Stop 5G România

Rulează videoul

04.11.2022 – Solicitare către Primăria Municipiului București referitoare la 5G

 

În atenția domnului Primar al Municipiului București, Nicușor Dan

Solicitare de suspendare și interzicere a operării 5G pe întreg teritoriul municipalității, în scopul protejării sănătății publice, a mediului înconjurător și a siguranței orașului București


Domnule Primar Nicușor Dan,

Cetățeni din comunitatea locală pe care îi reprezentați, cei pentru care depuneți eforturi să le îmbunătățiți nivelul de trai și ale căror drepturi sunteți obligat să le respectați și să le apărați, apelează la dumneavoastră pentru a vă opune implementării abuzive a tehnologiei 5G, tehnologie care afectează ireversibil sănătatea și viața, în toate formele ei.

Aveți dreptul și puterea de a lua măsuri pentru limitarea implementării rețelei de comunicații mobile 5G pe proprietatea publică și privată din București. La fel au făcut autoritățile locale din sute de localități și regiuni din Uniunea Europeană și din întreaga lume. Aceasta s-a realizat prin implicarea cetățenilor și a edililor conștienți și responsabili, în demersurile administrative, legislative și juridice necesare.

Astfel, vă solicităm să întreprindeți acțiuni punctuale pentru a limita și chiar a elimina pericolul generat de rețelele 5G.

Exemplificăm pentru dumneavoastră:

– orașul Bruxelles, al cărui ministru al mediuluiMilieu Céline Fremault a oprit testarea și implementarea 5G, afirmând: „Nu pot accepta o astfel de tehnologie, 5G sau nu, dacă standardele de radiații nu sunt respectate, standarde care trebuie să protejeze cetățeanul. Oamenii de la Bruxelles nu sunt cobai pe a căror sănătate să o pot vinde cu profit.”

(https://www.hln.be/brussel/brusselse-regering-weigert-5g-brusselaars-zijn-geen-proefkonijnen~a92c8130/);

– cele peste 600 de municipalități din Italia care au emis decizii locale care nu permit implementarea 5G (https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497);

– insula Corsica din Franța, al cărui Președinte al Parlamentului – Jean-Guy Talamoni afirmă: „Ne rezervăm dreptul de a fi bine informați asupra acestei tehnologii. Politicienii nu trebuie să fie trași ca o remorcă de deciziile industriei telecom.“ https://tinyurl.com/y393tlkr;

– cunoscutele stațiuni turistice Balcic și Mezdra din Bulgaria, care de asemenea au interzis testarea, desfășurarea, utilizarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei 5G și a instalațiilor sale.

Și exemplele pot continua cu regiuni și comunități locale din UK, Elveția etc.

În România, până acum, aproximativ 8000 de bucureșteni au semnat petiția Cerem interzicerea implementării și dezvoltării rețelei 5G în România, 7773 de semnături  atașate ca parte integrantă din acest memoriu. Mai multe organizații civice și cetățeni au organizat în București încă din 2019 multiple proteste, pentru a semnala problematicile multisectoriale, riscurile și costurile implementării rețelelor 5G, pe care comunitatea locală le va suporta. Demersul lor este pentru a conștientiza și responsabiliza decidenții locali în scopul respectării drepturilor fundamentale ale oamenilor și aplicării principiului precauției, statuat atât la nivel european prin art.191 al Tratatului de Înființare al Uniunii Europene (TFUE), cât și la nivel național prin Legea nr. 137 din 29 decembrie 1995. Vă atașăm de asemenea semnăturile participanților la cele două proteste din București, pentru această cauză.

Preocupările și îngrijorările bucureștenilor au crescut din data de 27.02.2020, când au fost făcute publice testele 5G din Centrul Vechi, fără acordul cetățenilor. Mai mult, se observă și din harta publică realizată de specialiști în comunicații (https://www.nperf.com/ro/map/5g), că în spațiul public din București, de-a lungul arterelor este emis semnal 5G. Având în vedere această situație reală din teritoriu se impune luarea de urgență a măsurilor necesare, astfel încât consimțământul bucureștenilor sa fie dat în deplină cunoștință de cauză în ceea ce privește implementarea acestor tehnologii invazive.

