Stop 5G România

Rulează videoul

Problemele grave semnalate de Consiliul legislativ referitor la PL-x nr. 428/2021 legat de implementarea 5G

Consiliul legislativ a semnalat prin Avizul nr. 781/29.09.2021, care are 190 de pagini, din care 30 cu observații și 160 cu mențiuni legate de actele normative care se vor a fi derogate abuziv, în detrimentul și prin discriminarea tuturor celorlalte sectoare economice, instituții, firme și cetățeni.

Sunt multe derogări abuzive de la legislația actuală, care nu pot fi realizate discriminatoriu față de toate celelalte entități fizice și juridice din România și care nu se justifică în raport cu beneficiile obținute.

Astfel, se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului,  5 Hotărâri de Guvern, 5 Ordonanțe de Guvern, după cum urmează:

 1. Legea nr. 10/1995 – refetoare construcții
 2. Legea nr. 95/2006 – reforma în domeniul sănătății
 3. Legea nr. 107/1996 – legea apelor
 4. Legea nr. 225/2015 – legea Codului fiscal
 5. Legea nr. 422/2001 – protejarea monumentelor istorice
 6. Legea nr. 18/1991 – Fondul funciar
 7. Legea nr. 21/2020 – Codul aerian
 8. Legea nr. 24/2007 – Administrarea spațiilor verzi din intravilan
 9. Legea nr. 46/2008 – Codul silvic
 10. Legea nr. 196/2018 – Asociații de proprietari
 11. Legea nr. 203/2018 – Achitare amenzi contravenționale
 12. Legea nr. 27/2015 – Cod de procedură fiscală
 13. Legea nr. 292/2018 – Proiecte publice-private
 14. Legea nr. 313/2009 – Administrarea spațiilor verzi în urban
 15. Legea nr. 350/2001 – Amenajarea teritorială și urbanism
 16. Legea nr. 458/2002 – Calitatea apei potabile
 17. Legea nr. 504/2002 – Legea audiovizualului
 18. Legea nr. 554/2004 – Contencios administrativ
 19. Legea nr. 21/1996 – Legea concurenței
 20. Legea nr. 50/1991 – Construcții
 21. Legea nr. 51/1991 – Securitatea națională
 22. Legea nr. 135/2010 – Cod Procedură Penală
 23. Legea nr. 159/2016 – Legea infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații
 24. Legea nr. 252/2003 – Registrul unic de control
 25. Legea nr. 362/2018 – Nivelul comun de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
 26. Legea nr. 362/2002 – Comerțul electronic
 27. Legea nr. 506/2004 – Protecția datelor personale și a vieții private

 

 1. OUG nr. 12/1998 – Transporturi pe căi ferate și organizare SNCFR
 2. OUG nr. 105/2001 – Frontiera de stat
 3. OUG nr. 195/2005 – Protecția mediului
 4. OUG nr. 13/2013 – Servicii poștale
 5. OUG nr. 57/2007 – Arii naturale protejate
 6. OUG nr. 5/2015 – Deșeuri electronice
 7. OUG nr. 22/2009 – ANCOM
 8. OUG nr. 34/2008 – Sistem național unic pentru apeluri
 9. OUG nr. 34/2014 – Drepturile consumatorilor
 10. OUG nr. 46/2019 – RO-Alert
 11. OUG nr. 111/2011 – Comunicații electronice

 

 1. HG nr. 376/2020 – TNABF
 2. HG nr. 700/2012 – ANPC
 3. HG nr. 487/2016 – Compatibilitatea electromagnetică
 4. HG nr. 740/2016 – Echipamente radio
 5. HG nr. 1016/2004 – Standarde și reglementări UE

 

 1. OG nr. 2/2001 – Regimul juridic al contravențiilor
 2. OG nr. 43/1997 – Regimul drumurilor
 3. OG nr. 25/2016 – Emitere avize amplasament
 4. OG nr. 21/1992 – Protecția consumatorilor
 5. OG nr. 27/2002 – Soluționarea petițiilor

 

O astfel de înșiruire de derogări abuzive este fără precedent în legislația românească reprezintă o sfidare fără precedent și inadmisibilă a voinței suverane a poporului român.

În fapt, acest proiect de lege nu este decât o lungă înșiruire de derogări de la legislația în vigoare, care ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni. De exemplu, de ce proprietarii de rețele de comunicații sunt scutiți de la obținerea unor autorizații și de unele taxe iar toți ceilalți nu?

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.