Stop 5G România

Rulează videoul
Semneaza si trimite petitia STOP 5G

02.12.2019 Petiție ANCOM pe caiet de sarcini si TNABF

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE 02 Decembrie 2019

Mail-ul va fi conceput sub forma de cerere :

 

Adrese de email: pm@gov.ro,  ancom@ancom.org.ro,  consultare@ancom.org.ro, relatiipublice@just.ro, comec@senat.ro, cti@cdep.ro

srp@mmediu.ro, relatii.publice@ms.ro

 

Subiect: Referitor la : Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Tabelului  naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio:

Domnule Priministru,

Domnilor Ministri,

Domnule Senator,

Domnule Deputat,

Domnule Președinte ANCOM,

 

Subsemnatul ………………… ,data nașterii …………………………., domiciliat in ……………….., jud ………, str. ……….., nr …………., având C.I cu Seria …… Numărul ……….., CNP ……. , cetățean român, în conformitate cu prevederile Constituției Art. 51, a Legii nr. 52/2003 si a Legii 233/2002 actualizată vă scriu să vă informez că nu sunt de acord cu vânzarea unei cantități suplimentare de spectru pentru tehnologia 5G și nici cu proiectul de caiet de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitivă în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, și nici cu Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio și vă solicit să aplicați principiul precauției, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriți orice demers în vederea realizării operabilității tehnologiilor 5G atat terestre cat cele spatiale prin sateliti si având următoarele motive:

 

 1. Spectrul radio este o resursă naturală limitată a poporului Român necesară pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, administrarea eficientă a acestei resurse fiind de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a ţării. Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe frecvențe noi necesită studii de impact și acordul și respectarea drepturilor cetățenilor României. (OUG 111/2011 privind comunicaţiile electronice)

 

 1. Nu consider urgentarea implementării tehnologiei 5G pe argumentul că este de utilitate publică, cât timp există deja infrastructură funcțională de comunicații mobile implementată pe tehnologiile 2G, 3G și 4G, infrastructură care satisface pe deplin cerințele de utilitate publică (de exemplu sistemele 112 și RO-ALERT)! Telecomunicațiile 5G necesită frecvențe complet noi pentru funcționare și spectru radio suplimentar, ambele cumulându-se cu frecvențele deja licențiate și aflate în utilizare pentru tehnologiile 2G, 3G și 4G. În plus, tehnologiile 5G implică instalarea a zeci de milioane de noi antene „cu celule mici” ceea ce generează poluare electromagnetică mult sporită în zonele urbane și nu numai. Mă refer la echipamente cu antene radio multiple (inclusiv MIMO și massive MIMO) la fiecare 3 până la 12 case în zone rezidențiale și la fiecare bloc din zonele centrale, instalarea și operarea acestora fiind solicitată de către operatorii telecom a se face fără acordul nostru al al cetățenilor (utilizatori sau nu ai tehnologiilor de telecomunicații), cei care vor suporta efectele nocive ale acestor radiații ale câmpului electromagnetic. Consider această promovare agresivă a tehnologiilor 5G în timp ce tehnologiile 4G pot asigura necesarul României de comunicații ca fiind cel puțin discriminare, neglijență și iresponsabilitate dacă nu abuz din partea funcționarilor ANCOM si reprezentanților Statului Român care prejudiciază și vor prejudicia generații de cetățeni români. Reamintesc că tehnologia wireless 5G nu se justifică din punct de vedere tehnic și nici socioeconomic, deoarece nu există încă aplicații atât de importante de utilizare în viața reală ce nu pot fi îndeplinite cu rețeaua actuală de telefonie mobilă 4G/LTE/LTE-A. Sporul de viteză mult promovat 5G nu reprezintă o nevoie reală a utilizatorului român, iar aplicațiile care necesită strict aceste viteze promise de tehnologiile 5G sunt doar: vehicule autonome, realitate augmentată, realitate virtuală și internetul tactil. Restul aplicațiilor(alertele la dezastre, monitorizare retele de senzori, control bidirecțional de la distantă, cloud personal, transmisie video etc ) pot foarte bine să utilizeze tehnologiile 4G și conexiunile fixe existente, nevoia reală a acestora la viteza de transfer fiind de până la 100Mbps.

 

 1. În fiecare zi se înregistrează avansuri și inovări în tehnologia comunicațiilor de date, fie ele fixe sau mobile, unele chiar substanțiale, chiar revoluționare, dar acestea trebuie obligatoriu să urmeze în primul rând standardele de protecție a mediului și a sănătății oamenilor.

