Stop 5G România

Rulează videoul

Operabilitatea tehnologiei 5G contravine dispozițiilor Convenției de la Bonn

CONVENȚIA DE LA BONN

Convenția privind „Conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice“ din 23 Iunie 1979 (denumită în continuare „Convenția de la Bonn“) la care România a aderat prin legea nr.13 din 8 ianuarie 1998. Legislația națională trebuie interpretată în conformitate cu obligațiile care decurg din convenție, pe care statul român a ales să le asume prin ratificarea sa. (Acest lucru se aplică atâta timp cât nu este necesar să se renunțe direct  la prevederea unei legi naționale.)

Convenția include, printre altele, o serie de obligații prin care statele semnatare și-au asumat responsabilitatea de a „lua măsuri adecvate” pentru a menține în siguranță speciile de animale migratoare pe cale de dispariție și habitatele acestora, cf. articolului 2, paragraful 1.

Articolele directivei relevante pentru această opinie legală, pe baza informațiilor ce ne-au fost prezentate, sunt următoarele ( sublinierea noastră), cu comentarii în curs:

Art. 2, alin. 1 și 2:

„1. Părțile recunosc importanța conservării speciilor migratoare, iar statele din raza de acțiune sunt de acord să ia măsuri în acest scop ori de câte ori este posibil și adecvat, acordând o atenție specială speciilor migratoare a căror stare de conservare este nefavorabilă și luând individual sau în cooperare măsuri adecvate și necesare pentru conservarea acestor specii și a habitatului lor .

  1. Părțile recunosc necesitatea de a lua măsuri pentru a evita ca orice specie migratoare să devină în pericol de dispariție. „

Protecția presupusă a speciilor migratoare nu este, în opinia noastră, posibilă atunci când comparăm cercetările științifice prezentate instanței., cu limitele actuale, dacă ar trebui introdus sistemul 5G prevăzut.

Adăugăm la aceasta, că, după opinia noastră, România se exclude de la „a lua măsurile necesare” pentru a conserva speciile care migrează, dacă limitele actuale sunt menținute.

Art. 3, alin. 4:

„Părțile care sunt state de rang ale unei specii migratoare enumerate în apendicele I vor depune eforturi pentru:

  1. A) conservarea și, dacă este posibil și adecvat, restabilirea acelor habitate ale speciilor care au importanță în îndepărtarea speciilor de pericolul de extincție:
  2. b) prevenirea, eliminarea, compensarea sau minimizarea, după caz, a efectelor adverse ale activității sau obstacolelor care împiedică grav sau previn migrația speciilor: și
  3. c) în măsura în care este posibil și adecvat, prevenirea, reducerea sau controlul factorilor care pun în pericol sau sunt susceptibili de a pune în pericol în continuare specia, inclusiv controlul strict al introducerii sau controlul sau eliminarea speciilor exotice deja introduse. „

Formularea „în măsura în care … corespunzător”, care limitează obligația din subsecțiunea (c), nu poate fi găsită în subsecțiunile (a) sau (b).

Protecția presupusă a speciilor migratoare nu este, în opinia noastră, posibilă atunci când comparăm cercetările citate și prezentate instanșei, cu limitele actuale, dacă ar fi introdus sistemul 5G prevăzut.

 

Concluzia subiectului.

Presupusa protecție a speciilor migratoare nu este, în opinia noastră, posibilă când comparăm studiile citate cu limitele curente, dacă s-ar introduce sistemul 5G prevăzut.

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.