Stop 5G România

Rulează videoul

PROIECT DE LEGE MAMUT PENTRU IMPLEMENTAREA RETELEI 5G

 

ANUNȚ IMPORTANT

pentru proprietarii de imobile, primari, clerici, ministere, ONG-uri de mediu, sănătate sau care luptă pentru drepturile omului, pentru societatea civică în general, instituții abilitate și toți cetățenii, ale căror drepturi constituționale sunt încălcate de noul proiect de lege pentru implementarea tehnologiei 5G în România:

LUAȚI ATITUDINE ACUM CÂT SE MAI POATE!

          Vor să pună antene oriunde, oricând, oricâte și fără să mai avem posibilitatea să ne protejăm. Iar presa nu scrie nimic despre acest proiect de lege mamut (are 133 de pagini), deși impactul lui este enorm!

          MOBILIZAREA SE IMPUNE A FI IMEDIATĂ! Termenul de încheiere a consultării publice este luni, 2 noiembrie, în ciuda numeroaselor noastre cereri argumentate pentru prelungire!

DACĂ ACEST PROIECT VA FI IMPLEMENTAT, NE VA AFECTA ASTFEL: VOM FI IRADIAȚI, CU PROPRIETATEA VIOLATĂ, CU DREPTURILE FUNDAMENTALE TERFELITE, CU BANI DE LA BUGET LUAȚI ETC.

Implementarea dispozitivelor 5G s-ar face din bani publici (ai noștri), în detrimentul sănătății oamenilor și pentru profitul imens al corporațiilor telecom!

GUVERNUL, împreună cu CORPORAȚIILE TELECOM, încearcă să introducă pe furiș (iar presa vândută nu zice nimic), un proiect de lege neconstituțional, ce prevede, printre altele:

? Să poată intra cu forța pe proprietatea publică și privată, pentru a instala echipamentele radiative;

? Autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără autorizație în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, rezervații protejate etc. Mai mult, operatorii telecom nu vor mai plăti chirii sau alte taxe pentru echipamentele instalate, deși ei prestează o activitate comercială, din care câștigă foarte mulți bani;

? Cheltuielile cu consumul de electricitate, care vor fi imense, se vor transfera către stat (bani publici) și către autoritățile locale, adică către noi cetățenii, plătitori de taxe și impozite;

? Patrimoniul național (care în prezent este protejat), va fi afectat iremediabil de echipamentele instalate. Care vor fi puse FĂRĂ autorizație și FĂRĂ plata vreunei chirii.

O dovadă în plus este și următorul extras din Nota de fundamentare a proiectului de lege:

Eliminarea anumitor restricții privind instalarea unor elemente ale rețelelor de comunicații electronice este esențială pentru furnizarea către utilizatorii finali a noii tehnologii 5G. În acest sens, pentru a facilita implementarea tehnologiei 5G, proiectul de transpunere completează legislația actuală privind accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructurile fizice, prin stabilirea instalării și operării în mod gratuit a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. Gratuitatea instalării are în vedere, în primul rând, infrastructurile fizice care constituie mobilierul stradal, precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulație, semafoarele, panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun. Se vor instala gratuit inclusiv branșamentele la rețeaua de distribuție a energiei electrice, necesare pentru funcționarea punctului de acces, cât și elementele de rețea sau infrastructură fizică necesare pentru conectarea acestor puncte fie la segmentul de transport, fie la cel de distribuție, dintr-o rețea publică de comunicații electronice.

Sursa:http://mt.ro/web14/documente/acte-normative/2020/10_18/EXPUNERE%20DE%20MOTIVE_MULTIPLICARE.docx.

Proiectul de lege este aici: http://mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3139-l15102020.

?    ESTE NEVOIE DE MOBILIZAREA TUTUROR DECIDENȚILOR ACUM!    ?

?Trimite o petiție acum la: consultare.publica@mt.ro și participă la dezbaterea publică;

?Contactează acum asociația ta de proprietari și, împreună cu ea, contestă acest proiect de lege abuziv. Aceasta se poate face prin mail la adresa: consultare.publica@mt.ro, sau prin formularul E-consultare de la: https://tinyurl.com/y4xcsqdl;

?Contactează acum primarul localității tale și cere-i să se opună acestui proiect, care le încalcă sau le restrânge AUTONOMIA ADMINISTRATIVĂ, LE FURĂ BANI DIN BUGETUL LOCAL ȘI ÎI OBLIGĂ LA NIȘTE CHELTUIELI IMENSE, PE CARE CORPORAȚIILE AR TREBUI SĂ LE PLĂTEASCĂ. În Italia de exemplu, sute de primari luptă alături de cetățenii lor ca să oprească implementarea 5G: https://www.facebook.com/stop5gromania/posts/2744360562507656;

?Trimite acum cerere de prelungire a consultării referitor la acest proiect și organizarea unei dezbateri publice, cum este descris la:

https://www.facebook.com/stop5gromania/posts/2792256814384697;

?#SHARE   #DISTRIBUITIMASIV

Mulți nu știu încă de acest proiect de lege care, dacă va fi implementat, le va distruge sănătatea, libertatea și proprietățile. De exemplu în SUA, imobilele pe care sunt antene 5G instalate au pierdut aproximativ 30% din valoarea de piață.

