Stop 5G România

Rulează videoul
scrie petitie senatorului L532/2021

13.05.2022 – Petitie Avocatul Poporului- neconstitutionalitatea L161/2022

CATRE AVOCATUL POPORULUI

TO: petitii@avp.ro

CC: contact@stop5gromania.ro

SUBIECT: Petiție referitoare la constatarea neconstitutionalitatății L161/2022

Doamnă Avocat al Poporului Renate Weber,

 

Subsemnatul… , cetățean român, cu domiciliul (adresa de corespondență) … în calitate de petiționar în susținerea demersurilor Coaliției STOP 5G România (http://stop5gromania.ro/membri/) vă solicit să constatați neconstituționalitatea în INTEGRALITATE a L161/2022 – proiect de lege privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet in banda larga, la punct fix, iar pe cale de consecință să ridicați obiecții de neconstituționalitate la Curtea Constituțională a României înainte de promulgare și să solicitați declararea neconstituționalitații L161/2022 în integralitate,  acest proiect de lege fiind redactat și adoptat prin încalcarea Constituției României, nelegal și nesusținut de suficiente argumente juridice, științifice, etice și morale.

În fapt și în drept, învederez următoarele:

Prevederile proiectului de lege L161/2021 creează multiple ingerințe în drepturile și libertățile cetățenești: dreptul la viață, integritate fizică și psihică, la mediu sănătos, la proprietate privată, la asociere, la informare, la consimțământ informat, la proprietate, la autonomie administrativă, la cultură, accesul la informații, dreptul la o justiție corectă, egalitate de drepturi, dreptul la viață privată și familială, drepturile consumatorilor, suveranitatea individuală și libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea de conștiință, inclusiv suveranitatea și siguranța națională.

Detalii in Memoriul de la adresa web http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2022/05/Memoriu-AvP-neconstitutionalitate-L161-2022.pdf

Art. 1 alin. (3) din Constituție stabilește că „România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate”, ceea ce a dus la calificarea acestui text constituțional ca fiind o reglementare de principiu care constituie cadrul pe care se grefează toate celelalte norme ale Constituției (Decizia nr. 350 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 8 iulie 2015, paragraful 18). Din formularea textului constituțional rezultă că acesta operează cu trei noțiuni/sintagme distincte, dar interdependente și anume: „demnitatea omului”, „drepturile și libertățile cetățenilor” și „libera dezvoltare a personalității umane”.

Titlul II al Constituției nominalizează în mod expres drepturile și libertățile fundamentale, acestea fiind o expresie a demnității umane. Elemente din conținutul său normativ se regăsesc în titlul II al Constituției. Astfel, libera dezvoltare a personalității umane care cuprinde atât o latură activă, exprimată sub forma libertății de acțiune (Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, paragraful 99), cât și una pasivă [Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, paragrafele 101 și 102 în corelare cu art. 26 alin. (2) din Constituție], aceasta din urmă având rolul de a asigura respectarea sferei personale a individului și a exigențelor care stau la baza acesteia.

Latura pasivă, aflându-se în legătură directă cu demnitatea umană, asigură o protecție subsidiară a „elementelor constitutive ale personalității” atunci când drepturile fundamentale numite nu asigură o atare protecție. Totodată, latura pasivă poate cunoaște anumite restrângeri determinate de drepturile celorlalți sau de ordinea constituțională, pe când demnitatea umană nu poate cunoaște nicio astfel de limitare, fiind intangibilă. Rezultă că atât drepturile și libertățile fundamentale, cât și libera dezvoltare a personalității umane, mai ales sub aspectul laturii sale pasive, se află într-o strânsă conexiune cu demnitatea umană, care constituie sursa lor.

Supremaţia demnității umane este aşadar de esenţa exigenţelor statului de drept, reprezentând totodată o realitate juridică ce implică consecinţe şi garanţii. Între consecinţe se enumeră compatibilitatea întregului drept cu această valoare supremă, iar între garanţii se regăseşte imposibilitatea restrângerii sale și , nu în ultmul rând,  controlul constituţionalităţii unei legi care vine în conflict cu aceasta.

Parlamentul a anihilat și redus la un formalism ce capătă conotaţii nesemnificative „demnitatea umană”, prin implementarea unui astfel de proiect de lege, motiv pentru care vă solicităm, în virtutea rolului de garant al supremației Constituției, să solicitați CCR controlul de constituționalitate asupra întregii legi, în raport de argumentele dezvoltate pe larg în Memoriul transmis de Coaliția STOP 5G România pe data de 13.05.2022.

Toate acestea abuzuri la adresa ordinii de drept, vadită și repetata sfidare a voinței majorității românilor care cer explicit respectarea principiului precautiei in cazul proliferarii/dezvoltarii retelelor 5G, tehnologii dovedite de foruri internaționale ca fiind extrem de poluatoare, experimentale, nesigure din multe puncte de vedere, invazive, nereglementate, incontrolabile de om dar cu impact multisectorial devastator asupra umanității, democrației și securității naționale.

Tehnologia 5G este creată mai mult pentru mașini și obiecte decât pentru sănătatea oamenilor. În mod ironic, tot oamenii sunt cei care plătesc și vor plăti toate costurile aduse de acest fals și toxic „progres”, care nu numai că nu le este destinat, dar le afectează ireversibil bunăstarea, sănătatea și viața. Noi, cetățenii Europei, și urmașii noștri vom fi cei care plătim – cu bani, cu sănătate, cu libertate, cu echilibrul mediului natural, cu drepturi fundamentale, cu suveranitate – această ambiție pentru profit și control a anumitor entități economice și grupuri de interese.

 

Nume:

Data:

14 thoughts on “13.05.2022 – Petitie Avocatul Poporului- neconstitutionalitatea L161/2022”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.