Stop 5G România

Rulează videoul
Principiul Precautiei pentru 5G

Uniunea Europeană acordă prioritate economiei în locul sănătății în lansarea 5G

Uniunea Europeană acordă prioritate economiei în locul sănătății în lansarea tehnologiilor de radiofrecvență

Sursa: https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0106

Primit 5 iulie 2022; acceptat 2 septembrie 2022; publicat online pe 22 septembrie 2022

Rezumat

A cincea generație de comunicații prin radiofrecvență, 5G, este în prezent în curs de desfășurare în întreaga lume. Din septembrie 2017, Apelul UE 5G a fost trimis de șase ori UE, solicitând un moratoriu asupra lansării 5G.

Acest articol analizează Apelul 5G și răspunsurile ulterioare ale UE, inclusiv scrisoarea de intenție extinsă trimisă UE în septembrie 2021, prin care se solicită orientări mai stricte pentru expunerea la radiații de radiofrecvență (RFR). Apelul observă conflictul intern al UE între abordarea sa față de un viitor condus de tehnologia fără fir și nevoia de a proteja sănătatea și siguranța cetățenilor săi. Acesta critică încrederea UE în orientările actuale date de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP), care iau în considerare doar încălzirea și nu alte efecte biologice relevante pentru sănătate ale RFR. Pentru a contracara poziția ICNIRP, scrisoarea de intenție din 2021 a prezentat pe scurt cercetări recente ale propriilor grupuri de experți ale UE, dintr-o colecție mare de studii europene și de altă natură internațională și din analizele anterioare ale efectelor RFR asupra oamenilor și asupra mediului.

Apelul 5G afirmă că majoritatea dovezilor științifice indică efecte biologice, multe cu potențial de vătămare, care apar sub limitele publice ICNIRP.Dovezile pentru stabilirea acestei poziții sunt extrase din studii care arată modificări ale neurotransmițătorilor și receptorilor, deteriorarea celulelor, proteinelor, ADN-ului, spermatozoizilor, sistemului imunitar și sănătății umane, inclusiv cancerul.

Apelul din 2021 continuă să avertizeze că semnalele 5G ar putea să modifice suplimentar comportamentul moleculelor de oxigen și apă la nivel cuantic, să dezvolte proteine, să dăuneze pielii și să provoace daune insectelor, păsărilor, broaștelor, plantelor și animalelor. În total, aceste dovezi stabilesc o prioritate ridicată pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește (i) înlocuirea orientărilor actuale greșite cu praguri de protecție și (ii) instituirea unui moratoriu asupra implementării 5G, astfel încât (iii) să permită oamenilor de știință independenți din industrie timpul necesar pentru propune noi linii directoare de protecție a sănătății. Relevanța acestui apel din 2021 devine și mai presantă în contextul planurilor UE de a lansa a șasea generație de tehnologii fără fir, 6G, adăugând și mai mult riscurile cunoscute ale tehnologiei RFR pentru oameni și mediu. Toate acestea conduc la o întrebare importantă: factorii de decizie din UE au dreptul de a ignora propriile directive ale UE, acordând prioritate câștigului economic față de sănătatea umană și a mediului?

Introducere

De multe ori în ultimul secol, oamenii de știință au alertat guvernele cu privire la riscurile pentru sănătate asociate activităților economice umane. Aproape de tot atâtea ori, din cauza inerției științifice opuse, a lipsei de voință politică și a prioritizării intereselor economice, guvernele au continuat să ignore aceste avertismente, în detrimentul a milioane de cetățeni și a mediului.

Late Lessons from Early Warnings[1] enumeră douăsprezece lecții cheie din deciziile greșite din trecut, compilate de Agenția Europeană de Mediu. Dacă este luată în considerare, o astfel de înțelepciune dobândită în retrospectivă poate permite guvernelor și factorilor de decizie din UE să evite repetarea greșelilor trecutului.

Din păcate, în cazul efectelor biologice și asupra sănătății de la câmpurile electromagnetice, oamenii de știință care oferă avertismentele guvernelor observă că istoria se repetă. Acest referat documentează mai multe Apeluri neascultate, transmise Comisiei Europene în ultimii 4 ani pentru a avertiza Uniunea și Comisia cu privire la riscurile asociate tehnologiilor wireless.

Rațiunile care au fost date, apelurile de a invoca Principiul Precauției și lipsa voinței politice de a acționa sunt consemnate aici. Acest document demonstrează astfel o tragedie a sănătății globale care se desfășoară, care poate fi încă prevenită, dar numai dacă UE și guvernele se pot descurca de obligațiile corporative[2] și numai dacă înțelepciunea poate prevala asupra actualului la nivel mondial, profund înrădăcinat, credința naivă în tehnologie pentru a salva omenirea de toate bolile sale în secolul XXI[3].

Apelul UE 5G[4] a fost acum aprobat de peste 400 de oameni de știință și medici din întreaga lume și a fost trimis de șase ori în UE. Acesta solicită orientări mai stricte privind expunerea la radiațiile de radiofrecvență (RFR) și un moratoriu asupra implementării 5G până când orientările internaționale pentru expunerea la RFR sunt adecvate pentru a proteja sănătatea și mediul. Acesta ridică preocupări grave pentru bunăstarea viitoare a oamenilor și a mediului. Apelul îndeamnă UE să acorde timp oamenilor de știință cu adevărat independenți de industrie să propună noi linii directoare de protecție a sănătății care le pot înlocui pe cele ale Comisiei Internaționale pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP).

Apelul 5G, inclusiv o scrisoare de intenție extinsă (denumită de acum încolo împreună „apelul”) a fost trimisă din nou comisarilor UE pentru sănătate, pentru mediu și altor câțiva comisari și membri ai Consiliului în perioada 2-6 septembrie, 2021.

Secțiunile de mai jos analizează Apelul, descriind argumentele aduse UE cu privire la obiectivele sale contradictorii, cu actualizări cu privire la cele mai recente dovezi științifice și o solicitare către UE ca răspunsuri suplimentare din partea comisarilor să se bazeze mai degrabă pe luarea în considerare a acestor dovezi, decât furnizarea de răspunsuri criptate de la subordonați.

Apelul din 2021 a prezentat noi cercetări din partea grupurilor de experți ale UE și dintr-o compilație largă de studii europene și internaționale. Această dovadă colectivă, prezentată în revizuirea de mai jos, subminează orice asigurări conform cărora orientările actuale ar proteja sănătatea și demonstrează că dovezile numai pentru „încălzire” utilizate pentru a justifica liniile directoare care servesc industriei de decenii sunt mioape și potențial dăunătoare. Solicitările ulterioare făcute de Apel pentru ca UE să acționeze prin aplicarea principiului precauției, stabilirea pragurilor de protecție și instituirea unui moratoriu asupra implementării 5G sunt apoi rezumate mai jos.

Planuri grozave, promisiuni grozave, dar pretenții false

În 2016, Parlamentul European și Consiliul au fost solicitați de către Comisia Europeană să aprobe 5G pentru Europa un plan de acțiune[5]. Deși acest plan a prezis un viitor mare, a luat în considerare doar aspectele tehnice și economice ale implementării 5G.

UE pare să fie în conflict de acțiunile întreprinse în direcția unui viitor condus de tehnologia RFR, deoarece deciziile de a pune în aplicare aceste planuri compromit obligația UE de a asigura în primul rând sănătatea și siguranța cetățenilor, indiferent de pierderea economică.

Pe de o parte, potențialele riscuri pentru sănătate și siguranță asociate cu RFR au fost expuse într-o revizuire recentă, comisă de UE, a dovezilor științifice disponibile în prezent, raportul EPRS/ STOA privind impactul 5G asupra sănătății din 2021 al Serviciului de Cercetare al Parlamentului European[6].

Concluziile analizei cuprinzătoare au declarat suficiente dovezi pentru cancerul cauzat de RFR la animale, dovezi suficiente pentru efectele adverse ale RFR asupra fertilității bărbaților, șobolanilor masculi şi șoarecilor şi că RFR este probabil cancerigen pentru oameni.

Pe scurt, raportul EPRS/STOA arată că RFR este dăunător pentru sănătate. Ulterior, raportul solicită măsuri pentru a stimula reducerea expunerilor RF-EMF (p.153), cum ar fi reducerea limitei pentru expunerile permise și utilizarea preferențială a conexiunilor prin cablu.

În mod similar, analiza aprofundată a UE (comitetul ITRE) 2019, 5G Deployment: State ofPlay în Europa, SUA și Asia[7] a avertizat că, atunci când este adăugat la 2G, 3G, 4G, WiFi, WIMAX, DECT, radar etc., 5G va duce cumulativ la o radiație totală dramatic mai mare, nu numai din utilizarea frecvențelor mult mai mari în 5G, ci și din potențialul de agregare a diferitelor semnale, natura lor dinamică și efectele complexe de interferență care pot rezulta, în special în zone urbane dense (p.11).

Aceste preocupări se bazează pe complexitatea semnalelor de comunicații și pe necunoscutele interacțiunilor lor. Semnalele electromagnetice transmise de dispozitivele de comunicare artificiale nu sunt unde regulate; mai degrabă, ele sunt o combinație complexă de unde purtătoare de frecvență ultra-înaltă și modulații care codifică mesajele folosind frecvențe extrem de joase și ultra-joase[8]. În plus, semnalele sunt pulsate la frecvențe ultra-joase (trimise în rafale scurte de pornire-oprire). Aceasta înseamnă că, deși undele purtătoare RFR pot sta în intervalul de înaltă frecvență GHz, modulațiile și frecvența pulsului lor sunt mult mai apropiate de frecvențele undelor cerebrale; de exemplu, pulsația de 217 Hz a unui semnal de telefon GSM[9].

Semnalele RFR pulsate sau modulate s-au dovedit a fi mai bioactive decât simplele unde continue de aceeași intensitate și durată de expunere[10]. Acest lucru reprezintă o preocupare semnificativă în ceea ce privește sănătatea publică și nu se limitează doar la frecvențele 5G mai înalte. În plus, după cum s-a observat în raport[11], efectele acestor noi semnale complexe formate de fascicule au modele de propagare imprevizibile care ar putea avea ca rezultat niveluri inacceptabile de expunere umană la radiații electromagnetice (p.6), dar încă nu au fost mapate în mod fiabil pentru situații reale, în afara laboratorului (p.11).

Interese conflictuale în cadrul UE

În contradicție cu recomandările și avertismentele din rapoartele menționate mai sus, concluziile Consiliului UE 2020 la raportul 2020 ShapingEurope’s Digital Future[12] recomandă Comisiei să stimuleze dezvoltarea capacităților 5G și 6G; adică: solicită Comisiei să prezinte un plan de acțiune revizuit pentru 5G și 6G, sprijinit cu măsuri de finanțare adecvate pentru a permite tuturor părților interesate să investească în cele mai avansate soluții de rețea și servicii 5G, în conformitate cu principiile dreptului concurenței și pentru a stimula companiile europene să înceapă să dezvolte și să construiască capacități tehnologice în 6G (punctul 35).

Drept urmare, propunerea mai recentă a Facilității Conectarea Europei (CEF Digital)[13] recomandă extinderea 5G/ 6G, crescând astfel în mod semnificativ expunerea la radiații a publicului și a mediului.

 

 

Comentariu

Pe de o parte, recomandarea UE este de a stimula reducerea expunerilor RFR și, pe de altă parte, UE intenționează să stimuleze o creștere. Aceste două poziții contradictorii nu pot coexista și, prin urmare, UE este în conflict intern.

Pentru a soluționa un astfel de conflict, jurisprudența europeană oferă o direcție, în cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât în mai multe situații că protecția sănătății publice trebuie să aibă prioritate față de considerentele economice, pe baza următorului raționament:

Trebuie subliniat că articolul 3 litera p) din Tratatul CE prevede că obiectivele Comunității includ „contribuția la un nivel ridicat de protecție a sănătății”. Acest obiectiv este reiterat la articolul 129 alineatul (1) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia Comunitatea trebuie să contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane. Al treilea paragraf al articolului 129 alineatul (1) mai precizează că cerințele de protecție a sănătății trebuie să facă parte integrantă din celelalte politici ale Comunității. În sfârșit, Curtea a statuat deja că eforturile de realizare a obiectivelor politicii agricole comune nu pot ignora cerințe de interes public, precum protecția consumatorilor sau a sănătății și vieții oamenilor și animalelor, pe care instituțiile comunitare trebuie să le țină seama în exercitarea competențelor lor (Hotărârea din cauza 68/86, Regatul Unit/Consiliul, Rec. p.855, punctul 12) (extras din cauza 180/96 R, punctul 63).

Această directivă a Tratatului CE, care acordă prioritate sănătății publice față de considerentele economice, a fost aplicată în mai multe cazuri de referință. Prin urmare, creatorii oricărei politici instituționale revine să asigure respectarea acestui principiu.

Din păcate, aderarea la directiva CE de a acorda prioritate sănătății publice nu a fost atinsă în cazul celei mai recente versiuni a planului UE, care include o Declarație privind drepturile și principiile digitale[14] care afirmă că vizează o tehnologie sigură pentru toată lumea.

Declarația susține că este construită [inter alia] pe Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și pe Carta drepturilor fundamentale a UE.

