Stop 5G România

Rulează videoul

29.07.2021- Memoriu STOP 5G BRAȘOV depus primarului Allen Coliban

Membrii Coaliției Stop 5G România și  Grupul Civic din Brașov în cadrul audienței avute pe 29.07.2021 au depus un memoriu primarului Brașovului, Allen Coliban, prin care îi cerem acestuia să oprească testarea tehnologiei de comunicații 5G pe raza municipiului. Prezentăm aici Memoriul și îî rugăm pe cetățenii din Brașov si din imprejurimi să semneze în număr cât mai mare petiția de la https://tinyurl.com/STOP5GRomania :

ORGANIZATIILE DIN BRAȘOV (ONG-uri, parohii, firme, sindicate, patronate, primării, scoli, asociații părinți și elevi, asociații profesionale din cercetare, sănătate, construcții din judetul Brașov) sunt chemate sa semneze MEMORIUL trimitand un email pe contact{arond}stop5gromania.ro mentionand numele organizatiei si reprezentantul legal. Multumim.

 

În atenția domnului Primar al Municipiului Brașov, Allen Coliban

 

Memoriu pentru cererea suspendării și a refuzului fazei experimentale 5G pe întreg teritoriul municipalității, în scopul protejării sănătății publice, a mediului înconjurător și a siguranței orașului Brașov

 

Stimate Domnule Primar,

Cetățeni din comunitatea locală pe care îi reprezentați, cei pentru care depuneți eforturi să le îmbunătățiți nivelul de trai și ale căror drepturi sunteți obligat să le respectați și să le apărați, apelează la dumneavoastră pentru a vă opune implementării abuzive a tehnologiei 5G, în apropierea zonelor locuite, tehnologie care afectează ireversibil sănătatea, libertatea și viața sub toate formele ei.

Aveți dreptul și puterea de a lua măsuri pentru limitarea implementării rețelei de comunicații mobile 5G pe proprietatea publică și privată din Brașov. La fel au făcut autoritățile locale din sute de localități și regiuni din Uniunea Europeană și din întreaga lume. Aceasta s-a reușit prin implicarea cetățenilor și a edililor conștienți și responsabili în demersurile administrative, legislative și juridice necesare.

 

Exemplificăm pentru dumneavoastră:

– orașul Bruxelles, al cărui ministru al mediuluiMilieu Céline Fremault a oprit testarea și implementarea 5G, afirmând:  „Nu pot accepta o astfel de tehnologie, 5G sau nu, dacă standardele de radiații nu sunt respectate, standarde care trebuie să protejeze cetățeanul. Oamenii de la Bruxelles nu sunt cobai pe a căror sănătate să o pot vinde cu profit.”

(https://www.hln.be/brussel/brusselse-regering-weigert-5g-brusselaars-zijn-geen-proefkonijnen~a92c8130/);

– cele peste 600 de municipalități din Italia care au emis decizii locale care nu permit implementarea 5G  (https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497);

– insula Corsica din Franța, al cărui Președinte al Parlamentului – Jean-Guy Talamoni afirmă: „Ne rezervăm dreptul de a fi bine informați asupra acestei tehnologii. Politicienii nu trebuie să fie trași ca o remorcă de deciziile industriei telecom.https://tinyurl.com/y393tlkr;

– cunoscutele stațiuni turistice Balcic și Mezdra din Bulgaria, care de asemenea au interzis testarea, desfășurarea, utilizarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei 5G și a instalațiilor sale.

Și exemplele pot continua cu regiuni și comunități locale din UK, Elveția etc.

 

În România, până acum, aproximativ 1500 de brașoveni au semnat petiția Cerem interzicerea implementării și dezvoltării rețelei 5G în România, pe care v-o atașăm acestui memoriu. Mai multe organizații civice și cetățeni au organizat în Brașov două proteste, în data de 25.01.2020 și în 24.07.2021, pentru a semnala problematicile multisectoriale, riscurile și costurile implementării rețelelor 5G, pe care comunitatea locală le va suporta. Demersul lor este pentru a conștientiza și responsabiliza decidenții locali în scopul respectării drepturilor fundamentale și aplicării principiului precauției, statuat atât la nivel european prin art.191 al Tratatului de Înființare al Uniunii Europene (TFUE), cât și la nivel național prin Legea nr. 137 din 29 decembrie 1995. Vă atașăm de asemenea semnăturile participanților la cele două proteste din Brașov pentru această cauză.

