Stop 5G România

Rulează videoul
Comunicat de Presa

21.07.2021- COMUNICAT DE PRESĂ- „IMPACTUL ECOLOGIC SI SOCIETAL AL ECOSISTEMULUI 5G”

COMUNICAT DE PRESĂ
 
Marți, 20.07.2021, Coaliția STOP 5G ROMÂNIA a participat împreună cu Alianța STOP 5G ITALIA ca reprezentanți ai Alianței Europene Stop 5G la audierea Comitetului Economic Social European pe tema „IMPACTUL ECOLOGIC SI SOCIETAL AL ECOSISTEMULUI 5G”.
Audierea a fost publică și urmarită online de intreaga Europă- inregistrarea video este disponibilă la https://youtu.be/utBXjuVxfhI .
 
Conform comunicatului emis de organizatorii audierii (https://tinyurl.com/fjk26hj3 ) dezbaterea găzduită de Secțiunea pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN) pe 20 iulie 2021 a analizat beneficiile și dezavantajele tehnologiei 5G, în special în ceea ce privește impactul acesteia asupra societății și a mediului luând în considerare și preocupările cetățenilor.
 
În ultimii ani, organizațiile societății civile din UE și din alte țări au avertizat cu privire la potențialele efecte negative și crize care ar putea fi declanșate de relația dezechilibrată dintre drepturile și interesele indivizilor, pe de o parte, și cele ale corporațiilor și instituțiilor publice, pe de altă parte, a declarat Baiba Miltoviča, președintele secției TEN.
 
Contextul demersului Comitetului Economic Social European
 
La sfârșitul lunii septembrie 2020, fuseseră implementate servicii comerciale 5G în 18 țări europene (UE-27 plus Regatul Unit): Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Republica Cehă, România, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Regatul Unit. În 2020, Deloitte a efectuat sondaje privind tehnologia 5G în 12 țări. Din aceste sondaje rezultă că, în medie, 39 % dintre respondenți consideră că tehnologia 5G este sigură pentru sănătate, în timp ce 21 % consideră că tehnologia 5G este dăunătoare, iar 40 % au îndoieli pe această temă. ( https: //tinyurl.com/xu7bzycn ). (n.e. România lipseste din studiul Deloitte dar, studiul realizat de MetroMedia in 2020 la comanda ANCOM arată că 48% dintre respondenţi consideră că reţelele 5G radiază semnificativ mai mult decât 4G, 29% nu considera acest lucru iar 23% nu stiu/nu raspund https://tinyurl.com/eryr68ah )
GRAFICE STUDII
 
De asemenea, anul trecut, Comisia Europeană a abordat chestiunea securității rețelelor 5G în COM(2020) 50, iar Comitetul Economic și Social European și-a exprimat punctul de vedere cu privire la acest document în avizul TEN/704 pe tema „Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță”.
 
Comunicarea Comisiei s-a axat în special pe chestiunea securității cibernetice și mai puțin pe impactul societal și de mediu al ecosistemului tehnologiei 5G; prin urmare, în avizul CESE mai sus menționat și în alte avize pe aceeași temă, aceste preocupări ale societății civile din UE nu au fost abordate în mod cuprinzător și în conformitate cu solicitările de clarificare ale cetățenilor.
 