Cu toate acestea, aplicarea acestor principii fundamentale în planul UE este neclară. Declarația nu menționează sănătatea umană sau protecția acesteia (cu excepția potențialelor aplicații ale digitalizării în domeniul sănătății). În schimb, declarația definește drepturile omului doar ca reguli de protecție a datelor și tratament egal (p.1).

În timp ce se precizează că scopul este de a pune oamenii în centrul tranziției digitale (p.1), accentul nu se pune pe sănătatea oamenilor, ci pe drepturile oamenilor în ceea ce privește accesul la inteligența artificială, analiza datelor, robotică, Internetul obiectelor și integrarea acestora în modelele de afaceri (p.2). Prin urmare, se pare că tehnologia și promotorii săi sunt în centrul tranziției, în timp ce sănătatea și bunăstarea umană au fost ignorate.

Ultimele mișcări ale Comisiei de a acorda prioritate intereselor industriei față de sănătatea umană o lasă în conflict intern între planurile sale pentru un presupus viitor de aur și valorile sale de bază.

În loc să se ocupe de enormitatea problemei pe care o prezintă riscurile cunoscute pentru sănătate din RFR, Consiliul UE a ales în schimb o cale de negare; și anume, în Shaping Europe’s Digital Future[15] punctul 36, Consiliul UE a etichetat declarațiile privind riscurile pentru sănătate asociate rețelelor 5G drept „afirmații false”; adică: SUBLINIAZĂ faptul că lansarea de noi tehnologii, cum ar fi 5G/6G, ar trebui să păstreze abilitățile autorităților de aplicare a legii, autorităților de securitate și ale sistemului judiciar de a-și îndeplini în mod eficient funcțiile legitime; ȚINE cont de orientările internaționale privind impactul câmpurilor electromagnetice asupra sănătății; și EXPRIMĂ importanța luptei împotriva răspândirii dezinformării legate de rețelele 5G, cu o atenție specială a afirmațiilor false că astfel de rețele constituie o amenințare pentru sănătate.

Comentariu

Adevărata afirmație falsă din această declarație este insinuarea că nu există nicio amenințare pentru sănătate din partea rețelelor 5G/6G. Cu toate acestea, această afirmație, creată și perpetuată de două organisme consultative legate de industrie, ICNIRP și SCEHNIR (a se vedea mai jos) este acum repetată de Comisia UE ca fapt.

Falsul sentiment de securitate oferit de această afirmație a permis UE să dea undă verde unui viitor complet digital construit pe infrastructura 5G/6G.

De exemplu, codul european de comunicații electronice[16] clarifică faptul că Comisia utilizează orientările emise de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante[17] și solicită tuturor statelor membre să facă același lucru. Comunicarea privind politica 5G a Comisiei[18] ignoră vocile oamenilor de știință independenți și, în plus, le tulbură reputația legându-i cu conspirațiile Covid.

Această respingere inteligentă a punctelor de vedere alternative permite comunicării să concluzioneze în mod neadevărat că implementarea rețelelor 5G nu va avea un efect negativ asupra sănătății oamenilor. Această afirmație este falsă deoarece nu este stabilită în știință. Într-adevăr, orice pretenție de nevătămare este subminată de un număr mare de dovezi care dezvăluie că rețelele wireless existente provoacă amenințări pentru sănătate la niveluri de expunere la RFR mult sub limitele actuale permise de expunere publică stabilite în ghidurile internaționale (ICNIRP). Aceste dovezi sunt date în concluziile raportului EPRS/ STOA[19] descrise mai sus și printr-o multitudine de dovezi, rezumate mai jos.

Riscuri pentru sănătate demonstrate de peste 50 de ani

Apelul rezumă dovezile științifice trecute și recente care arată că există riscuri foarte reale pentru sănătatea umană și planetară de la semnalele existente, cu probabilitatea unui prejudiciu și mai mare de la adăugarea de frecvențe 5G în amestec. Cercetarea prezentată în Apel este rezumată în secțiunile de mai jos.

Toate sistemele umane și planetare sunt construite din sarcini, frecvențe și vibrații în mișcare. Înțelegerea științifică a rolului jucat de aceste proprietăți fizice în plierea proteinelor, semnalizarea celulelor, a creierului și a sistemului senzorial uman este încă la început. Între timp, inginerii de telecomunicații, cu puțină înțelegere a biofizicii sau a probabilității de vătămare, dezvoltă orbește din ce în ce mai multe dispozitive, modificând astfel tiparele naturale de frecvență de pe tot pământul și afectând procesele biologice fundamentale.

Apelul a informat Comisia UE cu privire la riscurile foarte reale ale RFR pentru oameni și mediu, care sunt relevate în mii de studii independente, rezumate într-o serie de analize care se întind pe mai multe decenii și confirmate în activitatea de urmărire recentă a grupurile internaționale de experți actuale.

Efectele adverse asupra sănătății cauzate de radiațiile cu microunde au fost bine înregistrate de Institutul de Cercetare Medicală Navală din SUA în anii 1970 [16], când Glaser și colegii săi au compilat două bibliografii extinse care fac referire la peste 3.700 de studii și publicații științifice[20], [21].

De atunci, din 1970 și până în prezent, au fost introduse radiațiile RF de la miliarde de dispozitive și antene, de exemplu, 2G, 3G, 4G, WIMAX, Wi-Fi și DECT.

Rapoartele BioInitiative[22], [23], [24] au analizat dovezile pentru o serie de efecte biologice și legate de sănătate legate de expunerea la RFR, inclusiv fertilitate redusă, efecte neurologice și comportamentale, efecte asupra expresiei genelor și efecte asupra sistemului imunitar. Cea mai recentă versiune (actualizare din 2020)[25] a constatat că între 65 și 91% din 1.299 de studii au raportat efecte biologice (în funcție de efectele biologice studiate). În mod similar, Oceania Radiofrequency Science Advisory Association (ORSAA), care menține cea mai mare bază de date clasificată din lume privind câmpurile electromagnetice (ODEB), a declarat că aproximativ 69% din 2.065 de studii relevante revizuite de colegi în ODEB arată efecte biologice semnificative statistic.

Acestea includ efectele:

 • asupra somnului[26],
 • bolilor cardiovasculare[27],
 • radicalilor liberi și stresului oxidativ[28],
 • cancerului[29] și leziunilor ADN[30], [31], care pot pune în pericol generațiile viitoare[32], [33].

În general, dovezile științifice din aceste două compilații majore ale publicațiilor din acest domeniu dezvăluie că efectele biologice au loc cu mult sub limitele publice (vezi revizuirea ORSAA[34].

Aceste efecte pot duce la rezultate negative asupra sănătății, cum ar fi:

 • cancer,
 • tulburări de somn,
 • anxietate și depresie,
 • oboseală cronică,
 • probleme respiratorii,
 • boli autoimune,
 • boli de inimă,
 • neurodegenerare și
 • probleme cu reproducerea.

Toate aceste boli și tulburări menționate mai sus se potrivesc cu multe dintre problemele majore de sănătate cu care se confruntă în prezent oamenii din întreaga lume, inclusiv cei care trăiesc în Europa.

Grupul interdisciplinar de experți elvețieni pentru câmpuri electromagnetice și radiații neionizante (BERENIS), care cuprinde atât oameni de știință, cât și medici, a publicat recent un număr special[35] care revizuiește efectele câmpurilor electromagnetice asupra stresului oxidativ la animale și celule.

BERENIS a descoperit că, în general, există dovezi că RFR provoacă stres oxidativ crescut (stresul oxidativ excesiv este un factor de bază în cancer, diabet și boli neurodegenerative). Expunerea la EMF, chiar și în intervalul de doze mici, poate duce la modificări ale echilibrului oxidativ. Afecțiunile preexistente, cum ar fi deficiențele imune sau bolile (diabet, boli neurodegenerative), compromit mecanismele de apărare ale organismului, inclusiv protecția antioxidantă și prin urmare, este posibil ca persoanele cu aceste afecțiuni să experimenteze efecte mai severe asupra sănătății (p.8).

Lucrarea lui Panagopoulos et al. [36], [37] a arătat că câmpurile electromagnetice slabe pot deschide canale de calciu în membranele celulare. Acest fapt este sugerat a fi unul dintre principalele mecanisme prin care RFR provoacă daune sistemelor biologice, chiar și la puteri scăzute ale semnalului.

Separat, cercetări medicale recente au arătat că unii viruși reglează în creștere concentrațiile intracelulare de calciu ionic (Ca2+) prin intermediul canalelor de calciu, promovând astfel replicarea virală[38]. Aceeași cercetare sugerează că Ca2+ acționează ca un mesager secundar intracelular important, care este asociat cu procesele fiziologice și patologice celulare.

Aceste rezultate, împreună cu datele epidemiologice recente[39] sugerează că expunerea la RFR ar putea face celulele mai susceptibile la viruși. Această posibilitate trebuie investigată, deoarece odată cu lansarea 5G au loc creșteri semnificative ale expunerilor, în timp ce, în același timp, fiecare persoană încearcă să minimizeze toți factorii care promovează infecțiile virale.

Modelul Panagopoulos a fost aplicat și promovat în continuare de Pall[40], care a revizuit și a rezumat principalele efecte biologice ale RFR în șapte tipuri distincte[41]:

 • efecte asupra sistemului nervos,
 • efecte asupra sistemului hormonal,
 • deteriorarea stresului oxidativ,
 • deteriorarea ADN-ului,
 • niveluri crescute de programare programată,
 • moartea celulară,
 • fertilitatea scăzută și supraîncărcarea cu calciu

Pall a concluzionat că fiecare dintre aceste 7 efecte Wi-Fi găsite în mod repetat ar trebui, prin urmare, să fie considerate efecte Wi-Fi stabilite (p.406). Aceste dovezi au fost folosite de Pall[42] pentru a direcționa o comunicare către UE și alte națiuni lider, avertizând că aceste efecte devin mult mai profunde și devin amenințări existențiale atunci când se consideră că câteva dintre aceste efecte sunt atât cumulative, cât și eventual ireversibile (p.2).

Deteriorarea ADN-ului, care duce la cancer, este unul dintre cele mai bine cercetate efecte biologice RFR.

Multe generații viitoare ar putea fi afectate dacă ADN-ul este deteriorat, în special dacă acest lucru are loc în linia germinativă (adică, celulele reproductive care transmit material genetic de la o generație la alta).

Daunele ADN induse de expunerea la radiofrecvență au fost relevate în studiul REFLEX din 2004[43] realizat în numele UE de 12 instituții cu un buget total de 3 milioane de euro. Rezultatele au arătat că daune biologice semnificative sunt cauzate în celulele umane și ADN-ul la o valoare SAR de 1, 3 W/kg, care este mai mică decât limita oficială, dar reprezentativă pentru multe telefoane mobile[44]. Acest lucru este de mare îngrijorare pentru fetuși și copii care sunt în curs de creștere cu diviziune celulară rapidă și, prin urmare, sunt vulnerabili la efectele genotoxice RFR.

Mai recent, efectele cancerului la animalele din expunerea RFR au fost investigate de două instituții internaționale majore: Programul Național de Toxicologie (NTP) de 30 de milioane de dolari SUA și renumitul Institut Ramazzini din Italia.

Rapoartele tehnice ale studiului NTP[45], [46] care descriu rezultatele finale au fost supuse unui proces riguros de evaluare inter pares cu un grup de experți[47], care au concluzionat că studiile au fost bine concepute și că există dovezi clare pentru neurilemom cardiac, unele dovezi pentru tumori maligne ale creierului și creșterea activității canceroase (neoplazie) la șobolanii masculi expuși la semnale GSM sau CDMA modulate.

Studiul Ramazzini[48] a găsit efecte similare de neurilemom cardiac în inimile șobolanilor masculi supuși expunerilor pe tot parcursul vieții (reprezentând expunerile RFR în turnul celular experimentate de populația umană).

Designerul principal NTP, Melnick, într-un comentariu asupra acestor studii[49] a concluzionat că „rezultatele generale din studiile NTP indică faptul că RFR-ul telefonului mobil este potențial cancerigen pentru mai multe organe ale persoanelor expuse” (p 5).

Rezultatele de confirmare din aceste două studii majore indică faptul că cancerul este cauzat de expunerea la niveluri scăzute de radiații produse de om, subliniind nevoia mare de ghiduri actualizate de expunere bazate pe sănătate, care să țină cont de rezultatele acestor studii, inclusiv de efectele totale, expunere cumulativă pe termen lung la radiații[50].

După cum a subliniat Melnick[51], chiar și o mică creștere a riscului de cancer ar putea avea un impact grav asupra sănătății datorită utilizării pe scară largă a telefoanelor mobile (peste 300 de milioane în SUA și 5 miliarde în întreaga lume) (p.5).

Pe lângă dovezile științifice de mai sus, există tot mai multe dovezi anecdotice provenind de la oameni care pretind că au fost afectați de RFR.

Aceste afirmații, împreună cu dovezile științifice aferente, sunt acceptate în domeniile juridic și legislativ.

 

 

De exemplu:

 • în Italia, în 2020, Curtea de Apel din Torino a confirmat afirmația că RFR de la un telefon mobil utilizat în scopuri profesionale a provocat un neurom acustic[52];
 • în Spania, daunele electromagnetice aduse unui lucrător din cauza expunerii continue la RFR la locul de muncă a fost confirmată de Tribunalul Superior de Justiție din Aragon în 2019[53];
 • cu preocupări pentru sănătate și biodiversitate, Cantonul Geneva a adoptat o abordare de precauție și a instituit un moratoriu de trei ani pentru orice lansare ulterioară a 4G+ și 5G[54].