Vă reamintim că deși radiațiile câmpurilor electromagnetice (EMF) sunt nonionizante, efectul lor cumulativ se manifestă și se concretizează similar cu efectul radiațiilor ionizante. Acest lucru este demonstrat și de studiul și cercetarea europeană REFLEX, elaborată de 12 institute științifice din 7 țări, ce confirmă deteriorarea genetică pe termen lung a sângelui și a creierului utilizatorilor de telefoane mobile și a altor surse de câmpuri electromagnetice (de exemplu WiFi). Studiul poate fi accesat la adresa Referintele studiului REFLEX sunt la urmatoarele adrese:

https://cordis.europa.eu/project/rcn/51989/factsheet/en

http://www.verum-foundation.com/projects/reflex.html

Celula vie NU este doar o soluție salină, după cum ANCOM și Ministerul Sănătății abordează reducționist, depășit și imprecis DOAR cu acest indicator unic SAR de monitorizare și protecție ci este un amsamblu de procese complexe, inclusiv de natură electrică, ansamblu guvernat de ADN. Studiul REFLEX demonstrează că dezintegrarea ADN-ului dintr-o celulă vie se manifestă în aceeași măsură, fie că este expusă la 1.600 raze X, fie că este expusă la radiațiile EMF emise de un telefon mobil 24 de ore. Astfel, ADN-ul este sensibil la TOATE tipurile de câmpuri electromagnetice, iar limitarea preocupării (dumneavoastră, ANCOM, a operatorilor telecom și a producătorilor de echipamente) și monitorizării (ANCOM) din punct de vedere al sănătății doar la indicatorul SAR și la limitele ”acceptabile” de expunere a populației la EMF sunt total depășite și extrem de permisive, fiind bazate pe studii și standarde din 1999, perioadă în care nici nu erau multe frecvențe utilizate și nici multe conexiuni wireless (densitate și intensitate mult mai mică a câmpului electromagnetic generat), inclusiv WiFi.

Referitor la cantitatea de spectru radio aflat în uz pentru servicii comerciale de telefonie mobilă, înainte de licitația de spectru radio destinat telefoniei mobile, din 24 septembrie 2012, totalul spectrului radio alocat tuturor operatorilor din România era de 298 MHz. După licitația din 2012, spectrul achiziționat și alocat operatorilor a crescut substanțial cu 232 MHz, la un total de 530 MHz spectru alocat tuturor operatorilor la care s-au adaugat in 2015 inca 255Mhz . La licitația programată pentru 2020 de spectru de frecvențe, pentru 5G (și nu numai), cantitatea de spectru va crește cu încă 695Mhz în benzile existente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz.

Această ”planificare” de vânzare de spectru radio suplimentar nu are justificări solide bazate pe studii serioase de impact centrate pe interesul și proactivitatea protejării sănătății cetățenilor României, ci doar justificări economice centrate doar pe interesul corporatilor telecom și ale bugetului de stat (nu a declarat nimeni oficial cum că sumele obținute din vânzarea spectrului radio neguvernamental se pot și/sau se vor direcționa către realizarea de studii asupra efectelor cumulative ale poluării EMF asupra sănătății).

ANCOM are următoarea obligație, conformOUG 22/ 2009 Art.3 2.: ”gestionarea eficientă a benzilor de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală în conformitate cu TNABF, prin alocarea şi/sau asignarea frecvenţelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raţionale şi eficiente a acestora;” Planificarea alocării acestor suplimentări de spectru de catre ANCOM nu este nici rațională și nici eficientă, acest lucru fiind dovedit cel puțin de acoperirea 4G asigurată de operatorii telecom, acoperire care este declarată insuficientă, pe spectru deja achiziționat . Reamintim si Art. 5 – ANCOM asigură utilizarea eficientă a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, acţionând în special în următoarele direcţii:a) evitarea tezaurizării resurselor limitate, datorată neutilizării acestora la nivelul alocării din licenţe; b) încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructurăşi promovarea inovaţiei.

 

 1. În prezent, tehnologia 4G a avansat deja implementarea și utilizarea antenelor MIMO (2×2, 4×2, 4×4) în terminalele/telefoanele mobile, acestea permițând mai multe conexiuni simultane cu aceeași celulă/stație de emisie telecom și/sau, probabil și cu altă celulă. Tehnologia 5G vine suplimentar cu Massive MIMO, cu antene mult mai dense decât în cazul 4G, cu potențial de creștere a vitezelor de comunicații, dar în același timp și cu o creștere a radiațiilor electromagnetice generate de terminalul mobil în cauză. Mai multă viteză = mai multă radiație și poluare electromagnetică! Vă întreb sincer la ce considerați dumneavoastră că este bună viteza mai mare a conexiunii pentru obiecte (mașini, roboți, echipamente casnice) dacă noi oamenii ne îmbolnăvim de la poluarea EMF rezultată?!