?Pe pagina http://STOP5GRomania.ro veți găsi în curând un model pe petiție- la http://stop5gromania.ro/02-11-2020-petitie-pentru-anularea-proiectului-de-lege-referitor-la-tehnologia-nociva-5g/

 

În tabelul următor sunt prezentate dovezi sub formă de extrase din proiectul de lege ce se vrea a fi implementat, în comparație cu ceea ce este astăzi în vigoare.

cu Bold – importante
cu Bold – importanta maxima

A. Se modifică următoarele legi:

1)Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice

Legislația în vigoare Prevederile noului proiect
Art. 1 ARTICOL ABROGAT!!!
(4)Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică imobilelor care constituie, conform legislaţiei în vigoare, fondul forestier naţional.
Art. 2, alin. (1)a)acces pe proprietăţi – accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în scopul construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora; a) acces pe proprietăţi – accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, prin folosința acestora pentru construirea, instalarea, întreţinerea, înlocuirea şi mutarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora;”
Art. 2, alin. (1) c)infrastructură fizică – orice element sau parte componentă a unei reţele, precum şi orice element necesar susţinerii acesteia, cu excepţia reţelelor de comunicaţii electronice, care pot fi utilizate pentru instalarea unei reţele de comunicaţii electronice fără a deveni ele însele elemente ale reţelei de comunicaţii electronice, cum ar fi: canalele, conductele, ţevile, camerele de tragere şi de vizitare, cabinetele, clădirile şi intrările în clădiri, structurile de susţinere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii şi alte construcţii inginereşti parte a respectivei reţele; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum şi elementele reţelelor utilizate pentru furnizarea apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare; „c) infrastructură fizică – orice element sau parte componentă a unei rețele, precum și orice element necesar susținerii acesteia, cu excepția rețelelor de comunicații electronice, care pot fi utilizate pentru instalarea unei reţele de comunicaţii electronice fără a deveni ele însele elemente ale rețelei de comunicații electronice, cum ar fi : canalele, conductele, țevile, camerele de tragere și de vizitare, cabinetele, clădirile și intrările în clădiri, structurile de susținere a antenelor, turnurile, pilonii, stâlpii, inclusiv cei de iluminat, semnele de circulație, semafoarele, panourile, stațiile de autobuz, tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun, precum și alte construcții inginerești parte a respectivei rețele ori obiecte de mobilier stradal; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum și elementele rețelelor utilizate pentru furnizarea apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare, nu reprezintă infrastructură fizică în sensul prezentei legi;”
Art. 6 „(61) În cazurile în care pe baza metodologiei detaliate prevăzute la alin. (5), ANCOM stabilește că pentru anumite tipuri de acces, beneficiile tangibile și intangibile prevăzute la alin. (6), depășesc contravaloarea lipsei de folosință și despăgubirea pentru prejudiciile directe și certe prevăzute la alin. (4), exercitarea dreptului de acces prevăzut la alin. (1) sau (2) se realizează cu titlu gratuit.
(62) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice instalează și operează în mod gratuit puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe, deasupra, în sau sub infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau unităților administrativ-teritoriale, autoritățile administrației publice centrale sau locale care administrează aceste bunuri ori entitățile care le au în proprietate, administrare, concesiune, închiriere ori folosință cu titlu gratuit neputând stabili tarife, taxe și orice alte sume pentru ocuparea și folosința acestor infrastructuri fizice.
(63) Punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă prevăzute la alin. 62) trebuie să respecte caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/911 al Comisiei din 30 iunie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, accesul gratuit prevăzut la alin. 62) incluzând atât accesul necesar pentru conectarea puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă la o rețea publică de comunicații electronice, cât și accesul pentru instalarea branșamentelor necesare la rețeaua de energie electrică.
(64) Infrastructurile fizice proprietate publică sau privată a statului sau unităților administrativ-teritoriale prevăzute la alin. 62), includ, printre altele, și mobilierul stradal, precum stâlpii de iluminat public, semnele de circulație, semafoarele, panourile și stațiile de autobuz, de tramvai, metrou ori a altor mijloace de transport în comun.
Art. 6 (12)Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumuri, vor încheia, cu respectarea normelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, doar contracte de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică cu persoanele care deţin ori controlează elementele de infrastructură fizică, în condiţiile prezentei legi, urmând a datora tarife doar acestor persoane. „(12)  Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumurile de interes național, județean ori local, vor încheia, cu respectarea normelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, doar contracte de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică cu persoanele care deţin ori controlează elementele de infrastructură fizică, în condiţiile prezentei legi, urmând a datora tarife doar acestor persoane.”
Art. 6 „(121) Dispozițiile alin. (12) sunt aplicabile inclusiv în cazul tarifelor prevăzute de art. 46 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu următoarele modificările și completările ulterioare.”
Art. 29 (4)Normativele tehnice vor cuprinde şi vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii fizice necesare susţinerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste normative, aviz necesar în vederea emiterii autorizaţiei de construire, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură fizică a reţelelor publice de comunicaţii electronice. „(4) Normativele tehnice vor cuprinde şi vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii fizice necesare susţinerii acestora.”
Art. 31 ARTICOL ABROGAT!!!

În zona drumurilor nu pot fi instalate infrastructuri fizice care:
a)restrâng ampriza drumurilor;
b)stânjenesc circulaţia autovehiculelor;
c)periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii

2)Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:

Legislația în vigoare Prevederile noului proiect
„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), lucrările de construcții și/sau lucrările de inginerie civilă cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice se execută și se autorizează conform dispozițiilor legii speciale.”
(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: „(1) Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură, cu excepția infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice, se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor, pentru:”
c)lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente; „(c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente, cu excepția infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice;
alin. (1 )p)introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinaţie, precum şi introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice interioare existente; alin. (1 ) p) Instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/911 din 30 iunie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, inclusiv realizarea branșamentelor la rețeaua de energie electrică și conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice.”
alin. (1) „j) Instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/911, inclusiv realizarea branșamentelor la rețeaua de energie electrică și conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice.”

3)OUG 195/2005 privind protecția mediului:

Legislația în vigoare Prevederile noului proiect
Art. 71 (1)Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora „(1) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora, cu excepția cazului în care se realizează lucrări de construcții pentru infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice.”

4)Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice:

Legislația în vigoare Prevederile noului proiect
Art. 24 (2)Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii. „(2) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, ori de amplasare a echipamentelor, sau a infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice, indiferent de sursa lor de finanțare și de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști și experți atestați și sub inspecția și controlul propriu ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în condițiile legii.”
Art. 341 Prin excepţie de la prevederile art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentaţiile tehnice fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2) pentru tipuri de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecţie sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiţii, atunci când respectivele tipuri de intervenţii şi condiţii sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentațiile tehnice fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2), pentru tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecție sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiții, atunci când respectivele tipuri de intervenții și condiții sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pentru lucrări de construcții având ca obiect elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, efectuate cu privire la imobile clasate ca monumente istorice, sau la imobile situate în zone de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate.”