Motivele respectării principiului precauției în cazul implementării pe scară largă, în proximitatea populației (pe proprietatea publică și privată), a tehnologiilor de comunicații electronice 5G sunt multiple și temeinic justificate. Aceste motive privesc expunerea oamenilor, în special a categoriilor vulnerabile la o radiație masivă de radiofrecvență (RF), privesc impactul major asupra mediului înconjurător, prin consumul enorm de energie electrică, a emisiei sporite de gaze cu efect de seră, generată de producția și furnizarea infrastructurii, a cantității imense de deșeuri electronice rezultate, a pierderii ireversibile a biodiversității și a echilibrului habitatelor etc. La acestea se adaugă dezechilibrele socioeconomice aduse de hiper automatizare și hiper digitalizare, precum și multiplele vulnerabilități cibernetice ce rezidă la nivel de arhitectură și protocol al rețelelor, care pun în pericol datele și biodatele cetățenilor, secretele comerciale și cele de stat, inclusiv punând în pericol rețele critice, astfel fiind periclitate securitatea națională și democrația constituțională. Mai multe detalii în prezentarea de aici:

http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2021/04/20.04.2020-Prezentare-CCIT-Senat-public%C4%83.pdf.

Toate aceste amenințări care vin odată cu implementarea noii generații 5G și a tehnologiilor emergente acesteia (IA, quantum computing, facial recognition, nanotehnologie medicală) sunt dezbătute și probate de forurile europene și internaționale cele mai înalte, nu doar la nivelul populației.

În România, 90 de organizații și 50 000 de cetățeni, oameni de știință, medici, ingineri, clerici, psihologi, psihoterapeuți și asistenți sociali, farmaciști, arhitecți și constructori, specialiști din domeniul biologiei construcțiilor, medici veterinari, apicultori, cercetători, profesori universitari, avocați, specialiști în telecomunicații etc. s-au asociat prin Coaliția STOP 5G România, pentru a revendica respectarea și aplicarea Principiului Precauției. Ei susțin campanii locale, naționale (vezi Memoriul Național), internaționale (cum sunt Apelul Internațional și Initiativa Cetateneasca Europeană) și multiple demersuri civice, prin care solicită instituțiilor Statului Român următoarele:

– să oprească testarea și implementarea 5G la nivelul populației generale;

– să scadă valorile limită de expunere a populației la radiațiile electromagnetice, în concordanță cu noile studii și dovezi care arată nocivitatea actualei poluări electromagnetice;

– să minimizeze riscul pentru sănătate, prin realizarea studiilor de impact ce se impun, inclusiv a celor epidemiologice legate de efectele radiațiilor și a câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență.

În anul 2020 Senatul României a votat în unanimitate decizia nr. 60/2020, prin care se solicită Guvernului și Comisiei Europene, ca urmare a sesizărilor societății civice, însoțite de dovezi și documentații tehnice, științifice, juridice și medicale, care fundamentează și legitimează îngrijorările și solicitările juste ale cetățenilor:

 1. a) să se analizeze cu prioritate studiile care atrag atenția asupra vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;
 2. b) să se demareze un dialog transparent cu opinia publică și reprezentanții societății civile asupra oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;
 3. c) să se demareze, împreună cu reprezentanții societății civile, comunitatea universitară și cea științifică, studii ample care să propună soluții pentru eliminarea vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G, de orice natură.

Această hotărâre reflectă responsabilitatea ce le revine statelor membre, pe care Comisia Europeană a invocat-o, în raport cu siguranța statelor și cetățenilor, responsabilitate care vă revine și dumneavoastră, autorităților locale, în baza autonomiei administrative și a obligațiilor pe care le aveți pentru evitarea și eliminarea riscurilor grave și iminente pentru întreaga populație, care este expusă acestor tehnologii perturbatoare vieții.

În urma acestei Hotărâri Academia Română și-a exprimat punctul de vedere, pentru  aplicarea principiului precauției în cazul implementării 5G, atât prin notificari adresate Guvernului cât și și două comunicate de presă in 27.08.202q si 02.09.2020, sintetizat in intervenția  video de la https://www.facebook.com/stop5gromania/videos/607722564229113/

În România, din  sondajele realizate și publicate de ANCOM în anul 2020, cetățenii precauți și preocupați de pericolele 5G sunt cei majoritari, iar în calitatea lor de proprietari de drept ai resurselor exploatate de industria telecom, respectiv proprietari ai imobilelor, ai frecvențelor radio, ai datelor și biodatelor stocate, procesate, transferate în rețelele 5G, au dreptul de a decide local, pentru a nu licenția social aceasta tehnologie invazivă.

