Stop 5G România

Rulează videoul
Genocid Ecocid electromagnetic Mircea Dutu

PROLIFERAREA POLUĂRII ELECTROMAGNETICE PRIN REȚELELE WIRELESS WIFI-xG SE CONSTITUTIE IN GENOCID/ECOCID

Toti cei care promoveaza fara discernamant aceste tehnologiile wireless sunt complici la aceasta crima impotriva umanitatii si a mediului si vor fi judecati pentru asta de victimele generatiilor viitoare.
Mai jos redam o parte din dizertatia Dlui. avocat Prof. univ. dr. Mircea Duțu care pune lupa pe acest subiect.
„Principala explicație a periculozității undelor electromagnetice artificiale (GSM, Wi-Fi) pornește de la faptul că sunt total diferite de undele naturale (provenite de la soare, din spațiul cosmic, pământ ș.a.), în sensul că acestea din urmă se transmit în mod continuu, iar primele, pulsat. Acest specific în propagare al undelor electromagnetice le face să interfereze cu organismele vii, întrucât corpul uman, ca orice structură vie, este străbătut de emisii electromagnetice, care determină orice schimb de substanțe biochimice.
 
Ființele vii prezintă, conform frecvenței la care sunt supuse, o hipersensibilitate deosebită, legată de structura și funcționarea lor biologică. Omul este un sistem biologic electromagnetic, deopotrivă receptor și emițător de unde electromagnetice; fiecare celulă vibrează și emite la rândul său. Creierul este și el un emițător electromagnetic sofisticat, a cărui activitate se măsoară cu electroencefalograful. Pe calea interacțiunilor cu procesele noastre electrice și biochimice, câmpurile electromagnetice (CEM) interferează cu acestea, uneori în bine, dar, de cele mai multe ori, mai ales în rău pentru sănătatea omului expus. Variabile în timp și în spațiu, CEM interacționează cu corpul uman, generând asupra acestuia fenomene ale căror natură și intensitate depind de frecvența în cauză.
 
Din această perspectivă, undele electromagnetice emise de telefonia mobilă, din cauza structurii fizice a emisiilor sunt toxice pentru corpul uman dintr-un triplu punct de vedere:
a) din cauza hiperfrecvențelor ori a microundelor;
b) ca urmare a acțiunii frecvențelor de recurență de foarte joasă frecvență ELF (Extremely Low Frequency);
c) întrucât structura fizică e pulsată, emisia nu e continuă, ci produsă în foarte scurte episoade sacadate. Aceasta explică faptul de ce undele pulsate de tip GSM sau radar sunt mult mai nocive decât cele de hiperfrecvență nepulsate, precum cele radio și cele tv.
[..]
Cu titlu preliminar, dar cu tendințe evidente de confirmare și accentuare, putem deprinde următoarele concluzii:
 
– Este pentru prima dată în istorie când o tehnologie cu un impact major asupra civilizației umane, al existenței și evoluției vieții pe planetă, precum cea a telecomunicațiilor fără fir, este pusă în funcțiune, în ritm alert și la nivel planetar, fără o evaluare suficientă a impactului său, evident și extraordinar, asupra sănătății speciilor și a calității mediului și în absența unui minim de măsuri de precauție și prevenire;
 
– Faptul este cu atât mai grav cu cât efectele câmpurilor electromagnetice astfel generate afectează durabil, profund, specific și ireversibil ființa umană, orice formă de viaţă, în structura și funcționarea sa, radical și rapid, ceea ce face dificilă, dacă nu imposibilă, adaptarea la noile condiții de mediu poluat electromagnetic;
 
– Un element fundamental de mediu și un factor esențial, indispensabil, vieții, aerul devine treptat în mod ireversibil inadecvat funcțiilor sale naturale și chiar periculos, prin noul tip de contaminare, electromagnetică, a atmosferei, electrosomogul permanent și tot mai persistent; se încalcă astfel dreptul fiecăruia de a respira un aer pur, sănătos, recunoscut și garantat la nivel internațional, european și cel al dreptului comparat;
 
