Stop 5G România

Rulează videoul

28.12.2021 Cerere către Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senat

Va rugăm sa ne sustineti trimițând si voi de petitia  de corectare sau respingere L532/2021 pe adresele de email ale tuturor senatorilor din aceasta comisie. L532/2021, legea dedicata facilitarii 5G pe sanatatea, libertatea și suveranitatea noastra

Contactele senatorilor cu numerele de telefon, emailuri, facebook se descarca de la http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/12/Contacte_Senatori.xlsx

TO: ioan.cristina@senat.ro, ionut.neagu@senat.ro, titus.corlatean@senat.ro, psd.fieni@yahoo.com, laszloattila.iroda.birou@gmail.com, laszlo.attila@rmdsz.ro, mateybogdan100@yahoo.com, mateiconstantinbogdan@yahoo.com,felixstroe55@yahoo.com, marius.toanchina@senat.ro, costel.vicol@senat.ro, vicolcostel@yahoo.com, sergiu.vlad@senat.ro, sergiu.vlad@usrarad.ro, florin.citu@senat.ro

 

Către Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senat

Domnule Președinte,

Doamnelor/Domnilor Senatori,

Vă sesizăm prin prezenta că proiectul de lege L532/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, încalcă flagrant principiile constituționale și norme legale din domeniul de competență și activitate al comisiei dvs. motiv pentru care va solicităm să luați în calcul toate problemele legate de drepturile și libertățile fundamentale ale omului care ar fi provocate prin adoptarea acestei propuneri legislative și să le corectați sau să respingeți proiectul de lege, în această formă.

Aceste argumente sunt prezentate mai jos si in documentațiile de la 2021 ARHIVA COMISII SENAT (http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/12/2021-COMISII-SENAT.zip)

Cele mai importante probleme pe care le-am subliniat la proiectul de lege L532/2021 sunt:

 • Defavorizarea cetățenilor;
 • Problemele grave semnalate de Consiliul legislativ;
 • Avocatul Poporului a făcut o amplă critică a acestui proiect de lege și a semnalat multe prevederi ilegale și neconstituționale;
 • La crearea acestui proiect de lege inițiatorul NU a permis participarea societății civice, științifice, medicale și alți actori relevanți, interesați de acest subiect;
 • Acest proiect de lege conține prevederi neconstituționale, care încalcă multiple drepturi fundamentale, inclusiv dreptul la proprietate;
 • Dreptul consumatorilor de a alege în baza consimțământului informat va fi viciat și încălcat, odată cu implementarea rețelei 5G;

Propunerea legislativă se referă și vrea să modifice, prin derogări, domenii deosebit de importante, precum: sănătatea publică, protecția mediului, securitatea cibernetică, suveranitatea datelor personale, apărarea națională, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, fiscalitatea, legislația în construcții, protejarea monumentelor istorice etc.

Prevederile propunerii legislative creează multiple ingerințe în drepturile și libertățile cetățenești: dreptul la viață, integritate fizică și psihică, la mediu sănătos, la proprietate privată, la asociere, la informare, la consimțământ informat, la proprietate, la autonomie  administrativă, la cultură, accesul la informații, dreptul la o justiție corectă, egalitate de drepturi, dreptul la viață privată și familială, drepturile consumatorilor, suveranitatea individuală și libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea de conștiință, inclusiv suveranitatea și siguranța națională.

Sinteza ingerințelor se gaseste in tabelul de la adresa: http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2022/01/Tabel-Ingerinte-Drepturi-ale-Omului-Articole-L532_2021.pdf

Pentru o legiferare corectă este nevoie de analize de specialitate multidisciplinare și dezbateri ample și detaliate asupra acestui proiect de lege.

Reamintim că se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, doar în folosul rețelelor 5G și pentru industria telecom, în mod discreționar, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 5 Hotărâri de Guvern și 5 Ordonanțe de Guvern.

O astfel de înșiruire de derogări abuzive este fără precedent în legislația românească și reprezintă o sfidare inadmisibilă a voinței suverane a poporului român, ce ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni, inclusiv prin încălcarea și restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale.

Legat de domeniul de activitate și competență al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi trebuie analizate următoarele derogări și eliminate eventualele abuzuri:

Legea nr. 1996/2018 – Legea Asociațiilor de proprietari;

– Legea nr. 506/2004   – Protecția datelor personale și a vieții private;

– OUG nr. 34/2014      – Drepturile consumatorilor;

– HG nr. 700/2012       – Legea de funcționare a ANPC;

– OG nr. 21/1992         – Protecția consumatorilor;

– OG nr. 27/2002         – Soluționarea petițiilor.

