Stop 5G România

Rulează videoul

11.08.2021- Petitie Memoriu ANCOM – ne opunem acordării de drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz

PETITIE CARE SE POATE TRIMITE IN NUME PERSONAL SAU IN NUMELE UNEI ORGANIZATII LEGAL INFIINTATE
ATENTIE!!! Este strict necesar sa completati corect datele personale/datele de identificare organizatie cu adresa de corespondenta si sa semnati olograf si apoi sa trimiteti scanare (poza) la adresele de email de mai jos, avand prioritate prima grupare de adrese. Memoriul trebuie descarcat de pe site de la adresa http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/08/Memoriu-Motive-in-fapt-si-in-drept.pdf si apoi atasat ca document in mesajul pe care il trimiteti. Multumim!
 
TO: ancom@ancom.org.ro , consultare@ancom.org.ro, cabu@senat.ro , cp14@cdep.ro, contact@sgg.ro , pm@gov.ro, contact@control.ro, drp@gov.ro, cti@cdep.ro, comunicatii@senat.ro, petitii@avp.ro, publicinfo@mfinante.gov.ro, relatiipublice@just.ro, cabinet.ministru@just.ro, contact@stop5gromania.ro, ces@ces.ro,
 
CC: procetatean@presidency.ro, csat@presidency.ro, relatii@sri.ro, relatiipublice@sts.ro, cabinet@adr.gov.ro, office@cert.ro, relatiicupublicul@comunicatii.gov.ro, petitii@mai.gov.ro, srp@mapn.ro, office@research.gov.ro, ministru@mae.ro, cabinet.ae@mae.ro, afacerieuropene@economie.gov.ro, relatii.publice@madr.ro, petitii@economie.gov.ro, office.cabinet@energie.gov.ro, contact.minister@fonduri-ue.ro, petitie@mt.ro, cabinet.ministru@cultura.ro, relatii.publice@ms.ro,
relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro, petitii@mmediu.ro, amr@amr.ro, office@fapr.ro, relatii.publice@clr.ro, office@consiliulconcurentei.ro, info@mlpda.ro, secretariat@spp.ro, office@ancpi.ro, comunicare@madr.ro, mai@mai.gov.ro, ananp@ananp.gov.ro, anspdcp@dataprotection.ro, biroupresa@anpc.ro, cabinet@anpc.ro, anre@anre.ro, secretariat@patrimoniu.ro, imobil@patrimoniu.ro, cancelaria@patriarhia.ro, biroul.sesizari@patriarhia.ro, corespondenta@culte.ro, florentina@cimec.ro, infopub@senat.ro, presa@senat.ro, infocdep@cdep.ro, srp@cdep.ro, office@aor.ro, contact@acor.ro

 

Subiect: Petiție referitoare la proiectele de acte normative privind drepturi de utilizare a frecvențelor radio pentru noile tehnologii 5G

Domnule Președinte,

Domnule Prim-ministru,

Domnilor Miniștri,

Doamnă / Domnule Senator,

Doamnă / Domnule Deputat,

Domnule Președinte ANCOM,

Doamnă Avocat al Poporului,

Doamne / Domnilor funcționari și reprezentanți ai instituțiilor publice,

Semnatarul prezentei ………………… , domiciliat în ……………….., jud. ………, str. ……….., nr. …………., , cetățean român, în conformitate cu prevederile art. 51 din Constituția României, ale Legii nr. 52/2003, ale Legii nr. 544/2001, ale Legii nr. 233/2002 actualizate, vă solicit răspunsuri punctuale la întrebările următoare, vă solicit imperativ retragerea și anularea următoarelor proiecte de acte normative publicate de ANCOM, la adresa https://www.ancom.ro/formdata-270-45-215, aflate în consultare publică. Aceste proiecte privesc exploatarea spectrului de frecvențe radio, resursă naturală limitată, proprietate publică a poporului român, exploatată în detrimentul cetățenilor și al națiunii de către industriașii telecom, pentru noile tehnologii invazive și nesigure, denumite generic 5G, precum și respectarea Principiului precauției.

Proiectele în cauză sunt:

 1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plată a taxei de licență;
 2. Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție competitive în vederea acordării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz.

În calitate de cetățean, coproprietar de drept al spectrului de frecvențe, nu sunt de acord cu licențierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz, pe cantități suplimentare de spectru, pentru comunicațiile electronice mobile 5G (mascate în prezentele proiectele de acte normative sub denumiri precum „noi tehnologii”, „tehnologii radio de nouă generație”, „extinderea noilor tehnologii” etc. și nu sunt de acord cu tarifele de pornire a licitației prevăzute în proiectul de HG. Motivele în fapt și în drept sunt expuse în memoriul atașat prezentei notificări, cu argumente și referiri specifice la cele două proiecte de acte normative, ce poate fi descărcat de aici.

