Stop 5G România

Rulează videoul
Principiul Precautiei pentru 5G

5G și sănătatea publică – Acțiunile civice în Senatul României și la Ministerul Sănătății

Pentru că Ministerul Sănătății din 2018 tace și nu se implică, se spală pe mâini și pasează responsabilitatea, ridică din umeri ori de cate ori s-a pus problema pericolului implementării tehnologiilor radiative 5G  la adresa sănătății publice, în ciuda multor petiții, memorii depuse de societatea civică, în ciuda atribuțiilor care îi revin prin lege, în contextul  curent în care UE forțează statele membre să ia decizii ce aduc costuri inimaginabil de mari pentru sănătatea și viața cetățenii lor, am solicitat încă o dată asumarea responsabilității și implicarea activă în evaluarea riscurilor.

În data de 27.02.2020 a avut loc o primă audiere publică on-line la Comisia pentru afaceri europene din Senatul României, care a avut ca obiectiv evaluarea documentului (COM) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță în UE – Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE.

Înregistrarea audierilor la https://www.facebook.com/watch/?v=1678903865600133

În cadrul dezbaterii, reprezentantul Ministerului Sănătății nu a oferit detalii cu privire la comunicarea Comisiei și nu a răspuns la întrebările membrilor Comisiei Parlamentare cu privire la impactul tehnologiei 5G asupra sănătății populației.

Intrucât:

 • În legislația europeană “principiul precauției” este garantat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la articolul 191;
 • În Constituția României dreptul la sănătate e garantat (conform art. 34 din Constituție);
 • Protecția drepturilor fundamentale ale copiilor sunt garantate de convențiile internaționale și de legislația națională;
 • Este obligatorie respectarea prevederilor Convenției AARHUS, transpuse în România prin Legea nr. 86/2000, care prevede accesul la informații, organizarea și susținerea dezbaterilor publice ample, cu subiecte de interes pentru cetățeni, participarea la luarea deciziilor cu impact asupra sănătății și mediului cum este decizia implementării tehnologiei 5G.
 • Sunt necesare unele clarificări legate de Comunicarea Comisiei Europene cu tema Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță în UE – Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE, respectiv analizele pe acest subiect ce se desfășoară în această perioadă în unele comisii parlamentare. Este evident că nu se poate da un răspuns referitor la tehnologia 5G fără să se țină cont, până la ultimul detaliu, de problemele inerente de sănătate publică ce pot apărea în România.

Coaliția Stop 5G România,  în temeiul Legii nr. 86/2000 privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu și sănătate, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Legea Nr. 544/2001 privind accesul liber la informație, au solicitat Ministerului Sănătății o DEZBATERE PUBLICĂ (INCLUSIV ÎN FORMAT ON-LINE), care să aibă ca temă “Cum este garantat principiul precauției și dreptul la sănătate în politicile europene și naționale care promovează tehnologia 5G?”, la care să fie invitați toți actorii relevanți. 

Temeiurile în fapt ale cererii au fost  atașate si pot fi citite AICI

Memoriul Coalitiei STOP 5G România depus la Senat poate fi cititi AICI

Arhiva transmisă Comisiei si Ministerului Sănătații are următorul conținut

 1. Memoriul adresat Comisiei pentru afaceri europene din Senat
  Reprezintă răspunsul Coaliției STOP 5G România la Comunicarea Comisiei Europene intitulată ”Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță în UE – Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE”.

Memoriul are două secțiuni (una de întrebări și una de detaliere a contextului științific, juridic etc), ambele separate pe secțiuni, astfel:

 • siguranța sănătății;
 • siguranța ecologică;
 • siguranța națională;
 • siguranța socio-economică;
 • siguranța respectării drepturilor fundamentale ale omului;
 • siguranța cibernetică.

Fișier arhivă: #1.Memoriu pentru informarea Comisiei pentru Afaceri Europene referitoare la problemele de siguranta a tehnologiei 5G.pdf

 

2. Petiția Cerem interzicerea implementării și dezvoltării rețelei 5G în România, semnată de 28 566 de cetățeni.

Fișiere arhivă: #2. 28566 semnaturi la data de 20.05.2020 ale petitiei.pdf; #2. Petitie Cerem interzicerea implementarii si dezvoltarii retelei 5G în Romania-screenshot.png

3.Petiția Cerem Ministerului Sănătății să evalueze implementarea tehnologiei 5G în România, semnată de 17 744 de cetățeni.