Riscuri previzibile din adăugarea de frecvențe 5G

Lansarea 5G va aduce o creștere dramatică a infrastructurii de rețea și a semnalizării, așa cum este descris în „Planul de acțiune: 5G pentru Europa[55], secțiunea 3.3: se așteaptă ca rețelele 5G planificate să deservească până la un milion de dispozitive conectate pe kilometru pătrat, o creștere de aproximativ o mie de ori față de azi.

Această creștere dramatică a numărului de dispozitive va crește, de asemenea, traficul pe punct de acces la rețea, ceea ce va necesita celule din ce în ce mai mici pentru a oferi performanța de conectivitate planificată și o creștere a densității antenelor instalate.

Adică vor fi mult mai multe dispozitive și antene și mult mai mult trafic în rețea. Prin urmare, 5G va crește substanțial radiația totală, aducând:

 1. a) Miliarde de noi conexiuni în cadrul „Internetului lucrurilor”[56];
 2. b) De treizeci de ori mai multe antene [57], care să fie situate în poziții inferioare (aproximativ la înălțimea etajului 2 sau 3 al clădirilor) și mult mai aproape de oameni din case și birouri decât stâlpii actuali.
 3. c) Cel puțin 800 de stații de bază pe kilometru pătrat (și mai multe în zonele dens populate)[58];
 4. d) Radiațiile de la 100.000 de sateliți 5G vor crește radiația electromagnetică creată de om la niveluri fără precedent, cu puțină sau deloc preocupare pentru siguranța și bunăstarea oamenilor care vor fi expuși la ea[59].

Un briefing parlamentar al UE din martie 2020, „Efectele comunicării wireless 5G asupra sănătății umane[60] avertizează cu privire la această creștere: Scopul de a acoperi toate zonele urbane, căile ferate și drumurile majore cu comunicații fără fir de generația a cincea neîntrerupte poate fi atins doar prin crearea unei rețele foarte dense de antene și transmițătoare. Cu alte cuvinte, numărul de stații de bază cu frecvență mai înaltă și alte dispozitive va crește semnificativ. Acest lucru ridică întrebarea dacă există un impact negativ asupra sănătății umane și a mediului de la frecvențe mai înalte [impulsuri nanosecunde] și miliarde de conexiuni suplimentare (p.1).

Luând în considerare cercetările limitate privind frecvențele mai mari ale undelor milimetrice 5G, raportul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS/ STOA)[61] a remarcat că nu există suficiente experimente pe care să se bazeze concluziile.

Raportul a avertizat că: Implementarea tehnologiei MMW 5G fără studii preventive suplimentare ar însemna efectuarea unui „experiment” asupra populației umane în deplină incertitudine cu privire la consecințe (p.VII). Cu toate acestea, raportul notează că daunele de la frecvențele undelor milimetrice 5G pot fi extrapolate din dovezile de daune la frecvențele inferioare existente, cum ar fi efectele adverse asupra fertilității masculine de la expuneri între 450 și 6.000 MHz (Această gamă include frecvențele actuale 5G Faza 1, care se află sub 6 GHz).

O revizuire recentă[62] a stabilit că, deși rezultatele sunt preliminare, există potențiale daune de la frecvențele 5G mai înalte: observațiile preliminare au arătat că MMW [undele milimetrice] cresc temperatura pielii, modifică expresia genelor, promovează proliferarea celulară și sinteza proteinele legate de stresul oxidativ, procesele inflamatorii și metabolice, ar putea genera leziuni oculare, pot afecta dinamica neuro-musculară (p.367).

O carte recentă, citită cu ușurință de factorii de decizie[63], descrie efectele adverse ale expunerii la doze mici de radiații și explică de ce noul standard 5G prezintă riscuri periculoase.

 

 

Efectele asupra mediului necesită o atenție urgentă

Recenzii recente ale cercetărilor relevante asupra florei și faunei[64] și păsări, insecte și animale sălbatice[65] dezvăluie cât de susceptibilă este fauna sălbatică la daunele cauzate de câmpurile electromagnetice de fundal create de om. De exemplu, albinele absorb la maximum frecvențele 5G mai mari, deoarece lungimile de undă milimetrice rezonează cu dimensiunea corpului lor[66]. Efecte adverse RFR apar și pentru alte insecte polenizatoare[67], plante[68], copaci[69], păsări, broaște, animale[70] și oameni[71].

O revizuire recentă a insectelor realizată de Balmori[72] ne amintește că insectele se află la baza structurală și funcțională a multor ecosisteme ale lumii (p.1) și avertizează asupra efectelor adverse ale radiațiilor:

… dovezile pentru efectele radiațiilor non-termice cu microunde asupra insectelor sunt cunoscute de cel puțin 50 de ani. Analiza efectuată în acest studiu arată că radiațiile electromagnetice ar trebui considerate serios ca un factor complementar pentru declinul dramatic al insectelor, acționând în sinergie cu intensificarea agriculturii, pesticidele, speciile invazive și schimbările climatice… ținând cont de beneficiile pe care le oferă naturii și omenirii, principiul precauției ar trebui aplicat înainte de a lua în considerare orice nouă implementare [cum ar fi 5G] (p.1).”

O revizuire cuprinzătoare recentă a efectelor câmpurilor electromagnetice asupra florei și faunei[73] rezumă ultimele câteva decenii de cercetare: Efectele biologice au fost observate pe scară largă pentru toate categoriile și clasele de specii și frecvențele la intensități dispărut de scăzute, comparabile cu expunerile ambientale de astăzi.

S-au observat efecte ample asupra faunei sălbatice asupra orientării și migrației, găsirii de hrană, reproducere, împerechere, construirea cuiburilor și a vizuinelor, întreținerea și apărarea teritorială, precum și longevitatea și supraviețuirea. Au fost observate efecte cito- și geno-toxice (p.81).

Toate efectele de mai sus au fost bine stabilite:

 1. a) înainte ca frecvențele 5G actuale intens modulate să fie adăugate la radiația totală și
 2. b) înainte ca ICNIRP să elibereze noi linii directoare[74] care să permită niveluri de radiații încă mai mari pentru fasciculele cu frecvențe înalte 5G.

Sistemele planetare fundamentale sunt perturbate

RFR are efecte cunoscute asupra sistemelor planetare fundamentale, cum ar fi modificări ale moleculelor de oxigen și apă.

Literatura de inginerie este clară că undele milimetrice de înaltă frecvență 5G vor crea schimbări de nivel cuantic în energia de rotație a apei (la 22, 3 GHz, 33 GHz și 323 GHz) și a moleculelor de oxigen (la 60 GHz)[75].

Meteorologii și-au exprimat îngrijorări serioase cu privire la interferența ulterioară a sateliților 5G cu stațiile meteo[76].

Cu toate acestea, ramificațiile sunt mult mai grave, deoarece schimbările forțate ale elementelor fundamentale ale vieții pot afecta toate formele de viață de pe pământ în moduri imprevizibile și potențial devastatoare.

Consumul de energie wireless va avea o creștere mai mare de zece ori

În timp ce toate celelalte sectoare ale societății încearcă să reducă consumul de energie, industria wireless intenționează să-l crească în mod semnificativ. Deja, conexiunile wireless la „cloud” consumă de 10 ori mai multă energie decât internetul cu fir[77].

Un articol IEEE[78], a clarificat că odată cu implementarea 5G, consumul de energie va crește și mai mult, deoarece sunt necesare de 30 de ori mai multe antene și forme de undă mai complexe.

Cu toate acestea, în timp ce articolul IEEE admite că 5G va avea un preț și că prețul este consumul bateriei, această afirmație este o distragere a atenției de la creșterea semnificativă a consumului de energie care va fi necesară pentru susținerea infrastructurii, cum ar fi alimentarea cu energie a turnurilor celulare și accesarea informațiilor din cloud[79]. În concordanță cu această predicție, un sondaj din 2019 a mai mult de 100 de factori de decizie în domeniul telecomunicațiilor a constatat că, până în 2026, tehnologia 5G va crește probabil consumul total de energie al rețelei cu 150-170% [80].

Pe baza dovezilor existente și a raționamentului logic, se poate anticipa că cu frecvențe mai mari (5G/6G) adăugate cu limite de expunere mult mai mari[81][p.490], situația va fi și mai gravă pentru oameni, animale, insecte și plante.

Cu toate acestea, în ciuda publicării Apelului UE 5G în 2017 și a celei mai recente actualizări a Apelului, permisiunea pentru toate aceste adăugări de tehnologie a fost aprobată de Comisia Federală de Comunicații din SUA. În mod similar, potențialele riscuri pentru mediu și sănătate asociate cu extinderea 5G au fost total neglijate în 5G pentru Europa prin „Planul de acțiune”[82].

Viitorul digital plin de declarații false sau înșelătoare

Nerespectând complet avertismentele de mai sus, Regulamentul privind Facilitatea Conectării Europei[83] se bazează în întregime și fără îndoială pe premisa că interconectivitatea totală a transporturilor, energiei și comunicațiilor digitale este esențială pentru a salva Europa de la încălzirea globală și pentru a reduce efectul de gazelor de seră.

Nu a existat niciun argument rațional pentru a susține o astfel de ipoteză și nici o admitere a creșterilor semnificative ale consumului de energie. Mai degrabă, industriile implicate au reușit să-și dezvolte interesele; de exemplu, legând conceptul valoros de energie regenerabilă de nevoia unei rețele inteligente.

O rețea inteligentă necesită comunicații masive și infrastructură bazată pe cloud, care va consuma mult mai multă energie decât cerințele rețelei electrice existente.

O rețea inteligentă nu este necesară pentru energia regenerabilă și este doar una dintre numeroasele opțiuni disponibile pentru monitorizarea consumului.

Fibra optică și rețelele prin cablu oferă o soluție mult mai bună prin furnizarea de:

(a) viteză mai mare,

(b) consum mai mic de energie electrică,

(c) precauție, prin reducerea radiațiilor în societate și

(d) protecția sănătății oamenilor și a mediului[84].

În ciuda alternativelor superioare, retorica „verde” care promovează comunicațiile wireless și prin satelit este ulterior promulgată prin rapoarte și comunicate de presă ale Comisiei UE[85].

Mesajul de bază este că Europa are nevoie de „totul digital” pentru a o salva de încălzirea globală și pentru a asigura redresarea financiară a unei piețe unice europene. În mod clar, Comisia UE nu a ținut cont de lecțiile prezentate în „Lecții târzii din avertismente timpurii”[86] sau de riscurile bine documentate ale RFR prezentate în Apelul 5G, trimis de șase ori din 2017, cu scrisori de intenție care rezumă cercetările actualizate.

Orientările actuale sunt compromise și neștiințifice

Toate planurile actuale ale Consiliului și ale Comisiei se bazează pe presupunerea că tehnologiile fără fir sunt inofensive.

Acesta este mesajul declarat de două organisme consultative principale pe care UE le-a aprobat cu privire la riscurile pentru sănătate ale radiațiilor neionizante, ICNIRP și SCENIHR.

În 1999, consiliul a adoptat liniile directoare ale Comisiei Internaționale pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP)[87]. Autoritatea acestor orientări a fost reiterata de Consiliul UE, în concluziile sale din 2020 privind modelarea viitorului digital al Europei, atunci când a solicitat Comisiei să ia în considerare orientările internaționale privind impactul câmpurilor electromagnetice asupra sănătății[88] [punctul 36].

Pe lângă ICNIRP, Comisia și-a înființat propriul organism consultativ în 2008, Comitetul științific pentru riscurile de sănătate emergente și nou identificate (SCENIHR)[89].

Organismele consultative sunt compromise

Din păcate, aceste două organisme consultative principale, ICNIRP și SCENIHR, sunt compromise. Membrii lor cuprind o mână de cercetători similari, legați de industrie, dintre care foarte puțini au experiență în biofizica RFR, o zonă crucială de expertiză care este necesară pentru acest domeniu.

În ciuda acreditărilor care nu sunt adecvate sarcinilor, aceste persoane au putut să-și folosească pozițiile în ICNIRP și SCENIHR pentru a promova afirmația favorabilă industriei în holurile guvernamentale că orientările internaționale ICNIRP protejează sănătatea.

Deși dau aparența de a fi științifice, rolurile acestor organisme sunt de fapt politice și vizează protejarea industriilor și operatorilor de telecomunicații.

În 2015, SCENIHR a transmis UE un raport de opinie[90], care nu numai că a denaturat știința și a folosit criterii de evaluare incorecte, dar și și-a eșuat obligația fundamentală de a avertiza Comisia Europeană că EMF este o problemă nouă și emergentă, care poate reprezenta o amenințare reală sau potențială[91][p.192].

Prin această strategie, membrii SCENIHR, care s-au dovedit a fi susținători față de industrie și părtinitori[92], au reușit să ofere industriei de telecomunicații o stare de sănătate curată, permițând operatorilor și producătorilor de echipamente să expună cetățenii UE la niveluri și pulsuri de radiații care sunt mult prea mari pentru a garanta sănătatea și bunăstarea oamenilor pe termen lung.

