Stop 5G România

Rulează videoul

Apel către deputați să respingă proiectul de lege referitor la 5G!

 

Stimați deputați

votați împotriva proiectului de lege care vrea să legifereze 5G în România!

Principalele probleme ale propunerii legislative PL-x nr. 428/2021 referitoare la rețelele de comunicații electronice și 5G sunt:

 1. Se încalcă drepturi constituționale precum: dreptul la proprietate, la viață, la integritate fizică și psihică, dreptul la un mediu sănătos, dreptul la cultură prin afectarea patrimoniului, discriminarea vădită a celorlalte sectoare economice, deși serviciile de comunicații electronice nu sunt de utilitate publică etc.;
 2. Implementarea majorității dispozitivelor 5G s-ar face din bani publici (ai noștri), în detrimentul sănătății oamenilor și pentru profitul imens al corporațiilor telecom;
 3. Proprietăţile publice şi private ale statului vor putea fi folosite cu titlu gratuit (!!!) de furnizorii de comunicații electronice. De exemplu, aceștia ar putea instala elemente de infrastructură (antene și echipamente radiative, componente active de rețea etc.) și branșamente la rețeaua electrică fără să plătească taxe, așa cum o fac toți ceilalți agenți economici sau cetățeni.

Nici inițiatorii proiectului de lege și nici deputații NU au ținut cont de solicitările și necesitățile comunităților locale, exprimate prin cererile administrațiilor publice locale. Practic, autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără autorizație în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, rezervații protejate etc., cu consecințele de rigoare;

 1. Multe prevederi din proiectul de lege nu se regăsesc în Codul european al comunicațiilor electronice ci sunt prevederi neconstituționale, emise de ANCOM și de Guvernul României. De exemplu, niciun document, Regulament sau Directivă UE și nici Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 al Comisiei din 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sau art. 57 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice, invocate la alin. (64), nu prevăd niciun fel de gratuități pentru conectare a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă sau pentru instalarea branșamentelor necesare la reţeaua de energie electrică, menționate la alin. (64) din actualul proiect de lege.

Asta înseamnă că, sub pretextul implementării Codului european al comunicațiilor electronice, ANCOM încearcă să legifereze prevederi care sunt strict în interesul corporațiilor telecom și în detrimentul cetățenilor, autorităților locale și a bugetului de stat. Practic, firmele de comunicații, prin intermediul slugărniciei ANCOM, au pretenția de a nu plăti taxe și impozite locale și naționale, deși ele prestează o activitate economică din care câștigă sume fabuloase de bani. Exact la asta se referă unele derogări de la alte legi, făcute cu dedicație pentru industria telecom și în defavoarea tuturor celorlalte firme. Derogări pe care comisiile parlamentare nu le-au amendat în niciun fel, deși li s-a semnalat această problemă în mod repetat. Reamintim că discriminările de orice fel, inclusiv între firme sunt complet interzise și neconstituționale;

 1. La corectarea acestei propuneri legislative și la întocmirea raportului nu s-a ținut cont nici măcar de toate mențiunile Consiliului legislativ care arată că prevederile Codului european al comunicațiilor electronice nu trebuie transpuse încălcând legislația internă și Constituția, ele nefiind obligatorii și direct aplicabile precum Regulamentele UE, important fiind să se atingă obiectivele, printr-o transpunere corectă. Aceasta înseamnă inclusiv că nu se poate invoca vreo obligativitate în adoptarea unor prevederi care încalcă normele de drept naționale.
 2. Se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, doar în folosul rețelelor 5G și pentru industria telecom, în mod discreționar, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 5 Hotărâri de Guvern și 5 Ordonanțe de Guvern. O astfel de înșiruire de derogări abuzive este fără precedent în legislația românească și reprezintă o sfidare inadmisibilă a voinței suverane a poporului român, ce ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni;
 3. Defavorizarea cetățenilor: unele prevederi din proiectul de lege sunt complet împotriva interesului oamenilor, care sunt proprietarii imobilelor pe care se instalează infrastructura, precum și proprietarii de drept ai resurselor exploatate de industria telecom, respectiv frecvențele radio, datele și biodatele vehiculate în rețelele 5G;
 4. Nu s-au rezolvat în niciun fel problemele legate de siguranța națională sau securitatea cibernetică. Rețele de comunicații electronice 5G prin hiper-densitatea lor, prin vulnerabilitățile cibernetice, prin radiațiile omniprezente și prin multe alte probleme pun în pericol securitatea națională, ordinea publică – inclusiv rețelele critice ale națiunii, sănătatea cetățenilor, suveranitatea națională și individuală și democrația constituțională;
 5. Această propunere legislativă mai are multe alte probleme, cum ar fi:

nu s-au făcut studii de impact şi nici dezbateri publice suficiente pe acest subiect;

nu au avut loc consultări cu autorităţile administraţiei publice locale;

lipsa exigențelor specifice și necesare creării normelor juridice, care duce la vătămarea drepturilor subiecților de drept. De asemenea, se constată o practică judiciară inconsecventă, care va genera o incertitudine juridică generală în ceea ce priveşte interpretarea noţiunilor esenţiale referitoare la respectarea dreptului de proprietate și a altor drepturi;

 1. De asemenea, a fost încălcată procedura unei dezbateri publice corecte și democratice, deoarece societății civice nu i-a fost permis accesul la nici o comisie și nici nu s-au luat în considerare multitudinea argumentelor transmise prin petiții și memorii. La fel, nu s-a ținut cont nici de argumentele pertinente și fundamentate ale Consiliului legislativ, ale Avocatului Poporului și ale altor specialiști în domeniu, cum ar fi mediul academic, științific și medical. Au fost ascultați și primiți în comisiile parlamentare doar ANCOM și ministerul de resort, inițiatorii acestui proiect de lege.

Principala solicitare a societății civice este să respingeți PL-x nr. 428/2021 în integralitatea lui, deoarece este un proiect de lege periculos, care prin exprimări dolosive încalcă principiul general al legalității, principiul securității juridice, democrația constituțională, ordinea statului de drept, siguranța națională și securitatea vieții individuale a cetățenilor.

Mai multe detalii v-au fost prezentate, încă de la început, în Petiția referitoare la acest proiect de lege, pe care o puteți regăsi aici:

http://stop5gromania.ro/18-10-2021-petitie-camera-deputatilor-pe-plx-428-2021/.

Reamintim că atunci când societatea nu mai este ascultată, democrația se transformă în dictatură!

 1. Aceasta a făcut ca să nu fie adoptat niciun amendament consistent și substanțial, care să mai rezolve din multele probleme ale acestei propuneri legislative. Toate cele 450 de amendamente care au fost acceptate sunt legate numai de tehnica legislativă și de renumerotarea unor articole, adică de modul de scriere al articolelor și al conținutului, care și el s-a dovedit dezastruos.

În afara materialelor depuse de noi la comisii, un singur amendament a încercat să mai corecteze fondul unei probleme (doar pe o chestiune administrativă, nu pentru eliminarea neregulilor legate de 5G), dar și acest amendament a fost respins! Asta arată clar că nu s-a dorit în niciun fel corectarea acestui proiect de lege, ca nu cumva să încurce și să supere interesele corporațiilor telecom!

Așadar, până și procedura de întocmire a raportului a fost viciată, inclusiv din punctul de vedere al respingerii tuturor amendamentelor, motivărilor și a criticilor argumentate aduse acestui proiect de lege.

Trebuie menționat și faptul că n-au fost dezbateri nici în majoritatea comisiilor de aviz (doar în două din șapte) și implicit, nu s-au emis avizele necesare. De exemplu, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă nu a analizat acest proiect de lege, deși unele prevederi, prin instalarea nesăbuită a echipamentelor telecom, favorizează degradarea patrimoniului cultural român şi universal.

La fel este și în cazul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, care nu a analizat și nu a luat absolut de loc în considerare impactul și consecințele ireparabile ale proliferării comunicațiilor electronice mobile (fără fir și radiative) asupra mediului natural și a ecosistemelor asociate. Cine își asumă responsabilitatea pentru așa ceva? Cine mai poate repara un mediu afectat ireversibil?

Este o mare problemă și faptul că nu s-a ținut cont de nici o sugestie, oricât de bine argumentată este ea și s-au respins, în corpore, toate soluțiile concrete, prezentate de societatea civică, Consiliul legislativ, Instituția Avocatului Poporului, diverși specialiști, studii internaționale de prestigiu, Comitetul Economic și Social European, Parlamentul European etc.

În concluzie, acest proiect de lege are nenumărate probleme, încalcă multiple norme juridice, legislative și constituționale, precum și unele drepturi fundamentale ale omului.