 

 1. Deși depinde de ce tip de echipamente folosește fiecare operator la fiecare celulă telecom de-a sa, asta înseamnă poluare electromagnetică pe întreg spectrul de frecvențe alocat, iar când toți operatorii acoperă aceeași zonă, cu aceleași tipuri de servicii, poluarea electromagnetică din acea zonă se manifestă pe întreg spectrul de frecvențe vândut și alocat de ANCOM! Iar cum primii 3 operatori principali (Orange, Vodafone, Telekom) deja se laudă cu acoperire cam peste tot pentru 2G, 3G și 4G, asta înseamnă emisie radio și poluare electromagnetică pe tot spectrul radio alocat operatorilor, peste tot!!! Cumulativ!!!

O altă problematică pe care nu o dezbateți este că tehnologia 5G nu va înlocui prea curând rețelele 2G, 3G sau 4G existente și care deja poluează electromagnetic, ci se va suprapune peste acestea, poluând suplimentar și nu cu puțin, ci cu mult mai mult, direct proporțional cu cantitatea de spectru radio planificat a fi acordat în următorii 5 ani! Iar responsabil este ANCOM pentru că intenționează și face demersuri să vândă licențe de utilizare a spectrului necesar 5G fără să ia în calcul aspectele legate de poluarea electromagnetică și efectele asupra sănătății oamenilor și a mediului înconjurător ca urmare a utilizării serviciilor telecom sau doar ca urmare a expunerii involuntare la poluarea electromagnetică generată de alți utilizatori/mașini/roboți/etc.

 

 1. ANCOM, ca instituție publică, este obligată să ia în calcul noul context și este pe deplin responsabilă dacă facilitează și urgentează abuziv și nesustenabil implementarea tehnologiilor invazive 5G care au impact negativ asupra întregului ecosistem, negând si ignorând dovezile oferite de comunitatea științifică internațională, publicate de exemplu la https://www.5gspaceappeal.org, https://bioinitiative.org și pe care OMS abia acum le ia în calcul printr-un program amplu (https://www.who.int/peh-emf/research/rf_ehc_page/en/index1.html)

Solicit imperios ANCOM și Ministerului Sănătății să organizeze împreună, cât de curând posibil, o dezbatere publică pe tema celor mai recente studii referitoare la efectele nocive ale poluării electromagnetice voluntare și involuntare asupra sănătății oamenilor și a mediului!

 

 1. În baza legii de funcționare, ANCOM este obligat să acționeze rațional și eficient în ce privește licențierea, utilizarea și monitorizarea spectrului radio pe teritoriul României și, automat, este responsabil oricând de consecințele nocive generate de vânzarea unor licențe noi suplimentare și, implicit, de permiterea accesului operatorilor comerciali de telecomunicații cu echipamente radio la benzile suplimentare de frecvențe radio, fără a realiza studii de impact, testa și monitoriza corespunzător radiațiile emise de acestea, radiații ce pun in pericol sănătatea si siguranța utilizatorilor, aceste obligații revenindu-i prin lege.

Pe această cale, solicit ANCOM să aplice principiul precauției, să nu aplice recomandările Comisiei Europene de scoatere la vânzare a cantității suplimentare de spectru pentru tehnologia 5G și, împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică, sa realizeze studii și monitorizări ample și corespunzătoare contextului actual, cel puțin în ce privește impactul asupra sănătății fizice și psihice pe care îl dovedesc deja tehnologiile 2G, 3G și 4G existente.

Solicit oprirea oricăror demersuri de facilitare guvernamentală (inclusiv vânzarea de licențe de utilizare spectru radio) a implementării unor noi tehnologii de comunicații radio, cum este și 5G, înainte de realizarea studiilor de impact solicitate anterior.