CESE prin acest demers:
identifică propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ, a acordurilor juridice convenite și cuprinzătoare pentru a reglementa pe cei care vor purta responsabilitatea legală pentru afectarea vieții sau a proprietăților ca urmare a expunerii la 5G – atât în ceea ce privește infrastructura terestră, fie spațială – și sancțiuni în cazul nerespectarea legii;
reflectă asupra necesității de a crea noi standarde de siguranță bazate pe expunere cumulativă, care acoperă nu numai puterea eliberată la un moment dat, ci și durata expunerii, frecvența, lățimea de bandă, modularea frecvenței, forma de undă, lățimea impulsului și proprietăți mai semnificative din punct de vedere biologic;
– căută să îmbunătățească procedurile de planificare locală prin impunerea unor noi limite specifice emisiilor câmpului electromagnetic (EMF), în funcție de specificul zonei acoperite (densitatea populației și traficul, arhitectura, potențialul undelor radio, reflectarea în zonele sensibile etc.) ;
– abordează necesitatea de a educa populațiile cu privire la utilizarea excesivă a tehnologiei și la poluarea câmpului electromagnetic generat de ambele antene și de orice dispozitiv portabil conectat la rețeaua de comunicații;
– analizează necesitatea de a furniza informații cetățenilor, inclusiv cadrelor didactice și medicilor, cu privire la riscurile pentru sănătate (pentru adulți și copii) cauzate de radiațiile cu frecvență radio (RF) și de ce și cum să se evite comunicațiile fără fir și stațiile de bază, în special în sau în apropierea creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor, locuințelor și locuri de muncă.
 
Prin urmare, a fost necesară o dezbatere cuprinzătoare cu o gamă largă de părți interesate pentru a identifica propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ și pentru a lua în considerare necesitatea de a crea noi standarde de siguranță bazate pe expunerea cumulativă.
 
Eric van Rongen, de la Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP), a susținut că singurele dovezi ale efectelor potențial nocive provin din creșterea temperaturii peste limite și stimularea nervilor, dar nu au existat dovezi că radiațiile electromagnetice cu frecvență radio au cauzat boli precum cancer.
 
Din partea societații civice a vorbit Mădălina Apostol, în numele Coaliția STOP 5G România și Maurizio Martucci, în numele Alianței europene STOP 5G.
 
Mădălina Apostol a solicitat oprirea urgentă a implementării 5G în rândurile populației, subliniind că ar crește masiv expunerea la radiații cu frecvență radio, care s-a dovedit dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediu. Oamenii sunt deținătorii de drept ai resurselor 5G, cum ar fi frecvențele, imobilele și datele și ar trebui să fie aceia care decid asupra implementării acestuia, pe baza unui consimțământ liber și complet informat, sub forma „licențierii sociale” la nivel de comunitate, după publicarea deplină a datelor privind emisiile de radiații și riscurile implicate.
 
Într-un mesaj video, Maurizio Martucci a spus că una dintre cele mai mari probleme a fost compartimentarea, adică concentrarea dezbaterii doar asupra anumitor pericole ale 5G și, prin urmare, lipsa imaginii generale a schimbărilor de epocă deja în curs în proiectele Smart City și Gigabit Society. El a cerut ca Europa să adopte imediat un moratoriu internațional în privința lansării 5G, pentru a preveni cetățenii europeni să devină cobai ai acestei tehnologii.
 
Lise Fuhr de la asociația europeană a operatorilor de rețele de telecomunicații (ETNO) a susținut sprijinul politic pentru investițiile în rețeaua privată și inovarea serviciilor de telecomunicații, în calitate de facilitatori majori ai întregii strategii digitale: rapoartele arată că rețelele 5G și fibrele securizate vor juca un rol major atât în creșterea nivelului social -creșterea economică și în realizarea de progrese în materie de durabilitate.
În cele din urmă, Peter Stuckmann de la DG CNCT al Comisiei Europene a subliniat că trăim în deceniul digital și că, în timpul pandemiei, tehnologiile digitale au făcut posibilă continuarea afacerilor și a vieții noastre private. Prin urmare, sectorul digital a fost esențial pentru redresarea economică și va forma în viitor o economie neutră din punct de vedere climatic, circulară și rezistentă.
 
