Stop 5G România

Rulează videoul
scrie petitie senatorului L532/2021

05.07.2022 – Petitie Presedentie referitoare la PLx 428/2021

Cerem Presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge PL-x 428/2021 si sa o retrimita Parlamentului
Subiect:  RETRIMITETI PARLAMENTULUI PL-x 428/2021(L532/2021)!
Domnule Presedinte,
Subsemnatul _______________, cetatean român, va rog sa nu promulgati PL-x nr. 428/2021 (Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice ) si intoarceti acest proiect legislativ in Parlament deoarece prezinta numeroase prevederi neconstitutionale si nu a fost corectat complet in acord cu decizia CCR nr. 295/2022. Prevederile celor 220 de pagini ale propunerii legislative, o lege mamut pentru facilitarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice de noua generatie 5G, care nu sunt de utilitate publica,  reprezinta un real atentat la securitatea juridica prin multitudinea de derogari de la 48 de acte normative si exceptii in vadita contradictie cu dreptul fundamental la nediscriminare.
Prevederile Pl-x nr. 428/2021 în forma actuală creează multiple ingerințe în drepturile și libertățile cetățenești: dreptul la viață, integritate fizică și psihică, la mediu sănătos, la proprietate privată, la asociere, la informare, la consimțământ informat, la proprietate, la autonomie administrativă, la cultură, accesul la informații, dreptul la o justiție corectă, egalitate de drepturi, dreptul la viață privată și familială, drepturile consumatorilor, suveranitatea individuală și libertatea de a dispune de propriul corp, libertatea de conștiință, inclusiv suveranitatea și siguranța națională.

Directivele europene invocate în motivarea acestui proiect de lege, in mod special DIRECTIVA (UE) 2018/1972 Codul European al Comunicatiilor Electronice,  NU impun norme legislative care să încalce ordinea publică, siguranța juridică, ci doar stabilesc anumite obiective pentru țările membre ce pot fi asumate doar fără a aduce atingere statului de drept și democrației constituționale.

În acest sens raportul publicat in decembrie 15.12.2021 de Curtea Europeană de Conturi intitulat  Raport special Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate menționează foarte clar că riscurile și daunele generate de tehnologia 5G vor fi suportate de statele membre. Aceste riscuri și amenințări evidențiate de Curtea Europeană de Conturi sunt:

Riscuri la adresa confidențialității;

Amenințări la adresa securității naționale;

Dependența de lanțul de aprovizionare;

Atacuri cibernetice;

Efecte negative asupra sănătății;

Pierderi de locuri de muncă din cauza creșterii eficienței hipeautomatizării.

Sursa: pag. 53  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_03/SR_Security-5G-networks_RO.pdf.

Astfel promovarea, permiterea si chiar proliferarea retelelor 5G prin impactul multisectorial aduce multiple si fundamentate amenintari si costuri pentru cetatenii europenei care nu pot compensa proiectivele beneficii. Din aceste ratiuni multe state membre sunt precaute in ce priveste comunicatile electronice mobile 5G, nu transpun Codul Comunicatiilor sau nu organizeaza licitatiile necesare accesului la spectrul de frecvente radio necesar operarii acestor retele hiperdense, nesigure din multe puncte de vedere, mari consumatoare de energie electrica si mari poluatoare electromagnetic. Dintre aceste state europene menționăm: Spania, Croația, Letonia, Lituania, Irlanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Suedia.

Studiul Grupului de lucru pentru viitor al Știință și Tehnologie (STOA) din cadrul Direcţiei Generale pentru Servicii Parlamentare de Cercetare (EPRS) a Secretariatului Parlamentului European.uropean intitulat „Aspecte de confidențialitate și securitate ale tehnologiei 5G” si publicat in 2022 descrie două dimensiuni principale ale tehnologiei 5G, și anume confidențialitatea și securitatea. Această lucrare de cercetare se concentrează pe analiza riscurilor și amenințărilor de securitate cibernetică, provocărilor privind confidențialitatea și oportunitățile tehnologice 5G la nivelul UE și la nivel mondial, precum și pe relația dintre riscurile de securitate cibernetică și problemele legate de confidențialitate.
Peste 50% din experti consultati in acest studiu, considera justificate ingrijorarile cetatenilor privind riscurile retelelor 5G la adresa: confidentialitatii (53%), securitatii (47%), amenintarile cibernetice (53%), tehnologiile emergente -Internetului Lucrurilor, Inteligenta Artificiala, Robotii ( 40%) deoarece citam din experti „5G-based applications and services are implemented without adequate protection mechanisms”.