Conform Regulamentului propriu, Comisia are atribuţii privind elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ în aceste domenii:

Comisia trebuie să ia în calcul următoarele aspecte:

1) Defavorizarea cetățenilor.

Unele prevederi din proiectul de lege sunt complet împotriva interesului oamenilor, care sunt proprietarii imobilelor pe care se instalează infrastructura, precum și proprietarii de drept ai resurselor exploatate de industria telecom, respectiv frecvențele radio, datele și biodatele vehiculate în rețelele 5G.

2) Problemele grave semnalate de Consiliul legislativ ale L532/2021 referitor la implementarea 5G.

Consiliul legislativ a semnalat prin Avizul nr. 781/29.09.2021, care are 190 de pagini, din care 30 cu observații și 160 cu mențiuni legate de actele normative care se vor a fi derogate abuziv, în detrimentul și prin discriminarea tuturor celorlalte sectoare economice, instituții, firme și cetățeni.

Sunt multe derogări abuzive de la legislația actuală, care nu pot fi realizate discriminatoriu față de toate celelalte entități fizice și juridice din România și care nu se justifică în raport cu beneficiile obținute.

3) Avocatul Poporului a făcut o amplă critică a acestui proiect de lege și a semnalat multe prevederi ilegale și neconstituționale, printre care:

– se încalcă nu numai dreptul la proprietate, dar şi drepturile prevăzute de art. 22 şi art. 34 din Constituţie, respectiv la viaţă şi integritate fizică şi psihică, precum şi la ocrotirea sănătăţii;

– se încalcă art. 33 alin. 3 din Constituţia României, în condiţiile în care se oferă derogări pentru operatorii care pot să instaleze antene pe monumente istorice, în arii protejate. Aceasta favorizează degradarea patrimoniului cultural român şi universal, constituind astfel, o ingerinţă în art. 33 din Constituţie – accesul la cultură;

În consecință, pentru eliminarea acestor nereguli, instituția Avocatul Poporului propune:

– respectarea Legii fundamentale – Constituția României – în activitatea de legiferare, pentru a se asigura calitatea actelor normative emise.

Actele normative trebuie să fie precise, previzibile şi totodată, să asigure securitatea juridică a destinatarilor săi, așa cum și CCR a statuat prin Decizia nr. 62/2018.

–  eliminarea tuturor derogărilor;

– referitor la respectarea dreptului la proprietate al coproprietarilor din asociațiile de proprietari, legat de instalarea infrastructurii de comunicaţii electronice, Avocatul Poporului a propus ca toți proprietarii să-și dea acordul la încheierea contractelor, să existe o durată de timp determinată a contractelor, să se stabilească de comun acord un preț și să se acorde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de furnizorul de reţele de comunicaţii electronice.

Ca o concluzie, raportat la toate neregulile semnalate, inclusiv la faptul că proiectul de lege încalcă drepturile consfințite de Constituţie, instituția Avocatul Poporului solicită „reformularea textelor, în vederea eliminării măsurilor care contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor“.

Sursă: documentul nr. 21177/23.11.2020 al instituției Avocatul Poporului:

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/Analiza-Avocatului-Poporului-asupra-proiectului-de-lege-referitor-la-rețelele-de-comunicatii-electronice.pdf.

4) La crearea acestui proiect de lege inițiatorul NU a permis participarea societății civice, științifice, medicale și alți actori relevanți, interesați de acest subiect, NU s-au făcut studii de impact și nici dezbateri publice, conform legii și nu s-a ținut cont de argumentele care au fost prezentate, în multiple rânduri.

Hotărârea Senatului României nr. 60/2020 care prevede că implementarea rețelei 5G în condiții de siguranță necesită studii de impact, cercetări și analize științifice, o amplă și temeinică analiză și dezbatere cu cetățenii la nivel național și local. Pe cale de consecință, inițiatorul era obligat să realizeze în mod responsabil aceste demersuri înainte de a propune legi sau alte acte normative.

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228382.

Art.1. pct. 4 – Senatul solicită atât Comisiei Europene, cât și Guvernului:

 1. a) să analizeze cu prioritate studiile care atrag atenția asupra vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;
 2. b) să demareze un dialog transparent cu opinia publică și reprezentanții societății civile asupra oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;
 3. c) să demareze, împreună cu reprezentanții societății civile, comunitatea universitară și cea științifică, studii ample care să propună soluții pentru eliminarea vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G de orice natură.

