Stop 5G România

Rulează videoul

SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL NOSTRU PRIN rețele 5G și IDENTITATE DIGITALA e-ID, PE BANII NOSTRI SI AI GENERATIILOR VIITOARE

❗️❗️❗️SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL NOSTRU PRIN rețele 5G și IDENTITATE DIGITALA e-ID, PE BANII NOSTRI SI AI GENERATIILOR VIITOARE❗️❗️❗️
 
MAI EXACT UZURPATORII ALOCA BANI GREI DIN PNNR PENTRU LAGARUL DIGITAL CONSTRUIT PRIN ❗️5G si eID❗️
 
citam din actele oficiale pagina 31, DOCUMENTUL DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI – Analiza planului de redresare și reziliență al României care însoţeşte documentul Propunere de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (COM(2021) 608 final
 
În conformitate cu articolul 18 alineatul (4) litera (g) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, planul include o autoevaluare a securității pentru investițiile legate de cloudul guvernamental și de rețelele 5G. În ceea ce privește cloudul, România identifică riscurile legate de guvernanță, de strategia de furnizare a serviciilor, de implementarea arhitecturii, de securitatea infrastructurii, de ❗️CONTROLUL ACCESULUI SI DE MANAGEMENT AL IDENTITATII❗️ controlul accesului și de managementul identității, de managementul informațiilor (datelor), de operațiunile informatice, de managementul furnizorilor de tehnologie, de sustenabilitate, inclusiv posibilele măsuri de atenuare a riscurilor. În ceea ce privește măsurile de conectivitate, în special pentru utilizarea rețelelor 5G, scenariile de risc sunt legate de măsurile de securitate insuficiente, de lanțul de aprovizionare 5G, de modul de operare al principalilor actori care generează amenințări, de interdependențele dintre rețelele 5G și alte sisteme critice, fiind luate în calcul și scenarii de risc pentru utilizatorii finali ai dispozitivelor. Printre măsurile de atenuare se numără elaborarea unui cadru național de reglementare în materie de securitate cibernetică și a unei legi privind apărarea și securitatea cibernetică. În contextul reformelor prevăzute în cadrul componentei 7 (Transformarea digitală), se preconizează că România va implementa 12 din cele 39 de recomandări din setul comun de instrumente pentru conectivitate al Uniunii. În plus, o reformă emblematică include intrarea în vigoare a Legii privind securitatea rețelelor 5G, care prevede cerințe speciale de autorizare pentru producătorii de echipamente și software 5G. Măsurile strategice menționate în autoevaluarea securității ar trebui monitorizate îndeaproape pe parcursul implementării planului.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0608&from=EN
 
De aceea trebuie luptat astfel incat sa nu permitem asemenea atrocitati la adresa vietii, libertatii, democratiei!!! Afla cum la https://www.facebook.com/stop5gromania/photos/pcb.3120285321581843/3120268921583483

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.