5)OUG nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea SNCFR:

Legislația în vigoare Prevederile noului proiect
Art. 111 „(41) Compania națională care administrează infrastructura feroviară are obligația de a acorda, în condițiile legii, furnizorilor de rețele de comunicații electronice drept de acces asupra infrastructurii feroviare publice în vederea executării de lucrări de construcții pentru instalarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de rețea.”
Art. 111 (51) Contractul prin care se acordă drept de acces furnizorilor de rețele de comunicații electronice la infrastructura fizică de transport a căilor ferate se încheie conform dispozițiilor Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completările ulterioare.”

6)Legea nr. 7/1996 – a cadastrului și publicității imobiliare:

Articole noi:

„(11) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor reprezentând infrastructură fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice se înscrie în cartea funciară în favoarea furnizorilor de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorilor de infrastructură de comunicații electronice pe baza documentelor care dovedesc dreptul de a executa lucrări de construcții și a unei documentații cadastrale cu privire la elementele de infrastructură fizică, precum și:
a)         pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cazul lucrărilor pentru care nu este necesară emiterea unei autorizații de construire, respectiv
b)         pe baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală competentă să emită autorizația de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform legii și că există proces- verbal de recepție la terminarea lucrărilor.”

7)Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții:

Legislația în vigoare Prevederile noului proiect
b)obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire şi acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor; „b) obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire și acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare corespunzător specificului construcției respective, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor, cu excepția cazului în care lucrările de construcții privesc infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice;
i) predarea către proprietar a construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii. i) predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcției respective, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, cu excepția cazului în care lucrările de construcții privesc infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice
g) darea în folosinţă a construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, preluarea acesteia şi obţinerea autorizaţiilor potrivit legii; g) darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcției respective, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii, cu excepția cazului în care lucrările de construcții privesc infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice;”

B. SE ADAUGĂ:

Capitolul III – Dispoziții pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice

Secțiunea 1
Dispoziții speciale privind realizarea și autorizarea executării lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice și elementele rețelelor de comunicații electroniceArt. 8. – În cuprinsul prezentului Capitol sunt aplicabile definiţiile prevăzute în Anexa nr. 9 la prezenta lege, la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu completările ulterioare.Subsecțiunea 1
Dispoziții speciale privind realizarea lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice și elementelor rețelelor de comunicații electroniceArt. 9. – (1) Lucrările de construcții privind elementele de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice se pot executa pe imobile situate în intravilanul sau în extravilanul unităților administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosință a acestor imobile, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile privind utilizarea imobilelor respective.
(2) Imobilele pe care urmează să se execute lucrări de construcții privind elementele de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice și care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară pot fi identificate prin plan de încadrare în tarla/plan de încadrare în zonă, sau orice modalitate prevăzută de lege, cum ar fi: adresa poștală, număr de tarla și de parcelă, titlu de proprietate, proces-verbal de punere în posesie, plan de ridicare topografică.Art. 10. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, elementele de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pot fi amplasate în extravilanul unităților administrativ-teritoriale, pe terenuri agricole, indiferent de clasa de calitate a acestora, precum și pe cele care au destinația de pajiști, ori pe cele amenajate cu îmbunătățiri funciare, pe cele care fac parte din zonele-tampon, din zonele de conservare durabilă, de management durabil, sau de dezvoltare durabilă, precum și pe monumente, ansambluri arheologice și istorice, cu condiția obținerii anterior executării lucrărilor de construcții a aprobărilor, avizelor sau actelor administrative necesare potrivit legii în funcție de regimul aplicabil imobilelor respective.
(2) În vederea executării lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul procedurii de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate privată, pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietății, pot fi scoase din circuitul agricol în temeiul acordului exprimat de deținătorul/deținătorii terenurilor respective a cărui/căror calitate de persoană îndreptățită la recunoașterea dreptului de proprietate este confirmată printr-o adeverință eliberată de comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate și a unei declarații pe proprie răspundere, încheiată în formă autentică, prin care furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice care solicită scoaterea definitivă din circuitul agricol își asumă obligația de a-i despăgubi pe proprietarii terenurilor respective pentru orice daună suportată de aceștia ca urmare a scoaterii definitive a terenurilor din circuitul agricol.
(3) Anterior inițierii procedurii de aprobare a scoaterii din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice care au dobândit dreptul de a executa lucrări de construcții de la deținătorii terenurilor respective, alții decât proprietarii acestora, vor publica intenția de a executa lucrările de construcții la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului pe raza căreia/căruia urmează să fie executate lucrările, identificând terenurile pe care urmează să fie executate lucrările prin indicarea numărului de carte funciară, sau, în cazul terenurilor care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, prin oricare dintre modalitățile de identificare prevăzute la alin. (2) al art. 9 și vor preciza suprafețele care vor face obiectul scoaterii din circuitul agricol. Persoanele care dețin dreptul de proprietate asupra terenurilor indicate în anunțul publicat vor anunța furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv pe operatorul de infrastructură de comunicații electronice care a făcut publică intenția sa de a executa lucrările respective, în termen de 15 zile de la publicarea anunțului și vor prezenta documentele care atestă dreptul de proprietate, în vederea negocierii condițiilor privind exercitarea dreptului de a executa lucrări de construcții pe terenurile respective al furnizorului de rețele de comunicații electronice sau, după caz, al  operatorului de infrastructură de comunicații electronice.
(4) În cazul în care, după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (3), proprietarii terenurilor situate în extravilan pe care urmează să fie executate lucrări de construcții privind infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice nu pot fi identificați, sau nu pot prezenta documente care să ateste dreptul lor de proprietate, în vederea aprobării scoaterii din circuitul agricol a terenurilor respective, furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice, va prezenta acordul exprimat de deținătorul/deținătorii acelor terenuri însoțit de o declarație pe proprie răspundere, încheiată în formă autentică, prin care furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice care solicită scoaterea definitivă din circuitul agricol își asumă obligația de a-i despăgubi pe proprietarii terenurilor respective  pentru eventualele daune suportate de aceștia ca urmare a scoaterii definitive a terenurilor din circuitul agricol.Art. 11. –  Lucrările de construcții pentru amplasarea pe terenuri agricole din intravilan a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pot fi efectuate fără a fi necesară scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor de teren respective.Art. 12. – (1) În vederea asigurării siguranței și securității cetățenilor prin asigurarea accesului la sistemul de avertizare în situații de urgență RO-ALERT, respectiv la sistemul național unic pentru apeluri de urgență, prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (71), alin. (8), alin. (9) și alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, este permisă amplasarea de elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice în zonele-tampon, în zonele de conservare durabilă, de management durabil, precum și în zonele de dezvoltare durabilă.
(2) Lucrările prevăzute pentru amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice vor fi executate în zonele menționate în alin. (1) cu respectarea condițiilor impuse prin actul administrativ emis de autoritățile competente pentru protecția mediului.
(3) În vederea efectuării lucrărilor menționate la alin. (1), furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice, sunt obligați să prevadă soluții tehnice care să permită partajarea elementelor de infrastructură fizică amplasate în zonele-tampon, în zonele de conservare durabilă, de management durabil, precum și în zonele de dezvoltare durabilă între mai mulți furnizori de rețele de comunicații electronice.Art. 13. – (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 5 lit. h) și ale art. 18 alin. (5) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pot fi amplasate pe spațiile verzi situate în intravilan, în condițiile prevăzute în contractul care conferă dreptul de a executa lucrări de construcții, respectiv în hotărârea judecătorească prin care este recunoscut acest drept, cu condiția ca, în cazul amplasării supraterane, suprafața cumulată a amprentei la sol a acestor elemente de infrastructură fizică să nu depășească 50 de metri pătrați din suprafața totală a spațiului verde în cadrul căruia sunt amplasate.
(2) Prin derogare de la dispozițiile art. III din Legea nr. 313/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009, amplasarea pe spații verzi a infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, conform dispozițiilor prezentei legi, se face fără a fi necesară modificarea prealabilă a documentațiilor de urbanism.Art. 14. – (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice și operatorii de infrastructură de comunicații electronice au dreptul de a executa lucrări de construcții cu privire la infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice, aferente realizării sau extinderii rețelelor de comunicații electronice, pe terenurile cu destinație forestieră.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, terenurile care fac parte din fondul forestier național necesare realizării sau extinderii infrastructurii fizice destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice pot fi ocupate temporar pe întreaga durată a realizării lucrărilor de construcții cu privire la elementele de infrastructură fizică și de existență a rețelelor de comunicații electronice respective, cu asigurarea plății anticipate a obligațiilor bănești de către beneficiarul aprobării de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier național pentru obiectivul respectiv.Art. 15. –  (1) Ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată, altele decât cele aflate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietății, se face în temeiul acordului dat de beneficiarul/beneficiarii unei adeverințe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirmă calitatea acestuia/acestora de persoană îndreptățită la recunoașterea dreptului de proprietate.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea de ocupare temporară a terenurilor forestiere necesare realizării sau extinderii rețelelor de comunicații electronice prevăzute la alin. 1 se face în temeiul dreptului de a executa lucrări de construcții și a unei declarații pe proprie răspundere, dată în formă autentică, prin care furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice, își asumă obligația de a-i despăgubi pe proprietarii terenurilor forestiere respective pentru orice daună produsă acestora ca urmare a ocupării temporare a terenurilor din circuitul silvic.Art. 16. –  Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice aferente realizării sau extinderii rețelelor de comunicații electronice la distanțe mai mici de 50 metri de liziera pădurii nu este necesară obținerea avizului structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.Art. 17. –  Prin derogare de la dispozițiile art. 49 alin. (31) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, lucrările standard definite conform pct. 4  din Anexa nr. 9 executate pe construcții existente se fac fără a fi necesară emiterea unui aviz de amplasament.Art. 18. – În zona drumurilor publice nu pot fi instalate infrastructuri fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice care:
a) restrâng ampriza drumurilor;
b) stânjenesc circulația autovehiculelor;
c) periclitează siguranța circulației, inclusiv prin reducerea vizibilității.Art. 19. –  Prin derogare de la prevederile art. 46 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care, în scopul amplasării de noi elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, furnizorii de rețele de comunicații electronice sau operatorii de infrastructură de comunicații electronice execută lucrări de construcții în zona drumurilor publice, în contractul încheiat de administratorul drumului cu furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv cu operatorul de infrastructură de comunicații electronice, prin care se acordă acestora dreptul de a executa lucrări de construcții vor fi incluse acordul administratorului drumului și autorizația de amplasare, fără a mai fi necesară emiterea separată a acestor avize sau autorizații.Art. 20. – (1) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice în zona de siguranță și în zona de protecție a infrastructurii feroviare se face în condițiile stabilite prin contractul privind exercitarea dreptului de a efectua lucrări de construcții și cu avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
(2) Avizul prevăzut la alin. (1), respectiv avizul nefavorabil, se va emite în termen de 15 zile de la depunerea de către furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv de către un  operator de infrastructură de comunicații electronice a unei cereri în acest sens, însoțită de proiectul tehnic al lucrărilor de construcții ce urmează să fie executate în zona de protecție sau în zona de siguranță a infrastructurii feroviare.Art. 21. – (1) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice în zonele afectate de servituți aeronautice se face în condițiile stabilite în contractul, respectiv hotărârea judecătorească privind exercitarea dreptului de a efectua lucrări de construcții și cu avizul Autorității Aeronautice Civile, emis în condițiile legii.
(2) Amplasarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice în zonele de siguranță maritimă, în zonele de siguranță și protecție a căilor navigabile interioare se face cu avizul administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile interioare și cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
(3) În zonele de siguranță și protecție a căilor navigabile interioare nu pot fi instalate elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice care:
a) restrâng ampriza căilor navigabile;
b) limitează înălțimea de navigație în acel sector;
c) periclitează siguranța navigației, inclusiv prin reducerea vizibilității;
d) interferează cu aparatura utilizată pentru desfășurarea navigației în condiții de siguranță.
(4) Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice, au obligația de a marca și semnaliza infrastructura fizică instalată în zonele de protecție maritimă și în zonele de siguranță și protecție a căilor navigabile interioare, conform regulilor privind semnalizarea de navigație, precum și obligația de a asigura vizibilitatea semnelor și marcajelor respective și de a le menține în funcțiune pe cheltuiala lor.            Art. 22. – (1) Pentru lucrările de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, avizele de amplasament vor fi emise de către operatorii rețelelor electrice conform Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016.
(2) Documentația anexată cererii de emitere a avizului de amplasament pentru lucrări de mică amploare și lucrări standard va cuprinde documentele prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. a), b) și d), respectiv la art. 32 alin. (2) lit. a) și b), în locul documentelor prevăzute de Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobată prin Ordinul A.N.R.E nr. 25/2016.Art. 23. – (1) Contractul ce conferă furnizorilor de rețele de comunicații electronice sau operatorilor de infrastructură de comunicații electronice un drept de a executa lucrări de construcții în cadrul unui condominiu, va fi încheiat de aceștia cu asociația de proprietari reprezentată de președinte, fără a fi necesară hotărârea adunării generale a asociației de proprietari sau acordul vreunui proprietar din condominiu.
(2) Contractul încheiat în condițiile alin. (1) poate avea orice durată, stabilită prin acordul părților, dar care nu poate depăși durata de existență a rețelelor de comunicații electronice în imobilul respectiv și va fi cu titlu gratuit.Subsecțiunea a 2-a
Dispoziții speciale privind autorizarea executării lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice și elementelor rețelelor de comunicații electroniceParagraful 1
Aspecte generaleArt. 24. – Lucrările de construcții având ca scop edificarea, consolidarea, modificarea, extinderea sau desființarea elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice se execută de către furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv de către operatorii de infrastructură de comunicații electronice, titulari ai unui drept de a executa lucrări de construcții, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu respectarea reglementărilor privind:
a) proiectarea și executarea construcțiilor;
b) calitatea în construcții;
c) protecția igienei și a sănătății publice;
d) protecția mediului;
e) protecția muncii;
f) protejarea monumentelor istorice.
Art. 25. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 311 alin. (1) și ale art. 65 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în cazul în care planurile de urbanism aplicabile nu reglementează ori cuprind prevederi insuficiente cu privire la amplasarea infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, lucrările de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice pot fi executate cu respectarea prevederilor prezentei legi fără a fi necesară elaborarea și aprobarea unor planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism care să reglementeze amplasarea elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice anterior executării acestor lucrări.
(2) În zonele în care există anumite restricții stabilite prin documentațiile de urbanism sau prin decizii ale autorităților publice locale cu privire la modul de amplasare și caracteristicile rețelelor de comunicații electronice și a infrastructurii fizice asociate acestora, rețelele de comunicații electronice pot fi amplasate prin reutilizarea infrastructurii fizice existente în intravilanul și extravilanul unităților administrativ-teritoriale din zonele urbane sau rurale, inclusiv în varianta supraterană.
(3) În termen de 90 de zile de la încheierea unor procese-verbale care să ateste finalizarea executării lucrărilor de construire sau de desființare a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pe raza unei unități administrativ-teritoriale, beneficiarii lucrărilor vor transmite autorităților locale competente planuri cu privire la amplasarea acelor elemente de infrastructură fizică, pe care autoritățile locale le vor include în planurile de urbanism cu ocazia actualizării acestora.