Redam aici cateva paragrafe relevante din studiul Colonelului Valentin-Gabriel GEORGESCU de la Agenţia Militară pentru Managementul Frecvenţelor Radio, Statul Major al Apărării publicat la : https://gmr.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/arhiva%20GMR/2022/gmr%201/GEORGESCU.pdf

„Dispozitivele IoT mai puţin securizate, în special cele mai ieftine, ar putea introduce puncte slabe în reţelele de acasă, făcând, astfel, posibile atacuri de tip ransomware, sabotaj, furt de date etc. Sau pot fi introduse în reţele bot și pot distribui programe malware în întreaga reţea, pot lansa atacuri distribuite DoS pentru închiderea de site-uri sau pentru a obţine date și informaţii în mod fraudulos (cărţi de credit, parole etc.), păcălind oamenii prin atacuri de tip phishing3. Utilizarea pe scară largă a software-ului de configurare a reţelei va putea deschide oportunităţi de atacare a reţelelor și de preluare a controlului asupra acestora de către actori rău intenţionaţi sau nestatali. Un alt aspect sensibil este legat de antenele 5G. În spectrul de frecvenţe înalte, propagarea microundelor se face pe distanţă scurtă, permiţând, în schimb, o capacitate de date mai mare. Comparativ cu 4G, aceasta înseamnă că, în aceeași zonă geografică, va exista un număr mai mare de antene 5G. Prin bruiaj radio, accesul utilizatorului mobil la serviciile de reţea dintr-o anumită zonă ar putea fi blocat cu ușurinţă. Spoofing4 și sniffing5 sunt alte potenţiale ameninţări care ar trebui să îngrijoreze.[…] Analiza strategiei SUA relevă două tipuri majore de ameninţări la adresa infrastructurii 5G, astfel: 1. furt de date tranzitate prin reţele 5G, în scopul obţinerii de câștiguri financiare, colectării informaţiilor și monitorizării; 2. întreruperea serviciilor publice și private bazate pe sau care cauzează defecţiuni în infrastructurile de comunicaţii. Prin urmare, infrastructurile 5G vor trebui să asigure un nivel adecvat de securitate a informaţiilor și să abordeze riscurile pentru infrastructura critică, siguranţa și sănătatea publică și securitatea economică și naţională.[…]

Studiul Parlamentului European  „Health Impact of 5G” (STOA) din iulie 2021 a evaluat  întreaga literatură medicală publicată până în prezent despre impactul radiațiilor electromagnetice din spectrul 5G  asupra fertilității (2834 studii epidemiologice pe oameni  si 5052 studii experimentale pe rozătoare , totalizând 7886 studii) și a carcinogenicității (950 de studii epidemiologice pe oameni  și 911 lucrări experimentale pe rozătoare, totalizând 1861 studii).

Concluziile acestui studiu au fost că pentru spectrul 5G de 450-6000 MHz există dovezi clare pentru impactul negativ al radiațiilor electromagnetice asupra fertilității masculine si pentru efectul  carcinogen la om si rozătoare. Pentru restul spectrului de frecvențe 5G , de 24-100GHz nu exista suficiente date pentru a decide nocivitatea sau nu.

Prin urmare,  recomandarea responsabilă ar fi ca tehnologia 5G să nu funcționeze pentru spectrul 450-6000 MHz , iar  pentru frecvențele înalte să fie efectuate mai întâi studii și abia apoi să fie pusă în discuție punerea in funcțiune a acestei tehnologii. În plus, nu este normal ca această tehnologie să fie  aprobată pentru utilizare dacă cetățenii nu sunt informați corespunzător si  nu li se cere consimțământul. Autoritățile pot pune în  funcțiune o astfel de tehnologie numai după ce autoritațile se asigură că se respecta principiul  PRIMUM NON NOCERE si Principiul Precautiei statuat atat la nivel european in TFUE cat si la nivel national.

Constituția națională este superioară legislației UE. Menționăm câteva exemple de decizii ale Curții Constituționale care statuează supremația Constituției României în fața legislației UE: Decizia nr. 148 din 16 aprilie 2003, Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015, Decizia nr. 668 din 18 mai 2011, Decizia nr. 104 din 6 martie 2018, Decizia nr. 390 din 8 iunie 2021.

