Stop 5G România

Rulează videoul

14.03.2022 – Memoriu ANCOM prilejuit de Consiliul Consultativ

MEMORIU Consiliul Consultativ ANCOM 14.03.2022

 

Domnule Presedinte,

Doamnelor/Domnilor membri ai Consiliului Consultativ,

 

Prin prezenta Coaliția STOP 5G România vă solicită să luați în considerarea următoarele observatii raportate la proiectele incluse in agenda Consiliului Consultativ.

Referitor la punctul 2 al agendei de azi 14.03.2022 privind Minuta Dezbaterii publice și a Consiliului Consultativ din 29 septembrie 2021

29 septembrie 2021, 10.00 – 10.40 vă notificăm următoarele:

 1. pe 29.09.2021 a avut loc o pretinsa dezbatere publica nu un Consiliu Consultativ
 2. la acea pretinsa dezbatere publica din minuta ei se vede ca nu a participat societatea civică acesta nefiind invitată
 3. in acea dezbatere publica nu s-au luat în discuție și nici în minuta nu au fost menționate solicitările și propunerile societății civice transmise în termen, mai exact pe 13.08.2021 în cadrul consultărilor pe 1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plată a taxei de licență;
 1. Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz

mai multe organizații membre ale Coaliției STOP 5G România au cerut organizarea în luna septembrie 2021 a două dezbateri publice ample, cu participarea directă a reprezentanților societății civice. Printre aceste organizații civice se numără

CENTRUL DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE AXIO,

ASOCIAŢIA JURIȘTILOR pentru APĂRAREA DREPTURILOR și LIBERTĂŢILOR (JADL),

ASOCIAŢIA ORANTE – CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ,

ASOCIAŢIA „MEDICI PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT”,

ASOCIATIA PRO DECIZII INFORMATE,

ASOCIAŢIA ANGEL

Cererile acestor organizații civice de dezbateri publice(http://stop5gromania.ro/13-08-2021-cerere-dezbatere-publica-licitatie-mica-spectru-pentru-5g/ ) deși aveau fundament si dovedeau interesul legitim fiind motivate in fapt si in drept, aceste cereri au fost ignorate si chiar sfidate, organizațiile și reprezentanții societății civice nu am fost invitați pe 29.09.2021.

Coaliția STOP 5g România neavand o forma juridică, pentru a întruni condițiile legale de petiționare, formuleaza prin intermediul membrilor sai cetatenilor petitii si le pune la dispozitie public celor interesati la adresa http://stop5gromania.ro/11-08-2021-petitie-memoriu-ancom-ne-opunem-acordarii-de-drepturi-de-utilizare-a-frecventelor-radio-in-benzile-de-800-mhz-2600-mhz-si-3400-3600-mhz/ , iar pentru organizatiile membre publica cereri si memorii formulate la http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/09/Memoriu-Motive-in-fapt-si-in-drept.pdf

Deși au fost întrunite condițiile legale aceste petiții și memorii nu au fost trecute în minuta pretinsei dezbateri publice organizate de ANCOM, nu au fost luate in considerare, ANCOM dand dovada în mod sistematic și repetat ca abuzează incalcand multiple legi, drepturi și libertăți constituționale ceea ce este inadmisibil.

referitor la punctul 4 al agendei din 14.03.2022 – operatorii de rețele implicați în acest act normativ sunt furnizori de sericii de utilitate publica(electricitate, transport)reprezentand infrastructură critică care sunt supuse unor riscuri si costuri majore (deteriorare fizica,  supra incarcari ale alimentării cu energie electrică, amenințări cibernetice la nodurile de interconectare ale rețelelor de comunicații cu rețetele critice, interferente electromagnetice, emisii de câmpuri electromagnetice cumulate periculoase pentru lucrătorii în domeniul și populatia din proximitate).

Care sunt studiile de impact ale amplasării rețelelor de comunicații fixe pe stalpii aparținând infrastructurilor critice?