5) Acest proiect de lege conține prevederi neconstituționale, care încalcă dreptul la proprietate.

Mai mult, în prezenta propunere legislativă accesul operatorilor telecom pe unele terenuri este prevăzut să se facă într-un mod cu totul și cu totul abuziv, fără a respecta dreptul la proprietate.

Prin extrasele de mai jos arătăm câteva din „artificiile legislative” strecurate în proiectul L532/2021, pentru a favoriza operatorii telecom, prin discriminări neconstituționale:

 1. Exemple de prevederi neconstituționale, prin care se încalcă dreptul la proprietate.

Printr-un artificiu legislativ operatorii telecom dobândesc un fals drept, deoarece el încalcă alte drepturi constituționale precum cel la proprietate. Mai mult, firmele telecom vor să se degreveze de niște obligații pe care orice alt cetățean sau agent economic le are atunci când folosește o proprietate. Astfel, printr-o procedură abuzivă și complet ilegală, operatorului telecom i se atribuie o preempțiune și chiar o derogare pentru a scoate definitiv din circuitul agricol și de a schimba funcționalitatea unui teren, fără a avea acordul proprietarului de drept pentru aceasta.

De asemenea, o altă problemă o constituie faptul că proprietarii nu mai pot da jos antenele, chiar dacă au fost instalate abuziv. În condițiile în care, „prin partajarea elementelor de infrastructură fizică” mai mulți operatori telecom pot instala echipamente pe același stâlp, ceea ce înseamnă că, pentru a-l elimina, proprietarul trebuie să se judece cu mai multe firme deodată. Lucru pe care nici măcar nu-l știa de la început, respectiv câte firme vor fi pe proprietatea lui.

Aceste abuzuri, pe lângă problemele majore de neconstituționalitate mai creează și grave încălcări ale consimțământului proprietarilor de drept.

„Art. 10 alin. (2) – În situația în care furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice au dobândit dreptul de a executa lucrări de construcții privind infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice de la deținătorii terenurilor respective, alții decât proprietarii, aceștia, anterior inițierii procedurii de aprobare a scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la alin. (1), vor publica intenția de a executa lucrările de construcții la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului pe raza căreia/căruia urmează să fie executate lucrările, identificând terenurile pe care urmează să fie executate lucrările prin indicarea numărului de carte funciară, numărului cadastral sau, în cazul terenurilor care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, prin oricare dintre modalitățile de identificare prevăzute la art. 9 alin. (2) și vor preciza suprafețele care vor face obiectul scoaterii definitive din circuitul agricol.”

Proprietarii nu pot fi obligați să facă nimic și nici nu li se poate pune în sarcină vreo obligație, care, dacă nu o îndeplinesc să piardă vreun drept asupra proprietății. În proiectul de lege nu se precizează nimic despre situația în care proprietarii de terenuri nu prezintă documentele care atestă dreptul de proprietate, lăsându-se să se înțeleagă că ei sunt obligați să facă asta!

Ce se petrece dacă în urma anunțului nu se prezintă nimeni pentru negociere? Se instalează echipamente fără acordul proprietarului? Dacă el nu acceptă despăgubiri (care sunt ridicol de mici) și vrea ca respectivele echipamente să fie înlăturate?

„(3) Persoanele care dețin dreptul de proprietate asupra terenurilor indicate în anunțul publicat vor anunța furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv pe operatorul de infrastructură de comunicații electronice care a făcut publică intenția sa de a executa lucrările respective, în termen de 15 zile de la publicarea anunțului prevăzut la alin. (2) și vor prezenta documentele care atestă dreptul de proprietate, în vederea negocierii condițiilor privind scoaterea definitivă din circuitul agricol.

(4) Dacă după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), proprietarii nu pot fi identificați, terenurile pot fi scoase definitiv din circuitul agricol cu acordul valabil exprimat al deținătorului/deținătorilor acestora, altul/alții decât proprietarul/proprietarii, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. a) să existe o declarație pe proprie răspundere a deținătorului terenului, încheiată în formă autentică, prin care să se arate că acesta nu cunoaște informații suplimentare care pot duce la identificarea proprietarului;
 2. b) să existe o declarație pe proprie răspundere, încheiată în formă autentică, prin care furnizorul de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorul de infrastructură de comunicații electronice care solicită scoaterea din circuitul agricol își asumă obligația de a-i despăgubi pe proprietarii terenurilor respective în situația identificării ulterioare a acestora;
 3. c) suprafața cumulată a amprentei la sol a elementelor de infrastructură fizică să nu depășească 50 de metri pătrați și 10% din suprafața totală a terenului în cadrul căruia sunt amplasate.

