Stop 5G România

Rulează videoul
actiuni juridice STOP 5G

09.12.2019 Plângere Administrativă și Penală Abuz în serviciu ANCOM

Toți cei care au petiționat ANCOM în perioada 29.11.2019-10.12.2019 pentru a se opune vânzării unei cantitați imense de spectru pentru tehnologiile 5G și utilizării lui în comun de către operatorii telecom pot să mandateze asociația ANGEL pentru a le apară drepturile în fața abuzului ANCOM adresându-se direct la datele de contact de mai jos. Nu putem lăsa acești funcționari publici să ne încalce drepturile constituționale, să ne jignească, să obstrucționeze accesul la informație, să ne intimideze cu răspunsuri și atitudini de vătafi. Este ilegal ce fac!

09.12.2019

Adrese de email:  ancom@ancom.org.ro,  consultare@ancom.org.ro, relatiipublice@just.ro, comec@senat.ro, cti@cdep.ro, srp@mmediu.ro, relatii.publice@ms.ro, office@consiliulconcurentei.ro, cabinet@anpc.ro

 Către:     A.N.C.O.M. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si toate Comisiile A.N.C.O.M.

Ministerul Transporturilor / fost Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI)

Președinția ROMÂNIEIPlangere abuz in serviciu ANCOM

Guvernul ROMÂNIEI

Primul Ministru al României

Corpul de Control al Primului Ministru al României

Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii (ANPD; ANPDCA), M.A.E.,

Ministerul Justitiei,

Avocatul Poporului, A.N.P.C., etc.

Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Mediului

Ministerul Agriculturii

Parlamentul Romaniei (Senat, Camera Deputatilor si toate Comisiile de specialitate)

Consiliul Concurentei

Ref:        PLÂNGERE ADMINISTRATIVĂ ȘI PLÂNGERE PENALĂ PENTRU ABUZ ÎN SERVICIU

Îndeplinirea procedurii administrative prealabilă conform legii 554/2004 și atenționare prelabila conform prevederilor Art. 297 din Noul Cod de Procedura Penală cu privire la abuzul în serviciu (suspedarea si anularea demersurilor)

Angajarea resposabilitatii tuturor ministerelor, a autoritatilor și a angajaților cu privire la nerespecatea ART. 1  din:LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001, precum si la prevenirea unor fapte de GENOCID, CRIME IMPOTRIVA UMANITATII sau crime de război.

 

Stimate domnule Președinte al ANCOM Sorin GRINDEANU,

Stimate domnule Președinte Klaus IOHANNIS,

Stimate domnule Prim-Ministru Ludovic ORBAN,

Stimate domnule Ministru al Transporturilor (fost Minister al Comunicatiilor),

Stimate domnule Presedinte al Consiliului Concurentei,

Stimați membri ai Guvernului României ai Avocatului Poporului si ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului,

Stimati membri ai Parlamentului Romaniei,

Subscrisă Asociația ANGEL avand CUI 14240275, str. Spataru Preda nr. 19, bl. 19, sc. B, ap. 45, Sector 5 Bucuresti, tel: +40741134444, e-mail: asociatia.angel@gmail.com, reprezentată de  Eugen LUCAN în calitate de președinte, în nume propriu și în calitate de mandatar a altor organizații din societatea civilă sau persoane, având în vedere anunțul public postat pe site-ul ANCOM https://www.ancom.ro/formdata-270-45-188 va facem următoarea:

PLÂNGERE ADMINISTRATIVĂ si PENALA PENTRU ABUZ ÎN SERVICIU și

PLÂNGERE PENTRU SUSPENDAREA ȘI ANULAREA ORICĂROR DEMERSURI PRIVIND dezbaterea si LEGIFERAREA actelor precizate mai jos,

Solicitam simultan si SUSPENDAREA SI ANULAREA  tuturor documentelor  proiectului legislativ, a notei de fundamentare:

 1. Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.
 2. Expunere de motive

precum și a TUTUROR ACTELOR SUBSECVENTE CE DECURG din aceste demersuri si ducumente postate spre consultare publica la https://www.ancom.ro/formdata-270-45-188 

Avem deja în istorie numeroase exemple de produse nocive, care provoacă boli extrem de grave, moarte, deși intial industria a susținut ani de zile că sunt “sigure”. Au trebuit să moară oameni pentru ca industria și guvernele să admită că sunt nocive și să ia măsuri. Doar două exemple: tutunul și azbestul. Nu putem promova legislatia “pro-tehnologie 5G” fara studii de impact, studii medicale si precautie! NU PUTEM ALOCA FREGVENTE SI SPECTRU RADIO FARA O ANALIZA MULTISECTORIALA LA NIVELUL TUTUROR MINISTERELOR, A COMIISILOR DIN PARLEMENT, FARA O CONSULTAREA REALA CU TOTI CETATENII. Nu este cazul să fim expuși cu toții unor riscuri inutile (privind poluarea electro-magnetica / 5G) când dispunem deja de o tehnologie suficient de performantă în România!

V-am anuntam ca suntem interesati sa cumparam fregventa si  spectru RADIO din lista benzilor de fregventa mentionate in Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente pentru:

 • a dezvolta un radio al Asociatiei ANGEL denumit STOP5G!
 • a dezvolta o televizune a Asociatiei ANGEL, ANGEL TV.
 • a dezvolta si a implementa In Romania o tehnologie de comunicatii pentru telefonie, NEINVAZIVA, PRIETENOASA CU OAMENII SI CU MEDIUL, care sa respecte drepturile garantate de Constitutia Romaniei, de Carta Drepturilor Fundamentale din Tratatul UE
 • a garanta in Romania dreptul la sanatate;
 • a garanta noua personal cat si cetatenilor din Romania un ecosistem sanatos,  fara poluare electromagnetica sau GSM 5G;
 • a garanta ca habitatul albinelor va dainui in Romania si pe Pamant si ca polenizarea ca factor esential pentru asigurarea alimentatiei noastre si a poporului roman vor fi garantate;
 • a garanta drepturile constitutionale pentru noi si toti cetatenii Romaniei;

Referitor la Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio,

Vă informam că nu suntem de acord cu vânzarea unei cantități suplimentare de spectru pentru tehnologia 5G și nici cu Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio și vă solicit să aplicați principiul precauției, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriți orice demers în vederea realizării operabilității tehnologiilor 5G având următoarele motive:

 1. Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio este încă un demers normativ/administrativ/legislativ ce  facilitează în lipsa studiilor de impact, in lipsa unor standarde actualizate de protectie a sănatații și a securității cibernetice a populatiei, operabilitatea tehnologiilor 5G pe o cantitate extrem de mare de spectru suplimentar de 695Mhz(Anexele 1, 2 si 3), cantitate suplimentara necesara exclusiv tehnologiilor 5G.

