Stop 5G România

Rulează videoul

13.08.2021 CERERE DEZBATERE PUBLICA – LICITATIE MICA SPECTRU PENTRU 5G

CERERE DE DEZBATERE PUBLICĂ PENTRU ANULARE ACTE NORMATIVE ANCOM

Referitor la anunțul publicat de ANCOM, la adresa: https://www.ancom.ro/formdata-270-45-215, (ULTERIOR DATEI DE 13.08.2021 PUBLICAT LA https://www.ancom.ro/formdata-269-49-415)

Subscrisa,……………, legal constituită, cu datele de identificare ……………….. , reprezentată legal de …………………….., în calitate de președinte, adresa de corespondenta ……………….., …………..,   în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și cu prevederile Convenției AARHUS, transpuse în România prin Legea nr. 86/2000, care prevede accesul la informații, organizarea și susținerea dezbaterilor publice ample, cu subiecte de interes pentru cetățeni, participarea la luarea deciziilor cu impact asupra sănătății și mediului, cum este decizia implementării tehnologiei 5G, vă solicit imperativ organizarea în luna septembrie 2021 a două dezbateri publice ample, cu participarea directă a reprezentanților societății civice, pentru următoarele proiecte de acte normative:

 1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plată a taxei de licență;
 2. Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz.

Solicitarea se bazează pe următoarele motive, în fapt și în drept:- memoriul poate fi accesat de AICI

Spectrul radio este o resursă naturală limitată a poporului Român, necesară pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice. Administrarea eficientă a acestei resurse este de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a ţării (conform OUG nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice). Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe frecvențe noi, necesită studii de impact, precum și acordul și respectarea drepturilor cetățenilor României și a Constituției. În plus, prin legiferarea și proliferarea noilor tehnologii 5G, ANCOM și Guvernul României, prin aceste două proiecte de acte normative aflate în consultare, NU respectă limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, completată cu Legea nr. 140/2012, art. 8, alin. (2), lit. m),  art. 18, alin. (3), lit. a) și art. 20, alin. (2), lit. b).

De exemplu, în Caietul de sarcini este menționat că ar putea fi permisă o putere de emisie de până la 64 dBm, care este extrem de dăunătoare celulei vii, omului, animalelor și plantelor expuse la o asemenea radiație, conform dovezilor științifice solide, menționând aici cel mai recent raport STOA din anul 2021.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.

                        Reiterăm faptul că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, prin Decizia nr. 243/2012/UE, art. (31) subliniază următoarele:

”O abordare coerentă a autorizării privind spectrul radio în Uniune ar trebui să ia pe deplin în considerare protecția sănătății publice împotriva câmpurilor electromagnetice, care este esențială pentru bunăstarea cetățenilor. […] Este esențial să se asigure monitorizarea permanentă a efectelor de natură IONIZANTĂ și NEIONIZANTĂ asupra sănătății ale utilizării spectrului radio, inclusiv a EFECTELOR CUMULATE în SITUAȚII REALE, în care diferite frecvențe ale spectrului radio sunt utilizate de un număr din ce în ce mai mare de tipuri de echipamente.”

Sursa:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32012D0243.

O altă problemă este că cetățenii nu au fost consultați în luarea deciziei permiterii sau nu a operabilității acestor tehnologii de generația a cincea. ANCOM prezintă o așa-zisă consultare-sondaj din 11.08.2017, la adresa https://www.ancom.ro/formdata-269-49-322, cu erori și, cel puțin, suspectă ca metodologie și eșantion de respondenți, sondaj având ca scop evaluarea oportunității vânzării spectrului de frecvențe radio pentru 5G! Consultarea are totuși un număr infim de respondenți, având în vedere că spectrul de frecvențe este resursă naturală – proprietatea publică a cetățenilor României, iar decizia trebuie luată în cu totul alt mod, în concordanță cu principiile democrației și ale statului de drept.

Cităm din sinteză studiului: „În cadrul consultării publice s-au primit răspunsuri din partea a 9 respondenți (4 operatori de comunicații mobile, un operator de comunicații globale prin satelit, doi producători de echipamente radio, o persoană interesată și o instituție a statului). Consultarea publică a avut drept scop colectarea opiniilor celor interesați cu privire la necesitatea și oportunitatea organizării unei proceduri de selecție competitive pentru acordarea de noi drepturi de utilizare a spectrului radio în benzile mai sus menționate, precum și a intențiilor operatorilor existenți în piață sau a unor potențiali nou intrați privind participarea, în perioada următoare (2017-2018), la o eventuală procedură de selecție competitivă. Benzile de frecvențe care au făcut obiectul consultării vor contribui la asigurarea resurselor de spectru necesare pentru dezvoltarea eficientă a serviciilor de comunicații de bandă largă în contextul avântului consumului de internet mobil, prin utilizarea tehnologiilor existente, dar și pentru implementarea în perspectivă a tehnologiilor de nouă generație, cunoscute sub denumirea de 5G sau IMT-2020.”