(5) Proprietarii terenurilor vor fi despăgubiți pentru eventualele prejudiciile cauzate acestora prin scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere cel puțin următoarele criterii:

 1. a) suprafața de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
 2. b) tipurile de culturi și plantații, precum și amenajările afectate de lucrări;
 3. c) activitățile restrânse cu ocazia lucrărilor.

(6) Cuantumul despăgubirilor prevăzute la alin. (5) se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească.

(7) În vederea efectuării lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică destinată susținerii rețelelor de comunicații electronice, furnizorii de rețele de comunicații electronice, respectiv operatorii de infrastructură de comunicații electronice, sunt obligați să prevadă soluții tehnice care să permită partajarea elementelor de infrastructură fizică amplasate pe terenurile prevăzute la alin. (1) scoase din circuitul agricol.

 1. Un exemplu de prevedere neconstituțională, deoarece se încalcă dreptul la proprietate.

În mai multe locuri din proiectul de lege se folosește sintagma „beneficiază de dreptul de acces pe proprie­tăți”! În România nu există „dreptul” de a construi ceva pe o proprietate privată fără acordul pro­prietarului. Legea fundamentală – Constituția României garantează dreptul la proprietate (art. 44, alin. 2 – Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege).

De asemenea, contractele de acces pe proprietăți (inclusiv pe terenurile agricole) încheiate cu proprietarii acestora trebuie să se facă numai prin respectarea Constituției și a legislației privind proprietatea. Nu se pot face derogări pentru firmele telecom, în defavoarea proprietarilor de drept și nici un fel de impuneri, obligații sau facilitări.

„Anexa nr. 8 – Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii

Punctul 2. drept de a executa lucrări de construcții – dreptul furnizorilor de rețele de comunicații electronice ori al altor operatori de a executa orice lucrări de construcții în scopul amplasării, înlocuirii, întreținerii, modificării sau desființării de infrastructură fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice în temeiul unui drept real asupra unui imobil sau unui drept de creanță născut din contract de închiriere, comodat, cesiune sau, după caz, contract de acces încheiat cu proprietarii, alți deținători de drepturi reale principale, administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de folosință asupra terenurilor sau construcțiilor pe care urmează a fi instalată sau dezvoltată infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, ori, în lipsa acestor contracte, hotărârile judecătorești definitive care țin loc de contract între părți.”

Iată un exemplu punctual de situație în care li se încalcă drepturile posesorilor de terenuri agricole: se vor genera mult conflicte juridice între arendași și proprietari, generate de instalarea antenelor telecom pe terenurile agricole.

Ele se vor manifesta prin litigii și daune pe care arendașul / agricultorul le va suporta și nu și le va putea recupera de la operatorii telecom, care se vor eschiva de la plată, pe baza dispozițiilor prezentului proiect de lege, deși ei sunt beneficiarii echipamentelor instalate. Există țări unde deja sunt astfel de situații, din cauza transpunerii neconstituționale a Codului european al comunicațiilor electronice, precum în UK.

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prevede:

Art. 12 Libertatea de a dispune

(1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, dacă legea nu prevede în mod expres altfel.

(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil.

Art. 15 Abuzul de drept – Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe.

Legea nr. 16/1994, a arendării, actualizată, prevede:

Art. 8 alin. (3) – Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate.

Art. 20 – Arendaşul poate schimba categoria de folosință a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 22 alin. (2) – Subarendarea totală sau parţială este interzisă. Alin. (3) – Orice act de subarendare este nul.

În concluzie, este exclusă introducerea în acest act normativ a unor prevederi neconstituționale, nelegale și abuzive.

            6) Toate societățile comerciale sunt discriminate în raport cu firmele telecom.

Asta deoarece operatorii telecom sunt scutiți de unele autorizări, avize și taxe necesare realizării lucrărilor de construcții aferente infrastructurii de comunicații, în timp ce toate celelalte societăți comerciale sunt obligate să obțină toate autorizările și să plătească toate taxele.

Propunerea legislativă prevede facilități fiscale și de altă natură pentru industria de profil, complet nejustificate, discriminatorii și abuzive în raport cu toate celelalte firme, care trebuie să plătească aceste taxe.

Sunt absurde pretențiile firmelor telecom de a nu plăti taxe, deoarece corporațiile telecom nu pot fi favorizate din punct de vedere financiar.