Solicit cu celeritate această abordare precaută deoarece până în prezent, deși deține dotările necesare, ANCOM NU FACE VERIFICĂRILE NECESARE ȘI NICI NU DĂ DECLARAȚII PUBLICE ȘI PE PROPRIA RASPUNDERE CĂ EFECTUEAZĂ MĂSURĂTORI DE SPECIALITATE ȘI ACEASTEA SUNT SIGURE DIN PUNCT DE VEDERE AL SĂNĂTĂȚII (inclusiv efectele cumulative pe termen mediu și lung, nu doar efecte imediate și temporare de încălzire a țesuturilor vii expuse) ÎN CE PRIVEȘTE RADIAȚIILE EMISE DE NOILE ECHIPAMENTE TELECOM ȘI TERMINALELE CLIENT CE UTILIZEAZĂ NOILE FRECVENȚE RADIO NECESARE 5G, ÎNAINTE DE A FI LICITATĂ CANTITATEA SUPLIMENTARĂ DE SPECTRU ȘI ÎNAINTE DE IMPLEMENTAREA LA NIVEL NAȚIONAL A TEHNOLOGIILOR 5G?

 

 1. ANCOM NU ÎȘI RESPECTĂ OBLIGAȚIILE ȘI ÎȘI DEPĂȘEȘTE ATRIBUȚIILE PRIN ACEASTĂ PROMOVARE AGRESIVĂ ȘI DISCRIMINATORIE A TEHNOLOGIILOR 5G, MAI ALES CA NU ARE CUM SA MONITORIZEZE TEHNOLOGIILE 5G mm-WAVE

Reamintim obligațiile care ii revin prin lege: OUG 22/2009 Art. 7 – (1) În activitatea sa, ANCOM are în vedere respectarea principiului neutralităţii tehnologice, prin prisma fenomenului convergenţei tehnologiilor, şi contribuie, în limitele competenţelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, precum şi a pluralismului media.(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ANCOM urmăreşte atingerea obiectivelor prevăzute la art. 4-6, luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiilor proporţionalităţii, nediscriminării, transparenţei şi deplinei obiectivităţi.

În legea de înființare ANCOM (OUG 22/2009 consolidat) scrie clar: ”Art.2 lit (3) ANCOM exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice: 1. CONTROLEAZĂ, DUPĂ INTRODUCEREA PE PIAŢĂ, DACĂ TOATE ECHIPAMENTELE RADIO ŞI ECHIPAMENTELE TERMINALE DE TELECOMUNICAŢII RESPECTĂ CERINŢELE ESENŢIALE DE PROTECŢIE A SĂNĂTĂŢII ŞI SIGURANŢEI UTILIZATORULUI ŞI A ORICĂREI ALTE PERSOANE, precum şi de protecţie privind compatibilitatea electromagnetică, iar în plus, pentru echipamentele radio verifică dacă acestea sunt astfel construite încât să utilizeze eficient spectrul radio atribuit pentru a se evita perturbaţiile prejudiciabile, în concordanţă cu legislaţia naţională aplicabilă;”

Pe cele 2 pagini web cu rezultatele ”măsurătorilor” realizate de ANCOM se observă 3 PROBLEME GRAVE:

 

 1. Măsurătorile fixe cu regim de continuitate (monitorizare) nu sunt realizate de ANCOM la nivelul străzilor (unde sunt oameni) sau exact în zonele cu densitate mare de populație, ci ANCOM a montat senzorii undeva pe acoperișuri sau în niște balcoane (se poate observa acest fapt din galeria foto a locațiilor de amplasare a senzorilor) !!! Pagina web rezultate măsurători fixe: http://www.monitor-emf.ro/en/station-list/

 

 1. Măsurătorile mobile sunt, întradevăr, realizate în zone stradale, mai sensibile, cu densitate mai mare de populație, DAR SUNT EFECTUATE FOARTE RAR!!! Pagina web rezultate măsurători mobile: http://www.ancom.ro/masuratori-efectuate-de-ancom_5075

 

 1. Măsurătorile din zonele proiectelor pilot pentru testarea tehnologiei 5G nu sunt publice și nici nu se știe în ce condiții a realizat aceste teste, pe ce frecvențe, cu ce intensitate a semnalelor radio și cu ce densitate de echipamente fixe sau mobile conectate.

 

Citat din Raportul Anual ANCOM, pe anul 2018

(sursa: http://www.ancom.ro/uploads/links_files/RA_final.pdf):

ANCOM exploatează un nou Sistem Național de Monitorizare a Spectrului (SNMS) format din:

 • 24 de stații de monitorizare și detecție a direcției de generație nouă, de bandă largă, pentru identificarea și localizarea emisiilor;
 • 12 stații de monitorizare de generație nouă, de bandă largă, pentru identificarea emisiilor.
 • De asemenea, sunt folosite și o parte din stațiile de monitorizare a spectrului ce fac parte din vechiul sistem, respectiv:
 • 2 staţii transportabile de monitorizare;
 • 10 staţii mobile de monitorizare (instalate pe autospeciale).