Care sunt studiile de impact ale amplasării rețelelor de comunicații mobile pe stalpii aparținând infrastructurilor critice avand in vedere vulnerabilitatile suplimentare ale echipamentelor pentru comunicatii mobile (cibernetice, risc de incendiu din cauza supraîncărcării,  la factori extremi meteorologici cum sunt furtunile ?

Care au fost datele și criterii de evaluare a raportului risc beneficiu in cazul stabilirii acestor tarife din prezentul proiect de decizie?

Avand in vedere ca rețeaua de electricitate este o infrastructură critică de care depinde buna funcționare a economiei și societății în ansamblu ei, fiecare cetățean sau organizație este îndreptățit(a) sa formuleze observații și să solicite garanții de securitate și bună funcționare a acestor infrastructuri. Mai mult  având în vedere impactul asupra sănătatii și mediului al acestor demersuri legislative societatea civică cetățenii au dreptul să ia parte la luarea deciziilor conform prevederilor Legii nr. 86/2000 – Conventia Aarhus.

Reiteram ca reglementarea defectuoasă a ANCOM in ce priveste utilizarea la comun a stalpilor operatorilor, Coaliția STOP 5G România prin intermediul mai multor dezbateri publice și memorii a solicitat ANCOM să reglementeze corespunzător nicidecum fraudulos ca accesul la stalpii operatorilor de servicii electronice  trebuie sa se realizeze în deplina transparenta decizionala si in acord cu licentierea socială așa cum și Codul European al Comunicatiilor Electronice specifica la art 44 alin(1)  doar cu acordul explicit al proprietarilor de drept și al proprietarilor din vecinătatea stalpilor printr-un contract, prin avize suplimentare de sanitate si mediu stiindu-se faptul ca suplimentarea elementelor radiative va genera campuri electromagnetice cumulate extrem de daunatoare fiintelor vii.

art. 44, (1), paragraf 2 din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului European, de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice[1]? Textul paragrafului menționat: Colocarea sau utilizarea în comun a elementelor de rețea și a infrastructurilor instalate și utilizarea în comun a unei proprietăți pot fi impuse numai după o perioadă corespunzătoare de consultare publică, în cursul căreia toate părțile interesate au posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere și numai în zone specifice în care o astfel de utilizare în comun este considerată a fi necesară în vederea urmăririi obiectivelor prevăzute la primul paragraf”.

Reiteram faptul ca încă din 2019 Coaliția STOP 5G Romania a solicitat ca ANCOM sa nu permita si chiar sa sanctioneze abuzurile din teren ale operatorilor acolo unde pe stalpul unui operator au fost instalate fără avize sanitare sau de mediu, fara autorizatii, acorduri proprietari, au fost instalate abuziv stații de radioemisie/antene ale altor operatori pe stalpi/piloni/infrastructura fizica, locuri in care efectiv au explodat bolile autoimune,  boli letale precum cancer sau leucemie, locuri in care copiii se imbolnavesc de boli foartegrave. Este crima, domnilor!

Avem probe si marturii ale unui caz din Bucuresti unde au fost instalate foarte multe antene pe stalpii operatorului care primit acordul proprietarilor doar pentru antenele proprii inițiale  iar pe scara vecina au murit in cativa ani multe persoane de boli grave si locatarii iradiati inca in viata au multiple boli inclusiv copii, locatie in care chiar ANCOM a refuzat sistematic ancheta, masuratorile si eliminarea acestui abuz motiv pentru care noi considerăm ca ANCOM este chiar complice la acest abuz.

În concluzie instalarea dispozitivelor de comunicații electronice mobile pe infrastructuri deja existente fie ale operatorilor de servicii critice, fie a operatorilor de comunicații electronice este de siguranta nationala, trebuie fie supuse rigorilor legii și licentierii sociale, adică cetățenii care sunt afectați direct de aceste inițiative legislative care nu numai ca permit ci chiar facilitează proliferarea unor tehnologii nesigure.