ANCOM mai exact facilitează operatorilor telecom utilizarea la comun atât a spectrului cât și a infrastructurii actuale și viitoare a tehnologiei 5G extrem de densă, astfel promovează discriminarea si lipsa neutralității tehnologice si încurajează activități de monopol încălcând multiple legi și drepturi constituționale ale cetățenilor României.  Necesarul României de comunicații este asigurat de conexiunile broadband mobile 2G/3G/4G/LTE pe o cantitate totala de 785Mhz si conexiunile broadband fixe prin fibra și nu se justifică această grabă a implementării 5G pe noi frecvente si noi cantitati.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, ”În activitatea sa, ANCOM are în vedere respectarea principiului neutralității tehnologice, prin prisma fenomenului convergenţei tehnologiilor, ….”

 Pe de altă parte, conform art. 4, alin. (2) din același act normativ, ”2) ANCOM promovează concurenţa în sectorul comunicaţiilor electronice şi în sectorul serviciilor poştale, printre altele, prin: a) luarea măsurilor necesare în scopul prevenirii şi înlăturării acţiunilor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa sau pot avea un astfel de efect, în domeniul comunicaţiilor electronice, inclusiv în ceea ce priveşte transmisia conţinutului informaţiei, şi al serviciilor poştale”.

Prin intenția de adoptare a unei Decizii de modificare a Deciziei nr. 353/2015, în forma în care este publicată spre consultare, ANCOM își încalcă cu bună știință obligațiile pe care le are, trasate de legiuitor, încă de la înființarea sa prin OUG nr. 22/2009. Astfel, ANCOM încurajează denaturarea concurenței și nerespectarea principiului neutralității tehnologice, discriminând între operatorii de telecomunicații care operează rețelele actuale – 2G, 3G, 4G și cei care vor opera rețelele 5G, (în cazul, de nedorit, în care va avea loc vreo licitație în acest sens), avantajându-i pe aceștia din urmă. Prin acest act, ANCOM vulnerabilizează într-un mod fără precedent procesul de reglementare al telecomunicațiilor din România.

Extragem din nota de fundamentare si din articolele deciziei prezentate la https://www.ancom.ro/formdata-270-45-188  justificări si modificări care dovedesc cele menționate mai sus:

Proiectul de act normativ supus consultării publice urmărește introducerea unor

modificări generate de modificarea și/sau completarea legislației cu impact asupra reducerii

sarcinilor administrative ale furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice

 Intrebam si solicitam raspuns imediat si clar la urmatoarea intrebare: Dar impactul suplimentarii de spectru si agregarii de spectru al tehnologiilor 5G pe noile benzi de frecvență radio (pentru ca despre 5G este vorba in acest demers normativ chiar daca mai jos se vede ca se evita prin formulari de genul “tehnologii evolutate”) asupra intregului ecosistem de ce nu reprezinta obiectul actelor normative ANCOM? Cand va reprezenta preocuparea pentru interesul superior al cetățenilor români obiectul unui act normativ al ANCOM?

ANCOM se preocupa doar de  interesele operatorilor de telecomunicatie mobila.

Mai mult Directiva UE invocata nu se constituie in lege, doar daca se transpune in legislatia nationala, astfel responsabilitatea implementarii acestor „ noi principii ori metode de utilizare” a spectrului radio național revine autoritatilor, inclusiv a ANCOM, române, nu Comisiei Europene  asa cum se lasa sa se inteleaga din aceste exprimari prin care ANCOM eludeaza justificarea. Parlamentul României este cel care decide dacă și în ce conditii această directivă servește intereselor României, Stat Suveran.

Măsura are în vedere un efect favorabil și pentru titularii de licențe, prin reducerea costurilor de instalare și de exploatare ale rețelelor publice de comunicații electronice pe suport radio, asigurându-se astfel creșterea competitivității acestora.”

Astfel, normele propuse recunosc beneficiul utilizării în comun a spectrului de frecvențe radio numai titularilor de licență ce dețin deja drepturi de utilizare a frecvențelor radio în banda respectivă, pentru furnizarea de rețele publice si de servicii de comunicații electronice, și numai în condițiile obținerii unei aprobări prealabile a Autorității.”

Va solicitam sa ne raspundeti la urmatoarea intrebare:  În ce temei legal și în baza carui studiu aceste norme  „propuse” de ANCOM  se dovedeste „beneficiul utilizarii in comun”?

 In aceste urmatoare doua paragrafe este evidenta discriminarea anumitor operatori si incurajarea unui

climat lipsit de concurenta loială.

Indiferent ca operatorii pun in comun sau nu cantitatea de spectru suplimentar ce se intentioneaza a

fi licentiata, cantitatea excesiva de spectru va fi utilizata, tehnologiile 5G fiind mari consumatoare  de

Spectru, astfel ca aceasta măsura nu eficientizează decât în sensul beneficiului  operatorilor, nicidecum a consumatorilor, cetatenilor, deoarece orice exploatare a spectrului este poluatoare electromagnetic.

Aceasta derogare care se urmareste cu acest proiect normativ va crea un precedent foarte periculos, indiferent ca ANCOM in prezent se prezinta/pretinde ca fiind prudent si rational si argumentele noastre sunt descrise detaliat mai jos. Pe scurt mentionam aici ca ANCOM  nu va putea monitoriza respectarea intocmai a utilizarii spectrului conform drepturilor de acces primite atunci cand tehnologiile 5G vor agrega. Dovada fiind noile descoperiri realizate de ANCOM de utilizare frauduloasa de la frontiera pe frecventele ce urmeaza a fi licentiate.

In baza acestor dispozitii va solicitam publicarea la dispozitie tuturor  a locatiilor statiilor de radiocomunicatii autorizate pana in prezent din componenta tuturor retelelor operatorilor impreuna cu parametri tehnici si operationali asociati acestora.

 „(4) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care titularii de licențe obțin aprobarea ANCOM în conformitate cu art. 242,aceștia rămân în continuare responsabili de notificarea către ANCOM, în condițiile prezentei decizii, a asignărilor de frecvențe din cadrul benzii ce face obiectul acordului prevăzut la art. 242alin. (2), cu respectarea alocărilor de canale radio/subbenzi de frecvențe din licențe. În acest caz, ANCOM va solicita respectivilor titulari, cu ocazia notificărilor în vederea autorizării asignărilor din banda de frecvențe relevantă, furnizarea de informații specifice, cum ar fi, de exemplu,indicarea titularului de licență responsabil pentru operarea stației de radiocomunicații prin intermediul căreia se utilizează în comun spectrul radio, cantitatea de spectru radio pusă la dispoziția celuilalt operator pe fiecare sector al stației de bază etc.”