Cerințele operatorilor telecom sunt complet deplasate: nu vor să plătească taxe, au pretenția să fie scutiți de la obținerea autorizațiilor specifice, să fie exceptați de la plata chiriei pentru amplasarea echipamentelor pe proprietatea publică și privată și nici măcar nu vor să plătească tot curentul electric consumat de propriile dispozitive, în condițiile în care ei desfășoară o activitate comercială, din care câștigă foarte mulți bani.

Toate acestea se petrec în condițiile în care TOATE celelalte firme din România sunt obligate prin lege la aceste lucruri.

Iată un exemplu de prevedere din propunerea legislativă prin care firmele telecom vor primi gratuitate în exploatarea rețelelor publice de comunicații electronice și a infrastructurii aferente. Autoritățile administrației publice centrale sau locale nu vor mai putea stabili tarife, taxe și orice alte sume pentru folosirea infrastructurii respective:

Art. 6, pct. 2, alin. (63) –  Furnizorii de  rețele  publice  de  comunicații electronice instalează și operează în mod gratuit puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă pe, deasupra, în sau sub infrastructurile fizice proprietate  publică sau privată a statului sau unităților administrativ-teritoriale, autoritățile administrației publice centrale sau locale care administrează aceste bunuri ori entitățile care le au în proprietate, administrare, concesiune, închiriere ori folosință cu titlu gratuit neputând stabili tarife, taxe și orice alte sume pentru ocuparea și folosința acestor infrastructuri fizice.

Ajungem să ne întrebăm: cu ce drept au ei aceste pretenții și cum ar putea justifica discriminarea pe care o creează în raport cu toate celelalte firme și cetățeni?

Subliniem încă o dată că orice discriminare este neconstituțională și este pe deplin interzisă.

Reamintim Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi solicitarea imperativă și justificată pe care am făcut-o, încă de anul trecut, în Memoriul pentru anularea proiectului de lege referitor la tehnologia nocivă 5G (pe care îl aveți în arhiva atașată). Noi solicităm, încă de pe vremea când acest proiect de lege era în dezbatere publică la inițiator, să fie retrase toate abrogările de articole și derogările introduse prin modificarea actualei legislații dedicate infrastructurii comunicațiilor, care vizează gratuități, accesul și instalarea fără autorizații și / sau fără acordul proprietarilor.

7) DREPTUL CONSUMATORILOR DE A ALEGE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI INFORMAT va fi viciat și încălcat, odată cu implementarea rețelei 5G, a tehnologiilor automate și IA (Inteligența Artificială), deoarece oamenilor le este oferită o bază informațională deformată, parțială și frauduloasă ce viciază consimțământul, consumatorul fiind pus în fața imposibilității de a refuza serviciile de comunicații electronice 5G și tehnologiilor emergente.

 8) Nu se poate accepta cu orice preț o lege a comunicațiilor greșită și neconstituțională, chiar și sub pretextul transpunerii Codului european al comunicațiilor electronice.

Transpunerea Codului european al comunicațiilor electronice este întârziată din motive temeinice de invazivitate și dezechilibre majore la nivel legislativ, precum și la nivelul multisectorial al societății umane, de la sănătate publică la apărare națională. Astfel, în situația României aflându-se încă 18 țări membre din cele 27,  după cum urmează: Estonia, Spania, Croația, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia și Suedia.

Așadar, datorită motivelor întemeiate, care necesită o analiză mai detaliată și mai multe studii de impact, nu se poate aplica vreun infringement legat de transpunerea Codului european al comunicațiilor electronice.

Argumente suplimentare:

„ORICE PERSOANĂ ARE DREPTUL LA VIAȚĂ, LIBERTATE ȘI SECURITATE” Art. 3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

1) Convenții și tratate internaționale încălcate de implementarea 5G:

Declarația Universală a Drepturilor Omului;

Convenția Europeană a Drepturilor Omului;

Codul de la Nürnberg;

Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului;

Convențiile Aarhus, Bonn și Bern;

– Tratatul Spațiului Cosmic;

Cartea Mondială pentru Natură;

Convenția Africană privind Conservarea Mediului și a Resurselor Naturale;

Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea sa.

Mai multe detalii aici: https://tinyurl.com/incalcari.