Reprezentantii societății civice de la Alianța Europeană STOP 5G au prezentat problematicile multisectoriale ale implementării noii generații de comunicații electronice fără fir 5G si îngrijorările cetățenilor europeni având ca suport argumentativ documentații întregi de la autorităti europene și internaționale, studii sțiintifice, inclusiv cartea recent editată cu titlul                   „ # STOP5G, sănătate, mediu, geopolitică, confidențialitate, transumanism și control social: carte de investigație despre laturile întunecate ale viitorului digital„, materiale predate membrilor grupului de lucru de la CESE.
Conform comunicatului emis de Alianța Italiană STOP 5G de la purtatorul de cuvânt al Alianței Italiene și Europene STOP 5G, Dr. Maurizio Martucci a declara:
“5G nu are studii preliminare cu privire la efectele asupra mediului, deoarece industria nu le-a realizat și nici organismele publice nu le-au realizat până acum iar comisarul european pentru economia și societatea digitală chiar a declarat că nu sunt necesare. In plus comisarul pentru piața internă a declarat că 5G se bazează exclusiv pe angajamente politice și, prin urmare, nu este o obligație legală , motiv pentru care, pentru a împiedica transformarea cetățenilor în cobai umani, este esențial ca Europa să adopte cât mai curând posibil un moratoriu internațional, având în vedere rezultatele recente apărute ân Parlamentul European, la STOA, privind reclasificarea preconizată a carcinogenezei prin radiofrecvență de către Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului și corpul covârșitor de dovezi din literatura biomedicală privind efectele biologice și deteriorarea undelor electromagnetice asupra persoanei , inclusiv electro-hipersensibilitatea. STOA a confirmat, de asemenea, lipsa de fiabilitate a ICNIRP, atât de mult încât Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară s-a angajat să revizuiască orientările ICNIRP . Aceasta înseamnă revizuirea întregului proces susținut de Comisia Europeană până acum ”. https://tinyurl.com/7je75vfh
Printre cei 13 membri ai grupului de studiu al CESE se află și Alessandro Mostaccio, secretar general al Mișcării Consumatorilor a declarat:
 „suntem convinși că cetățenii au dreptul de a fi informați într-un mod transparent și adecvat cu privire la impactul pe care îl pot avea noile tehnologii asupra sănătății și mediului lor. Este datoria celor care guvernează să ridice privirea și să creeze condiții pentru completarea asimetriilor informaționale. Această a patra revoluție industrială evoluează cu viteze imprevizibile, va aduce oportunități, dar trebuie guvernată. Dacă este adevărat că, în Europa vrem un sistem digital antropocentric, atent la toate dimensiunile umane, trebuie să începem să colectăm date independente despre câmpurile electromagnetice și să unim comunitatea științifică internațională, astfel încât, într-un mod independent de interesele industriale să putem, in scurt timp, să cunoaștem toate consecințele pentru oameni, animale și mediul câmpurilor electromagnetice din ce în ce mai puternice. Să nu ne băgăm capul în nisip!” https://tinyurl.com/nar5cmpc
 
Ing. Mădălina Apostol, din partea Coaliției STOP 5G România a oferit o perspectivă interdisciplinară a problematicilor ridicate de societatea civică, de la specificații tehnice de arhitectură, topologie, protocol și mod de operare a undelor radio la 5G si ajugând la norme legislative și ingerințele asupra drepturi fundamentale ale omului.
„Chiar dacă nu este un serviciu de utilitate publică, serviciul 5G necesită multiple derogări de la actualul cadru legislativ, în mod clar neconstituțional și disproporționat față de nevoile și gradul utilizarea al populației generale. Încă de la lansarea 5G au fost ocolite mai multe norme legislative cum sunt lipsa studiilor de impact, lipsa dezbaterilor transparente, ample și imparțiale, totala ignorare a categoriilor vulnerabile de actualul cadru legislativ. Sunt deja afectate mai multe drepturi naturale și civile, cum ar fi: dreptul la viață, integritatea fizică și mentală, la un mediu sănătos, la proprietate privată, sunt afectate drepturile consumatorilor, consimțământul informat, autonomia administrativă, viața privată și de familie, libertatea de asociere, libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea conștiinței si cea cognitivă s.a.”- prezentarea suport poate fi descarcata de AICI
 