Din acest paragraf nou inclus este evidenta utilizarea in comun a spectrului dar si a infrastructurii, respectiv stațiile de radiocomunicatii.

MOTIVELE NOASTRE LA OBIECȚIILE MENȚIONATE ANTERIOR

1. Spectrul radio este o resursă naturală limitată, proprietate publică, necesar pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice. Administrarea eficientă a acestei resurse este de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a țării. Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe frecvențe noi, necesită studii de impact, precum și acordul cetățenilor României și respectarea drepturilor lor.

OUG 111/2011 privind comunicațiile electronice prevede:

Art. 14 – (1) ANCOM administrează la nivel național resursele limitate necesare pentru furnizarea de rețele şi servicii de comunicații electronice, precum frecvențele radio, resursele de numerotație şi alte resurse tehnice asociate.

(2) ANCOM gestionează la nivel național resursele de numerotație şi alte resurse tehnice asociate.

(3) Resursele de numerotație prevăzute în Planul național de numerotație şi frecvențele radio sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului.

(4) Administrarea şi gestionarea resurselor limitate se realizează pe baza principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării şi proporționalității.

Înainte de licitația de spectru radio destinat telefoniei mobile, din 24 septembrie 2012, totalul spectrului radio alocat tuturor operatorilor din România era de 298 MHz.

După licitația din 2012, spectrul achiziționat și alocat operatorilor a crescut substanțial, cu 232 MHz, la un total de 530 MHz spectru alocat tuturor operatorilor. Iar după licitația din 2015, spectrul achiziționat și alocat operatorilor a mai crescut cu 255 MHz, la un total de 785 MHz spectru alocat/existent/licențiat tuturor operatorilor.

La licitația de spectru de frecvențe pentru 5G (și nu numai), programată în anul 2020, cantitatea de spectru va putea crește cu încă 695 Mhz în benzile de frecvențe specificate în Proiectul aflat in dezbatere punctele 14 si 15, respectiv Anexa 1,2 si Anexa 3:

Aceasta înseamnă că în jurul anului 2027 vom ”beneficia” de o poluare electromagnetică cu mult mai multă(~1480 MHz spectru total), față de cea actuală (785 MHz spectru total) și cantitatea de spectru dat in utilizare fiind de cinci ori mai mare decât cea din 2012, deoarece licențele de utilizare a spectrului radio se vor suprapune ca valabilitate! Ritmul cu care ANCOM a suplimentat spectrul în ultimii 7 ani este alarmant de mare și nejustificat, în timp ce standardele de sănătate sunt aceleași de zeci de ani, iar dovezile nocivității radiațiilor câmpurilor electromagnetice sunt atât de natură științifică, juridică cât și faptică.

2. Mai mult spectru radio utilizat în România mai multa poluare electromagnetice atât ambientala cat si ocupațională, atât terestră cât și spațială. Daca tehnologia 4G se bazează pe conexiuni punct la punct, adică telefonul 4G cu mai puține antene proprii se conectează la un stâlp/stație de radiocomunicație/celulă, tehnologia 5G funcționează prin conexiuni la multipunct, adică telefonul 5G cu mult mai multe antene proprii de exemplu 16 MIMO plus cele MASSIVE MIMO(mmWAVE, unde milimetrice extrem de nocive), pentru a realiza transferul de date cu acele viteze, va conecta simultan cu câți stâlpi și sateliți are disponibili(numărul celulelor vor fi de cel puțin 4 ori mai mare conform declaratiilor de presa a oficialilor ANCOM, decât sunt cel din prezent, iar numărul sateliților este de ordinul zecilor de mii, pe frecvențe multiple agregându-se spectru si astfel radiațiile/poluarea câmpului electromagnetic este de zeci de ori mai mare(densitatea conexiunilor este extrema atât din cauza numărului imens de utilizatori oameni si obiecte(trilioane), cat si al densității infrastructurii de stații de radioemisie/antene/cellule(milioane), si sateliti(zeci de mii).

Prin aceste demersuri cum este cel aflat in consultare ANCOM permite operabilitatea tehnologiilor 5G atât terestru cât și spatial(sateliți pentru 5G), mai exact pe frecventele 26,5-27,5 GHz(Conform Anexa 1) pentru a furniza servicii 5G. Cel puţin cinci companii 5 propun să ofere 5G spaţial combinând 20,000 sateliţi pe orbita joasă şi medie a Pământului, ce vor infăşura Pământul cu fascicule puternice, ţintite şi directabile. Fiecare satelit va emite unde milimetrice cu o putere efectiv radiată de maxim 5 milioane de waţi  prin intermediul miilor de antene aşezate în reţele fazate. Deşi energia degajată de sateliţi va fi mai scăzută decât cea provenită de la antene terestre, va iradia arii de pe Pământ unde ceilalţi transmiţători nu ajung şi va exista în plus faţă de transmisiunile terestre 5G de la miliarde de obiecte IoT. Mult mai important este faptul că sateliţii vor fi localizaţi in magnetosfera Pământului, fapt ce va exercita o influenţă considerabilă asupra proprietăţilor electrice ale atmosferei inclusiv perturabarea algoritmilor si protocolului de prognoza meteo. Alterarea mediului magnetic al Pământului poate constitui o ameninţare mult mai mare la adresa vieţii decât chiar radiaţiile de la antene terestre. Ce este acum încă nerecunoscut pe scară largă este faptul că din cele de mai sus vor rezulta şi schimbări fară precedent de mediu la scară globală. Densitatea planificată a transmiţătoarelor de frecvenţe radio este imposibil de imaginat. În plus faţă de milioanele de staţii 5G noi pe Pământ şi 42,000 sateliţi in spaţiu, 200 miliarde de obiecte cu caracter transmiţător, conform estimărilor, vor fi parte a Internet-ului Obiectelor până în 2020, şi un trilion de obiecte câţiva ani mai târziu. Plasarea zecilor de mii de sateliţi în mod direct atât în ionosferă cât şi în magnetosferă, emiţând semnale modulate de milioane de waţi şi miloane de frecvenţe, e foarte probabil să ne afecteze mediul electromagnetic dincolo de capacitatea noastră de adaptare. Pentru a proteja viaţa în ansamblul ei, sateliţii pentru comunicaţii comerciale trebuie limitaţi în număr şi interzişi de pe orbita joasă şi medie a Pământului. Reţelele fazate trebuie să fie interzise atât pe Pământ cât şi în spaţiu. Punerea în folosinţă a sateliţilor 5G si permiterea operabilitatii pe spatiul/spectru frecventelor Radio ale României trebuie interzisă asa cum este interzisa in zonele: Alaska, nordul Canadei, Europa de nord, cea mai mare parte a Rusiei și Tierra del Fuego.