Referitor la punctul 5 al agendei Consililui Consultativ din 14.03.2022

Antenele, elemente ale rețelelor publice de comunicații electronice trebuie sa fie inventariate riguros, permanent cartogafiate și amplasarea lor sa fie facuta publică. Deși Coaliția STOP 5G România încă din anul 2019  solicită ANCOM  în mod repetat publicarea imediată a tuturor locațiilor stațiilor de radiocomunicație ale infrastructurii telecom din România și a benzilor de frecvențe licențiate pe care operează, ANCOM având aceste date, conform obligațiilor care le revin operatorilor prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio nici până în prezent ANCOM nu o face, nici proiectul ATLAS nu prezintă public acest inventar al stațiilor de radioemisie.

Din moment ce alte țări au acest inventar și îl dau publicului prin intermediul unor platforme web nu sunt motive sa nu fie cartografiate și publicate. De exemplu Autoritatea omoloagă ANCOM din Australia are aceasta forma de catografiere si publicare la adresa https://web.acma.gov.au/pls/radcom/site_proximity.main_page/

Acestea sunt petițiile prin care societatea civilă solicită în mod repetat ANCOM cartografierea și publicarea stațiilor de emisie, încă din 2019 și la care Autoritatea nu răspunde încălcând vădit astfel dispozițiile legale.

http://stop5gromania.ro/09-12-2019-petitie-ancom-pe-utilizarea-in-comun-a-spectrului-radio-pentru-5g/

http://stop5gromania.ro/03-01-2020-petitie-hg-strategia-5g-pentru-romania/

http://stop5gromania.ro/16-01-2020-petitie-ancom-planul-de-actiuni-2020/

http://stop5gromania.ro/17-01-2020-petitie-ancom-prelungire-licente-fara-licitatie/

http://stop5gromania.ro/petitie-ancom-04-01-2021-planul-de-actiuni-pe-2021/

http://stop5gromania.ro/11-08-2021-petitie-memoriu-ancom-ne-opunem-acordarii-de-drepturi-de-utilizare-a-frecventelor-radio-in-benzile-de-800-mhz-2600-mhz-si-3400-3600-mhz/

 

Mai mult, noile elementele de rețea de comunicații mobile 5G care vor fi amplasate din 50 in 50 de metri trebuie din fabrica să prezinte capabilități IoT de măsurare și transmitere în timp real parametrii de operare (frecvențe, putere de emisie, raza de actiune etc).

Aceste cerințe sunt specificate și în Avizul CESE Impactul ecologic și societal al ecosistemului 5G votat favorabil de 210 membrii ai CESE, 2 împotriva si 19 abtineri si care  publicat în monitorul oficial al Uniunii Europene.

1.6 CESE consideră că UE are nevoie de un organism european independent, cu metodologii actualizate, în conformitate cu contextul tehnologic actual și cu o abordare multidisciplinară, pentru a institui orientări pentru protecția publicului larg și a lucrătorilor în cazul expunerii la radiații electromagnetice de frecvență radio.

1.7 CESE recomandă ca toate stațiile de transmisie de frecvență radio și benzile de frecvență pe care funcționează acestea să fie inventariate, iar aceste informații să fie publicate în vederea unei mai bune gestionări teritoriale și a protejării intereselor cetățenilor, în special ale grupurilor vulnerabile (copii, femei însărcinate, bolnavi cronic, vârstnici, persoane electrohipersensibile). De asemenea, trebuie să se țină seama de sănătatea și securitatea lucrătorilor.

1.8 CESE sprijină ideea că echipamentele rețelelor 5G trebuie să fie proiectate, din fabrică, cu capacități de a furniza informații publice și în timp real asupra puterii de emisie și a altor parametri tehnici relevanți pentru organizațiile consumatorilor și pentru publicul interesat. Aceste date trebuie să fie centralizate, gestionate și divulgate de autoritățile competente.

