Stop 5G România

Rulează videoul
Licenta Sociala pentru 5G

CESE sustine licentierea sociala de operare a retelei 5G

Preliminar Avizului CESE pe Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță în UE  prezentam urmatoarele:

Definita Licentei Sociale de Operare

O licență socială de operare (SLO) se referă la nivelul de acceptare sau aprobare de către comunitățile locale și părțile interesate ale organizațiilor și operațiunile acestora. Conceptul a evoluat destul de recent de la noțiunile mai largi și mai stiute de „responsabilitate socială corporativă” și „acceptabilitate socială”. Licentierea sociala de operare(SLO) se bazează pe ideea că instituțiile și companiile au nevoie nu numai de permisiune de reglementare, ci și de „permisiune socială” pentru a-și desfășura activitatea. Este un rezultat al modurilor în care companiile și instituțiile noastre se gestionează (etică, practici de muncă, sustenabilitate etc.) în mediul lor mai larg și activitățile lor de comunicare și implicare a riscurilor cu părțile interesate. Din ce în ce mai mult, deținerea unei licențe sociale de operare este o parte esențială a funcționării în jurisdicții democratice, întrucât, fără un sprijin popular suficient, este puțin probabil ca agențiile din guvernele alese să acorde de bună voie permise operaționale sau licențe. Licența socială nu se referă la un acord formal sau la un document, ci la credibilitatea reală sau actuală, fiabilitatea și acceptarea organizațiilor și proiectelor.

În practică, absența legitimității duce la respingerea unui proiect in cazul nostru reteaua 5G, prezența legitimității și credibilității duce la acceptarea unui proiect , în timp ce un nivel ridicat de credibilitate și prezența încrederii stau la baza aprobării. Cel mai semnificativ nivel al licenței sociale, coproprietatea, poate apărea numai atunci când este prezent un nivel ridicat de încredere.

În detaliu, componentele normative sunt:

Legitimitatea socială: legitimitatea socială se bazează pe norme stabilite, normele comunității, care pot fi juridice, sociale și culturale și atât de natură formală, cât și informală. Companiile trebuie să cunoască și să înțeleagă normele comunității și să poată lucra cu ele, deoarece reprezintă „regulile jocului” locale. Nerespectarea acestui lucru riscă să fie respinsă. În practică, baza inițială pentru legitimitatea socială vine din angajarea cu toți membrii comunității și furnizarea de informații despre proiect, companie și ce se poate întâmpla în viitor și apoi răspunderea la toate întrebările.
Credibilitate: Capacitatea de a fi credibil este în mare parte creată prin furnizarea constantă de informații adevărate și clare și prin respectarea oricăror angajamente asumate față de comunitate. Credibilitatea este adesea stabilită și menținută cel mai bine prin aplicarea unor acorduri formale în care regulile, rolurile și responsabilitățile companiei și ale comunității sunt negociate, definite și consolidate. Un astfel de cadru ajută la gestionarea așteptărilor și reduce riscul pierderii credibilității, fiind perceput ca încălcarea promisiunilor făcute, situație obișnuită în care relațiile nu au fost definite în mod corespunzător. Un sfat pentru oamenii din companie – evitați să luați angajamente verbale, deoarece, în absența unei înregistrări permanente, acestea sunt întotdeauna deschise reinterpretării la o dată ulterioară.

Încredere: încrederea sau dorința de a fi vulnerabil la acțiunile altuia este o calitate foarte bună a relației și care necesită atât timp cât și efort pentru a crea. Adevărata încredere provine din experiențe comune. Provocarea companiei este de a merge dincolo de tranzacțiile cu comunitatea și de a crea oportunități de a colabora, de a lucra împreună și de a genera experiențe comune în cadrul cărora încrederea poate crește. sursa : https://socialicense.com/definition.html

 

La nivel politic, în cadrul Parlamentulul European sau în parlamentele naționale (de exemplu în Italia, România), sunt deja luări de poziție în sensul unei abordări precaute și responsabile privind implementarea rețelelor 5G in condițiile in care studiile de impact lipsesc.  Senatul României a emis hotararea pe 30.06.2020 conform careia „solicită Guvernului :