Suplimentar, pentru a extinde aria geografică acoperită, banda de frecvenţe şi gama serviciilor posibil a fi monitorizate, în activitatea de monitorizare sunt utilizate și următoarele sisteme/echipamente:

 • un sistem de goniometrie și monitorizare a spectrului de generație nouă format din 4 autospeciale capabile să monitorizeze spectrul până la frecvența maximă de 26,5 GHz;
 • un sistem de monitorizare spectrală format din senzori, cu capacități de geolocalizare ce acoperă 10 orașe;
 • receptoare portabile;
 • analizoare de spectru pentru diverse utilizări, în funcție de bandă și serviciu alocat.

Din datele colectate, prin intermediul stațiilor fixe și transportabile de monitorizare, pe parcursul anului 2018 s-au întocmit:

 • 2.923 de rapoarte de monitorizare conform PAM, dintre care 378 de rapoarte pentru serviciul mobil terestru

 

Având în vedere cele de mai sus, solicit să mi se răspundă oficial următoarele:

1.Cum/în ce bază legală este permis ca ANCOM să emită licențe de utilizare spectru radio și autorizații de funcționare și să dea asigurări publicului în ce privește sănătatea în utilizarea tehnologiilor de telecomunicații comerciale, cu doar 12 stații (fixe) de monitorizare de generație nouă, de bandă largă (400 MHz – 7 GHz), pentru identificarea emisiilor electromagnetice?! Acestea sunt picături într-un ocean!

 

 1. Cum/în ce bază legală își permite ANCOM să își justifice activitatea obligatorie (prin lege) de monitorizare cu doar 518 măsurători mobile în 7 ani, în diverse locații din București si Ilfov? Nici alte localități importante din țară nu fac excepție de la aceste ”realizări”!

 

 1. În ce bază legală testele tehnologiilor 5G, promovarea și vânzarea serviciilor 5G de către corporațiile telecom sunt permise fără a avea loc vânzarea de spectru destinat 5G?

 

 1. Cine este răspunzător de transformarea cetățenilor României in cobai fără a fi informați și fără a li se cere acordul?

 

În fapt, ANCOM și reprezentanții săi de vârf dau declarații publice conform cărora tehnologiile 5G nu sunt poluante depășindu-si astfel competentele, în timp ce este evident că nu veghează la obligațiile proprii de monitorizare eficientă, la metodologiile și instrumentele necesare unei monitorizări corespunzătoare a radiațiilor electromagnetice a tehnologiilor 4G existente și tehnologiilor 5G aflate in teste?

 

Cum poți să ceri utilizatorului ”moderație” cât timp expunerea la radiațiile câmpurilor electromagnetice generate de noua densitate a antenelor 5G nu ține de voința proprie?!

 

Referitor la monitorizarea emisiilor de radiații EMF, ANCOM susține pe site-ul propriu (http://www.ancom.ro/masuratori-efectuate-de-ancom_5075) că ”ANCOM NU POATE OFERI RĂSPUNSURI LA EVENTUALE ÎNTREBĂRI LEGATE DE RELAȚIA DINTRE VALORILE MĂSURATE (n.a. monitorizarea emisiilor câmpurilor electromagnetice) ȘI STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI. Pentru aceste informații este necesar să vă adresați institutelor și centrelor de sănătate publică, precum și direcțiilor de sănătate publică, entități ce sunt în subordinea Ministerului Sănătății.” Această afirmație contravine cu obligațiile legale ce revin ANCOM și solicit să fie luate măsuri în acest sens!

Una spune alta face ANCOM. De ce ANCOM abuzează si dezinformează publicul prezentând informații cu privire la sănătatea publică sub influența noilor tehnologii 5G?

Conform legii în vigoare, pe site-urile de test pilot, direcția de sănătate publică prin IGCTI are obligația sa facă măsurătorile și să verifice conformitatea nivelului de radiații. Ce măsurători a realizat ANCOM și IGCTI pe site-urile pilot 5G mult mediatizate și în ce condiții?