De aceea el trebuie corectat și refăcut, în concordanță cu normele statului de drept, cu respectarea Constituției și a legilor în vigoare, în acord cu necesitățile și specificitățile României și cu o reală respectare a ordinii statului de drept, a siguranței naționale și a securității vieții individuale a cetățenilor.

Sau trebuie respins în această formă!

 

Lista cu numerele de telefon ale deputaților

CONTACTE TELEFONICE, 270
Deputați 2020-2024

DeputațI Pnl – contacte 2021

1.Năcuță Sorin (pnl iași) 0749177338
2.Muraru Alexandru (pnl iași) 0748136426
3.Turcan Raluca (pnl sibiu) 0744673228
4.Huțucă Bogdan (pnl constanta) 0722317508
5.Ardelean Ben-Oni (pnl timiș) 0722364310
6.Bălan Ioan (pnl suceava) 0744666697
7.Barcari Rodica-Luminiţa (pnl ialomița) 0722456396
8.Barbu Costel (pnl teleorman) 0764400500
9.Avramescu Gabriel (pnl buzău) 0784779838
10.Burciu Cristina (pnl cluj) 0734777023
11.Pirtea Marilen Gabriel (pnl timiș) 0753275375
12.Căuș Vasile Aurel (pnl bihor) 0745577277
13.Fădor Angelica (pnl suceava) 0749050864
14.Ionescu George (pnl prahova) 0733558240, 0722275444, 0761102362
15.Kiss Janos (pnl bihor) 0744703637
16.Fechet Mircea (pnl bacău) 0725408001
17.Vâlceanu Dan (pnl Gorj) 0723263419
18.Pecingină gheorghe (pnl Gorj) 0760271196
19.Plăiașu Gabriel (pnl dâmbovița) 0722317003
20.Polak Tudor (pnl vaslui) 0769077377
21.Prișcă Răzvan Sorin (pnl prahova) 0722244937
22.Stănescu Vetuța (pnl hunedoara) 0722877444, 0749177368
23. Stoica Ștefan-Bucur (pnl dolj) 0744537265
24.Șișcu George (pnl tulcea) 0744324269
25.Șoptică Costel (pnl botosani) 0744554406
26.Șovăială Constantin (pnl sibiu) 0722203213
27.ŞTIRBU Gigel-Sorinel (pnl olt) 0733558413
28.Tănase Antonel (pnl buc.) 0745667800
29.Florin Cîțu (pnl bu.) 0727642085
30.Vecerdi Cristina-Agnes (pnl brașov) fix 0268411673
31.Dumitru Florian Emil (pnl călărașI) fix 0242521041
32.Bîlcea Ovidiu-Sergiu 0749149959
33.Cupşa Ioan 0731890304/ 0723890304/ 0771126026
34.Fechet Mircea 0725408001
35.Giugea Nicolae 0740867476
36.Andronache Gabriel Brașov 0722950348
37.Roşca Mircea Prahova 0720720982
38.Alexandru Victoria-Violeta 0723257640
39.Balint Liviu-Ioan 0747854586
40.Banias Mircea Marius 0728295539
41.Băcanu Cristian-Tudor 0750111850
42.Bode Lucian Nicolae Sălaj 0733558211, 0722607389
43.Bola Bogdan-Alexandru 0723691877
44.Buican Cristian 0747220554
45.Calista Mara-Daniela 0722511613
46.Calotă Florică Ică 0720070912
47.Cazan Laurenţiu-Nicolae 0786476400
48.Ciofu Cătălina 0749177273
49.Constantin Daniel Argeș 0723173235
50.Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 0745573646
51.Flucuş Dumitru Brașov 0740051105
52.Gheorghe Andrei Daniel 0725553335
53.Gheorghiu Bogdan 0212242510
54.Gudu Michael 0722800624
55.Leoreanu Laurenţiu-Dan 0745251877
56.Marşalic Jaro Norbert 0745526119
57.Miuţescu Gheorghe Adrian 0248215294
58.Moisin Radu-Marin Cluj 0749177320
59.Moldovan Sorin-Dan Cluj 0723267598
60.Molnar Ervin Mureș 0771260887
61.Morar Olivia-Diana 0744753765
62.Olar Corneliu Alba 0766549014
63.Popescu Virgil-Daniel 0752125635
64.Predoiu Marian-Cătălin Prahova 0733737752
65.Roman Florin-Claudiu 0725353722
66.Sărmaş Ioan-Sabin Cluj 0213032997
67.Sighiartău Robert-Ionatan 0749112608
68.Stroe Ionuţ-Marian 0726200089
69.Tătaru Nelu 0722550073
70.Thellmann Christine 0741558633
71.Varga Glad-Aurel 0749480835
72. Cozma Adrian-Felician Satu Mare 0740548170
73. Heiuș Lucian-Ovidiu HD ‎+40788553316
74. BOTA Călin-Ioan PNL MM 0723275911
75. Gheorghe Andrei Daniel Ilfov 0725553335
76. Șandru Cosmin PNL 0769208220
77. Horga Maria-Gabriela PNL Giurgiu 0723600454
78. Popa Alexandru PNL Brăila 0765643593