Art. 26. – (1) Lucrările având ca obiect instalarea, întreținerea, repararea, înlocuirea, modificarea, retehnologizarea, mutarea sau desființarea elementelor componente ale rețelelor de comunicații electronice, inclusiv amplasarea de cabluri și echipamente de comunicații electronice în/pe elemente de infrastructură fizică existente, care nu implică efectuarea de lucrări de construcții asupra imobilelor sau asupra elementelor de infrastructură fizică, precum și lucrările având ca obiect branșarea sau racordarea rețelelor de comunicații electronice la rețeaua de energie electrică, pot fi executate de către furnizorii de rețele de comunicații electronice fără a fi necesară obținerea vreunei autorizații de construire sau de desființare și fără a fi necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzută de prezenta lege pentru lucrările de mică amploare sau standard.
(2) Lucrările având ca obiect instalarea, întreținerea, repararea, înlocuirea, modificarea, retehnologizarea, mutarea sau desființarea elementelor componente ale rețelelor de comunicații electronice pe structuri mobile sau amplasate direct pe sol, fără fundații și fără racorduri sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice, precum și lucrările care au ca obiect efectuarea de branșamente aeriene, nu fac obiectul procedurii de autorizare aplicabile lucrărilor de mică amploare sau standard, ori altor lucrări de construcții și se execută de către furnizorii de rețele de comunicații electronice fără notificare și fără autorizație de construire sau de desființare.
(3) În cazul lucrărilor având ca obiect instalarea, întreținerea, repararea, înlocuirea, modificarea, retehnologizarea, mutarea sau desființarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, așa cum sunt acestea definite în legislația specială din domeniul comunicațiilor electronice, precum și în cazul lucrărilor având ca obiect realizarea branșamentelor la energia electrică și conectarea punctului de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă  la o rețea publică de comunicații electronice, prevederile alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile legislației privind comunicațiile electronice, inclusiv cele privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice.

Paragraful 2
Procedura de autorizare a executării lucrărilor de mică amploare și a lucrărilor standard

Art. 27. – (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice sau operatorii de infrastructură de comunicații electronice, titulari ai unui drept de a executa lucrări de construcții, au dreptul să execute lucrări de mică amploare și lucrări standard fără a fi necesară obținerea unei autorizații de construire sau de desființare potrivit dispozițiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare , cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.
(2) Pentru executarea lucrărilor de mică amploare și a lucrărilor standard, furnizorii de rețele de comunicații electronice sau  operatorii de infrastructură de comunicații electronice au obligația de a plăti la compartimentul de specialitate al administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările, o taxă pentru executarea lucrărilor de construcții respective, egală cu taxa aplicabilă în cazul emiterii autorizațiilor de construire, ce se va calcula conform legii în funcție de valoarea lucrărilor respective.
(3) În vederea calculării taxei prevăzute la alin. (2), furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice, au obligația de a prezenta compartimentului de specialitate al administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările o declarație pe proprie răspundere cu privire la costul estimativ al lucrărilor de mică amploare ce urmează a fi executate.
(4) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea declarației menționate la alin. (3), compartimentul de specialitate al administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia urmează să fie executate lucrările va calcula și va comunica furnizorului de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorului de infrastructură de comunicații electronice, valoarea taxei datorate pentru executarea lucrărilor de mică amploare, respectiv pentru executarea lucrărilor standard.

