Stop 5G România

Rulează videoul

20.12.2021 – Cerere catre Comisia pentru sanatate și familie din Senat

Va rugăm sa ne sustineti trimițând și voi pe adresele de email ale tuturor senatorilor din aceasta comisie, solicitarea de includere a comisiei in procesul legislativ al L532/2021, legea dedicata facilitarii 5G pe sanatatea, libertatea și suveranitatea noastra

Adrese: adrian.streinu-cercel@senat.ro, gheorghe.carp@senat.ro, laszloattila.iroda.birou@gmail.com, laszlo.attila@rmdsz.ro, evdochia.aelenei@senat.ro,  contact@leonardazamfirei.ro, f.bodog@senat.ro, florianbodog@gmail.com, septimiu.bourceanu@senat.ro, senator@stelafiru.ro, cristian.ghica@senat.ro, raluca.ioan@senat.ro, raluca.ioan@pnlvrancea.eu, claudiu.muresan@senat.ro, senatorbacau@gmail.com, senatorstocheci@gmail.com

Domnule Președinte Adrian STREINU CERCEL,

Doamnelor/Domnilor Senatori din _Comisia pentru sănătate și familie_,

Vă trimitem atașat o cerere referitoare la includerea Comisiei în
procesul legislativ al L532/2021, prin care vă solicităm în mod
argumentat următoarele:

* Să  includeți _Comisia pentru sănătate și familie _în procesul
de analiză și avizare a acestui proiect de lege (L532/2021). Vă
rugăm să faceți o cerere către Biroul permanent al Senatului în
acest sens.

* De asemenea, să solicitați și prelungirea termenelor de depunere
a amendamentelor și a avizelor, deoarece termenul actual – 28.12.2021 –
este complet nerealist și viciază profund procesul legislativ.

V-am atașat documentul cu solicitarea argumentată.

Vă trimitem atașat o cerere referitoare la includerea Comisiei în
procesul legislativ al L532/2021, prin care vă solicităm în mod
argumentat următoarele:

* Să  includeți _Comisia pentru sănătate și familie _în procesul
de analiză și avizare a acestui proiect de lege (L532/2021). Vă
rugăm să faceți o cerere către Biroul permanent al Senatului în
acest sens.

* De asemenea, să solicitați și prelungirea termenelor de depunere
a amendamentelor și a avizelor, deoarece termenul actual – 28.12.2021 –
este complet nerealist și viciază profund procesul legislativ.

V-am atașat documentul cu solicitarea argumentată.

Vă mulțumesc.

Data:

Semnatura:

Solicitarea se poate descarca in format PDF de AICI

 

 

Către Comisia pentru sănătate și familie din Senat

Doamnelor/Domnilor Senatori,

Vă sesizăm prin prezenta că proiectul de lege L532/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, încalcă flagrant principiile constituționale și unele norme legale din domeniul de competență și activitate al comisiei dvs.

Biroul Permanent al Senatului nu a inclus în procesul legislativ toate comisiile de specialitate care au un cuvânt de spus legat de acest proiect de lege, având în vedere impactul major al implementării 5G asupra domeniului lor de reglementare, de competență legislativă și atribuții, în general.

Ținând cont că este un proiect foarte complex care se referă și vrea să legifereze în multiple domenii de activitate, se impune să fie inclusă în procesul de avizare și Comisia pentru sănătate și familie, deoarece proiectul are un impact semnificativ asupra sănătății publice.

Propunerea legislativă se referă și vrea să modifice, prin derogări, domenii deosebit de importante, precum: sănătatea publică, protecția mediului, securitatea cibernetică, suveranitatea datelor personale, apărarea națională, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, fiscalitatea, legislația în construcții, protejarea monumentelor istorice etc.

Prevederile propunerii legislative creează multiple ingerințe în drepturile și libertățile cetățenești: dreptul la viață, integritate fizică și psihică, la mediu sănătos, la proprietate privată, la asociere, la informare, la consimțământ informat, la proprietate, la autonomie  administrativă, la cultură, accesul la informații, dreptul la o justiție corectă, egalitate de drepturi, dreptul la viață privată și familială, drepturile consumatorilor, suveranitatea individuală și libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea de conștiință, inclusiv suveranitatea și siguranța națională.

Reamintim că se vor a fi modificate nu mai puțin de 48 de acte normative, doar în folosul rețelelor 5G și pentru industria telecom, în mod discreționar, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 5 Hotărâri de Guvern și 5 Ordonanțe de Guvern.

O astfel de înșiruire de derogări abuzive este fără precedent în legislația românească și reprezintă o sfidare inadmisibilă a voinței suverane a poporului român, ce ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni, inclusiv prin încălcarea și restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale.

Legat de domeniul de activitate și competență al Comisiei pentru sănătate și familie, trebuie analizate următoarele derogări și eliminate eventualele abuzuri:

– Legea nr. 95/2006    – Reforma în domeniul sănătății;

– Legea nr. 458/2002   – Calitatea apei potabile.

De asemenea, este nevoie de analize de specialitate multidisciplinare, dezbateri ample și detaliate asupra acestui proiect de lege.

Argumente suplimentare:

Comisia pentru sănătate și familie din Senat are în competență ocrotirea sănătăţii populaţiei.

Radiațiile de la rețelele de comunicații electronice mobile afectează întreaga populație, în mod deosebit categoriile vulnerabile. Cu toate acestea, nici Ministerul Sănătății și nici Comisiile pentru sănătate din Parlament nu au fost incluse în procesul legislativ și nici nu au fost consultate. Acest aspect fiind deliberat exclus deși probele științifice și legislația europeană susțin că sănătatea publică este prioritară oricăror altor aspecte societale, ce se vor a fi introduse și reglementate.

Prevederile legate de sănătatea publică sunt insuficiente și total ineficiente, lipsind inclusiv avizul de la Ministerul Sănătății iar Comisiilor pentru sănătate nu li s-a cerut avizul (nici la Camera Deputaților nici acum, la Senat).