Fiind tehnologii noi se impune crearea unor noi standarde de siguranță bazate pe expuneri cumulative şi interferența frecvențelor de comunicație ale rețelei de telecomunicații cu frecvențele de comunicare celulară, nu doar pe puterea degajată la un moment dat (SAR). Standardele trebuie să fie fundamentate pe durata expunerii, pe frecvență, pe lungimea de undă, pe modulația și mixarea frecvențelor, pe forma undelor, pe lățimea pulsului precum şi pe alte proprietăți semnificative din punct de vedere biologic. Chiar și cu actualele metodologii și standarde, limitele admise de expunere la EMF în anumite state ca Polonia, Bulgaria, China, Rusia, Franța și Belgia (cu limite regionale chiar mai mici, cum ar fi în Paris și Bruxelles) sunt stabilite la valori de până la ZECE ORI MAI STRICTE față de valorile admise în standardul internațional ICNIRP (valabil și în România, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1193/2006), tocmai pentru a reduce din impactul negativ al rețelei de telecomunicații asupra populației și mediului. Limitele expunerii publicului la radiațiile electromagnetice în țările menționate mai sus sunt: China 12 V/m, Rusia 25 V/m, Bulgaria 6.13 V/m, Polonia 6.14 V/m, Belgia – diferă pentru fiecare regiune (Bruxelles 6 V/m, Flandra 20,6 V/m, Valonia 3 V/m), în timp ce în România limita expunerii cetățenilor la radiațiile câmpului electromagnetic este de 61V/m.

Mai mult, se recunoaște într-un studiu european şi chiar în „Strategia 5G pentru România” elaborată de ANCOM, că vor apărea focalizări necontrolate, atunci când se menționează „hot spots” în zonele aglomerate din „smart cities” sau stadioane, dar aspectul e neglijat sau tratat superficial (vezi pag. 12 din studiul european).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

 

 1. Din anul 2006 datează și Hotărârea nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. https://www.iprotectiamuncii.ro/legi/hg-1136-2006.pdf

Reamintim ANCOM că în prezent parlamentarii români primesc sporuri de radiații, pentru că au o antenă 4G instalată pe Casa Poporului, motivul fiind că se consideră că aceștia lucrează în condiții periculoase. Angajaţii din Camera Deputaţilor beneficiază de spor de 15% pentru condiții vătămătoare, mai mare cu 5% faţă de anul 2017. Astfel, secretarul general are un salariu de bază de peste 20.000 de lei şi un spor de condiţii vătămătoare de 3.000 lei.

Dacă lucrătorii expuși temporar câmpurilor electromagnetice beneficiază de cerințe minime de securitate şi sănătate, atunci locuitorii, care vor fi expuși permanent acestor câmpuri de la antenele din apropierea locuințelor (dacă se vor instala rețele de telecomunicații 5G), de ce să nu beneficieze de norme care să le garanteze protecția sănătății și a mediului? ANCOM cum își permite si de ce promovează vânzarea de spectru pentru 5G si insistă să asigure populația, dezinformează ba ca nu este poluare, ba că nu răspund ei de sănătatea populației, ba că ei doar se aliniază directivelor impuse de Uniunea Europeana din moment ce instanțele judecătorești din Romania deja au dat câștig de cauză cetățenilor vătămați(iradiați) de aceste antene, inclusiv parlamentarilor prin sporurile menționate? ANCOM uită sau refuză faptul că este obligat să servească cetățenii României nu corporațiile în calitate de reglementator și Autoritate Națională care înaintează și propune legislație la nivel de țară? Va reamintesc că nimeni nu este mai presus de lege si reprezentanții ANCOM se supun tuturor legilor României, nu doar celor care le convin și le servesc unei agende străine de interesul național.

 

 1. ANCOM justifică vânzarea de cantitate suplimentară de spectru pentru 5G în scopul creșterii acoperirii serviciilor telecom in zonele izolate/retrase/rurale, zone care nu au fost acoperite încă de 2G, 3G, 4G de corporațiile telecom din motive evidente de lipsă a nevoii sau a capacității populației de cumpărare a serviciilor telecom(mai concret sărăcia, reamintesc ANCOM și guvernanților că România are cei mai săraci dintre săracii Europei). Cum poate să justifice ANCOM implementarea 5G căt timp populația din acele zone are maxim capacitate de cumpărare terminale compatibile cu 2G sau 3G, și nu va avea curând posibilitatea financiară de a achiziționa terminale compatibile 5G?!

Din raportul DESI se poate observa foarte bine că România la capitolul conectivitate broadband nu stă foarte rău în schimb la celelalte capitole (capitalul uman redus, utilizarea redusa a serviciilor internet, integrarea extrem de redusa a tehnologiilor digitale, integrarea digitala a administratiei publice)România stă prost in comparație cu alte state europene, aspecte care ar trebui abordate prioritar, nu introducerea tehnologiilor 5G. România este pe locul ultim la acoperire 4G si acolo ar trebui sa se orienteze ANCOM, nu la 5G deoarece tehnologiile 5G vor fi utilizate doar in marile orașe unde oricum este acoperire.