3. Aceasta poluarea electromagnetica este generata de radiația câmpului electromagnetic emisa atât de echipamentele utilizator(poluare ocupațională) cat si de echipamentele retelei de telecomunicații(poluare ambientală) este demonstrata si dovedita științific dar si juridic.

ȘTIINȚIFIC:

Efectele asupra AND-ului celulei vii a radiațiilor câmpului electromagnetic(EMF), deși sunt neionizante,  prin cumulare, prin expunere de durată, sunt similar cu efectele radiatiilor ionizante. Acest lucru este demonstrate de studiul European REFLEX din 2004 confirmat de inca alte  49 de studii recente. https://cordis.europa.eu/project/rcn/51989/factsheet/en;  http://www.verum-foundation.com/projects/reflex.html.

Mai exact: deși radiațiile câmpurilor electromagnetice (EMF) sunt non-ionizante, efectul lor cumulativ se manifestă și se concretizează similar cu efectul radiațiilor ionizante. Acest lucru este demonstrat de studiul REFLEX al celor 12 institute științifice din 7 țări, ce confirmă deteriorarea genetică pe termen lung a sângelui și a creierului utilizatorilor de telefoane mobile și a altor surse de câmpuri electromagnetice (de exemplu WiFi).  Studiul poate fi accesat la următoarele adrese:

1) https://cordis.europa.eu/project/rcn/51989/factsheet/en;
2) http://www.verum-foundation.com/projects/reflex.html.

Celula vie NU este doar o soluție salină, după cum ANCOM și Ministerul Sănătății abordează reducționist, depășit și imprecis, DOAR cu indicatorul unic SAR de monitorizare și protecție, ci este un ansamblu de procese complexe, inclusiv de natură electrică, ansamblu guvernat de ADN. Studiul REFLEX demonstrează că dezintegrarea ADN-ului dintr-o celulă vie se manifestă în aceeași măsură, fie că este expusă la 1.600 raze X / 60 de CT-uri, fie că este expusă la radiațiile EMF emise de un telefon mobil pe frecventa 1800MHz (SAR de 1,3 W / kg reprezentativă pentru numeroase telefoane mobile și considerată inofensivă), timp de 24 de ore. Astfel, ADN-ul este sensibil la TOATE tipurile de câmpuri electromagnetice, iar limitarea preocupării dumneavoastră (ANCOM, Ministerul Sănătății, a operatorilor telecom, a producătorilor de echipamente etc. și a monitorizării – ANCOM), din punct de vedere al sănătății, doar la indicatorul SAR și la limitele ”acceptabile” de expunere a populației la EMF sunt total depășite și extrem de permisive. Ele se bazează pe studii și standarde din anul 1999, perioadă în care multe frecvențe nici nu erau utilizate și nici multe conexiuni wireless, inclusiv WiFi, ceea ce înseamnă că era o densitate și intensitate mult mai mică a câmpului electromagnetic generat.

JURIDIC/ ADMINISTRATIV

Poluarea electromagnetica este incadrata de catre companiile de asigurari la categoria poluanti, iar in Romania  toti angajatii Parlamentului primesc spor de toxicitate de 15% la salariu doar pentru ca o antena 4G montata pe Casa Poporului radiaza.

Numeroase instanțe de judecată din străinătate și unele din Romania au dispus demontarea antenelor telecom de pe locuințe și școli, deoarece s-a dovedit fără echivoc impactul nociv al radiațiilor antenelor asupra sănătății oamenilor, mai ales apariția cancerului în rândurile locatarilor imobilelor și la elevii care frecventau acele școli.

De exemplu, sentința obținută în anul 2013 de un orădean, prin care instanța îi dă dreptate și acceptă, pentru prima oară în România, că emisiile antenelor GSM sunt nocive şi pot provoca inclusiv cancer cerebral. Magistrații Judecătoriei și-au motivat astfel decizia: „Deși nu există o certitudine şi probe absolute privind efectul nociv al radiațiilor electromagnetice asupra sănătății umane, această posibilitate nici nu poate fi exclusă în mod cert şi absolut, motiv pentru care adoptarea unei atitudini prudențiale este recomandabilă, ținând cont de situația concretă în care se află reclamantul, care este o persoană mai sensibilă la aceste radiații, cu anumite antecedente medicale şi, ca urmare, raportat la persoana concretă a acestuia nu se poate exclude în mod cert şi absolut efectul dăunător al radiațiilor electromagnetice, chiar şi sub limita parametrilor legali admiși”.

Într-un caz care s-a petrecut la Școala Elementară Weston din Ripon, opt copii cu vârsta sub 10 ani, din aceeași școală elementară, au fost diagnosticați cu cancer, confirmând temerile părinților că un turn cu antene de telecomunicații de lângă școală e de vină. Fiecare copil avea diferite tipuri de cancer: creier, rinichi, ficat și limfom. Antenele a fost oprite, deși proprietarul susținea că nivelurile frecvenței radio erau de 100 de ori sub limita federală!

 Rezoluția 1815 CE, din anul 2011, referitoare la informarea cetăţenilor asupra riscurilor de sănătate generate de radiațiile RF, prevede că: „Trebuie luate toate măsurile rezonabile spre a se reduce expunerea la câmpuri electromagnetice”. În ea se explică din ce cauză trebuie și cum se pot evita comunicațiile wireless, în special în sau lângă creșe, grădinițe, școli, spitale, locuințe şi locuri de muncă. Limita maxima de expunere a populatiei la radiatiile campului electromagnetic fiind de 0.6V/m, dar conform standardelor actuale în România limita admisa este 61V/m, adica de 100 de ori mai permisiva in detrimentul sanatatii oamenilor.

4. DOAR TEHNOLOGIILE 5G AU NEVOIE DE SPECTRU SUPLIMENTAR, si astfel acestea vor afecta ireversibil sănătatea, securitatea si mediul înconjurător. Tehnic  limita fizică a ratei de date transmise radio este deja atinsă de tehnologia actuală 4G/LTE și/sau de WiFi. Transmisia radio a datelor depinde direct proporțional de cantitatea de spectru radio disponibil operatorului telecom și, automat, utilizatorului. Iar pentru atingerea unei viteze promise de 1 Gbps pe telefonul mobil, operatorul telecom are nevoie de utilizarea a, probabil, peste 20 de ori mai mult spectru radio față de cât este nevoie acum pentru o conexiune clasică 4G care-ți oferă 50 Mbps, dar asta depinde și de restul infrastructurii telecom. Dacă 4G funcționează pe canale de spectru radio cu o lățime de bandă de maxim 20 MHz și oferă cam 50 Mbps, în banda de frecvențe sub-6 GHz utilizată momentan de toți cei trei operatori locali pentru 2G, 3G și 4G, tehnologia 5G permite în aceeași bandă de frecvențe (numită banda C), canale de până la 50 MHz, PLUS AGREGAREA DE MAI MULTE CONEXIUNI SIMULTANE pe canale radio ce funcționează pe frecvențe diferite, cu ajutorul antenelor MIMO și al ”noului” protocol 5G.