Deși în anul 2020 societatea civică a depus Petiția cu tema: Cerem Ministerului Sănătății să evalueze implementarea tehnologiei 5G în România, semnată de 17 744 de cetățeni, Ministerului Sănătății refuză în mod repetat să dea curs acestei solicitări, invocând diverse motive, complet neîntemeiate.

Facilitarea implementării noii generații de tehnologie mobilă, prin hiperdensitatea conexiunilor, prin multitudinea de frecvențe folosite și prin fasciculele specifice de transmisie a semnalului încalcă flagrant normele care prevăd limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, conform art. 8, 16, 20, 24 din OUG nr. 111/2011. În acest fel, prevederile legale actuale sunt eludate iar prin proiectul de lege se încearcă noi reglementări abuzive, care agravează problema.

Practic, încă de la apariția generației a 4-a de comunicații mobile, autoritățile au exclus deliberat promovarea soluțiilor sustenabile și mai puțin invazive (comunicații fixe) și corecta informare a societății în privința expunerii la radiațiile de radiofrecvență. În schimb, au facilitat în mod discriminatoriu implementarea comunicațiilor mobile radiative, fără discernământ, în afara zonelor industriale, în zonele intens populate (sunt păduri de antene pe spitale, în proximitatea școlilor, grădinițelor și a creșelor, în cartiere rezidențiale etc.). În acest fel crește excesiv poluarea electromagnetică, prin proliferarea comunicațiilor electronice fără fir, cu efecte devastatoare asupra sănătății umane și a mediului.

În România există tot mai mulți cetățeni afectați de radiațiile electromagnetice de radiofrecvență emise de rețelele de comunicații electronice mobile. Oamenilor le este încălcat DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIAȚĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ, prin expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și omniprezentă a tuturor cetățenilor la radiațiile de radiofrecvență.

Actuala legislație împiedică în mare măsură constatarea oficială a acestor afecțiuni, tragerea la răspundere a celor vinovați, despăgubirea celor afectați și eliminarea problemelor din teritoriu. Eventualele procese pentru despăgubiri sau pentru eliminarea antenelor radiante durează mult, sunt costisitoare și, în general, se termină în defavoarea celor afectați.

Din acest motiv, un aspect important pe care îl solicităm să fie inclus în actualul proiect de lege este legat de măsuri concrete, eficiente și rapid aplicabile atunci când oamenii au probleme de sănătate de la radiații.

Nici actualul proiect de lege, la fel ca încercările anterioare, nu cuprinde prevederi suficiente și consistente legate de protecția sănătății publice și a mediului înconjurător.

În niciun caz, reglementările legate de protecția sănătății publice și a mediului nu trebuie să se rezume la recomandările vechi, depășite, care nu protejează în mod real populația. Aceste standarde foarte permisive sunt refuzate sau puse în dezbatere de multe țări europene.

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate prevederile Rezoluției nr. 2011/1815/ CE. Astfel, Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE trebuie să fie înlocuită cu Recomandarea Rezoluției Consiliului 1815 /2011, în următoarele articole ale proiectului de lege: punctul 22 alin.(4) lit. c. și punctul 35 alin.(3) lit. a, din forma adoptată de Camera Deputaților.

Deși Consiliul Uniunii Europene a adoptat dispoziții mai recente, ANCOM și restul instituțiilor abilitate se limitează la recomandările mai vechi, din anul 1999, care sunt complet depășite și nu mai corespund contextului actual al telecomunicațiilor.

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a Consiliului Europei, care recomandă angajamente legislative și administrative cu adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații mobile, precum: înăsprirea limitelor de expunere la radiații, evitarea amplasării antenelor / echipamentelor în preajma copiilor, campanii de informare și de consultare a populației de către autorități, măsuri speciale de protecție a categoriilor vulnerabile, dezvoltarea unor tehnologii mai puțin nocive, etichetarea clară a dispozitivelor wireless, cu menționarea parametrilor radiativi și a riscurilor pentru sănătate, utilizarea preponderentă a dispozitivelor cu fir etc.

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate prevederile Rezoluției 1815/2011 CoE. În niciun caz reglementările legate de protecția sănătății publice și a mediului nu trebuie să se reducă la recomandările vechi, depășite și care nu protejează în mod real.

Categoriile vulnerabile sunt complet ignorate în fața proliferării rețelelor de comunicații mobile și a tehnologiilor emergente acestora.

Menționăm invaliditatea generată de expunerea la radiații intense, permanente și omniprezente a categoriilor vulnerabile: copii, gravide, persoane cu peacemakers și implanturi medicale, bătrânii și bolnavii cronici, cei electro-senzitivi și cupluri care devin infertile.

Șomerii vor fi în număr tot mai mare, muncitorii devenind inutili în urma hiperautomatizării și hiperdigitalizării pieței muncii. Estimările preconizează o rată foarte mică a reconversiei profesionale și o excluziune socială crescută, amplificarea crizei locurilor de muncă, a crizei de sănătate mintală și a declinului demografic. Toate acestea sunt atentate directe la însăși siguranța națională a țărilor, inclusiv a României.

Toate aceste categorii sociale vulnerabile, prin creșterea exponențială a problemelor, vor pune o presiune fără precedent pe fondurile de asigurări sociale și de sănătate. Reamintim că de câțiva ani, de la lansarea noii generații de dispozitive 5G, companiile de asigurări refuză să acopere daunele generate de expunerea la radiațiile de radiofrecvență emise de rețelele 5G.

 

Consiliul Europei împreună cu mai multe guverne au emis acte normative prin care se limitează expunerea copiilor la tehnologii radiante fără fir (wireless). Actuala propunere legislativă este în flagrantă contradicție cu aceste măsuri, inclusiv cu aplicarea principiului precauției și a principiului ALARA (Rezoluția CE 1815/2011), motiv pentru care nu poate fi legiferată în această formă.

http://stop5gromania.ro/guverne-si-organizatii-care-interzic-sau-formuleaza-avertismente-cu-privire-la-tehnologia-wireless/.