De exemplu, conform Deciziei CCR nr. 80/2014: 453. Curtea reţine că Legea fundamentală a statului – Constituţia este expresia voinţei poporului, ceea ce înseamnă că aceasta nu îşi poate pierde forţa obligatorie doar prin existenţa unei neconcordanţe între prevederile sale şi cele europene. De asemenea, aderarea la Uniunea Europeană nu poate afecta supremaţia Constituţiei asupra întregii ordini juridice (a se vedea în acelaşi sens Hotărârea din 11 mai 2005, K 18/04, pronunţată de Tribunalul Constituţional al Republicii Polonia).

Mentionez ca din 2019 pana in 2021 in ciuda solicitarilor repetate ale cetatenilor si societatii civice nu s-a prezentat efectuarea niciunui studiu cu privire la impactul implementării tehnologiei 5G asupra stării de sănătate, a vieții, a protejării mediului înconjurător, a securității cibernetice și naționale, a costurilor financiare și sociale etc., efectele asupra acestor domenii fiind prognozate de autoritati europene si internationale extrem de negative.

Acest proiect de lege a fost inițiat, elaborat și adoptat fără studii de impact, fără dezbateri publice ample și corecte, analize de risc multisectoriale, fără transparența documentațiilor, cu încălcări ale normelor legislative, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 24/2000 si al legii Nr. 86/2000, fiind astfel încălcat principiul legalității reglementat de art. 1 alin. (5) și ale art. 147 alin. (4) din Constituție și nu în ultimul rând încălcând grav multiple drepturi și libertăți garantate de Constituția României.

Toate acestea abuzuri la adresa ordinii de drept, vadita si repetata sfidare a vointei majoritatii romanilor care cer explicit respectarea principiului precautiei in cazul proliferarii/dezvoltarii retelelor 5G, tehnologii dovedite de foruri internaționale ca fiind extrem de poluatoare, experimentale, nesigure din multe puncte de vedere, invazive, nereglementate, incontrolabile de om dar cu impact multisectorial devastator asupra umanității, democrației și securității naționale.

Tehnologia 5G este creată mai mult pentru mașini și obiecte decât pentru sănătatea oamenilor. În mod ironic, tot oamenii sunt cei care plătesc și vor plăti toate costurile aduse de acest fals și toxic „progres”, care nu numai că nu le este destinat, dar le afectează ireversibil bunăstarea, sănătatea și viața. Noi, cetățenii Europei, și urmașii noștri vom fi cei care plătim – cu bani, cu sănătate, cu libertate, cu echilibrul mediului natural, cu drepturi fundamentale, cu suveranitate – această ambiție pentru profit și control a anumitor entități economice și grupuri de interese.

