Stop 5G România

Rulează videoul
Semneaza si trimite Petitia Plx 428/2021 impotriva facilitarii retelelor de comunicatii electronice 5G

02.11.2020 – PETIȚIE pentru anularea proiectului de lege referitor la tehnologia nocivă 5G

TRIMITE pe email PETIȚIA pentru anularea proiectului de lege referitor la infrastructura tehnologiei nocive 5G
Adresă Destinatar: consultare.publica@mt.ro
CC : csat@presidency.ro; relatii@sri.ro; relatii@sri.ro; contact@sgg.ro; relatiipublice@sts.ro; cabinet@adr.gov.ro; office@cert.ro; ancom@ancom.ro;
ces@ces.ro; pm@gov.ro; relatiicupublicul@comunicatii.gov.ro; petitii@mai.gov.ro; srp@mapn.ro; office@research.gov.ro; ministru@mae.ro; cabinet.ae@mae.ro;  relatii.publice@madr.ro; petitii@economie.gov.ro;  publicinfo@mfinante.gov.ro; contact.minister@fonduri-ue.ro; petitie@mt.ro; cabinet.ministru@cultura.ro; relatii.publice@ms.ro; contact@control.ro; procetatean@presidency.ro; relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro; petitii@mmediu.ro; relatiipublice@just.ro; cabinet.ministru@just.ro; petitii@avp.ro
Copie oarbă (BCC): contact@stop5gromania.ro (pentru arhivarea memoriilor, pețitiilor și propunerilor):
Subiect: SUNT IMPOTRIVA PROIECTULUI DE LEGE REFERITOR LA COMUNICAȚIILE ELECTRONICE
PETIȚIE pentru anularea proiectului de lege referitor la tehnologia nocivă 5G

Semnatarul prezentei                                      , domiciliat în localitatea                             , județul/sectorul                                    , având adresa                                                                     , e-mail:                                                  , în nume propriu, având în vedere anunțul public postat la:

http://mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3139-l15102020,

referitor la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, în temeiul drepturilor și libertăților fundamentale statuate de Constituție și de legile în vigoare, vă învederez că acest proiect de lege are un caracter profund anticonstituțional, încalcă multiple norme juridice și legislative, precum și multiple drepturi fundamentale ale omului. Se pune în discuție restricționarea unor drepturi fundamentale: dreptul la sănătate și la viață, dreptul la proprietate, dreptul de a fi informat cu privire la riscurile tehnologiei 5G etc.;

Argumente:

1) La crearea acestui proiect de lege NU ați permis participarea societății civice, științifice, medicale și alți actori relevanți, interesați de acest subiect, NU s-au făcut studii de impact și nici dezbateri publice, conform legii și nu ați ținut cont de argumentele care v-au fost prezentate, în multiple rânduri.

Prevederile din acest proiect de lege referitoare în primul rând la tehnologia 5G nu au fost analizate și dezbătute in extenso cu factorii implicați din societatea românească, fapt care a dus la perpetuarea unor greșeli inadmisibile și constituie dovada relei-credințe a factorilor responsabili: ANCOM, ministere, alte instituții abilitate și Guvern. Reamintim faptul ca așa-zisa Strategie 5G pentru România a fost amplu contestată de societatea civică, inclusiv în instanța de judecată, cu argumente concrete și obiective, ceea ce înseamnă că ea conține multe greșeli, ce nu mai trebuie sa fie repetate în alte acte normative ulterioare.

2) NU ați ținut cont nici de solicitările și necesitățile comunităților locale, exprimate prin cererile administrațiilor publice locale.

3) Rețelele de comunicații electronice NU sunt bunuri de utilitate publică.

            Rețelele de comunicații electronice NU SUNT bunuri de utilitate publică și nu pot fi favorizate cu orice preț. Ele nu pot fi puse mai presus de siguranța națională, de respectarea normelor de ordine publică sau înaintea interesului public ori respectării statului de drept, așa cum se încearcă în multiple rânduri prin prezentul proiect de lege.

4) Directivele invocate în motivarea acestui proiect de lege NU impun norme legislative ci doar stabilesc obiective pentru țările membre.

Din acest motiv, ele NU sunt obligatorii, așa cum sunt Regulamentele europene.

5) Derogările prevăzute în proiectul de lege sunt ilegale și neconstituționale.

            Acest proiect de lege prevede nu mai puțin de douăsprezece derogări de la legislația actuală în vigoare, inclusiv de unele legi de bază, foarte importante. Acest lucru este ilegal, neconstituțional și complet inadmisibil, deoarece nu se pot face asemenea discriminări masive între firmele de comunicații electronice și toate celelalte firme din România.