Numai așa, prin conexiuni multiple realizate de telefonul ”inteligent” si extrem de poluant 5G cu infrastructura telecom, un operator de telefonie mobilă de la noi poate oferi unui utilizator o viteză mai mare decât 4G! Cu mult mai mult spectru radio utilizat (posibil și de 20x față de 4G) în momentul utilizării acelei viteze mai mari.

De aceea operatorii de telefonie mobilă insistă de foarte mult timp și fac presiuni în prezent pe guvern și ANCOM pentru obținerea de nou spectru radio pentru tehnologia 5G!

Iar spectrul radio este limitat. E definit ca resursă naturală limitată ”protejată” prin Constituție de Statul Român. Nu spunem noi că 5G are nevoie de acest spectru radio suplimentar, o spune însuși ghidul de implementare al tehnologiei/rețelelor 5G (https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2019/03/5G-Implementation-Guideline-v2.0-July-2019.pdf

”Spectrul (radio) este ”sângele” și viața telefoniei mobile, ceea ce înseamnă că este ”sângele” și viața tuturor aplicațiilor și serviciilor mobile de care depind aproape fiecare persoană și afacere. Spectrul (radio) suplimentar/nou este esențial pentru succesul serviciului mobil terestru de generația a cincea (5G).

5. ANCOM nu dispune de infrastructura necesară pentru monitorizarea utilizării spectrului agregat de tehnologiile 5G și mai ales a tehnologiei mm-Wave in benzi de frecvente mai mari de 10GHz a spectrului radio, se știe ca aceste tehnologii care se bazează pe focalizarea pe fascicole este de natura militara, se numesc Directed Energy Weapon. ANCOM si implicit noi cetățenii nu vom avea cum sa urmărim aceste activități si nici cum sa combatem utilizarea spectrului,  astfel vom fi expuși unor riscuri extrem de mari atât pentru viața noastră cat si pentru apărarea țării. Spectrul radio este o resursă naturală limitată a poporului Român necesară pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, administrarea eficientă a acestei resurse fiind de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a ţării. Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe frecvențe noi necesită studii de impact și acordul și respectarea drepturilor cetățenilor României.

Vulnerabilitățile cibernetice ale tehnologiilor 5G

În contextul amenințărilor și al unei securități cibernetice aflate încă în dezbaterea forurilor internaționale și lipsită de cercetare și rigurozitate din partea Statului Român, infrastructura de telecomunicații 5G devine inclusiv o vulnerabilitate în fața terorismului. De aceea se impun măsuri suplimentare de reglementare, de monitorizare și precauție în ce privește implementarea tehnologiilor 5G, nu numai pe frecvențele disponibile în prezent ci și pe cele preconizate a se da în folosință în viitorul apropiat, pentru serviciile de telecomunicații comerciale.

Generalul (r) NATO James Jones, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR) și al forțelor americane din Europa (EUCOM) între 2003 și 2006, consideră tehnologia 5G ca fiind vulnerabilitatea majoră a momentului: „Cred că cea mai mare amenințare nu ține atât de sisteme de arme, cât de tehnologie precum tehnologia 5G sau inteligența artificială și modul în care autocrații se vor folosi de tehnologie să penetreze democrațiile noastre. Aceasta e amenințarea momentului […]. Aspectul de siguranță la tehnologia 5G trebuie să fie cel mai important”.
Sursa: https://www.hotnews.ro/stiri-defense-23508787-general-american-fost-comandant-fortelor-nato-europa-rusia-este-problema-pacoste-strategica-nu-cred-intr-razboi-conventional-cea-mai-mare-amenintare-tine-tehnologii-precum-5g-sau-inteligenta-artificia.htm?fbclid=IwAR3i6BI5gXwsqiRCFLJ0DN4xLNgqz5TGJTPbQauDLAUd4CIwD078thKUs3E.

În cadrul Conferinței despre Securitatea informatică și a comunicațiilor desfășurată la Londra, a Asociației pentru mașini de calcul, cercetătorii au prezentat noi descoperiri conform cărora tehnologiile 5G au vulnerabilități cibernetice. Cercetătorii de la Universitatea Purdue și Universitatea din Iowa detaliază 11 noi probleme de proiectare în protocoalele 5G, printre care faptul că ar putea să expună locația utilizatorului, să downgradeze serviciul 5G la 4G sau 3G, să extragă datele de pe telefon sau chiar să te urmărească atunci când efectuezi apeluri, text sau doar navighezi pe web.

„Lucrul care mă îngrijorează cel mai mult este că atacatorii pot ști locația utilizatorului.” – Syed Rafiul Hussain, Purdue University. Sursa:https://www.wired.com/story/5g-vulnerabilities-downgrade-attacks/.

6. Suplimentarea spectrului de frecvente radio care se urmărește prin aceste demersuri de ANCOM destinate introducerii și operabilității tehnologiei 5G în România conduce la o sporire de 20 de ori mai mare a poluării electromagnetice generate atât de telefoane/obiecte/dispozitive conectate, antene cat si de sateliți care pun in pericol viața oamenilor si vieții pe Pământ.

Permiterea operabilității tehnologiilor 5G prin suplimentarea și utilizarea la comun a cantității de spectru si benzilor de frecvente încalcă multiple drepturi ale omului si mediului,  Constituția României, legislația internațională aflata in vigoare. Orice justificare a promovării tehnologiilor 5G in Romania prin aceste acțiuni legislative, inclusiv cea aflata in consultare publica, reprezintă o încălcare evidenta acestora legi fundamentale. Acțiunea sau inacțiunea reprezentanților Statului Roman (ANCOM, Guvernul României, Președintele României, Parlamentul României) in ce privește celeritatea implementării tehnologiilor 5G pe spectrul de frecvente radio romanesc, proprietate publica, administrat de ANCOM prin TNABF,  constituie complicitate, se înscriu sub incidenta juridica  a unor fapte penale precum: TRADARE DE TARA, GENOCID, CRIME IMPOTRIVA UMANITATII sau CRIME DE RĂZBOI.