1.9 CESE consideră că monitorizarea și controlul poluării electromagnetice trebuie să se desfășoare pe baza unei abordări științifice interinstituționale și interdisciplinare riguroase, sprijinite de furnizarea de echipamente moderne pentru măsurarea parametrilor rețelelor de comunicații electronice, astfel încât efectele cumulate pe perioade mai îndelungate să fie evidențiate și evaluate în mod corespunzător.

1.10 Deși nu există date științifice recunoscute care să indice un impact negativ al tehnologiei 5G asupra sănătății umane, CESE consideră că aspectele sociale, de sănătate și de mediu ale rețelelor 5G trebuie monitorizate în permanență, în conformitate cu principiul precauției. Acesta recunoaște că există preocupări în ceea ce privește efectele în materie de sănătate, inclusiv aspectele termice și nontermice, intensitatea expunerii și efectele pe termen lung ale acestei expuneri. Unele regiuni/zone vor concentra o expunere mai mare decât altele și, în astfel de cazuri, ar trebui luate în considerare măsuri specifice, inclusiv recomandarea de a extinde aplicarea principiului ALARA pentru a limita efectele radiației electromagnetice generate de rețelele 5G.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:105:FULL&from=EN

STITI CAT PIERDEM DIN VALOARE PROPRIETATII DACA PERMITEM SA SE INSTALEZE PUZDERIA DE ANTENE A TUTUROR OPERATORILOR atat pe imobil cat si pe infrastructura rețelelor publice de electricitate, transport etc în proximitatea imobilului?

CEL PUTIN 20% spun studiile de mai jos.

„Înțelegerea valorilor radiatiilor EMF din centrele de afaceri și zonele rezidențiale este relativ nouă pentru industria imobiliară. Antenele de telefonie mobilă aduc venituri fiscale suplimentare și o recepție mai bună într-o zonă a orașului, dar mulți cetățeni sunt sceptici din cauza riscurilor potențiale pentru sănătate și a impactului asupra valorilor proprietății. Un număr din ce în ce mai mare de oameni nu vor să locuiască lângă turnurile celulare. În unele zone cu antene noi, valorile proprietăților au scăzut cu până la 20%. ”extras din articolul „Antenele celulare problematice pentru cumpărători” publicat în revista imobiliara REALTOR® https://tinyurl.com/4dwrc864

Un covârșitor 94% dintre cumpărătorii de case și chiriașii chestionați de Institutul Național pentru Știință, Drept și Politici Publice (NISLAPP) declară că sunt mai puțin interesați și ar plăti mai puțin pentru o proprietate situată lângă un stalp/pilon cu antene sau chiar langa o antenă.

Sondajul NISLAPP reflectă concluziile unui studiu realizat de Sandy Bond de la New Zealand Property Institute și fost președinte al Pacific Rim Real Estate Society (PRRES). „Impactul turnurilor de telefonie mobilă asupra prețurilor locuințelor din cartierele rezidențiale”, care a fost publicat în The Appraisal Journal în 2006, a constatat că cumpărătorii ar plăti cu până la 20% mai puțin pentru o proprietate lângăun stalp/pilon cu antene sau chiar langa o antenă.

Sondaj din 2014 realizat de Institutul Național pentru Știință, Drept și Politici Publice (NISLAPP) din Washington, D.C., „Neighborhood Cell Towers & Antennas — Do They Impact the Property’s Desirability?” https://tinyurl.com/y4k3779s

Multe studii și articole pe tema diminuării valorii proprietății imobiliare de către amplasarea  stațiilor de radio emisie/antene in preajma locuintelor găsit la: https://tinyurl.com/6eapwaxd

Reamintim rezultatele unui studiu care coreleaza incidenta anumitor afectiuni in principal de natura neuronala cu dintanta statiilor de radioemisie fata de locuinta.