            În baza motivelor menționate în memoriul anexat cererii și a drepturilor constituționale vă solicit următoarele:

 1. Publicarea imediată a tuturor locațiilor stațiilor de radiocomunicație ale infrastructurii telecom din Romania și a benzilor de frecvențe cu care ele operează. ANCOM are aceste date, conform obligațiilor care le revin operatorilor, prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio;
 2. ANCOM să fie obligat să aprobe pentru utilizare doar echipamentele care furnizează în mod public puterea de emisie și direcția în spațiu a fiecărui semnal radio individual (pentru fiecare client – neutru tehnologic, fascicul sau nu).Aceste date să fie colectate și publicate de ANCOM pentru toate echipamentele radiative din rețelele 5G, inclusiv pentru router-ele wireless indoor (DAS), care operează pe frecvențe licențiate sau nelicențiate.

ANCOM trebuie să oblige operatorii să implementeze numai acele echipamente capabile să furnizeze astfel  de date, specifice operării spectrului românesc de frecvențe. Aceste date nu au caracter secret și nici confidențial. Aceste capabilități sunt specifice IoT, pentru care se promovează abuziv 5G-ul. Echipamentele de rețea pentru care solicit publicarea informațiilor devin astfel primele obiecte ale IoT.

Publicarea acestor date vitale ale echipamentelor radiative ar demonstra buna-credință și reala preocupare a ANCOM față de protecția populației la radiațiile de radiofrecvență și îndeplinirea obligațiilor ce-i revin, cu privire la inventarierea și monitorizarea în teritoriu a modului în care se exploatează spectrul de frecvențe. De asemenea, din aceste informații se poate vedea și consumul real de energie electrică a elementelor de rețea.

Așadar, solicit să fie aprobate pentru utilizare doar echipamentele care  furnizează în mod public și în timp real  informații despre puterea de emisie și direcția în spațiu a fiecărui semnal radio individual;

 1. Oprirea oricăror demersuri legislative care permit operabilitatea tehnologiilor nocive 5G la nivelul populației generale, dezinstalarea echipamentelor 5G deja operabile, respectându-se astfel Principiul precauției și protejarea categoriilor vulnerabile (copii, gravide, bătrâni, bolnavi, electro-hipersenzitivi etc.);
 2. Solicit evaluarea impactului asupra mediului, a sănătății publice, a asigurărilor sociale, asupra siguranței și securității naționale înainte de permiterea instalării tehnologiei / infrastructurii 5G;
 3. Inițierea unor studii științifice independente asupra impactului radiațiilor de radiofrecvență (RF EMF) asupra biologicului uman, vegetal și animal, în contextul curent al infrastructurii și paternului de transfer de date mobil / fără fir din România;
 4. Reevaluarea și actualizarea limitelor de expunere la radiații a populației, prin reînnoirea actelor normative, la care să participe și să ia decizii și cetățenii comunităților locale. Astfel, populația generală și categoriile vulnerabile trebuie să fie protejate de aceste radiații de radiofrecvență, care sunt extrem de nocive, în contextul hiper-densității infrastructurii 5G;
 5. Reprezentarea și controlul democratic al ANCOM, dat fiind că până acum această instituție nu a ținut cont de absolut nimic din cererile justificate și argumentate ale societății. Mai mult, ANCOM sfidează și discreditează demersurile legitime ale cetățenilor, care sunt proprietarii de drept ai spectrului de frecvențe, acordând în schimb avantaje abuzive reprezentanților industriei telecom. Astfel, se încalcă legea iar ANCOM își depășește atribuțiile de administrator al spectrului radio și de arbitru neutru în domeniul comunicațiilor;
 6. Reglementarea adecvată a amplasării infrastructurii 5G pe condominii și pe domeniul public, astfel încât să se asigure un înalt standard de protecție, în special a persoanelor vulnerabile, inclusiv la locul de muncă;
 7. Informarea și dezbaterea publică a standardelor tehnice, astfel încât comunitățile să decidă infrastructura tehnică prin consultări și referendum local. Practic, comunitățile locale trebuie să poată acorda sau nu, în baza consimțământului pe deplin informat, licențierea socială de operare a rețelelor 5G;
 8. Declasificarea și comunicarea publică a tuturor documentelor și strategiilor referitoare la tehnologia 5G;
 9. Realizarea de dezbateri publice pe tema TEHNOLOGIILOR 5G, cu transparență deplină prin publicarea întregii documentații cu privire la tehnologiile 5G și a avizelor, studiilor, condițiilor, rezultatelor și condițiilor de realizare a măsurătorilor radiațiilor, în zonele de testare a tehnologiilor 5G.

În cazul în care veți ignora aceste solicitări, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca în continuare, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului de a dispune de tine însuți, a dreptului de proprietate, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.

Altminteri ne forțați, împotriva voinței noastre, să facem uz de toate procedurile legale pentru anchetarea, sancționarea și demiterea dumneavoastră și a celor care au contribuit la aceste demersuri legislative, precum și împotriva oricărei persoane și / sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație.

Vă solicit comunicarea de îndată a numărului de înregistrare acordat prezentei solicitări și a memoriului anexat, ca parte integrantă a ei.

Data:                                                                           Semnătura:

 

2 thoughts on “11.08.2021- Petitie Memoriu ANCOM – ne opunem acordării de drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.