Preocupările și îngrijorările brașovenilor au crescut din data de 27.02.2020, când a fost făcut public faptul că în preajma Facultății de Matematică și Informatică, Corpul V și la Gara Brașov sunt echipamente active care emit semnal 5G (https://youtu.be/nScD7IeMcHM?t=707). Mai mult, se observă și din harta publică realizată de specialiști în comunicații (https://www.nperf.com/ro/map/5g), că în spațiul public din Brașov, de-a lungul arterelor este emis semnal 5G. Având în vedere această situație reală din teritoriu se impune luarea de urgență a măsurilor necesare, astfel încât consimțământul brașovenilor sa fie dat în deplină cunoștință de cauză în ceea ce privește implementarea acestor tehnologii invazive.

Motivele aplicării precauției în cazul implementării pe scară largă, în proximitatea populației, a tehnologiilor de comunicații electronice 5G sunt multiple și temeinic justificate. Aceste motive privesc expunerea oamenilor, în special a categoriilor vulnerabile la o radiație masivă de radiofrecvență (RF), privesc impactul major asupra mediului înconjurător, prin consumul enorm de energie electrică, a emisiei sporite de gaze cu efect de seră, generată de producția și furnizarea infrastructurii, a cantității imense de deșeuri electronice rezultate, a pierderii ireversibile a biodiversității și a echilibrului habitatelor etc. La acestea se adaugă dezechilibrele socioeconomice aduse de hiper automatizare și hiper digitalizare, precum și multiplele vulnerabilități cibernetice ce rezidă la nivel de arhitectură și protocol, care pun în pericol datele și biodatele cetățenilor, secretele comerciale și cele de stat, inclusiv punând în pericol rețele critice, astfel fiind periclitate securitatea națională și democrația constituțională. Mai multe detalii în prezentarea de aici:

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/04/20.04.2020-Prezentare-CCIT-Senat-public%C4%83.pdf.

Toate aceste amenințări care vin odată cu implementarea noii generații 5G și a tehnologiilor emergente acesteia (IA, quantum computing, facial recognition, nanotehnologie medicală) sunt dezbătute și probate în forurile europene și internaționale cele mai înalte, nu doar la nivelul populației.

 

În România peste 80 de organizații și zeci de mii de cetățeni, oameni de știință, medici, ingineri, clerici, psihologi, psihoterapeuți și asistenți sociali, farmaciști, arhitecți și constructori, specialiști din domeniul biologiei construcțiilor, medici veterinari, apicultori, cercetători, profesori universitari, avocați, specialiști în telecomunicații etc. s-au asociat prin Coaliția STOP 5G România, pentru a revendica respectarea și aplicarea Principiului Precauției. Ei susțin campanii locale, naționale (Memoriul Național), internaționale (Apelul Internațional) și multiple demersuri civice, prin care solicită instituțiilor Statului Român următoarele:

– să oprească testarea și implementarea 5G la nivelul populației generale;

– să scadă valorile limită de expunere a populației la radiațiile electromagnetice, în concordanță cu noile studii și dovezi care arată nocivitatea actualei poluări electromagnetice;

– să minimizeze riscul pentru sănătate, prin realizarea studiilor de impact ce se impun, inclusiv a celor epidemiologice legate de efectele radiațiilor și a câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență.