Poluarea electromagnetică generată de rețeaua 5G (echipamente mobile și antene) va fi de zeci de ori mai mare decât cea din prezent, deoarece densitatea conexiunilor va fi extremă, atât din cauza numărului imens de utilizatori (oameni) cât și datorită obiectelor conectate (IoT). Numărul conexiunilor va fi de ordinul trilioanelor, numărul antenelor va fi de ordinul milioanelor, numărul sateliților spațiali 5G va fi de ordinul zecilor de mii, cu frecvențe radio multiple deoarece tehnologiile 5G agregă spectrul radio pentru a putea avea performant , frecvențele fiind resursa noastra naturală limitată.

Cercetările în domeniul telecomunicațiilor wireless demonstrează că această tehnologie are efecte profunde asupra creierului și personalității noastre. Suicidul, singurătatea și depresia au atins proporții epidemice. Profesorul Jean Twenge de la San Diego State University afirmă că: „Tinerii se află în pragul celor mai grave crize de sănătate mentală.”

Adicția de tehnologie este în creștere, iar Boala Jocului (Gaming Disorder) este acum inclusă în Clasificarea Internațională a Bolilor (International Classification of Diseases) de la World Health Organization (OMS). Academia Americană a Medicilor Pediatrici (The American Academy of Pediatrics – AAP) recomandă doctorilor să prescrie copiilor „jocuri creative fără tehnologie (creative unplugged play-time)”. Necesitatea unei asemenea recomandări este o tristă confirmare a deplorabilei situații în care ne aflăm! Tinerii prezintă simptome de adicție după 9 ore pe zi petrecute în fața ecranelor, fiind astfel expuși la radiația non-ionizantă de la WiFi și gadget-urile lor electronice.

Copiii noștri au nevoie să petreacă mai mult timp în natură și în compania celorlalți copii, nicidecum ocupați cu tehnologia și ecranele. 5G va agrava problema dependenței și demenței digitale.

Un studiu realizat de Marius Zamfir în România arată că până la apariția 4G incidența autismului virtual la copii era de 37% (expunerea la TV și la internet prin conexiuni fixe / fibră) iar ulterior lansării 4G (tablete și telefoane) rata incidenței a crescut exponențial, în prezent ajungându-se la 97% în rândurile copiilor.

Surse: https://www.facebook.com/autismvirtual;

http://stop5gromania.ro/scrisoare-deschisa-celor-care-ocrotesc-copiii/.

Copiii sunt cei mai vulnerabili și afectați, ei absorb chiar și de 10 ori mai multe radiații decât adulții.

Fătul uman, copiii mici, vârstnicii, oamenii cu boli clinice, cu electrosensitivitate (boala cauzată de radiații de radiofrecvență) sau sisteme imunitare compromise sunt vulnerabili în mod particular.

International EMF Scientist Appeal (Apelul internațional al oamenilor de știință cu privire la câmpurile electromagnetice, EMF) din 2015, care a fost semnat de peste 250 oameni de știință având studii revizuite (peer reviewed) publicate cu privire la efectele biologice și de sănătate ale radiației wireless afirmă:

„Numeroase studii științifice recente arată că EMF (câmpurile electromagnetice) afectează organismele vii, chiar și la nivele de intensitate mult mai scăzute decât permit standardele internaționale și naționale. Efectele includ risc crescut de cancer, stres celular, creșterea nivelului radicalilor liberi toxici, distrugeri genetice, schimbări structurale și funcționale ale sistemului reproductiv, deficite de învățare și memorie, tulburări neurologice și influențe negative asupra stării de bine ale organismului uman. Distrugerile afectează nu doar specia umană, existând din ce în ce mai multe dovezi ale influențelor dăunătoare asupra plantelor și animalelor.”

Copiii noștri depind de noi și de liderii guvernelor, pentru protecția sănătății și siguranței lor, care ar trebui să aibă maximă prioritate.

Studiu: Operabilitatea tehnologiei 5G încalcă DREPTURILE COPIILOR (ONU) http://stop5gromania.ro/operabilitatea-tehnologiei-5g-incalca-drepturile-copiiloronu/.

Studii ale efectelor radiațiilor câmpurilor electromagnetice asupra omului / copiilor, animalelor și plantelor:

http://stop5gromania.ro/studii-ale-efectelor-radiatiilor-campurilor-electromagnetice-asupra-omului-copiilor-animalelor-plantelor/.

Avizul CESE din anul 2021 referitor la impactul 5G și la categoriile vulnerabile menționează:

CESE recomandă ca toate stațiile de transmisie de frecvență radio și benzile de frecvență pe care funcționează acestea să fie inventariate, iar aceste informații să fie publicate în vederea unei mai bune gestionări teritoriale și a protejării intereselor cetățenilor, în special ale grupurilor vulnerabile (copii, femei însărcinate, bolnavi cronici, vârstnici, persoane electro-hipersensibile). De asemenea, trebuie să se țină seama de sănătatea și securitatea lucrătorilor.“

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content.

Sindromul Havana și Sindromul Electro-hipersenzitivității sunt afecțiuni neuronale cu factor de incidență prin expunerea la radiațiile electromagnetice de radiofrecvență.

Comisia, în conformitate cu atribuțiile pe care le are pentru asigurarea siguranței cetățenilor, trebuie să ia în considerare cu maximă responsabilitate Sindromul Havana și să procedeze similar autorităților și Senatului american, care au catalogat aceste agresiuni cu microunde ca fiind atacuri neurologice și au dispus prin lege măsuri compensatorii pentru toate victimele afectate în acest fel.

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Havana_syndrome.

Persoanele cu acest sindrom au raportat dureri de cap, amețeli și simptome în concordanță cu contuziile, unele necesitând luni de tratament medical. Unii au raportat că au auzit un zgomot puternic înainte de apariția bruscă a simptomelor, conform studiului Academiilor de Științe din SUA publicat în 2020 la adresa:

https://www.nap.edu/catalog/25889/an-assessment-of-illness-in-us-government-employees-and-their-families-at-overseas-embassies.

Organizația Mondială a Sănătății afirmă că electro-hipersensibilitatea este o intoleranță idiopatică la mediu, care poate fi o „afecțiune invalidantă”, iar simptomele acesteia sunt „cu siguranță reale”.