Fișiere arhivă: #3. Petitie Cerem Ministerului Sanatatii sa evalueze implementarea tehnologiei 5G în Romania-set semnaturi_1.pdf; #3. Petitie Cerem Ministerului Sanatatii sa evalueze implementarea tehnologiei 5G în Romania-set semnaturi_2.pdf; #3. Petitie Cerem Ministerului Sanatatii sa evalueze implementarea tehnologiei 5G în Romania-screenshot.png

4. Memoriul Național STOP 5G, semnat de 81 de organizații din România și depus la Ministerul Comunicațiilor împotriva Proiectului de OUG privind simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, proiect ce vizează modificarea legislativă a mai multor legi primare cu privire la accesul pe proprietatea privată și în zonele naturale protejate, autorizarea instalării antenelor pe proprietatea publică ș.a. Crearea și menținerea acestui proiect de OUG, profund neconstituțional, este dată de HG nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, publicată în Monitorul Oficial în 04.07.2019, strategie care, de asemenea, are un caracter profund anticonstituțional.

Fișier arhivă: #4. Memoriu-National-MCTI -Societatea-Civica.pdf

5. Apelul internațional Stop 5G pe Pământ și în spațiu
300.000 de persoane
din 218 țări și teritorii au semnat, până la finalul lunii mai a anului 2020, apelul internațional pentru oprirea dezvoltării rețelelor 5G, inclusiv prin sateliți spațiali. Printre semnatarii apelului se află mii de cercetători, specialiști în câmpurile electromagnetice, telecomunicații, medicină, microbiologie, biotehnologie sau bioinginerie și mii de organizații academice și civice. Semnatarii apelului avertizează că radiațiile de frecvențe radio (RF) ale rețelelor 5G vor afecta fără precedent mediul, la scară globală. Acești specialiști sunt alarmați de faptul că industria telecom ignoră numeroasele dovezi ale efectelor clinice pe care radiațiile le au asupra sănătății. Prin 5G orice ființă vie de pe glob va fi expusă poluării electromagnetice 24/24 ore, fără să se poată proteja.

Fișiere arhivă: #5 Apel international – Stop 5G pe Pamant si în Spatiu.pdf; #5. Categorii -Semnatari ai Apelului International.pdf; #5. Apelurile Internationale privind radiatiile EMF wireless.pdf; #5. Petitii Internationale.pdf

6. Avizul juridic al Av. Christian Jensen (Bonnor Lawyers) cu privire la subiectul “Dacă implementarea tehnologiei 5G în Danemarca contravine drepturilor omului și legislației mediului”. El se bazează pe normele de drept din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, din Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, din Directiva UE privind conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, din Directiva UE privind conservarea păsărilor sălbatice, pe Principiul Precauției, precum și pe Convențiile de la Berna și Bonn privind protecția animalelor și plantelor. Această analiză a fost solicitată de: Institutul Danez pentru Sănătate Publică, Consiliul pentru Telecomunicații Sigure pentru Sănătate, Asociația EHS Australia și Asociația Daneză pentru Sănătate S.O.S. (vedeți fișierul nr. 6 din arhiva atașată).

Fișier arhivă: #6. Opinia Legala asupra tehnologiei 5G.pdf

Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române considera radiațiile electromagnetice ”ecocid” și solicită aplicarea urgentă în România a Principiului Precauției în privința implementării 5G. ”[Este necesar un] control și supraveghere permanente a amplasării sistemelor de transmisie-recepție a semnalului GSM, precum și generarea unui contencios pe măsură. […] Într-o perspectivă mai largă, globală, s-ar putea avea în vedere inițierea unui proces internațional de recunoaștere și consacrare a unei noi crime contra umanității, cea de  ecocid electromagnetic.”