Pentru protecția mediului, pentru sănătatea și libertatea dvs., a familiei dvs. și a comunității pe care o conduceți, este momentul să vă implicați și să luptați pentru apărarea drepturilor fundamentale la viață, la sănătate, la viață privată, la proprietate, la autonomie administrativă și la dreptul la un mediu curat. Pentru noi cei de azi și pentru generațiile viitoare!

În baza Legii nr. 215/2001, art. 61 (2), primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor și a prevederilor Constituţiei. De aceea vă învederăm următoarele drepturi și libertăți încălcate de implementarea generației a cincea de comunicații electronice mobile (5G) și a tehnologiilor convergente acesteia, precum IA (inteligența artificială) și nanotehnologia medicală:

– DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIAȚĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ este încălcat prin  expunerea involuntară, fără excepție, permanentă și ubicuă a tuturor cetățenilor la radiațiile de radiofrecvență și prin invazivitatea nanotehnologiilor medicale (IoB);
– DREPTUL LA MEDIU SĂNĂTOS este încălcat prin afectarea ireversibilă a biodiversității ecosistemului (de ex. dispariția polenizatorilor cu afectarea gravă a florei și faunei), prin creșterea consumului de energie electrică a rețelei, prin emisiile de CO2 și prin creșterea cantității de deșeuri electronice. De asemenea, prin toaletarea excesivă a fondului arboricol care ar împiedica transmiterea semnalelor în rețeaua 5G;
– DREPTUL LA VIAȚĂ INTIMĂ ȘI FAMILIALĂ este încălcat prin invazia acestei tehnologii din planul cibernetic, dar și din punctul de vedere al radiațiilor (principiul NOWHERE TO HIDE, care se aplică tuturor cetățenilor și proprietăților lor din mediul urban ce stau în bătaia viitoarelor conglomerații de antene), prin generarea afecțiunilor fiziologice care țin de reproducere și ale celor de ordin comportamental;
– DREPTUL LA INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI va fi încălcat prin instalarea echipamentelor 5G pe proprietatea privată, dar și prin efectele nedorite ale radiațiilor 5G față de care ușile, ferestrele și zidurile domiciliilor noastre nu pot constitui un ecran de protecție destul de eficient cât să ne protejeze contra radiațiilor de radiofrecvență;
– SECRETUL CORESPONDENȚEI va fi încălcat prin multitudinea de vulnerabilități cibernetice aduse de arhitectura și protocolul IP utilizat de tehnologia 5G. Rețeaua va cauza expunerea cetățenilor la furturi de identitate și furturi de date personale, care aduc daune foarte mari ce nu sunt asumate de proliferatorii acestei tehnologii și nici de asiguratori;
– DREPTUL LA MUNCĂ este încălcat prin faptul că tehnologia 5G va prolifera automatizarea și digitalizarea. Astfel, se estimează că până în 2040, aproximativ 47% din locurile de muncă ale oamenilor vor dispărea, aceste roluri fiind substituite de IA (inteligența artificială);
– DREPTUL CONSUMATORILOR DE A ALEGE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI INFORMAT este încălcat odată cu implementarea rețelei 5G, a tehnologiilor automate și IA, deoarece oamenilor le este oferită o bază informațională deformată, parțială și frauduloasă ce viciază consimțământul, clientul fiind pus în fața imposibilității de a refuza această tehnologie;
– DREPTUL LA PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ prin vicierea consimțământului primarilor (Decizia ANCOM nr. 672/2022 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică și Legea nr. 198/2022, care permit companiilor de comunicații, în special celor de comunicații mobile, să aibă acces GRATUIT, sau la prețuri modice impuse, pe proprietățile publice, restrângând astfel, în mod abuziv, dreptul de gospodărire și de autonomie administrativă a autorității locale). Vicierea consimțământului cetățenilor în ce privește autorizarea și amplasarea tehnologiilor fără fir pe proprietatea lor privată, sub pretextul că rețeaua este strategică, deși aceasta nu este nici măcar de utilitate publică, arhitectura rețelei 5G implicând instalarea din 50 în 50 metri a echipamentelor radiative wireless ascunse sub pretextul esteticii urbane;
– SUVERANITATEA ȚĂRII ȘI A DATELOR ESTE PUSĂ ÎN PERICOL DE REȚEAUA 5G prin multiplele vulnerabilități intrinseci tehnologiei. Rețele critice, cu adevărat de utilitate publică, sunt puse în pericol de vulnerabilitățile nerezolvate ale tehnologiei digitale, care vor prolifera incontrolabil prin rețeaua 5G;
– DEMNITATEA persoanei este grav afectată prin încălcarea oricărui drept sau libertăți din cele enumerate mai sus, deoarece demnitatea nu constituie numai un drept fundamental în sine, ci reprezintă însăşi temeiul drepturilor fundamentale.