Deputați minoritățI

1.Zisopol Dragoș (minorit.greacă ploiești) 0728899841
2.Ognean Crîstici (minorit. sârbă) 0728100785
3.Feodor Silviu (minorit.lipoveni) 0735012916
4.Ibram Iusein (minorit.turcă cta) 0726200792
5.Merka Adrian-Miroslav (slovaci – cehi) 0726200793
6.Amet Varol (minorit.turco-tătară cta) 0729917438
7.Grosaru Andi-Gabriel (minorit. italieni) +40372772458
8.Longher Ghervazen (minorit.polonezi) 0722151040
9.Stoica Bogdan-Alin (albanezi craiova) 0351184466
10.Vexler Silviu (evrei) 0213131028

Deputați USR

1.Chichirău Cosette (usr iași) 0756481785
2.Havârneanu Filip (usr iași) 0749177492
3.Berescu Monica (usr plus iași) 0756481785
4.Moşteanu Liviu-Ionuţ (usr argeș) 0722666802
5.Bulai Iulian (usr neamț) 0731839539, 0721389605
6.Seidler Cristian-Gabriel (usr buc.) 0744230973
7.Teniţă Dragoş-Cătălin (usr buc.) 0749177381
8.Apostol Alin-Gabriel (usr buc.) 0722777880
9.Badea Mihai-Alexandru (usr buc.) 0749177463
10.Barna Ilie Dan (usr sibiu) 0722830821
11.Cambera Oana-Alexandra (usr ilfov) 0723345644
12. Brian Cristian (usr maramureș) 0744279743
13.Gheba Daniel-Sorin (usr dolj) 0743041131, 0749177463
14.Lazăr Teodor (usr bacau) 0740123456
15.Molnar Radu-Iulian (usr cluj) 0771260887, 0741779517
16.Poliţeanu Mihai-Laurenţiu (usr prahova) 0721339031
17.Prună Cristina-Mădălina (usr buc.) 0743379071
18.Prunean Alin-Costel (usr sălaj) 0722889951
19.Sas Lóránt-Zoltan (usr bistrița) 0727387875
20.Tulbure Simina-Geanina-Daniela (usr diaspora) 0749177541
21.Dehelean Silviu 0744225391
22.Murariu Oana Cluj 0364808736
23.Rodeanu Bogdan-Ionel Galați 0730080501
24.Stoica Diana 0749177532
25.Lőrincz Ştefan-Iulian 0749177506
26.Băltăreţu Viorel Cluj 0749177466
27.Benga Tudor – Vlad Brașov 0725109699
28.Monica-Elena Berescu 0756481785
29.Blaga Daniel-Codruţ 0722205352
30.Botez Mihai-Cătălin 0725109712
31.Ciornei Radu Tudor 0758854913
32.Drancă Andrei-Iulian 0755227337
33.Drulă Cătălin Timiș 0720312727
34.Fălcoi Nicu Timiș 0749212518
35.Ichim Cristian-Paul 0755413413
36.Ilie Victor Brașov 0740054432
37.Ion Stelian-Cristian 0723537153
38.Lazăr Ion-Marian 0749177499
39.Miftode Marius-Andrei Brașov 0728883784
40.Miruţă Radu-Dinel 0723999755
41.Neagu Denisa-Elena 0749177512
42.Pop Rareş Tudor 0733275666
43.Rizea Cristina Camelia 0749177524
44.Terente Eugen 0756702245
45.Todosiu Beniamin 0749544346
46.Ungureanu Emanuel-Dumitru 0744502877
47.Wiener Adrian Arad 0740033739
48. Toda Daniel USR TIMIȘ +40730242052
49. Lupu Andrei-Răzvan Prahova 0737347072