Astfel, avem dovada modului defectuos de informare și organizare a consultării publice pe tema oportunității vânzării de spectru radio suplimentar, o temă atât de importantă pentru cetățeni, care sunt proprietarii de drept ai spectrului de frecvențe radio.

Aceasta este și o dovadă în plus a lipsei de rigurozitate și legalitate a demersului ANCOM în a realiza studii temeinice, obligatorii elaborării unor politici publice cu impact semnificativ asupra mai multor sectoare societale, inclusiv asupra siguranței și securității naționale.

Toate acestea sunt dovada că ANCOM și Guvernul României NU AU LEGITIMITATEA CARE SĂ ÎI MANDATEZE pentru suplimentarea cantității de spectru pentru 5G, în lipsa acordului societății.

Rețelele 5G poluează electromagnetic de zeci și sute de ori mai mult și mai nociv decât rețeaua 4G, conform studiilor ingineriilor IEEE, acesta fiind motivul principal pentru care proliferarea acestor tehnologii prin legislații frauduloase încalcă multiple principii juridice, legi și tratate internaționale. 5G aduce tehnologia beamforming (formarea de fascicule prin energie direcționată), aplicații precum NR și MFCN, permise în TNABF, prin HG nr. 376/2020 de modificare a TNABF, care expune utilizatorul serviciului 5G dar și populația generală la o radiație extremă, ce nu poate fi monitorizată dar care este devastatoare biologicului.

Considerăm în mod justificat că proliferarea tehnologiilor 5G reprezintă un atentat la sănătatea publică și securitatea națională, deoarece în contextul 5G (în care radiația este extremă în proximitatea utilizatorului), incidența electro-hipersensibilității sau hipersensibilitatea electromagnetică (EHS), dovedită a fi boală neurologică, va crește la peste 50% din populația generală. Aceste date sunt susținute de studii medicale, precum cel de la adresa https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915 și cel de la adresa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12168254/.

În condițiile în care rețelele 5G consumă cu 300% mai multă energie decât rețelele 4G, conform studiului GreenPeace din 2021

https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/2021/05/a5886d59-china-5g-and-data-center-carbon-emissions-outlook-2035-english.pdf,

iar România se confruntă deja cu crize energetice

https://www.bursa.ro/sistemul-energetic-incapabil-sa-sustina-cresterea-consumului-de-electricitate-06100445,

atunci, proliferarea acestor tehnologii energofage, poluante și generatoare de deșeuri electronice masive și greu de reciclat, se constituie într-un act abominabil la adresa umanității și a mediului. Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române consideră radiațiile electromagnetice ca fiind sursa unui „ecocid electromagnetic” și solicită aplicarea urgentă în România a Principiului precauției în privința implementării 5G. „Este necesar un control și supraveghere permanentă a amplasării sistemelor de transmisie-recepție a semnalului GSM, precum și generarea unui contencios pe măsură. […] Într-o perspectivă mai largă, globală, s-ar putea avea în vedere inițierea unui proces internațional de recunoaștere și consacrare a unei noi crime contra umanității, cea de ecocid electromagnetic.”

Sursa: https://www.juridice.ro/essentials/1133/poluarea-electromagnetica-o-forma-de-ecocid-consideratii-asupra-necesitatii-consacrarii-unei-noi-crime-impotriva-umanitatii;

https://www.juridice.ro/essentials/691/pentru-o-lege-inteligenta-privind-riscurile-sanitare-ale-campurilor-electromagnetice.

 

Alte probleme majore ale implementării rețelelor 5G sunt:

 • Consumul enorm de energie electrică, nesustenabil în comparație cu consumul rețelelor de comunicații electronice fixe.

O analiză care prezintă multe dovezi în acest sens este în studiul următor:

https://www.researchgate.net/publication/224240247_Energy_Consumption_in_Wired_and_Wireless_Access_Networksâ.

 • Consumul foarte mare de materii prime pentru echipamentele electronice a adus și va continua să genereze un real genocid în rândurile populației din țările unde se extrag aceste metale rare, prin metode primitive și exploatare umană. Iată un citat semnificativ: „Ei sapă în tranșee și muncesc în lacuri, căutând o comoară într-un loc de joacă din iad. Suficient de greu pentru un adult. De neconceput pentru un copil.”

Sursa: CBS News găsește copii în minele de cobalt pentru baterii în Congo.

Producția dispozitivelor noastre electronice a alimentat războaie, crime, violuri și folosirea copiilor ca sclavi în Congo. În conformitate cu World Without Genocide (Lumea fără genocid) de la Mitchell Hamline School of Law, aproximativ 6 milioane de oameni și-au pierdut viața ca urmare a conflictelor alimentate de căutarea mineralelor rare, necesare pentru dispozitivele electronice.

