Stop 5G România

Rulează videoul

15.12.2021 – Solicitare prelungire a termenului de depunere amendamente și avize pentru L532/2021

Solicitare depusa azi la Biroul Permanent al Senatului pentru prelungirea termenului de depus amendamente și dat avize la proiectul de lege L532/2021

Către,

Parlamentul României

Biroul Permanent al Senatului

Vă sesizăm prin prezenta că la proiectul de lege L532/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, trebuie prelungite termenele pentru depus amendamente și dat avize. 

Termenul actual, data de 28.12.2021, este complet nerealist și viciază profund procesul legislativ. Constituie chiar un abuz similar celui din Camera Deputaților, unde s-a invocat motivul procedurii de urgență pentru a nu se putea dezbate și depune amendamente!

Avem în vedere următoarele motive:

1) Timpul e mult prea scurt pentru un proiect atât de mare și de complex.

Propunerea legislativă are 244 de pagini cu informații de înaltă specialitate. La asta se adaugă analiza celor 48 de legi și alte acte normative care se vor a fi derogate, plus analiza implementării corecte și complete a Directivei Codului european al comunicațiilor electronice.

Estimăm că în propunerea legislativă sunt peste 100 de articole și alineate care trebuie corectate, lucru care nu se poate face în doar câteva zile lucrătoare.

Teoretic, mai sunt doar 8 zile lucrătoare până la termen, dar care includ și Ajunul Crăciunului. Cine poate într-un timp așa scurt să analizeze documentul, să se consulte cu specialiștii din multele domenii implicate și să scrie amendamente la peste 100 de articole și alineate?

Mai mult, nu se justifică depunerea amendamentelor și emiterea avizelor înainte de Anul Nou, căci oricum ele vor fi analizate numai din luna ianuarie încolo. Normal ar fi ca acest timp de pauză să fie alocat și folosit pentru o analiză mai aprofundată a problemelor din această propunere legislativă și pentru corectarea lor.

În România există această practică abuzivă și foarte păguboasă de a adopta cele mai importante proiecte de lege chiar înainte de sărbători sau de vacanța parlamentară. Exact atunci când cei care ar trebui să le lucreze cu responsabilitate sunt ocupați cu altceva. Inclusiv societate civică.

2) Acest proiect de lege e foarte complex și important pentru democrația constituțională și pentru societate.

Propunerea legislativă se referă și vrea să modifice, prin derogări, domenii deosebit de importante, precum: sănătatea publică, protecția mediului, securitatea cibernetică, suveranitatea datelor personale, apărarea națională, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale,  fiscalitatea, legislația în construcții, protejarea monumentelor istorice etc.

Prevederile propunerii legislative creează multiple ingerințe în drepturile și libertățile cetățenești: dreptul la viață, integritate fizică și psihică, la mediu sănătos, la proprietate privată, la asociere, la informare, la consimțământ informat, la proprietate, la autonomie  administrativă, la cultură, accesul la informații, dreptul la o justiție corectă, egalitate de drepturi, dreptul la viață privată și familială, drepturile consumatorilor, suveranitatea individuală și libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea de conștiință, inclusiv suveranitatea și siguranța națională.

Reamintim că se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, doar în folosul rețelelor 5G și pentru industria telecom, în mod discreționar, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 5 Hotărâri de Guvern și 5 Ordonanțe de Guvern, după cum urmează:

 1. Legea nr. 10/1995     – referitoare la construcții;
 2. Legea nr. 95/2006     – reforma în domeniul sănătății;
 3. Legea nr. 107/1996   – Legea apelor;
 4. Legea nr. 225/2015   – Legea Codului fiscal;
 5. Legea nr. 422/2001   – protejarea monumentelor istorice;
 6. Legea nr. 18/1991     – Fondul funciar;
 7. Legea nr. 21/2020     – Codul aerian;
 8. Legea nr. 24/2007     – Administrarea spațiilor verzi din intravilan;
 9. Legea nr. 46/2008     – Codul silvic;
 10. Legea nr. 1996/2018 – Legea Asociațiilor de proprietari;
 11. Legea nr. 203/2018   – Achitare amenzi contravenționale;
 12. Legea nr. 27/2015     – Cod de procedură fiscală;
 13. Legea nr. 292/2018   – Proiecte publice private;
 14. Legea nr. 313/2009   – Administrarea spațiilor verzi în urban;
 15. Legea nr. 350/2001   – Amenajarea teritorială și urbanism;
 16. Legea nr. 458/2002   – Calitatea apei potabile;
 17. Legea nr. 504/2002   – Legea audiovizualului;
 18. Legea nr. 554/2004   – Contenciosul administrativ;
 19. Legea nr. 21/1996     – Legea concurenței;
 20. Legea nr. 50/1991     – Construcții;
 21. Legea nr. 51/1991     – Securitatea națională;
 22. Legea nr. 135/2010   – Codul de Procedură Penală;
 23. Legea nr. 159/2016   – Legea infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații;
 24. Legea nr. 252/2003   – Registrul unic de control;
 25. Legea nr. 362/2018   – Nivelul comun de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;
 26. Legea nr. 362/2002   – Comerțul electronic;
 27. Legea nr. 506/2004   – Protecția datelor personale și a vieții private.
 1. OUG nr. 12/1998   – Transporturi pe căi ferate și organizare SNCFR;
 2. OUG nr. 105/2001 – Frontiera de stat;
 3. OUG nr. 195/2005 – Protecția mediului;
 4. OUG nr. 13/2013   – Servicii poștale;
 5. OUG nr. 57/2007   – Arii naturale protejate;
 6. OUG nr. 5/2015     – Deșeuri electronice;
 7. OUG nr. 22/2009   – Legea de funcționare a ANCOM;
 8. OUG nr. 34/2008   – Sistemul național unic pentru apeluri;
 9. OUG nr. 34/2014   – Drepturile consumatorilor;
 10. OUG nr. 46/2019   – Serviciul RO-Alert;
 11. OUG nr. 111/2011 – Comunicații electronice.
 1. HG nr. 376/2020  – TNABF;
 2. HG nr. 700/2012   – Legea de funcționare a ANPC;
 3. HG nr. 487/2016   – Compatibilitatea electromagnetică;
 4. HG nr. 740/2016   – Echipamente radio;
 5. HG nr. 1016/2004 – Standarde și reglementări UE.
 1. OG nr. 2/2001   – Regimul juridic al contravențiilor;
 2. OG nr. 43/1997 – Regimul drumurilor;
 3. OG nr. 25/2016 – Emiterea avizelor de amplasament;
 4. OG nr. 21/1992 – Protecția consumatorilor;
 5. OG nr. 27/2002 – Soluționarea petițiilor.

3) În această perioadă, parlamentarii și reprezentanții societății civice mai au și alte proiecte importante în lucru, cum ar fi bugetul de stat, certificatul covid etc.

4) Nu mai este timp pentru invitarea specialiștilor în comisiile parlamentare.

Iar dintre parlamentari puțini sunt specializați în domeniile la care se referă acest proiect de lege. Aceasta face ca, din nou, decizii extrem de importante pentru societate, economie și mediu să fie luate pe criterii politice sau de altă natură, numai de specialiști nu!

5) Reamintim că în Camera Deputaților au fost respinse orice demersuri prin care societatea civică putea să participe la corectarea acestui proiect de lege.

Asta a făcut ca să nu fie adoptat niciun amendament consistent și substanțial, care să mai rezolve din multele probleme ale acestei propuneri legislative. Toate cele 450 de amendamente care au fost acceptate sunt legate doar de tehnica legislativă și de renumerotarea unor articole, adică de modul de scriere al articolelor și al conținutului, care și el s-a dovedit dezastruos.

În concluzie, vă solicităm să prelungiți termenele pentru depus amendamente și dat avize, până după vacanța parlamentară, pentru proiectul de lege L532/2021.

Data: 15.12.2021

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA

Website: stop5gromania.ro;

Facebook: https://www.facebook.com/stop5gromania.

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este o mișcare civică, fără formă juridică, formată din asocierea a aproximativ 90 de organizații semnatare ale Memoriului Național STOP 5G și aproximativ 50.000 de cetățeni români semnatari ai petițiilor împotriva implementării iresponsabile, pe scară largă, a rețelelor 5G.

(www.stop5gromania.ro/membri).

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este membră a ALIANȚEI EUROPENE STOP 5G formată din peste 41 de grupuri civice apolitice, fără conflicte de interese aparținând a 23 de națiuni europene, pentru a împărtăși o cale comună pentru revendicarea drepturilor fundamentale, grav amenințate de noile tehnologii de comunicații electronice 5G și de sistemele de emisii de frecvență radio.

(https://www.alleanzaitalianastop5g.it/442967283).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.