Stop 5G România

Rulează videoul

04.05.2022 Petitie CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

CATRE CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

Petitie CES pe avizarea frauduloasa a 5G

Domnule Președinte al CES Bogdan Simion,
Doamnelor/Domnilor membri ai CES,

 Subsemnații, având în vedere atribuțiile conferite Consilului Economic Social din România prin  Legea nr. 248/2013 – Republicată, mai ales la Art. 5 Lit. a), b), c), în baza dreptului de acces la informatii de interes public,  a legii  nr. 544/2001 va solicitam sa ne raspundeti punctual, concret in termen la urmatoarele intrebari si solicitari

  1. Ce studii și analize de impact socio-economic al implementării rețelei 5G in Romania au stat la baza avizelor acordate actelor normative care faciliteaza operabilitatea terestra si satelitară a comuncatiilor electronice fara fir 5G? Va solicitam sa ne puneti la dispozitie aceste studii si analize pe care s-au bazat avizele emise de CES România.
  2. Cate dezbateri publice in conformitate cu dispozitiile legii nr. 86/2000, cu participarea amplă a tuturor părților implicate pe tema siguranței socio-economice, a siguranței naționale a cetățenilor, protectiei sănătății publice si a mediului inconjurator în condițiile implementării rețelei 5G? Va solicitam sa ne puneti la dispozitie minutele si documentatiile aferente acestor dezbateri,
  3. Cate campanii de informare, referitoare la riscurile nu doar beneficiile promovate de industrie aduse de implementărea rețelei 5G, ati desfasurat pe căi mass-media cu difuzare națională (TVR, Radio), înainte de organizarea dezbaterilor publice si elaboarea avizelor pentru legislatia destinata facilitarii 5G? Va solicitam sa ne puneti la dispozitie documentatiile aferente acestor informari/mapa de presă.
  4. Ce linii de acțiune pentru integrarea Principiului Precauției statuat atat la nivel european in TFUE cat si la nivel national prin legea Legea nr. 137/1995, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința tehnologiei 5G și spectrului de frecvente radio necesar pentru 5G, în documentele administrative/actele normative destinate permiterii acestei tehnologii invazive a stabili, care are impact negativ, dovedit în fapt, acolo unde deja este operabilă rețeau 5G, impact semnificativ asupra mai multor aspecte societale, inclusiv asupra drepturilor și libertăților fundamentale.

Conform Art.2 lit (2) din Legea nr. 248/2013 – Republicată – CES România are ca specialitate mai multe domenii, atât de necesare în abordarea multidisciplinară și multisectorială a problematicii noilor tehnologii 5G.

  1. Astfel, vă solicităm in continuare realizarea de studiilor de impact, realizarea unor dezbateri ample și transparente, semnalarea riscurilor pe care le va aduce tehnologia 5G cetățenilor astfel incât consimțământul acestora să fie informat nicidecum viciat cum este până în prezent, implicarea în elaborarea unor standarde de siguranță a expunerii populației la radiațiile electromagnetice mai stricte în acord cu principiul ALARA conform Rezolutiei CE 1815/2011, avizarea viitoarelor acte normative să fie în concordanța cu cele mai bune practici din țările precaute.

Va reamintim ca pentru îndeplinirea rolului consultativ în soluţionarea problemelor din domeniul restructurării şi dezvoltării economiei naţionale, privatizării, funcţionării şi creşterii competitivităţii agenţilor economici, relaţiilor de muncă şi politicii salariale, protecţiei sociale şi ocrotirii sănătăţii, învăţământului, cercetării şi culturii, politicilor monetare, financiare, fiscale şi de venituri, CES are următoarele atribuţii principale:

  1. a) analizează şi avizează proiectele de hotărâri şi de ordonanţe ale Guvernului şi proiectele de lege ce urmează a fi prezentate spre adoptare Parlamentului;
  2. b) analizează şi avizează proiectele de programe şi strategii nematerializate în proiecte de acte normative, înainte de adoptarea lor.

Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu de către iniţiatorii proiectelor de acte normative şi ai proiectelor de programe şi strategii nematerializate în proiecte de acte normative, din domeniul său de competenţă. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative şi la proiectele de programe şi strategii. Acest aviz va însoţi obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare.