Sursa OMS:

https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/electromagnetic-fields-and-public-health–electromagnetic-hypersensitivity.

 

În imagine se vede incidența și frecvența experimentării simptomelor asociate electrosensibilității, în funcție de distanța spațiilor locative față de antenele emițător. În rețelele 5G distanța dintre om și releu este de maximum 50 de metri, astfel că incidența se poate ridica și la cotele marcate cu roșu în imagine (este inclusă chiar și 70% din populația generală).

Sursa: studiul publicat la https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12168254/.

Simptomele asociate electro-hipersensitivității sunt:

 1. oboseală; *
 2. tulburări de somn; *
 3. dureri de cap;
 4. disconfort;
 5. dificultăți de concentrare; *
 6. depresie; *
 7. pierderi de memorie; *
 8. deficiențe vizuale; *
 9. iritabilitate; *
 10. deficiențe auditive; *
 11. leziuni ale pielii;
 12. probleme cardiovasculare; *
 13. amețeli; *
 14. pierderea apetitului; *
 15. dificultăți de mers; *
 16. greață.

* cele care au steluță sunt asociate cu îmbătrânirea și cu sindromul îmbătrânirii accelerate.

Studiul „Electro-hipersensibilitatea (EHS) ca o tulburare patologică neurologică nou identificată și caracterizată: Cum să o diagnosticați, să o tratați și să o preveniți”, avându-i ca autori pe Dominique Belpomme și Philippe Irigaray, publicat oficial la:

https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915.

Sindromul Havana și senzitivitatea electromagnetică sunt încadrate ca fiind afecțiuni neuronale, dat fiind faptul că multe studii recente demonstrează invazivitatea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență la nivel neuronal, inclusiv la nivelul conștiinței umane, știindu-se că aceasta este direct corelată cu câmpul electromagnetic al creierului.

Sursa:http://stop5gromania.ro/cercetare-campurile-electromagnetice-creierul-si-constiinta-umana/.

În țările dezvoltate, autorităților care nu țin cont de dovezile științifice referitoare la efectele adverse ale radiațiilor emise de tehnologiile fără fir, PROLIFERATE MASIV PRIN REȚELELE 5G, li se pune în vedere de către instanțele de judecată că nu au luat în considerare baza amplă de dovezi științifice disponibile.

De exemplu, decizia Curții de Apel din SUA care a decis că Comisia Federală de Comunicații (FCC) nu a furnizat o explicație motivată pentru a stabili că liniile directoare actuale privitoare la expunerea populației la radiațiile de radiofrecvență, protejează în mod adecvat împotriva efectelor nocive ale acestor radiații.

Sursa:https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf.

În cauză s-au depus 11.000 de pagini de dovezi ale vătămărilor provocate de tehnologiile 5G și wireless, pe care FCC le-a ignorat, inclusiv dovezi ale unor boli deja existente pe scară largă.

Arhiva cu dovezile științifice este la:

https://ehtrust.org/environmental-health-trust-et-al-v-fcc-key-documents/.

Într-un caz care s-a petrecut la Școala Elementară Weston din Ripon, opt copii cu vârsta sub 10 ani, din aceeași școală elementară, au fost diagnosticați cu cancer, confirmând temerile părinților că un turn cu antene de telecomunicații de lângă școală e de vină. Fiecare copil avea diferite tipuri de cancer: creier, rinichi, ficat și limfom. Antenele a fost oprite, deși proprietarul susținea că nivelurile frecvenței radio erau de 100 de ori sub limita federală!

La noi în România, dacă copiii au probleme din cauza radiațiilor emise de antenele telecom, cine răspunde și în ce fel și cât de repede se vor demonta acele antene?

Majoritatea cetățenilor nu vor și nici nu au nevoie de rețelele 5G, aceste rețele fiind proiectate pentru roboți, obiecte, aparatură de supraveghere video, automatizare și IA. Conform specialiștilor GSMA, în studiul lor din 2019 arată că performanțele și capabilitățile 5G sunt necesare exclusiv pentru aplicații precum: vehicule autonome, realitate virtuală, realitate augmentată și internet tactil, restul aplicațiilor necesare omului fiind realizabile și cu tehnologia actuală (4G LTE și fibră optică).

Cu orice preț vrem să implementăm vehicule autonome, când nu avem infrastructură rutieră, vrem IoT dar nu avem toalete în școli, vrem Realitate Augmentată și Realitate Virtuală, când abia putem înțelege și contracara bolile specifice noilor generații precum dependența digitală, demența digitală, autismul digital și autismul virtual!

Avansul tehnologic fulminant din ultimii 50 de ani ne-a adus azi în situația să putem avea acces și realiza cu ușurință multe lucruri, însă printre costurile pe care le plătim deja sunt pierderea unui milion de specii de viețuitoare din cele 4,7 milioane cunoscute, alienarea socială a tinerilor, scăderea performanțelor intelectuale, scăderea calității colaborării și a vieții sociale, scăderea stării de sănătate generale, sedentarismul, creșterea semnificativă a procentelor în cazul bolnavilor de autism, de scleroză multiplă și de cancer, toate acestea fiind vizibile în rapoartele OMS și a altor instituții și organizații.

Avocatul Poporului a făcut o amplă critică a acestui proiect de lege și a semnalat multe prevederi ilegale și neconstituționale, printre care:

– nu a fost suficient informată societatea civilă cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice;

– nu s-a cerut părerea societăţii civile, ştiinţifice și medicale.

Ca o concluzie, raportat la toate neregulile semnalate, inclusiv la faptul că proiectul de lege încalcă drepturile consfințite de Constituţie, instituția Avocatul Poporului solicită „reformularea textelor, în vederea eliminării măsurilor care contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor“.

Sursa: documentul nr. 21177/23.11.2020 al instituției Avocatul Poporului

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/10/Analiza-Avocatului-Poporului-asupra-proiectului-de-lege-referitor-la-rețelele-de-comunicatii-electronice.pdf.