 

În 2020 Senatul României a votat în unanimitate decizia nr. 60/2020, prin care se solicită Guvernului și Comisiei Europene, ca urmare a sesizărilor societății civice, însoțite de dovezi și documentații tehnice, științifice, juridice și medicale, care fundamentează și legitimează îngrijorările și solicitările juste ale cetățenilor:

 1. a) să se analizeze cu prioritate studiile care atrag atenția asupra vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;
 2. b) să se demareze un dialog transparent cu opinia publică și reprezentanții societății civile asupra oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;
 3. c) să se demareze, împreună cu reprezentanții societății civile, comunitatea universitară și cea științifică, studii ample care să propună soluții pentru eliminarea vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G, de orice natură.

Această hotărâre reflectă responsabilitatea ce le revine statelor membre, pe care Comisia Europeană a invocat-o, în raport cu siguranța statelor și cetățenilor, responsabilitate care vă revine și dumneavoastră, autorităților locale, în baza autonomiei administrative și a obligațiilor care vă revin pentru evitarea și eliminarea riscurilor grave și iminente pentru întreaga populație, expusă acestor tehnologii perturbatoare vieții.

În România, din  sondajele realizate și publicate de ANCOM în 2020, cetățenii precauți și preocupați de pericolele 5G sunt cei majoritari, iar în calitatea lor de proprietari de drept ai resurselor exploatate de industria telecom, respectiv proprietari ai imobilelor, ai frecvențelor radio, ai datelor și biodatelor stocate, procesate, transferate în rețelele 5G, au dreptul de a decide local, pentru a nu licenția social aceasta tehnologie invazivă.

Pentru protecția mediului, pentru sănătatea și libertatea dvs., a familiei dvs. și a comunității pe care o conduceți este momentul să vă implicați și să luptați pentru apărarea drepturilor fundamentale la viață, la sănătate, la viață privată, la proprietate, la autonomie administrativă și la dreptul la un mediu curat, pentru noi cei de azi și pentru generațiile viitoare!

 

În baza legii nr. 215/2001, art. 61 (2), primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor și a prevederilor Constituţiei. De aceea vă învederăm următoarele drepturi și libertăți încălcate de implementarea generației a cincea de comunicații electronice mobile (5G) și a tehnologiilor convergente acesteia, precum IA (inteligența artificială) și nanotehnologia medicală:

– DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIAȚĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ este încălcat prin  expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și ubicuă a tuturor cetățenilor la radiațiile de radiofrecvență și prin invazivitatea nanotehnologiilor medicale (IoB);
– DREPTUL LA MEDIU SĂNĂTOS este încălcat prin afectarea ireversibilă a biodiversității ecosistemului (de ex. dispariția polenizatorilor cu afectarea gravă a florei și faunei), prin creșterea consumului de energie electrică a rețelei, prin emisiile de CO2 și prin creșterea cantității de deșeuri electronice. De asemenea, prin toaletarea excesivă a fondului arboricol care ar împiedica transmiterea semnalelor în rețeaua 5G;
– DREPTUL LA VIAȚĂ INTIMĂ ȘI FAMILIALĂ este încălcat prin invazia acestei tehnologii din planul cibernetic, dar și din punctul de vedere al radiațiilor (principiul NOWHERE TO HIDE care se aplică tuturor apartamentelor din mediul urban ce stau în bătaia viitoarelor conglomerații de antene), prin generarea afecțiunilor fiziologice care țin de reproducere și ale celor de ordin comportamental;
– DREPTUL LA INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI va fi încălcat prin instalarea echipamentelor 5G pe proprietatea privată, dar și prin efectele nedorite ale radiațiilor 5G față de care ușile, ferestrele și zidurile domiciliilor noastre nu pot constitui un ecran de protecție destul de eficient cât să ne protejeze contra radiațiilor de radiofrecvență;
– SECRETUL CORESPONDENȚEI va fi încălcat prin multitudinea de vulnerabilități cibernetice aduse de arhitectura și protocolul IP utilizat de tehnologia 5G. Rețeaua va cauza expunerea cetățenilor la furturi de identitate și furturi de date personale, care aduc daune foarte mari ce nu sunt asumate de proliferatorii acestei tehnologii și nici de asiguratori;
– DREPTUL LA MUNCĂ este încălcat prin faptul că tehnologia 5G va prolifera automatizarea și digitalizarea. Astfel, se estimează că până în 2040, aproximativ 47% din locurile de muncă ale oamenilor vor dispărea, aceste roluri fiind substituite de IA (inteligența artificială);
– DREPTUL CONSUMATORILOR DE A ALEGE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI INFORMAT este încălcat odată cu implementarea rețelei 5G, a tehnologiilor automate și IA, deoarece oamenilor le este oferită o bază informațională deformată, parțială și frauduloasă ce viciază consimțământul, clientul fiind pus în fața imposibilității de a refuza această tehnologie;
– DREPTUL LA PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ prin vicierea consimțământului primarilor (Decizia ANCOM nr. 997/2018 și viitoarea lege aflata în avizare la Guvern http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/04/bhv3kw562_1cg8fxp49r.pdf), care permite companiilor de comunicații, în special celor de comunicații mobile, să aibă acces GRATUIT pe proprietățile publice, restrângând astfel, în mod abuziv, dreptul de gospodărire și de autonomie administrativă a autorității locale). Vicierea consimțământului cetățenilor în ce privește autorizarea și amplasarea tehnologiilor fără fir pe proprietatea lor privată, sub pretextul că rețeaua este strategică, deși aceasta nu este de utilitate publică, arhitectura rețelei 5G implicând instalarea din 50 în 50 metri a echipamentelor radiative wireless;
– SUVERANITATEA ȚĂRII ȘI A DATELOR ESTE PUSĂ ÎN PERICOL DE REȚEAUA 5G prin multiplele vulnerabilități intrinseci tehnologiei. Rețele critice, cu adevărat de utilitate publică, sunt puse în pericol de vulnerabilitățile nerezolvate ale tehnologiei digitale, care vor prolifera incontrolabil prin rețeaua 5G;
– DEMNITATEA persoanei este grav afectată prin încălcarea oricărui drept sau libertăți din cele enumerate mai sus, deoarece demnitatea nu constituie numai un drept fundamental în sine, ci reprezintă însăşi temeiul drepturilor fundamentale.

 

Convențiile și tratatele internaționale încălcate de testarea și implementarea 5G sunt:

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului;
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
 • Codul de la Nürnberg;
 • Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului;
 • Convențiile Aarhus, Bonn și Bern;
 • Tratatul Spațiului Cosmic;
 • Cartea Mondială pentru Natură;
 • Convenția Africană privind Conservarea Mediului și a Resurselor Naturale;
 • Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea sa.

În cadrul sesiunilor Grupului de Lucru Interinstituțional pentru 5G (GLI-5G), care au avut loc pe parcursul anului 2019, 300 de primari, dintr-un totalul de 700 care au fost consultați, au avut curajul și integritatea să se opună implementării 5G!

De asemenea, peste 100 de organizații care luptă pentru sănătatea cetățenilor, pentru drepturile consumatorilor, pentru dreptul la o viață demnă, pentru familie etc., au depus memorii la autoritățile statului și au organizat manifestări publice pentru conștientizarea riscurilor tehnologiei 5G. Însă aceste măsuri nu sunt suficiente!

Ne aflăm într-un moment de răscruce pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Acțiunea sau inacțiunea noastră și a dvs. va avea un impact puternic, bun sau rău, asupra tuturor locuitorilor Brașovului și a întregii țări. Priviți imaginea următoare, care cartografiază pentru un oraș radiația rețelei 4G/LTE și pe cea a viitoarelor rețelele 5G și observați la ce risc major ne expunem cu toții, indiferent dacă suntem locuitori ai Brașovului sau turiști în vizită.