2) Drepturi și libertăți încălcate de implementarea generației a cincea de comunicații electronice mobile (5G) și a tehnologiilor convergente acesteia precum AI (Inteligența Artificială) și nanotehnologia medicală:

– DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIAȚĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ este încălcat prin  expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și ubicuă a tuturor cetățenilor la radiațiile de radiofrecvență și prin invazivitatea nanotehnologiilor medicale (IoB);

– DREPTUL LA MEDIU SĂNĂTOS este încălcat prin afectarea ireversibilă a biodiversității ecosistemului (dispariția polenizatorilor, cu afectarea gravă a florei și faunei), prin creșterea semnificativă a consumului de energie electrică a rețelei, prin emisiile mărite de CO2, prin creșterea cantității de deșeuri electronice generate și prin toaletarea excesivă a fondului arboricol, care ar împiedica transmiterea semnalelor în rețeaua 5G;

– DREPTUL LA VIAȚĂ INTIMĂ ȘI FAMILIALĂ este încălcat prin invazia acestei tehnologii din planul cibernetic, dar și din punctul de vedere al radiațiilor (principiul NOWHERE TO HIDE aplicându-se tuturor apartamentelor din mediul urban ce stau în bătaia viitoarelor conglomerații de antene), prin generarea afecțiunilor fiziologice care țin de reproducere și ale celor de ordin comportamental;

– DREPTUL LA DOMICILIUL INVIOLABIL va fi încălcat prin instalarea echipamentelor 5G pe proprietatea privată, dar și prin efectele nedorite ale radiațiilor 5G față de care ușile, ferestrele și zidurile domiciliilor noastre nu pot constitui un ecran de protecție destul de eficient cât să ne protejeze contra radiațiilor de radiofrecvență;

– SECRETUL CORESPONDENȚEI va fi încălcat prin multitudinea de vulnerabilități cibernetice aduse de arhitectura și protocolul IP utilizat de tehnologia 5G. Rețeaua va cauza expunerea cetățenilor la furturi de identitate și furturi de date personale ce aduc daune foarte mari ce nu sunt asumate de proliferatorii acestei tehnologii și nici de asiguratori;

– DREPTUL LA MUNCĂ este încălcat prin faptul că tehnologia 5G va prolifera automatizarea și digitalizarea. Astfel, se estimează că, până în 2040, o proporție de 47% din locurile de muncă ale oamenilor vor dispărea, aceste roluri fiind substituite de AI (inteligența artificială).

Majoritatea cetățenilor nu vor și nici nu au nevoie de rețelele 5G, aceste rețele fiind proiectate pentru roboți, obiecte, aparatură de supraveghere video, automatizare și IA. Conform specialiștilor GSMA, în studiul lor din 2019 arată că performanțele și capabilitățile 5G sunt necesare exclusiv pentru aplicații precum: vehicule autonome, realitate virtuală, realitate augmentată și internet tactil, restul aplicațiilor necesare omului fiind realizabile și cu tehnologia actuală (4G LTE și fibră optică).

Cu orice preț vrem să implementăm vehicule autonome, când nu avem infrastructură rutieră, vrem IoT dar nu avem toalete în școli, vrem Realitate Augmentată și Realitate Virtuală, când abia putem înțelege și contracara bolile specifice noilor generații precum dependența digitală, demența digitală, autismul digital și autismul virtual!

Avansul tehnologic fulminant din ultimii 50 de ani ne-a adus azi în situația să putem avea acces și realiza cu ușurință multe lucruri, însă printre costurile pe care le plătim deja sunt pierderea unui milion de specii de viețuitoare din cele 4,7 milioane cunoscute, alienarea socială a tinerilor, scăderea performanțelor intelectuale, scăderea calității colaborării și a vieții sociale, scăderea stării de sănătate generale, sedentarismul, creșterea semnificativă a procentelor în cazul bolnavilor de autism, de scleroză multiplă și de cancer, toate acestea fiind vizibile în rapoartele OMS și a altor instituții și organizații.

– DREPTUL CONSUMATORILOR DE A ALEGE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI INFORMAT este încălcat odată cu implementarea rețelei 5G, a tehnologiilor automate și AI deoarece oamenilor le este oferită o bază informațională deformată, parțială și frauduloasă ce viciază consimțământul, consumatorul fiind pus în fața imposibilității de a refuza această tehnologie;

– DREPTUL LA PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ prin vicierea consimțământului primarilor (Decizia ANCOM nr. 997/2018 care permite companiilor de comunicații, în special celor de comunicații mobile, să aibă acces GRATUIT pe proprietățile publice, restrângând astfel, în mod abuziv, dreptul de gospodărire și de autonomie administrativă a autorității locale!). Vicierea consimțământului cetățenilor în ce privește autorizarea și amplasarea tehnologiilor fără fir pe proprietatea acestora privată sub pretextul că rețeaua este strategică, deși aceasta nu este de utilitate publică, arhitectura rețelei 5G implicând instalarea din 50 în 50 m a echipamentelor radiative wireless;