 

 1. In iulie 2018 la penetrarea serviciilor de conectivitate mobilă de bandă largă (numărul de abonamente de date la 100 de oameni), România ocupa locul 21 din 28 și asta nu din cauza lipsei acoperirii ci din alte cauze socioeconomice dintre care menționăm preferința pentru conexiune fixă și din nou precizăm sărăcia dar și evindentele aspecte: capitalul uman redus, utilizarea redusă a serviciilor internet, integrarea extrem de redusă a tehnologiilor digitale.

 

 1. ACADEMIA ROMÂNĂ spune căt se poate de clar care este situația reală cu privire la Tehnologia Informației si Comunicații(TIC) din România “Sistemele de comunicații implementează generația 5G, serviciile web avansează rapid către generaţia Web 3.0, iar sistemele de fabricaţie au atins generaţia “Industry 4.0”. În acelaşi timp, odată cu apariţia de noi meserii menite să compenseze dispariţia unor locuri de muncă, apar vulnerabilităţi majore pentru siguranţa şi protecţia vieţii private a cetăţenilor și chiar influenţe asupra stării de sănătate şi comportamentului individului în contextul aplicării pe scară largă a tehnologiilor emergente, care tind să înlocuiască operatorii umani şi să modifice deprinderile dobândite de-a lungul secolelor de evoluţie umană.

[…]Diagnostic

În prezent, în societatea românească se cunosc doar parţial atât oportunităţile create de TIC şi IA, cât şi efectele folosirii nepotrivite şi chiar evoluţiile imprevizibile şi posibil necontrolabile ale acestor tehnologii. Tehnologiile oferite de furnizorii de produse TIC evoluează într-un ritm mult mai rapid decât cunoştinţele şi mijloacele de acţiune ale multor potenţiali utilizatori români. Nu există, încă, un program coerent, la nivel național, care să includă aspectele specifice noii revoluții industriale bazată esențialmente pe integrarea calculatoarelor, comunicațiilor și controlul obiectelor fizice.”

Sursa https://acad.ro/mediaAR/com2019/c1016-ManifestEraDigitala.htm I

Ce face ANCOM ca autoritate să îmbunătățească situația reală TIC din România? ANCOM, nu vede nu aude, continuă în mod irațional și iresponsabil cu promovarea agresivă a tehnologiilor 5G care nu sunt testate și nici justificate.

 

 1. În contextul amenințărilor și al unei securități cibernetice aflate încă în dezbaterile forurilor internaționale și lipsită de cercetare și rigurozitate din partea Statului Român, infrastructura de telecomunicații 5G devine inclusiv o vulnerabilitate în fața terorismului. De aceea se impun măsuri suplimentare de reglementare, de monitorizare și precauție în ce privește implementarea tehnologiilor 5G, nu numai pe frecvențele disponibile în prezent ci și pe cele preconizate a se da în folosință în viitorul apropiat, pentru serviciile de telecomunicații comerciale, de către Statul Român.

 

 1. Nu în ultimul rând operabilitatea frecventelor 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz ce se intenționează a fi aprobate în Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe radio deoarece tehnologiile 5G necesită o infrastructură densă de antene care va afecta FONDUL ARBORICOL deoarece antenele 5G să poată urmări fiecare utilizator cu fascicole MASER și să nu fie atenuări sau pierderi de semnal necesită tăierea tuturor arborilor ce au coroane bogate, toaletare abuzivă. Reamintim ANCOM că în timpul testelor tehnologiilor 5G de la Florești, Cluj, arborii din zona, în plină vară nu au înfrunzit, în schimb ANCOM la Cluj în cadrul conferinței promova în mod abuziv siguranța acestor tehnologii 5G dovedit a fi invazive.

 

 1. Deși implementarea tehnologiilor 5G are fără echivoc implicații la nivelul sănătății populației si mediului înconjurător, ANCOM ca secretar al GRUPULUI INTERINSTITUȚIONAL PENTRU 5G nu a luat în considerare aspectele vitale semnalate de societatea civilă și nici nu a cerut instituțiilor abilitate, respectiv Ministerul Sănătății si Ministerul Mediul, studii, noi standarde corespunzătoare contextului și avizele evident necesare atât Strategiei 5G pentru Romania cât și OUG de simplificare a autorizării implementării infrastructurii 5G. In opinia noastră este vădita rea credință și rea voință, demne de încadrare penală.