Imaginile sunt din studiul „Analiza radiațiilor în strategia implementării graduale a rețelei 5G”, prezentată la a treia ediție IEEE 5G World Forum, documentează modul în care inginerii au descoperit creșteri semnificative ale nivelurilor de radiații de frecvență radio rezultate, dacă o rețea 5G ar fi implementată complet în Austin Texas. Cercetătorii au cartografiat mai întâi antenele LTE preexistente și apoi au prezentat topologia rețelei 5G ce prezintă extrema densificare a stațiilor și turnurilor cu antene / celule și a repetoarelor de semnal, necesară în oraș pentru a construi pe deplin o rețea 5G. Inginerii au simulat apoi densitățile de putere a campului electromagnetic de radiofrecvență (RF) care ar fi generate în spațiul public și privat exterior dacă ar fi instalate antenele 5G. Astfel, acest studiu demonstrează că radiațiile emise de rețelele 5G sunt de zeci de ori mai mari și mai multe decăt cele emise de rețele 4G/LTE (cu implicațiile de rigoare) și că limitarea implementării 5G este absolut necesară. (https://ieeexplore.ieee.org/document/9221314/figures).

Așadar, domnule Primar, având în vedere considerentele expuse sintetic mai sus, care au la bază documentații tehnice și juridice pe care vi le putem pune la dispoziție, asociațiile, grupurile civice din rândul concetățenilor dumneavoastră brașoveni, coroborat calității dumneavoastră de autoritate publică locală, pe umerii căruia cade responsabilitatea prevenirii și eliminării pericolelor grave care amenință integritatea cetățenilor și siguranța orașului Brașov, în conformitate cu dispozițiile Constituției României,  a legislației cu privire la transparența decizională și la participarea cetățenilor la luarea deciziilor (Legea nr. 52/2003 și Legea nr. 86/2000), în baza Principiul Precauției consfinţit de TFUE, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 215/2001, Codul Administrativ în mod special art. 81, art. 127 alin. 3,  art. 104 lit. j și o, cu respectarea principiilor generale ale ordinii juridice, dispoziții aplicabile și urgente în materie de sănătate și igienă, locuințe și poliție locală, cu scopul de a preveni și elimina pericolele grave care amenință integritatea cetățenilor și a ordinii publice, vă solicităm următoarele:

 1. Realizarea studiilor de impact local asupra sănătății publice, mediului înconjurător și a impactului social, mai ales în privința asistenței sociale a categoriilor vulnerabile la 5G, având în vedere invaliditățile cu care s-ar putea confrunta;
 2. Organizarea unor campanii de informare, consultări și dezbateri publice ample și corecte la care să participe cetățenii interesați, alături de specialiști din mai multe discipline (medicină, biofizică, ingineri, cadre didactice, asistenți sociali, juriști, biologia construcțiilor, ordine publică și apărare etc.), cu tema implementării tehnologiei 5G la nivelul populației;
 3. Propuneri către Consiliului Județean în scopul organizării unor comisii mixte și speciale, care prin atribuțiile lor și ale consiliului local, prevăzute în Codul Administrativ, să elaboreze și să adopte un cadrul normativ care să asigure protecția strictă și autentică a cetățenilor și a drepturilor lor fundamentale, în contextul noilor tehnologii digitale;
 4. Elaborarea unor strategii pentru implementarea celor mai bune tehnologii disponibile și sigure, precum cele prin cablu (fibră optică), precum și pentru a adopta orice măsură și precauție menită să reducă semnificativ pericolele, chiar și pe cele potențiale, pentru sănătatea publică;
 5. Monitorizarea permanentă și publicarea în timp real a nivelului de poluare electromagnetică de radiofrecvență generată de rețele mobile de comunicații electronice din spațiul public administrat de Primărie, în mod special din zonele aglomerate. De asemenea, marcajul zonelor Hotspot pentru a fi evitate de categoriile vulnerabile la radiațiile de radiofrecvență;
 6. Limitarea strictă a expunerii la radiații în zona unde se află categoriile vulnerabile, cum ar fi zona grădinițelor, școlilor, maternităților, a centrelor de asistență socială, azilelor de bătrâni, spitalelor și a altor instituții din administrarea Primăriei Brașov;
 7. Suspendarea oricărei forme de testare a tehnologiei 5G pe teritoriul municipalității, aflate sub administrarea dumneavoastră, în așteptarea unor dovezi ştiinţifice suficiente și adecvate. De asemenea, implementarea cadrului necesar pentru a sancționa eventuale daune produse prin implementarea rețelelor 5G, inclusiv de a nu mai permite pe viitor autorizarea, susținerea și punerea în practică a proiectelor care vizează noi activități tehnologice, care ar conduce la deteriorarea condițiilor de sănătate publică și de mediu;
 8. Crearea și implementarea unor proceduri de planificare locală care să impună limite noi, specifice, ale emisiilor câmpului electromagnetic (EMF), în funcție de specificul zonei acoperite (densitatea și traficul de populație, arhitectura, potențialul de reflexie a undelor radio către zone sensibile etc.);
 9. Elaborarea cadrului legislativ / normativ local și a regimului legal, agreat şi comprehensiv, care să-i regle­menteze pe cei ce vor purta responsabilitatea legală pentru distrugerea sau afectarea vieții sau a proprietății, rezultate din expunerea la emisiile rețelelor 5G, cu moda­lități drastice de sancționare în cazul nerespectării legii;
 10. Educarea cetățenilor cu privire la excesul, extrem de dăunător, al utilizării tehnologiei 5G și la poluarea câmpurilor electromagnetice generată atât de antene cât și de orice dispozitiv portabil conectat la rețeaua de comunicații mobile. Informarea cetățenilor, inclusiv a profesorilor şi a doctorilor, asupra riscurilor de sănătate (pentru adulți şi copii) produse de radiațiile RF, precum şi motivele și necesitatea imperativă de evitare a comunicațiilor wireless şi a stațiilor de bază care emit astfel de radiații;
 11. Colaborarea în mod activ cu toți cetățenii Brașovului, îndeosebi cu persoanele care suferă de Sindromul Hipersensibilității Electromagnetice (EHS), de sindromul Sensibilității Multiple la agenţi Chimici (MCS), de boli autoimune, neurologice care lasă în urmă un grad extrem de ridicat de invaliditate și care sunt tot mai prezente, pentru a vă asigura că eliminați iradierea omniprezentă, permanentă și masivă cu frecvențe radio din câmpul electromagnetic de radiofrecvență generat de comunicațiile electronice fără fir, atât de periculoase pentru femeile însărcinate, pentru bolnavi, nou-născuți, copii, bătrâni, persoanele cu implanturi și stimulatoare cardiace.
În baza legii 544/2001 și a legii 215/2001 cu completările ulterioare, în baza autonomiei admistrative art. 84 din Codul Administrativ, va rugăm să ne răspundeți punctual la următoarele întrebări și solicitări cu caracter de interes cetățenesc:
1. Câte stații de radio emisie tip 5G au primit autorizație din partea Primăriei Brașov?
2. Care este amplasamentul pe teritoriul orașului Brașov al acestor stații 5G și al elementelor fără fir din rețelele 5G care au primit autorizație de construcție din partea Primăriei Brașov? Sunt instalate echipamente 5G în interiorul și exteriorul grădinițelor, școlilor, maternității, centrelor de asistență socială, spitalului județean, toate acestea fiind în admistrarea Primăriei Brașov.
3. Pentru stațiile 5G autorizate va solicităm să ne furnizați următoarele informații: frecventele pe care emit, puterea de emisie, direcția în spațiu a semnalului și capabilitatea de formare fascicule.
4. Au primit toate aceste instalații de tip 5G autorizarea prevăzută de legislaţia specifică din domeniul urbanismului, amenajării teritoriului, calităţii în construcţii, protecţiei mediului, sănătăţii sau ordinii publice?
5. Cetățenii orașului Brașov au fost consultați în privința instalării acestor antene de tip 5G încă aflate în faza experimentală? În baza prevederilor Convenției Aarhus ratificată prin legea 86/2000 va solicităm să ne comunicați dacă au avut loc dezbateri publice ample și corecte pe tema 5G cu cetățenii Municipiul Brașov, și să ne furnizați minutele acelor dezbateri.
6. Primăria Municipiului Brașov a realizat studii de impact al tehnologiei 5G ca baza a proiectelor de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale?
7. Având în vedere că la dată de 27.02.2020 (https://youtu.be/nScD7IeMcHM?t=707) a fost făcut public faptul că semnalul 5G poate fi captat în preajma Facultății de Matematică și Informatică Corpul B și la Gara Brașov, va solicităm să ne prezentați actele, acordul primăriei în baza cărora s-a desfășurat acest experiment cu instalații 5G, dat fiind faptul că în acele zone circulă și locuiesc mulți brașoveni și în mod special cei vulnerabili copii, studenți, gravide, electrosensibili, deținători de pacemakers și implanturi?
8. Din harta publică se observă că s-ar afla acoperire 5G pe arterele Brașovului. De asemenea vă rugăm să ne răspundeți dacă pe instalațiile de iluminare stradală a fost permisă instalarea dispozitivelor wireless din rețelele 5G? Sursă foto https://www.nperf.com/ro/map/5g
9. Dacă această acoperire a semnalului 5G pe arterele principale este asigurată de dispozitive pe proprietatea publică administrată de dvs., care sunt condițiile contractuale privind plata chiriei și plata consumului de energie electrică a acestor echipamente ale retelelor 5G?