– SUVERANITATEA ESTE PUSĂ ÎN PERICOL DE REȚEAUA 5G prin multiplele vulnerabilități intrinseci tehnologiei. Rețele critice, cu adevărat de utilitate publică, sunt puse în pericol de vulnerabilitățile nerezolvate ale tehnologiei digitale, care vor fi proliferate incontrolabil de rețeaua 5G;

– DEMNITATEA persoanei este grav afectată prin încălcarea oricărui drept sau libertăți din cele enumerate mai sus deoarece demnitatea nu constituie numai un drept fundamental în sine, ci reprezintă însuşi temeiul drepturilor fundamentale.

3) Trebuie respectat Principiul precauției.

State și teritorii care sunt precaute și opresc implementarea 5G

În timp ce multe țări membre ale Uniunii Europene, inclusiv țările vecine nouă sunt precaute în privința tehnologiei 5G și nu promovează implementarea comercială, din nefericire, în România, pe harta implementărilor comerciale 5G pe lângă București, Cluj, Iași, Timișoara, Oradea, Constanța care aveau implementările din 2019, au apărut noi orașe Ploiești, Craiova, Brașov, Sibiu și stațiunile Predeal, Sinaia, Bușteni, Năvodari.

Nu întâmplător orașul unde își au sediile numeroase instituții internaționale (ex. UE, NATO), unde locuiesc și lucrează decidenții celor mai importante organizații mondiale (peste 1000 de organizații internaționale și peste 2000 de corporații, conform Wikipedia), Bruxelles A OPRIT 5G din start, spunând că locuitorii săi nu sunt cobai pentru tehnologii experimentale și în continuare are ZERO implementări 5G!

Țări europene ca ESTONIA, LETONIA, LITUANIA, SLOVACIA, SUEDIA, PORTUGALIA, DANEMARCA, ISLANDA nu au servicii comerciale 5G sau au foarte puține. Sute de localități din Italia, Franța și Anglia aplicând principiul precauției au decretat local oprirea sau suspendarea implementării tehnologiei 5G pe teritoriile lor pentru a proteja sănătatea locuitorilor și a mediului, ceea ce solicită societatea civică din România.

4) Implementarea 5G la scară largă este cel mai mare experiment neetic din istoria umanității.

„O mică parte din populație și-a dat consimțământul informat la expunerea la radiații wireless / fără fir, la jocurile de noroc, la substanțe adictive (precum utilizatorii de țigări, cocaină, fentanil), considerând că pot scăpa de consecințele adverse severe ale expunerii. O altă mică parte a populației nu și-a dat consimțământul în cunoștință de cauză, dar permit o expunerea dăunătoare din cauza transmiterii pe scară largă a radiațiilor wireless din surse terestre și satelitare. Marea majoritate a populației a acordat consimțământul informat greșit (viciat) despre această expunere. Această informație greșită este furnizată de industria telecomunicațiilor, de către lobby-iștii săi, de partenerii săi guvernamentali, de activiștii politici, de brațele sale de marketing (mass-media mainstream) și chiar de unii activiști academici. Nu se cunosc efectele adverse severe cauzate de radiațiile wireless, nu se cunoaște întinderea completă a infrastructurii de radiații wireless existente, cu atât mai puțin nu se cunosc daunele preconizate de la infrastructura 4G / 5G implementate rapid astăzi. Încercarea de a identifica măsura completă a acestor efecte adverse este experimentul medical global care se desfășoară astăzi. Faptul că acest experiment se desfășoară cu consimțământul informat greșit îl face un experiment lipsit de etică. Datorită mărimii acestui experiment, este CEL MAI MARE EXPERIMENT MEDICAL NEETIC DIN ISTORIA UMANITĂȚII!” Dr. Ronald N. Kostoff.

Studiul de 1000 de pagini al savantului Ronald Neil Kostoff poate fi descărcat de AICI.

5) Prezentăm Avizul juridic al Av. Christian Jensen (Bonnor Lawyers) cu privire la subiectul: „Dacă implementarea tehnologiei 5G în Danemarca contravine drepturilor omului și legislației mediului”. El se bazează pe normele de drept din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, din Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, din Directiva UE privind conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, din Directiva UE privind conservarea păsărilor sălbatice, pe Principiul Precauției, precum și pe Convențiile de la Berna și Bonn privind protecția animalelor și plantelor. Această analiză a fost solicitată de: Institutul Danez pentru Sănătate Publică, Consiliul pentru Telecomunicații Sigure pentru Sănătate, Asociația EHS Australia și Asociația Daneză pentru Sănătate S.O.S.

