierea socială pentru instalarea și operarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă. Este necesar ca fiecare comunitate locală să decidă dacă își asumă sau nu riscurile și costurile implementării unor asemenea tehnologii, care sunt omniprezente în spațiul public dar insuficient reglementate, neomologate, încă în stadiu experimental, invazive şi nesigure, inclusiv din perspectiva securității  naționale.

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă NU SUNT MICRO-LUCRĂRI și nu pot fi încadrate sub nici o formă și pentru niciun motiv în categoria lucrărilor de mică amploare prevăzute la alin. 1, pentru care nu ar fi necesară obținerea autorizațiilor de construire sau de desființare.

Aceste puncte de acces precum și lucrările aferente lor nu pot fi încadrate împreună cu micro-lucrări sau cu lucrări de mică amploare deoarece punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sunt lucrări complexe și cu impact semnificativ în urma instalării. Ele includ diferite elemente operaționale, cum ar fi o unitate de prelucrare a semnalelor, o unitate de radiofrecvență, un sistem de antene (de exemplu antene massive MIMO și MIMO), conexiuni prin cablu, carcasă și alte accesorii. În unele cazuri, sistemul de antene sau anumite elemente ale acestui sistem ar putea fi instalate separat de celelalte elemente ale punctului de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă și ar putea fi conectate prin unul sau mai multe cabluri dedicate, ceea ce implică o amprentă și invazivitate sporită la nivelul habitatului uman. Toate aceste caracteristici arată în mod clar că punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă nu sunt nici micro-lucrări și nici lucrări de mică amploare sau standard.

Inclusiv în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 este prevăzut că punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă nu trebuie să li se aplice regimul de instalare care să nu necesite autorizații: „(13) Întrucât este prevăzută dezvoltarea în continuare a standardelor relevante, dacă acestea trebuie să acopere punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care utilizează sisteme de antene active, acestor puncte de acces nu ar trebui să li se aplice, în această etapă, regimul de instalare care să nu necesite autorizații.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32020R1070.

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sunt incluse în acest proiect de lege la alte articole, cum ar fi: art. 6, art. 7 alin. (2) și (3), art. 27, art. 36v indice 5 etc. Din acest motiv ele vor fi reglementate la acele articole.

Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sunt echipamente de transmisie radio lipsite de standarde riguroase instalate atât în interiorul clădirilor publice aglomerate (amfiteatre școlare, muzee, stadioane, centre de conferințe, aeroporturi, stațiile de metrou, gările feroviare sau centrele comerciale ș.a.) cât și în  exteriorul acestora, inclusiv pe stâlpii de iluminat public, semafoare, panouri de afișaj sau stații de autobuz etc., adică EXACT ÎN IMEDIATA APROPIERE A OAMENILOR.

Aceste instalații pot opera semnale direcționate, concentrate inclusiv cu sute de fascicule de energie (beamforming specific 5G) simultane de la o singura antena MIMO sau massive MIMO care generează o radiație electromagnetică de radiofrecvență extrem de nocivă din multiple cauze precum: proximității, puterii densității câmpului electromagnetic generat prin focalizare, multiplexării frecvențelor radio, hiperdensității de conexiuni, cantităților imense de date transferate wireless. Astfel că, în funcție de numărul conexiunilor client din acea zona se generează cumulat o poluare electromagnetică extremă pe multiple frecvențe radio licențiate și nelicențiate, inclusiv pe frecvențe de ordinul zecilor de GHz.

Aceste instalații NU TREBUIE SĂ FACĂ EXCEPȚIE DE LA AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE SAU BRANSARE, dimpotrivă trebuie supuse unor rigori suplimentare. Faptul ca aceste tipuri de instalații nu necesită autorizații implică libertatea operatorilor de a amplasa oricâte și oriunde discreționar, creând o pânză hipodensă de fascicole radiative extrem de nocivă omului și mediului înconjurător, imposibil de contracarat.