Referințe online la: https://www.juridice.ro/essentials/1133/poluarea-electromagnetica-o-forma-de-ecocid-consideratii-asupra-necesitatii-consacrarii-unei-noi-crime-impotriva-umanitatii; https://www.juridice.ro/essentials/691/pentru-o-lege-inteligenta-privind-riscurile-sanitare-ale-campurilor-electromagnetice.

 

7.Obiecțiile depuse de noi în instanță, privitoare la HG nr. 429/2019 privind Strategia 5G pentru România.

Asociația ANGEL și mandatarii acesteia au solicitat suspendarea, revocarea și anularea Hotărârii nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, ce aduce în mod direct atingere dreptului la sănătate, la viață, la proprietate, la intimitate și altor drepturi fundamentale ale românilor. Promovarea tehnologiei 5G prin astfel de acte legislative poate crea premisele unui genocid național și planetar!

Avem deja în istorie numeroase exemple de produse nocive și fatale pe care producătorii le-au prezentat drept sigure. A trebuit să moară oameni pentru ca industria și guvernele să admită că sunt nocive (amintim doar două exemple: tutunul și azbestul). De aceea nu putem promova legislația favorabilă tehnologiei 5G fără studii de impact, studii medicale și fără o maximă precauție. Nu putem aloca frecvențe și spectru radio fără o analiză multisectorială la nivelul ministerelor, a comisiilor din Parlament și fără o consultarea reală cu toți cetățenii. Nu este cazul să fim expuși cu toții unor riscuri inutile – poluarea electromagnetică masivă generată de 5G, când dispunem deja și putem folosi o tehnologie suficient de performantă (fibra optică sau rețeaua 4G).

Fișier arhivă: #7. ANGEL-Plangere Prealabila HG 429_2019.pdf

 

8. Prezentăm o serie de demersuri civice și juridice ale membrilor Coaliției STOP 5G România, ca reacție la faptul că ANCOM elaborează, în mod iresponsabil, o serie de acte normative destinate implementării 5G, fără a ține cont de lipsa studiilor de risc și de Principiul Precauției.

Aceste studii și o suficientă precauție sunt foarte necesare în cazul tehnologiei 5G. Societatea civică le-a solicitat în mod justificat și repetat prin petiții, memorii și plangeri prealabile, care au fost trimise și celorlalte instituții implicate, precum Ministerul Sănătății, Ministerului Mediului, MCTI și SGG, de la care nu am primit răspuns (sau răspunsurile au fost evazive și incomplete, prin care dovedesc iresponsabilitatea față de cetățenii pe care ar trebui să-i servească.

Facem cunoscute obiecțiile noastre privind actele normative înaintate de ANCOM Guvernului, cu privire la Spectrul Radio Românesc, care este o resursă naturală limitată și proprietate publică a poporului român. Contestarea acestor acte se bazează pe faptul că această resursă naturală va fi exploatată abuziv de tehnologia 5G, deoarece dispozitivele 5G agregă conexiunile pe multiple frecvențe simultan și cresc masiv poluarea electromagnetică, pe lângă celelalte riscuri de natură cibernetică, de sănătate, de siguranță națională etc.

Coaliția STOP 5G a făcut memorii și plângeri prealabile adresate ANCOM pe anumite proiecte de acte normative destinate tehnologiei 5G, pentru a solicita dezbateri publice, foarte necesare, referitoare la 5G, împotriva modificării Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe (TNABF) și a Proiectului de caiet de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, documente ce au la bază tot anticonstituțională HG 429/2019, pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România.

Prin toate aceste demersuri civice și juridice am solicitat ANCOM-ului, în mod justificat și argumentat, corespunzător contextului, următoarele:

  1. Dezbateri publice transparente pe tema implementării 5G, cu participarea amplă a factorilor sociali decidenți, înainte de luarea oricăror decizii de suplimentare a spectrului radio sau de implementare a tehnologiilor 5G în România;
  2. Anularea modificărilor din Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe (TNABF), care permit operabilitatea tehnologiilor 5G în România;
  3. Anularea procedurii de selecție, implicit anularea caietului de sarcini și a oricăror acte subsecvente ce decurg ca efect din el până la clarificarea riscurilor la care vor fi supuși cetățenii României;
  4. nu suplimentați spectrul radio pentru 5G și să investiți în optimizarea utilizării spectrului existent/licențiat;
  5. Să realizați studii de impact referitoare la afectarea sănătății publice și a mediului înconjurător, cauzată de implementarea tehnologiilor 5G;
  6. actualizați standardele de siguranță a sănătății publice referitoare la expunerea la radiațiile câmpurilor electromagnetice, care vor fi supuse consultării publice. Noile standarde trebuie alese împreună și cu acordul instituțiilor din domeniul sănătății publice, inclusiv pe baza unor studii independente realizate în acest domeniu;
  7. Să realizați monitorizarea completă și transparentă a utilizării spectrului radio în domeniul telecomunicațiilor. Să faceți publică harta tuturor stațiilor de radioemisie, cu tipul și frecvențele pe care operează acestea, listă pe care ANCOM este obligat prin lege sa o aibă și s-o pună la dispoziția cetățenilor, pe a căror proprietate (privată și publică) sunt amplasate stațiile;
  8. Să realizați studii de impact referitoare la afectarea sănătății publice și a mediului înconjurător, cauzată de implementarea tehnologiilor 5G. De asemenea, solicităm realizarea și publicarea studiilor necesare de impact social, asupra sănătății și asupra mediul înconjurător al tehnologiei 5G, pentru toate cazurile de utilizare (Mobile Broadband – date mobile; FWA – fixed wireless access etc.), în egală măsură pentru toate benzile de frecvențe radio ce urmăresc implementarea 5G: sub 6 GHz (<6 GHz) și peste 20 GHz (>20 GHz);
  9. aplicați principiul precauției și să nu concretizați recomandările Comisiei Europene de licențiere a cantității suplimentare de spectru pentru tehnologia 5G. Împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică să realizați studii și monitorizări ample și corespunzătoare contextului actual, cel puțin în ceea ce privește impactul asupra sănătății fizice și psihice, pe care îl dovedesc deja tehnologiile 2G, 3G și 4G existente;
  10. Oprirea oricăror demersuri de facilitare guvernamentală (inclusiv vânzarea de licențe de utilizare spectru radio) a implementării unor noi tehnologii de comunicații radio, cum este și 5G, înainte de realizarea studiilor de impact solicitate anterior;
  11. Participarea reprezentanților societății civice, în temeiul dispozițiilor art. 9, alin. 3 din Legea 429/2019, la toate ședințele de lucru ale Grupului de lucru – GLI 5G, la care ANCOM este Secretar. Astfel, ni s-ar permite accesul la toate informațiile existente și participarea în cunoștință de cauză la luarea deciziilor cu privire la introducerea 5G, având în vedere că această implementare are impact asupra întregii societăți, fiind vorba de aspecte ce țin de securitatea vieții și a mediului înconjurător.

Fișiere arhivă: #8. ACV- CONTESTATIE ANCOM TNAFB .pdf; #8. APC-APR-PV-Plangere prealabila ANULARE CAIET DE SARCINI ANCOM- nr de inregistrare.jpeg; #8. AP-PV-Adresa de solicitare dezbateri publice ANCOM – Plan actiuni 2020 .pdf; #8. Dreptate – Cerere dezbatere publica 5G la ANCOM.pdf; #8. Motivare APC-APR-PROVITA-Plangere prealabila anularea Caietului de sarcini ANCOM.pdf

9. În februarie 2020, a fost publicat un amplu studiu cu privire la tehnologia 5G realizat de Ronald N. Kostoff, doctor în Științele Aerospațiale și Mecanice la Princeton, cercetător afiliat la Georgia Institute of Technology și savant recunoscut, cu sute de articole recenzate. Studiul este intitulat ”Cel mai mare experiment medical neetic din istoria umană” și reprezintă o argumentație solidă a îngrijorării și poziției noastre ferme împotriva tehnologiei 5G.

 

Surse: https://smartech.gatech.edu/handle/1853/62452, sau https://elektrosmog.voxo.eu/video/LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT.pdf.