ICNIRP compromis

În 2020, doi parlamentari UE, Buchner și Rivasi, au comandat o investigație aprofundată asupra structurii și funcționării ICNIRP. Raportul lor final[93] a concluzionat că ICNIRP a fost capturat de industrie și, prin urmare, nu poate oferi o evaluare demnă de încredere a științei actuale. În plus, un astfel de conflict de interese a permis ICNIRP să formuleze un set de linii directoare de „siguranță” care sunt concepute pentru a proteja profiturile industriei asupra sănătății publicului și a mediului[94].

Din nefericire, așa cum decretează ICNIRP, SCENIHR are ecou și UE se conformează fără a pune întrebări. Majoritatea agențiilor naționale de radioprotecție din statele europene fac exact aceeași greșeală, deoarece UE a susținut membrii SCENIHR și ICNIRP ca oameni de știință autorizați.

O investigație foarte recentă privind amploarea și variația opiniilor științifice utilizate de ICNIRP[95] a descoperit că colaboratorii aparțin unui grup de bază de 17 autori și că recenziile de literatură prezentate de ICNIRP 2020 ca provenind din comitete independente sunt în fapt produse ale aceleiași rețele informale de autori colaboratori, toate comitetele având ca membri autorii ICNIRP 2020.

Acest lucru arată că Ghidurile ICNIRP 2020 nu îndeplinesc cerințele științifice fundamentale de calitate și, prin urmare, nu sunt potrivite ca bază pe care să se stabilească limitele de expunere la CEM RF pentru protecția sănătății umane.

Înlăturarea unei științe importante

În slujba intereselor industriei, ICNIRP și SCENIHR au respins cele mai multe dintre studiile de mai sus care arată efectele biologice adverse ale radiațiilor și au justificat ignorarea efectelor observate în mod clar, deoarece susțin că „știința nu înțelege încă pe deplin mecanismele cauzale biofizice care stau la bază”.

Fiecare dintre aceste acțiuni este un exemplu slab de proces și judecată științifică, care împreună au permis ICNIRP și SCENIHR să formuleze o opinie pentru UE și guverne că dovezile pentru vătămare „nu sunt stabilite”.

O astfel de respingere a științei relevante care sugerează un rău a scuzat, de asemenea, ICNIRP de a aborda riscul într-un mod eficient.

În loc să ia în considerare gama de efecte biologice observate, ICNIRP a redus atenția asupra daunelor până la creșterile de temperatură în țesutul uman cauzate de transferul de energie de la semnalul EMF la țesutul corpului, păstrând astfel viziunea învechită că RFR are doar efecte de încălzire[96].

În concordanță cu acest focus îngust, ICNIRP își stabilește limitele de expunere pentru a se asigura că energia (căldura) dintr-o singură sursă de RFR nu provoacă o creștere de 2 sau 5 grade Celsius (în funcție de specificul ariei corpului și de adâncimea de penetrare).

ICNIRP și SCENIHR susțin apoi că nivelurile actuale de RFR în mediul construit sunt sigure, deoarece sunt mult mai mici decât aceste praguri de încălzire asemănătoare cuptorului cu microunde stabilite de ICNIRP.Aceste praguri de siguranță ICNIRP sunt concepute pentru a proteja oamenii numai de încălzirea țesuturilor atunci când sunt expuși la expuneri pe termen scurt (6 sau 30 de minute). Astfel, ele nu oferă protecție pentru majoritatea cetățenilor europeni care sunt supuși expunerilor la RFR 24 x 7, în mod continuu timp de zeci de ani, și care acum provin de la un număr tot mai mare de obiecte radiante.[97] [Secțiunea 3.3].

Modelarea simplă a sistemelor complexe

Calculele ICNIRP folosesc doar modele simple de încălzire care nu iau în considerare complexitatea multor semnale agregate și interacționate care apar în mediul construit, o problemă importantă pe care o are Raportul 5G Deployment: State ofPlay în Europa, SUA și Asia [98] (descris mai sus).

Numeroasele modele de expunere noi și complexe care sunt utilizate acum sunt abordate de o directivă a UE[99] privind expunerea lucrătorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice, conform căreia sistemele de limitare a expunerii trebuie să fie dependente de modelul de expunere și de frecvență pentru a proteja în mod adecvat lucrătorii expuși la câmpuri electromagnetice.

Cu toate acestea, calculele ICNIRP ignoră această directivă. Ele folosesc doar valori medii pentru încălzirea țesuturilor și o modelare simplistă care nu include efectul mai multor caracteristici fizice importante ale semnalelor de telecomunicații, cum ar fi modulațiile de joasă frecvență, pulsațiile, polarizarea[100] și variabilitatea constantă a intensității care apare cu semnale din lumea reală utilizate în multe experimente de laborator[101].

Aceste complexe, împreună cu agregarea diferitelor semnale[102][p.11] de la vârfuri intermitente de energie în curs, care pot fi de sute de mii de ori mai mari decât valorile medii[103][p.458] provocând daune țesuturilor biologice, indiferent de energia medie absorbită.

O revizuire a literaturii ICNIRP admite că semnalele pulsate sunt în general mai eficiente în producerea unui răspuns biologic[104] [p.506] decât semnalele continue cu aceleași niveluri medii de energie. Cu toate acestea, metoda ICNIRP de calculare a riscului neglijează acele caracteristici ale semnalelor de telecomunicații care sunt cele mai dăunătoare sănătății umane și planetare.

Într-adevăr, modelele de expunere cauzate de semnalele formate de fascicul de la stațiile de bază 5G și telefoanele mobile 5G nu sunt încă pe deplin înțelese de fizicieni și ingineri[105]. De exemplu, fluxurile rapide de unde milimetrice pulsate pot crea ochiuri intense în interiorul pielii, provocând daune permanente[106], [107]. În plus, la frecvențele undelor milimetrice, canalele de sudoare din piele devin mai conductoare și acționează ca antene spiralate[108], crescând astfel absorbția lor de energie de la 5G și ducând la efecte biologice netermice neprevăzute la frecvențele 5G mai mari[109].

Poziția ICNIRP a fost considerată defectuoasă de mulți recenzenți, cum ar fi Cherry[110], Favre[111], Hansson-Mild & Hardell[112], ORSAA[113] și Redmayne[114]. Starea generală a jocului a fost rezumată de către Pall: liniile directoare ICNIRP sunt complet neștiințifice și nu se pot baza pe acestea pentru a ne proteja siguranța[115] [p.17].

Testare de siguranță inadecvată

Pe lângă faptul că neglijează modelele dăunătoare, agregările și componentele semnalelor, industria și agențiile naționale de siguranță împotriva radiațiilor folosesc metode de testare inadecvate[116] pentru a testa doar modificările termice în țesutul corpului.

Pentru a testa telefoanele mobile pentru conformitate, încălzirea țesutului cerebral este estimată prin încapsularea fluidelor simulante[117] într-un cap fantomă mare de plastic[118]. O astfel de testare poate valida doar schimbările termice, dar nu abordează efectele bine documentate de interferență biologică și agregările câmpurilor de radiofrecvență asupra integrității și funcției celulei (descrise mai sus).

Mai mult, în timpul măsurătorilor, telefoanele nu sunt apăsate de cap, ci ținute la 2-3 cm de capul fantomă, ceea ce duce la subestimări ale nivelurilor reale de expunere.

Dacă sunt ținute la 0 mm de corp (de ureche, în buzunarul unei cămăși etc.), multe telefoane mobile depășesc „limitele de siguranță” actuale. Testele pentru telefonul mobil ar trebui să fie mai realiste cu o distanță de 0 mm față de corp[119], [120].

Aceste constatări au stat la baza acțiunilor recente împotriva companiilor de telefonie mobilă[121], precum și au determinat ministerele franceze ale Sănătății, Ecologiei și Economiei să solicite Comisiei Europene să se asigure că testele mai precise sunt efectuate în modul contact și consumatorilor li se acordă avertismente adecvate[122]. Testele efectuate au în vedere doar încălzirea și de la un singur telefon mobil sau o tabletă timp de numai 6 sau 30 de minute.

Ei nu iau în considerare expunerile mai puternice și extinse ale mediilor din lumea reală. De exemplu, o clasă tipică de școală poate avea 20 de tablete active simultan, telefoane mobile în buzunarele multor elevi și un router Wi-Fi în tavan, toate radiind continuu timp de cel puțin 5 ore pe zi de-a lungul multor ani.

Testarea actuală este complet inadecvată pentru a asigura siguranța în astfel de scenarii din lumea reală, în care radiațiile pot fi pe tot parcursul vieții și pot proveni dintr-un număr mare de surse; de exemplu, vezi[123].

Expunerea agențiilor capturate

Deficitele organismelor părtinitoare de industrie încep acum să fie expuse.

În 2021, Comisia Federală de Comunicații (FCC) din SUA a fost considerată de o hotărâre a Curții de Apel din SUA pentru Circuitul D.C. ca fiind „neglijentă” timp de două decenii în rolul său de protector al sănătății publice, atunci când a decis că ea din 1996 orientările privind emisiile au protejat sănătatea publică, a neglijat să ia în considerare:

(a) impactul expunerii fără fir pe termen lung,

(b) impactul unic asupra copiilor,

(c) mărturia persoanelor rănite de radiațiile fără fir,

(d) impactul asupra vieții sălbatice și asupra mediului și

(e) impact asupra creierului în curs de dezvoltare și asupra reproducerii[124].

Cartea Captured Agency descrie poziția compromisă a FCC în rolul său de protector public[125]. Acțiunile compromise ale ICNIRP încă de la înființare, inclusiv invitarea reprezentanților industriei la masă, sunt descrise de Maisch[126] [Capitolul 4]. După cum a menționat Curtea de Apel din Torino[127], opiniile unor astfel de organisme consultative conflictuale precum ICNIRP nu sunt de încredere.

Sunt necesare noi linii directoare

După analizarea problemelor de neglijență de mai sus, Apelul recomandă ca ICNIRP și SCENIHR să fie înlocuite cu două noi grupuri de oameni de știință în domeniul sănătății EMF cu adevărat independenți de industrie și ca ghidurile ICNIRP să fie înlocuite, așa cum este descris mai jos.

De când au fost scrise primele linii directoare ICNIRP, știința a evoluat și s-a dezvoltat o mai mare înțelegere. Rezultatele cercetărilor mai recente descrise mai sus arată în mod clar că liniile directoare ICNIRP nu sunt în concordanță cu nivelurile la care s-a demonstrat că se produce rău și, prin urmare, nu sunt în măsură să protejeze sănătatea publicului.

Din motivele prezentate mai sus, liniile directoare ICNIRP[128], care iau în considerare numai încălzirea, trebuie eliminate și înlocuite cu linii directoare care iau în considerare toate efectele biologice care au implicații asupra sănătății, utilizând și principii de siguranță și precauție.

Drepturile cetățenilor de a trăi în pace

În noile orientări, viața privată și de familie a tuturor cetățenilor trebuie respectată în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului[129], Articolul 8:

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului și a corespondenței sale.

(2) Nu va exista nicio imixtiune din partea unei autorități publice în exercitarea acestui drept, cu excepția celor care sunt în condițiile legii și sunt necesare într-o societate democratică în interesul securității naționale, siguranței publice sau bunăstării economice a țării, pentru prevenirea dezordinii sau a criminalității, pentru protecția sănătății sau a moralei, sau pentru protejarea drepturilor și libertăților celorlalți.

Protejarea vieții private și de familie înseamnă că semnalele de telecomunicații potențial dăunătoare nu trebuie să ajungă în casele cetățenilor și să nu aibă niciun efect asupra bunăstării acestora.

Acest drept fundamental este încălcat în prezent de industria telecomunicațiilor cu permisiunea politicienilor, și profitând de ignoranța oamenilor, iar lucrurile se înrăutățesc doar pe măsură ce lansarea 5G continuă fără îndoială în majoritatea orașelor Europei [130].

Siguranța pe primul loc

Orientări alternative pentru protejarea cetățenilor au fost create de patru grupuri de oameni de știință independenți de industrie, pe baza celor mai bune dovezi științifice disponibile; adică stabilirea unor niveluri de expunere mai mici decât în cazul în care au fost găsite efecte biologice cu implicații asupra sănătății.

După cum este descris în „Aspects on the international commission on non-ionizing radiation protection (ICNIRP) 2020 guidelines on radiofrequency radiation[131], aceste patru grupuri recomandă următoarele limite pentru expunerea umană la RF-EMR:

1) Biologii de construcții[132] sugerează un nivel de radiație foarte scăzut de cel mult 0, 1 µW/m2 (în zonele de dormit);

2) Cercetătorii Europa EM-EMF Environmental Medicine[133] sugerează 1 nW/m2 în timpul nopții și 10 µW/m2 în timpul zilei;

3) Concluziile grupului BioInitiative (actualizare 2012)[134], realizate de 29 de cercetători proeminenți și bazate pe peste 2.200 de rapoarte științifice, sugerează 3-6 µW/m2 ca limită superioară pentru expuneri;

4) Rezoluția 1815 a Consiliului Europei (CoE)[135], Secțiunea 8.2.1 spune că se stabilesc praguri preventive pentru nivelurile de expunere pe termen lung la microundele în toate zonele interioare, în conformitate cu principiul precauției, care să nu depășească 0, 6 V per metru [1.000 µW/m2, adică 0, 001 W/m2], iar pe termen mediu să se reducă la 0, 2 V per metru [100 µW/m2, adică 0, 0001 W/m2].