În „legislația specială”, care este un regulament european de aplicare a unui singur articol din Codul European al Comunicațiilor Electronice,  se admite faptul ca în zone urbane se creează „o aglomerare” de astfel de echipamente care nu numai ca vor afecta din punct de vedere vizual ambientul ci vor afecta din multiple alte puncte de vedere precum:

– radiații extreme, dăunătoare sănătății publice, lucrătorilor și în mod special categoriilor vulnerabile (gravide, copii, bolnavi cronici, bolnavi cu implanturi, electro-hipersenzitivi etc);

– vulnerabilități cibernetice și implicit vulnerabilizarea rețelelor critice dependente;

– afectare structurilor de sprijin din proprietate publica si privata pe care sunt instalate;

– pericol de afectare a mediului natural inclusiv fondul arboricol urban, parcuri monument;

– creșterea riscului de incendiu, dispozitivele consumă multă energie electrică și la temperaturi ambientale de peste 30 grade se încing și chiar iau foc împreună cu structurile de sprijin din proximitate.

Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care aceste aparaturi și instalații de radioemisie („punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă”) trebuie autorizate legal, avizate, controlate de autoritățile specifice. Mai mult prezenta acestora trebuie semnalizată clar și vizibil publicului, iar puterea lor de emisie trebuie monitorizată permanent și comunicată publicului în timp real, după cum a menționat Comitetul Economic Social European și avizul CESE din 2021:

1.7 CESE recomandă ca toate stațiile de transmisie de frecvență radio și benzile de frecvență pe care funcționează acestea să fie inventariate, iar aceste informații să fie publicate în vederea unei mai bune gestionări teritoriale și a protejării intereselor cetățenilor, în special ale grupurilor vulnerabile (copii, femei însărcinate, bolnavi cronic, vârstnici, persoane electro-hipersensibile). De asemenea, trebuie să se țină seama de sănătatea și securitatea lucrătorilor.

1.8 CESE sprijină ideea că echipamentele rețelelor 5G trebuie să fie proiectate, din fabrică, cu capacități de a furniza informații publice și în timp real asupra puterii de emisie și a altor parametri tehnici relevanți pentru organizațiile consumatorilor și pentru publicul interesat. Aceste date trebuie să fie centralizate, gestionate și divulgate de autoritățile competente.

1.9 CESE consideră că monitorizarea și controlul poluării electromagnetice trebuie să se desfășoare pe baza unei abordări științifice interinstituționale și interdisciplinare riguroase, sprijinite de furnizarea de echipamente moderne pentru măsurarea parametrilor rețelelor de comunicații electronice, astfel încât efectele cumulate pe perioade mai îndelungate să fie evidențiate și evaluate în mod corespunzător.

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content.

Patrimoniul național, care în prezent este protejat, va fi afectat iremediabil de echipamentele instalate de operatorii telecom. Reamintim că ele vor fi instalate FĂRĂ autorizație și FĂRĂ plata vreunei chirii.

Bunurile de patrimoniu și lăcașurile de cult ale poporului român sunt de o valoare inestimabilă și nu pot fi degradate, oricând și oricum, de firmele care vor să instaleze dispozitive pentru rețeaua 5G!

Regulamentul prevede, la art. 3. – În domeniile sale de competenţă specifice: cultura, arta şi media, Comisia are următoarele atribuţii: a) examinează iniţiativele legislative asupra cărora a fost sesizată de către Biroul permanent şi elaborează rapoarte sau, după caz, avize.

Astfel, semnalăm următorul articol din L532/2021 care vizează în mod direct competenta Comisiei pentru cultură și media:

Art. 49 – Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, ori de amplasare a echipamentelor, sau a infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice, care se încadrează ca micro-lucrări, lucrări standard sau lucrări de mică amploare, așa cum sunt acestea prevăzute în legislația privind facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, indiferent de sursa lor de finanțare și de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști și experți atestați și sub inspecția și controlul propriu ale Ministerului Culturii, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, în condițiile legii.”
  2. Articolul 341 va avea următorul cuprins: „Art. 341. ‒ Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentațiile tehnice, fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2), pentru tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecție sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiții, atunci când respectivele tipuri de intervenții și condiții sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pentru lucrări de construcții având ca obiect elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice care se încadrează ca micro-lucrări, lucrări standard sau lucrări de mică amploare, așa cum sunt acestea prevăzute în legislația privind facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, efectuate cu privire la imobile clasate ca monumente istorice sau la imobile situate în zone de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate

Așadar, solicitările noastre se referă inclusiv la art. 49 din L532/2021 ce vizează modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:

            La art. 24, alin. 2 – Trebuie corectate prevederile subliniate. Să ne reamintim că infrastructură de comunicații înseamnă foarte multe lucruri, inclusiv stâlpi, piloni, canalizări etc. Acestea nu pot fi sub nicio formă amplasate pe monumente istorice, lăcașuri de cult etc.

„1. Alineatul (2) al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, ori de amplasare a echipamentelor, sau a infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice, indiferent de sursa lor de finanțare și de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști și experți atestați și sub inspecția și controlul propriu ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în condițiile legii.”

            La următoarele articole prevederile subliniate trebuie eliminate sau corectate.

„2. Articolul 341 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 341. – Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentațiile tehnice fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2), pentru tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecție sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiții, atunci când respectivele tipuri de intervenții și condiții sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pentru lucrări de construcții având ca obiect elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, efectuate cu privire la imobile clasate ca monumente istorice, sau la imobile situate în zone de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate.”

Avocatul Poporului atrage atenția că se încalcă art. 33 alin. 3 din Constituţia României, în condiţiile în care se oferă derogări pentru operatorii care pot să instaleze antene pe monumente istorice și în arii protejate. Aceasta favorizează degradarea patrimoniului cultural român şi universal, constituind astfel, o ingerinţă în art. 33 din Constituţie – accesul la cultură.

Va fi afectat patrimoniului național.

Patrimoniul național, care în prezent este protejat, va fi afectat iremediabil de echipamentele instalate de operatorii telecom. Reamintim că ele vor fi instalate FĂRĂ autorizație și FĂRĂ plata vreunei chirii.

Bunurile de patrimoniu și lăcașurile de cult ale poporului român sunt de o valoare inestimabilă și nu pot fi degradate, oricând și oricum, de firmele care vor să instaleze dispozitive pentru rețeaua 5G!

            Avocatul Poporului a făcut o amplă critică a acestui proiect de lege și a semnalat multe prevederi ilegale și neconstituționale, printre care:

– se încalcă art. 33 alin. 3 din Constituţia României, în condiţiile în care se oferă derogări pentru operatorii care pot să instaleze antene pe monumente istorice, în arii protejate. Aceasta favorizează degradarea patrimoniului cultural român şi universal, constituind astfel, o ingerinţă în art. 33 din Constituţie – accesul la cultură;

Ca o concluzie, raportat la toate neregulile semnalate, inclusiv la faptul că proiectul de lege încalcă drepturile consfințite de Constituţie, instituția Avocatul Poporului solicită „reformularea textelor, în vederea eliminării măsurilor care contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor“.

Sursă: documentul nr. 21177/23.11.2020 al instituției Avocatul Poporului:

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/Analiza-Avocatului-Poporului-asupra-proiectului-de-lege-referitor-la-rețelele-de-comunicatii-electronice.pdf.

*******

Tehnologia 5G este creată mai mult pentru mașini și obiecte decât pentru sănătatea oamenilor. În mod ironic, tot oamenii sunt cei care plătesc și vor plăti toate costurile aduse de acest fals și toxic „progres”, care nu numai că nu le este destinat, dar le afectează ireversibil bunăstarea, sănătatea și viața. Noi, cetățenii Europei, și urmașii noștri vom fi cei care plătim – cu bani, cu sănătate, cu libertate, cu echilibrul mediului natural, cu drepturi fundamentale, cu suveranitate – această ambiție pentru profit și control a anumitor entități economice și grupuri de interese, numită 5G.

În concluzie, Comisia pentru cultură și media trebuie să ia în calcul toate problemele care ar fi provocate prin adoptarea acestei propuneri legislative și să le corecteze sau să respingă proiectul de lege, în această formă.

Dacă tehnologia nocivă 5G va fi implementată, radiațiile ne vor afecta pe toți!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.