Redăm aici un citat sinteză din cele 1000 de pagini ale studiului: „Marea majoritate a populației a acordat consimțământul informat greșit despre această expunere. Această informație greșită este furnizată de industria telecomunicațiilor, de către lobby-iștii săi, de partenerii săi guvernamentali, de activiștii politici, de brațele sale de marketing (mass-media mainstream) și chiar de unii activiști academici. Nu se cunosc efectele adverse severe cauzate de radiațiile wireless, nu se cunoaște întinderea completă a infrastructurii de radiații wireless existente, cu atât mai puțin nu se cunosc daunele preconizate de infrastructura 4G si 5G implementate rapid astăzi. Încercarea de a identifica măsura completă a acestor efecte adverse este experimentul medical global care se desfășoară acum. Faptul că acest experiment se desfășoară cu consimțământul informat greșit, îl face cel mai mare experiment medical neetic din istoria umanității!

Fișier arhivă: #9. LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT.pdf

 

10. Studiul european REFLEX (2004) a fost realizat în numele UE de 12 instituții academice pentru un buget total de peste 3 milioane de euro. Rezultatele arată că, deși o valoare SAR de 1,3 W / kg (reprezentativă pentru numeroase telefoane mobile și considerată inofensivă și legală), radiația electromagnetică neionizantă produce daune biologice semnificative în celulele umane și în special la ADN. Punctul cheie este că, în sfârșit, s-au efectuat cercetări structurale asupra efectelor non-termice ale radiațiilor 2G (GSM), radiațiilor 3G (UMTS) și ale câmpurilor magnetice din instalații și dispozitive electrice. În 24 de ore, prin efectul cumulativ radiațiile neionizante se comporta similar cu radiațiile ionizante în privința ADN-ului.

Referințele studiului REFLEX sunt la următoarele adrese: https://cordis.europa.eu/project/rcn/51989/factsheet/en http://www.verum-foundation.com/projects/reflex.html

Fișier arhivă: #10 REFLEX Final Report.pdf

 

Raportul CIA declasificat recent (1977) care rezumă șapte studii despre efectele biologice semnificative cauzate de nivelurile de radiații ale undelor milimetrice pe frecvențele  37-60 GHz – niveluri de expunere despre care agențiile guvernamentale ne spun că sunt „sigure”! Raportul a fost publicat în urmă cu mai bine de 40 de ani, dar rămas confidențial, “Government Use Only” (Doar pentru uzul guvernului – engl.).

Sursa: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B01125R000300120005-6.pdf.

 

La pagina 11 al acestui raport – traducere americane aflați articolul Reactivitatea megakaryocitelor din măduva osoasă în șoareci albino expuși la câmp electromagnetic de microunde de intensitate scăzută (in rev. Kieveana Tsitologiya I Genetika, Nr. 1, 1977 pp. 27-29, de E. I. Obukhan, Institutul Stiintific si Tehnic de Igiena Generala si Comuna). De observat ca nivelele de densitate de putere, S, folosite pe grupurile testate în studiu au fost 500 μW/cmp (5W/mp) si 50 μW/cmp (0.5W/mp) sunt actualmente considerate legale în România (pentru că sunt mai mici de limita de 10W/mp impusă conform Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1193 din 29.09.2006 – Normele privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz).

 

A se vedea concluzia studiului la pagina 13: “În condițiile aplicării unice (500 μW/cmp = 5W/mp) și intermitente (50 μW/cmp) de energie pe SHF (radio-frecvente, 3-30GHz (6 ore expunere) unele megacariocite [celule ale măduvei osoase, generatoare de trombocite n.n.] sunt distruse. Activitatea funcțională (trombocitopoieza) este crescută in raport cu grupul de control, mai relevant în cazul aplicării unice [de 5W/mp, n.n.]