  1. a) să analizeze cu prioritate studiile care atrag atenția asupra vulnerabilitatilor si pericolelor tehnologiei 5G;
  2. b) să demareze cu prioritate un dialog transparent cu opinia publică și reprezentanții societății civile asupra oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor 5G
  3. c) să demareze împreună cu reprezentanții societății civile, comunitatea universitară și cea științifică studii ample care sa propune soluții pentru eliminarea vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G de orice natură

https://www.senat.ro/PDFOrdineDeZi/69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5/com%2050.PDF

Guvernul în continuare emite legislația subsecventă HG 429/2020 fără a ține cont de aceste hotărâri, ci din contră obstrucționează sub diverse forme accesul cetățenilor la luarea deciziilor, nu realizeaza dezbateri publice transparente si neîngrădite, da termene de consultare foarte scurte, răspunde impropriu la solicitări, nu răspunde la întrebările trimise fondat de reprezentanții societății civice, viciază procesele democratice, impiedica dialogul si colaborarea cu părțile societății interesate si vătămate de implementarea rețelei 5G care se află în plină desfăsurare în România de către operatori telecom fără a avea consimțământul informat dat de consumatori.

Spectrul de frecvențe radio este o resursă naturală a statelor membre, iar în acest sens, trebuie avut în vedere ca majoritatea constituțiilor nationale din UE și din lume, inclusiv Constituția României, prevăd dreptul suveran al poporului asupra modului în care aceste resurse naturale sunt exploatate în interesul public general, în condiții de securitate și protecție a sanatatii umane si a mediului inconjurator.

Legislația europeană și națională impune oricărui proiect de exploatarea a resurselor naturale, realizarea unui studiu de impact. De exemplu, resursele minerale, nu pot fi exploatate dacă nu se respectă procedurile legale și administrative de evaluare a impactului de mediu (E.I.A. – Environment Impact Assestement) – studiu de impact fără de care nu este posibilă acordarea licențelor de exploatare. Aceasta procedură de evaluare a impactului asupra mediului, obligă operatorul care aplică pentru o licență de exploatare, saă implementeze conceptul (BAT – Best Available Technology) și să se angajeze într-o procedură de consultare și informare a publicului potențial afectat, conform Conventiei de la Aarhus si Convenției de la Espoo.

Prin analogie, avand în vedere ca industria telecom exploatează spectrul de frecvență, care este tot o resursă naturală, nu înțelegem de ce și nu acceptăm ca aceasta  sa nu se supună unei proceduri similare, Guvernul ANCOM, ministerele de resort să  genereze legislație care să responsabilizeze exploatarea, nicidecum sa legifereze exploatarea fara studii de impact, studii de oportunitate, fara avize al Ministerelor de resort, fara consultarea si implicarea cetățenilor la luarea deciziei de a implementa sau nu 5G, si in ce conditii.

 

Pe 16 septembrie 2020 la Bruxelles, la solicitarea Comisiei Europene, Comitetului Economic și Social European a adoptat un AVIZ in raspuns la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță în UE – Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE. AVIZUL CESE sustine licentierea sociala de operare a 5G, preocuparile, motivatiile si solicitarile pe care si noi, societatea civica, le solicitam autoritatilor statului roman si pe care in mod sistematic si cu rea vointa Guvernul Romaniei le evita, le respinge sau le ignora in demersurile legislative precum H.G.429/2020 si cele subsecvente acesteia, incalcand astfel multiple norme, drepturi si libertati fundamentale. Pana in prezent, Guvernul Romaniei refuza sa asigure studii de impact asupra sanatatii populatiei si ecosistemelor vii, de impact socioeconomic, impact cibernetic etc. Astfel, am ajuns in situatia incredibila de a crede pe cuvant autoritatile si operatorii telecom care se ascund in spatele unor standarde ICNIRP contestate la nivel international din ce in ce mai mult.