 Pe scurt va prezint 20 de motive pentru care PL-x nr. 428/2021 trebuie corectat și refăcut, nicidecum promulgat:
1. Nelegalitatea legii
2. Încălcarea normelor de tehnică legislativă
2.1. Prevederi neclare și contradictorii în proiectul de lege
2.1.1. Neclarități cu privire la măsurarea și plata consumului de energie electrică
2.1.2. Neclarități și contradicții cu privire la procesul de avizare a documentațiilor tehnice.
2.2. Obligații prevăzute în proiectul de lege care nu sunt sancționate în niciun fel.
2.3. Trebuie să existe instituții care să verifice și, în caz de încălcare a legii să sancționeze ANCOM.
2.4. Abuzuri asupra autorităților publice
3. Vădite și inadmisibile discriminări
3.1. Firmele telecom nu vor plăti taxe sau chirie pentru menținerea echipamentelor 5G pe proprietatea publică sau privată.
3.2. Defavorizarea cetățenilor
3.3. Derogări din proiectul de lege care creează discriminări
3.4. ANCOM nu a ținut cont de solicitările și necesitățile comunităților locale, exprimate prin cererile administrațiilor publice locale.
3.5. Rețelele de comunicații electronice NU SUNT bunuri de utilitate publică și NU pot fi favorizate cu orice preț.
3.6. Se încearcă în mod dolosiv introducerea instalațiilor de dimensiuni mai mari la derogări, pentru a fi scutite de obținerea unor autorizații.
4. Afectarea dreptului fundamental la viață și la sănătate
4.1. Dreptul la sănătate, viață și integritate fizică și psihică este încălcat prin expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și ubicuă a tuturor cetățenilor la radiațiile de radiofrecvență și prin invazivitatea nanotehnologiilor medicale (IoT si IoB).
4.2. Proiectul de lege NU conține prevederi clare pentru protecția sănătății publice
4.3. Proiectul de lege conține reglementări și standarde învechite, ignorându-le pe cele mai noi și actualizate.
4.4. Categoriile vulnerabile sunt complet ignorate în fața proliferării rețelelor de comunicații mobile și a tehnologiilor emergente acestora.
4.5. Lipsa studiilor de impact a tehnologiei 5G asupra sănătății și a vieții
5. Lipsa protecției copiilor
6. Afectarea dreptului fundamental la un mediu sănătos
7. Afectarea dreptului la cultură și la patrimoniul cultural
8. Încălcarea dreptului la proprietate
9. Prejudicierea bugetelor locale și a celui național în mai multe moduri
9.1. Prejudicierea bugetului de stat prin direcționarea banilor către ANCOM.
9.2. Prejudicierea bugetului de stat și a bugetelor locale prin eliminarea taxelor plătite de firmele telecom.
9.3. Sancțiunile prevăzute în proiectul de lege sunt prea mici și insuficiente, deoarece există obligații prevăzute care nu sunt sancționate.
9.4. Se pierd sume mari de bani la bugetul de stat prin acordarea licențelor de utilizare a spectrului radio la prețuri mici.
9.5. Vulnerabilitățile cibernetice ale rețelelor 5G pun în pericol banii cetățenilor, ai băncilor și ai bugetului de stat din care se fac despăgubirile
10. Sunt prevăzute cheltuieli bugetare fără să existe o sursă de finanțare
10.1. Nu s-au făcut studii de impact bugetar al cheltuielilor.
10.2. Nu se precizează sursa de finanțare sau de compensare a cheltuielilor.
11. Se încalcă dreptul administrațiilor publice locale de a stabili impozite, taxe şi alte contribuţii
11.1. S-a instituit un plafon maximal abuziv al chiriilor pentru elemente de infrastructură, care aduce grave prejudicii bugetelor locale
11.2. Primăriilor li se îngrădește autonomia administrativă și li se pun diverse sarcini operaționale și, cel mai grav, financiare.
12. Acest proiect de lege NU a primit un acord explicit din partea administrațiilor locale
13. Se încalcă dreptul fundamental la informare și la informație
13.1. Nu s-au făcut analize și studii de impact, dezbateri publice cu specialiști și nici informări ale opiniei publice.
13.2. Se încalcă și dreptul de a alege în baza consimțământului informat.
14. Încălcarea dreptului la viață intimă, familială și privată și a secretului corespondenței
15. Este afectat dreptul fundamental la muncă și la protecție socială
15.1. Este încălcat dreptul la muncă
15.2. Este afectat nivelul de trai și calitatea vieții
15.3. Nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru daune
15.4. Se pune o presiune fără precedent pe fondurile de asigurări sociale și de sănătate.
15.5. Tehnologiile avansează într-un ritm mult accelerat în raport cu posibilitatea omului de integrare și adaptare.
16. Alte drepturi încălcate
16.1. Suveranitatea
16.2. Demnitatea
17. Nu s-a ținut cont de principiul precauției
18. România are alte nevoi prioritare in privinta digitalizarii, la conectivitate este pe locul 10 in Uniunea Europeana in timp ce este pe ultimul loc la capital uman, integrare tehnologii in afaceri si la digitalizarea administratiei publice.
19. Sunt alte soluții la problemele rețelelor de comunicații mobile,care sa asigure sustenabilitatea si sa minimizeze impactul negativ asupra oamenilor si asupra mediului si care nu sunt implementate legislativ, dimpotriva.
20. Alte tari europene respecta principiul precautiei in privinta implementarii 5G adoptand bune practici și decizii locale constitutionale, la polul opus multora din prevederile PL-x nr. 428/2021.

In concluzie, in baza prerogativelor pe care le aveti, a motivelor de mai sus si a celor semnalate de numeroase foruri nationale si europene va solicit sa intoarceti Parlamentului propunerea PL-x nr. 428/2021 pentru a fi corectat și refăcut în concordanță cu normele statului de drept, cu respectarea Constituției și a legilor în vigoare, în acord cu necesitățile și specificitățile României și cu o reală respectare a ordinii statului de drept, a siguranței naționale și a securității vieții individuale a cetățenilor.

Data:

Nume:

 

1 thought on “05.07.2022 – Petitie Presedentie referitoare la PLx 428/2021”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.