Avizul CESE din anul 2021 referitor la impactul 5G și la categoriile vulnerabile menționează:

CESE recomandă ca toate stațiile de transmisie de frecvență radio și benzile de frecvență pe care funcționează acestea să fie inventariate, iar aceste informații să fie publicate în vederea unei mai bune gestionări teritoriale și a protejării intereselor cetățenilor, în special ale grupurilor vulnerabile (copii, femei însărcinate, bolnavi cronici, vârstnici, persoane electro-hipersensibile). De asemenea, trebuie să se țină seama de sănătatea și securitatea lucrătorilor.“

Sursa:https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02341-00-00-AS-TRA-RO.docx/content.

Sindromul Havana și Sindromul Electro-hipersenzitivității sunt afecțiuni neuronale cu factor de incidență prin expunerea la radiațiile electromagnetice de radiofrecvență.

ANCOM, în conformitate cu atribuțiile pe care le are pentru asigurarea siguranței cetățenilor prin limitarea efectelor campurilor electromagnetice , trebuie să ia în considerare cu maximă responsabilitate Sindromul Havana și să procedeze similar autorităților și Senatului american, care au catalogat aceste agresiuni cu microunde ca fiind atacuri neurologice și au dispus prin lege măsuri compensatorii pentru toate victimele afectate în acest fel.

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Havana_syndrome.

Persoanele cu acest sindrom au raportat dureri de cap, amețeli și simptome în concordanță cu contuziile, unele necesitând luni de tratament medical. Unii au raportat că au auzit un zgomot puternic înainte de apariția bruscă a simptomelor, conform studiului Academiilor de Științe din SUA publicat în 2020 la adresa:

https://www.nap.edu/catalog/25889/an-assessment-of-illness-in-us-government-employees-and-their-families-at-overseas-embassies.

Organizația Mondială a Sănătății afirmă că electro-hipersensibilitatea este o intoleranță idiopatică la mediu, care poate fi o „afecțiune invalidantă”, iar simptomele acesteia sunt „cu siguranță reale”.

Sursa OMS:

https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/electromagnetic-fields-and-public-health–electromagnetic-hypersensitivity.

În imagine se vede incidența și frecvența experimentării simptomelor asociate electrosensibilității, în funcție de distanța spațiilor locative față de antenele emițător. În rețelele 5G distanța dintre om și releu este de maximum 50 de metri, astfel că incidența se poate ridica și la cotele marcate cu roșu în imagine (este inclusă chiar și 70% din populația generală).

Sursa: studiul publicat la https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12168254/.

Simptomele asociate electro-hipersensitivității sunt:

 1. oboseală; *
 2. tulburări de somn; *
 3. dureri de cap;
 4. disconfort;
 5. dificultăți de concentrare; *
 6. depresie; *
 7. pierderi de memorie; *
 8. deficiențe vizuale; *
 9. iritabilitate; *
 10. deficiențe auditive; *
 11. leziuni ale pielii;
 12. probleme cardiovasculare; *
 13. amețeli; *
 14. pierderea apetitului; *
 15. dificultăți de mers; *
 16. greață.

* cele care au steluță sunt asociate cu îmbătrânirea și cu sindromul îmbătrânirii accelerate.

Studiul „Electro-hipersensibilitatea (EHS) ca o tulburare patologică neurologică nou identificată și caracterizată: Cum să o diagnosticați, să o tratați și să o preveniți”, avându-i ca autori pe Dominique Belpomme și Philippe Irigaray, publicat oficial la:

https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915.

Sindromul Havana și senzitivitatea electromagnetică sunt încadrate ca fiind afecțiuni neuronale, dat fiind faptul că multe studii recente demonstrează invazivitatea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență la nivel neuronal, inclusiv la nivelul conștiinței umane, știindu-se că aceasta este direct corelată cu câmpul electromagnetic al creierului.

Sursa:http://stop5gromania.ro/cercetare-campurile-electromagnetice-creierul-si-constiinta-umana/.

În țările dezvoltate, autorităților care nu țin cont de dovezile științifice referitoare la efectele adverse ale radiațiilor emise de tehnologiile fără fir, PROLIFERATE MASIV PRIN REȚELELE 5G, li se pune în vedere de către instanțele de judecată că nu au luat în considerare baza amplă de dovezi științifice disponibile.