Comisia pentru sănătate și familie trebuie să ia în calcul și următoarele aspecte, care trebuie obligatoriu corectate în acest proiect de lege:

1) Caracterul ionizant al radiațiilor emise de echipamentele de comunicații electronice mobile

Reamintim Comisiei faptul că radiațiile emise de comunicațiile electronice mobile au și caracter ionizant. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, în Decizia nr. 243/2012/UE spun clar despre efectele IONIZANTE ȘI NEIONIZANTE asupra sănătății viului, în urma utilizării spectrului radio.

Efectele ionizante sunt de altfel recunoscute și de legiuitorii europeni, prin Decizia nr. 243/2012/UE[2] a Parlamentului European şi a Consiliului, din 14 martie 2012:

„Art. (31) – O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar trebui să ia pe deplin în considerare protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice, care este esențială pentru bunăstarea cetățenilor. Asigurând respectarea Recomandării 1999/519/CE a Consiliului, din 12 iulie 1999, privind limitarea expunerii publicului la câmpuri electromagnetice (0 Hz-300 GHz) (14), este esențial să se asigure monitorizarea permanentă a efectelor de natură IONIZANTĂ și NEIONIZANTĂ asupra sănătății ale utilizării spectrului radio, inclusiv a EFECTELOR CUMULATE în SITUAȚII REALE, în care diferite frecvențe ale spectrului radio sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare de tipuri de echipamente.

Mai mult, studiul european REFLEX aduce dovada că radiațiile neionizante ale unui telefon 3G, cu un SAR 1,3 W/Kg (considerat de autorități a fi inofensiv), timp de 24 de ore, au un efect similar asupra ADN-ului cu 0.5 Gy radiații ionizante (echivalentul a 1600 de raze X)[1].

Această descoperire impune o abordare serioasă a limitelor și condițiilor de expunere a populației la câmpurile electromagnetice emise de tehnologiile wireless, ceea ce în mod evident ar implica limitări serioase ale acestor tehnologii în preajma populației și, implicit, restrângerea veniturilor industriei telecom.

[1]Sursa:https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/brochure_en.pdf, secțiunea 7;

[2] Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0243.

De aceea solicităm să se întreprindă studii ample pentru a se studia caracterul ionizant al radiațiilor emise de infrastructura comunicațiilor electronice din România și solicităm ca radiațiile emise de rețeaua 5G să fie supuse reglementărilor și legislației aferente radiațiilor ionizante, conform Legii nr. 301/2015.

2) Trebuie prevăzute limite mult mai restrictive ca standard de protecție reală a populației la radiațiile emise de dispozitivele rețelei de comunicații mobile, care trebuie adoptate și de România

Valorile-limită din România, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1193/2006, sunt de 100 ori mai permisive în raport cu recomandările Rezoluției CE 1815/2011, sunt depășite de avansul tehnologiei, țin cont numai de efectul fizic (termic) și ignoră efectul biologic / organic (non termic) al radiațiilor neionizante.  Exact ca la principiul ciupercilor otrăvite: lovirea cuiva în cap cu o ciupercă toxică nu provoacă daune fizice, dar ingurgitarea ei este mortală.

Dacă aplicăm acest principiu radiațiilor telecom, constatăm că ele sunt inofensive când sunt măsurate cu termometrul (efect fizic), dar provoacă daune grave celulelor noastre (efect biologic).

Valorile-limită actuale protejează contra încălzirii, nu contra iradierii. Ele se bazează exclusiv pe parametrul SAR, măsurarea câmpului electromagnetic, care crește temperatura unui corp neînsuflețit (cadavru / manechin de test) cu o unitate termică într-un interval de timp (ex.1 °C în 30 minute).

Efectul termic se determină exclusiv pe țesut mort, în loc să fie măsurat pe un organism viu. De asemenea, este necesar ca evaluarea să se facă pentru multitudinea de frecvențe utilizate astăzi, nu doar pentru o singură lungime de undă.

Valorile maxime admisibile trebuie să fie fundamentate pe durata expunerii, pe frecvență, pe lungimea de undă, pe modulația și mixarea frecvențelor, pe forma undelor, pe lățimea pulsului precum și pe alte proprietăți semnificative din punct de vedere biologic.

Învederăm Comisiei faptul că mai multe țări membre UE nu iau cu titlu de obligativitate standardele ICNIRP și au impus pe plan local limite mult mai stricte stabilite pentru a-și proteja populația. Dintre aceste țări menționăm: Belgia, Bulgaria, Croația, Italia, Lituania, Luxemburg – aceasta din urmă având limite de 100 de ori mai stricte decât limitele setate și pretinse a fi „sigure” ale ICNIRP. Aceste țări sunt și cele care nu se grăbesc să implementeze tehnologia 5G, tocmai pentru că radiațiile emise de rețeaua 5G depășesc limitele impuse la nivel național (asta fiind valabil încă în România, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1193/2006).

Această actualizare a limitelor maximale, prin reducere semnificativă și rațională a valorilor maxime admisibile, este necesară tocmai pentru a diminua impactul negativ al rețelei de telecomunicații asupra populației și mediului.

State și teritorii care sunt precaute și opresc implementarea 5G

În timp ce multe țări membre ale Uniunii Europene, inclusiv țările vecine nouă sunt precaute în privința tehnologiei 5G și nu promovează implementarea comercială, din nefericire, în România, pe harta implementărilor comerciale 5G pe lângă București, Cluj, Iași, Timișoara, Oradea, Constanța care aveau implementările din 2019, au apărut noi orașe Ploiești, Craiova, Brașov, Sibiu și stațiunile Predeal, Sinaia, Bușteni, Năvodari.

Nu întâmplător orașul unde își au sediile numeroase instituții internaționale (ex. UE, NATO), unde locuiesc și lucrează decidenții celor mai importante organizații mondiale (peste 1000 de organizații internaționale și peste 2000 de corporații, conform Wikipedia), Bruxelles A OPRIT 5G din start, spunând că locuitorii săi nu sunt cobai pentru tehnologii experimentale și în continuare are ZERO implementări 5G!