 

La pagina 61 din document sunt prezentate rezultatele cercetătorilor ruși, obținute încă din 1973. Studii morfologice, funcționale și biochimice făcut pe oameni și animale au arătat ca undele milimetrice provoacă schimbări în corp manifestate în alterări structurale ale pielii și organelor interne, schimbări calitative și cantitative ale compoziției sângelui și măduvei osoase și schimbări ale reflexelor condiționate, ale respirației țesuturilor, ale activității enzimelor ce participa în respirația țesuturilor și în metabolismul nucleic. Măsura efectelor negative ale undelor milimetrice a depins de durata radiației și de caracteristicile individuale ale organismului. (Efectul Biologic al undelor radio milimetrice, în revista Kieveana VRACHEBNOYE DELO in Russian No 3, 1977 PP 116-119 [Autor: N. P. Zalyubovskaya, Institutul Științific de Microbiologie și Vaccinuri Khar’kov, și Sera imeni Mechnikov]

 

Așadar, se știa dinaintea implementării și utilizării comerciale că arhitectura presupusei “noi” tehnologii 5G pe noi frecvențe de ordinul GHz folosite de decenii în domeniul militar că DEW (Directed-Energy Weapon) și se cunoșteau, apriori implementării, efectele nocive asupra biologicului, care acum sunt ocultate sau negate de promotorii acestei tehnologii.

Fișier arhivă: #10. Declassified-Russian-mmWave-Study-1977.pdf

 

Un alt raport al serviciului de spionaj militar DIA al SUA din 1976 despre efectele radiațiilor EMF folosite ca armă DEW (Directed-Energy Weapon) și stadiul de cercetare al țărilor comuniste. Pasajele importante sunt subliniate cu galben sau cu chenar roșu în respectivul raport. Efectele asupra viului determinate prin studii sunt multiple și enumerăm: sângele, sistemul cardiovascular, celulele, sistemul nervos central, sistemul digestiv, glandele, metabolismul, sistemul reproductiv, aparatul vizual și cel auditiv.

 

Acestea nu sunt decât două exemple din enorm de multele astfel de studii  – vezi lista publicațiilor de la punctul 11. Pe cele precum acesta, realizate în mediul militar si inaccesibile publicului industria le-a ignorat cu buna știința de a le face publice tocmai din pricina rezultatelor dezastruoase. Oricine susține că nu avem studii consolidate referitoare la efectele negative termice și nontermice ale radiațiilor neionizante wireless, nocive sănătății și mediului natural este ignorant, ne/dezinformat, inconștient sau rău intenționat.

Fișier arhivă: #10  US_DIA_1976_biological_effects_of_electromagnetic_radiation.pdf

 

11. Referințe bibliografice ale studiilor științifice despre efectele negative ale radiațiilor wireless (în general, inclusiv 5G).

346 pagini cu mii de titluri și autori din reviste și jurnale de necontestat, peer-reviewed, de la Journal of American Medical Association (JAMA – în text) pana la (majoritatea din lista) publicațiile IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), e.g. Proceedings of IEEE sau IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering.

Ni se spune ca știința s-ar fi pronunțat. Ei bine, aceasta lista reprezintă cel mai viu și mai palpabil argument ca știință, experții, dacă s-au pronunțat, au făcut-o fie cu scepticism, fie trăgând semnale de alarma fie recomandând, și ei, precauția în ce privește adoptarea nerestricționată a tehnologiilor fără fir.

Fișier arhivă: #11. REFERINTE efecte negative radiatii EMF.pdf

 

12. De-a lungul anilor au fost soluționate de instanțele judecătorești atât în România cât și în alte țări multiple plângeri împotriva radiațiilor emise de rețelele mobile telecom, în baza probării efectelor negative asupra sănătății a radiațiilor emise de echipamente fără fir.

Fișiere arhivă: #12. Litigii in alte tari privitoare la radiatia wireless .pdf; #12. Litigii in Romania privitoare la radiatia antenelor.pdf

 

13. La nivel mondial, mai multe guverne și organizații interzic tehnologiile wireless, emit legislație de protecție împotriva radiațiilor și formulează avertismente cu privire la pericolul radiațiilor neionizante emise de aceste tehnologii de comunicații fără fir, inclusiv cele 5G.

Referințe online la: http://stop5gromania.ro/guverne-si-organizatii-care-interzic-sau-formuleaza-avertismente-cu-privire-la-tehnologia-wireless/.