Deputati Psd – contacte

1.Mihalcea Remus-Gabriel ARGEȘ 0734455901
2.Dumitrache Ileana Cristina CONSTANȚA 0749165400
3.Trif Bogdan Gheorghe SIBIU 021037875
4.Tănăsescu Alina-Elena DOLJ 0721266054
5.Ţuţuianu Marius-Horia CONSTANȚA 0721227421
6.Bucura-Oprescu Simona ARGEȘ 0721781115
7.Nassar Rodica BUCUREȘTI 0722303562
8.Dinu Cristina-Elena GIURGIU 0722555069
9.Weber Mihai GORJ 0722555166
10.Floroiu Ionel BACĂU 0722669212
11.Muşoiu Ştefan IALOMIȚA 0723045980
12.Solomon Adrian VASLUI 0723594895
13.Paraschiv Rodica PRAHOVA 0723959389
14.Rafila Alexandru BUCUREȘTI 0723391315
15.Lungoci Dumitru-Lucian CONSTANȚA 0723575444
16.Georgescu Nicolae ARGEȘ 0724281922
17.Nechita Aurel GALAȚI 0725552336
18.Halici Nicuşor VRANCEA 0726679722
19.Simonis Alfred – Robert TIMIȘ 0727648255
20.Tuşa Adriana Diana BUCUREȘTI 072822030221.
21.Stativă Irinel Ioan VASLUI 0728220439
22.Grindeanu Sorin Mihai TIMIȘ 0728899157, 0722299880
23.Pavelescu Nicolae ARGEȘ 0729159068
24.Bulai Oana-Gianina NEAMȚ 0729881851
25.Florea Daniel București 0731003296
26.Buicu Corneliu-Florin MUREȘ 0740031202
27.Suciu Vasile-Daniel BISTRIȚA-NĂSĂUD 0740063507
28.Niţă Nicu BRĂILA 0740129504
29.Budăi Marius-Constantin BOTOȘANI 0740521979
30.Chirilă Virgil Alin MEHEDINȚI 0743079979
31.Intotero Natalia-Elena HUNEDOARA 0744424072, 0745990955
32.Şerban Ciprian-Constantin NEAMȚ 0744622000
33.Cîtea Vasile IAȘI 0744759169
34.Şimon Gheorghe MARAMUREȘ 0744765380
35.Oteşanu Daniela VÂLCEA 0744814711
36.Munteanu Remus NEAMȚ 0744173654
37.Bălăşoiu Aurel ARGEȘ 0744349686
38.Ciolacu Ion-Marcel BUZĂU 0744506034, 0733558797
39.Stoica Elena VRANCEA 0744557040
40.Holban Georgeta-Carmen DÂMBOVIȚA 0744590914
41.Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei CLUJ 0744827542
42.Macovei Silviu Nicu IAȘI 0745804757
43.Neaga Florian-Claudiu SĂLAJ 0745588108
44.Dunava Costel Neculai BACĂU 0745595644
45.Mărgărit Mitică-Marius GALAȚI 0746228611
46.Toma Ilie HUNEDOARA 0747231231
47.Gliga Dumitriţa Mureș 0749049404
48.Toma Vasilică IAȘI 0749177145
49.Badea Iulian-Alexandru DOLJ 0749177463
50.Neaţă Eugen VÂLCEA 0755030787, 0743014162
51.Ivan Bogdan-Gruia BISTRIȚA-NĂSĂUD 0756412535
52.Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina DOLJ 0761324292
53.Popa Ştefan-Ovidiu VÂLCEA 0763495598
54.Popa Radu Mihai DÂMBOVIȚA 0764408018
55.Tuhuţ Radu-Marcel ALBA 0764816906
56.Manta Claudiu GORJ 0765454479
57.Iancu Marius-Ionel OLT 0785255840
58. Presură Alexandra DOLJ 0788325206
59.Ilişanu Claudiu-Augustin BACĂU 0799264600
60.Mang Ioan BIHOR 0722385061
61.Macovei Silviu Nicu IAȘI 0745804757
62.Ostaficiuc Marius IAȘI 0742353934
63.Câtea Vasile IAȘI 0744236510
64.Bejinariu Eugen SUCEAVA 0766312852, 0724344344
65.Fifor Mihai-Viorel ARAD 0758044225
66.Furtună Mirela BUCUREȘTI 0744539620
67.Cristescu Radu-Mihai SATU MARE 40725160898
68. Gheba Daniel Sorin DOLJ +40743041131
69. Adomnicăi Mirela Elena SUCEAVA 0756317751
70. Șoldan Gheorghe SUCEAVA +40753700119
71. Lungu Romeo-Daniel BUZĂU 0744676728
72.Ghiță Daniel-Florin ILFOV 0723321335
73. Chirilă Virgil Alin MEHEDINȚI 0743079979
74. Rasaliu Marian-Iulian BRAȘOV 0724306857
75. Țepeluș Laurențiu BUZĂU +40722466935
76. Zetea Gabriel Valer MARAMUREȘ 0744787667
77. Barbu Florin-Ionuț OLT 0784848852
78. Şlincu Dan Constantin BOTOȘANI 0744378703 0231612306
79. Huțu Alexandra BOTOȘANI 0742482569
80. Paladi George-Adrian BRĂILA 0239693957
81. Gîdei Laurenţiu-Viorel GALAȚI 0236340339, 0236340872
82. Teodoroiu Simona-Maya PRAHOVA+40726700597
83. Toader Bogdan-Andrei PRAHOVA +40728322890
84. Albotă Emil-Florin OLT +40723171629
85. Grecu Ion-Cătălin OLT +40727100300
86. Chesnoiu Adrian Ionuț OLT +40737523071
87. Predescu Ana-Loredana BRAȘOV +40721896006
88. Oprescu-Bucura Simona ARGEȘ +40721781115
89. Coarnă Dumitru CĂLĂRAȘI +40728282624
90. Damian Romulus-Marius CARAȘ-SEVERIN +40720101000
91. Hurduzeu Florin-Silviu CARAȘ-SEVERIN +40722522448
92. Dumitrescu Raluca Giorgiana IALOMIȚA +40752449463
93.Țachianu Marian DÂMBOVIȚA +40769495411
94. Vulpescu Ioan BUCUREȘTI +40723159130
95. Piper-Savu Florin TELEORMAN +40749080055
96.Stancu Paul TELEORMAN +40724645991
97. Sandu Viorica GALAȚI +40744388418
98. Cristea Andi-Lucian BUZĂU +40733558719
99. Moldovan Carmen-Ileana BUCUREȘTI +40733558317, +40722303642
100. Popescu Dan-Cristian BUCUREȘTI +40745123023
101. Goleac Nicoleta-Matilda BUCUREȘTI +40720323232
102. Stângă George Cătălin Galați 0749215029