Țări europene ca ESTONIA, LETONIA, LITUANIA, SLOVACIA, SUEDIA, PORTUGALIA, DANEMARCA, ISLANDA nu au servicii comerciale 5G sau au foarte puține. Sute de localități din Italia, Franța și Anglia aplicând principiul precauției au decretat local oprirea sau suspendarea implementării tehnologiei 5G pe teritoriile lor pentru a proteja sănătatea locuitorilor și a mediului, ceea ce solicită societatea civică din România.

Responsabilitatea pentru daune

Cine răspunde pentru probleme de sănătate cauzate de noile sisteme telecom, cum ar fi dureri de cap, probleme de vedere, tumori cerebrale și cancere? Toate aceste efecte sunt confirmate prin numeroase studii, făcute de-a lungul anilor pentru celelalte tehnologii care generează radiații neionizante.

Este aceasta o problemă a bugetului asigurărilor de sănătate și contribuabilii trebuie să cotizeze în plus pentru bolile provocate de instalațiile 5G?

O dovadă clară a dublului standard folosit de autoritățile române precum și a impactului negativ al radiațiilor de radiofrecvență asupra sănătății este faptul că diverși funcționari, inclusiv angajații din Parlamentul României, au spor de periculozitate datorită unei antene amplasate pe clădirea instituției.

După aceeași logică, întrebăm: ce sporuri ar trebui să fie plătite tuturor românilor care sunt afectați de antenele de telecomunicații amplasate pe blocuri, spitale, școli și pe alte clădiri publice?

Considerăm că este momentul ca operatorii tehnologiei 5G să răspundă pentru daunele provocate sănătății și pentru costurile care decurg din aceste probleme.

Legislația națională este cea stabilită în anul 2006 (Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1193 din 29.09.2006 – Normele privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz), publicat în Monitorul Oficial al României nr. 895 din 03.11.2006, care transpune prevederi ale unei Recomandări a Consiliului Uniunii Europene: 519/1999).

Așadar, în anul 2006 s-au transpus pe plan național recomandări din anul 1999, când abia erau utilizabile comercial rețelele 2G şi 3G, nici vorbă de 5G. Tot din anul 2006 datează și Hotărârea nr. 1136 din 30.08.2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

Sursa: https://www.iprotectiamuncii.ro/legi/hg-1136-2006.pdf.

Referitor la radiațiile emise de echipamentele wireless, legislația românească reglementează sporul de toxicitate al angajaților statului, prin Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care se aplică funcționarilor publici, respectiv Parlamentului, Administrației Prezidențiale, autoritatea judecătorească, Guvernului, Ministerele, Consiliului Concurenței, Consiliilor locale etc.

Asta deși nivelele măsurate de ANCOM în instituțiile respective nu depășesc standardele românești de limitare a expunerii la radiații neionizante. Avem de-a face cu un dublu standard deoarece, în timp ce toată populația României este încadrată în normele naționale, foarte permisive (10 W/m2), o parte din funcționarii publici sunt încadrați la alte standarde, primind sporuri în bani pentru aceasta.

Și în România, în lipsa unor date certe referitoare la consecințele pe termen lung ale expunerii la radiațiile electromagnetice de radiofrecvență generate de rețeaua 5G, autoritățile Statului Român au obligația să protejeze cu prioritate drepturile fundamentale în fața riscurilor potențiale aduse de strategiile economice.

Dreptul la viață și integritate fizică și psihică și, implicit, la sănătate, garantat de art. 2 din Convenția Drepturilor Omului, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicat în M. Of. nr. 135/31.05.1994) și consacrat de art. 22, art. 34 și art. 35 din Constituția României, presupune și eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potențial pentru sănătatea și bunăstarea sa.

Comunicațiile electronice mobile se bazează pe comunicații în spectrul de microunde, acestea fiind generate artificial și având caracter pulsatoriu.

Comunicarea biologică între oameni, animale și plante are loc, și ea, în spectrul de microunde. În lumea vie, toate procesele biochimice de la nivel celular au la bază procese electromagnetice. Orice celulă este în esență o unitate bioenergetică vibratorie, cu câmp electromagnetic propriu. Putem spune că omul și toate ființele vii sunt, din această perspectivă, ființe electromagnetice iar bioelectricitatea umană poate fi măsurată (e.g., electrocardiogramele măsoară activitatea inimii, iar electroencefalogramele o măsoară pe cea a creierului). De aceea, schimbările nivelului și tipului de radiație electromagnetică din mediu influențează fără echivoc omul și toată lumea vie.

Conform ghidurilor de biologie a habitatului (engl. Building Biology), valoarea suportabilă a radiațiilor neionizante pentru sănătate în spațiul de locuit este de 0,1 µW/m2.  De aceea s-au stabilit și există valori limită și pentru undele de telefonie mobilă. De exemplu, un smartphone aflat la 30 cm distanță și un router WiFi dintr-un apartament emit 500–1500 µW/m2.

Comparativ, biologii de habitat elvețieni au determinat că o antenă de telecomunicații mobile 5G emite la 25 m distanță până la 10 000 000 µW/m2 (10W/m2). Avem, așadar, de a face cu o valoare de 100 de milioane de ori mai mare decât cea suportabilă în interior.

Diferențele aduse de antenele noilor tehnologii radio și radiațiile sporite emise de acestea.

Ca aspect de importanță majoră, modul de funcționare radio al 5G se bazează pe tehnologia formatoare de fascicule (beamforming, engl.). Ceea ce diferențiază calitativ semnalul radio al tehnologiei 5G de cea 4G este direcționarea undei radio direct către utilizator, asemenea unei raze laser, obținându-se astfel o amplitudine a semnalului de până la 10 ori mai mare decât la 4G, indiferent de banda de frecvențe utilizată. În orice moment al accesării serviciilor 5G, utilizatorul va fi „urmărit” de semnalul radio prin algoritmi sofisticați, cu scopul de a avea această calitate mult îmbunătățită a semnalului. Acest lucru implică însă și „urmărirea” utilizatorului cu o radiație EMF, direct proporțională cu creșterea calității și puterii semnalului radio.