In urma procesului de avizare Coraportorul CESE Dumitru Fornea sintetizeaza dupa cum urmeaza:

 

În timp ce recunoaștem importanța progresului tehnologic, trebuie să ne ocupăm serios de problematicile ridicate de cetățenii noștri cum ar sănătatea și siguranța lor, securitatea cibernetică și standarde înalte, pe toate aspectele rețelelor 5G. Cetățenii și părțile interesate, preocupați în mod direct de progresul tehnologic, ar trebui să fie o parte fundamentală a procesului democratic de luare a deciziilor.” Coraportor CESE Dumitru Fornea , Secretar General la Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN

Preocuparile privind evolutia accelerata a retelelor 5G in UE si necesitatea licentierii sociale a operarii retelei 5G este sustinuta in acest aviz CESE dupa cum urmeaza:

„1.4 CESE solicită CE să monitorizeze îndeaproape progresele în implementarea și utilizarea efectivă a rețelelor 5G și invită statele membre să accelereze în continuare procesul și să asigure o punere în aplicare responsabilă, ținând seama de toate aspectele legate de securitate și siguranță, inclusiv de aspectele privind impactul tehnologiilor 5G asupra sănătății populației și a ecosistemelor vii, impactul socioeconomic și cel asupra concurenței, impactul în ceea ce privește educația și formarea și garantarea respectării drepturilor fundamentale.

1.9 În opinia CESE, pe lângă accentul pus, în mod corespunzător, pe măsurile adecvate privind puterea autorităților naționale de reglementare și rolul operatorilor de telecomunicații, ar trebui să se pună un accent mai mare pe instrumentele pentru utilizatori, cetățeni și organizațiile relevante ale societății civile, instrumente care, în prezent, sunt limitate și lipsite de eficiență, cu scopul de a promova emanciparea consumatorilor prin consolidarea capacității acestora de a deveni actori proactivi pe piață.

1.10 Comisia, PE, Consiliul, guvernele și parlamentele statelor membre trebuie să ofere un cadru democratic pentru consultare, în care aspectele științifice sau tehnologice, garanțiile legale și răspunsurile instituțiilor competente la întrebările societății civile să poată fi prezentate publicului.

4.3 […] invită statele membre să accelereze în continuare procesul, ținând seama de toate aspectele legate de securitate și siguranță, inclusiv de aspectele privind impactul tehnologiilor 5G asupra sănătății populației și ecosistemelor vii, impactul socioeconomic și cel asupra concurenței, impactul educativ și de formare, garantarea respectării drepturilor fundamentale, precum dreptul de proprietate sau dreptul la viața privată și la securitatea datelor cu caracter personal.

 

4.10 Cu toate acestea, CESE ia notă de faptul că ICNIRP nu este recunoscută de către toate părțile, unii oameni de știință fiind în favoarea unor limite mult mai stricte de expunere a populației, în conformitate cu principiul ALARA (as low as reasonably achievable – nivelul cel mai scăzut posibil). […]

 

4.11 Comisia, PE, Consiliul, guvernele și parlamentele statelor membre trebuie să ofere un cadru democratic pentru consultare, în care aspectele științifice sau tehnologice, garanțiile legale și răspunsurile instituțiilor competente la întrebările societății civile să poată fi prezentate publicului.

 

4.13        CESE a recunoscut  existența problemei legate de hipersensibilitatea electromagnetică și și-a exprimat îngrijorarea, considerând încurajatoare eforturile considerabile depuse în cercetare pentru înțelegerea problemei și a cauzelor ei și îndemnând CE să își continue lucrările în acest domeniu.

4.15        CESE a propus  să se treacă de la conceptul de proprietate asupra datelor la o definire a drepturilor persoanelor fizice și juridice în materie de date. Consumatorii ar trebui să dețină controlul asupra datelor produse de aparatele conectate, astfel încât să li se asigure dreptul la viața privată prin accesibilitate, interoperabilitate și transferul datelor, asigurând în același timp o protecție adecvată a acestora și a vieții private, precum și condiții echitabile de concurență și o gamă mai largă de opțiuni pentru consumatori.

 

4.16        Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) ar trebui completat cu orientări clare de aplicare, pentru a obține o aplicare uniformă și un nivel ridicat de protecție a datelor și a consumatorilor, având în vedere interconectarea mașinilor și a obiectelor și ar trebui să se revizuiască normele privind răspunderea civilă și asigurarea produselor, pentru a le adapta unei situații în care deciziile vor fi luate tot mai mult de software într-un cadru de securitate deplină.”

Avizul in limba Romana poate fi descarcat de la https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-00956-00-00-AC-TRA-RO.docx/content 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.