 • Creșterea cantității emise de gaze cu efect de seră

Înaltul Consiliu pentru Climă Francez a decis în raportul său privind evaluarea impactului 5G asupra mediului: 5G crește emisiile de gaze cu efect de seră, conform studiului următor, realizat la cererea Senatului. Rețeaua 5G generează o creștere „între 6% și 13% a consumului național de energie electrică”, a calculat Înaltul Consiliu pentru Climă.

Sursa: https://www.leparisien.fr/environnement/telephonie-mobile-la-5g-mauvaise-pour-le-climat-19-12-2020-8415100.php;

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X?via%3Dihub.

 • Generarea masivă și nesustenabilă de deșeuri electronice

https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx.

 • Distrugerea fondului arboricol urban prin toaletări excesive și afectarea ariilor protejate, unde se instalează elementele de infrastructura a rețelelor 5G.
 • Dezechilibre ireversibile ale habitatelor și ale biodiversității, în special polenizatorii și păsările:

https://www.researchgate.net/publication/301647025_Electromagnetic_radiation_of_mobile_telecommunication_antennas_affects_the_abundance_and_composition_of_wild_pollinators;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3338802/.

Exemple de prevederi legale pe care le încalcă ANCOM, prin promovarea acestor două acte normative:

1) Limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, obligație prevăzută în Ordonanța de Urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, completată cu Legea nr. 140/2012, art. 8 alin. (2) lit. m),  art. 18 alin. (3) lit. a) și art. 20 alin. (2)  lit. b);

2) Încalcă accesul la informații, organizarea și susținerea dezbaterilor publice ample transparente și corecte, cu subiecte de interes pentru cetățeni, participarea la luarea deciziilor cu impact asupra sănătății și mediului, cum este decizia implementării tehnologiei fără fir 5G.

Aceste aspecte sunt statuate prin Legea nr. 86/2000, care transpune prevederile Convenției AARHUS:

– Art. 1 – Protejarea drepturilor oricărei persoane din generațiile actuale şi viitoare de a trai într-un mediu adecvat sănătăţii şi bunăstării sale. Fiecare parte va garanta drepturile privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, conform prevederilor prezentei convenţii.

– Art.2, pct. 5 – Public interesat înseamnă publicul afectat sau care poate fi afectat ori care are un interes în deciziile de mediu; în scopul acestei definiţii organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc cerinţele legii naţionale vor fi considerate ca având un interes.

– Art. 5, pct. 5 – Fiecare parte va lua măsuri, în cadrul legal naţional, în scopul diseminării, printre altele, a legislaţiei şi documentelor despre politici, cum ar fi documente legate de strategii, politici, programe şi planuri de acţiune legate de mediu şi rapoarte intermediare asupra implementării lor, pregătite la diferite niveluri ale guvernului;

– Art. 7, 8, 9 – Accesul la luarea deciziilor și la justiție au ca obiect central „ca publicul să participe în timpul pregătirii planurilor şi programelor legate de mediu, într-un cadru transparent şi cinstit, după ce i-a fost furnizată informaţia necesară.”

3) Proliferarea comunicațiilor electronice mobile, care exploatează resursa naturală – spectrul radio, încalcă principiile dezvoltării durabile, aceste tehnologii prezentând  multiple probleme. Acestea încalcă flagrant dispozițiile Legii nr. 137/1995, care stipulează:

Art. 3. Principiile şi elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile, sunt:

 1. a) principiul precauţiei în luarea deciziei;
 2. b) principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor;
 3. c) principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;
 4. d) principiul „poluatorul plăteşte”;
 5. e) înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor;
 6. f) crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului;
 7. g) utilizarea durabilă;
 8. h) menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi reconstrucţia zonelor deteriorate;
 9. i) crearea unui cadru de participare a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea deciziilor;
 10. j) dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului.

Art. 4. Modalităţile de implementare a principiilor şi elementelor strategice sunt:

 1. a) adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare;
 2. b) obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor, programelor sau activităţilor;
 3. c) corelarea planificării de mediu cu cea de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 4. d) introducerea pârghiilor economice stimulative sau coercitive;
 5. e) rezolvarea, pe niveluri de competenţă, a problemelor de mediu, în funcţie de amploarea acestora;
 6. f) elaborarea de norme şi standarde, armonizarea acestora cu reglementările internaţionale şi introducerea programelor pentru conformare;
 7. g) promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului;
 8. h) instruirea şi educarea populaţiei, precum şi participarea organizaţiilor neguvernamentale la elaborarea şi aplicarea deciziilor.