6) Operatorii telecom au pretenții absurde: nu vor să plătească taxe, au pretenția să fie scutiți de la obținerea autorizațiilor specifice, să fie exceptați de la plata chiriei pentru amplasarea echipamentelor pe proprietatea publică și privată și nici măcar nu vor să plătească tot curentul electric consumat de propriile dispozitive, în condițiile în care ei desfășoară o activitate comercială, din care câștigă foarte mulți bani.

Toate acestea se petrec în condițiile în care TOATE celelalte firme din România sunt obligate prin lege la aceste lucruri.

            Ajungem să ne întrebăm: cu ce drept au ei aceste pretenții și cum ar putea justifica discriminarea pe care o creează, în raport cu toate celelalte firme și cetățeni?

7) Autoritățile locale vor fi obligate să permită operatorilor telecom accesul fără autorizație în păduri, pășuni, spații verzi, clădiri publice și private, monumente, rezervații protejate etc.

8) Încălcarea proprietății private.

            Acest proiect de lege conține prevederi neconstituționale, care încalcă dreptul la proprietate. De exemplu, se folosește sintagma „beneficiază de dreptul de acces pe proprie­tăți”! În România nu există dreptul de a construi ceva pe o proprietate privată fără acordul pro­prietarului. Legea fundamentală – Constituția României garantează dreptul la proprietate (art. 44, alin. 2 – Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege).

9) Prevederile legate de sănătatea publică sunt total insuficiente și cvasi-ineficiente.

            Nici actualul proiect de lege, la fel ca încercările anterioare, nu cuprinde prevederi suficiente și consistente legate de protecția sănătății publice și a mediului înconjurător.

Este inadmisibil să repetați în proiectul de lege, în mod tendențios (prin articolele: art. 8 alin. (4) lit. c), art. 19 indice 2 litera h), art. 20 alin. (2) litera b), art. 366) ideea că protecția sănătății publice se poate realiza exclusiv prin respectarea standardelor ICNIRP.

Deși Consiliului Uniunii Europene a adoptat dispoziții mai recente, ANCOM și restul instituțiilor abilitate se limitează la recomandările mai vechi, din anul 1999, care sunt complet depășite și nu mai corespund contextului actual al comunicațiilor electronice.

Măsuri mult mai serioase și mai precaute sunt recomandate prin Rezoluția 1815/2011 a Consiliului Uniunii Europene, care recomandă angajamente legislative și administrative cu adevărat protective, în contextul proliferării echipamentelor radiative ale rețelelor de comunicații mobile precum: înăsprirea limitelor de expunere la radiații, evitarea amplasării antenelor / echipamentelor în preajma copiilor, campanii de informare și de consultare a populației de către autorități, măsuri speciale de protecție a categoriilor vulnerabile, dezvoltarea unor tehnologii mai puțin nocive, etichetarea clară a dispozitivelor wireless, cu menționarea parametrilor radiativi și a riscurilor pentru sănătate, utilizarea preponderentă a dispozitivelor cu fir etc.

Pe cale de consecință, se impune ca în acest proiect de lege să fie integrate toate prevederile Rezoluției 1815/2011 CE. În niciun caz reglementările legate de protecția sănătății publice și a mediului nu trebuie să se reducă la recomandările vechi, depășite și care nu protejează în mod real.

10) Prioritățile și necesitățile curente ale României sunt altele decât se stipulează, în mod eronat, în proiectul de lege.

            Ele sunt legate de utilizarea rețelelor de comunicații electronice existente și nu neapărat de viteză mai mare furnizată prin tehnologia wireless (rețeaua 5G), pentru care s-a făcut acest proiect de lege. Populația României nu are nevoie de 5G, ci de educație digitală, integrarea tehnologiilor curente, servicii publice digitale (care nu depind de 5G, deoarece se fac prin fibră optică) și utilizarea serviciilor de internet.

11) Afectarea patrimoniului național.

Patrimoniul național, care în prezent este protejat, va fi afectat iremediabil de echipamentele instalate de operatorii telecom. Reamintim că ele vor fi instalate FĂRĂ autorizație și FĂRĂ plata vreunei chirii.

            Bunurile de patrimoniu și lăcașurile de cult ale poporului român sunt de o valoare inestimabilă și nu pot fi degradate oricând și oricum de firmele care vor să instaleze dispozitive pentru rețeaua 5G!

Pe cale de consecință, vă solicit retragerea acestui proiect de lege din consultarea publică și refacerea lui, în concordanță cu normele statului de drept, cu respectarea Constituției și a legilor în vigoare, în acord cu necesitățile și specificitățile României și cu o reală respectare a normelor de ordine publică.

 

 

Data:                                                   Numele:

1 thought on “02.11.2020 – PETIȚIE pentru anularea proiectului de lege referitor la tehnologia nocivă 5G”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.