 

Pentru rezolvarea problemei 5G rămânem la dispoziția dumneavoastră cu orice informație și ajutor și ne oferim întreaga disponibilitate pentru a colabora, în vederea găsirii de soluții și pentru implementarea lor.

 

Data: 29.07.2021

 

Semnatarii prezentului Memoriu:

 

– Luminița Badanac, Tanța Lupu, Mihai Ștefan Palagă, Cristina Grigore din partea Grupului Civic Informal din Brașov;

– Asociația Civică DREPTATE, prin reprezentant Cristian Lemnaru;

– Asociația Calea Neamului, prin reprezentant Mihai Tîrnoveanu;

– Asociația Angel, prin reprezentant Eugen Lucan;

– Asociația Centrul de Cercetare și Dezvoltare AXIO, prin reprezentant Mădălina-Ștefania Apostol;

– Asociația Pro Decizii Informate, prin reprezentant Stoian George-Daniel;

– Asociația Civică pentru Viață, prin reprezentant Adi-Maria Simoiu.

 

Din partea Coaliției STOP 5G România:

Website: Stop5gromania.ro;

Email: contact@stop5gromania.ro;

Secretariat: ing. Mădălina Apostol

 

Coaliția STOP 5G România este o mișcare civică, fără formă juridică, formată prin asocierea a peste 80 de organizații semnatare a Memoriului Național și a zecilor de mii de cetățeni români care au semnat petițiile împotriva implementării iresponsabile a tehnologiei 5G, care este deja în desfășurare. Detalii despre membrii http://stop5gromania.ro/membri/. Membră a Alianței Europene STOP 5G.

Misiunea Coaliției STOP 5G este de a PROTEJA drepturile constituționale ale cetățenilor României, printre care: dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul la un mediu curat, dreptul la proprietate, dreptul la intimitate etc., iar deciziile să fie luate în conformitate cu consimțământul informat al cetățenilor. Acțiunile noastre vizează OPRIREA DEMERSURILOR legate de promovarea cu celeritate a implementării rețelei 5G în România, în absența studiilor și a dovezilor care să-i justifice necesitatea și siguranța. Această tehnologie este invazivă, nesustenabilă, experimentală și dovedit a fi dăunătoare întregului ecosistem.

Coaliția STOP 5G România are ca scop responsabilizarea tuturor actorilor sociali și politici, pentru angajarea răspunderii instituțiilor statului, a funcționarilor și a tuturor factorilor de decizie. Susținem și promovăm necesitatea de a respecta drepturile constituționale, prin APLICAREA PRINCIPIULUI PRECAUȚIEI, care protejează viața și sănătatea oamenilor precum și a mediului natural, dar siguranța națională a României.

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.