Deși există unele variații în recomandările de mai sus, toate sunt mult mai mici decât ghidurile ICNIRP 2020[136] care, pentru toate frecvențele de la 2-300 GHz, permit o expunere medie a întregului corp de 30 de minute de 10.000.000 µW/m2 (10 W/m2); Tabel 5, p.495).

Adică de aprox. 10.000 de ori MAI MARI decât recomandările.

Pentru frecvențele 5G mai recente, mai mari, de 6-300 GHz, ghidurile ICNIRP permit o expunere locală medie de 6 minute pe o regiune de 4 cm2 de 200.000.000 nW/m2 (200 W/m2); (p.490).

Adică de aprox. 200.000 de ori MAI MARI decât recomandările.

În plus, a fost stabilită o specificație suplimentară de 400 W/m2 pentru mediile spațiale ale regiunilor pătrate de 1 cm2, pentru frecvențe >30 GHz[137] (p.490).

Adică de aprox. 400.000 de ori MAI MARI decât recomandările.

Aceste specificații ICNIRP înseamnă că viitoarele telefoane mobile 5G pot trimite fascicule direcționale înguste care impactează regiuni mici ale țesutului corporal cu densități de 200.000.000-400.000.000 µW/m2.

Cu toate acestea, intensitatea maximă nu ar trebui să fie mai mare de 1-10 nW/m2, conform recomandărilor 1), 2), 3) de mai sus care au ca scop protejarea sănătății umane.

Comparațiile de mai sus arată că ICNIRP și majoritatea statelor europene permit densități de putere incidente de cel puțin un milion de ori mai mari decât primele trei organisme consultative independente menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că orientările ICNIRP iau în considerare doar creșterile de temperatură în „simulanții de țesut” din „capete” din plastic, dar nu alte riscuri, cum ar fi efectele biologice asupra celulelor gliale vii, sânge sau ADN, care au fost bine documentate în cercetările și recenziile sponsorizate de UE[138], [139], [140], [141], [142].

 

 

Apelul 5G cere UE să invoce principiul precauției

Sănătatea viitoare a copiilor europeni a fost punctul central al unei conferințe ministeriale din 2004 la care au participat comisarii europeni pentru sănătate și mediu, statele membre europene și directorul regional al OMS pentru Europa.

Declarația conferinței[143] a remarcat că povara bolii datorată pericolelor de mediu continuă să aibă un impact grav asupra sănătății publice. Recunoaștem că prevenirea stării de sănătate și a vătămărilor este infinit mai de dorit și mai rentabilă decât încercarea de a aborda bolile (p.14).

Declarația a concluzionat că principiul precauției ar trebui aplicat atunci când a fost identificată posibilitatea producerii unor daune grave sau ireversibile asupra sănătății sau mediului și în cazul în care evaluarea științifică, bazată pe datele disponibile, se dovedește neconcludentă pentru aprecierea existenței riscul și nivelul acestuia, dar este considerat a fi suficient pentru a justifica trecerea de la inactivitate la alternative de acțiuni politice (p.19).

Articolul 168 din Tratatul UE privind funcționarea Uniunii Europene[144] declară că protecția sănătății trebuie asigurată (art. 168): În definirea și implementarea tuturor politicilor și activităților Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane. Acțiunea Uniunii, care completează politicile naționale, va fi îndreptată către îmbunătățirea sănătății publice, prevenirea bolilor și bolilor fizice și mentale și eliminarea surselor de pericol pentru sănătatea fizică și mintală.

Articolul 191 din Tratatul UE aprobă Principiul de precauție pentru protecția mediului (art. 191.2): Politica Uniunii privind mediul are ca scop un nivel ridicat de protecție, ținând cont de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Se bazează pe principiul precauției și pe principiile conform cărora trebuie luate măsuri preventive, ca daunele aduse mediului să fie remediate cu prioritate la sursă și că poluatorul trebuie să plătească.[145]

Sensul principiului precauției și modul în care acesta trebuie aplicat a fost clarificat într-o comunicare a Comisiei UE[146], rezumatul[147] și comunicatul de presă asociat[148] care precizează:

Comunicarea subliniază că principiul precauției face parte dintr-o abordare structurată a analizei riscului, precum și este relevant pentru gestionarea riscurilor. Acesta acoperă cazurile în care dovezile științifice sunt insuficiente, inconcludente sau incerte, iar evaluarea științifică preliminară indică faptul că există motive rezonabile de îngrijorare că efectele potențial periculoase asupra mediului, sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor pot fi incompatibile cu nivelul înalt. de protecție aleasă de UE și ar trebui astfel menținute atâta timp cât datele științifice rămân incomplete, imprecise sau neconcludente și atâta timp cât riscul este considerat prea mare pentru a fi impus societății.

Comunicarea Comisiei[149] arată că:

Recursul la principiul precauției presupune că efectele potențial periculoase care decurg dintr-un fenomen … identificate [în acest caz, câmpuri electromagnetice și radiații] și că evaluarea științifică nu permite riscul să fie determinat cu suficientă certitudine. … Implementarea unei abordări bazate pe principiul precauției ar trebui să înceapă cu o evaluare științifică, cât mai completă posibil (p.3).

O astfel de evaluare științifică a fost efectuată, în raportul EPRS/ STOA[150] și în multitudinea de rapoarte enumerate mai sus. Aceste evaluări arată că există motive rezonabile de îngrijorare, așa cum s-a stabilit mai sus.

Riscul pentru sănătatea umană[151], precum și riscurile pentru insecte, păsări și plante[152] din toate formele de semnalizare artificială cu microunde, inclusiv 5G[153], trebuie acum considerate de liderii mondiali ca fiind prea mari pentru societate.

Comisia Europeană susține într-un comunicat de presă[154] referitor la principiul precauției: Comisia s-a străduit în mod constant să atingă un nivel ridicat de protecție, printre altele în domeniul mediului și al sănătății umane, animale și plantelor. Politica Comisiei este de a lua decizii menite să atingă acest nivel ridicat de protecție pe o bază științifică solidă și suficientă.

Această afirmație abordează în mod direct raportul de expertiză comandat de UE[155], care susține că acum este timpul să invocăm principiul precauției. Prin urmare, Apelul 5G întreabă: Consiliul și Comisia UE se vor conforma Tratatului UE privind funcționarea Uniunii Europene și vor invoca principiul precauției ca fiind justificat și urgent?!

 

 

Principiul precauției în practică

Raportul EPRS/ STOA al Serviciului Parlamentar European de Cercetare oferă îndrumări cu privire la modul în care poate fi implementat principiul precauției: opțiunea de a reduce cât mai mult posibil expunerea la RF-EMF, încă se aplică indiferent de frecvențe, de la 1G la 5G (p.vi), adoptarea de limite mai stricte în UE pentru dispozitivele de telefonie mobilă va fi în același timp o abordare durabilă și o abordare de precauție. Folosirea celor mai joase frecvențe ale 5G și adoptarea unor limite de expunere de precauție semnificativ mai mici decât cele recomandate de ICNIRP, ar putea ajuta la atingerea acestor obiective europene de sustenabilitate (p.152).

Raportul EPRS/ STOA face tot posibilul pentru a arăta cum soluțiile de protecție nu pot împiedica industria. De exemplu, Italia are o limită de expunere de zece ori mai mică, fără efecte dăunătoare pentru industrie. Raportul nominalizează, de asemenea, fibra optică ca alternativă viabilă la wireless 5G în școli, biblioteci, locuri de muncă, case, clădiri publice, toate clădirile noi etc. (p.153) și sugerează crearea unor zone „fără RF-EMF” în locurile cu adunări publice.

UE nu a reușit să acționeze cu privire la avertismente

Până în prezent, Comisia de Sănătate a UE nu a acționat pentru a proteja cetățenii europeni de efectele adverse ale expunerii semnificativ crescute la radiații. Asta în ciuda:

 1. Apelului UE 5G, care este aprobat acum de peste 400 de oameni de știință și medici[156], cu mai multe informații și actualizări ale cercetării în fiecare nouă scrisoare de intenție, fiind trimis în decurs de patru ani de șase ori UE pentru un răspuns atent.
 2. Mii de rapoarte de cercetare[157], [158], [159], [160], [161] care indică efecte dăunătoare ale radiațiilor cu radiofrecvență, descrise mai sus și rezumate în ORSAA Review[162] și în datele EMF[163] care concluzionează că: Afirmația făcută în mod obișnuit că nu ar exista efecte biologice relevante sub limitele actuale de expunere trebuie considerată falsă.
 3. Rapoartele de expertiză ale UE, cum ar fi raportul EPRS/STOA[164], analiza aprofundată a UE solicitată de comisia ITRE, în cadrul EU Parliamentary Briefing[165], descris mai sus).
 4. Critica detaliată a orientărilor ICNIRP trimisă UE: răspuns la 2018 ICNIRP Draft Guidelines and Appendices on Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields[166].
 5. Documentația extinsă privind daunele trimise în UE: 5G: risc mare pentru sănătatea UE, SUA și internațională! Dovezi convingătoare pentru opt tipuri distincte de daune mari cauzate de expunerea la câmpuri electromagnetice (EMF) și mecanismul care le provoacă[167].
 6. Alternative viabile disponibile (descrise mai sus).

Marile negări continuă

În ciuda sfaturilor ample de mai sus din 2017, Comisia de Sănătate a UE, prin subalternii lor, a negat faptele științifice prezentate lor de rapoartele de expertiză comandate de UE și de Apel. Apelul este susținut acum de peste 400 de oameni de știință și medici independenți, dintre care 80 sunt profesori și care își bazează concluziile pe peste 8.000 de rapoarte științifice[168], [169], [170], [171], [172], [173] și peste 100 de recenzii de cercetare[174].

Un articol din 2020 intitulat Apeluri care contează sau nu[175] descrie seria de cinci răspunsuri dus-întors din partea UE și respingerile noastre ulterioare, reiterând punctele principale ale Apelului. Articolul descrie cum, în fiecare caz, răspunsul UE s-a bazat pe negare a unor fapte științifice și a fost scris de un subordonat din cadrul Comisiei de Sănătate a UE, contrar comportamentului cerut comisarilor UE prin Tratatul UE. Toate răspunsurile din subordonații comisarilor UE pentru sănătate nu au reușit să acorde atenție literaturii științifice extinse care a fost acumulată cu privire la efectele dăunătoare ale câmpului de radiofrecvență non-termic asupra sănătății și mediului.

De exemplu, când am cerut un răspuns la prima versiune a Apelului, directorul John Ryan a răspuns că comisarul Andriukaitis l-a însărcinat să răspundă. Răspunsul lui Ryan a fost un răspuns predefinit[176] [p.30] bazat pe opiniile ICNIRP și SCENIHR, și nu pe baza unei evaluări a probelor prezentate Comisiei în apel. Ryan a răspuns: Există dovezi consistente că expunerea la câmpuri electromagnetice nu reprezintă un risc pentru sănătate, dacă rămâne sub limitele stabilite de Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului.

Mai mult, ca răspuns la avertismentele noastre dintr-o a doua scrisoare de intenție din 2017 către Comisarul UE pentru Sănătate că radiațiile din mai multe surse simultane de 3G, 4G și 5G vor prezenta un risc ridicat pentru sănătate, subordonatul comisarului, Arunas Vinciunas, a răspuns că: recurgerea la principiul precauției UE pentru a opri distribuirea produselor 5G pare o măsură prea drastică. Mai întâi trebuie să vedem cum va fi aplicată această tehnologie și cum vor evolua dovezile științifice[177].

Cel mai recent recurs a solicitat în mod special ca comisarii pentru sănătate și mediu, Kyriakides și Sinkevicius, precum și alți reprezentanți ai UE, să se abțină de la a face aceeași greșeală în funcție și, în schimb, să dea un răspuns onest și atent, bazat pe cele mai bune dovezi științifice disponibile. Cu toate acestea, răspunsul la apelul recent a fost similar cu răspunsurile din trecut.

Subordonații Comisarului UE pentru sănătate ne-au răspuns de mai multe ori că UE preferă să aibă încredere în ICNIRP și SCENIHR. Această încredere rămâne chiar dacă s-a dovedit în mod repetat că cele două organisme sunt compromise de legăturile cu industria, așa cum se subliniază în textul apelului 5G (în nota de subsol 1): Evitați greșelile similare ca atunci când Comisia (2008/721/CE)[178] a numit membri susținători ai industriei pentru SCENIHR[179], care au prezentat UE un raport înșelător al SCENIHR privind riscurile pentru sănătate, oferind industriei de telecomunicații un proiect de lege curat pentru iradierea cetățenilor UE[180]. Raportul este acum citat de agențiile de radioprotecție din UE.

După patru ani și șase versiuni de depunere ale Apelului 5G trimise Comisarului UE pentru Sănătate, altor câțiva comisari și membrilor Consiliului, inclusiv noi scrisori de intenție cu actualizări ale cercetării din 2017, autorii Apelului nu au primit încă niciun răspuns relevant și demn de încredere, ci doar fraze și afirmații disprețuitoare precum citatele furnizate mai sus. Acum este timpul ca Comisia UE să facă un bilanț, să asculte avertismentele de la peste 400 de oameni de știință și medici pentru a începe să respecte cerințele specificate în jurisprudența europeană prezentată mai sus.