Antenele Massive MIMO, ce implementează tehnologia beamforming pentru 5G, radiază electromagnetic semnificativ diferit, concentrat, cu 64 sau mai multe fascicule simultane (punct la multipunct), îndreptate către utilizatori. Aceștia, în cazul în care se optimizează viteza de transfer, ajung să fie ținta a până la 8 fascicule simultane pentru telefoanele lor individuale 5G (antene MIMO 4×4 ale dispozitivului utilizatorului).

Tehnologia beamforming este planificată a fi utilizată atât pe spectrul de frecvențe sub 6 GHz, cât și în zona 24-28 GHz sau mai sus. Fie și numai prin acest aspect al modului de transmisie a semnalului radio (concentrarea energiei pe câte un telefon), tehnologia 5G este mai periculoasă decât predecesoarele sale, 4G și 3G.

În proximitatea echipamentului client (telefon, smart object etc.) targetat de fascicule se află, de cele mai multe ori, nu numai utilizatorul, ci și persoanele care interacționează cu acesta: membrii din familie, colegi de muncă, co-spectatori în tribune, co-spectatori în săli de spectacol, alți cumpărători la mall etc. Acesta este una din cauzele pentru care antenele 5G vor avea un impact dramatic asupra sănătății publice.

Semnalăm faptul că această tehnologie de beamforming este planificată a fi implementată și pentru „îmbunătățirea” curentelor tehnologii 4G si 4G LTE – fapt care va expune populația la emisii sporite, din motivele expuse mai sus.

Tehnologia beamforming de creștere a semnalului radio la nivelul utilizatorului a fost măsurată și evaluată și s-a observat că la o distanță de 25 m de la unele antene intensitatea câmpului electric ajunge la peste 9,9 W/m2.

Mai mult, metodele tehnologiilor mobile care țin de împărțirea spectrului radio între utilizatori, în speță tehnicile de duplexare / multiplexare de tip FDD (Frequency Division Duplex) și TDD (Time Division Duplex) utilizate curent, prezente și la 5G cresc nocivitatea semnalelor radio la care este expus utilizatorul.

La TDD este vorba de întreruperea semnalului și reluarea acestuia de foarte multe ori pe secundă, iar la FDD este vorba de schimbarea frecvenței de comunicare de foarte multe ori pe secundă. Oricare din aceste metode atrage după sine efecte profund nenaturale și dăunătoare asupra organismului uman și asupra mediului înconjurător.

Frecvențele cu lățimi de undă de ordinul milimetrilor (care sunt deja sau vor fi folosite în rețelele 5G), combinate cu tehnologii de modulare a semnalului precum beamforming ajung să prezinte un potențial de risc sporit la adresa vieții și mediului înconjurător, față de frecvențele din spectrul imediat inferior (UHF, cu ν < 3 GHz, folosite curent în 4G).

Precizăm că s-au realizat cercetări și studii militare pe aspecte morfologice, funcționale și biochimice care au arătat ca undele milimetrice provoacă schimbări în corp, manifestate prin alterări structurale ale pielii și organelor interne, schimbări calitative și cantitative ale compoziției sângelui și măduvei osoase și schimbări ale reflexelor condiționate, ale respirației țesuturilor, ale activității enzimelor care participă în respirația țesuturilor și în metabolismul nucleic.

3) Standardul ICNIRP 1998 (vs. 2020) este lipsit de precauție și eficiență în a proteja populația

Standardele ICNIRP [1] de expunere a populației la radiații de radiofrecvență NU pot fi considerate etalon de siguranță a sănătății. După mii de studii realizate care au demonstrat contrariul, ICNIRP, în anul 2020, se încăpățânează să considere că este sigur din punct de vedere al sănătății ca „temperatura ochiului și a creierului să poată să crească cu până la 5 grade Celsius(!!!), ca urmare a expunerii la radiații electromagnetice:

„Prezentele linii directoare adoptă o abordare conservatoare și tratează creșterile de temperatură induse de EMF de 5° C și 2° C, în țesuturile de tip 1 și respectiv de tip 2, ca praguri de efect advers asupra sănătății pentru expunerea locală.

Țesuturile de tip 1 sunt definite drept „toate țesuturile din brațul superior, antebraț, mâna, coapsa, piciorul, pina și corneea, camera anterioară și irisul ochiului, epidermică, dermică, grăsime, mușchi și țesut osos.”

Prezentăm tabelele comparative care arată modificările standardelor de expunere a populației la radiațiile câmpurilor electromagnetice, în intervalul 1998 – 2020.

Actualele standarde ICNIRP, anunțate în anul 2020, au introdus și radiația fasciculelor (beamforming), dar în mod reducționist și bineînțeles, cât mai permisiv pentru 5G. Ele nu iau în calcul numeroasele studii care impun limite mult mai stricte, chiar de sute de ori, nu respectă principiul precauției, principiul ALARA sau limitele recomandate de studiul european STOA, care recomandă și promovează valori ale limitelor de zeci și sute de ori mai stricte.

Cităm din Rezoluția CE 1815/2011 [2]: „în conformitate cu principiul precauției care să nu depășească 0,6 V/m, iar pe termen mediu să-l reducem la 0,2 V/m” (echivalentul a 0,1 W/m2, respectiv 0.033 W/m2).

Cităm din Studiul STOA [3]: „În cazul expunerii la radiații GSM, reduceți intensitățile la nivelul sub care nu au fost găsite efecte adverse empiric în populațiile expuse, ținând cont de faptul că există indicii de praguri nemetalice pentru efecte biologice de ordinul microwattului / cm2. Densitățile de putere de câteva zecimi din această valoare sunt frecvente la distanțe de 150-200 m de un catarg tipic de 15 m înălțime și în raza lobilor laterali, mai localizați în imediata apropiere a unui catarg – efectele adverse fiind raportate la ambele locații. Încorporarea unui factor de siguranță suplimentar de 10 indică faptul că, în locațiile în care există o expunere pe termen lung, densitățile de putere nu trebuie să depășească 10 nano W/cm2 (echivalent a 0,1 mW/m2).”