– Avantajele tehnico-științifice oferite, societatea informațională astfel consolidată, implicațiile asupra dezvoltării personale și rolul de principal instrument în promovarea obiectivelor epocii post-adevărului reprezintă, din păcate, premise de ocultare și negare a efectelor negative de ordin sanitar și ecologic, care, într-o ecuație de analiză „cost–beneficii”, corectă și responsabilă, ar trebui să prezinte nevoia unui echilibru în care greutatea să fie reprezentată de preocupările de protecție precaută;
 
– În lipsa unor măsuri urgente, radicale, adecvate și sistematice de evaluare a riscurilor CEM și de gestionare a lor conform principiului precauției, în frunte cu cele vizând stabilirea unor praguri adecvate de expunere prin revizuire celor admise oficial în prezent și asigurarea respectării lor, ne îndreptăm rapid și ireversibil spre afirmarea galopantă a unei noi forme de genocid/ecocid, mai grav și mai amplu decât cele cunoscute până acum, care va pune în pericol la orizontul câtorva generații diversitatea, calitatea și vivacitatea speciei umane, a biodiversității de pe Terra;
 
– Reacția juridică se impune, în aceste condiții, să fie una urgentă, fermă și adecvată; ea trebuie elaborată într-o viziune integratoare ținând seama de particularitățile domeniului, iar răspunsul concret amenajat pe paliere de acțiune: conceptual, legislativ, judiciar, având în vedere capacitatea de adaptare și eficiența fiecăruia dintre acestea în atingerea unui atare obiectiv. Se prefigurează deja dezvoltări semnificative în materia drepturilor umane, prin perceperea unor noi atingeri grave ale drepturilor fundamentale, în general, și ale dreptului de a respira un aer pur, sănătos, în special, configurarea unui drept de protecție împotriva expunerii la CEM, nuanțarea semnificațiilor dreptului la sănătate și a celor ale dreptului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic. Locul central îl ocupă, în acest context, instituționalizarea și reglementarea adecvată a aplicării principiului precauției la riscurile aferente expunerii la undele electromagnetice generate de telecomunicațiile fără fir.
[..]
În așteptarea unor rezultate clare și definitive din partea cercetării științifice independente și pluraliste, autoritățile publice, și nu numai, sunt ținute să adopte măsuri temporare și proporționale de prudență și prevenire. Este necesar a se prefigura și institui un sistem de răspundere care să țină seama de caracterul excepțional, consecințele majore și posibil ireversibile ale CEM asupra condiției umane și calității mediului. În planul dreptului civil se manifestă un prejudiciu electromagnetic, cu particularități evidente, care implică modalități specifice de reparare și indemnizare, precum și o răspundere obiectivă, independent de culpă. Domeniul dreptului administrativ presupune configurarea unei autorizări administrative complexe și un control și supraveghere permanente a amplasării sistemelor de transmisie-recepție a semnalului GSM, precum și generarea unui contencios pe măsură. Nici protecția față de pericolul electromagnetic prin dreptul penal nu poate fi ignorată, ci, dimpotrivă, poate juca un rol central. Este vorba, mai întâi, de noi incriminări privind fapte legate de punerea în pericol sau afectarea sănătății umane și a calității mediului, nerespectarea măsurilor de prevenire și precauție instituite în privința poluării electromagnetice. Într-o perspectivă mai largă, globală, s-ar putea avea în vedere inițierea unui proces internațional de recunoaștere și consacrare a unei noi crime contra umanității, cea de ecocid electromagnetic.” Prof. univ. dr. Mircea Duțu,
 
Sursa: https://tinyurl.com/ydbgy4a9
 
#STOP5GRomânia
#STOPGenocidulElectromagnetic
#STOPEcocidulElectromagnetic

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.