Concluzii pentru politica UE

Apelul îi întreabă pe comisari: ce măsuri veți lua pentru a proteja locuitorii UE împotriva RF-EMF și în special a radiațiilor 5G? Pentru a ajuta Comisia să răspundă la această întrebare, Apelul informează UE că, pentru a proteja cetățenii UE și mediul, acum este timpul să:

– Acceptați faptul că ICNIRP și SCENIHR au reprezentat greșit dovezile științifice din cauza influențelor industriei.

– Înlocuiți membrii SCENIHR și ICNIRP, care susțin industriei (după cum s-a dovedit mai sus) cu cercetători biologici și medicali cu adevărat independenți de industrie și cunoscători; de exemplu, din grupuri precum Building Biologists, Europa EM-EMF, grupul BioInitative și alți cercetători independenți respectați.

– Respectați legislația europeană și, astfel, să nu mai acordați prioritate planurilor industriei pentru 5G pe baza unor considerente în principal economice.

– Urmați mandatul tratatului UE de a proteja sănătatea umană și mediul în întregime[181] prin crearea de noi orientări care:

 1. Reduceți limitele de expunere (raportul EPRS/STOA al UE[182] sugerează că UE ar trebui să revizuiască maximele de expunere rezidențiale și publice) și
 2. Abordați pulsațiile create de om, agregările lor și complexitatea semnalelor care provoacă riscuri mari (așa cum este descris mai sus).

– Acceptați faptul că riscurile pentru sănătate sunt reale, deoarece aproximativ 70% din toate cercetările din zonă arată efecte biologice cu potențialul de a provoca daune care apar în cadrul ghidurilor ICNIRP (după cum se arată mai sus). Prin urmare, invocați principiul precauției în lansarea acestei noi tehnologii. Potrivit Comisiei Europene[183], principiul precauției poate fi invocat atunci când un fenomen, produs sau proces poate avea un efect periculos, identificat printr-o evaluare științifică și obiectivă, dacă această evaluare nu permite determinarea riscului cu suficientă certitudine. (Articolul 191)

Invocarea principiului precauției înseamnă restabilirea liniilor directoare care să fie centrate pe mediu și cu luare în considerare pentru bunăstarea populațiilor, animalelor și insectelor sensibile și să alegeți siguranța ca primă prioritate.

Într-un articol Lancet Planetary Health, Bandara și Carpenter[184] [118] ilustrează modul în care poluarea electromagnetică de radiofrecvență produsă de om a crescut de un miliard de ori în ultimele patru decenii, expunerea susținută de la concepție până la moarte. Astfel, oamenii și mediul nu au avut suficient timp pentru a se adapta la nivelurile actuale de radiație. Ei concluzionează: O abordare autentică bazată pe dovezi a evaluării riscurilor și a reglementării câmpurilor electromagnetice antropice ne va ajuta la sănătatea tuturor, precum și a casei noastre planetare.

Această revizuire a Apelului și a răspunsurilor UE conduce astfel la cererea către UE de a lua toate măsurile necesare pentru a dizolva ICNIRP și SCENIHR și de a anula liniile directoare ale acestora de 10.000.000-400.000.000 µW/m2, înlocuindu-le cu alternativa disponibilă, orientări privind siguranța în primul rând, cu un maxim total de 100 µW/m2 [0, 2 V/m], așa cum a fost propus în 2011 de Consiliul Europei[185].

Apelul susține că este necesar să se adopte un moratoriu asupra implementării 5G până când un nou grup internațional de experți cu adevărat independenți de industrie, fără conflicte de interese, va rezuma cercetările în domeniu și a sugerat linii directoare care protejează împotriva tuturor efectelor negative asupra sănătății, nu numai încălzire[186]. Prin urmare, prima sugestie din Apel este pentru un moratoriu;

adică,

Îndemnăm UE: 1) Să ia toate măsurile rezonabile pentru a opri extinderea 5G RF-EMF până când oamenii de știință independenți se pot asigura că 5G și nivelurile totale de radiații cauzate de RF-EMF (5G împreună cu 2G, 3G, 4G și WiFi) nu vor fi dăunătoare pentru cetățenii UE, în special pentru sugari, copii și femei gravide, precum și pentru mediu[187].

Apelul solicită, de asemenea, Comisiei să disemineze informațiile, avertismentele de sănătate și sursele citate conținute în Apel către toate părțile interesate și factorii de decizie 5G/6G din UE, pentru a se asigura că aceștia acționează în conformitate cu tratatul UE. , legile UE și acordurile internaționale și principiul precauției al UE.

Concluzii finale

În momentul actual, milioane de cetățeni ai UE se bazează pe UE pentru a aborda problemele ridicate în Apelul UE 5G. Factorii de decizie din UE trebuie să-și lase deoparte fanteziile alimentate de industrie cu privire la un salvator digital pentru omenire și, în schimb, să se asigure că industria acționează în conformitate cu legile UE, făcute pentru a acorda prioritate oamenilor și sănătății planetare mai presus de profitul din industrie sau viitorul științifico-fantastic. Orice beneficii economice de la 5G sunt probabil depășite de riscul de a afecta sănătatea a miliarde de oameni din întreaga lume[188].

Dacă UE continuă să nu acționeze în legătură cu aceste avertismente, Europa s-ar putea să se confrunte cu un impact ireversibil în creștere asupra sănătății oamenilor, în special asupra copiilor și asupra mediului.

A permite nivelurilor și frecvențelor expunerilor să continue fără restricții înseamnă a pune populația lumii și mediul în pericol mare, în special a tinerilor[189].

Caseta tehnică a articolului

Finanțare pentru cercetare: Nu a fost primită nicio finanțare.

Contribuții autorilor: Toți autorii au participat la conceperea, proiectarea și scrierea manuscrisului și au citit și au aprobat versiunea finală.

Interese concurente: Autorii declară că nu au interese concurente.

Consimțământ informat: Nu este cazul.

Aprobare etică și consimțământ pentru participare: Nu se aplică.

Consimțământul pacientului pentru publicare: Nu este cazul.

Disponibilitatea datelor și materialelor: Informațiile generate și analizate în timpul studiului curent sunt disponibile de la autorul corespunzător, la cerere rezonabilă.

                  

[1] Gee D, Grandjean P, Foss Hansen S, van den Hove S, MacGarvin M, Martin J, et al .editors. Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation. Luxembourg: European Environment Agency. Publications Office of the European Union; 2013. Available from: www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2

[2] Walker MJ. Corporateties that bind: an examination of corporate manipulation and vested interest in public health. New York, NY, USA: Skyhorse Publishing Inc; 2017.

[3] Hardell L, Carlberg M. Lost opportunities for cancer prevention: historical evidence on early warnings with emphasis on radiofrequency radiation. Rev Environ Health 2021;36:585-97.

[4] Nyberg R, Hardell L. European 5G appeal; 2017. Available from: www.5gappeal.eu/

[5] European Commission. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. 5G for Europe: an action plan. Brussels: European Commission; 2016 Available from: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0588

[6] Belpoggi F. Health impact of 5G, study for the panel for the future of science and technology, panel for the future of science and technology. In: European parliamentary research service, scientific foresight unit. Brussels; 2021. Available from: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

[7] Blackman C, Forge S. 5G deployment: state of play in Europe, USA and Asia, study for the committee on industry, research and energy, policy. Luxembourg: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament; 2019. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

[8] Panagopoulos DJ, Karabarbounis A, Yakymenko I, Chrousos GP. Human-made electromagnetic fields: ion forced-oscillation and voltage-gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNAdamage. IntJ Oncol 2021;59:1-16

[9] Hyland GJ. Physics and biology of mobile telephony. Lancet 2000;356:1833-6.

[10] Panagopoulos DJ, Karabarbounis A, Yakymenko I, Chrousos GP. Human-made electromagnetic fields: ion forced-oscillation and voltage-gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNAdamage. IntJ Oncol 2021;59:1-16

[11] Blackman C, Forge S. 5G deployment: state of play in Europe, USA and Asia, study for the committee on industry, research and energy, policy. Luxembourg: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament; 2019. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

[12] The Council of the European Union. Council conclusions on shaping Europe’s digital future. Brussels; 2020. Available from: https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf

[13] Connecting Europe Facility — CEF Digital. Digital program 2021­2017. Brussels: European Commission; 2021. [press release] Available from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/launch-new-calls-worth-eu258-million-support-digital-connectivity-infrastructures

[14] European Commission. European declaration on digital rights and principles for the digital decade. Brussels: European Commission; 2022. Available from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles

[15] The Council of the European Union. Council conclusions on shaping Europe’s digital future. Brussels; 2020. Available from: https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf

[16] European Parliament and the Council. Directive (EU) 2018/ 1972 European parliament and of the council of 11 December 2018 establishing the European electronic communications code. Eur-Lex; 2018. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN

[17] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 2020;118:483-524

[18] European Commission. 5G and electromagnetic fields [press release]. Brussels: European Commission; 2021. Available from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/5g-and-electromagnetic-fields

[19] Belpoggi F. Health impact of 5G, study for the panel for the future of science and technology, panel for the future of science and technology. In: European parliamentary research service, scientific foresight unit. Brussels; 2021. Available from: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

[20] Glaser ZR. Bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation. Inst Bethsada MD: Naval Medical Research; 1972. Available from: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0750271.pdf

[21] Glaser ZR, Brown PF, Brown MS. Bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation: Compilation and integration of report and seven supplements. Bethsesda MD: Naval Medical Research Institute Detachment at Naval Surface Weapons Centre; 1976. Available from: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Naval-MRI-Glaser-Report-1976.pdf

[22] Bio Initiative WorkingGroup. BioInitiative report: A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF). Sage C, Carpenter DO, editors; 2007. Available from: https://www.centerforadvancedmed.com/wp-content/uploads/2018/10/bioInitiativeReport2012.pdf

[23] Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic radiation. Sage C, Carpenter DO, editors; 2012. Available from: https://bioinitiative.org/

[24] Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: 2020 updated research summaries. Sage C, Carpenter DO, editors; 2020. Available from: https://bioinitiative.org/research-summaries/

[25] Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: 2020 updated research summaries. Sage C, Carpenter DO, editors; 2020. Available from: https://bioinitiative.org/research-summaries/

[26] Lustenberger C, Murbach M, DUrr R, Schmid MR, Kuster N, Achermann P, et al. Stimulation of the brain with radiofrequency electromagnetic field pulses affects sleep-dependent performance improvement. Brain Stimul 2013;6:805-11

[27] Bandara P, Weller S. Cardiovascular disease: time to identify emergingenvironmental riskfactors. EurJ PrevCardiol 2017;24: 1819-23

[28] Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: 2020 updated research summaries. Sage C, Carpenter DO, editors; 2020. Available from: https://bioinitiative.org/research-summaries/

[29] National Toxicology Program. Peer review of the draft NTP technical reports on cell phone radiofrequency radiation. Research Triangle Park, NC: National Institute of Environmental Health Sciences; 2018. Available from: https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/peerreview20180328_508.pdf

[30] Lai H. Genetic effects of non-ionizing electromagnetic fields. Electromagn Biol Med 2021;40:264-73

[31] Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368378.2017.1350584

[32] Vriens L. Summary of REFLEX study: jrs eco wireless; 2011. Available from: https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

[33] Adlkofer F, Belyaev IY, Richter K, Shiroff VM. How susceptible are genes to mobile phone radiation. Effect of wireless communication technology. In: State of the research endorsements of safety and controversies- self help recommendations; 2009, vol 3, 3-24 pp. Available from: https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/how-susceptible-are-genes-to-mobile-phone-radiation-adlkofer-kompetenz.pdf

[34] Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association. Statement regarding harmful biological effects of communication radiofrequencies; 2021. Available from: https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/eu-attachment1-orsaa.pdf

[35] Mevissen M, Schiirmann D. Is there evidence for oxidative stress caused by electromagnetic fields? In: BERENIS-the swiss expert group on electromagnetic fields and non-ionising radiation newsletter-special issue January; 2021:1-10 pp. Available from: https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/publications-studies.html

[36] Panagopoulos DJ, Karabarbounis A, Margaritis LH. Mechanism for action of electromagnetic fields on cells. Biochem Biophys Res Commun 2002;298:95-02

[37] Panagopoulos DJ, Messini N, Karabarbounis A, Philippetis AL, Margaritis LH. A mechanism for action of oscillating electric fields on cells. Biochem Biophys Res Commun 2000;272: 634-40

[38] Bai D, FangL, Xia S, Ke W, WangJ, Wu X, et al. Porcine deltacoronavirus (PDCoV) modulates calcium influx to favorviral replication. Virology 2020;539:38-48

[39] Tsiang A, Havas M. COVID-19 attributed cases and deaths are statistically higher in states and counties with 5th generation millimeter wave wireless telecommunications in the United States. Med Res Arch 2021;9. https://doi.org/10.18103/mra.v9i4.2371

[40] Pall ML. Electromagnetic fields act via activation of voltagegated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 2013;17:958-65

[41] Pall ML. Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 2018;164:405-16

[42] Pall ML. 5G: great risk for EU, US and international health: compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures and the mechanism that causes them. 2018. Available from: www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/pall_2018.pdf

[43] Adlkofer F. Risk evaluation of potential environmental hazards from low energy electromagnetic field exposure using sensitive in vitro methods. In: Bioelectromagnetics current concepts. Springer; 2006:331-54 pp. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-4278-7_22