 

SOLICITAM IN MOD IMPERATIV:

 1. Publicarea imediată a tuturor locațiile stațiilor de radiocomunicație ale infrastructurii telecom din Romania, ANCOM având aceste date, conform obligațiilor care le revin operatorilor prin lege.
 2. Evaluarea impactului asupra mediului și sănătății publice înainte de introducerea tehnologiei/infrastructurii 5G,
 3. Inițierea unor studii științifice independente asupra impactului radiațiilor EMF asupra sănătății,
 4. Reevaluarea și actualizarea limitelor de impact ale radiațiilor asupra sănătății stabilite prin acte normative și participarea cetățenească,
 5. Reprezentare și control democratic al ANCOM,
 6. Reglementarea adecvată a amplasării infrastructurii 5G pe condominii, domeniul public astfel încât să se asigure un înalt standard de protecție a persoanelor, inclusiv la locul de muncă,
 7. Informarea și dezbaterea publică a standardelor tehnice astfel încât comunitățile să decidă prin consultări/referendum infrastructura tehnică,
 8. Declasificarea și comunicarea publică a tuturor documentelor și strategiilor referitoare la tehnologia 5G,
 9. Sprijinirea grupului de inițiativă legislativă cetățenească

 VA RUGAM SA NE RASPUNDETI IN DETALIU URMATOARELOR INTREBARI:

 1. De ce nu sunt dezbateri publice și de ce nu se fac studii ample, de lungă durată prin care să se dovedească clar că tehnologia 5G nu prezintă absolut nici un risc de afectare a sănătății utilizatorilor, a mediul înconjurător și a oamenilor expuși involuntar la radiațiile electromagnetice (EMF), emise de echipamentele de radiofrecvență utilizate, pe oricare din frecvențele radio de operare (gama 300 MHz – 6 GHz sau 24-39 GHz mmWave)?
 2. De ce partajati frecventa radio DOAR cu corporatiile ? Asociatia ANGEL solicita sa partajati aceste fregvente si cu asociatiile si fundatiile din Romania.
 3. De ce operatorii de telecomunicații din România solicită autorităților spectru radio suplimentar (din gama de frecvențe 300 MHz – 6 GHz sau 24-39 GHz mmWave), pentru tehnologia radio 5G, atât timp cât capabilitățile și performanțele tehnologiilor actuale (4G/LTE/LTE-Advanced) se dovedesc a fi capabile de aceleași performanțe ca și 5G, în ce privește eficientizarea utilizării spectrului radio deja alocat/licențiat operatorilor?
 4. De ce nu există asumarea publică a faptului că ”Strategia națională 5G” și/sau ”Digitalizarea României” NU primează în fața efectuării și prezentării rezultatelor studiilor solicitate la pct. 1, pentru a elimina orice dubiu privind riscurile de afectare iremediabilă a sănătății, prin densificarea echipamentelor radio de tip 5G și/sau prin utilizarea unui spectru radio suplimentar, cu frecvențe radio complet noi pentru serviciile de telefonie/date mobile?
 5. De ce se manifestă această grabă a lansării serviciilor comerciale bazate pe tehnologia radio de tip 5G (activarea pe emisie-recepție a echipamentelor de telecomunicații împreună cu antenele aferente și dependența de echipamente utilizator compatibile 5G), fără o fundamentare clară și pe deplin documentată din punct de vedere social și economic a nevoii reale de tehnologie radio/mobilă 5G, comparativ cu capabilitățile și performanțele tehnologiilor actuale (4G/LTE/LTE-Advanced), deja implementate?
 6. De ce este necesară suplimentarea spectrului radio alocat operatorilor de telefonie mobilă din România, acest lucru având ca efect imediat sporirea considerabilă a poluării electromagnetice (EMF), în lipsa unor studii ample de impact asupra sănătății și mediului, a utilizării unor game de frecvențe complet noi pentru telefonia mobilă ?
 7. Cum poate să justifice ANCOM implementarea 5G cât timp populația din zone sarace si izolate  are maxim capacitate de cumpărare terminale compatibile cu 2G sau 3G și nu va avea curând posibilitatea financiară de a achiziționa terminale compatibile 5G?!
 8. ANCOM este constient de faptul că tehnologia 5G nu va înlocui prea curând rețelele 2G, 3G sau 4G existente și care deja poluează electromagnetic, ci se va suprapune peste acestea, poluând suplimentar și nu cu puțin, ci cu mult mai mult, direct proporțional cu cantitatea de spectru radio planificat a fi acordat în următorii 5 ani ?
 9. Ce pozitie are ANCOM, Presedintia Romaniei, Ministerul Apararii Nationale, MAI si Guvernul Romaniei in raport cu declaratia Generalul (r) NATO James Jones, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR) și al forțelor americane din Europa (EUCOM) între 2003 și 2006, care consideră tehnologia 5G ca fiind vulnerabilitatea majoră a momentului: „Cred că cea mai mare amenințare nu ține atât de sisteme de arme, cât de tehnologie precum tehnologia 5G sau inteligența artificială și modul în care autocrații se vor folosi de tehnologie să penetreze democrațiile noastre. Aceasta e amenințarea momentului […]. Aspectul de siguranță la tehnologia 5G trebuie să fie cel mai important” ? (hotnews.ro )
 10. Ce protocoale exista intre Romania si firmele/statele care detin sateliitii 5G ? Asigura acestea suveranitatea Romaniei stiind ca undele milimetrice (conexe tehnologiei 5G) permit o scanare in detaliu in 3 dimensiuni a tuturor cladirilor si fiintelor ? Pirn aceasta Hotarare se va permite operabilitatea sateliților pentru 5G, mai exact pe frecvente de peste 10GHz pentru a furniza servicii 5G, punerea în folosinţă a sateliţilor 5G si permiterea operabilitatii pe spatiul/spectru frecventelor radio ale României trebuie interzisă asa cum este interzisa in zonele: Alaska, nordul Canadei, Europa de nord, cea mai mare parte a Rusiei și Tierra del Fuego.
 11. Creeaza tehnologia 5G la nivel palnetar premizele unui SCANNER PLANETAR care sa contorizeze prin intermediul „internetului obiectelor” populatia,miscarile civice,curentele de opinie,vanzarile, comertul global sau controlul populatiei ?

Conform Legii Transparentei Decizionale va rugăm să ne precizați în scris si sa atasati toate documentele relevante pe care vi le solicitam!