În urma audierilor, inițiatorul și raportorul acestui aviz, Raportorul Dumitru Fornea a declarat:
” Pentru sănătatea democrației europene, este important ca cetățenii să înțeleagă implicațiile implementării rețelelor de comunicare 5G asupra drepturilor de proprietate, suveranitătii datelorși libertății cognitive. Rețelele 5G au o invazivitate fără precedent, deoarece arhitectura și topologia infrastructurii sunt extrem de dense în teritoriu, puternic virtualizate și funcționează în principal pe protocolul IP. Astfel, disponibilitatea unui serviciu 5G la capacitățile transmise de promotori (gigabiți / viteză secundară și acoperire de peste 90%) implică desfășurarea de la 50 la 50 de metri a echipamentelor de rețea radiativă 5G (exterior și interior). Această densitate ridicată implică accesul și chiar încălcarea proprietății publice și private a cetățenilor (inclusiv a monumentelor culturale și a ariilor naturale protejate). Mai mult, protocolul IP este cel mai vulnerabil din punct de vedere cibernetic și nu există soluții tehnice ușoare disponibile, astfel datele personale și biodatele, secretele industriale sau secretele de stat transferate și stocate în rețelele 5G sunt expuse la riscuri ridicate din cauza varietate de agenți de atac. Raportul ENISA și NIS prezintă aceste probleme în detaliu și lipsa soluțiilor eficiente. Mai mult, operatorii de telecomunicații trec de la statutul de furnizor de servicii de internet la statutul de furnizor de servicii de cloud computing, ceea ce înseamnă să exploateze ei înșiși datele la care au acces nelimitat, în timp ce consumatorii nu sunt informați și nici măcar remunerați așa cum ar trebui. În ceea ce privește libertatea cognitivă, în cazul persoanelor augmentate cu tehnologie medicală, nanoneurotehnologie, interfața creier-mașină și inteligența artificială ia naștere nevoia unui nou tip de drept fundamental care trebuie protejat și garantat de un cadru juridic etic: drepturi neurologice NEURORIGHTS, dreptul la libertate cognitivă, adică dreptul la identitate personală, liber arbitru, intimitate mentală și dreptul la protecție împotriva prejudecăților și discriminării prin algoritmi tehnologici.” https://tinyurl.com/52jhhu62
 
Coaliția STOP 5G ROMÂNIA (www.stop5gromania.ro/membri ) este o mișcare civică, fără formă juridică, formată din asocierea a peste 80 de organizații semnatare ale Memorandumul Național și zeci de mii de cetățeni români semnatari ai petițiilor împotriva implementării iresponsabile a rețelelor 5G. Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este membră a ALIANȚEI EUROPENE STOP 5G formată din peste 41 de grupuri civice apolitice, fără conflicte de interese aparținând a 23 de națiuni europene pentru a împărtăși o cale comună pentru revendicarea drepturilor fundamentale grav amenințate de noile tehnologii de comunicațiile electronice 5G și de sistemelor de emisii de frecvență radio. (https://www.alleanzaitalianastop5g.it/442967283 ).
#STOP5G #STOP5GEurope #STOP5GRomânia
 
#SocietalConcerns5G
#ResponsibleElectronicCommunicationNetworks
#SocialLicenceToOperate
#PublicHealthImpact
#5GEnvironmentalImpactAssessment
#InternalisationOfExternalCosts
#5GLiability
#InformedConsent
#PublicInformationConsultation
#DemocraticParticipation
#CitizensSafety
#PrecautionaryPrinciple
#CognitiveFreedom
#HumanRights
#PropertyRights
#ConsumerRights
#DataSovereignty
#GreenICTNetworks
#ArhusConvention
#BernaConvention
#BonnConvention
#ALARAPrinciple

1 thought on “21.07.2021- COMUNICAT DE PRESĂ- „IMPACTUL ECOLOGIC SI SOCIETAL AL ECOSISTEMULUI 5G””

  1. All EU Citizens must be informed on the legally reconized health effects caused by non-thermal EMF exposure.

    Directive 2013/35/EU needs to be implemented immediately in all EU members states. Pregnant women, people with pacemakers and other ‘at particular risk groups’ are listed in law and they are entitled to Specific Risk Assessments in the workplace. i

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.