[44] Lai H. Genetic effects of non-ionizing electromagnetic fields. Electromagn Biol Med 2021;40:264-73

[45] National Toxicology Program. NTP technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in sprague Dawley rats exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. Technical Report 2018;NTP TR-595. https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr595_508.pdf

[46] National Toxicology Program. NTP technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in B6C3F1/N mice exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (1,900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. Technical Report 2018;TR-596. https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr596_508.pdf

[47] National Toxicology Program. Peer review of the draft NTP technical reports on cell phone radiofrequency radiation. Research Triangle Park, NC: National Institute of Environmental Health Sciences; 2018. Available from: https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/peerreview20180328_508.pdf

[48] Falcioni L, Bua L, Tibaldi E, Lauriola M, De Angelis L, Gnudi F, et al. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Environ Res 2018;165:496-503

[49] Melnick RL. Commentary on the utility of the National Toxicology Program Study on cell phone radiofrequency radiation data for assessing human health risks despite unfounded criticisms aimed at minimizing the findings of adverse health effects. Environ Res 2019;168:1-6

[50] Uche UI, Naidenko OV. Development of health-based exposure limitsfor radiofrequency radiation from wireless devices using a benchmark dose approach. Environ Health 2021;20:1-14

[51] Melnick RL. Commentary on the utility of the National Toxicology Program Study on cell phone radiofrequency radiation data for assessing human health risks despite unfounded criticisms aimed at minimizing the findings of adverse health effects. Environ Res 2019;168:1-6

[52] Romeo V. INAILthe decision ofthe tribunal of Ivrea of 2017,904/ 2019 of 3.12.2019; 2020. Available from: https://phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-us

[53] El Periodico de Aragon. TSJA links electrosensitivity to workplace accidents; 2019. Available from: https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/21/italian-court-rules-mobile-phone-use-caused-brain-tumour

[54] Radio television Switzerland, three-year moratorium on 4G+ and 5G in Geneva. 2020, The Swiss Broadcasting and Television Society. Available from: https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html

[55] European Commission. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. 5G for Europe: an action plan. Brussels: European Commission; 2016 Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0588.

[56] Karaboytcheva M. Effects of 5G wireless communication on human health. European Parliamentary Research Service; 2020. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

[57] Koziol M. 5G’s Waveform is a battery vampire. IEEE Spectrum; 2019. Available from: https://spectrum.ieee.org/5gs-waveform-is-a-battery-vampire

[58] Karaboytcheva M. Effects of 5G wireless communication on human health. European Parliamentary Research Service; 2020. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

[59] Broomhall R. Global deployment of 100,000 5G satellites continues, What are the health effects? Green planet FM. New Zealand. 2021. Available from: https://www.ourplanet.org/greenplanetfm/ray-broomhall-global-deployment-of-100000-5g-satellites-continues-what-are-the-health-effects

[60] Karaboytcheva M. Effects of 5G wireless communication on human health. European Parliamentary Research Service; 2020. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

[61] Belpoggi, F. Health impact of 5G, study for the panel for the future of science and technology, panel for the future of science and technology. In: European parliamentary research service, scientific foresight unit. Brussels; 2021. Available from: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.

[62] Di Ciaula, A. Towards 5G communication systems: are there health implications? Int J Hyg Environ Health 2018;221:367–75. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2018.01.011

[63] Buchner, K, Krout, M. 5G-Wahn[sinn] (5G Madness). Murnau a. Staffelsee, Germany: Mankau Verlag; 2021: p.255.

[64] Levitt, BB, Lai, HC, Manville, AM. Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, part 1. Rising ambient EMF levels in the environment. Rev Environ Health 2021;37:81–122. https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0050

[65] Physicians for Safe Technology. Environment and wildlife effects; 2016. Available from: https://mdsafetech.org/environmental-and-wildlife-effects/

[66] Thielens, A, Bell, D, Mortimore, DB, Greco, MK, Martens, L, Joseph, W. Exposure of insects to radio-frequency electromagnetic fields from 2 to 120 GHz. Sci Rep 2018;8:3924. https://doi.org/10.1038/s41598-018-22271-3

[67] Thill, A. Biological effects of electromagnetic fields on insects, Review. Published in: Umwelt · Medizin · Gesellschaft 2020; 33(Suppl. 3):1–27. https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf

[68] Halgamuge, MN. Review: weak radiofrequency radiation exposure from mobile phone radiation on plants. Electromagn Biol Med 2017;36:213–35. https://doi.org/10.1080/15368378.2016.1220389

[69] Waldmann-Selsam, C, Balmori-de la Puente, A, Breunig, H, Balmori, A. Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Sci Total Environ 2016;572:554–69. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.045

[70] Balmori, A. Electromagnetic pollution from phone masts. effects on wildlife. Pathophys 2009;16:1919. https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2009.01.007

[71] Miller, AB, Sears, ME, Morgan, LL, Davis, DL, Hardell, L, Oremus, M, et al.. Risks to health and well-being from radio-frequency radiation emitted by cell phones and other wireless devices. Front Public Health 2019;7(Article 223):1–10. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00223

[72] Balmori, A. Electromagnetic radiation as an emerging driver factor for the decline of insects. Sci Total Environ 2021;767: 144913. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144913

[73] Levitt, BB, Lai, HC, Manville, AM. Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, part 1. Rising ambient EMF levels in the environment. Rev Environ Health 2021;37:81–122. https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0050

[74] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 2020;118:483–524. https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001210

[75] Ippolito, LJJr. Satellite communications systems engineering: atmospheric effects, satellite link design and system performance. John Wiley & Sons; 2017. Available from: https://ieeexplore.ieee.org/book/8040455

[76] Witze, A. Global 5G wireless deal threatens weather forecasts. Nature 2019;575:577–8. https://doi.org/10.1038/d41586-019-03609-x

[77] Centre for Energy Efficient Communications. The power of wireless cloud. Bell Labs and University of Melbourne; 2015. Available from: https://ceet.unimelb.edu.au/publications/ceet-white-paper-wireless-cloud.pdf

[78] Koziol, M. 5G’s Waveform is a battery vampire. IEEE Spectrum; 2019. Available from: https://spectrum.ieee.org/5gs-waveform-is-a-battery-vampire

[79] Centre for Energy Efficient Communications. The power of wireless cloud. Bell Labs and University of Melbourne; 2015. Available from: https://ceet.unimelb.edu.au/publications/ceet-white-paper-wireless-cloud.pdf

[80] Vertiv, 5G. The risks and rewards for operators. In: Vertiv and 451 research; 2019. Available from: https://www.vertiv.com/en-emea/about/news-and-insights/articles/white-papers/5g-the-risks-and-rewards-for-operators/

[81] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 2020;118:483–524. https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001210

[82] European Commission. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. 5G for Europe: an action plan. Brussels: European Commission; 2016 Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0588

[83] European Parliament and The Council. Regulation (EU) 2021/1153 of the European parliament and of the council of 7 July 2021 establishing the connecting Europe facility and repealing regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014. Eur-Lex; 2021. (Document 32021R1153). Available from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/connecting-europe-facility-regulation-adopted-support-connectivity-across-eu

[84] Schoechle, T. Re-Inventing wires: the future of landlines and networks, Washington, DC: National Institute for Science, Law & Public Policy; 2018, vol 69. Available from: http://www.emrsa.co.za/wp-content/uploads/2018/02/ReInventing-Wires-1-25-18.pdf

[85] European Commission. New approach to enable global leadership of EU standards promoting values and a resilient, green and digital single market. Brussels: European Commission; 2022. Available from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-approach-enable-global-leadership-eu-standards-promoting-values-and-resilient-green-and-digital

[86] Gee, D, Grandjean, P, Foss Hansen, S, van den Hove, S, MacGarvin, M, Martin, J, et al. .editors. Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation. Luxembourg: European Environment Agency. Publications Office of the European Union; 2013. Available from: https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2

[87] The Council of the European Union. Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) (1999/519/EC). Official Journal of the European Communities; 1999. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999H0519&from=EN

[88] The Council of the European Union. Council conclusions on shaping Europe’s digital future. Brussels; 2020. Available from: https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf

[89] The Commission of the European Communities. 2008/721/EC: commission decision of 5 August 2008 setting up an advisory structure of scientific committees and experts in the field of consumer safety, public health and the environment and repealing decision 2004/210/EC. (Text with EEA relevance), O.J.o.t.E. Union, Editor. 2008. Available from: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2004/210/oj

[90] Scientific Committee on Emerging Newly Identified Health Risks. Opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields. Bioelectromagnetics 2015;36:480–4. https://doi.org/10.1002/bem.21930

[91] Sage, C, Carpenter, DO, Hardell, L. Comments on SCENIHR: opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields. Bioelectromagnetics 2015;36:480–4. https://doi.org/10.1002/bem.21949

[92] Swedish Radiation Protection Foundation and Priartem. Complaint SCENIHR opinion on health effects from electromagnetic fields 2015: annex 1. SCENIHR members’ history (bias and conflicts of interest). Sweden and France; 2015. Available from: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/09/Annex_1_SCENIHR_Experts_2015.pdf

[93] van Scharen, H. The International commission on non-Ionizing radiation protection: conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G. members of the European Parliament – Michèle Rivasi (Europe Écologie) and Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei); 2020. Available from: https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2020/07/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf

[94] Hardell, L, Nyberg, R. [Comment] Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation. Mol Clin Oncol 2020;12:247–57. https://doi.org/10.3892/mco.2020.1984

[95] Nordhagen, EK, Flydal, E. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines. Rev Environ Health 2023;38:531–46, https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0037

[96] Carlo, GL, Schram, M. Cell Phones: invisible Hazards in the wireless age. New York: Carroll & Graf Publishers Inc; 2001

[97] European Commission. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. 5G for Europe: an action plan. Brussels: European Commission; 2016 Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0588

[98] Blackman, C, Forge, S. 5G deployment: state of play in Europe, USA and Asia, study for the committee on industry, research and energy, policy. Luxembourg: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament; 2019. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

[99] European Parliament and the Council. Directive 2013/35/EU of the European parliament and of the council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields): Eur-Lex; 2013. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013L0035

[100] Panagopoulos, DJ, Johansson, O, Carlo, GL. Polarization: a key difference between man-made and natural electromagnetic fields, in regard to biological activity. Sci Rep 2015;5:1–10. https://doi.org/10.1038/srep14914

[101] Panagopoulos, DJ. Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields. Rev Mutat Res 2019;781:53–62. https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.03.003

[102] Blackman, C, Forge, S. 5G deployment: state of play in Europe, USA and Asia, study for the committee on industry, research and energy, policy. Luxembourg: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament; 2019. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

[103] Puranen, L. Altistumisen mittaus ja laskentamallit (Finnish: exposure measurement and calculation models) in Sähkömagneettiset kentät. In: Nyberg, H, Jokela, K, editors. Karisto, Hämeenlinna: Säteily- ja ydinturvallisuus-sarja, osa, vol 6; 2006:455–99 pp. Available from: https://www.stuk.fi/documents/12547/494524/6_10.pdf/588055cc-7672-446a-a12a-570df87b3599

[104] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 2020;118:483–524. https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001210

[105] Keller, H. On the assessment of human exposure to electromagnetic fields transmitted by 5G NR base stations. Health Phys 2019;117:541–5. https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001089

[106] Puranen, L. Altistumisen mittaus ja laskentamallit (Finnish: exposure measurement and calculation models) in Sähkömagneettiset kentät. In: Nyberg, H, Jokela, K, editors. Karisto, Hämeenlinna: Säteily- ja ydinturvallisuus-sarja, osa, vol 6; 2006:455–99 pp. Available from: https://www.stuk.fi/documents/12547/494524/6_10.pdf/588055cc-7672-446a-a12a-570df87b3599

[107] Neufeld, E, Samaras, T, Kuster, N. Discussion on spatial and time averaging restrictions within the electromagnetic exposure safety framework in the frequency range above 6 GHz for pulsed and localized exposures. Bioelectromagnetics 2020;41:164–8. https://doi.org/10.1002/bem.22244

[108] Hayut, I, Putzenko, A, Ben Ishai, P, Polsman, A, Agranat, AJ, Puzenko, FY. The helical structure of sweat ducts: their influence on the electromagnetic reflection spectrum of the skin. IIEEE Trans Terahertz Sci Techn 2012;3:207–15. https://doi.org/10.1109/TTHZ.2012.2227476

[109] Betzalel, N, Ishai, PB, Feldman, Y. The human skin as a sub-THz receiver–does 5G pose a danger to it or not? Environ Res 2018;163:208–16. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.032

[110] Cherry, NJ. Criticism of the health assessment in the ICNIRP guidelines for radiofrequency and microwave radiation (100 kHz-300 GHz); 2002. Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/35464854.pdf

[111] Favre, D. Comments on the ICNIRP draft RF guidelines. Environment and Cancer Research Foundation; 2018. Available from: https://environmentandcancer.com/comments-icnirp-hansson-mild-hardell/

[112] Hanson-Mild, K, Hardell, L. Comments on the ICNIRP draft RF guidelines. Environment and Cancer Research Foundation; 2018. Available from: https://environmentandcancer.com/comments-icnirp-hansson-mild-hardell/.