 

14. România ar trebui să se numere printre zecile de țări precaute în privința 5G (europene și non-europene). Suntem deja conștienți de pericolul iminent al acestei tehnologii, invazive la adresa vieții omului și mediului natural și dorim sa prevenim consecințele ireversibile pe care aceste sisteme le generează.

Referințe online la: http://stop5gromania.ro/miscarea-mondiala-stop-5g/.

 

15. Problemele de sănătate din Elveția cauzate de implementarea 5G

 

Elveția avea 665 implementări 5G și se urmărea o acoperire a teritoriului de 90% până la sfârșitul anului 2019: https://www.speedtest.net/ookla-5g-map.

Din cauza antenelor 5G instalate în apropierea casei lor, în inima Genevei, locuitorii din aceea zonă se plâng că suferă de diverse probleme de sănătate, amețeli, dureri de cap și tinitus. Respectivii sunt victime ale unei tehnologii ale căror pericole nu au fost suficient testate? Iată ce spune un doctor și membru al Parlamentului federal, Bertrand Buchs: “Văd din ce în ce mai multe mărturii de acest gen. În lipsa unor studii clare, nu avem dreptul să le spunem acestor oameni că își imaginează/induc stările. Cu undele milimetrice 5G nimeni nu știe ce se poate întâmpla. Mai ales când luăm în calcul potențarea lor, cu alte cuvinte, amestecul lor cu 3G, 4G și Wi-Fi. Repet, după ce am încercat să mă informez în bazele de date la care am acces în calitate de medic: nu există încă un studiu serios, ceea ce nu este surprinzător când știi că această tehnologie a fost dezvoltată în China, apoi în Statele Unite. În Elveția am putea deschide o linie pentru persoanele care se simt rău, să ascultăm aceste plângeri și să le examinăm. Țara noastră are mijloacele și abilitățile necesare. Dezbaterea trebuie lansată, pentru că această poveste este departe de a se termina.”

Sursa:  https://www.globalresearch.ca/swiss-magazine-reports-first-5g-injuries-geneva/5684233

 

16. Dr. Oleg Grigoriev este directorul INPRN (Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) și membru al Comitetului de consultanță al Trustului Internațional de Cercetare în Domeniul Radiațiilor (RRT), care sunt principalii susținători ai abordării precaute a folosirii radiațiilor electromagnetice (EMR) și cei care susțin alocarea de fonduri substanțiale de către guverne și industrie pentru cercetarea radiațiilor neionizante. Oleg Grigoriev compară implementarea 5G cu o „Hiroshimă lentă”, iar predecesorul său, Yury Grigoriev afirma că „Omul a eradicat Ciuma Neagră, dar a creat noi probleme – poluarea cu radiații electromagnetice”.

Sursa: https://www.radiationresearch.org/campaigns/quotefrom-professor-oleg-grigoriev-regarding-5g/.

 

17. În 2011, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a clasificat radiația de frecvență radio ca un posibil factor cancerigen de Clasa 2B. Dr. Jonathan M. Samet, Senior Scientist, Președinte în 2011 al Grupului de Lucru pentru unde electromagnetice al IARC (Agenția Internațională pentru Studiul Cancerului din cadrul OMS) a declarat: Clasificarea IARC Clasa 2B implica o garanție de siguranță ce NU  [subl. ns.] poate fi oferita -[ceea ce reprezintă] un motiv de îngrijorare, data fiind perspectiva ca majoritatea populației lumii vor avea expunere permanentă la câmpuri electromagnetice”
Există, de asemenea, consilieri experți ai OMS care fac declarații clare, susținute de dovezi științifice, că radiațiile de radiofrecvență sunt cancerigene. În sursa web sunt declarațiile și videoclipurile experților OMS ce susțin reclasificarea din „posibil cancerigen” în „PROBABIL cancerigen” sau „CUNOSCUT cancerigen”.

Sursa: https://ehtrust.org/science/whoiarc-position-on-wireless-and-health/.

 

18. Programul Național de Toxicologie al SUA a stabilit că radiațiile de frecvență radio de tipul 5G pot provoca cancer.

Sursa: https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.