Art. 5. Statul recunoaşte tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos, garantând în acest scop:

 1. a) accesul la informaţiile privind calitatea mediului;
 2. b) dreptul de a se asocia în organizaţii de apărare a calităţii mediului;
 3. c) dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislaţiei şi a normelor de mediu, eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu, inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 4. d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociaţii, autorităţilor administrative sau judecătoreşti în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect;
 5. e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.

Art. 6. Protecţia mediului constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.

Art. 7. Responsabilitatea privind protecţia mediului revine autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi agenţiilor sale teritoriale.

4) ANCOM are doar mandat de administrator al spectrului radio, neavând dreptul să inițieze astfel de acte normative fără o fundamentare solidă și foarte justificată și în absența acordului societății.

Conform OUG nr. 22/2009, ANCOM are următoarele obligații:

– art. 3, lit. b), alin. 2: „gestionarea eficientă a benzilor de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală în conformitate cu TNABF, prin alocarea şi/sau asignarea frecvenţelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raţionale şi eficiente a acestora;” Planificarea alocării acestor suplimentări de spectru de către ANCOM nu este nici rațională și nici eficientă, acest lucru fiind dovedit cel puțin de acoperirea 4G asigurată de operatorii telecom, acoperire care este declarată insuficientă de către cetățeni, pe spectru deja achiziționat. Sursa: https://www.aisemnal.ro; https://www.ancom.ro/ancom-sanctioneaza-neindeplinirea-obligatiilor-de-acoperire-cu-voce-mobila_6236

– art. 5: ANCOM asigură utilizarea eficientă a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice […];

– art. 3, alin. b), pct. 5, lit. h): [ANCOM îndeplinește funcția] de supraveghere şi control al respectării de către utilizatorii resurselor limitate a obligaţiilor ce le revin potrivit legii şi actelor administrative prin care au dobândit dreptul de a le utiliza.

Această propunere de vânzare a drepturilor de acces la spectru suplimentar pentru noile tehnologii 5G, suplimentare cu o cantitate de spectru de 195 MHz, pe frecvențele radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz, pe care ANCOM și Guvernul vor s-o facă prin aceste două acte normative, nu are justificări solide bazate pe studii serioase de impact, centrate pe interesul și pro-activitatea protejării sănătății și intereselor cetățenilor României. Ea se bazează doar pe justificări economice centrate numai pe interesul corporațiilor telecom și ale bugetului de stat. Nimeni nu a declarat oficial cum că sumele obținute din vânzarea spectrului radio neguvernamental se pot și / sau se vor direcționa către realizarea de studii asupra efectelor cumulative ale poluării EMF asupra sănătății. Deoarece până acum nu s-au alocat niciun fel de fonduri pentru realizarea studiilor asupra efectelor radiațiilor câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență, în context național, aceste studii nu au fost realizate.

5) Procedura pe care ANCOM a făcut-o pentru a aduce la cunoștința publicului și a pune în dezbatere cele două proiecte de acte normative a fost viciată, încălcând unele dispoziții din Legea nr. 52/2003.

Aceasta prevede, printre altele, la art. 7 alin. (2): Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(9) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

6) Dispozițiile Hotărârii Senatului României nr. 60 din 30 iunie 2020, art. 1., pct. 4, prin care se  solicită atât Comisiei Europene cât și Guvernului:

 1. a) să analizeze cu prioritate studiile care atrag atenția asupra vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;
 2. b) să demareze un dialog transparent cu opinia publică și reprezentanții societății civile asupra oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;
 3. c) să demareze, împreună cu reprezentanții societății civile, comunitatea universitară și cea științifică, studii ample care să propună soluții pentru eliminarea vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G de orice natură.

În concluzie, orice exploatare de spectru radio implică poluare electromagnetică, care, în mod special în cazul tehnologiilor 5G este de zeci și sute de ori mai mare și mai nociva decât în cazul celorlalte tehnologii fără fir, deoarece generația a cincea aduce o hiperdensitate de elemente radiative la utilizator și în infrastructura operatorilor.

De asemenea, în cazul 5G se agregă multiple frecvențe radio, se utilizează multiplexări și formări de fascicule, astfel exploatându-se agresiv spectrul radio atât cel licențiat de ANCOM cât și cel care nu necesită licențiere, generând poluare electromagnetică masivă și un impact deosebit asupra sănătății oamenilor și a mediului înconjurător.

De aceea, suplimentarea cantității de spectru este foarte riscantă și nocivă și nu poate fi făcută într-un mod abuziv, fără respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale sau fără respectarea tratatelor internaționale, care garantează drepturile omului și protecția mediului.

Așadar, ANCOM nu poate emite aceste acte normative, în această formă și în acest fel, motiv pentru care solicit retragerea și anularea lor.

Vă rog să acordați număr de înregistrare acestei cereri și să mi-l comunicați împreună cu data și locul de desfășurare a celor două dezbateri publice.

 

Data 13.08.2021

Semnătura:

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.