Printre actele normative avizate favorabil pana in prezent de CES Romania si intrate in vigoare ce permit operabilitatea comunicațiilor mobile 5G punand in pericol multiple sectoare societale, multiple drepturi si libertati fundamentale ale omului sunt:

HG nr. 429/2019 – Strategia 5G pentru România care cuprinde si generează mai multe proiecte de acte normative subsecvente, HG invocat de fiecare data în lipsă de argumente, ca un pumn în gura societății civice, care de altfel se judecă în instanță pe anticonstituționalitatea acestui act normativ.

HG nr. 376/7.05.2020 de modificare a TNABF adoptată în ciuda solicitării societății civice atât în consultare cât și în dezbatere la ANCOM de a nu permite prin modificări operabilitatea rețelei 5G. Corporațiile exploatează această Hotărâre de Guvern promovând servicii comerciale 5G, deși nu au licență de utilizare a spectrului de frecvențe pentru 5G. Tabelul TNABF permite în prezent utilizarea unor aplicații de telecomunicații experimentale specifice 5G, care sunt extrem de nocive: utilizarea frecvențelor milimetrice, formarea de fascicule, gestionarea de catre IA a conexiunilor simultane prin Massive MIMO (la antena operatorului) și MIMO (la echipamentul utilizatorului).

Hotărârea de Guvern nr. 226/2020 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor de efectuare a plăţi, practic prelungirea unor licențe fără licitație pe frecvențele de 1900 – 2100 MHz, pe care operatorii telecom au anunțat că le vor folosi pentru 5G.

HG nr.1060/02.10.2021 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plată a taxei de licență (licitatia mica din 2021)

LEGE nr. 163 din 11 iunie 2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G (referitoare la integrarea memorandumului cu SUA)

L532/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice (referitoare la transpunerea Codului European al Comunicatiilor)

  1. CES Romania a luat la cunostinta si a integrat dispozitiile avizelor CES European din 16.09.2020 https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-00956-00-00-AC-TRA-RO.docx/content  si din 20.10.2021 (https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content ) cu privire la siguranta retelelor 5G respectiv impactul societal si ecologic al ecosistemului 5G? Va solicitam sa ne prezentati modalitatea in care ati luat in considerare in avizele emise.

In cazul in care veti refuza solutionarea prezentei petitii sau in cazul in care nu ne veti comunica raspunsurile punctuale si la obiect solicitate ne rezervam dreptul constituional de a va chema in judecata si va vom solicita inclusiv daune morale si materiale pentru discriminare.

În final, menționăm că pe data de 04.05.2022,  vom fi în fața CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL, pentru a manifesta pașnic împotriva inadmisibilei atitudinii sfidatoare, abuzive si a irespnsabilitatii cu care ati emis avizele pentru legislatia  invocată mai sus și pentru a ne asigura de respectarea demnitatii noastre si a statului de drept. Nu ca obiectiv în sine, ci pentru a  prezerva și garanta drepturile și libertățile ființei umane, considerate drept telos final al oricărei acţiuni a statului.

Anexata prezentei este petițiile transmise pe email CES România de către Coaliția STOP 5G România din datele de 21.09.2020, 20.10.2020, 02.11.2020 prin care v-am prezentat documentatii si v-am solicitat avizare responsabilă a legislatiei destinate comunicațiilor electronice mobile 5G, la care nu ne-ati raspuns pana in prezent incalcand legea.

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA

ing. Mădălina Apostol

Email: contact@stop5gromania.ro/

stop5gromania@gmail.com;

Website: stop5gromania.ro;

Facebook:

https://www.facebook.com/stop5gromania.

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este o mișcare

civică, fără formă juridică, formată din asocierea a aproximativ 90 de organizații semnatare ale Memoriului Național STOP 5G și aproximativ 50.000 de cetățeni români semnatari ai petițiilor

împotriva implementării iresponsabile pe scară largă a rețelelor 5G (www.stop5gromania.ro/membri)

Miscarea Civică ACȚIUNE PENTRU NAȚIUNE

Organizatorul protestului din 04.05.2022

Ec. Dumitru Bălan

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.