Sursa: https://stop5gromania.ro/cum-contravine-5g-drepturilor-omului-si-legislatiei-mediului/.

6) Exemple de bune practici și decizii locale corecte.

Încă din anul 2019, în mai multe țări europene precum UK, Franța, Italia, Elveția, Bulgaria s.a., municipalitățile au luat decizii locale care suspendă și chiar opresc implementarea și operarea rețelelor 5G pe teritoriul lor.

În Italia, la nivel local,  peste 600 de municipalități au adoptat rezoluții, moratorii, ordonanțe și decizii care opresc implementarea 5G.

Sursa: https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497.

În Franța, Insula Corsica spune STOP 5G până la noi studii care să arate că nu dăunează sănătății. „Ne rezervăm dreptul de a fi bine informați asupra acestei tehnologii. Politicienii nu trebuie să fie trași ca o remorcă de deciziile industriei telecom.” – Îl citează ziarul Le Figaro pe președintele Parlamentului Corsican, Jean-Guy Talamoni. https://tinyurl.com/y393tlkr.

În Bulgaria, Mezdra a devenit a doua municipalitate bulgară după Balcic care a interzis rețeaua 5G. Conform deciziei Consiliului municipal, luată la sfârșitul anului trecut, în 2021 în municipiul Mezdra este interzisă desfășurarea, utilizarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei 5G și a instalațiilor sale. https://bnr.bg/post/101397904/mezdra-zabrani-5g-mrejata.

În Elveția, câteva cantoane – inclusiv Geneva – au decis prin referendum să stopeze construcția noilor antene 5G, chiar dacă au dat acces la frecvențele pentru 5G prin licitație.

În februarie 2021 Cantonul Geneva introduce un moratoriu de trei ani pentru 4G+ și 5G. Modificarea legii prevede că orice nouă instalație va fi supusă licențierii sociale în această perioadă. Acest lucru se aplică atât pentru „4G+” (primul val 5G), care funcționează la frecvența de 3,5 Gigaherți, cât și pentru 5G la 26 Gigaherți, care nu a fost încă lansat în Elveția. Amendamentul urmărește să răspundă preocupării tot mai mari a populației, a spus Jean Rossiaud, membru în Marele Consiliu de la Geneva. „Principiul precauției prevalează, având în vedere absența unor studii independente privind efectele acestei tehnologii asupra sănătății și biodiversității”, a spus el. Geneva calcă astfel pe urmele cantonului Neuchâtel, care a declarat moratoriu în ianuarie 2021.

Comunitățile locale militează prin mai multe demersuri legislative pentru a se respecta principiul precauției la proliferarea rețelelor 5G. O prevedere va face companiile de telecomunicații să fie răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru pretențiile de daune materiale și legate de sănătate cauzate de radiațiile de la antene, dacă nu pot dovedi contrariul. Altă prevedere propune limite mai stricte și mult mai puțin permisive ale emisiilor de radiații de la antene și le va oferi locuitorilor locali drept de veto asupra tuturor construcțiilor noi de rețele, din zona lor.

Sursa: https://www.archyde.com/telephony-geneva-launches-moratorium-on-5g-switzerland/.

*******

Tehnologia 5G este creată mai mult pentru mașini și obiecte decât pentru sănătatea oamenilor. În mod ironic, tot oamenii sunt cei care plătesc și vor plăti toate costurile aduse de acest fals și toxic „progres”, care nu numai că nu le este destinat, dar le afectează ireversibil bunăstarea, sănătatea și viața. Noi, cetățenii Europei, și urmașii noștri vom fi cei care plătim – cu bani, cu sănătate, cu libertate, cu echilibrul mediului natural, cu drepturi fundamentale, cu suveranitate – această ambiție pentru profit și control a anumitor entități economice și grupuri de interese, numită 5G.

În concluzie, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi trebuie să ia în calcul toate problemele legate de drepturile omului care ar fi provocate prin adoptarea acestei propuneri legislative și să le corecteze sau să respingă proiectul de lege, în această formă.

Dacă tehnologia nocivă 5G va fi implementată, radiațiile ne vor afecta pe toți!

 

SĂNĂTATEA OAMENILOR ȘI A ORICĂREI FORME DE VIAȚĂ ESTE MAI IMPORTANTĂ DECÂT

TEHNOLOGIA ȘI INTERNETUL DE MARE VITEZĂ PRIN 5G

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.