 

Convențiile și tratatele internaționale încălcate de testarea și implementarea 5G sunt:

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului;
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
 • Codul de la Nürnberg;
 • Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului;
 • Convențiile Aarhus, Bonn și Bern;
 • Tratatul Spațiului Cosmic;
 • Carta Mondială pentru Natură;
 • Convenția Africană privind Conservarea Mediului și a Resurselor Naturale;
 • Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea sa.

În cadrul sesiunilor Grupului de Lucru Interinstituțional pentru 5G (GLI-5G), care au avut loc pe parcursul anului 2019, 300 de primari, dintr-un total de 700 care au fost consultați, au avut curajul și integritatea să se opună implementării 5G.

De asemenea, peste 100 de organizații care luptă pentru sănătatea cetățenilor, pentru drepturile consumatorilor, pentru dreptul la o viață demnă, pentru familie etc., au depus memorii la autoritățile statului și au organizat manifestări publice pentru conștientizarea riscurilor tehnologiei 5G. Însă aceste măsuri nu sunt suficiente!

Ne aflăm într-un moment de răscruce pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Acțiunea sau inacțiunea noastră și a dvs. va avea un impact puternic, bun sau rău, asupra tuturor locuitorilor Bucureștiului și a întregii țări. Priviți imaginea următoare, care cartografiază pentru un oraș radiația rețelei 4G/LTE și pe cea a viitoarelor rețelele 5G și observați la ce risc major ne expunem cu toții, indiferent dacă suntem locuitori ai Bucureștiului sau doar îl tranzităm.

Imaginile sunt din studiul „Analiza radiațiilor în strategia implementării graduale a rețelei 5G”, prezentată la a treia ediție IEEE 5G World Forum, documentează modul în care inginerii au descoperit creșteri semnificative ale nivelurilor de radiații de frecvență radio rezultate, dacă o rețea 5G ar fi implementată complet în Austin Texas. Cercetătorii au cartografiat mai întâi antenele LTE preexistente și apoi au prezentat topologia rețelei 5G ce prezintă extrema densificare a stațiilor și turnurilor cu antene/celule și a repetoarelor de semnal, necesară în oraș pentru a construi pe deplin o rețea 5G. Inginerii au simulat apoi densitățile de putere a câmpului electromagnetic de radiofrecvență (RF) care ar fi generate în spațiul public și privat exterior dacă ar fi instalate antenele 5G. Astfel, acest studiu demonstrează că radiațiile emise de rețelele 5G sunt de zeci de ori mai mari și mai multe decât cele emise de rețele 4G/LTE (cu implicațiile de rigoare) și că limitarea implementării 5G este absolut necesară.

Sursa:https://ieeexplore.ieee.org/document/9221314/figures).