Art. 28.(1) Avizele, acordurile sau actele administrative enumerate în Anexa nr. 6 sau după caz, în Anexa nr. 7 se emit de către autoritățile, instituțiile ori entitățile competente la cererea furnizorilor de rețele de comunicații electronice sau a operatorilor de infrastructură de comunicații electronice, însoțită de documentația specifică necesară pentru emiterea avizelor, acordurilor sau actelor administrative respective, fără a fi necesară emiterea prealabilă a unui certificat de urbanism.
(2) Autoritățile, instituțiile ori entitățile competente au obligația să răspundă cererilor prevăzute la alin. (1) în termen de 10 zile de la depunerea acestora.
(3) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului se emite conform procedurii și termenelor reglementate prin legea specială.

Art. 29. – (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice au dreptul să execute lucrări de mică amploare fără a fi necesară emiterea unei autorizații de construire sau de desființare, numai după întocmirea unei documentații și transmiterea unei notificări către primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările.
(2) Documentația menționată la alin. (1) va cuprinde:
d) documente care atestă dreptul de a executa lucrări de construcții, astfel cum este definit în Anexa nr. 9;
e) documente necesare pentru identificarea imobilelor sau, după caz, a infrastructurii fizice cu privire la care urmează să fie efectuate lucrările de mică amploare, respectiv:
1. extras de carte funciară pentru informare însoțit de extrasul de plan cadastral eliberat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu maximum 30 de zile înainte de data întocmirii documentației, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, sau
2. plan de încadrare în tarla/plan de încadrare în zonă, sau orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege, cum ar fi: adresa poștală, număr de tarla și de parcelă, titlu de proprietate, proces-verbal de punere în posesie, plan de ridicare topografică, pentru imobilele care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară. Planul de încadrare în zonă se va elibera la cerere de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară.
f) avizele, acordurile și actele administrative enumerate în Anexa nr. 6, după caz;
g) documentația tehnică, respectiv proiectul tehnic întocmit cu respectarea standardelor și/sau a normelor aplicabile și verificat de un specialist atestat ca verificator tehnic de proiecte.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde:
h) descrierea pe scurt a lucrărilor care urmează să fie executate;
i) adresa imobilelor asupra cărora urmează să fie executate lucrările de mică amploare;
j) data la care urmează să înceapă execuția lucrărilor de mică amploare și data estimată pentru finalizarea acestora;
k) dovada plății taxei pentru executarea lucrărilor de mică amploare.

Art. 30 – În vederea realizării controlului cu privire la executarea lucrărilor de mică amploare, pe parcursul executării lucrărilor sau în termen de 3 ani de la finalizarea acestora, furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice au obligația de a  prezenta spre verificare organelor de control ale autorităților publice locale, competente să asigure disciplina în construcții, la cererea acestora:
a) dovada transmiterii notificării prevăzute la alin. (3) al art. 29;
b) copia documentației menționate la alin. (2) al art. 29;
c) dovada plății taxei pentru executarea lucrărilor de mică amploare respective.

Art. 31. – (1) Finalizarea executării lucrărilor de mică amploare va fi constatată prin proces-verbal semnat de beneficiarul lucrării și de executantul acesteia; în cazul lucrărilor de mică amploare executate în zona drumurilor publice, la recepția lucrărilor participă și administratorii drumurilor respective, pentru a verifica respectarea condiților prevăzute în contractul care conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.
(2) Înscrierea în cartea funciară a lucrărilor de mică amploare care reprezintă imobile în sensul art. 876 din Codul Civil și art. 1 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 se face cu respectarea dispozițiilor legale în materie, pe baza unui certificat de atestare a edificării lucrărilor și a contractului, respectiv a hotărârii judecătorești, care conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.
(3) Certificatul de atestare a edificării lucrărilor menționat la alin. (2) este emis de primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia au fost executate lucrările de mică amploare în termen de 10 zile de la depunerea de către furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv de către operatorul de infrastructură de comunicații electronice, a unei cereri însoțite de procesul-verbal la terminarea lucrărilor întocmit conform alin. (1) și de copia notificării prevăzute la alin. (1) al art. 29.