VA SOLICITĂM ÎN MOD IMPERATIV:

 1. Sa ne puneti la dispozitie, conform Legii Nr. 544 din 12 octombrie 2001, toate studiile de oportunitate, toate studiile de impact precum si toate adresele, documentele sau notele interne care reprezinta toata istoria demersurilor privind initierea Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio .
 2. Sa ne precizati cine a redactat si cine sunt membrii echipei care au redactat Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio?
 3. Sa ne precizati pentru ce frecvente poate licita Asociatia ANGEL pentru a dezvolta un Radio, O televiziune si o retea de telefonie prietenoasa cu oamenii si cu mediul ?
 4. Sa faceti o dezbatere publica privind aceasta intiativa, sa ne invitati si sa invitati si alte asociatii si fundatii ale societatii civile.
 5. Ce studii de oportunitate sau ce studii de impact s-au facut pentru a sustine “Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio” Puneti-le, va rugam, la dispozitie !
 6. Sa ne explicati in scris care sunt “avantajele” atât de extraordinare ale tehnologiei 5G față de 4G sau 3G încât ca popor sa ne asumam riscurile unor experimente pe noi toți, fara a avea studii de impact si studii de sanatate.?
 7. Sa ne precizati in scris ce ”urmări dramatice” ar apărea dacă România pur și simplu nu ar fi promovata tehnologia 5G, așteptând cu calm si in mod intelept rezultatele studiilor de impact precum și efectele reale din țările care eventual au decis implementarea tehnologiei 5G ?
 8. De ce va justificati prezenta HOTARARE prin strategii ale UE, in conditiile in care singurele acte normative obligatorii sunt Regulamentele UE (directivele fiind doar transpuse in legislatia nationala) ?
 9. Desecretizarea TOTALA a tuturor documentelor (precizand CINE sunt semnatarii din partea Romaniei si a SUA) care susțin promovarea tehnologiei 5G în România și care aduc prejudicii suveranității României, sănătății, dreptului la proprietate și la intimidate ale cetățenilor români, în special:
  • declasificarea (parțială/integrală) și comunicarea publică a Memorandumului încheiat între Guvernele S.U.A. și României, prin ambasadorii Hans Klemm și George Maior, semnat la Washington în 20.08.2019 (document necunoscut), care are că scop introducerea unei tehnologii controversate („5G„) de către instituțiile/autoritățile (aplicarea la licitațiile privind 5G a unor  filtre drastice, cum ar  fi  ”evaluarea riguroasă a furnizorilor 5G” și adoptarea  documentului numit ”Propunerile de la Praga” – o declaraţie publicată în cursul Conferinţei asupra 5G şi securităţii la Praga din luna mai 2019).
  • declasificarea (parțială/integrală) și comunicarea publică a Memorandumului de înțelegere România-SUA privind tehnologia 5G, „pentru asigurarea prosperității, dar și a securității naționale” semnat la Washington în 20.08.2019 de către Președinții S.U.A. și României (document necunoscut) care are că scop introducerea unei tehnologii controversate („5G„) de către instituțiile/autoritățile pârâte ( potrivit declarațiilor de presă ale Președintelui României, acest document are în vedere siguranța rețelelor de comunicații wireless de generația a cincea… caută să evite riscurile de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețelele de telecomunicații 5G…clarifică unele criterii de transparență, de compatibilitate cu statul de drept și așa mai departe”).
 10. Aplicarea “principiului precauției” si stoparea oricarui demers legislativ asupra implementării tehnologiei 5G până când ministerele vor analiza fenomenul din perspectiva unor studii științifice multidisciplinare independente cu privire la efectele ei asupra omului, asupra sanatatii, precum și asupra sistemelor biologice si a ecosistemelor planetare.
 11. Demisia si demiterea  Presedintelui ANCOM, ACUM, intrucat prin acest demers a incalcat Constitutia si drepturile fundamentale ale omului ! Demiterea Directorului Juridic ACUM !
 12. Demisia de onoare sau demiterea tuturor directorilor și funcționarilor publici care prin acțiunile și inactiunile lor au promovat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio; a Notei de Fundamentare si a Tabelelor de Frecventa impotriva principiilor si drepturilor fundamentale ale oamenilor garntate de Constitutie.
 13. Daca aveti infomatii sau detineti studii potrivit carora tehnologia 5G este folosita ca “arma militara” in diferite state ale lumii.
 14. Sa ne precizati daca actiunile sau inactiunile privind promovarea tehnologiei 5G in Romania se inscriu sub incidenta juridica a unor fapte penale precum: GENOCID, CRIME IMPOTRIVA UMANITATII sau crime de război.
 15. Sa ne precizati daca IMPARTIREA UNOR FREGVENTE ANCOM CU ALTE CORPORATII SAU operatori de telefonie poate aduce prejudicii SUVERANITATII Romaniei?
 16. Să luați la cunoștință, cu maximă responsabilitate, că operatorii de telefonie mobilă din România solicită public în mod fals și fraudulos spectru radio suplimentar pentru ”noua” tehnologie 5G, pentru a oferi exact aceleași viteze de ordinul Gbps, cu exact aceleași capabilități ca și 4G/LTE-Advanced, omițând faptul că pot oferi aceste viteze pe spectrul radio deja existent/licențiat.
 17. A luat ANCOM in calcul rezultatele studiilor europene REFLEX ? Deși radiațiile câmpurilor electromagnetice (EMF) sunt non-ionizante, efectul lor cumulativ se manifestă și se concretizează similar cu efectul radiațiilor ionizante. Acest lucru este demonstrat și de studiul și cercetarea europeană REFLEX, elaborată de 12 institute științifice din 7 țări, ce confirmă deteriorarea genetică pe termen lung a sângelui și a creierului utilizatorilor de telefoane mobile și a altor surse de câmpuri electromagnetice (de exemplu WiFi). Studiul poate fi accesat la următoarele adrese: 1) https://cordis.europa.eu/project/rcn/51989/factsheet/en;
  2) http://www.verum-foundation.com/projects/reflex.html.
 18. Sa raspundeti la aceasta intrebare: „Suplimentarea cantității de spectru de catre ANCOM se face fără studii de impact ? Ministrul Sanatatii si Ministerul Muncii ce parere au in raport cu sanatatea populatiei si nevoile specifice ale: persoanelor cu nevoi speciale sau ale copiilor ?”
 19. Anularea consultărilor și reluarea lor după ce toate modificările ce se urmăresc a se face asupra TNAFB vor fi evidențiate clar și motivate, justificate fiecare în parte, iar expunerea de motive sa fie detaliate tehnic și însoțite de studii de impact si de fezabilitate nu de un link precum https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/radio-spectrum-decisions.
 20. Să nu se permită suplimentarea prin modificarea TNAFB cantității suplimentare de spectrul radio pentru tehnologiile 5G si sa nu se permita racordarea spectrului de frecvente din Romania la sateliti ce emit 5G pentru ca se creeaza premizele unui GENOCID NATIONAL care se va manifesta in viitor prin: imbolnaviri in masa, scaderea sperantei de viata, scaderea calitatii vietii, scaderea ratei fertilitatii si a demografiei in Romania, informetare (datorita dispartiei albinelor ce garanteaza polenizarea); pierderea suveranitatii Romaniei, controlul total al tuturor informatiilor despre cetatenii Romaniei de catre proprietarii satelitilor 5G sau ai corporatiilor de telefonie mobila. Angajam pe aceasta calea RESPONSBAILITATEA IN FATA LEGII A TUTUROR DEMNITARILOR, A FUNCTIONARILOR, A COMPANIILOR SI A ACTORILOR RESPONSABILI CU PROMOVAREA ACESTEI TEHNOLOGII CARE POT ADUCE PREJUDICII VIETII, SANATATII SI DREPTURILOR FUNDAMENTALE.
 21. Să se investească în optimizarea utilizării spectrului existent/licențiat.
 22. Sa clarificati: „ce măsurători a realizat ANCOM pe site-urile pilot 5G mult mediatizate și în ce condiții?”
 23. În temeiul dispozițiilor art. 9, alin. 3 din Legea 429/2019 vă solicităm ca reprezentanți ai societății civice să participe la toate ședințele de lucru ale GLI 5G și să aibă acces la toate informațiile existente, având în vedere că acest domeniu preocupă și are impact asupra întregii societăți, fiind vorba de aspecte ce țin de securitatea vieții și a mediului înconjurător.
 24. Suspedarea și anularea consultarii publice, a efectelor ei, a tuturor demersurilor și documentelor subsecvente ce decurg din acest proces.  Suspendarea și anularea tuturor demersurilor actuale și viitoare precum și suspendare și anularea Proiectului de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio
 25. Suspendarea și anularea tuturor actelor subsecvente ce decurg din promovarea Proiectului Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.