 

 1. In aceeași calitate de SECRETAR al GLI 5G ANCOM nu permite accesul la informații de interes public cu privire la implementarea 5G,e eschivează prin publicarea unui material sumar la adresa http://www.ancom.ro/au-fost-stabilite-conditiile-si-procedura-pentru-licitatia-5g-_6116 fără a prezenta întreaga documentație care stă la baza acestor intenții puse deja în aplicare, si anume implementarea tehnologiilor 5G cu orice preț. ANCOM NU POATE NEGA si SFIDA EVIDENȚELE și să afirme că nu este discriminatoriu, că nu are competențe, că nu știe grava și complexa situație pe care o alimentează atât public cât și instituțional.

 

 1. Justificarea și fundamentarea ANCOM invocând directive și obiective ale Uniunii Europene este superficială și inconsistentă, în fapt este neasumarea responsabilității ce îi revine ca Autoritate Națională, în realitate Statul Român este SUVERAN iar ANCOM ca autoritate a Statului Roman este obligată să respecte Constituția României, legile și să promoveze interesele cetățenilor români.

 

 

In drept invoc CONSTITUȚIA ROMÂNIEI și LEGILE SUBSECVENTE

Adresez cererea urmărind prevederile OUG 22/2009 care specifică clar rolul și responsabilitatea ANCOM de reglementator în domeniul telecomunicațiilor și radiațiilor câmpurilor electromagnetice și OUG 111/2011 privind comunicațiile electronice care precizează regimul spectrului de frecvențe.

 

În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, Comisia pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului să se sesizez din oficiu și să efectueze controlul parlamentar al ANCOM pentru a opri demersurile abuzive cu privire la implementarea cu celeritate a tehnologiilor 5G, atât prin intermediul vânzării de spectru suplimentar pe frecvențe noi cât si prin intermediul facilitării legislative a implementării infrastructurii necesare tehnologiilor 5G.

Prin demersurile ANCOM de promovare a tehnologiei 5G sunt aduse prejudicii la adresa suveranității României și drepturilor fundamentale precizate în Constituție (dreptul la sănătate, dreptul la viață, la proprietate, la viață privată, etc.)

ANCOM în mod discriminatoriu și vădit părtinitor organizațiilor care reprezintă industria din comunicații promovează tehnologiile 5G (vânzarea de spectru suplimentar și implementarea infrastructurii necesare operabilității) în dezavantajul organizațiilor care susțin drepturile constituționale ale cetățenilor. In opinia noastră acesta este un abuz!

Prin testarea și implementarea tehnologiei 5G, prin facilitatarea cu aceasta măsură de vânzare unei cantități de spectru suplimentară pe frecvențe 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz ni se încalcă dreptul la viață și integritate fizica, și implicit la sănătate, garantat de art. 2 din Convenția Drepturilor Omului ratificata de Romania prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicata in M. Of. Nr. 135/31.05.1994) si consacrat de art. 22, art. 34 si art. 35 din Constituția României care presupun și eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potențial pentru sănătatea și bunăstarea sa dar se încalcă și următoarele alte articole din Constituția României:

 

ARTICOLUL 22

(1)  Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

 

ARTICOLUL 26

(1)  Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.

 

ARTICOLUL 31

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

 

ARTICOLUL 34

(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

 

ARTICOLUL 35– Dreptul la mediu sănătos

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

 

ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privata

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publica poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.

 

ARTICOLUL 52

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.

(2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

 

ARTICOLUL 135 Economia

(2) Statul trebuie să asigure:

 1. b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
 2. d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
 3. e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
 4. f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;

 

În concluzie în baza motivelor expuse mai sus solicit ANCOM SISTAREA oricărui demers cu privire la LICITAREA si VÂNZAREA DE SPECTRU PENTRU TEHNOLOGIILE 5G și oprirea intrării pe piața românească a oricărui echipament electronic din categoria tehnologiilor 5G fără a avea standarde de siguranță actualizate, fără a avea studii de impact, studii medicale, studii de fezabilitate care să dovedească ca aceste tehnologii sunt sigure din toate punctele de vedere menționate mai sus.

Solicit dezbatere publică pe tema TEHNOLOGIILOR 5G, transparenta deplină prin publicarea întregii documentații cu privire la tehnologiile 5G si a avizelor, studiilor, condițiilor si rezultatelor măsurătorilor in zonele de testare a tehnologiilor 5G.

 

Vă mulțumesc,

Nume:

Data:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.