Stop 5G România

Rulează videoul
Principiul Precautiei pentru 5G

ESTE IMPORTANT SĂ ȘTIM ȘI SĂ APLICĂM PRINCIPIUL PRECAUȚIEI

CÂND SPUNEM STOP 5G ROMÂNIA, SPUNEM APLICAREA PRINCIPIULUI PRECAUȚIEI ÎN PRIVINȚA IMPLEMENTĂRII 5G ÎN ROMÂNIA.
 
În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la articolul 191 este stipulat Principiul precauției. Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci când un fenomen, un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-o evaluare științifică și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu suficientă certitudine a riscului.
În legislația Românească transpunerea principiului precauției se regaseste in LEGEA nr.137 din 29 decembrie 1995 Legea protecţiei mediului careia ii lipseste preocuparea pentru radiatiile neionizante emise in mediul de tehnologiile wireless http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=16982
 
Aici gasiti argumentația juridică elaborata pentru 5G ce contine referinte la documentatia stiintifica ce justifica aplicarea Principiului Precauției: http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-legislatia-protectiei-a-mediuluiue/
 
In plus la nivelul Parlamentului European din februarie 2020 s-a contituit un THINK TANK(grup de analiza) dedicat RISCURILOR IMPLEMENTARII 5G, astfel eforturile noastre de informare la nivele national si international misca lucrurile.
 
Redam aici cateva extrase foarte importante pe care sa le retinem din SINTEZA Comunicarii CE [COM(2000) 1final] privind principiul precauției de la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042
 
CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?
 
Comunicarea explică principiul precauției, care permite o reacție rapidă în fața unui posibil pericol pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor ori pentru protecția mediului.
În fapt, în cazul în care datele științifice nu permit o evaluare completă a riscurilor, se poate recurge la principiul precauției, de exemplu, pentru a împiedica distribuția sau chiar pentru a retrage de pe piață produsele potențial periculoase.
Comunicarea stabilește orientări comune privind aplicarea principiului precauției.
 
ASPECTE-CHEIE
 
Principiul precauției este menționat la articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta este menit să garanteze un înalt nivel de protecție a mediului prin luarea de decizii preventive în cazul unor riscuri. Totuși, în practică, domeniul de aplicare al acestui principiu este mult mai amplu și se aplică, de asemenea, politicii de protecție a consumatorilor, legislației Uniunii Europene (UE) privind alimentele, sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor.
 
Definirea principiului precauției ar trebui să aibă un impact pozitiv și la nivel internațional, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a mediului și a sănătății în negocierile internaționale. În fapt, acesta a fost recunoscut de diferitele convenții internaționale, în special de Acordul privind măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).
 
Aplicarea principiului precauției
 
Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci când un fenomen, un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-o evaluare științifică și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu suficientă certitudine a riscului.
 
Aplicarea principiului precauției se înscrie astfel în cadrul general al analizei riscurilor (care include, pe lângă evaluarea riscurilor, și gestionarea și comunicarea riscurilor), mai exact, în contextul gestionării riscurilor, care corespunde fazei de luare a deciziei.
 
Comisia subliniază că principiul precauției poate fi invocat doar în eventualitatea unui risc potențial și că nu poate justifica, în niciun caz, o decizie arbitrară.
 
Prin urmare, aplicarea principiului precauției este justificată doar dacă sunt îndeplinite trei condiții prealabile:
 
  • identificarea potențialelor efecte negative;
  • evaluarea datelor științifice disponibile;
  • gradul de incertitudine științifică.
 
Măsuri de precauție
 
Autoritățile responsabile cu gestionarea riscurilor pot decide să acționeze sau să nu acționeze, în funcție de gradul de risc. În cazul în care există un risc ridicat, se pot adopta mai multe categorii de măsuri. Acestea pot include acte juridice proporționale, finanțarea unor programe de cercetare, măsuri de informare a publicului etc.
 
Orientări comune
 
Aplicarea principiului precauției trebuie să se ghideze după treiprincipii specifice :
 
o evaluare științifică cât mai completă și determinarea, în măsura posibilului, a gradului de incertitudine științifică;
o evaluare a riscului și a eventualelor consecințe în cazul inacțiunii;
participarea tuturor părților interesate la examinarea măsurilor de precauție, de îndată ce rezultatele evaluării științifice și/sau ale evaluării riscului sunt disponibile.
 
În plus, principiile generale ale gestionării riscurilor rămân aplicabile în cazul invocării principiului precauției. Este vorba de următoarele cinci principii:
 
proporționalitatea măsurilor adoptate cu nivelul de protecție dorit;
nediscriminarea în aplicarea măsurilor;
coerența măsurilor adoptate cu măsurile luate anterior în situații similare sau utilizând abordări similare;
examinarea avantajelor și a costurilor în caz de acțiune sau inacțiune;
revizuirea măsurilor în lumina progreselor științifice.
 
Sarcina probei
În majoritatea cazurilor, consumatorii europeni și asociațiile care îi reprezintă sunt cei care trebuie să demonstreze pericolul asociat unui procedeu sau unui produs introdus pe piață, cu excepția situațiilor care vizează medicamente, pesticide sau aditivi alimentari.
Totuși, în cazul unor acțiuni inițiate în temeiul principiului precauției, i se poate solicita producătorului, fabricantului sau importatorului să demonstreze lipsa pericolului. Această posibilitate trebuie examinată de la caz la caz și nu poate fi extinsă într-un mod general la totalitatea produselor sau proceselor introduse pe piață.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.