Din acest paragraf nou inclus este evidenta utilizarea in comun a spectrului dar si a infrastructurii, respectiv stațiile de radiocomunicatii.

 In ceea ce priveste:

Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio:

 1. Hotararea la care se face referire nu se poate adopta doar “În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României”. Trebuie avute in vedere si celelelate articole din Constitutie:
 • ARTICOLUL 22 ((1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate
 • ARTICOLUL 26
  (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
 • ARTICOLUL 31
  (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
  (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
 • ARTICOLUL 34
  (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
  (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
  (3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.
 • ARTICOLUL 35 – Dreptul la mediu sănătos
  (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
  (2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
  (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.
 • ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privata
  (5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publica poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.
 • ARTICOLUL 52
  (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.
  (2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.
  (3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
 • ARTICOLUL 135
  (2) Statul trebuie să asigure:
  b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
  d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
  e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
  f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;

 

In ceea ce priveste:

NOTA DE FUNDAMENTARE (la Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Tabelului  naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio) va solicitam suspendare si anularea acesteia si a TUTUROR Modificărilor Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, precum si a tuturor actelor, deciziilor sau documentelor subsecvente.

Pentru toate motivele mai jos  învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă solicităm anularea NOTEI DE FUNDAMNETARE si a TUTUROR Modificărilor precizate la linkul: https://www.ancom.ro/formdata-270-45-188   :

Nu este acceptabil ca un document denumit ”NOTĂ DE FUNDAMENTARE”[1], mai ales a unor decizii guvernamentale ce pot facilita un major impact social și asupra mediului, să nu conțină fundamente și studii de impact și, mai mult, să evite acest aspect extrem de important prin exprimări lejere de genul ”Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect”.

Este însă extrem de limpede că prevederile din prezenta consultare publică se referă și la acest subiect și, dacă încă nu înțelegeți sau evitați să înțelegeți acest tip de impact, vă reamintim că intenția instituțiilor României, printre care și ANCOM, de facilitare, ”deschidere”, alocare și, eventual, vânzare a dreptului de utilizare de NOU spectru radio pentru tehnologii radio cu potențial impact major asupra vieții și mediului înconjurător, precum tehnologia radio de generația a 5-a (5G), în lipsa unor studii ample care să dovedească contrariul, reprezintă o încălcare majoră a drepturilor la viață și sănătate reglementate cu prioritate de Constituția României!

De asemenea, vă readucem aminte și că spectrul radio este o resursă publică, proprietate publică a statului Român, nu a ANCOM ori a vreunei instituții, ci doar se află în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, activitatea acestei instituții fiind reglementată prin lege, dar întâi de toate, de către Constituția României!

Cu alte cuvinte, ANCOM, Guvernul României și Parlamentul României trebuie întâi să se asigure că prin proiectele, deciziile, hotărârile, ordonanțele și legile pe care le emit sau intenționează să le emită trebuie întâi să respecte toate drepturile reglementate prin  Constituția României!

ANCOM si toate institutiile statului, trebuie sa se asigure ca acesteasta tehnologie de generatia a 5-a ( tehnologia 5G) NU va creea premizele in VIITOR pentru fapte de GENOCID, CRIME IMPOTRIVA UMANITATII sau crime de război.

 • Genocid: acte comise cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios.
 • Crime împotriva umanității: acte comise în cadrul unui atac sistematic pe scară largă, îndreptat împotriva populațiilor civile.
 • Crime de război: acte comise care încalcă dreptul războiului (de exemplu, Convențiile de la Geneva). Printre exemple se

numără maltratarea prizonierilor de război, uciderea ostaticilor sau distrugerea deliberată a municipiilor, a orașelor sau a satelor.

ANCOM si toate institutiile statului, trebuie sa se asigure ca aceasta tehnologie de generatia a 5-a ( tehnologia 5G) NU va aduce atingere suveranitatii Romaniei, oferind putere unor corporatii cu sediul si fondatori in alte state ale lumii.

 

Cu considerație,

 

ASOCIAȚIA ANGEL

Președinte

Eugen LUCAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu referire la anuntul postat la: https://www.ancom.ro/formdata-270-45-188

Titlu: Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio

Fisier:  Proiect_decizie_modificare_completare_Dec_353_20151575026719.pdf

Expunere de motive:  EM_Proiect_decizie_modificare_completare_Dec_353_2015_29_XI_20191575026719.pdf

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 29.11.2019

Data limita pentru primirea observatiilor: 10.12.2019

 Data limita pentru primirea observatiilor: 2019.12.10

[1] https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/nota_fundamentare_hg_tnabf1572522121.pdf

1 thought on “09.12.2019 Plângere Administrativă și Penală Abuz în serviciu ANCOM”

 1. Ma bucur foarte mult ca societatea civila se misca, adica devine responsabila prin luarea de atitudine in privinta apararii dreptului la sanatate si la o viata normala. De aceea voi sustine si eu acest demers. Dovedim in acest fel ca nu suntem indiferenti fata de semenii nostri si fata de tot mediul inconjurator. In acest mod ne absolvim de pacatul indiferentei si mergem mai linistiti catre tinta finala, Mantuirea.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.