Așadar, domnule Primar, având în vedere considerentele expuse sintetic mai sus, care au la bază documentații tehnice și juridice pe care vi le putem pune la dispoziție, asociațiile, grupurile civice din rândul concetățenilor dumneavoastră bucureșteni, coroborat calității dumneavoastră de autoritate publică locală, ce are responsabilitatea prevenirii și eliminării pericolelor grave care amenință integritatea cetățenilor și siguranța orașului București, în conformitate cu dispozițiile Constituției României, a legislației cu privire la transparența decizională și la participarea cetățenilor la luarea deciziilor (Legea nr. 52/2003 și Legea nr. 86/2000), în baza Principiul Precauției consfinţit de TFUE, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 215/2001 – Codul Administrativ, în mod special art. 81, art. 127 alin. (3),  art. 104 lit. j și o, cu respectarea principiilor generale ale ordinii juridice, dispoziții aplicabile și urgente în materie de sănătate și igienă, locuințe și poliție locală, cu scopul de a preveni și elimina pericolele grave care amenință integritatea cetățenilor și a ordinii publice, vă solicităm următoarele:

 1. Organizarea unor campanii de informare, consultări și dezbateri publice ample și corecte la care să participe cetățenii interesați, alături de specialiști din mai multe discipline (medicină, biofizică, ingineri, cadre didactice, asistenți sociali, juriști, biologia construcțiilor, ordine publică și apărare etc.), cu tema implementării tehnologiei 5G la nivelul populației;
 1. Realizarea studiilor cu impact local asupra sănătății publice, mediului înconjurător și a impactului social, mai ales în privința asistenței sociale a categoriilor vulnerabile la 5G, având în vedere invaliditățile cu care s-ar putea confrunta;
 2. Propuneri către Consiliului General al Primăriei București în scopul organizării unor comisii mixte și speciale, care prin atribuțiile lor și ale consiliului local, prevăzute în Codul Administrativ, să elaboreze și să adopte un cadrul normativ care să asigure protecția strictă și autentică a cetățenilor și a drepturilor lor fundamentale, în contextul noilor tehnologii digitale;
 3. Elaborarea unor strategii pentru implementarea celor mai bune tehnologii disponibile și sigure, precum cele prin cablu (fibră optică), precum și pentru a adopta orice măsură și precauție menită să reducă semnificativ pericolele, chiar și pe cele potențiale, pentru sănătatea publică;
 4. Monitorizarea permanentă cu senzori denși performanți și publicarea în timp real a nivelului de poluare electromagnetică de radiofrecvență generată de rețele mobile de comunicații electronice din spațiul public administrat de Primărie, în mod special din zonele aglomerate, deoarece ANCOM are prea puțini senzori și sunt amplasați în zone irelevante. De asemenea, marcajul zonelor Hotspot pentru a fi evitate de categoriile vulnerabile la radiațiile de radiofrecvență;
 5. Limitarea strictă a expunerii la radiații în zona unde se află categoriile vulnerabile, cum ar fi zona grădinițelor, școlilor, maternităților, a centrelor de asistență socială, azilelor de bătrâni, spitalelor și a altor instituții din administrarea Primăriei București;
 6. Suspendarea oricărei forme de testare a tehnologiei 5G pe teritoriul municipalității, aflate sub administrarea dumneavoastră, în așteptarea unor dovezi ştiinţifice suficiente și adecvate. De asemenea, implementarea cadrului necesar pentru a sancționa eventuale daune produse prin implementarea rețelelor 5G, inclusiv de a nu mai permite pe viitor autorizarea, susținerea și punerea în practică a proiectelor care vizează noi activități tehnologice, care ar conduce la deteriorarea condițiilor de sănătate publică și de mediu;
 7. Crearea și implementarea unor proceduri de planificare locală care să impună limite noi, specifice, ale emisiilor câmpului electromagnetic (EMF), în funcție de specificul zonei acoperite (densitatea și traficul de populație, arhitectura, potențialul de reflexie a undelor radio către zone sensibile etc.);
 8. Elaborarea cadrului legislativ/normativ local și a regimului legal, agreat şi comprehensiv, care să-i reglementeze pe cei ce vor purta responsabilitatea legală pentru distrugerea sau afectarea vieții sau a proprietății, rezultate din expunerea la emisiile rețelelor 5G, cu modalități drastice de sancționare în cazul nerespectării legii;
 9. Educarea cetățenilor cu privire la excesul, extrem de dăunător, al utilizării tehnologiei 5G și la poluarea câmpurilor electromagnetice generată atât de antene cât și de orice dispozitiv portabil conectat la rețeaua de comunicații mobile. Informarea cetățenilor, inclusiv a profesorilor şi a doctorilor, asupra riscurilor de sănătate (pentru adulți şi copii) produse de radiațiile de radiofrecvență, precum şi motivele și necesitatea imperativă de evitare a comunicațiilor wireless şi a stațiilor de bază care emit astfel de radiații;
 • Colaborarea în mod activ cu toți cetățenii Bucureștiului, îndeosebi cu persoanele care suferă de Sindromul Hipersensibilității Electromagnetice (EHS), de sindromul Sensibilității Multiple la agenţi Chimici (MCS), de boli autoimune, neurologice care lasă în urmă un grad extrem de ridicat de invaliditate și care sunt tot mai prezente, pentru a vă asigura că eliminați iradierea omniprezentă, permanentă și masivă cu frecvențe radio din câmpul electromagnetic de radiofrecvență generat de comunicațiile electronice fără fir, atât de periculoase pentru femeile însărcinate, pentru bolnavi, nou-născuți, copii, bătrâni, persoanele cu implanturi și stimulatoare cardiace.
 1. Să puneți în aplicarea dispozițiile Deciziei CCR nr.295 din 18 mai 2022 referitoare la neconstituționalitatea instalării echipamentelor de comunicații electronice pe spațiile verzi din intravilan prin retragerea autorizațiilor, dispunerea dezinstalării dispozitivelor radiative și interzicerea instalării dispozitivelor rețelelor de comunicații electronice wireless pe spațiile verzi din intravilanul Bucureștiului.