Din tabelele de mai jos se poate observa cât de permisive sunt limitele ICNIRP, în detrimentul sănătății și siguranței populației. Aceste tabele prezintă comparativ limitele din anul 1998 cu cele din anul 2020, care nu respectă recomandările principiului precauției, principiului ALARA din Rezoluția CE 1815/2011 și ale studiului STOA, efectuat la cererea Parlamentului European.

Notă: cu roșu sunt evidențiate și valorile menținute timp de 22 de ani, iar cu negru sunt prezentate valorile valabile începând cu anul 2020. Limitele din anul 2020 sunt în multe locuri nemodificate, iar în anumite locuri sunt chiar mai permisive pe noile frecvențe radio necesare tehnologiei 5G (> 6-300 Ghz), decât cele din anul 1998, cum ar fi „Local deltaT Head, Torso, Limbs”. În plus, în mod eronat, ICNIRP consideră suprafața medie a fasciculelor (beamforming) de 4 cm2, când în realitate acestea, în funcție de distanța față de stația de bază telecom, pot fi și de zeci de centimetri pătrați și prezente mai multe simultan pe corpul utilizatorului, datorită conexiunilor multiple.

            Precizăm clar că noile limite stabilite de ICNIRP sunt inacceptabile, ele sunt contestate la nivel european de comunitatea științifică și de unii europarlamentari, care cer înlocuirea standardelor ICNIRP și instituirea unui nou organism de standardizare independent, care să întocmească și să stabilească limite ale radiațiilor EMF care să asigure protecția sănătății publice în contextul tehnologiei 5G, din următoarele motive:

„ICNIRP evaluează necorespunzător, desconsideră efectele non-termice, nu respectă sau respectă în mod arbitrar numeroase efecte biologice, pretinzând că sunt insuficient dovedite, ignoră arbitrar probele aduse de studiile epidemiologice ce prezintă riscul cancerigen al radiațiilor câmpurilor electromagnetice, exclude și refuză să pledeze pentru studiile de fiziologie / biochimie a sensibilității individuale la radiații și nu în ultimul rând, conflictele de interese ale membrilor ICNIRP care au dovedit multiple colaborări cu industria telecom, în urma anchetelor derulate de europarlamentari și comisari europeni.”

Raportul de 100 de pagini întocmit și depus la Parlamentul European este disponibil la inițiator, la adresa:

https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf.

De asemenea, în februarie 2020, serviciul de cercetare al Parlamentului European, EPRS, a publicat o notă [4], subliniind că „5G ar putea deveni un experiment în sănătatea populației, care riscă să încalce drepturile omului”.

Telefoanele mobile și stațiile de bază (emisie-recepție) ale operatorilor telecom (tehnologii 2G, 3G, 4G, 5G), walkie-talkie, dispozitive WiFi (routere, echipamente client) etc. – ca aparate electronice produc și câmp electromagnetic precum cel descris anterior. Aspectul cel mai important pentru sănătatea publică, subliniat de comunitatea științifică și cea civică, dar ignorat complet în proiectul de lege și chiar prezentat distorsionat de cei care au făcut această propunere legislativă este acela că acest tip de echipamente generează în plus și radiații electromagnetice de radiofrecvență. Radiațiile sunt generate de transmisiile radio de semnal / date pentru operarea serviciilor (voce sau date mobile). Tipul de semnal radio utilizat de aceste echipamente (de exemplu între telefon și stația de bază telecom) diferă enorm față de cele menționate mai sus deoarece vorbim de semnale radio digitale, discontinue (pulsate, semnal treaptă), puternic modulate și multiplexate, pe frecvențe înalte (microunde) sau foarte înalte (milimetrice, doar pentru 5G). Cu acest tip de semnale, raportate și la cantitatea de energie utilizată pentru a le transmite în spectru radio (W/m2), organismelor biologice le este IMPOSIBIL să obțină adaptare la ele deoarece aceste semnale radio conțin o cantitate de energie suficient de mare pentru a produce efecte asupra biologicului (sunt suficienți și µW/m2) și deoarece sunt într-o permanentă schimbare (semnal treaptă = pornit / oprit; schimbarea rapidă și a frecvenței utilizate), chiar și de mii de ori pe secundă. Aceasta doar pentru a obține transmisii de date mai rapide, dar acceptând efectele nocive asupra biologicului, cum s-a demonstrat și în studiul REFLEX. Pentru transmisii de date rapide și sigure există fibra optică, care nu produce efecte nocive asupra sănătății.

[1]Sursa:https://www.opednews.com/articles/WHO-Ignores-Questions-by-S-by-Patricia-0rmsby-5g-Technology_Icnirp_Pandemic_Technology-200328-431.html;

[2] Sursa: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994;

[3]Sursa:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4-JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf;

[4]Sursa:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf.

*******

Tehnologia 5G este creată mai mult pentru mașini și obiecte decât pentru sănătatea oamenilor. În mod ironic, tot oamenii sunt cei care plătesc și vor plăti toate costurile aduse de acest fals și toxic „progres”, care nu numai că nu le este destinat, dar le afectează ireversibil bunăstarea, sănătatea și viața. Noi, cetățenii Europei, și urmașii noștri vom fi cei care plătim – cu bani, cu sănătate, cu libertate, cu echilibrul mediului natural, cu drepturi fundamentale, cu suveranitate – această ambiție pentru profit și control a anumitor entități economice și grupuri de interese, numită 5G.

În concluzie, Comisia pentru sănătate și familie trebuie să fie inclusă în procesul de analiză și avizare a acestui proiect de lege (L532/2021). Vă solicităm să faceți o cerere către Biroul permanent al Senatului în acest sens.

De asemenea, să solicitați și prelungirea termenelor de depunere a amendamentelor și a avizelor, deoarece termenul actual – 28.12.2021 – este complet nerealist și viciază profund procesul legislativ.

Mai multe detalii despre motivele de prelungire a termenelor sunt aici:

http://stop5gromania.ro/prelungiti-termenul-de-depus-amendamente-si-dat-avize-pentru-l532-2021/.

Dacă tehnologia nocivă 5G va fi implementată, radiațiile ne vor afecta pe toți!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.