Art. 32. – (1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice, au dreptul să execute lucrări standard fără a fi necesară emiterea unei autorizații de construire sau de desființare, numai după întocmirea unei documentații și transmiterea unei notificări către primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia urmează să fie executate lucrările.
(2) Documentația prevăzută la alin. (1) va cuprinde:
a) documente care atestă dreptul furnizorului de rețele de comunicații electronice sau al operatorului de infrastructură de comunicații electronice de a executa lucrări de construcții pe imobilele, inclusiv elementele de infrastructură fizică, pe care urmează să fie executate lucrările standard;
b) documente necesare pentru identificarea imobilelor sau, după caz, a infrastructurii fizice cu privire la care urmează să fie efectuate lucrările standard, respectiv:
1. extras de carte funciară pentru informare însoțit de extrasul de plan cadastral eliberat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu maximum 30 de zile înainte de data întocmirii documentației, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, sau
2. plan de încadrare în tarla/plan de încadrare în zonă, sau orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege, cum ar fi: adresa poștală, număr de tarla și de parcelă, titlu de proprietate, proces-verbal de punere în posesie, plan de ridicare topografică pentru imobilele care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară. Planul de încadrare în zonă se va elibera la cerere de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară.
c) avizele specifice necesare pentru efectuarea de lucrări de construcții pe infrastructura fizică existentă emise de operatorii rețelelor respective, în măsura în care condițiile de amplasare și acordul operatorilor de rețea nu sunt deja cuprinse în documentele care atestă dreptul furnizorului de rețele de comunicații electronice, respectiv al operatorului de infrastructură de comunicații electronice, de a executa lucrări de construcții asupra infrastructurii fizice respective; prin derogare de la dispozițiile art. 50 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, în cazul în care lucrările standard urmează să fie executate în temeiul unui drept de acces la infrastructura fizică care a fost deja avizată sau autorizată din punct de vedere al gospodăririi apelor, nu este necesară emiterea unui alt aviz de gospodărire a apelor cu privire la lucrările standard ce urmează a fi executate;
d) alte avize, acorduri  sau acte administrative necesare, după caz, pentru executarea lucrărilor standard, conform Anexei nr. 7;
e) documentația tehnică, respectiv proiectul tehnic întocmit cu respectarea standardelor și/sau a normelor aplicabile și verificat de un specialist atestat ca verificator tehnic de proiecte.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde:
a) date de identificare a infrastructurii fizice asupra căreia urmează să fie executate lucrările standard;
b) descrierea pe scurt a lucrărilor standard care urmează să fie executate;
c) data la care urmează să înceapă executarea lucrărilor standard și data estimată pentru terminarea acestora;
d) copia documentației menționate la alin. (2);
e) dovada plății taxei pentru executarea lucrărilor standard.
(4) În cazul în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării prevăzute la alin. (1), autoritatea căreia i s-a transmis notificarea nu comunică, în scris, furnizorului de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorului de infrastructură de comunicații electronice, refuzul său motivat cu privire la executarea lucrărilor standard indicate în notificare, precizând explicit motivele pentru care documentația transmisă odată cu notificarea este incompletă, furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice, poate executa lucrările standard notificate.
(5) În cazul în care autoritatea competentă a comunicat refuzul său motivat cu privire la executarea lucrărilor standard, furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice, are dreptul:
a) de a contesta în fața instanțelor de contencios administrativ refuzul, dacă îl consideră nejustificat;
b) de a completa documentația pentru executarea lucrărilor standard conform solicitării autorității competente; după completarea documentației, furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice, va relua procedura de notificare prevăzută la alin. (1), transmițând autorității competente doar documentele care fuseseră indicate drept incomplete în refuzul motivat.

Art. 33 – În vederea realizării controlului cu privire la executarea lucrărilor standard, pe parcursul executării lucrărilor sau în termen de 3 ani de la finalizarea acestora, furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice, au obligația de a prezenta spre verificare organelor de control ale autorităților publice locale competente să asigure disciplina în construcții, la cererea acestora:
a) dovada transmiterii notificării menționate la alin. (3) al art. 32,
b) copia documentației menționate la alin. (2) al art. 32 și
c) dovada plății taxei pentru executarea lucrărilor standard.

Art. 34. – (1) Finalizarea executării lucrărilor standard va fi constatată prin proces-verbal semnat de beneficiarul lucrării și de executantul acesteia, precum și de operatorul rețelei asupra căreia au fost efectuate lucrările standard; în cazul lucrărilor standard efectuate în zona drumurilor publice, la recepția lucrărilor participă și administratorii drumurilor respective.
(2) Înscrierea în cartea funciară a lucrărilor standard care reprezintă imobile în sensul art. 876 din Codul Civil și art. 1 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 se face conform dispozițiilor legale în vigoare, pe baza documentației cadastrale, precum și a unui certificat de atestare a edificării lucrărilor și a contractului, respectiv a hotărârii judecătorești, care conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.
(3) Certificatul de atestare a edificării lucrărilor standard menționat la alin. (2) este emis de primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia au fost executate lucrările în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea de către furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv de operatorul de infrastructură de comunicații electronice, a unei cereri însoțite de procesul-verbal la terminarea lucrărilor întocmit conform alin. (1) și de copia notificării prevăzute la alin. (1) al art. 32.

Art. 35. – (1) În cazul în care autoritățile, instituțiile sau operatorii abilitați prin lege să emită avizele, acordurile, sau actele administrative necesare pentru executarea lucrărilor de mică amploare sau a lucrărilor standard, nu  răspund cererilor de avizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/documentației specifice complete, avizul favorabil va fi considerat emis tacit, fără a fi necesară emiterea de către entitatea avizatoare a vreunui document oficial din care să rezulte faptul că nu a fost emis vreun răspuns cu privire la cererea de avizare.
(2) În locul avizelor considerate a fi emise tacit, conform dispozițiilor de mai sus, documentația pentru executarea lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică va cuprinde dovada depunerii de către solicitant a documentației necesare pentru emiterea avizelor respective și o declarație prin care solicitantul declară că termenul prevăzute de lege pentru emiterea și comunicarea răspunsului cu privire la cererea de avizare nu a fost respectat.
(3) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1) și (2), actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului se va emite cu respectarea termenelor prevăzute de legislația specifică în vigoare.

Paragraful 3
Lucrări de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice pentru care este necesară emiterea autorizației de construire sau de desființare

Art. 36. –  (1) Lucrările de construcții având ca scop construirea, modificarea sau desființarea de elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, cu excepția lucrărilor de mică amploare, a lucrărilor standard și a lucrărilor enumerate la art. 26 vor fi executate de furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv de operatorii de infrastructură de comunicații electronice, în calitate de titulari ai unui drept de a executa lucrări de construcții, în temeiul unei autorizații de construire, respectiv de desființare, emisă conform dispozițiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentei legi.
(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizarea executării lucrărilor de construcții prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentației tehnice întocmite conform dispozițiilor cuprinse în Anexa nr. 8, în concordanță cu actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, a avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, semnate și verificate conform legii.

Art. 37. – Executarea lucrărilor de construcții a rețelelor submarine de comunicații electronice, în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, după caz, este permisă în baza actului administrativ emis de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, care ține loc de autorizație de construire/desființare.