 

            În baza Legii nr. 544/2001 și a Legii nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, în baza autonomiei administrative prevăzută de art. 84 din Codul Administrativ, va solicităm să ne răspundeți punctual la următoarele întrebări și solicitări cu caracter de interes cetățenesc:

 1. Câte stații de radioemisie tip 5G au primit autorizație de construcție și de instalare din partea Primăriei Municipiului București? Sub ce denumiri tehnice și comerciale sunt autorizate și ce avize au aceste dispozitive radiative, indiferent de dimensiunea sau puterea lor de emisie?
 2. Care este amplasamentul pe teritoriul orașului București al acestor stații 5G și al altor elemente radiative fără fir din rețelele 5G, care au primit autorizație de construcție din partea Primăriei Municipiului București sau din partea primariilor de sector? Sunt autorizate instalările echipamentelor 5G în interiorul și/sau în exteriorul grădinițelor, școlilor, maternității, centrelor de asistență socială, spitalelor, sau a altor instituții, care sunt în administrarea Primăriei Municipiului București? La ce distanță de aceste obiective ați acordat autorizația de construcție a instalațiilor de radioemisie?
 3. Pentru stațiile de radioemisie 5G autorizate vă solicităm să ne furnizați următoarele informații: frecvențele cu care emit, puterea de emisie, direcția în spațiu a semnalului, aria de acoperire și dacă au capabilitatea de formare fascicule (beamforming).
 4. Au primit toate aceste instalații de radioemisie de tip 5G autorizarea prevăzută de legislaţia specifică din domeniul urbanismului, amenajării teritoriului, calităţii în construcţii, protecţiei mediului, sănătăţii sau ordinii publice? Au primit toate acestea avizele de sănătate și de mediu? Va solicităm de ne prezentați public aceste avize.
 5. Cetățenii Municipiului București au fost consultați în privința instalării pe spațiul public a acestor antene de tip 5G, încă nereglementate din perspectiva siguranței tehnologice? În baza prevederilor Convenției Aarhus ratificată prin Legea nr. 86/2000 vă solicităm să ne comunicați dacă au avut loc dezbateri publice ample și corecte pe tema 5G cu cetățenii Municipiului București și să ne furnizați minutele acestor dezbateri organizate de PMB.
 6. Primăria Municipiului București a realizat studii de impact al tehnologiei 5G, ca bază a proiectelor de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale?
 7. Având în vedere că în data de 27.06.2019 conform presei centrale si locale (https://www.europafm.ro/5g-in-bucuresti/ ) a fost făcut public faptul că semnalul 5G este emis în Centrul Vechi din București, fără o dezbatere în prealabil si un consimțământ informat al bucureștenilor, vă solicităm să ne prezentați responsabilii, actele, acordul Primăriei în baza căruia s-a desfășurat acest experiment cu instalații 5G, dat fiind faptul că în acele zone circulă, lucrează sau staționează îndelungat mulți bucureșteni și în mod special cei vulnerabili (copii, studenți, gravide, electrosensibili, deținători de pacemakers și implanturi).
 8. Din harta publică (https://www.nperf.com/ro/map/5g.) se observă acoperirea 5G pe arterele Bucureștiului, proprietate publică. De asemenea vă rugăm să ne răspundeți dacă pe instalațiile de iluminare stradală a fost permisă de Primăria Municipiului București instalarea dispozitivelor wireless din rețelele 5G și dacă aceste dispozitive au avize de sănătate și de mediu?
 9. Dacă această acoperire a semnalului 5G pe arterele principale este asigurată de dispozitive pe proprietatea publică administrată de Primăria Municipiului București dvs., care sunt condițiile contractuale privind plata chiriei și plata consumului de energie electrică a acestor echipamente ale rețelelor 5G?
 10. Având în vedere poziția Asociației Municipiilor din România referitoare la Decizia ANCOM nr. 672/2022 (transmisă în cadrul Consiliului Consultativ găzduit de ANCOM în data de 27.09.2022), ce impune autorităților locale tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, ce ar trebui calculate sub nivelul de 0,1 lei/ml/an, 3 lei/mp/an ori 3,5 lei/stâlp/an, de altfel derizorii si neconstituționale, vă solicităm să ne comunicați care a fost și care este în prezent poziția Primăriei Capitalei față de acest jaf mascat al bugetului local.
 11. Să ne comunicați care sunt bugetele anuale cumulate obținute de la industria telecom în urma Deciziei ANCOM nr. 672/2022 și în sarcina cui revine plata energiei electrice consumate de dispozitivele telecom instalate pe mobilierul stradal, pe clădirile și instalațiile de iluminat public, proprietăți ale Primăriei Municipiului București? Cum este contorizat consumul de energie electrică al instalațiilor telecom și la ce nivele lunare se ridică?
 12. Cum veți pune în aplicare prevederile Deciziei CCR nr. 295/2022, referitoare la neconstituționalitatea amplasării de comunicații electronice pe spațiile verzi din intravilanul localităților? Aceste instalații radiative, unele chiar proprietatea primăriilor de sector, se află și se instalează în continuare pe spațiile verzi ale străzilor, în parcuri, în locuri de joacă, în curți ale diverselor instituții proprietate publică, afectând grav dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la un mediu sănătos al cetățenilor.

