Stop 5G România

Rulează videoul

07.02.2021 – Solicitare către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senat

 

Către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senat

Stimată Comisie,

Datorită contextului actual și a stadiului în care se află propunerea legislativă L532/2021 referitoare la 5G, Coaliția STOP 5G România vă roagă să întreprindeți unele acțiuni, în conformitate cu atribuțiile Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții.

Menționăm faptul că o parte din funcționarii publici implicați în acest proiect continuă să facă abuzuri, de la cele de procedură până la unele mai grave, care constau în denaturarea adevărului prezentat senatorilor din comisiile de specialitate. Este evident faptul că în astfel de condiții nu se poate vorbi de un proces legislativ corect, complet și sigur.

O altă problemă semnalată de membrii comisiilor parlamentare este că Guvernul refuză să răspundă cererii legitime și necesare de informații și clarificări. În condițiile în care acest lucru intră în atribuțiile Guvernului, inclusiv ca inițiator al acestui proiect de lege. Unul din motive este că la unele prevederi din L532/2021 nici nu se poate da vreo explicație rațională, deoarece ele sunt vădit ilegale, neconstituționale și chiar inaplicabile.

Un exemplu elocvent este situația de la Comisia pentru mediu care a dat aviz favorabil acestei propuneri legislative, deși era evident faptul că senatorii din comisie nu aveau toate informațiile necesare pentru înțelege problemele mari de mediu care s-ar genera dacă proiectul devine lege. Mai mult, reprezentantul Guvernului din partea Ministerului Mediului a venit total nepregătit la ședința comisiei, fără argumente și fără să poată răspunde la vreo întrebare punctuală venită din partea membrilor comisiei.

Pentru susținerea acestor argumente vă atașăm și documentația cu amendamente pe care am depus-o în termen la Comisia pentru mediu, pentru a vă convinge câte probleme generează tehnologia 5G în acest domeniu.

Un alt abuz major constă în faptul că reprezentanții societății civice au fost obstrucționați prin multiple și diverse mijloace în a participa și a lua cuvântul la ședințele comisiilor de specialitate și li s-au ignorat solicitările legitime, fundamentate și justificate legate de forma actuală a L532/2021.

Exemplele cele mai grăitoare sunt de la Comisia pentru Mediu și Comisia pentru transporturi și infrastructură care au dat aviz favorabil fără amendamente în ciuda criticilor și amendamentelor depuse celor două comisii de societatea civică. O atitudine pe care noi o considerăm sfidătoare și abuzivă care, de altfel, a fost și la Camera Deputaților, unde la absolut toate ședințele comisiilor de specialitate nu ni s-a permis accesul. Mai mult, deputații au votat fără a citi sau analiza textul propunerii legislative, proces legislativ vădit abuziv și viciat.

O altă problemă este că în majoritatea ședințelor participă doar reprezentantul ANCOM deși Guvernul este inițiatorul acestei propuneri legislative, iar ANCOM, ca instituție independentă nu are mandat să vorbească în numele Guvernului și chiar se dezice de această responsabilitate.

Reprezentanții Guvernului sunt total nepregătiți și se vaită în comisii că ANCOM nu le-a ascultat cererile (cum a fost cazul în comisia pentru cultură). Asta deși Guvernul, ca inițiator al propunerii legislative avea obligația să verifice forma finală a proiectului și să modifice tot ce era necorespunzător sau chiar greșit, nu să se roage de ANCOM să modifice problemele cu care ministerele nu erau de acord.

Atragem atenția cu maximă seriozitate că această propunere legislativă a fost redactată de ANCOM și de aceea nu conține niciun fel de prevederi de sancționare a ANCOM și a angajaților săi, atunci când fac abuzuri și încalcă legea. De aceea, comisiile parlamentare de specialitate împreună cu societatea civică TREBUIE SĂ INTRODUCĂ prevederi specifice și necesare pentru reglementarea activității ANCOM. Altfel, prevederile legii vor fi nelegale (se încalcă inclusiv normele de tehnică legislativă) și complet neconstituționale.

Iată un exemplu edificator în acest sens, care arată că ANCOM vrea să devină o instituție atotputernică și necontrolabilă, de tip stat în stat:

<Art. 4. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul  cuprins:

„(11) În exercitarea atribuţiilor sale de reglementare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, activitatea ANCOM nu va fi îngrădită de nici o altă autoritate, aceasta fiind independentă decizional, organizatoric şi funcțional față de celelalte autorități publice.”>

ANCOM, inițiatorul și cel care a redactat de facto această propunere legislativă, nu numai că își acordă puteri sporite și discreționare prin astfel de prevederi, dar legiferează astfel abuzurile din teren la adresa cetățenilor și comunităților locale (vezi litigiul cu Asociația Municipalităților din România). ANCOM a patronat până acum astfel de abuzuri și intenționează să o facă și la 5G, împotriva interesului național, împotriva securității naționale și a siguranței cetățenilor și prin vădita părtinire a industriei comunicațiilor mobile.

În concluzie, este exclusă introducerea în acest act normativ a unor prevederi neconstituționale, nelegale și abuzive.

*******

O soluție ar fi ca senatorilor să li se prezinte informațiile necesare și de către unii specialiști independenți, care nu au legătură sau conflicte de interese ascunse cu industria comunicațiilor electronice.

Din acest motiv vă solicităm să organizați o dezbatere publică în Senat, la care să participe toți senatorii care doresc să se informeze corect și complet despre tehnologia nocivă 5G în general și despre problemele propunerii legislative L532/2021, în particular.

Coaliția STOP 5G România își exprimă din nou întreaga disponibilitate pentru rezolvarea problemelor generate de tehnologia nocivă 5G. Prin altele, deținem o vastă documentație și studii care conțin inclusiv soluții eficiente și din care se pot extrage idei practice și aplicabile. De asemenea, putem participa la dezbateri cu specialiști în domeniile afectate de implementarea 5G.

În acest context, vă solicităm să primiți în audiență o delegație de specialiști din partea Coaliției STOP 5G România, care să prezinte mai în detaliu problemele și nevoile legate de L532/2021, raportate la stadiul actual al implementării rețelelor 5G în România.

            Vă rugăm să ne acordați număr de înregistrare prezentei cereri și anexei atașate mesajului și să ne transmiteți acest număr de înregistrare.

Data: 7.02.2022

 

Cu mulțumiri,

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA

Email: contact@stop5gromania.ro/, stop5gromania@gmail.com;

Website: stop5gromania.ro;

Facebook: https://www.facebook.com/stop5gromania.

 

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este o mișcare civică, fără formă juridică, formată din asocierea a aproximativ 90 de organizații semnatare ale Memoriului Național STOP 5G și aproximativ 50.000 de cetățeni români semnatari ai petițiilor împotriva implementării iresponsabile pe scară largă a rețelelor 5G (www.stop5gromania.ro/membri).

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este membră a ALIANȚEI EUROPENE STOP 5G formată din peste 41 de grupuri civice apolitice, fără conflicte de interese aparținând a 23 de națiuni europene, pentru a împărtăși o cale comună pentru revendicarea drepturilor fundamentale grav amenințate de noile tehnologii de comunicații electronice 5G și de sistemele de emisii de frecvență radio (https://www.alleanzaitalianastop5g.it/442967283).

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.