Art. 38. – În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum și a autorizației de construire pentru executarea de lucrări de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, la solicitarea furnizorilor de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorilor de infrastructură de comunicații electronice:
a) prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (4) și art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imobilele pe care urmează să fie executate lucrări de construcții având ca obiect infrastructură fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla, numărul de parcelă, planul de încadrare în tarla, planul de ridicare topografică sau planul de încadrare în zonă,  precum și prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege, cum ar fi adresa poștală, număr de tarla și de parcelă, titlul de proprietate, proces-verbal de punere în posesie;
b) prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie titlu pentru emiterea autorizației de construire oricare dintre documentele care atestă dreptul de a executa lucrări de construcții, conform Anexei nr. 9.

Art. 39. – Prin derogare de la dispozițiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatul de urbanism pentru executarea lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii de rețele de comunicații electronice se emite în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru emiterea certificatului urbanism și a dovezii plății taxei pentru emiterea acestuia.

Art. 40. – Avizele și acordurile ce pot fi necesare în vederea emiterii autorizației de construire sau desființare a lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice sunt prevăzute în Anexa nr. 8.

Art. 41. În cazul în care unul dintre avizele, acordurile sau autorizațiile indicate prin certificatul de urbanism drept necesare pentru executarea lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice trebuie emis de un operator de rețea sau de către o entitate cu care furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice a încheiat/va încheia contracte pentru acordarea dreptului de executare a lucrărilor de construcții, operatorul de rețea/entitatea respectivă este obligat/obligată să includă în contractele privind exercitarea dreptului de a executa lucrări de construcții și acordul sau avizul său cu privire la executarea acelor lucrări.

Art. 42. – Finalizarea lucrărilor de construire privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice care fac obiectul unei autorizații de construire sau de desființare se constată conform procedurii prevăzute de art. 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 43. – Autorizația de construire și anexele acesteia, inclusiv actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, precum și, după caz, notificarea transmisă de către furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv de către operatorul de infrastructură de comunicații electronice conform alin. (1) al art. 29, respectiv alin. (1) al art. 32 au caracter public și se pun la dispoziția publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice emitente sau prin afișare la sediul acesteia împreună cu următoarele informații, după caz:
l) conținutul notificărilor transmise de furnizorul de rețele de comunicații electronice sau de operatorul de infrastructură de comunicații electronice, respectiv conținutul autorizației de construire sau de desființare și al anexelor aferente, sau, după caz, actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;
m) principalele motive și considerente pe care se bazează emiterea autorizației de construire ori de desființare sau, după caz, actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, inclusiv informații cu privire la desfășurarea procesului de consultare a publicului, după caz,
n) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Art. 44.Autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii, la cererea oricărei persoane interesate care se consideră vătămată într-un drept al său ori interes legitim.

Paragraful 4
Lucrări de construcții cu caracter urgent

Art. 45. – (1) În vederea executării de lucrări de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice cu caracter urgent, necesare pentru asigurarea funcționării rețelelor de comunicații electronice în urma apariției unor incidente  care afectează furnizarea de rețele și/sau de servicii de comunicații electronice, sau pentru a înlătura consecințele unui accident, a unei calamități naturale, ale unui dezastru sau unui sinistru deosebit de grav ori ale unor fenomene meteorologice deosebite, furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice vor transmite autorităților competente să emită autorizații de construire sau desființare o notificare ce va cuprinde descrierea lucrărilor ce urmează a fi executate, însoțită de un aviz care să certifice caracterul urgent al lucrărilor, emis de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, la solicitarea furnizorilor sau operatorilor respectivi.
(2) Procedura și condițiile de emitere a avizului prevăzut la alin. (2), inclusiv categoriile de lucrări și tipurile de incidente care afectează furnizarea rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice pentru care se solicita emiterea avizului se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM, emisă în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) Lucrările urgente vor putea fi executate numai după transmiterea notificării menționate la alin. (1).
(4) Furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice au obligația de a iniția întocmirea documentației necesare conform prezentei legi, în funcție de specificul lucrărilor, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (1).

Secțiunea a 2 -a
Sancțiuni

Art. 46. – (1) Constituie contravenții următoarele fapte:
a) executarea lucrărilor de mică amploare și a lucrărilor standard fără plata taxei prevăzute la art. 26 alin. (2) și stabilite în conformitate cu art. 26 alin. (3) și (4)
b) executarea lucrărilor de mică amploare cu încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 28 alin. (1)
c) nepunerea la dispoziția organelor de control a documentelor prevăzute la art. 29
d) executarea lucrărilor standard cu încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 31 alin. (1)
e) nepunerea la dispoziția organelor de control a documentelor prevăzute la art. 32
f) nerespectarea a obligației prevăzute la art. 40 referitoare la includerea în contractele privind exercitarea dreptului de a executa lucrări de construcții a acordului sau avizului cu privire la executarea respectivelor lucrări de construcții;
g) executarea lucrărilor cu caracter urgent cu încălcarea obligației prevăzute la art. 44 alin. (1) privind transmiterea unei notificări însoțite de un aviz;
h) nerespectarea obligației prevăzute la art. 44 alin. (4);
i) neîndeplinirea, în termenul stabilit, a măsurilor de remediere dispuse de organele de control abilitate;
j) neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții în condițiile prezentei legi.
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă după cum urmează:
–             de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. a), f);
–             de la 1.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c) și e);
–             de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. b) și d);
–             de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. g), h), i) și j).

Art. 47. – (1) Dispoziţiile art. 241, art. 26 alin. (4) și (6), art. 27-32 și art. 35 din cadrul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător contravenţiilor prevăzute la art. 45.
(2) Pentru lucrările de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, este necesară emiterea autorizației de construire sau de desființare, se aplică în mod corespunzător prevederile Capitolului III din cadrul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările.

*******

Vă mulțumim pentru încredere, colaborare și implicare!

NUMAI ÎMPREUNĂ și UNIȚI vom REUȘI să împiedicăm implementarea tehnologiei 5G în România!!!

*******

Vă mulțumim pentru toată susținerea pe care o oferiți în a proteja sănătatea și Viața pe Pământ,

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA

Informații suplimentare găsiți la:

http://STOP5GRomania.ro

https://www.facebook.com/STOP5GRomania

Contactați-ne direct pe email la: stop5gromania@gmail.com, să vă furnizăm mai multe detalii.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.