 

Pentru clarificarea unor detalii necesare vă solicităm organizarea unei ședințe în cadrul Primăriei Municipiului București cu reprezentanții Coaliției STOP 5G România.

 

În cazul în care veți refuza soluționarea prezentei cereri, sau în cazul în care nu ne veți comunica răspunsuri punctuale la toate aceste întrebări și solicitări, ne rezervăm dreptul constituțional de a chema în judecată Primăria Municipiului București și pe dvs. în calitate de decident principal  și vă vom cere daune morale și materiale pentru nerespectarea legii și discriminare față de cei din industria telecom, pe care-i avantajați în diverse forme.

Menționăm că aveți și solicitarea noastră din luna februarie, înregistrată cu nr.10391/11.02.2022, la care nu am primit încă răspuns.

Data: 04.11.2022

Cu mulțumiri,

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA

Prin secretar CENTRUL DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE AXIO, legal constituită, cu datele de identificare în Registrul Național ONG 9364/A/2010, Președinte ing. Mădălina Apostol

Email: contact@stop5gromania.ro/, stop5gromania@gmail.com;

Website: stop5gromania.ro;

Facebook: https://www.facebook.com/stop5gromania.

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este o mișcare civică, fără formă juridică, formată din asocierea a aproximativ 90 de organizații semnatare ale Memoriului Național STOP 5G și aproximativ 50.000 de cetățeni români semnatari ai petițiilor împotriva implementării iresponsabile pe scară largă a rețelelor 5G.(www.stop5gromania.ro/membri)

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA este membră a ALIANȚEI EUROPENE STOP 5G formată din peste 41 de grupuri civice apolitice, fără conflicte de interese aparținând a 23 de națiuni europene, pentru a împărtăși o cale comună pentru revendicarea drepturilor fundamentale grav amenințate de noile tehnologii de comunicații electronice 5G și de sistemele de emisii de frecvență radio (https://www.alleanzaitalianastop5g.it/442967283).

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.