De exemplu, decizia Curții de Apel din SUA care a decis că Comisia Federală de Comunicații (FCC) nu a furnizat o explicație motivată pentru a stabili că liniile directoare actuale privitoare la expunerea populației la radiațiile de radiofrecvență, protejează în mod adecvat împotriva efectelor nocive ale acestor radiații.

Sursa: https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf.

În cauză s-au depus 11.000 de pagini de dovezi ale vătămărilor provocate de tehnologiile 5G și wireless, pe care FCC le-a ignorat, inclusiv dovezi ale unor boli deja existente pe scară largă.

Arhiva cu dovezile științifice este la:

https://ehtrust.org/environmental-health-trust-et-al-v-fcc-key-documents/.

Într-un caz care s-a petrecut la Școala Elementară Weston din Ripon, opt copii cu vârsta sub 10 ani, din aceeași școală elementară, au fost diagnosticați cu cancer, confirmând temerile părinților că un turn cu antene de telecomunicații de lângă școală e de vină. Fiecare copil avea diferite tipuri de cancer: creier, rinichi, ficat și limfom. Antenele a fost oprite, deși proprietarul susținea că nivelurile frecvenței radio erau de 100 de ori sub limita federală!

La noi în România, dacă copiii au probleme din cauza radiațiilor emise de antenele telecom, cine răspunde și în ce fel și cât de repede se vor demonta acele antene?

Facilitarea implementării noii generații de tehnologie mobilă, prin instalarea mai multor dispozitive radiative pe stalpii unui operator, prin hiperdensitatea conexiunilor, prin multitudinea de frecvențe folosite și prin fasciculele specifice de transmisie a semnalului încalcă flagrant normele care prevăd limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, conform art. 8, 16, 20, 24 din OUG nr. 111/2011. În acest fel, prevederile legale actuale sunt eludate iar prin proiectul de lege se încearcă noi reglementări abuzive, care agravează problema.

 

Pentru toate aceste motive solicităm următoarele:

 • Realizarea unui Consiliu Consultativ pentru proiectele
 1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plată a taxei de licență;
 2. Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz
 • și publicarea în sinteza observațiilor a punctelor de vedere transmise de societatea civică, in mod special Coalitia STOP 5g Romania.

Precizăm că pe data de 29.09.2021 nu a avut loc niciun Consiliu Consultativ așa cum ANCOM în mod eronat a menționat, fapt dovedit de lista consiliilor consultative prezenta pe ancom.ro. Prin urmare, este stringent necesara organizarea unei dezbateri publice ale acestor proiecte, cu invitarea tuturor celor interesați.

 • Retragerea proiectelor de acte normative
 • Realizarea unor analize de impact multisectoriale înainte de a întocmi un proiect de act normativ și publicarea rezultatelor pentru a fi accesibile tuturor celor interesați de problematicile rețelelor de comunicații electronice de generatie nouă 5G/6G.
 • Realizarea mai multor dezbateri publice ample și corecte pe tema infrastructurii și frecvențelor radio utilizate de rețelele 5G/6G terestre și satelitare la care sa participe atât societatea civică cât și societatea academică alături.
 • Răspunsuri punctuale și fundamentate la întrebările și solicitările noastre

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este o mișcare civică, fără formă juridică, formată din asocierea a aproximativ 90 de organizații semnatare ale Memoriului Național STOP 5G și aproximativ 50 000 de cetățeni români semnatari ai petițiilor împotriva implementării iresponsabile pe scară largă rețelelor 5G.(www.stop5gromania.ro/membri)

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este membră a ALIANȚEI EUROPENE STOP 5G formată din peste 41 de grupuri civice apolitice, fără conflicte de interese aparținând a 23 de națiuni europene pentru a împărtăși o cale comună pentru revendicarea drepturilor fundamentale grav amenințate de noile tehnologii de comunicațiile electronice 5G și de sistemelor de emisii de frecvență radio. (https://www.alleanzaitalianastop5g.it/442967283).

 

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.