[113] Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association. Comments on the ICNIRP draft RF guidelines. ICNIRP; 2018. Available from: https://www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/Respondent4

[114] Redmayne, M. Comments on the ICNIRP draft RF guidelines. Environment and Cancer Research Foundation; 2018. Available from: https://environmentandcancer.com/comments-icnirp-redmayne/

[115] Pall, ML. 5G: great risk for EU, US and international health: compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures and the mechanism that causes them. 2018. Available from: https://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/pall_2018.pdf

[116] Environmental Health, Trust. The SAR Test Is Inadequate; 2017. Available from: https://ehtrust.org/sar-test-inadequate/

[117] Indexsar. SAR test systems and human body phantoms for wireless testing: tissue simulant fluids horsham. West Sussex; 2022. Available from: https://indexsar.com/product-category/phantoms/tissue-simulant-fluids-phantoms/fluids-tissue-simulant-fluids-phantoms/

[118] Lazer, Sam.; 2019. Available from: https://comreltec.com/wp-content/uploads/2019/03/lazer-sam-compv1_orig-1024×769.jpg

[119] Gandhi, OP. Microwave emissions from cell phones exceed safety limits in Europe and the US when touching the body. IEEE Access 2019;7:47050–2.10.1109/ACCESS.2019.2906017

[120] Arazi, M, Davis, DL. Background and facts documenting phone gate and our call for congressional action. In: Phonegate and the environmental health trust; 2020. Available from: https://www.phonegatealert.org/wp-content/uploads/2020/01/Background-and-Facts-on-PhoneGate-with-links.pdf

[121] Arazi, M, Davis, DL. Background and facts documenting phone gate and our call for congressional action. In: Phonegate and the environmental health trust; 2020. Available from: https://www.phonegatealert.org/wp-content/uploads/2020/01/Background-and-Facts-on-PhoneGate-with-links.pdf

[122] Arazi, M. (Eng. translation by Regan Kramer). Phonegate. Overexposed and deceived: what the cell phone industry doesn’t want you to know

[123] Leach, V, Weller, S, Redmayne, M. Letter to the Editor. Comments on Karipidis, KK, Henderson, AS, Wijayasinghe, D., Tjong, L. and Tinker, R. Exposure to radiofrequency electromagnetic fields from WiFi in Australian schools. Radiat Protect Dosim 2017;177:356–8. https://doi.org/10.1093/rpd/ncx048.

[124] Children’s Health Defense Team. ‘Historic Win’: CHD wins case against FCC on safety guidelines for 5G and wireless: The Defender Children’s health defense news and views; 2021. Available from: https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-wins-case-fcc-safety-guidelines-5g-wireless/

[125] Alster N. Captured Agency. How the federal communications commission Is dominated by the industries It presumably regulates. Cambridge, MA: Edmond J. Safra Center for Ethics Harvard University; 2021. Available from: https://www.alumni.columbia.edu/content/captured-agency-how-federal-communications-commission-dominated-industries-it-presumably

[126] Maisch, DR. The procrustean approach: setting exposure standards for telecommunications frequency electromagnetic radiation. An examination of the manipulation of telecommunications standards by political, military, and industrial vested interests at the expense of public health protection. New South Wales, Australia: University of Wollongong; 2009. Available from: https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=4148&context=theses

[127] Romeo, V. INAIL the decision of the tribunal of Ivrea of 2017, 904/2019 of 3.12.2019; 2020. Available from: https://phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-us

[128] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 2020;118:483–524. https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001210

[129] Council of Europe. European convention on human rights. Strasbourg, France; 2021. Available from: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

[130] Koppel, T, Hardell, L. Measurements of radiofrequency electromagnetic fields, including 5G, in the city of Columbia, SC, USA. World Acad Sci J 2022;4:23. https://doi.org/10.3892/wasj.2022.157

[131] Hardell, L, Nilsson, M, Koppel, T, Carlberg, M. Aspects on the international commission on non-ionizing radiation protection (ICNIRP) 2020 guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021;5:250–85. https://doi.org/10.26502/jcsct.5079117

[132] Institut für Baubiologie+Ökologie IBN. Building biology evaluation guidelines for sleeping area. In: Supplement to the standard of building biology testing methods SBM; 2008. Available from: https://www.baubiologie.de/downloads/building-biology-guidelines-english.pdf

[133] Belyaev, I, Dean, A, Eger, H, Hubmann, G, Jandrisovits, R, Kern, M, et al.. Europa EM EMF guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health 2016;31:363–97. https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0011

[134] Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic radiation. Sage C, Carpenter DO, editors; 2012. Available from: https://bioinitiative.org/

[135] Council of Europe Parliamentary Assembly. The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment; 2011. Available from: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

[136] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 2020;118:483-524

[137] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 2020;118:483-524

[138] Gee, D, Grandjean, P, Foss Hansen, S, van den Hove, S, MacGarvin, M, Martin, J, et al. .editors. Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation. Luxembourg: European Environment Agency. Publications Office of the European Union; 2013. Available from: https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2

[139] Hardell, L, Carlberg, M. Lost opportunities for cancer prevention: historical evidence on early warnings with emphasis on radiofrequency radiation. Rev Environ Health 2021;36:585–97, https://doi.org/10.1515/reveh-2020-0168

[140] Nyberg, R, Hardell, L. European 5G appeal; 2017. Available from: http://www.5gappeal.eu/

[141] Belpoggi, F. Health impact of 5G, study for the panel for the future of science and technology, panel for the future of science and technology. In: European parliamentary research service, scientific foresight unit. Brussels; 2021. Available from: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

[142] Blackman, C, Forge, S. 5G deployment: state of play in Europe, USA and Asia, study for the committee on industry, research and energy, policy. Luxembourg: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament; 2019. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

[143] Fourth ministerial conference on environment and health declaration. Budapest, Hungary: World Health Organisation Europe; 2004. Available from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/88222/RC54_edoc10annexes.pdf

[144] European Union. Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union. Official Journal of the European Union; 2008, 51. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=EN

[145] European Union. Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union, part three – Union policies and internal actions; 2008. Title xx – Environment Article 191 Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12016E191

[146] Commission of the European Communities. Communication from the commission on The precautionary principle. Brussels: European Commission; 2000. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=EN

[147] European Union. Summary of communication (COM(2000) 1 final) on the precautionary principle. Brussels; 2000. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32042

[148] European Commission. Commission adopts communication on precautionary principle. Brussels: Press Release; 2000. Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_00_96

[149] Commission of the European Communities. Communication from the commission on The precautionary principle. Brussels: European Commission; 2000. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=EN

[150] Belpoggi F. Health impact of 5G, study for the panel for the future of science and technology, panel for the future of science and technology. In: European parliamentary research service, scientific foresight unit. Brussels; 2021. Available from: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

[151] Miller AB, Sears ME, Morgan LL, Davis DL, Hardell L, Oremus M, et al. Risks to health and well-being from radio-frequency radiation emitted by cell phones and other wireless devices. Front Public Health 2019;7(Article 223):1-10

[152] Physicians for Safe Technology. Environment and wildlife effects; 2016. Available from: https://mdsafetech.org/environmental-and-wildlife-effects/

[153] Di Ciaula A. Towards 5G communication systems: are there health implications? IntJ Hyg Environ Health 2018;221:367-75

[154] European Commission. Commission adopts communication on precautionary principle. Brussels: Press Release; 2000. Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_00_96

[155] Belpoggi F. Health impact of 5G, study for the panel for the future of science and technology, panel for the future of science and technology. In: European parliamentary research service, scientific foresight unit. Brussels; 2021. Available from: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

[156] Nyberg, R, Hardell, L. European 5G appeal; 2017. Available from: http://www.5gappeal.eu/

[157] Glaser ZR. Bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation. Inst Bethsada MD: Naval Medical Research; 1972. Available from: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0750271.pdf

[158] Glaser ZR, Brown PF, Brown MS. Bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation: Compilation and integration of report and seven supplements. Bethsesda MD: Naval Medical Research Institute Detachment at Naval Surface Weapons Centre; 1976. Available from: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Naval-MRI-Glaser-Report-1976.pdf

[159] Bio Initiative WorkingGroup. BioInitiative report: A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF). Sage C, Carpenter DO, editors; 2007. Available from: https://www.centerforadvancedmed.com/wp-content/uploads/2018/10/bioInitiativeReport2012.pdf

[160] Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic radiation. Sage C, Carpenter DO, editors; 2012. Available from: https://bioinitiative.org/

[161] Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: 2020 updated research summaries. Sage C, Carpenter DO, editors; 2020. Available from: https://bioinitiative.org/research-summaries/

[162] Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association. Statement regarding harmful biological effects of communication radiofrequencies; 2021. Available from: https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/eu-attachment1-orsaa.pdf

[163] Diagnose:Funk. EMF-Data: 514 studies about electromagnetic fields. Germany; 2015. Available from: https://www.emfdata.org/en/study-overview

[164] Belpoggi F. Health impact of 5G, study for the panel for the future of science and technology, panel for the future of science and technology. In: European parliamentary research service, scientific foresight unit. Brussels; 2021. Available from: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

[165] Blackman C, Forge S. 5G deployment: state of play in Europe, USA and Asia, study for the committee on industry, research and energy, policy. Luxembourg: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament; 2019. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

[166] Pall, ML. Response to 2018 ICNIRP draft guidelines and appendices on limiting Exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz); 2018. Available from: https://www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/Respondent76

[167] Pall ML. 5G: great risk for EU, US and international health: compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures and the mechanism that causes them. 2018. Available from: www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/pall_2018.pdf

[168] Tachover D. Archive of 4,000 documents reveals government knew decades ago about health impact of wireless technology. Aust Natl Rev (ANR News) 2021;19. https://www.australiannationalreview.com/state-of-affairs/archive-of-4000-documents-reveals-government-knew-decades-ago-about-health-impact-of-wireless-technology/

[169] Glaser ZR. Bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation. Inst Bethsada MD: Naval Medical Research; 1972. Available from: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0750271.pdf

[170] Glaser ZR, Brown PF, Brown MS. Bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation: Compilation and integration of report and seven supplements. Bethsesda MD: Naval Medical Research Institute Detachment at Naval Surface Weapons Centre; 1976. Available from: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Naval-MRI-Glaser-Report-1976.pdf

[171] Bio Initiative WorkingGroup. BioInitiative report: A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF). Sage C, Carpenter DO, editors; 2007. Available from: https://www.centerforadvancedmed.com/wp-content/uploads/2018/10/bioInitiativeReport2012.pdf

[172] Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic radiation. Sage C, Carpenter DO, editors; 2012. Available from: https://bioinitiative.org/

[173] Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: 2020 updated research summaries. Sage C, Carpenter DO, editors; 2020. Available from: https://bioinitiative.org/research-summaries/

[174] Diagnose:Funk. Liste EMF-reviews (112 reviews). Germany; 2022. Available from: https://www.emfdata.org/en/study-overview?&studycategory=3

[175] Hardell L, Nyberg R. [Comment] Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation. Mol Clin Oncol 2020;12:247-57

[176] European Commission. Directorate-general health and food safety. Reply from director John F. Ryan. Luxembourg. Ares(2017)5015409 – 13/10/2017; 2017. Available from: https://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/reply_ryan.pdf

[177] Vinciunas, A. Second reply to the EU Appeal from the European Commission, Cabinet of Commissioner Vytenis Andriukaitis. Ref. Ares(2017) 5844097 (29.11.2027). Available from: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2018/01/2nd_reply_EU_to_RN_LH.pdf

[178] The Commission of the European Communities. 2008/721/EC: Commission decision of 5 August 2008 setting up an advisory structure of scientific committees and experts in the field of consumer safety, public health and the environment and repealing decision 2004/210/EC (Text with EEA relevance). Brussels; 2008. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008D0721

[179] Swedish Radiation Protection Foundation and Priartem. Complaint SCENIHR opinion on health effects from electromagnetic fields 2015: annex1. SCENIHR members’ history (bias and conflicts of interest). Sweden and France; 2015. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/09/Annex_1_SCENIHR_Experts_2015.pdf

[180] Scientific committee on emerging and newly identified health risks (SCENIHR). opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF). Luxembourg: European Commission; 2015. Available from: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf

[181] European Union. Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union. Official Journal of the European Union; 2008, 51. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=EN

[182] Belpoggi F. Health impact of 5G, study for the panel for the future of science and technology, panel for the future of science and technology. In: European parliamentary research service, scientific foresight unit. Brussels; 2021. Available from: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

[183] European Union. Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union, part three – Union policies and internal actions; 2008. Title xx – Environment Article 191 Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12016E191

[184] Bandara, P, Carpenter, DO. Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. Lancet Planet Health 2018;2:e512–e4. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30221-3

[185] Council of Europe Parliamentary Assembly. The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment; 2011. Available from: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

[186] Hardell, L, Carlberg, M. [Comment] Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest. Oncol Lett 2020;29:1–11. https://doi.org/10.3892/ol.2020.11876

[187] Nyberg, R, Hardell, L. European 5G appeal; 2017. Available from: http://www.5gappeal.eu/

[188] Tsiang A, Havas M. COVID-19 attributed cases and deaths are statistically higher in states and counties with 5th generation millimeter wave wireless telecommunications in the United States. Med Res Arch 2021;9. https://doi.org/10.18103/mra.v9i4.2371

[189] Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association. Statement regarding harmful biological effects of communication radiofrequencies; 2021. Available from: https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/eu-attachment1-orsaa.pdf

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.