Deputați PPU

1.Gavrilescu Graţiela Leocadia PRAHOVA 0726737995
2.Cataniciu Steluta BIHOR 0744565419

Deputați neafiliați

1.Lasca Mihai Ioan BIHOR 0749177983
2.Gavrilă Anamaria DEVA 0749177981
3. APJOK Norbert MARAMUREȘ 0725109751
4.Orban Ludovic BUCUREȘTI 0723551122
5.Tobă Francisc BRAȘOV +40745119500

Deputați Udmr

1.Bende Sándor HARGHITA 0744703598
2.Benedek Zacharie COVASNA 0745525554
3.Biró Rozália-Ibolya BIHOR 0744522302
4.Csép Éva-Andrea MUREȘ 0745616551
5.Csoma Botond CLUJ 0744816987
6.Farago Petru ARAD 0724395011
7.Gál Károly COVASNA 0755075749
8.Hajdu Gábor HARGHITA 0745652972
9.Kelemen Attila CARAŞ-SEVERIN 0748151266
10.Kelemen Hunor HARGHITA 0722303493
11.Kolcsár Anquetil-Károly MUREŞ 0729365295
12.Könczei Csaba COVASNA 0729850968
13.Kulcsár-Terza József-György MUREŞ 0724067197
14.Ladányi László-Zsolt HARGHITA 0744602632
15.Magyar Loránd-Bálint SATU-MARE 0745253727
16.Miklós Zoltán COVASNA 0744758866
17Nagy Szabolcs SATU-MARE 0740661289
18.Seres Dénes SĂLAJ 0722251381
19.Szabó Ödön BIHOR 0788430700, 0722474146
20.Zakarias Zoltán HARGHITA 0786031998

 

4 thoughts on “Apel către deputați să respingă proiectul de lege referitor la 5G!”

 1. PRESECAN ALEXANDRU Presecan

  Ne ajunge 4G, nu vă puneți copiii și nepoții în pericol de moarte, nu vă ajung pandemiile și războiul ?

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.